Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Step3 Tutorial by SWU book1
Next

13

Share

For extern

BM

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

For extern

 1. 1. Ped. –BM13-<br />1) counselling G6PD def.<br />2) เด็ก 2 ปี ไม่เคยได้รับวัคซีน ถามว่าจะให้วัคซีนยังงัย<br />3) เด็กโดนต่อต่อยมา v/s stable ไม่มีผื่น ไม่มีหายใจหอบเหนื่อยหรือ wheezing ไม่มีปวดท้องท้องเสีย มีไข้นิดหน่อย UA: pH 6.5 sp.gr.1.010 prot. 1+ blood 4+ RBC neg WBC 3-5 ถาม Mx<br />4) counselling 1st episode febrile convulsion<br />5) เด็กโดนงูเขียวหางไหม้กัดมา จะ Mx ยังงัย, indication ในการให้ antivenum<br />MEQ Group E <br />1. case เด็กอายุ 4 ปี มาด้วยอาการถ่ายเป็นเลือด 2 ครั้งก่อนมารพ.<br />- management เบื้องต้นที่ ER<br />- ซักประวัติ<br />- ตรวจร่างกาย บอก positive negative findings ที่สำคัญ<br />- investigation<br />ให้ประวัติว่าเด็กมีไข้ กินยาลดไข้ตราหัวสิิงห์มา 4 เม็ด<br />- provisional diagnosis พร้อมเหตุผลสั้น<br />- lab เพื่อ confirm diagnosis<br />ให้ผล urease test มา<br />- diag<br />- treatment for H. pylori<br /> <br />2. เด็กไข้สูง 4 วัน ซึม ทานอาหารได้น้อยลงกว่าเดิม คลื่นไส้ไม่อาเจียน ไอไม่มาก ไม่เจ็บคอ<br />-ซักประวัติ<br />-ตรวจร่างกาย<br />- ddx 4 โรคที่เป็นไปได้<br />- investigation ที่จำเป็นในการ dx<br />- ให้ตรวจร่างกายมา tourniquet test positive เด็กมี shock<br />- management เป็น order 1 d/continue<br />-ต่อมามีอาการหอบเหนื่อย ปัสสาวะออกน้อยลง ซึม<br />-complication คือ อะไร <br />treatment ของ complication<br /> <br />3.case เด็ก 4 เืดือน มีไข้สูง อาเจียน ไอมาก มีเสมหะ หอบเหนื่อย<br />- ซักประวัติ<br />- ตรวจร่างกาย<br />- investigation + management เบื้องต้น<br />-ให้ตรวจร่างกายมา มี LN+ve , pharynx tonsil not injected<br />lungs crepitation both lungs Anti - HIV +<br />- DDx 2 โรคที่คิดถึงมากที่สุด<br />- ส่ง investigation เพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อช่วย dx<br />- ผลย้อม sputum Dx PCP<br />- การรักษา<br /> <br />4. NB preterm คลอด NL APGAR 8,10 หลังคลอด มีอาการหายใจหอบเหนื่อย on o2 with bag อาการดีขึ้น อีก30 นาทีต่อมาเขียว มี retraction<br />- management เบื้องต้น<br />- ซักประวัติ<br />- ตรวจร่างกาย<br />- ddx<br />- investigation <br />- film เป็น ground glass appearance + air bronchogram<br />- Dx<br />- ควร counselling พ่อแม่เมื่อใด<br />- complication ที่พบได้<br />OSCE เหมือนกันทุกกลุ่ม ยกเว้นข้อ CXR<br />1. เปิด ICD-10 preterm 36 wks by BS , low birthweight with RDS<br />2. VSD อธิบาย pathophysiology<br />-advice วิธีการเลี้ยงดู การรักษาในขนาดเล็กและขนาดใหญ่<br />3. ให้รูปมา <br />- Dx SSSS บอกเชื้อและวิธีการรักษา<br />- Dx Diaper dermatitis บอกเชื้อและวิธีการรักษา<br />4. CXR เด็ก 14 ปี มาด้วยไอมีเสมหะเป็นเลือดปน<br />- ซักประวัติตรวจร่างกาย<br />- labอื่นที่ช่วยdx<br />- medication ที่ใช้รักษา<br />5. ให้ประวัติเด็กมา Dx Acute Rheumatic fever with carditis with HF จง order<br />6. CPR เด็กอายุ 1 ปี พบหมดสติอยู่ เน้นการใส่ tube<br />7. เด็กอายุ 10 ปี ถูกหมากัดเป็นแผลเลือกออก 2 นิ้ว<br />- การทำความสะอาดแผล<br />- ต้องเย็บหรือไม่<br />- ATB<br />- การให้ vaccine<br />- การสังเกตอาการสุนัข<br />- การติดตามกรรักษา<br />จิตเวช<br />1. ผู้ป่วยหญิง 26 ปี ไม่มีโรคประจำตัว<br />CC: กินยาแก้ปวด 30 เม็ด เพื่อฆ่าตัวตายประชดสามี<br />PI: 4 wk มีเรื่องเครียดภายในครอบครัว กินไม่ได้นอนไม่หลับ เบื่อ เซ็ง ไม่มีอยากตาย<br />1วัน ทะเลาะกันแรงมาก เลยกินยาประชดสามี แล้วก็โทรบอกสามี<br /> <br />คำถาม: ประเมิน suicidal risk, treatment bio psycho social.<br />ข้อนี้ตามที่เราเจอเคสจริงแล้วเอาไป consult อาจารย์ DX MDD ไม่ใช่ adjustment disorder เพราะเค้ามีอาการเศร้านำมาก่อนเข้าเกณฑ์ MDD แม้ว่าจะกินยาประชด<br /> <br /> <br /> <br />2.หญิง 30 ปี รับราชการ<br />ประวัติ คือย้ายที่ทำงานแล้วเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ เบื่อ เครียดมาก นอนไม่หลับ<br />ต่อมามีหูแว่ว ได้ยินเพื่อนนินทาตนเอง คิดว่ามีคนแอบดูตัวเองตลอดเวลา ไม่มี u/d no medication<br /> <br />2.1 Dx เหตุผล<br />2.2 Ddx 2 โรค พร้อมเหตุผล<br />2.3 รักษา<br /> <br />ตอบ โรคที่น่าเป็นไปได้ คือ paranoid schiz.,psychotic with depress mood, drug induced psychotic ประมาณนี้<br />1.Mind mapping การ approach ผู้ป่วยที่มาด้วย psychosis<br /> <br />แนะนำว่าให้ดู sheet อ.ศิริชัย ที่ติวคอมพรีอ่ะ อยู่หน้าแรกเลย<br />กลุ่มอื่นอาจจะออกแบบนี้แต่โรคอื่นก้อได้นะ<br /> <br />2.อธิบาย ความเสี่ยงการฆ่าตัวตายของผู้ป่วย<br /> <br />ก้อดูในชีทติวคอมพรี อันเดิมน่ะแหละ ซึ่งมีประมาณห้าข้อ แต่ข้อสอบให้มาสิบ ให้เขียนเปรียบเทียบ high risk low risk<br /> <br />3.criteria MDD <br />ถามกันโต้งๆ อย่างงี้เลย ก้อเขียนให้ครบละกันนะ<br />1.Delirium <br />Dx+เหตุผล<br />Mx. Bio Psycho social<br /> <br />2.Panic disorder<br />Dx+ เหตุผล<br />Mx Bio Psycho Social<br /> <br />3.MDD ให้ Tx. Bio Psycho Social<br /> <br />4.-SSRI 3 ชื่อ<br />-SNRI 3 ชื่อ<br />-ผู้ป่วยกินยาจิเวชแล้วมีอาการกระวนกระวาย อยู่นิ่งไม่ได้<br />ให้บอกว่าเกิดจากยาอะไร<br />ชื่ออาการข้างเคียงนี้?<br />การรักษา<br />MEQ medicine<br />1. หญิง 25 ปีมาด้วยผมร่วง: <br />-ตรวจร่างกายอย่างไรเพื่อพิสูจน์ว่า ผมร่วงจริง: hair pulling test, ดูว่ามันร่วงทั่วๆหัวป่าว?<br />-ซักประวัติเพื่ม<br />-definitie Dx and advice<br /> <br />2.หญิง มาด้วยไข้สูง 5 วันก่อน<br />-ซักประวัติ ตรวจร่างกาย<br />-Ddx, investigation: dengue IgG IgM, IFA for scrub, lepto, CBC บลาๆๆ<br />-definite Dx: DH shock<br />- เขียน order<br /> <br />3.SLE with Cellulitis (ยากส์)<br />-septicemia and rhabdomyolysis induced AKI<br />-แปลผล e'lyte<br />-hyperK<br /> <br />4.stroke<br />- ซักประวัติอะไร<br />-ตรวจร่างกาย<br />-investigation อะไร<br />- มีรูป CT มาให้อ่านฟิล์ม.... บรรยาย<br />- management<br />1. myasthenia gravis บอกชื่อเ test<br />- fatigability test <br />ส่งไรเพิ่ม<br />- cold pack test <br />- Tensilon (edrophonium) challenge test <br />- .. <br />มีส่ง film chest lat ดู thymoma<br />รักษา<br /> <br />2.คนไข้มาด้วยเหลือง <br />Hx , PE , INV <br />สรุปเปน HCC<br />ต่อมา มาด้วย shock เจาะน้ำในท้องได้เลือด<br />hepatoma rupture<br /> <br />3.มาด้วยเหนื่อยเพลีย <br />ซักเพิ่ม Hx , PE , INV<br />สรุปเป็น megaloblastic anemia [B12 def]<br />Rx<br /> <br />4.มาด้วยเป็นลมทุกครั้งที่ตื่นเต้น<br />ให้ EKG มา > PVC<br />รักษา : adenosine <br />Dx <br />OB GYN<br />.pt.preg มาด้วย bleed per vg , gum --abruptio placenta<br />2.อะไร ไม่ใช่ข้อห้ามในการให้ HRT ใน menopause<br />3.รกไม่คลอด 30นาทีทำไง<br />4.uterine inversion management?<br />5.staging CA cervix... See more<br />6.นิยาม abnormal labor curve<br />7.นิยาม abnormal ut bleeding : interval duration amont ข้อใดผิด<br />8.management CA cervix จะ LEEP / conization เมื่อไหร่<br />9.preg with DVTควรใช้ยาคุมอะไร ==ข้อนี้ประหลาด<br />10.pt.endometriosis อยากมีลูก จะ treatment ยังไง<br />11.preg cx dilate1to 2cm in 2 hr จะ management ยังไง<br />12.preg u/s ตอน 1st /2nd trimester management;observe<br /> <br /> <br />ข้อสอบ MEQ_1.ถ้าอยู่รพ ชุมชนจะ manage ยังไง_-endometrial hyperplasia_-atypical complex_-CA endometrium stage...... See more<br />2.case preg size >date n/v_-คิดถึง-- molar preg_-investigate_-advise_-treatment_3.leukorrhea --TV_-เชื้ออะไร_-investigate -wetsmear_-treatment :metro<br />4.preg มีน้ำเดินมา_-ทำอะไรอันดับแรก_-proove น้ำเดินยังไง_-management_5.case preeclampsia_-การให้ mgso4_-side effect_-ขณะให้ pt ชัก ทำไง<br />6.case maternal thal trait mcv 60 of positive dcip negative ga 13 wk_-investigate_-if พ่อ hb H disease ลูกเป็นไง กี่%_-จะทราบ chromosome ลูกด้วยวิธีอะไร<br /> <br /> <br /> <br />osce _-d &c_-pv pap smear_-u/s molar_-ยาคุม 28 เม็ด... See more_-<br />การตรวจ pt PP NL_-advise hyperemesis_-<br />ดู ภาพตกขาว บรรยาย dx tx<br />-วิธีการให้ mg /SE/MX_-<br />order preand post op C/S_-<br />iowa's trumpet ให้ดู ถามว่าชื่ออะไร ใช้ทำอะไร block nerve ไห<br />OSCE<br />- MgSO4 ให้เพื่ออะไร - ให้อย่างไร -Toxicity -SideEffect -Antidote<br />- Dilatation & Curettage<br />- Iowa Trumpet ถามว่าชื่ออะไร? Nerve มาจาก Root ไหน? Block ที่ตำแหน่งใดบ้าง?<br />- Pre-op / Post-op order for Elective C/S<br />- NL<br />- Clue cell บรรยายรูป? เชื้ออะไร? รักษาอย่างไร?<br />- Round Post-Partum day 1<br />- Oral Contraceptive pills<br />- Ultrasound ให้บรรยาย Dx Mx<br />- PV + Pap smear<br />- Nipple Retraction วิธีแก้ไข<br />- Abnormal Labor curve<br />- Advice Hyperemesis Gravidarum<br />EQ<br />- ตกขาว มีฟอง สีเหลืองเทา -> Dx, Pathogen, Mx<br />- GA 10 wks มี AVB และมีอาการของ Hyperthyroid -> Dx, Inv, Mx, Advice<br />- การบริหารยา MgSO4<br />- GA 36 wks PROM -> Initial management, วิธี Prove น้ำเดิน 3 วิธี, Complication ที่พบได้<br />- ที่ รพ ชุมชน คนไข้ Postmenopausal Bleeding S/P F&C -> Mx ต่างๆ ของ Simple Hyperplasia, Complex hyperplasia, Endometrioid Gr.III<br />MCQ<br />- ข้อใดไม่ใช่ Indication ของการ Early Screening GDM<br />- Ectopic Pregnancy รักษาโดย MTX จากนั้น Day5 มีปวดท้อง จะทำอย่างไร<br />- Indication for Cervical Conization<br />- Exophytic mass 1 cm -> CA Cervix Stage?<br />- รกไม่คลอด 30 min Mx<br />- แผลเละๆ + Inguinal LN โต --> Pathogen?<br />- Pathogen อะไรที่ต้องรักษา Sexual Partner ด้วย<br />- Uterine Inversion -> PV แล้วพบว่า Cervix รัดตัว --> ถาม Mx?<br />- คนไข้มี Wound Infection ทำอย่างไร<br />- Mx for Batholin Abscess<br />- Indication for F&C<br />- Criteria Dx Sever Pre-ecclampsia<br />- DVT ห้ามใช้ยาคุมใด<br />- Antepartum Hemorrhage มีเลือกออกตำแหน่งอื่น ถามว่าเกิดจากอะไร<br />- IDA ให้ Iron Supplement เท่าไรต่อวัน<br />- Mx Shoulder dystocia<br />- Mx GDMA2 - poor control, 3 cm 100%, EFW 4600, หัวลอย<br />- Uterine Fibroid most common manifestation<br />- 65 yrs Ut. Fibroid 12 wks -> 20 wks size ถาม Mx<br />- PID ทำ Laparoscope จะพบเชื้อใด<br />- Hypermenorrhea + Pelvic pain อยากมีบุตร Mx อย่างไร<br />- Multiparas : Cervix 5 cm -> 6 cm ใน 2 hrs --> Dx<br />- Cx 1 cm -> 2 cm ใน 3 hrs ถามว่าจะทำไรต่อ<br />- Pattern ของ Abn Bleeding ชนิดต่างๆ<br />- CA Corpus : Treatment modality ใด สำคัญที่สุด<br />- DM, HT well control -> CA Corpus Stage Ia จะ Mx ยังไง<br />- 18 yrs U/S GA 22 wks พบ Placenta previa ถามว่าจะทำไรต่อ<br />- AVB : hCG 700 : U/S no IUP จะ Dx อะไร<br />1. ตกเลือดหลังคลอด <br />อาจารย์ให้โจทย์มายาวๆๆ ประมาณว่าเป็นผู้หญิงตกเลือดหลังคลอด ท้องนี้เป็นท้องที่ 2 ท้องที่แล้วผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจากท่าก้น ท้องนี้มาร.พ. ด้วยเรื่องปวดท้องมาก ท้องแข็ง แข็งนานเป็นพักๆๆ มีเลือดออกทางช่องคลอด มาปรากฏเด็กตายแล้วในครรภ์ PV ปากมดลูกเปิดหมด รอนาน 3 ชั่วโมงกว่าจะคลอด เด็กหนักประมาณ 4,500 gm.รกหนัก 300 gm.<br />1.1 ถามสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของ PPH ใน case นี้ <br />1.2 ถามวิธี active management ใน 3 rd stage of labor ตอบมา 3 ข้อ<br /> <br />2. Preeclampsia<br />2.1 ถามว่าสิง่ที่จำเป็นในการวินิจฉัย preeclampsia<br />2.2 หลักวิธีการ management และอธิบายพอสังเขป ในผู้ป่วย eclampsia<br />3. การคุมกำเนิด<br />ถามวิธีการคุมกำเนิดแบบ hormonal และ non hormonal ให้บอกมาอย่างละ 5 วิธี<br />4. Abnormal Uterine bleeding <br />ให้เขียนบอกสาเหตุของผู้ป่วยที่มาด้วย AUB<br />MCQ <br />1. ข้อใดไม่ใช่ risk of endometrial CA -- ตอบ การกิน OCP<br />2.ข้อใดเป็น eariest sign of hydropfetallis ที่พบได้<br />3. เกี่ยวกับ tHallassemia ถามว่าจ้อใดไม่ใช่ Couple of risk<br />4.ยาใดใช้รักษา syphilis in pregnancy<br />5. เด็ก term หลังคลอดออกมาเป็น thick meconium stain , HR 100 , only grimace ถามว่าจะ management อะไร choice PPV , O2 , intubate+suction<br />6.คนไข้อายุ 16 ปี ยังไม่มี mens มา ไม่มีนม ตรวจ PV มีมดลูก ถามว่าจะต้องตรวจอะไรต่อ -- ตอบ serum FSH<br />7.ถามว่า tumor marker กับ CA อะไรถูกต้อง -- ตอบ chorioCA และ B-hCG<br />8. ถามว่า premature ovarian failue ตรวจ hormone ออกมาเป็นไง --- ตอบ Estrogen ต่ำ FSH สูง<br />9.ถามว่าเด็กอายุ 6 ปี ตรวจพบมี Rt. ovarian tumor ตอบว่านึกถึงอะไร ---- choice Benign , Malignant epithelium tumor<br />OSCE ศัลยกรรม<br />1. ใส่ Foley cath อ.พี่คลิป อย่าลืมแขวน Urine Bag นะเพื่อนๆ<br />2. Trauma อ.ปองขวัญ ประมาณว่าเป็นเคส Hemopneumothorax มามั้ง ไม่แน่ใจเหมือนกัน ซึ่งยากมากๆ ABCDE กันมึนชิบหาย เพราะไม่มีในโพย 555+ อย่าลืม Exposure ดูนะเพื่อนๆ แผลแม่งเต็มตัวเลย <br />3. เป็นรูปในคอม ให้ DDx เฉลย Malignat Melanoma ซึ่งคนตอบได้น้อยมาก เราเองก็นึกถึงแต่พวก Gangrene จากพวก Vascular,DM foot ไรพวกนี้อะ ซึ่งผิดสนิทเลย ก็ว่าอยู่แม่งดำปี๋ขนาดนั้น...<br />4. แนะนำ Mild Head Injury ที่ไม่ต้องนอนรพ. เหมือนในโพยเลย อ.นาแสงคุม<br />5. Digital Nerve Block ข้อนี้แม่งสรุปแล้ว โพยที่เราอ่านๆกันไปมันก็ยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อยู่ดี ข้อนี้ อ.พี่แก้วคุม<br />6. ICD อันนี้ทำไม่ทันซักที อ.หัวหน้าหน่วย CVT คุม โหดใช้ได้ แม่งออกมาทุกปี ทำไม่เคยทันซักครั้ง 555+<br />ORTHO : –BM13-<br />hort Assays :<br />- Mx Supracondylar Fx<br />- Mx Shaft of Femur ในเด็ก<br />- Mx Ant. Shoulder Dislocation<br />- Mx Open Fx<br />- Carpal tunnel synd. - PE, DDx, Education<br />- Mx Clavicle Fx<br />- ......<br />- ......<br /> <br />MEQ : Dx Lumbar spondylosis + Spinal stenosis<br />- Approach ปวดน่องทั้ง 2 ข้าง<br />- แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรค 10 ข้อ<br />- Indication for Surgery 3 ข้อ<br />1. Hand injury บริเวณ flexor tendon<br />- วาดรูปบอกตำแหน่ง zone II ของ flexor tendon<br />- บอกวิธีการตรวจร่างกายในผุ้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจ เพื่อ r/o flexor tendon injury<br />- บอกวิธีการใส่เฝือก ให้บรรยายท่าการใส่เฝือก<br />- ระยะเวลาการใ่ส่เฝือก<br />2. Fracture neck of femur<br />- อ่าน film<br />- diagnosis & classification <br />-บอกการรักษาในผู้ป่วยรายนี้ อายุ 77 ปี community ambulator<br />- บอก complication ที่พบได้<br />3. Posterior hip dislocation<br />- อ่าน film<br />-บอกการรักษา<br />- บอก complication<br />4. วาดรูป radial nerve บอก muscle ที่ supply be radial n. 5 มัด<br />5. Fracture both bone Rt. leg<br />มีอาการปวดได้ยาแก้ปวดไม่ดีขึ้น<br />- Impression ภาวะที่คิดถึงมากที่สุด<br />- การตรวจร่างกายที่ specific ต่อภาวะที่คิดถึง<br />- การตรวจinvestigation เพื่อช่วยในการ diagnosis<br />- definite treatment for diagnosis<br />6. Supracondylar fractureในเด็กอายุ 7 ปี<br />- อ่าน film<br />- diagnosis<br />- treatment<br />7. NSAIDS <br />- บอกชื่อ NSAIDs มา 5 อย่าง<br />- high risk group for NSAIDs gastropathy ได้แก่<br />- side effect ของ NSAIDs นอกจาก gastropathy 3 ข้อ<br />8. นึกไม่ออก<br /> <br />MEQ case เดียวกัน<br />-มาด้วยปวดน่องทั้ง 2 ข้าง<br />1. ซักประวัติที่จำเป็นในการวินิจฉัย 4 ข้อ<br />2. ตรวจร่างกายที่จำเป็น 4 ข้อ<br />3. DDx 2 ข้อ<br />4. แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำ<br />5. Indication for Sx 3 ข้อ<br />Gr.A:MEQ-Spondylosis with Spinal stenosis มาด้วยปวดน่อง 2 ข้าง<br />Short assay;<br />1.Mallet finger(Dx,Pathology,Mx,ถ้าคนไข้ไม่ให้ความร่วมมือจะทำยังไง<br />2.Osteomyelitis(Dx,DDx,Treatment)<br />3.Anterior shoulder dislocation<br />4.Fracture neck of femur(Garden Type IV)<br />5.Carpal Tunnel Syndrome<br />6.Supracondylar fracture of elbow(Gartland Type III)<br />7.Cervical spine fracture with spinal shock<br />8.Fracture distal end radius(Colles fracture)<br /> <br />ER<br />CPR Video - ไม่มีอะไรเพิ่มเติม ตั้งใจดู อย่าฮามาก<br /> <br />MCQ - มีเพิ่มเติมเรื่อง CPR คนท้อง<br /> <br />Spot Dx - มีของเดิมบ้าง ใหม่บ้าง<br />- SAH<br />- Avulsion Fx of calcaneus<br />- Thompson test : Archilles tendon rupture<br />- tetrodotoxin<br />- Hyphema<br />- Fall Prevention<br />- Ventricular Tachycardia<br />- STEMI<br />- NF<br />- Skin lesion ไม่แน่ใจว่าตอบไรมั่ง<br />- Battle Sign (Skull Base Fx)<br />- Rupture Globe<br /> <br />ลืมแล้วว่ะ รอเพื่อนมาเพิ่มเติม<br />เน้น Case ที่เจอใน ER รอบที่วนนะ สำคัญจริงๆ ทั้งที่เจอ ER และ Case ที่หยิบมาทำ Conference<br />ของเรามี Avulsion fx of calcaneus<br />Thompson sign -->Archilles tendon rupture<br />aortic aneurysm<br />EKG-->RV infarction<br />EKG-->sinus arrythmia<br />รูปคนหกล้มแถวบันได ถาม risk factor-->envionmental risk factor อันนี้ไม่แน่ใจ<br />Battle sign-->base of skull fx<br />rupture globe<br />hyphema ถาม Tx ด้วย<br />Ventricular tachycardia<br />รูปปลาปักเป้า-->Tetrodotoxin<br />Subarachnoid hemorrhage<br />Necrotizing fasciitis ถาม Tx ด้วย<br />Janeway lesion -->Infective endocardia<br />Electrical injury รูปหลังคนมีรอยไหม้เป็นแฉกๆ(fern like lesion)<br />Skin lesion มือดำปี๋ คล้ายติดเชื้อ, มีlesion ที่หลังด้วย ไม่รู้ว่าตอบอะไร<br />fixed drug eruption<br />Film pulled elbow<br />Pneumothorax<br />อีกข้อนึกไม่ออกจริงๆว่ะ ถ้านึกออกจะมาเพิ่มให้นะ<br /> <br />ส่วนMCQ มี 40ข้อ 60 นาที เน้นเนื้อหาทั่วไป เหมือนที่โพสๆกันอ่าแหละ<br />-Tetanus , rabies<br />-Asthma--> Tx<br />-Early goal directed therapy<br />-Shock แบบต่างๆ<br />-Absolute indication ในการ laparotomy<br />-Opioid intox--> ให้ Narcan(naloxone)<br />-snake bite caseไหนให้กลับบ้านได้<br />-เด็ก15เดือน ล้มหัวกระแทกพื้นไม่สลบ ข้อใดถูกต้อง<br />-fall prrevention<br />ประมาณนี้นะ โทษทีจำได้แค่นี้ว่ะ<br /> <br />ส่วน CPR ก็ 4 ข้อเหมือนที่โพสกันไปแล้วอ่าแหละ<br />1.Pulseless Arrest<br />2.Ventricular fibrillation<br />3.SVT<br />4.3rd degree AV block<br />-BM13-<br />
 • ClearUeeareetham

  Oct. 21, 2017
 • PloyBvi

  May. 22, 2016
 • gaaluchan

  Dec. 22, 2015
 • mudmeecholaros

  Jul. 26, 2015
 • jibsriaroon

  May. 24, 2015
 • janeoliver98031

  Apr. 13, 2015
 • chwarbth

  Apr. 10, 2015
 • PitchaonPongprasert

  Mar. 11, 2015
 • tinyalize

  Nov. 23, 2014
 • KJirathitivong

  Feb. 3, 2014
 • ssuser28f1e0

  Feb. 17, 2013
 • wanput

  Jul. 19, 2012
 • AimmyKhumpuangdee

  Nov. 16, 2011

BM

Views

Total views

10,434

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

15

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

13

×