Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eixamplament d'andana de l'estació de Provença d'FGC

1,163 views

Published on

.

Published in: Government & Nonprofit
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Eixamplament d'andana de l'estació de Provença d'FGC

 1. 1. EIXAMPLAMENT D’ANDANA DIRECCIÓ SARRIÀ DE L’ESTACIÓ DE PROVENÇA D’FGC Octubre 2015
 2. 2. 2 2 Problemàtica existent 2  A l’estació de Provença s’alternen trens que donen servei urbà (L6 i L7), amb trens suburbans (S1, S2, S5 i S55).  En l’actualitat es produeixen greus problemes d’acumulació de gent a l’andana de via 1 (sentit Sarrià). L’andana no té capacitat suficient per al seu gran número d’usuaris.  Els problemes de saturació són més evidents en les proximitats del vestíbul de Rosselló, raó per la qual es van instal·lar portes d’andana en aquest tram, per tal de protegir als viatgers en hora punta de caigudes a la via.  Mitjançant agents d’FGC i la megafonia de l’estació, s’intenta redistribuir els usuaris per tota l’andana per tal d’evitar acumulacions de gent en hores punta.
 3. 3. 3 3 Nou projecte d’ampliació d’andana 3 Augment de l’amplada de l’andana sentit Sarrià, únicament en el tram on es presenta una major saturació, per tal d’augmentar la capacitat i la seguretat de la mateixa, especialment en hora punta. Compliment de la normativa d’evacuació de l’andana sentit Sarrià, disminuint sensiblement els temps d’evacuació de l’andana amb la configuració actual. Adaptació a la normativa d’accessibilitat dels desnivells entre l’andana i el vestíbul costat Rosselló, intercanviador amb L3 i L5 de Metro.  SEGURETAT:  EVACUACIÓ:  ACCESSIBILITAT:  El projecte ha estat sotmès a l’auditoria de la UPC.  Ha obtingut dictamen favorable del Comitè Assessor de Túnels.  Serà exposat a informació pública. Objectius:
 4. 4. 4 4 Descripció de l’actuació projectada 4  Ampliació de 27m de l’andana actual sentit Sarrià, mitjançant la construcció d’una galeria subterrània de 50m de longitud paral·lela a la volta de l’estació.  Nova escala d’emergència des del nivell d’andana fins al carrer al costat mar del carrer Rosselló.  Aprofitament del pou existent al vestíbul en el xamfrà Besòs mar de Balmes amb Rosselló per a ubicar una nova escala que esdevindrà, en cas necessari, una altra sortida d’emergència.  Instal·lació d’un ascensor vestíbul-andana.  Adaptació del vestíbul Rosselló actual per tal de poder accedir al pou d’accés a l’andana. Nova sortida Emergència c/Rosselló. Ampliació accés per vestíbul. Adequació estructural del pou Rosselló i Nou ascensor d’accés. Execució nova galeria i connexió amb l’estació.
 5. 5. 5 5 Descripció de l’actuació projectada. 3D andana 5
 6. 6. 6 6 Descripció de l’actuació projectada. 3D ampliació 6
 7. 7. 7 7 Descripció de l’actuació projectada. 3D vestíbul 7
 8. 8. 8 8 Descripció de l’actuació projectada. 3D pou accés 8
 9. 9. 9 Obertures en murs estació 9  Obertures en murs de l’estació mitjançant talls amb disc de diamant.  El disseny de l’operació és compatible amb el servei a l’estació.
 10. 10. 10  Informació pública: Previsió anunci al DOGC el 9 d’octubre de 2015  Execució prevista al PEF d’Infraestructures.cat, amb calendari: Setembre 2016 – Desembre 2018 Calendari 10

×