Visie op ICT.pdf

visie op ICT

Visie op ICT
Onderwerp 1: Blended learning en hybride leren
Wat is het? Het is een combinatie van leervormen om te beschrijven. Professionele opleiders en
trainers in het bedrijfsleven pasten verschillende vormen van blended learning toe.
Waarom zegt professor Jan Elen van KUL "onderwijs zal blended zijn of zal niet zijn"?
blended learning wordt een voorwaarde sine qua non voor het kwaliteitsvol hoger onderwijs
van de toekomst. We moeten niet alleen de gebruikte werkvormen herbekijken, maar ook de
manier waarop we leermaterialen ontwikkelen en verspreiden.
Wat kan het veranderen in je school?
Aanpassen aan de behoefte van de leerling; leermateriaal kan een adaptieve digitale content
hebben. Ook kunnen leraren gebruik maken van de data van de leerlingen en hun instructies
daarop aanpassen. Meer leertijd; de leerling heeft vaak toegang tot meer instructiemateriaal.
Waarom is het zinvol om een cursus te redesignen aan de hand van blended learning?
Dankzij deze doordachte combinatie de leerresultaten van leerlingen kan bevorderen.
Wat met Corona?
meer ruimtes ingericht voor hybride leren, d.w.z. dat mensen vanaf afstand kunnen
participeren. meer ruimtes ingericht voor blended learning, d.w.z. gericht op interactie en
goedwerkende AV/IT-technologie voor het snel samenwerken. meer plekken voor pre-
boarding en onboarding activiteiten van nieuwe studenten
Wat is een MOOC?
Een massive open online course is een cursus, ingericht op massale deelname, waarbij het
cursusmateriaal wordt verspreid over het web en de deelnemers dus niet aan een locatie
gebonden zijn.
Onderwerp 2: SAMR
wat is het? het SAMR-model is een taxonomie met vier niveaus. Ze helpt je het gebruik van
technologie in een onderwijssetting te selecteren, gebruiken en evalueren. Het SAMR-model
stelt zich tot doel je leeruitkomsten te veranderen, niet je leerprocessen.
geef een voorbeeld van toepassing in je onderwijscontext:
atlas Google Earth
Bedenk een analoge activiteit (bijv. taak op papier) en digitaliseer ze via SAMR tot op niveau van
Redefinition.
Een actviteit over werelddelen en welk weer het daar zou zijn
S: de les in klas wordt vervangen door een online les
A: door de online les kunnen kinderen de landen opzoeken en kijken hoe de cultuur daar is
M: ze zoeken de vlaggen op van de landen
R: door videos op te zoeken op platform youtube bekijken ze de landen hoe het daar eruit ziet.
Onderwerp 3: T-Pack
wat is het?
Het Technologisch Pedagogisch Inhoudelijk Kennisraamwerk beschrijft de soorten kennis die
leraren nodig hebben voor een succesvolle integratie van technologie in het onderwijs. Het
suggereert dat leraren kennis moeten hebben van de kruispunten van technologie, pedagogiek
en inhoud.
wat betekent het voor jou als leraar?
Zo kan ik voor een succesvolle integratie van technologie in het onderwijs zorgen.
Argumenteer waarom het nog zo vaak fout loopt in lagere scholen wanneer ICT (Media) wordt
geïntegreerd?
De leerkrachten die nu in het onderwijs staan hebben weinig of geen kennis van ICT of ook geen
bijlessen hierin gevolgd.
Op welke van de drie componenten moet jij nog het meeste leerwinst boeken?
Kennis in technologie is zeer laag bij mij dus daar in verdiepen en in leren zou mij helpen.
Onderwerp 4: Eindtermen ICT
Wat zijn in Vlaanderen de eindtermen? Je leerlingen leren een pc, tablet, het internet gebruiken
om sneller een oplossing te vinden, informatie op te zoeken, vaardigheden te oefenen,
zelfstandig te werken
Wat is er aan het gebeuren in het secundaire onderwijs?
In het secundair zijn er hervormingen gebeurd door dit leert elke leerling en leerkracht om te gaan
met ICT. Niet elk kind heeft een computer dus moet de school voor iedereen een computer
aanschaffen. Het leerproces kan verrijkt en verandert worden door ICT. Door dit vinden
afgestudeerde sneller een job
Onderwerp 5: Vier in balans
Wat is het en wat loopt er vaak fout in scholen?
Scholen maken niet optimaal gebruik van ICT
Pas dit toe op een stageschool of een school die je kent. Waar zitten de problemen?
Ze maken geen gebruik van de computers en ipads die de overheid hub schenkt
Wanneer ik zeg dat alles staat en valt met een goeie visie, klopt dat dan?
Ja, er is een goede visie
Geef een voorbeeld van techniek gedreven beslissingen
Scholen in Vlaanderen krijgen allemaal computers en ipads in de scholen van de overheid
Onderwerp 6 Fake news en clickbait
krijg je als gewone mens nog neutraal nieuws?
We krijgen nieuws dat aangepast is aan onze eigen leefwereld.
Wanneer ik zeg dat je zoekresultaten in Google beperkt worden zoals je filmkeuze in Netflix wat
bedoel ik daar dan mee?
Door onze zoekresultaten op google en netflix krijgen we zoekresultaten voorgesteld op basis van
onze interesses.
Wat is deepfake en waarom moet het je verontrusten?
Het is een techniek voor samenstellen van menselijke beelden op basis van artificiële intelligentie.
We hebben de natuurlijke reflex om tekst kritisch te bekijken en beelden te aanvaarden als waarheid,
is dat nog steeds een goed idee?
Het internet kan je alles wijsmaken daarom is het belangrijk om alles te dubbelchecken zowel tekst
als beelden
Onderwerp 7: Auteursrecht en plagiaat
wat mag nu eigenlijk wel en wat niet?
Plagiaat is illegaal. Je mag niet iemand anders zijn werk nemen doen alsof het jou werk is tenzij het
vermeld staat door de auteur
Wat zijn de meest gemaakte fouten in onderwijs?
Plagiaat
Hoe kan je nakijken of een leerling iets al dan niet zelf heeft geschreven?
Door dingen op te zoeken over het onderwerp.
Onderwerp 8: Flipped Classroom
wat is het?
Lessen worden online gegeven maar huiswerk doen ze in de les
Bedenk een goede case voor je school (instructie wel in de klas, niet thuis).
Eerst bekijken ze een filmpje met duidelijke en trage uitleg over getallen van 1 tot 5
Daarna gaan ze zelf proberen te tellen aan de hand van oefeningen
Moet je die filmpjes als onderwijzer zelf maken?
Nee, je kan er ook zelf opzoeken die al gemaakt zijn
Kan dit door kinderen (Jonatan academie)?
Ja, de kinderen die hier sneller mee weg zijn kunnen de andere kinderen helpen die moeilijkheden
hebben
Zie je een verband en /of mogelijkheden bij verbeteren of differentiatie?
Ja, zo kunnen de sterkere kinderen doorwerken en de zwakkere kunnen op hun eigen tempo het
filmpje bekijken en helpt hun
Mogelijkheden bij Corona?
Ja, maar lessen in de klas kan je niet wegdenken
Onderwerp 9: Onderzoek heeft uitgewezen dat wie schrijft bij het noteren in de les meer onthoudt
dan wie tikt op een pc
Hoe zou dat kunnen komen? (denk aan hoe traag je schrijft en hoe snel sommigen kunnen tikken tov
wat de leerkracht zegt)
Door het schrijven verwerk je al de leerstof. Wanneer je typt, typ je wat er gezegd wordt en verwerk
je het niet.
In dat geval geef ik aan studenten steeds het advies dat ze leerlingen moeten doen vertalen. Van het
ene medium naar het andere (tekst, stilstaand beeld, bewegend beeld en geluid) Leg uit waarom je
dat beter zo doet.
Wanneer je gevarieerde oefeningen aanbiedt aan kinderen, gebruiken kinderen en kunnen ze deze
info gebruiken en toepassen in verschillende situaties.
Onderwerp 10: Webquests
Wat is het?
Onderzoek gerichte opdrachten waarbij er info van een bronnen komt van het internet.
Wat zijn de bouwstenen?
Webguest
Goeie voorbeelden en verzamelsites?
Een goede inleiding,opdracht, werkwijze die wordt gehanteerd, bronnen waar info wordt gehaald,
evaluatie, een conclusie
Onder welke Eindterm (diamant) valt dit?
Differentatie
Zie je kansen voor differentiatie?
Ja, als leerkrachten makkelijkere en moeilijkere opdrachten uitdeelt
Binnen welke vakgebieden?
Elk vakgebied
Visie op ICT.pdf

Recommended

Visie op ICT.docx by
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docxSien7
14 views3 slides
Visie op ICT.docx by
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docxsarahstynen
16 views5 slides
Visie op ICT.docx by
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docxaxelleverschaeren
19 views7 slides
Visie op ICT.pdf by
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfElinKeustermans
20 views4 slides
Visie op ICT.docx by
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docxraisadebaele
15 views4 slides
Visie op ICT.pdf by
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfRomyReynders
23 views3 slides

More Related Content

Similar to Visie op ICT.pdf

Visie op ICT.docx by
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docxLottehaeseldonckx
2 views10 slides
Visie op ICT: 26Sep.docx by
Visie op ICT: 26Sep.docxVisie op ICT: 26Sep.docx
Visie op ICT: 26Sep.docxjossefienVanMeensel
29 views9 slides
Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdf by
Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdfVisie op ICT Lise Vanrillaer.pdf
Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdfLiseVanrillaer
45 views7 slides
Visie op ICT.docx by
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docxshary0501
22 views5 slides
Visie op ICT (1).pdf by
Visie op ICT (1).pdfVisie op ICT (1).pdf
Visie op ICT (1).pdfEmmaVandeWeyer
66 views5 slides
Visie op ICT by
Visie op ICT Visie op ICT
Visie op ICT XaraStalmans
51 views6 slides

Similar to Visie op ICT.pdf(20)

Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdf by LiseVanrillaer
Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdfVisie op ICT Lise Vanrillaer.pdf
Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdf
LiseVanrillaer45 views
Visie op ICT.docx by shary0501
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docx
shary050122 views
Visie op ICT.pdf by ImkeVos1
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
ImkeVos139 views
Visie op ICT.pdf by TineDeCat
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
TineDeCat33 views

Visie op ICT.pdf

  • 1. Visie op ICT Onderwerp 1: Blended learning en hybride leren Wat is het? Het is een combinatie van leervormen om te beschrijven. Professionele opleiders en trainers in het bedrijfsleven pasten verschillende vormen van blended learning toe. Waarom zegt professor Jan Elen van KUL "onderwijs zal blended zijn of zal niet zijn"? blended learning wordt een voorwaarde sine qua non voor het kwaliteitsvol hoger onderwijs van de toekomst. We moeten niet alleen de gebruikte werkvormen herbekijken, maar ook de manier waarop we leermaterialen ontwikkelen en verspreiden. Wat kan het veranderen in je school? Aanpassen aan de behoefte van de leerling; leermateriaal kan een adaptieve digitale content hebben. Ook kunnen leraren gebruik maken van de data van de leerlingen en hun instructies daarop aanpassen. Meer leertijd; de leerling heeft vaak toegang tot meer instructiemateriaal. Waarom is het zinvol om een cursus te redesignen aan de hand van blended learning? Dankzij deze doordachte combinatie de leerresultaten van leerlingen kan bevorderen. Wat met Corona? meer ruimtes ingericht voor hybride leren, d.w.z. dat mensen vanaf afstand kunnen participeren. meer ruimtes ingericht voor blended learning, d.w.z. gericht op interactie en goedwerkende AV/IT-technologie voor het snel samenwerken. meer plekken voor pre- boarding en onboarding activiteiten van nieuwe studenten Wat is een MOOC? Een massive open online course is een cursus, ingericht op massale deelname, waarbij het cursusmateriaal wordt verspreid over het web en de deelnemers dus niet aan een locatie gebonden zijn. Onderwerp 2: SAMR wat is het? het SAMR-model is een taxonomie met vier niveaus. Ze helpt je het gebruik van technologie in een onderwijssetting te selecteren, gebruiken en evalueren. Het SAMR-model stelt zich tot doel je leeruitkomsten te veranderen, niet je leerprocessen. geef een voorbeeld van toepassing in je onderwijscontext: atlas Google Earth
  • 2. Bedenk een analoge activiteit (bijv. taak op papier) en digitaliseer ze via SAMR tot op niveau van Redefinition. Een actviteit over werelddelen en welk weer het daar zou zijn S: de les in klas wordt vervangen door een online les A: door de online les kunnen kinderen de landen opzoeken en kijken hoe de cultuur daar is M: ze zoeken de vlaggen op van de landen R: door videos op te zoeken op platform youtube bekijken ze de landen hoe het daar eruit ziet. Onderwerp 3: T-Pack wat is het? Het Technologisch Pedagogisch Inhoudelijk Kennisraamwerk beschrijft de soorten kennis die leraren nodig hebben voor een succesvolle integratie van technologie in het onderwijs. Het suggereert dat leraren kennis moeten hebben van de kruispunten van technologie, pedagogiek en inhoud. wat betekent het voor jou als leraar? Zo kan ik voor een succesvolle integratie van technologie in het onderwijs zorgen. Argumenteer waarom het nog zo vaak fout loopt in lagere scholen wanneer ICT (Media) wordt geïntegreerd? De leerkrachten die nu in het onderwijs staan hebben weinig of geen kennis van ICT of ook geen bijlessen hierin gevolgd. Op welke van de drie componenten moet jij nog het meeste leerwinst boeken? Kennis in technologie is zeer laag bij mij dus daar in verdiepen en in leren zou mij helpen. Onderwerp 4: Eindtermen ICT Wat zijn in Vlaanderen de eindtermen? Je leerlingen leren een pc, tablet, het internet gebruiken om sneller een oplossing te vinden, informatie op te zoeken, vaardigheden te oefenen, zelfstandig te werken Wat is er aan het gebeuren in het secundaire onderwijs? In het secundair zijn er hervormingen gebeurd door dit leert elke leerling en leerkracht om te gaan met ICT. Niet elk kind heeft een computer dus moet de school voor iedereen een computer aanschaffen. Het leerproces kan verrijkt en verandert worden door ICT. Door dit vinden afgestudeerde sneller een job
  • 3. Onderwerp 5: Vier in balans Wat is het en wat loopt er vaak fout in scholen? Scholen maken niet optimaal gebruik van ICT Pas dit toe op een stageschool of een school die je kent. Waar zitten de problemen? Ze maken geen gebruik van de computers en ipads die de overheid hub schenkt Wanneer ik zeg dat alles staat en valt met een goeie visie, klopt dat dan? Ja, er is een goede visie Geef een voorbeeld van techniek gedreven beslissingen Scholen in Vlaanderen krijgen allemaal computers en ipads in de scholen van de overheid Onderwerp 6 Fake news en clickbait krijg je als gewone mens nog neutraal nieuws? We krijgen nieuws dat aangepast is aan onze eigen leefwereld. Wanneer ik zeg dat je zoekresultaten in Google beperkt worden zoals je filmkeuze in Netflix wat bedoel ik daar dan mee? Door onze zoekresultaten op google en netflix krijgen we zoekresultaten voorgesteld op basis van onze interesses. Wat is deepfake en waarom moet het je verontrusten? Het is een techniek voor samenstellen van menselijke beelden op basis van artificiële intelligentie. We hebben de natuurlijke reflex om tekst kritisch te bekijken en beelden te aanvaarden als waarheid, is dat nog steeds een goed idee? Het internet kan je alles wijsmaken daarom is het belangrijk om alles te dubbelchecken zowel tekst als beelden
  • 4. Onderwerp 7: Auteursrecht en plagiaat wat mag nu eigenlijk wel en wat niet? Plagiaat is illegaal. Je mag niet iemand anders zijn werk nemen doen alsof het jou werk is tenzij het vermeld staat door de auteur Wat zijn de meest gemaakte fouten in onderwijs? Plagiaat Hoe kan je nakijken of een leerling iets al dan niet zelf heeft geschreven? Door dingen op te zoeken over het onderwerp. Onderwerp 8: Flipped Classroom wat is het? Lessen worden online gegeven maar huiswerk doen ze in de les Bedenk een goede case voor je school (instructie wel in de klas, niet thuis). Eerst bekijken ze een filmpje met duidelijke en trage uitleg over getallen van 1 tot 5 Daarna gaan ze zelf proberen te tellen aan de hand van oefeningen Moet je die filmpjes als onderwijzer zelf maken? Nee, je kan er ook zelf opzoeken die al gemaakt zijn Kan dit door kinderen (Jonatan academie)? Ja, de kinderen die hier sneller mee weg zijn kunnen de andere kinderen helpen die moeilijkheden hebben Zie je een verband en /of mogelijkheden bij verbeteren of differentiatie? Ja, zo kunnen de sterkere kinderen doorwerken en de zwakkere kunnen op hun eigen tempo het filmpje bekijken en helpt hun Mogelijkheden bij Corona? Ja, maar lessen in de klas kan je niet wegdenken
  • 5. Onderwerp 9: Onderzoek heeft uitgewezen dat wie schrijft bij het noteren in de les meer onthoudt dan wie tikt op een pc Hoe zou dat kunnen komen? (denk aan hoe traag je schrijft en hoe snel sommigen kunnen tikken tov wat de leerkracht zegt) Door het schrijven verwerk je al de leerstof. Wanneer je typt, typ je wat er gezegd wordt en verwerk je het niet. In dat geval geef ik aan studenten steeds het advies dat ze leerlingen moeten doen vertalen. Van het ene medium naar het andere (tekst, stilstaand beeld, bewegend beeld en geluid) Leg uit waarom je dat beter zo doet. Wanneer je gevarieerde oefeningen aanbiedt aan kinderen, gebruiken kinderen en kunnen ze deze info gebruiken en toepassen in verschillende situaties. Onderwerp 10: Webquests Wat is het? Onderzoek gerichte opdrachten waarbij er info van een bronnen komt van het internet. Wat zijn de bouwstenen? Webguest Goeie voorbeelden en verzamelsites? Een goede inleiding,opdracht, werkwijze die wordt gehanteerd, bronnen waar info wordt gehaald, evaluatie, een conclusie Onder welke Eindterm (diamant) valt dit? Differentatie Zie je kansen voor differentiatie? Ja, als leerkrachten makkelijkere en moeilijkere opdrachten uitdeelt Binnen welke vakgebieden? Elk vakgebied