Noritake ex 3 - instructiuni tehnice

4,618 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Noritake ex 3 - instructiuni tehnice

 1. 1. Ceramica dentara pentru metal INSTRUCTIUNI TEHNICE
 2. 2. Traditie si inovatie in tehnologia ceramiciiNoritake are 100 de ani de experienta de succes in tehnologia ceramicii. Estecunoscuta la nivel mondial datorita veselei exclusiviste. In ultimele decade,experienta in ceramici i-a ajutat sa devina leader mondial in izolatori electriciceramici si materiale abrazive. In 1987, Noritake si-a adus aportul de cunostiinta sianii de experienta in sectorul dentar prin dezvoltarea si introducerea ceramicii EX-3,un sistem complet de portelan dentar de cea mai inalta calitate. Cazuri clinice oferite de: Gerard J. Chiche, DDS Restaurari ceramice realizate de: Hitoshi Aoshima, RDT • Reproducerea culorilor naturale ale dentitiei • Rezistenta exceptionala la fracturare • Rezistenta exceptionala la inverzire • Fluorescenta naturala • Caracteristici exceptionale de utilizare2
 3. 3. CuprinsCaracteristici distinctiveCaracteristici principaleRecreerea dentitiei naturaleTehnica de bazaPregatireascheletuluimetalicPortelanul Pasta opacopac Pudra opacTehnici Portelanul cervical si dentinade stratificare Cut-backa portelanului Verificarea grosimii Portelanul incizal (smalt) si transparentCorectii Corectii morfologicemorfologice Textura suprafetei si glazurarea Portelanul de adaos si finisareaTehnici avansatePortelanul Caracteristici si prepararea scheletului metalicmarginal Tehnici de stratificare Modificari si utilizarea MRP (retus marginal)Dentina Caracteristici si stratificareaopacColorantii Caracteristici(machiaje) Exemple de colorare interna si externaOpalescent Caracteristici(Luster) Tehnici de stratificareAddmate Caracteristici si aplicarea(corectii)Cazuriclinice 3
 4. 4. Caracteristici distinctiveFrumuseþe naturalã Fatete integral ceramice folosind EX-3 si Portelan de Ecranare (Screening)Înainte DupãProprietati mecanice EX-3 - Rezistenþa la îndoire în comparaþie cu alte ceramici dentareEX-3 are proprietati mecanice superioare, Rezistenþa la îndoire (Mpa)comparativ cu alte ceramici dentare 120 100 80 60 40 20 0 EX-3 A B C D EPasta opac EX-3• uºor de aplicat• strat mai subþire Comparaþia grosimii• rãmâne mai mult spaþiu pentru stratificarea porþelanului• mascheazã complet oxizii metalici• previne apariþia liniei negre la marginea coroanelor Opac pudrã Opac pastã Opac pastã de la altã firmã EX-3 Dupã coacere, se observã goluri aleatoare in stratul de pasta opac 4
 5. 5. Porþelan opalescent(Luster porcelain)• opalescenþã naturalã• structura suprafeþei este finã ºi uºor de lustruit• abrazare redusã a dinþilor Porþelan opalescent Porþelan opalescent antagoniºti material brut în luminã directãDatoritã particulelor foarte fine din care este alcãtuit, porþelanul opalescent (Luster) poatereflecta selectiv lumina, ceea ce conferã proprietatea de opalescenþã întâlnitã la dinþiinaturali.Particulele de dimensiuni reduse (nanometrice) din porþelanul opalescent cauzeazã o uzurãminimã în cavitatea bucalã, minimalizând astfel abraziunea asupra dinþilor antagoniºti. Comparaþie cu dintele natural ºi alte porþelanuri dentare mai puþin abrazive Dinte natural Noritake Luster Porcelain Compania E Compania B Testare fãcutã dupã gravarea acidã a porþelanului. Vedere de microscopie electronica: x3000Machiajul intern(Internal Stain)Colorarea internã a fost conceputã de cãtre Maestrul Hitoshi Aoshima• reproduce cu uºurinþã caracterizarea dinþilor naturali• caracterizãrile sunt controlabile, fiind vizibile înainte de coacere• dilatare termicã perfect corelatã pentru EX-3 Etapele aplicãrii machiajului intern Dentina ºi smalþul Aplicaþi machiajul intern, Dupã coacerea machiajului, Coroana la final ca ºi când a-þi picta stratificaþi cu transparent 5
 6. 6. Recreerea dentitiei naturaleAvand o rezistenþã deosebitã la înverzire ºi o nuanþa rozalie, Noritake EX-3 a dovedit casimuleazã cu succes fluorescenþa alb-albãstruie a dentiþiei naturale, atât în rapoarte de analizãcât ºi în rezultate clinice. Mai mult decât atât, datoritã unei echilibrãri excelente între saturaþia ºiluminozitatea culorilor în opac ºi dentinã, chiar ºi în cazul unui spaþiu insuficient pentrustratificare, simularea dentiþiei naturale se poate realiza fãrã ca opacul sa transparã. Cheia de culori Noritake Cheia de culori Noritake este dezvoltatã folosind conceptul de nuanþã Noritake, care este mai puþin orientat spre verzui ºi mai mult spre roz. Este compusã din patru serii de nuanþe de bazã ºi douã serii originale Noritake - nuanþe intermediare: NP1,5; NP2,5 ºi nuanþe pentru dinþi albiþi NW0 ºi NW0,5 EX-3 nColor Pentru a îmbunãtãþi capacitatea de a recreea nuanþele naturale, grupa de nuanþe nColor a fost adaugatã, conþinând nuanþe de dentinã ºi opac, mai A1 A2 A3 A3.5 A4 intense, mai saturate. Datoritã noii intensitãþi de culoare, nuanþele nColor pot fi folosite în cazul unui spaþiul insuficient pentru o stratificare clasicã. nA Color6
 7. 7. Tehnica de bazãPregãtirea structurii metalice Preparaþia bontului Asiguraþi-vã ca medicul a ºlefuit corespunzãtor, lãsând îndeajuns spaþiu pentru muchia incizalã, pãrþile labiale ºi lingualul bontului. Confirmaþi forma preparaþiei bontului. Realizaþi macheta din ceara pentru restaurare metalo-ceramicã. Ajustarea structurii metalice Structura metalicã trebuie ajustatã în aºa fel încãt spaþiul pentru stratificarea porþelanului sã fie uniform ca grosime. Grosimea minimã a metalului este de 0.3mm pentru aliaje nobile ºi 0.2mm pentru aliaje Ni- Cr. Folosiþi freze extradure sau pietre montate (aluminã) pentru aliaje preþioase ºi pietre din carborund pentru aliaje Ni-Cr. Pentru a asigura o legãturã bunã între porþelan ºi aliaj, este necesarã sablarea structurii metalice cu oxid de aluminiu de 90-150 microni (verificati instructiunile aliajului). În cazul aliajelor înalt nobile (galbene), folosiþi la sablare perle de sticlã de 50 microni. Degazarea Curãþaþi structura metalicã în baie cu ultrasunete sau la steamer. Degazaþi apoi conform instrucþiunilor producãtorului aliajului. Degazarea favorizeazã legãtura între ceramicã ºi aliaj. 7
 8. 8. Porþelanul opac (pastã sau pudrã) Opacul pastã Aºezaþi pe o paletã de amestec cantitatea doritã de opac pastã în nuanþa doritã. În flacon, opacul pastã este acoperit cu lichid în exces pentru a evita uscarea. Înclinaþi flaconul ºi prelevaþi opacul ne- acoperit cu lichid.atentie La folosirea de aliaje semi-nobile cu conþinut ridicat de paladiu (75-80%) sau aliaje Ni-Cr fãrãBeriliu sau aliaje Cr-Co, folosiþi pasta de bazã (BA) pentru primul strat, pentru a preveni înverzireaporþelanului. Dupã aplicarea POBA, 70% din culoarea capei metalice ar trebui sã fie opacizatã.atentie Pasta opac POBA se arde la 1000 C; restul parametrilor la fel ca la programul de pasta opac Aplicarea “wash” Suprafaþa metalului trebuie sa fie uscatã. Cu vârful pensulei, aplicaþi apasat un prim strat foarte subþire de opac pastã. Lãsaþi puþin sã se usuce.atenþie Pensula trebuie sã fie uscatã! Nu amestecaþi sub nici o formã cu apã! Prima aplicare Dupã aplicarea primului strat foarte subþire, continuaþi sa aplicaþi opacul pastã pânã când obþineþi o acoperire de 70% a culorii metalului. În zonele proximale ºi linia lingualã stratul nu trebuie sã fie prea gros.atentie În cazul în care opacul pastã are o vâscozitate prea ridicatã, diluaþi cu Lichidul pentru opaculpastã. Lichidul în exces poate cauza fisuri, bule, fracturi dupã coacere. Curãþaþi suprafeþele interne Reziduurile de opac pastã trebuie îndepãrtate din interiorul capei - pentru aceasta folosiþi o pensulã uscatã. Se introduce în cuptor pentru prima ardere. Dupã ardere, suprafaþa opacului trebuie sã fie uºor lucioasã. Vezi pagina 31 - Programul de ardere Aatenþie Setaþi temperatura cuptorului în starea de aºteptare la 500 C pentru a evita încãlzirea prea rapidã aopacului pastã.8
 9. 9. A doua aplicare Aplicaþi al doilea strat de opac pastã pânã când culoarea capei metalice este complet acoperitã. Dacã primul strat a fost opac pastã de bazã (BA), a doua aplicare trebuie fãcutã în nuanþa doritã de opac pastã. Verificaþi ca în interiorul capelor sã nu rãmânã reziduuri de opac pastã. Dupã coacere, suprafaþa trebuie sã fie uºor lucioasã, la fel ca ºi dupã prima. Vezi pagina 31 - Programul de ardere A Aplicarea modificatorilor de opac pastã Modificatorii de opac pastã EX-3 se pot amesteca cu opacul pastã EX-3 pentru a personaliza nuanþa, sau pot fi aplicaþi ca atare, pentru modificãri minore. Dacã primul strat aplicat este de pastã de bazã (BA), utilizaþi modificatori doar la a doua aplicare, dupã coacerea pastei de bazã. Dacã folosiþi modificatorul ca pe un machiaj, diluaþi cu lichid pentru opac pastã. pentru a obþine vâscozitatea doritã ºi aplicaþi odatã cu al doilea strat de opac.atentie Aplicaþi Maro pãmântiu sau Maro roºiatic separat. Dacã amestecaþi aceºti modificatori cu altenuanþe, dupã ardere nu se va fi obþinut nuanþa doritã. Opacul pudrã Prepararea amestecului de opac Amestecaþi cantitatea necesarã de opac pudrã cu lichid pentru opac pudrã.atentie NU amestecaþi opacul pudrã cu opacul pastã. Daca trebuie sã folosiþi opac pudrã împreunã cuopac pastã, aplicaþi opacul pudrã dupã ce primul strat de opac pastã a fost copt. Wash bake Umeziþi suprafaþa capei metalice cu o pensulã umedã. Aplicaþi apoi un strat subþire de opac cu pensula sau alt instrument ºi apoi coaceþi. Urmaþi programul de ardere. Vezi pagina 31 - Programul de ardere B 9
 10. 10. Aplicarea celui de-al doilea strat de opac Dupã aplicarea primului strat de opac, cel de-al doilea strat de aplicã în strat de 0.3mm pentru a acoperi complet metalul. Se coace conform programului de ardere. Vezi pagina 31 - Programul de ardere C A doua ardere Dupã a doua ardere, suprafaþa trebuie sã aiba un aspect uºor lucios - asemãnãtor cu coaja de ou. Tehnici de construcþie Porþelanul cervical Stratificarea porþelanului cervical Consultaþi tabelul cu combinaþiile de culori pentru a aplica porþelanul cervical în nuanþa doritã (amestec dentina + cervical). Amestecul se aplicã în regiunile gingivale si porximale. Dupã o condensare adecvatã (minimã), aºezaþi coroana pe bont. În caz cã nu folosiþi porþelan cervical, aplicaþi dentinã în acelaºi mod. Vezi pagina 35 - Tabelul cu combinaþiile de culori Dentina (Body) Stratificarea dentinei Se aplicã dentina în nuanþa doritã. Forma ºi dimensiunea trebuie sã corespundã cu dintele omolog.10
 11. 11. Aplicarea dentinei este finalizatã. Grosimea marginiiincizale trebuie sã fie de 1,5-2 mm, pentru a facilitareducerea pe faþa vestibularã.Reducerea pe fata vestibulara(Cut-Back)Reduceþi din dentinã pe faþa vestibularã pentru acreea spaþiu pentru aplicarea smalþului (Enamel). Maiîntâi divizaþi coroana în trei zone de-a lungul lungimiiºi marcaþi limitele cu un cuþitaº.Pe suprafaþa vestibularã, reduceþi o treime dinmuchia incizalã (aprox. 1mm pânã la muchialingualã), pânã la prima linie de marcaj. Apoi, divizaþimuchia incizalã în trei pãrþi de la muchia mezialã lacea distalã ºi marcaþi cu un cuþitaºReduceþi din treimea mijlocie, aprox. 0.3mm grosimede pe faþa vestibularãReducerea în zona proximalãReduceþi în zona proximalã (aprox 0.5 mm) cu uncuþitaº, spre vestibular. 11
 12. 12. Modelarea mameloanelor Raportat la cele trei marcaje de pe muchia incizalã, creaþi structura de mameloane. O structurã cu neregularitãþi este indicatã, pentru a recreea aspectul dentiþiei naturale. Confirmarea grosimii Confirmaþi grosimea stratului de porþelan dupã terminarea aplicãrii dentinei. Grosimea minim recomandatã este de 0.8mm, pentru a obþine nuanþa doritã. În caz cã nu existã spaþiu suficient, se poate aplica dentinã opac. Dentinã opac - vezi pagina 21 Smalþul (Enamel) Se aplicã smalþ pentru a completa o treime din muchia incizalã. Smalþul în exces cauzeazã obþinerea unei nuanþe albicioase. Aveþi grijã la grosimea stratului. Nu aplicaþi smalþul pe muchia lingualã. Neteziþi suprafaþa lingualã cu un instrument.12
 13. 13. Transparentul (Translucent)Se aplicã transparent pentru a acoperi întreagasuprafaþã a coroanei.Alternativ, pentru caracterizãri ºi efecte naturale, sepoate aplica porþelan opalescent.Porþelan opalescent (Luster) - vezi pagina 26Anticipând contracþia de dupã coacere, aplicaþitransparent astfel încât dimensiunea coroanei sã fiecu 10% mai mare decât a dintelui omolog.Gradul de translucenþã este:TX > T0 > T1 > T2Dintre aceste patru nuanþe de transparent, TX are ceamai mare transparentã (sticlã).Aplicaþi porþelan transparent pe faþa lingualã.Construcþia în zonele proximaleÎndepãrtaþi capa de pe bont ºi aplicaþi transparent pezonele proximale.CondensareaPentru a minimaliza contracþia dupã ardere, þineþicoroana cu o pensã ºi condensaþi cu un instrument de2-3 ori.Nu exageraþi cu condensarea pentru a evitafragmentarea porþelanului. 13
 14. 14. Îndepãrtaþi porþelanul în exces ºi neteziþi suprafaþa cu o pensulã uscatã, moale, cu miºcãri delicate. Examinaþi cu atenþie interiorul capei ºi curãþaþi orice urme de porþelan. Prima ardere a dentinei Dupã prima ardere a dentinei, suprafaþa trebuie sã aibã un aspect uºor lucios, asemãnãtor cojii de ou. Orice lipsã se poate corecta prin adãugarea de porþelan ºi coacere. În acest caz, programul de ardere trebuie sã fie la fel ca primul program de ardere a dentinei. În cazul în care corectaþi doar zonele de contact cu foarte puþin porþelan, se recomandã ca arderea sã se faca la o temperatura finala cu 10 grade mai micã decât cea din tabel. Vezi pagina 31 - Programele de ardere E, F, G Corecþii morfologice Începeþi corectarea morfologicã dinspre zonele proximale. Folosiþi zona dreaptã a unei freze diamantate - recomandat Meister Point DP-05 (diamant sinterizat), pentru a modifica cu uºurinþã zonele de contact.14
 15. 15. ªanþuri pe faþa labialã se pot face tot cu DP-05.Realizaþi mai întâi morfologia verticalã ºi apoi ceaorizontalã.Pentru morfologia mai finã, seraþii ºi ºanþuri, folosiþiMeister Point DP-02.Folosiþi Detail Checker pentru a verifica texturasuprafeþei ºi culoarea la mijlocul coroanei.Lustrul final cu Meister ConesRealizaþi corecþiile morfologice în funcþie de structuraºi textura suprafeþei dintelui omolog. Lustruiþi zonelenefinisate, în special în zonele proximale ºimarginale, cu Meister Cones (conuri speciale dinhârtie abrazivã)Lustruire cu Pearl Surface C siGlazurareLustruiþi cu pasta de lustru Pearl Surface C înainte dearderea pentru glazurare.Vezi pagina 31 - Programele de ardere J, K 15
 16. 16. Lustruire cu Pearl Surface F Dupã arderea de autoglazurare la o temperaturã mai joasã (cu 30°-40° C mai micã decât temperatura de coacere a dentinei), lustruirea finalã de fineþe se face cu Pearl Surface F, pentru a obþine un luciu selectiv. Construcþia cu porþelan Add-on Eventualele lipsuri, se pot completa cu porþelan Add- on (ADT, ADB) dupã glazurare. Se poate coace simultan cu glazurarea fãrã vacuum. Vezi pagina 31 - Programul de ardere N Vezi pagina 28 - Porþelanul de corecþie ADDMATE Final Coroana finalizatã cimentatã16
 17. 17. Tehnici avansate Porþelanul marginalCaracteristici distinctive1. Datoritã contracþiei mici, porþelanul marginal menþine o adaptare bunã dupãcoacere. Mai mult decât atât, nu se rotunjeºte dupã arderile consecutive aledentinei2. Marginalul este disponibil în 13 nuanþe de bazã cu ajutorul cãrora se poaterecreea intensitatea de culoare naturalã care se regãseºte în zona cervicalã.3. Pentru un aspect mai viu au fost introduse nuanþele noi - Clear Margin(Marginal transparent) Preparaþia pentru porþelanul marginal Pentru a realiza o margine din porþelan, este necesarã o preparaþie a bontului cu prag drept sau chanfrein adânc. Chanfreinul obiºnuit este de obicei prea subþire, ceea ce poate cauza ruperea ºi va îngreuna reproducerea nuanþei. Forma capei metalice Spaþiul pentru marginal ar trebui sã fie jumãtate din adâncimea pragului. Aplicaþi opacul conform instrucþiunilor ºi coaceþi. Aplicarea separatorului de porþelan Aplicaþi mai întâi un întãritor de gips (Noritake Stone Hardener sau Cianoacrilat) în strat subþire în zona marginalã a bontului. Îndepãrtaþi excesul. Dupã ce s-a uscat întãritorul de gips, aplicaþi separatorul de gips-porþelan - Magic Separator. 17
 18. 18. Construcþia porþelanului marginal Porþelanul marginal se amestecã cu lichid de formare (Forming liquid) sau Magic Former. Aplicaþi porþelanul marginal în zona gingivalã. Verificaþi ca interiorul capei sã fie curat. Aºezaþi capa la loc pe model. Notã: Porþelanul marginal amestecat cu Magic Former se întãreºte dupã uscare. Aplicarea pe bont Opac Metal Presaþi porþelanul marginal în zona cervicalã cu o spatulã. Nu aplicaþi Marginal porþelan în exces pentru a evita o opacitate prea mare. Model Condensare Pentru a minimaliza contracþiile, condensaþi cu un instrument. Îndepãrtaþi porþelanul marginal în exces cu o pensulã uscatã. Notã: Dacã folosiþi Magic Former, aveþi grijã ca pensula sã fie suficient de uscatã. Îndepãrtaþi de pe bont Capa se scoate de pe bont cu grijã, prin rãsucire ºi tragere uºoarã.18
 19. 19. Examinaþi interiorul ºiprima ardere a marginaluluiInteriorul capei trebuie sã fie curat. Eliminaþi oriceurme de porþelan sau alte impuritãþi din interiorulcapei cu o pensulã uscatã.Efectuaþi prima ardere a porþelanului marginal.Vezi pagina 31 - Programul de ardere DDupã prima ardere a marginaluluiCompletaþi cu porþelan marginal dacã au fostcontracþii.A doua aplicare de marginalAplicaþi din nou Magic Separator în zona marginalã abontului ºi aºezaþi din nou capa pe bont. Faceþi unamestec puþin mai umed de porþelan marginal,aplicaþi în zona marginalã ºi vibraþi uºor pentru aumple golul rãmas. La final, îndepãrtaþi cu o pensulãceramica în exces de pe margini, examinaþi interiorulcapei ºi coaceþi la fel ca la prima aplicare.A doua ardereDupã a doua ardere, porþelanul marginal ºi capametalicã trebuie sã se îmbine lin. Dacã dupãglazurare se observã uºoara contracþie amarginalului, acesta se poate retuºa cu MRP (MarginRetouch Powder).ATENTIE: MRP nu se poate utiliza înainte deglazurare datoritã temperaturii joase de coacere Corecþia marginalã cu MRPAplicarea MRPAplicaþi un amestec subþire de MRP (Margin RetouchPowder) în zona marginalã a coroanei, dupãglazurare.Vezi pagina 28 - Porþelanul de corecþie ADDMATE 19
 20. 20. Îndepãrtaþi excesul Poziþionaþi capa pe bont, vibraþi puþin pentru a condensa ceramica ºi verificaþi capa sã fie corect poziþionatã pe bont. Îndepãrtaþi excesul de MRP cu o pensulã, îndepãrtaþi cu atenþie coroana de pe bont. Coaceþi conform programului. Vezi pagina 31 - Programul de ardere M Corecþii morfologice Lustruiþi marginea vestibularã cu o gumã siliconicã, recomandãm Meister Point SF-41. Dentina opac (Opacious Body) Caracteristici distinctive Dentina opac are un grad de transparenþã intermediar între porþelanul opac ºi dentinã. Folosind dentina opac, se poate controla cu uºurinþã gradul de translucentã a restauraþiei. Indicaþii: 1. În zonele cervicale, unde dentina în strat gros devine prea translucidã. 2. Alte situaþii, în care grosimea porþelanului nu conferã transluciditatea / opacitatea doritã 3. Porþelanul în zona corpului de punte are o grosime ºi o translucenþã nepotrivitã Stratificare Aplicaþi Dentinã Opac în strat de aprox. 0.3mm pe întreaga coroanã20
 21. 21. Faþa vestibularãRedaþi forma naturalã a dentinei pe muchia incizalãFaþa lingualãClinic, se utilizeazã des ºi pe faþa lingualã a dinþiloranteriori ºi pe suprafaþa ocluzalã a molarilor.Dupã coacere (faþa vestibularã)Coaceþi urmând programul de ardere. Dupã arderecontinuaþi cu stratificarea Dentinei, Smalþului ºiTransparentului.Vezi pagina 31 - Programul de ardere E, F, GÎn cazul unui corp de punteComparativ cu porþelanul de pe cape, la baza corpuluide punte acesta pare foarte gros ºi are o translucenþãnepotrivitã.În cazul modificãrii grosimiicapelorLa punþi, dentina opac poate preveni dispersiatransluciditãþii ºi a nuanþei în zona incizalã. 21
 22. 22. Machiajul: intern ºi extern (Internal & External Stain) Caracteristici distinctive: 1.) Coeficientul de dilatare termicã (CTE) al machiajului extern (External Stain) este acelaºi cu cel al porþelanului EX-3. De aceea, ES nu poate fi înlãturat prin periere de pe suprafaþa dintelui pentru o lungã perioadã de timp dupã inserarea acestuia în cavitatea orala. Caracterizarea coloristicã în scopuri estetice este uºor de efectuat datoritã unei largi palete de culori disponibile. 2.) Machiajul intern (Internal Stain) are de asemenea acelasi coeficient de dilatare termicã cu cel al porþelanului EX-3. Astfel, dupã aplicarea colorantului intern (IS) ºi coacere, nu apar dehiscenþe sau crãpãturi. Observatie: Machiajul intern (IS) este destinat exclusiv colorãrii interne ºi nu conferã un aspect lucios (glazurat) suprafeþelor. Pentru nuanþarea la suprafaþã se recomandã machiajul extern (ES). 3.) Graþie noilor tehnologii, particulele ceramice au dimensiuni mult reduse, ceea ce permite obþinerea unor culori mai vii ºi naturale. 4.) Noile nuanþe de machiaje A+,B+,C+ ºi D+ se utilizeazã pentru a intensifica nuanþa porþelanului. Astfel, se poate modifica relativ uºor nuanþa (de ex. cu B+ din B2 în B3) 5.) ES ºi IS au aceeaºi fluorescenþã idealã ca ºi porþelanul EX-3. Curba expansiunii termice Distribuþia dimensionalã a particulelor Observatii : 1. Verificaþi dacã nu existã urme de grãsime sau praf pe suprafaþa dintelui. La aplicarea IS, dupa corecþia morfologicã, curãþaþi dintele în baie cu ultrasunete cu acetonã sau apã. 2. Existã riscul înnegririi atunci când se utilizeazã lichid de colorare de la alþi producãtori. Folosiþi Lichidul pentru colorarea internã ºi respectiv Lichidul pentru colorarea externã numai de la Noritake. 3. Dupã amestecarea coloranþilor cu lichidul pe paletã, evitaþi sã lãsaþi amestecul multa vreme ºi evitaþi sã completaþi amestecul in mod repetat. Folosirea colorantului care s-a uscat, poate duce la apariþia bulelor ºi a fisurilor. 4. Lichidul pentru colorare internã conþine ingrediente care pot dizolva plasticul.Vã rugãm sã îl utililzaþi cu grijã în prezenþa materialelor plastice.22
 23. 23. Culori disponibile Machiaj extern (External Stain) Machiaj intern (Internal Stain) Pure white Pure white White White Gray Gray Black Black Blue Blue Incisal Blue 1 Incisal Blue 1 Incisal Blue 2 Incisal Blue 2 Green 1 Green 1 Green 2 Green 2 Yellow Yellow Orange 1 Orange 1 Orange 2 Orange 2 Mamelon Orange 1 Mamelon Orange 1 Mamelon Orange 2 Mamelon Orange 2 Cervical 1 Cervical 1 Cervical 2 Cervical 2 Cervical 3 Cervical 3 *1 Earth Brown Earth Brown Reddish Brown *2 Reddish Brown Salmon Pink Salmon Pink Pink Pink Red Red A+ A+ B+ B+ C+ C+ D+ D+*1: ES Earth Brown este fostul Brown 3. *2: ES Reddish Brown este fostul Brown 4. Etapele de construcþie 1. Aplicaþi ºi ardeþi stratul de Opac 7. Ardeþi prima aplicare a colorantului intern. *1 2. Aplicaþi ºi ardeþi stratul de Marginal 8. Ardeþi a doua aplicare a colorantului intern. *2 3. Colorare internã pe suprafaþa opacului - 9. Aplicaþi ºi ardeþi straturile de Transparent / opþional Opalescent (Luster) 4. Aplicaþi ºi ardeþi straturile de Dentinã ºi Smalþ 10. Realizaþi corecþiile morfologice 5. Crearea mameloanelor la nivelul muchiei 11. Curãþire ultrasonicã / steamer incizale 12. Aplicaþi ºi ardeþi colorantul extern (inclusiv 6. Curãþire ultrasonicã / steamer glantul - Glaze) 13. Finisaþi / Glazurã naturalã *1: Aplicaþi în zona cervicalã ºi proximalã pe direcþia orizontalã *2: Aplicaþi linii verticale - dacã este necesar 23
 24. 24. Machiajul extern (External Stain) Intensificatori de nuanþã (A+, B+, C+, D+) Dacã este necesarã intensificarea nuanþei dupã efectuarea corecþiilor morfologice, puteþi utiliza Machiajul extern A+, pentru a reproduce cu exactitate nuanþa A3. Dupã curãþarea suprafeþei în baie cu ultrasunete sau cu jet de abur, se umezeste cu lichid Noritake pentru machiaj extern (ES Liquid). Apoi aplicaþi ES A+ pe restauraþie. Pentru a reproduce cu exactitate nuanþa, aplicaþi ES A+ comparând nuanþa cu cheia de culori. Machiajul intern (Internal Stain) Machiaj intern pe opac/dentina opac/marginal În cazurile în care spaþiul vestibular pentru stratificarea porþelanului este foarte redus, este recomandatã aplicarea machiajului intern direct pe zonele cervicale, incizale sau ocluzale ale opacului/dentinei opac/marginalului.24
 25. 25. Tratamentul suprafeþei - dentina ºismalþDupã coacerea dentinei ºi a smalþului, sculptaþistructura cu lobulaþii ºi mameloane, cu ajutoruldiscurilor sau a pietrelor. Dupã aceastã corecþie amorfologiei, curãþaþi suprafaþa prin sablare cu oxid dealuminiu (la 0.3MPa), ultrasonic sau cu jet de abur.Prima aplicare ºi coacere amachiajului internUmeziþi suprafaþa cu lichid pentru machiaj intern (ISLiquid) înainte de aplicarea machiajului intern. Primaaplicare a machiajului trebuie facutã pe direcþiaorizontalã. În cazul de faþã, s-a aplicat:- un amestec de Incisal Blue 2 ºi Bright (dilution) (1:1)pe unghiurile meziale ºi distale- A+ în zona cervicalã ºi centralã a feþei vestibulareDupã prima aplicare, coaceþi conform programului.A doua aplicare ºi coacere amachiajului internA doua aplicare a machiajului intern se face pedirecþie verticalã. În cazul acesta, s-a aplicat:- un amestec de Mamelon Orange 2 ºi White pentru asimula o fisurã în smalþ, raport 2:1. Pentru a reliefafisura, se aplicã foarte puþin Incisal Blue 2 de-a lunguleiDupã coacere, machiajul va avea un aspect albicios.Pentru a verifica aspectul final al caracterizãrii dupãcoacere, umeziþi suprafaþa cu Noritake DetailChecker sau IS Liquid.FinalizareaDupã aplicarea ºi coacerea stratului de transparentsau opalescent, efectuaþi corecþiile morfologice.Se observa uºurinþa cu care s-au reproduscaracterizãrile structurii dintelui natural. 25
 26. 26. Porþelanul opalescent (Luster porcelain) Caracteristici distinctive 1. Porþelanul opalescent reproduce fineþea structurii suprafeþei ºi luciul dintelui natural 2. Combinaþia unicã de particule foarte fine are ca efect o reflexie selectivã a luminii, rezultând aceeaºi opalescenþã întâlnitã la dinþii naturali 3. Porþelanul opalescent este disponibil în nuanþe transparente, strãlucitoare, vii. Prin urmare, marginile incizale ºi suprafeþele ocluzale nu vor apãrea întunecate. 4. Schimbãrile de culoare suferite de dentiþie datoritã maturizãrii au fost atent studiate. Porþelanul opalescent este disponibil într-o linie completã de nuanþe, care reproduce consistent aceste modificãri. Nuanþe ºi aplicaþii TBlue Utilizat cu precadere la muchiile incizale a restaurarilor juvenile pentru a (Translucent Blue) reproduce o transparenþã tinereascã, bleu pastel. LT0 Utilizat cu precãdere pentru a reproduce o muchie incizalã sau un smalþ foarte transparent, prin care transpare dentina. (Luster T0) LT1 Util în reproducerea strãlucirii smalþului dintelui natural. (Luster T1) Reproduce efectul de “Halo” cauzat de reflexia integralã a luminii la muchia Incisal Aureola incizalã Se utilizeazã la muchiile incizale ºi pe suprafeþele proximale pentru a LT Natural reproduce transparenþele înalte care se regasesc la pacienþii vârstnici. Se utilizeazã pentru a reproduce un efect delicat de “Halo” pentru a imita LT Yellow profunzimea în zonele centrale ale suprafeþelor ocluzale. Se utilizeazã pe cuspizii molarilor ºi ocazional pentru zona de la întâlnire a suprafeþelor distale ºi proximale în muchia incizalã la dinþii frontali, pânã la Creamy Enamel zona ce înconjoarã unghiul muchiei incizale. Se combinã împreunã cu alte nuanþe. Reproduce nuanþa de portocaliu din smalþul muchiei incizale regãsite la Sun Bright dentiþia pacienþilor maturi ºi vârstnici. De asemenea, reproduce nuanþe profunde de smalþ portocaliu sau chihlimbariu. Pentru obþinerea unei nuanþe dense, lãptoase. De asemenea, se amestecã Creamy White ºi se foloseºte în combinaþie cu alte nuanþe de porþelan opalescent. Atenþie: Când nu trebuie sã folosiþi porþelanul opalescent 1. Distanþa dintre muchia incizalã a capei metalice ºi a porþelanului este prea micã 2. Porþelanul nu acoperã în întregime suprafaþa ocluzalã a molarilor 3. Stratul de porþelan este foarte subþire ºi prin urmare reflexia opacului este mare. În aceste cazuri este indicatã stratificarea uzualã cu smalþ ºi transparent pentru a reproduce o aparenþã naturalã.26
 27. 27. AplicareaLT1 este nuanþa de bazã a porþelanului opalescent.Se aplicã TBlue pe unghiurile muchiilor incizalepentru a obþine o transparenþã de smalþ puternicalbãstruie. LT0 se aplicã pe muchiile incizale plentru otranslucenþã mãritã.Creamy Enamel se utilizeazã pentru a recreeasmalþul natural din centrul coroanei. Se mai aplicã ºipe muchiile marginale ale feþei linguale.Se aplicã pe întreaga suprafaþã a coroanei LT1, cuexcepþia zonei cervicale. Aplicaþi LT1 sau LT Yellowpe faþa lingualã pentru a da senzaþia de profunzime.În zona cervicalã se aplicã CCV-1 sau CCV-2 pentru arecreea o nuanþã cervicalã strãlucitoare. Apoi coaceþi.Vezi pagina 31 - Programele de ardere E, F, GLucrarea la final 27
 28. 28. Portelanul de corectie ADDMATE Caracteristici distinctive ADDMATE este un porþelan de corecþie care poate fi folosit cu porþelanurile pentru metal cu un coeficient de expansiune termica de 12-13 x 10-6 °C, cu exceptia portelanurilor pentru titan. Cu ADDMATE, pana si cele mai dificile corectii sunt posibile, de exemplu corectiile post- suduri, ajustari morfologice dupa glazurare si corectia bulelor. Dupã glazurare Construiþi cu ADDMATE punctele de contact ºi în zonele cu retuºari ºi corecþii morfologice porþelan insuficient. Coaceþi. NOTA: Pentru corecþia unor zone mai mari sau retuºãri care necesitã mai mult porþelan, este preferabil sã folosiþi ceramica EX-3. Corecþia zonelor contaminate Îndepãrtaþi particulele de praf din porþelan (deseori apar sub de particule de praf forma de pete negre) cu o frezã extradurã. Curãþaþi zona contaminatã prin sablare cu oxid de aluminiu la o presiune de 0.15 MPa. Dupã curãþarea la steamer sau baie cu ultrasunete, aplicaþi Addmate (o nuanþã compatibilã cu zona pe care o corectaþi). Coaceþi. Corecþia bulelor a. Pori Porii sunt bule de aer foarte mici, care sunt emanate din porþelan spre suprafaþã. Folosiþi un instrument pentru a aplica Addmate in pori. Nu mãriþi porul. Aplicaþi Addmate puþin în exces, luând în considerare contracþia dupã coacere. Dupã ardere frezaþi porþelanul în exces cu o gumã siliconicã ºi lustruiþi. b. Corecþia bulelor “înghiþite” (1) Îndepãrtaþi bula ºi frezaþi din porþelanul din jur cu o frezã extradurã sau o piatrã montatã (carborund). Pentru a da un aspect natural corecþiei, recomandãm ca bula sã fie descoperitã prin frezare verticalã dacã bula se gãseºte lângã treimea incizalã, ºi în direcþie mezio-distalã dacã bula se gãseºte în treimea cervicalã. (2) Sablaþi metalul de sub bulã cu oxid de aluminiu la 0.15 MPa (3) Aplicaþi Addmate Opac în strat la fel de gros ca opacul din jur. Evitaþi aplicarea opacului în exces deoarece contracþia acestuia este minimã. Îndepãrtaþi cu o pensulã excesul de opac care a aderat la stratul de dentinã din jur. (4) Înainte ca opacul sã se usuce, aplicaþi Addmate Dentinã într-o nuanþã compatibilã. Aplicaþi uºor în exces. (5) Dupã coacere, îndepãrtaþi cu o frezã excesul ºi lustruiþi. Corecþia fisurilor NOTà Dacã fisurile sunt rezultatul incompatibilitãþii dintre coeficienþii de expansiune termicã a porþelanului ºi metalului, corecþiile nu sunt posibile. a.) Amestecaþi ADDMATE cu puþin mai mult lichid de formare ADDMATE decât de obicei. Aplicaþi un singur strat în zona crãpãturii. b.) Condensaþi prin vibrare ultrasonicã sau folosind un instrument similar. c.) Coaceþi la o temperatura mai micã cu 40 °C decât temperatura la care glazuraþi în mod normal metalo-ceramica. De exemplu, dacã glazuraþi la 920 °C, coaceþi acum ADDMATE la 880 °C. (În cazul corecþiilor post-sudurã, stabilizaþi cu masã de ambalat specialã pentru suduri.)28
 29. 29. Corecþia porþelanului a. Frezaþi din porþelan astfel încât sã facilitaþi detaºat de pe metal stratificarea adiþionalã. b. Sablaþi cu aluminã metalul expus la o presiune 0.15 MPa c. Aplicaþi wash opac în strat subþire si coaceþi conform programului de ardere I (pagina urmãtoare) d. Aplicaþi opac ADDMATE în strat la fel de gros ca opacul din jur e. Înainte ca opacul sã se usuce, aplicaþi ADDMATE dentinã (uºor în exces pentru cã dupã coacere se va contracta) într-o nuanþã compatibilã cu dentina pe care doriþi sã o corectaþi. f. Dupã coacere, frezaþi excesul ºi finisaþi. (În cazul corecþiilor post-sudurã, stabilizaþi cu masã de ambalat specialã pentru suduri.) Corecþia porþelanului a. Aplicaþi separator pentru porþelanul Addmate pe marginal modelul de lucru si aºezaþi lucrarea metalo-ceramicã pe model b. Amestecaþi Addmate dentinã ºi opac în raport de 10 la 1 si aplicaþi în zona care necesitã corectare. c. Îndepãrtaþi cu grija lucrarea de pe model ºi coaceþi la o temperatura relativ joasã, pentru a evita apariþia unor strãluciri sau rotunjiri pe margini. Finisaþi. Corectarea de fineþe a. Aplicaþi Noritake Magic Separator pe modelul a faþetelor din porþelan master dupã îndepãrtarea b. Dupã fixarea faþetei pe model, aplicaþi Addmate în zona doritã de pe modelul refractar c. Îndepãrtaþi faþeta de pe model cu grijã ºi coaceþi la o temperatura relativ joasã, pentru a evita apariþia unor strãluciri sau rotunjiri pe margini. Finisaþi.Programe de ardere Timp Ratã Temperatura Timp Temperatura Temperatura Nivel de de eliberare mentinere de pornire maximã vacuum preuscare încãlzire vacuum 1 min. I 5min. 450 °C 45 °C/min 700 °C 96 kPa* 700 °C sub vacuum II 1-2 min. 5min. 450 °C 40 °C/min 660 °C 96 kPa* 660 °C sub vacuum III 5min. 450 °C 45 °C/min 680 °C 96 kPa* 670 °C 0 IV 5min. 40 °C/min 700 °C 96 kPa* 690 °C 0 450 °CNotã Programele de ardere de mai sus au caracter orientativ. În funcþie de particularitãþile cuptorului de porþelan,temperaturile recomandate pot necesita ajustãri. 96 kPa = 720 mmHg 29
 30. 30. Tabel de culori Opac Nuanþele corespondente Dentina Nuanþele corespondente Light Opaque A1O, A2O, A3O, B2O Light Body A1B, A2B, A3B, B2B Dark Opaque A3.5O, B3O, B4O Dark Body A3.5O, A4B, B3B, B4B E - Pentru toate nuanþele de smalþ T - Pentru toate nuanþele de transparent LT - Pentru nuanþele de porþelan opalescent Precauþii la utilizarea Addmate 1. Addmate este un porþelan cu temperatura de coacere joasã. Urmãtoarele precauþii trebuie urmate pentru a evita apariþiile imperfecþiunilor de tip albire sau înnegrire a porþelanului. a. Folosiþi numai lichid de formare Addmate b. Folosiþi numai separator Noritake Magic Separator c. Daca în timpul procedurii de condensare se foloseºte un ºerveþel, iar fibre din acesta contamineazã porþelanul, este foarte posibil ca acestea sã nu ardã în întregime în timpul coacerii. De aceea, dupã uscare asiguraþi-vã cã porþelanul nu a fost contaminat de fibre ale ºerveþelului d. Folosiþi întotdeauna porþelan proaspãt amestecat 2. Decontaminaþi cuptorul periodic sau coaceþi (gol) la 1000 C, pentru a menþine interiorul curat 3. Variaþiile de temperaturã ale cuptorului de porþelan la temperaturi joase pot fi semnificative. Determinaþi parametrii exacþi de coacere prin testare înainte de coacerea efectivã. 4. Pentru a preveni deformarea zonelor lipite (atunci când lipiþi la temperaturi joase), stabilizaþi mai întai zona folosind o masã de ambalat specialã pentru suduri / lipituri. Evitaþi contactul cu porþelanul. Efectuaþi apoi arderile de corecþie. 5. Atunci când efectuaþi corecþii în zone invecinate unor lipituri, aveþi grijã ca zona sã fie curatã - îndepãrtaþi orice urme de flux, decapant, etc. 6. Nu stratificaþi ºi nu coaceþi Addmate pe lipituri - pot apãrea fisuri 7. Dupã corecþii cu Addmate, nu mai stratificaþi ºi coaceþi porþelan la temperaturi mai mari 8. Dupã utilizare, închideþi bine flacoanele de Addmate ºi depozitaþi conform instrucþiunilor 9. Protejaþi-vã de fiecare datã pentru a evita inhalarea pudrei de porþelan 10. Folosiþi ochelari de protecþie întotdeauna în timpul frezãrii / ºlefuirii porþelanului30
 31. 31. Timp Temp. Temp. Rata de Nivel Temp. Timp Temp. Timp Programe de ardere uscare pornire start incalzire Vacuum oprire mentinere finala racire vacuum vacuum min C° C° C°/min kPa *1 C° min C° min *2A Pasta opac (prima si a doua aplicare) 8 500 500 65 96 980 1 980 0 *3B Pudra opac - prima aplicare 3 650 650 55 96 960 1 960 0C Pudra opac - a doua aplicare 5 650 650 55 96 950 0 960 0D Marginal 5 650 650 55 96 935 0 945 0E Dentina / Smalt / Transparent (1-3 elemente) 7 600 600 45 96 920 0 930 0F Dentina / Smalt / Transparent (4-6 elemente) 10 600 600 45 96 925 0 935 0G Dentina / Smalt / Transparent (>7 elemente) 15 600 600 45 96 930 0 940 0H Dentina (ajustari minore) 7 600 600 45 96 910 0 920 0I Machiaj (colorare) intern (Internal Stain) 3 650 - 55 - - 0 830 0J Autoglazurare 5 650 - 50 - - 0 930 *4 0 *5K Autoglazurare cu lustruire ulterioara 5 650 - 50 - - 0 890 0L Machiaj extern (External Stain) / Glazura pudra 5 650 - 50 - - 0 910 0M MRP (retus cu portelan Marginal MRP) 5 650 - 55 - - 0 850 0N Add-on 5 650 - 55 - - 0 880 0O Addmate (portelan de corectie - ajustari minore) 5 450 450 45 96 690 0 700 0P Degazare pentru NoriVest (doar in cuptor de preincalzire) 0 300 - 30 - - 0 1080 0Q Wash bake pe bont refractar 10 600 600 45 96 940 0 950 4R Dentina pe bont refractar 10 600 600 45 96 940 0 950 4S Glazura pe bont refractar 10 600 - 45 - - 0 950 4 Nota: Programul de mai sus are caracter orientativ. Temperaturile de coacere pot varia in functie de caracteristicile cuptorului de portelan *1 - 96 kPa = 720 mmHg *2 - fara vacuum *3 - cu vacuum *4 - Pentru 1-3 elemente. Altfel, setati temperatura maxima la fel ca la programul de dentina. *5 - Pentru 1-3 elemente. Altfel, setati temperatura cu 40 °C sub temp. finala de la programul de dentina. Stratificarea de bazã Opalescent (Transparent) Enamel (smalt) Body (dentina) Opacious body (dentina opac) Opac Metal Cervical 31
 32. 32. Cazuri clinice Cazul A Kurt R. Schneider, Dr. Naoki Hayashi, MTD Cazul B Alan Sulikowski, Dr. Aki Yoshida, MTD Cazul C Yasukazu Miyamoto, Dr. Kazunobu Yamada, MTD32
 33. 33. Cazul DGerard J. Chiche, Dr.Hitoshi Aoshima, MTD Cazul EGerard J. Chiche, Dr.Hitoshi Aoshima, MTD 33
 34. 34. Precautii la utilizarea portelanului EX-3 1. Urmati indicatiile producatorului aliajului cu privire la prelucrarea structurii metalice 2. Portelanul EX-3 este recomandat exclusiv pentru placarea structurilor metalice (aliaje cu coeficientul de expansiune termica CET intre 13,4-14,4 x 10-6), coroane jacket integral ceramice sau fatete integral ceramice. Nu aplicati pe Alumina, Zirconiu sau Titan. 3. Nu amestecati cu alte ceramici dentare, de la Noritake sau de la alti producatori. 4. Lichidul in exces din Opacul pasta impiedica uscarea acestuia. Nu amestecati excesul de lichid cu opacul pasta. 5. Inainte de aplicarea opacului (pasta sau pudra), structura metalica trebuie curatata, de preferat in baie cu ultrasunete, in solutie de acetona 6. Impreuna cu portelanul pudra Noritake EX-3 se folosesc numai Lichid de formare sau Meister de la Noritake sau apa distilata 7. Pentru o adeziune puternica intre portelan si metal, este necesar ca primul strat de Opac pudra sa fie aplicat in strat subtire “wash” 8. Dupa ardere, suprafata portelanului EX-3 trebuie sa aiba un luciu usor. Ajustati parametrii cuptorului pentru a obtine acest rezultat. ATENTIE: Cititi instructiunile cu atentie, pastrati-le la indemana pentru o consultare uterioara. Note de siguranta 1. Cand amestecati sau frezati in portelan, folositi masti de praf si un sistem de aspiratie cu filtru pentru a va proteja plamanii de praf 2. Cand amestecati sau frezati in portelan, purtati ochelari de protectie 3. Nu este comestibil. Nu lasati la indemana copiilor 4. Evitati contactul lichidelor cu ochii. In cazul unui contact cu ochiii, clatiti imediat cu foarte multa apa si consultati un medic. 5. Nu lasati Opacul pasta, lichidele de pasta opac, machiaj intern si extern, in apropierea unei flacari sau temperaturi inalte. Sunt inflamabile. 6. Nu atingeti elementele scoase din cuptor cu mana 7. Pastrati Opacul pasta si toate lichidele in locuri uscate si racoroase, evitand contactul direct cu razele solare 8. Acest portelan este exclusiv pentru uz stomatologic. Nu il utilizati in alte scopuri 9. A se utiliza exclusiv de catre medici dentisti si tehnicieni dentari Toate produsele din acest manual fac parte din sistemul EX-3 si sunt protejate de marca inregistrata.34
 35. 35. Nuanta A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 Opac pasta POA1 POnA1 POA2 POnA2 POA3 POnA3 POA3.5 POnA3.5 POA4 POnA4 POB1 POnB1 POB2 POnB2 POB3 POnB3 POB4 POnB4 (Opac pudra) (A1O) (A2O) (A3O) (A3.5O) (A4O) (B1O) (B2O) (B3O) (B4O) Marginal MA1 MA2 MA3 MA3.5 MA4 MB1 MB2 MB3 MB4 Dentina opac (Opacious body) OBA1 OBA2 OBA3 OBA3.5 OBA4 OBB1 OBB2 OBB3 OBB4 Dentina (Body) A1B nA1B A2B nA2B A3B nA3B A3.5B nA3.5B A4B nA4B B1B nB1B B2B nB2B B3B nB3B B4B nB4B - A2B + CV-1 A3B + CV-1 A3.5B + CV-1 - B2B + CV-2 B3B + CV-2 Cervical (2 : 1) (1 : 1) (1 : 1) CV-1 (2 : 1) (1 : 1) CV-2 Smalt (Enamel) E2 E2 E3 E3 E3 E1 E2 E3 E3 Opalescent (Luster) / LT1 (T1) Transparent Nuanta C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 NW0 NW0.5 NP1.5 NP2.5 Opac pasta POC1 POnC1 POC2 POnC2 POC3 POnC3 POC4 POnC4 POD2 POnD2 POD3 POnD3 POD4 POnD4 PO PO PO PO (Opac pudra) (C1O) (C2O) (C3O) (C4O) (D2O) (D3O) (D4O) NW0 NW0.5 NP1.5 NP2.5 MC2 + MDL MC4 + MDL MD3 + MDL MB1+MDL MA1+MDL Marginal MC2 MC4 MD3 MD4 (1 : 2) (1 : 1) MNP1.5 MNP2.5 (1 : 1) (1 : 1) (1 : 1) Dentina opac - - OBC1 OBC2 OBC3 OBC4 OBD2 OBD3 OBD4 OBNP1.5 OBNP2.5 (Opacious body) Dentina (Body) C1B nC1B C2B nC2B C3B nC3B C4B nC4B D2B nD2B D3B nD3B D4B nD4B NW0B NW0.5B NP1.5B NP2.5B C2B + CV-3 C3B + CV-3 D2B + CV-4 D3B + CV-4 CV-4 - - - NP2.5B+CV-1 Cervical - CV-3 (2 : 1) (1 : 1) (2 : 1) (1 : 1) (2 : 1) Smalt Silky Silky E2 E3 E3 E3 E2 E3 E3 E2 E2 (Enamel) E2 E2 Opalescent (Luster) / LT1 (T1)35 Transparent
 36. 36. Noritake Dental Supply Co., Limited320-3 Higashiyama, Miyoshi-cho, Nishikamo-gun, Aichi, 470-0293 JaponiaTel: +81-561-32-8953; Fax: +81-561-32-8976www.noritake-dental.co.jpImportator unic pentru Romania:Terra Dent srlStr Constantin Noica nr 165, sector 6, BucurestiTel: 021 316.41.83; Fax: 021 312.23.32TelVerde: 0800 80 90 90www.dsi.ro; office@dsi.ro

×