Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Risico’s, knelpunten en oplossingen bij       leermateriaal                     1
Leerlingen veranderenToday’s students are no longer the peopleour educational system was designed to teach.De studenten va...
Opstellen curriculum Nederlands                 3
Opstellen curriculum Nederlands• Kerndoelen en eindtermen als uitgangspunt• Bruikbare leerstof• Inspirerend leertraject• M...
Kerndoelen en eindtermen als uitgangspuntTijdens een studiemiddag stonden de kerndoelen centraal.Elk vak en/of leergebied ...
Structuur voor de vaklessen Nederlands1.  Lezen | Zakelijke teksten2.  Schrijven3.  Spreken, kijken en luisteren4.  Gr...
Kerndoelenmatrix NederlandsKerndoel                                          Stru...
Bruikbare leerstof zoekeneerstlater                  8
Leerstof ordenenKlas 1 HVKlas 2 HVKlas 3 HV                9
Leerstof ordenenNa overleg met andere leerkrachten2. Zakelijke teksten en verdiepingsopdrachten bij lezen3. Schrijven4. Sp...
En nu online…Klas 1: http://moodlejc.zuyderzeecollege.nl/course/view.php?id=332Klas 2: http://moodlejc.zuyderzeecollege.nl...
Planning maken•  Veel materiaal•  Keuzes maken•  Materiaal bekijken, beoordelen en plaatsen•  Plaatsen van scorms of e...
Evalueren      13
Evalueren• Terugkijken op de les• Maandelijkse evaluatie van de lessen• Overleg met De sectie Nederlands (schoolbreed)• Fe...
Tot slot (1)• Laptop is een verrijking in de les• Docent vertrouwd met laptop• Les: kop en een staart• Didactisch KIT-mode...
Tot slot (2)• De prestaties volgen• Remote Desktop• Rondlopen en individuele• Met digitaal onderwijs is veel mogelijk• ICT...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vakditdactiek informatica opdracht hoofdstuk 7

429 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vakditdactiek informatica opdracht hoofdstuk 7

 1. 1. Risico’s, knelpunten en oplossingen bij leermateriaal 1
 2. 2. Leerlingen veranderenToday’s students are no longer the peopleour educational system was designed to teach.De studenten van vandaag zijn niet meer de mensen dieons onderwijssysteem hebben ontworpen.Marc Prensky, 2001 2
 3. 3. Opstellen curriculum Nederlands 3
 4. 4. Opstellen curriculum Nederlands• Kerndoelen en eindtermen als uitgangspunt• Bruikbare leerstof• Inspirerend leertraject• Maak een jaarplanning• Evalueer 4
 5. 5. Kerndoelen en eindtermen als uitgangspuntTijdens een studiemiddag stonden de kerndoelen centraal.Elk vak en/of leergebied vulde een kerndoelenmatrix in met behulp vaneen medewerker van het SLO.Opdracht 1:Vul aan de hand van de kerndoelen voor de onderbouw een schema(kerndoelenmatrix) waarin staat vermeld in welk leerjaar en op welke maniereen kerndoel wordt behandeld (kwaliteitszorg)Opdracht 2:Maak een overzicht wie welk lesmateriaal gaat arrangeren voor klas 1 en 2.Denk hierbij o.a. aan het arrangeren en plaatsen van nieuw materiaal in deELO (Moodle) en het ontwikkelen en plaatsen van projecten in Moodle.(afspraken en werkverdeling)Zie ook nieuwsbrief OVC, 31 oktober 2008 5
 6. 6. Structuur voor de vaklessen Nederlands1. Lezen | Zakelijke teksten2. Schrijven3. Spreken, kijken en luisteren4. Grammatica zinsontleden5. Grammatica woordsoorten benoemen6. Spelling (werkwoordspelling en woordenschat)7. Letterkunde (jeugdliteratuur)8. Vaardigheden lezen, schrijven, spreken, kijken en luisteren 6
 7. 7. Kerndoelenmatrix NederlandsKerndoel Structuur van de ELO1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. Moodle klas 1 en 2 hv; onderdeel: 1, 2, 3, 7, 82. De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte 1, 4, 5, 6.zinnen, woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien.3. De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn 1, 6, 7.woordenschat.4. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit 1, 2, 3, 8 ( herhaling )gesproken en geschreven teksten.5. De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te 2, 3, 7, 8 ( herhaling )ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.6. De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning en discussie in een groep. 2, 3, 8 ( herhaling )7. De leerling leert een mondelinge presentatie te geven. 2, 3, 7, 8 ( herhaling )8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan 1, 7, 8 ( herhaling )zijn belangstelling tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden.9. De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig 2, 3, 7, 8 ( herhaling )voor te bereiden en uit te voeren.10. De leerling leert te reflecteren op de manier waarop hij zijn taalactiviteiten 1 t/m 8uitvoert en leert, op grond daarvan en van reacties van anderen, conclusies tetrekken voor het uitvoeren van nieuwe taalactiviteiten. 7
 8. 8. Bruikbare leerstof zoekeneerstlater 8
 9. 9. Leerstof ordenenKlas 1 HVKlas 2 HVKlas 3 HV 9
 10. 10. Leerstof ordenenNa overleg met andere leerkrachten2. Zakelijke teksten en verdiepingsopdrachten bij lezen3. Schrijven4. Spreken, kijken en luisteren5. Grammatica zinsontleding6. Grammatica woordbenoemen7. Spelling | werkwoorden, algemene spelling en woordenschat8. Letterkunde (jeugdliteratuur)9. Schriftelijke en mondelinge vaardigheden 10
 11. 11. En nu online…Klas 1: http://moodlejc.zuyderzeecollege.nl/course/view.php?id=332Klas 2: http://moodlejc.zuyderzeecollege.nl/course/view.php?id=2887Klas 3: http://moodleschv.zuyderzeecollege.nl/course/view.php?id=3039Gebruikersnaam: ovc-neWachtwoord: ovcMet fictief emailadres,dus alleen om te kijken,niet om te communiceren. 11
 12. 12. Planning maken• Veel materiaal• Keuzes maken• Materiaal bekijken, beoordelen en plaatsen• Plaatsen van scorms of elpjes• Jaarplanning 3 rapportperiodes• Voorbeeld planning klas 1 HV 12
 13. 13. Evalueren 13
 14. 14. Evalueren• Terugkijken op de les• Maandelijkse evaluatie van de lessen• Overleg met De sectie Nederlands (schoolbreed)• Feedback op de ELO’s.• Nieuwe jaarplanning einde schooljaar• Voortdurend proces. 14
 15. 15. Tot slot (1)• Laptop is een verrijking in de les• Docent vertrouwd met laptop• Les: kop en een staart• Didactisch KIT-model• Leerlingen zwijgen• Afwisseling in de les 15
 16. 16. Tot slot (2)• De prestaties volgen• Remote Desktop• Rondlopen en individuele• Met digitaal onderwijs is veel mogelijk• ICT verrijkt ons onderwijs! Vragen of opmerkingen Henk Orsel h.orsel@zuyderzeecollege.nl 16

×