Analiza TestLink - narzędzie do zarzadzania testowaniem

8,638 views

Published on

Projekt analizy dobrego narzędzia do zarządzania testowaniem oprogramowania za rosądną ceną. TestLink

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • Slideshow nie ładuje się na żadnej przeglądarce...
  Prośba o poprawę :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
8,638
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,151
Actions
Shares
0
Downloads
106
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Analiza TestLink - narzędzie do zarzadzania testowaniem

 1. 1. Projekt: Narzędzia zarządzaniatestowaniem – badanie narzędziaCzęść 2.1 Badanie TestLink testerzy.pl wersja 1.0
 2. 2. Projekt - Zespół• Część pierwsza dostępna pod adresami: • http://www.testerzy.pl/artykuly/narzedzie-do-zarzadzanie-testowaniem-czesc-1-analiza • http://www.slideshare.net/testerzy/narzdzia-zarzadzania-testowaniem-analiza-rynku• Lider: Radosław Smilgin• Zespół testerów w testerzy.pl"Analiza została wykonana dla ING BankuŚląskiego" © testerzy.pl 2
 3. 3. TestLinkWady: Zalety:• Ograniczony interfejs z JIRA • OpenSourcowe narzędzie (nie przekazuje danych z • Zarządzana testami zawierające TestLink do JIRA) specyfikacje testów, planowanie,• Ograniczenia w raportowanie, śledzenie raportowaniu do jednego wymagań planu testów, brak możliwości definiowania własnych filtrów i raportów• Aplikacja ma błędy – DataBase Access Error) – Błędy w przepływie statusów przypadku testowego – itd.• Obsługa i nawigacja © testerzy.pl
 4. 4. TestLinkIntegracja z systemami śledzenia błędów:• Bugzilla• Mantis• Jira• TrackPlus• Eventum• Trac• Seapine• Redmine © testerzy.pl 4
 5. 5. TestLink - Integracja z JIRA• Interfejs do integracji TestLink z JIRA jest dostępny od wersji 1.6.1 TestLinka,• Połączenie TestLink z systemem do śledzenia błędów jest dokonywany przez zmiany w plikach konfiguracyjnych TestLinka,• Na poziomie panelu administracyjnego nie da się już wprowadzić zmian w konfiguracji z systemem śledzenia błędów,• TestLink umożliwia uruchomienie JIRAy aby stworzyć błąd, a później ręcznie dodać ID błędu do wyniku wykonania testu,• Do błędów dołączonych do wyników testów można się połączyć przez link którym jest ID błędu.• Gdy błąd jest rozwiązany, to ID błędu ukazuje się jako przekreślone w wierszu wykonania testu. © testerzy.pl 5
 6. 6. cd. Integracja z JIRAZmiany wprowdzone w pliku /custom_config.inc.php (określamy że narzędziem do śledzenie błędów jest JIRA) // custom_config.inc.php //(...) $g_interface_bugs = JIRA; //(...) © testerzy.pl 6
 7. 7. cd. Integracja z JIRAZmiany do dokonane w pliku …/cfg/jira.cfg.php (database, database user, etc)• // jira.cfg.php //(...)• define(BUG_TRACK_DB_HOST, localhost:5432); // lub IP• define(BUG_TRACK_DB_NAME, jiradb);• define(BUG_TRACK_DB_USER, jirauser);• define(BUG_TRACK_DB_PASS, jirapass);• define(BUG_TRACK_HREF, "http://localhost:8080/browse/");• define(BUG_TRACK_DB_TYPE, postgres);• define(BUG_TRACK_ENTER_BUG_HREF,"http://localhost:80 80/secure/CreateIssue.jspa");• //(...) © testerzy.pl 7
 8. 8. TestLinkIntegracja z JIRA – rezultatem poprawnej konfiguracji jest dostępny przycisk – ikona w kolumnie BUG management w oknie przypadku testowego, który uruchamia okno popup pytające o nr błędu w JIRA. © testerzy.pl 8
 9. 9. TestLink - Panel logowaniaPo instalacji i konfiguracji łącząc się z TestLinkiem widocznyjest standardowy panel logowania, z linkami do formularzanowego użytkownika, formatki o e-mail z nowym hasłem,strony projektu i odnośnik do strony z opisem licencjiTestLinka czyli GNU GPL © testerzy.pl 9
 10. 10. TestLink - Tworzenie nowego użytkownika © testerzy.pl 10
 11. 11. TestLink - Wygląd okna głównegoOkno składa się z trzech głównych części -menu górne, lewe i prawe. © testerzy.pl 11
 12. 12. TestLink - Menu górne główneMenu główne na górze wyświetla opcje zależnieod praw przydzielonych zalogowanemuużytkownikowi, dostępne niezależnie od wybraneopcji i projektu. Nie jest przeładowywane powyborze z pozostałych menu. Dostęp do paneluużytkownika z ustawieniami konta. © testerzy.pl 12
 13. 13. TestLink - Ustawienia konta• Każdy użytkownik może dokonywać zmian• Danych osobowych• Ustawień języka menu• Hasła• Widok historii logowania © testerzy.pl 13
 14. 14. TestLink - lewe menuMenu lewe, które jest pewnym rozwinięciem menu głównego, pozwala zarządzać projektami, zarządzać użytkownikami i rolami, zarządzać wymaganiami i ich specyfikacją, tworzyć przypadki testowe i ich specyfikować. Przechowuje listę plików z dokumentacja. © testerzy.pl 14
 15. 15. TestLink - Prawe po zmianie języka Po dodaniu planuMenu prawe zależy od wybranego i przydzielonego projektu, od planu testu i przydzielonych uprawnień. Pozwala zarządzać planem testów i jego zawartością, zarządzać przypadki testowe © testerzy.pl 15
 16. 16. TestLink - Tworzenie nowego projektuZ lewego menu należy wybrać Zarządzanie projektem – tabela z projektami i podstawowymi własnościami. Prefix będzie umieszczony w nazwie każdego przypadku testowego. © testerzy.pl 16
 17. 17. TestLink - Zarządzanie projektamiNowy projekt jest dostępny na liście, aby go edytować klikamy na jego nazwę © testerzy.pl 17
 18. 18. TestLink - Zarządzanie projektem -edycjaEdytując projekt nie zmienimy już źródła pochodzenia projektu © testerzy.pl 18
 19. 19. TestLink - Stworzony projekt do wyboruNowo stworzony projekt jest dodany to listy projektów i od razu wchodzi jako projekt bieżący dla użytkownika, który go stworzył. © testerzy.pl 19
 20. 20. TestLinkStandardowe role i ich definiowanie © testerzy.pl 20
 21. 21. TestLinkPrzypisywanie i definiowanie ról w ramachprojektu, każdemu użytkownikowi może zostaćprzypisane inna rola w różnych projektach. © testerzy.pl 21
 22. 22. TestLink - kastomizacja Forma tagowaiaKastomizacja z poziomu menu: definiowaniepól opcjonalnych i ich przypisywanie,zarządzanie słowami kluczowymi i platformami. © testerzy.pl 22
 23. 23. TestLink – kastomizacja -polaDo pliku © testerzy.pl 23
 24. 24. TestLink – kastomizacja -polaLista zdefiniowanych pól przez użytkownika, widoczne są w przypadkach testowych dopiero po ich przypisaniu. © testerzy.pl 24
 25. 25. TestLink – kastomizacja -pola © testerzy.pl 25
 26. 26. TestLink – zarządzanie słowami kluczowymi © testerzy.pl 26
 27. 27. TestLink – zarządzanie platformamiW zarządzaniu platformami można importować i eksportować dane do plików i z plików, tak samo jak w pozostałych opcjach zarządzania. © testerzy.pl 27
 28. 28. TestLink – specyfikacja wymagań © testerzy.pl 28
 29. 29. TestLink – specyfikacja wymagań © testerzy.pl 29
 30. 30. TestLink – specyfikacja wymagań - operacjeWidok listy wymagań z specyfikacją wymagań © testerzy.pl 30
 31. 31. TestLink - specyfikacja wymagań - nowe operacje Ilość PT na wymaganie © testerzy.pl 31
 32. 32. TestLink - specyfikacja wymagań – widok operacji © testerzy.pl 32
 33. 33. TestLink - specyfikacja wymagań – widok operacji – wersjonowanie i historia zmian © testerzy.pl 33
 34. 34. TestLink – podgląd wymagań © testerzy.pl 34
 35. 35. TestLink – wyszukiwanie wymagań © testerzy.pl 35
 36. 36. TestLink – przypisywanie wymagań do zestawu TC © testerzy.pl 36
 37. 37. TestLink – przypisywanie wymagań do zestawu TCZ drzewka nawigacyjnego wybrać można zestaw testów albo pojedynczy przypadek testowy i przydzielić do wybranego wymagania lub wymagań. © testerzy.pl 37
 38. 38. TestLink – przypisane wymaganiePrzypadek testowy przypisany do konkretnego wymagania © testerzy.pl 38
 39. 39. TestLink - specyfikacja testów - help• Tak dla poprzednich opcji tak też dla opcji Specyfikacji testów po otwarciu jest dostępne okno z pomocą. © testerzy.pl 39
 40. 40. TestLink - specyfikacja testówPo zaznaczeniu głównego punktu - węzła projektu, dostępne są przyciski z operacjami do tworzenia struktury zestawów testów zgodnie z wymaganą konwencją. Opis zestawu testów może przechowywać zakres zawartych przypadków testowych, domyślną konfiguracje, odnośniki do powiązanych dokumentów, ograniczenia lub inne użyteczne informacje - wszystkie te informacje będą dostępne w przypadkach testowych należących do tego zestawu testów. Zestawy testów mogą być również importowane i eksportowane razem z zawartymi w nich przypadkami testowymi. © testerzy.pl 40
 41. 41. TestLink - specyfikacja testówOkno tworzenia nowego zestawu testów. © testerzy.pl 41
 42. 42. TestLink - specyfikacja testówZaznaczając nowo utworzony zestaw testów w drzewku nawigacyjnym i klikając na Create w Test Suite Operations można zagłębiać zestawy testów, możliwe jest też kopiowanie i przenoszenie zestawów w ramach projektu. © testerzy.pl 42
 43. 43. TestLink - specyfikacja testów – przypadek testowy Klikając na Create w Test Case Operations można opisać konkretny przypadek testowy z wymaganiami wstępnymi, aktywnymi polami w bieżącym projekcie, określić typ wykonania, stopień ważności, przypisać słowa kluczowe. © testerzy.pl 43
 44. 44. TestLink - specyfikacja testówWidok nowego przypadku testowego,możliwość dodania kroków, edycji, załączaniaplików, historia zmian etc. © testerzy.pl 44
 45. 45. TestLink - specyfikacja testówOkno dodawania kroków - akcji i oczekiwanychrezultatów © testerzy.pl 45
 46. 46. TestLink – specyfikacja testówLista kroków w przypadku testowym z ikonami usunięcia iwstawienia kroku (otwiera to samo okno co przycisk Createstep), klikając na tekst w kroku otwiera się okno edycjikroku. © testerzy.pl 46
 47. 47. TestLink – specyfikacja testów Wersjonowanie możliwe dla każdego przypadku testowego, można podejrzeć inne wersje danego PT. Podgląd wersji © testerzy.pl 47
 48. 48. TestLink – specyfikacja testów - porównanieWersjonowanie – porównanie wersji – wybór wersji doporównania i metody porównania, można porównać tylkodwie nawet jeśli dostępnych jest więcej wersji przypadkutestowego. © testerzy.pl 48
 49. 49. TestLink – specyfikacja testówWersjonowanie – porównanie wersji, nie są porównywane wszystkie parametry, brak metody wykonania, poziomu istotności PT, słów kluczowych, © testerzy.pl 49
 50. 50. TestLink - specyfikacja testów• Przechodząc po drzewku nawigacyjnym z lewej strony można budować zestawy testów i dokonywać w nich zmiany.• Grupowanie przypadków testowych odbywa się przez zagnieżdżanie zestawów testów w innych zestawach testów tworząc hierarchie.• Po przypisaniu przypadków testowych do planu testu nie ma możliwości przegrupowania przypadków testowych. © testerzy.pl 50
 51. 51. TestLink - specyfikacja testówWidok struktury zestawów testów z przypadkami testowymi © testerzy.pl 51
 52. 52. TestLink - specyfikacja testów Formatka wyszukiwania przypadków testowych i przykładowy wynik wyszukiwania © testerzy.pl 52
 53. 53. TestLink - specyfikacja testówDla gotowych przypadków testowych możnawygenerować dokument w formie planów testów zwybranymi cechami przypadków testowych © testerzy.pl 53
 54. 54. TestLink – zarządzanie planem testówJeśli w ramach projektu nie był jeszcze tworzony plan to w prawym menu dostępna jest tylko opcja Test Plan Management © testerzy.pl 54
 55. 55. TestLink - zarządzanie planem testówFormularz tworzenia nowego planu testów © testerzy.pl 55
 56. 56. TestLink - zarządzanie planem testówKolejny plan testów może być stworzony jako całkiem nowy, bądź z istniejącego już planu testów. © testerzy.pl 56
 57. 57. TestLink - zarządzanie planem testówStworzone plany testów są dostępne podopcją Test Plan Management. Wybierającnazwę test planu z listy przechodzi się dookna jego edycji. Export i Import pozwalająprzenosić powiązanie przypadki testowe iplatformy. © testerzy.pl 57
 58. 58. TestLink - zarządzanie planem testówPo stworzeniu nowego planu testów zmienia się prawe menu – dochodzą nowe opcje w sekcji Plan Test, Test Execution, Test Plan contents. © testerzy.pl 58
 59. 59. TestLink – zarządzanie planem testów © testerzy.pl 59
 60. 60. TestLink – zarządzanie planem testówDo tworzonego kolejnego buildu możnaprzypisać testerów z już istniejącego buildu. © testerzy.pl 60
 61. 61. TestLink – zarządzanie planem testówPo stworzeniu można podejrzeć i edytować build wybierając go z listy. © testerzy.pl 61
 62. 62. TestLink – zarządzanie planem testówOpcja Assign User Roles pozwala w ramachjednego projektu można przydzielićużytkownikowi inną role dla każdego planutestów. © testerzy.pl 62
 63. 63. TestLink - zarządzanie planem testów Kamienie milowe © testerzy.pl 63
 64. 64. TestLink – zawartość planu testuW ramach Test Plan contents do planu testudodajemy określone platformy, które zostałyokreślone w Platform Management. © testerzy.pl 64
 65. 65. TestLink – zawartość planu testuDodawanie przypadków testowych i zestawów testów do planu testu; wskazuje się użytkownika, build, platformę, wersję etc., które mają być wykonanie i w jakiej kolejności. © testerzy.pl 65
 66. 66. TestLink – zawartość planu testuPrzypadki testowe dodane do planu testowego są oznaczane i nie ma możliwości dodania tego samego PT wielokrotnie. © testerzy.pl 66
 67. 67. TestLink – zawartość planu testuMożna uaktualnić przypadki testowe w planie testu do wybranej wersji. © testerzy.pl 67
 68. 68. TestLink – zawartość planu testu Aktualne NIeaktualneOpcja od razu wyszukuje PT, które mają różne wersje (między Planem Testu a specyfikacja PT)i można też przejść do okna z porównaniem © testerzy.pl 68
 69. 69. TestLink – zawartość planu testuPrzydzielanie wykonywania testów © testerzy.pl 69
 70. 70. TestLink – zawartość planu testuPrzydzielanie PT do wykonania użytkownikom dla buildu w planie testu © testerzy.pl 70
 71. 71. TestLink – zawartość planu testuWidoczny użytkownik, któremu przydzielono PT w buildzie, umożliwia przejście do okna wykonania testu lub jego edycję. © testerzy.pl 71
 72. 72. TestLink – zawartość planu testuZmiana pilności wykonania PT dla danego przypadku testowego, priorytet zależy od Istotności i Pilności PT © testerzy.pl 72
 73. 73. TestLink – wykonywanie testówUżytkownik z rolą testera ma dostęp w swoim prawym menu ma dostępną sekcje Test Execution, Test Plan jest widoczny gdyż użytkownikowi z rolą leadera dla planu testu Plan-v1 przydzielono role testera. © testerzy.pl 73
 74. 74. TestLink – wykonywanie testów W oknie Test Case Execution w drzewku nawigacyjnym są widoczne cyfry oznaczające np. • (19) -ilość PT w danym planie testu, zestawie testów, • (19,0,0,0) - liczna PT nie uruchomionych, Passed, Failed, Bocked © testerzy.pl 74
 75. 75. TestLink – wykonywanie testów Wybrany przypadek testowy do wykonania z opisem planu testów, platform, buildu, oraz szczegółów dotyczących przypadku testowego, statusu wykonania © testerzy.pl 75
 76. 76. TestLink – wykonywanie testówPo wykonaniu i zmianie statusu przypadku testowego na Passed zmienia się kolor na PT na zielony, historia wykonywania, możliwość dołączania plików oraz ikona do połączenia z narzędziem zarządzania do śledzenia błędów. © testerzy.pl 76
 77. 77. TestLink – wykonywanie testówTrzeci dostępny status to Blocked © testerzy.pl 77
 78. 78. TestLink – wykonywanie testów Przypadek testowy – status Failed © testerzy.pl 78
 79. 79. TestLink – wykonywanie testówChcąc zalogować błąd to JIRAy oraz przypisać go do PT, używać trzeba ikony BUGManagement - otwiera się nowe okno, w którym podać trzeba bug_id z JIRA. Logowanie przez link Access to Bug Tracking System (Jira),. © testerzy.pl 79
 80. 80. TestLink – wykonywanie testówWymagane jest zalogowanie i otwiera się okno logowania nowego błędu. © testerzy.pl 80
 81. 81. TestLink – wykonywanie testówID stworzonego błędu wpisuje się ręcznie i dodaje doprzypadku testowego © testerzy.pl 81
 82. 82. TestLink – wykonywanie testówLista błędów zgłoszonych dla tego PT © testerzy.pl 82
 83. 83. TestLink – wykonywanie testówPowiązane błędy z PT ze statusem BlockedNa drzewie nawigacyjnym PT, są również oznaczanie kolorem odpowiednim do statusu. © testerzy.pl 83
 84. 84. TestLink – wykonywanie testówStatusy błędów są aktualizowane po odświeżeniu przypadku testowego. © testerzy.pl 84
 85. 85. TestLink – wykonywanie testówOpcja Test Cases Assigned to Me z sekcji Test Execution © testerzy.pl 85
 86. 86. TestLink – wykonywanie testówRaporty i metryki testów dostępne dla wszystkich ról, z listy predefiniowanych. Powiązane tylko z jednym planem testu (można wybrać plan testu z listy), ale można wybrać test plan z aktualnego projektu. Niektóre raporty można wyświetlić w 6ciu formatach. © testerzy.pl 86
 87. 87. TestLink – wykonywanie testówNie da się generować raportu z planu testu, dla którego nie zdefiniowano buildu albo nie przypisano przypadków testowych. © testerzy.pl 87
 88. 88. TestLink – wykonywanie testów Raport • General Test Plan Metrics (Ogólne Metryki Zestawów Testów) © testerzy.pl 88
 89. 89. TestLink – wykonywanie testów • General Test Plan Metrics (Ogólne Metryki Zestawów Testów) © testerzy.pl 89
 90. 90. TestLink – wykonywanie testów● Raport – Failed Test Cases © testerzy.pl 90
 91. 91. TestLink – wykonywanie testów• Query Metrics (metryki bazujące na zapytaniach) - zapytanie © testerzy.pl 91
 92. 92. TestLink – wykonywanie testów• Query Metrics (metryki bazujące na zapytaniach) -rezultat © testerzy.pl 92
 93. 93. TestLink – wykonywanie testów● Charts - graficzne raporty © testerzy.pl 93
 94. 94. TestLink – wykonywanie testów● Charts - graficzne raporty © testerzy.pl 94
 95. 95. TestLink – wykonywanie testów● Charts - graficzne raporty © testerzy.pl 95
 96. 96. TestLink – wykonywanie testów● Bugs per Test Case przedstawia wszystkie błędy połączone z przypadkami testowymi. © testerzy.pl 96
 97. 97. TestLink – wykonywanie testów● Metrics Dashboard © testerzy.pl 97
 98. 98. TestLink – wykonywanie testów● Requirements based Report © testerzy.pl 98
 99. 99. TestLink - filtrowanie Filtrowanie przypadków testowych, które są do wykonania; widok prosty i zaawansowany. © testerzy.pl 99
 100. 100. TestLink - filtrowanieFiltrowanie w oknie specyfikacji przypadków testowych © testerzy.pl 100
 101. 101. TestLink – logownie działańPrzegląd logów – tylko admin © testerzy.pl 101
 102. 102. TestLinkSzczegóły logu audytowego © testerzy.pl 102
 103. 103. Więcej informacji na stronie http://testerzy.pl Masz pytania? Napisz na kontakt@testerzy.pl © testerzy.pl 103

×