Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Esimerkki markkinointisuunnitelman
rungosta
1. Yhdistys
Markkinointisuunnitelman lähtökohta on oman
yhdistyksen toimintoje...
2. Tuote
Seuraavaksi kartoitetaan itse tuotteen
ominaisuudet ja se, miten tuote palvelee
asiakasta. Tuotteen mahdolliset v...
3. Markkinatiedonlähteet
Markkinointilähteillä tarkoitetaan, mistä ja miten
tietoa markkinoista, jäsenen tarpeista saadaan...
4. Kilpailijat
Yksi tärkeimpiä markkinointisuunnitelman
osa-alueita on kilpailija-analyysi.
Kartoittamalla kilpailijoiden ...
5. Kohderyhmät
Oleellista markkinoinnin suunnittelussa on
kohderyhmien määrittäminen. Omaa toimintaa
ja tekemistä voidaan ...
6. Markkinointiprojektin tavoitteet
Kun yhdistys on analysoinut omat tuotteet,
kilpailijat ja kohderyhmät, on yhdistyksen
...
7. Toteutettavat palvelut
Kun markkinointia lähdetään toteuttamaan,
on ensin mietittävä, mitkä ovat mukaan
liitettävät pal...
8. Mittarit
Jotta tekemisen onnistumista ja tavoitteiden
toteutumista voidaan seurata, on asetettava
tiettyjä mittareita. ...
9. Resurssit
Kun yhdistys on määritellyt, millaisia palveluja
sen tulisi jäsenilleen tuottaa ja missä
vaiheessa, siirrytää...
10. Projektin toteutuminen
Projektin varsinaisesti toteuduttua alkaa
seurantavaihe mittareita apuna käyttäen.
Saadut tulok...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Markkinointisuunnitelma

9,137 views

Published on

JHL yhdistyksien koulutuksissa käytettyä materiaalia

 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Markkinointisuunnitelma

 1. 1. Esimerkki markkinointisuunnitelman rungosta 1. Yhdistys Markkinointisuunnitelman lähtökohta on oman yhdistyksen toimintojen kartoitus. Kaiken perustana on ”liikeidea”. Yhdistyksen täytyy määrittää ketä se palvelee ja miten.
 2. 2. 2. Tuote Seuraavaksi kartoitetaan itse tuotteen ominaisuudet ja se, miten tuote palvelee asiakasta. Tuotteen mahdolliset vahvuudet ja heikkoudet..
 3. 3. 3. Markkinatiedonlähteet Markkinointilähteillä tarkoitetaan, mistä ja miten tietoa markkinoista, jäsenen tarpeista saadaan tai voidaan hankkia (esim. jäsenkyselyiden avulla). Ongelmat tiedonhankinnassa liittyvät siihen, mitkä asiat vaikeuttavat tiedon löytämistä ja vaikuttavat tiedon luotettavuuteen.
 4. 4. 4. Kilpailijat Yksi tärkeimpiä markkinointisuunnitelman osa-alueita on kilpailija-analyysi. Kartoittamalla kilpailijoiden palvelut saadaan tärkeää tietoa siitä, mihin suuntaan omia palveluja tulisi kehittää. Kartoituksen avulla voidaan myös löytää uusia ja parempia palvelumuotoja, joiden avulla voidaan hankkia kilpailuetua muihin nähden.
 5. 5. 5. Kohderyhmät Oleellista markkinoinnin suunnittelussa on kohderyhmien määrittäminen. Omaa toimintaa ja tekemistä voidaan ensisijaisesti markkinoida joillekin ryhmille ja toissijaisesti toisille. Riippuu siitä kenen kanssa haluamme kilpailla.
 6. 6. 6. Markkinointiprojektin tavoitteet Kun yhdistys on analysoinut omat tuotteet, kilpailijat ja kohderyhmät, on yhdistyksen asetettava tavoitteet markkinointiprojektilleen. Tavoitteet voi jakaa osatavoitteisiin.
 7. 7. 7. Toteutettavat palvelut Kun markkinointia lähdetään toteuttamaan, on ensin mietittävä, mitkä ovat mukaan liitettävät palvelut ja missä vaiheessa ne liitetään mukaan. Vaihtoehtoja ovat esim. esitteet jne.
 8. 8. 8. Mittarit Jotta tekemisen onnistumista ja tavoitteiden toteutumista voidaan seurata, on asetettava tiettyjä mittareita. Mittarina voi olla esim. jäsenmäärän kehitys, jäsentyytyväisyys tms.
 9. 9. 9. Resurssit Kun yhdistys on määritellyt, millaisia palveluja sen tulisi jäsenilleen tuottaa ja missä vaiheessa, siirrytään toteutusvaiheeseen. Resursseihin vaikuttavat niin rahoitukselliset tekijät kuin henkilöresurssitkin.
 10. 10. 10. Projektin toteutuminen Projektin varsinaisesti toteuduttua alkaa seurantavaihe mittareita apuna käyttäen. Saadut tulokset vaikuttavat markkinoinnin jatkopanostuksiin ja uusien palvelujen kehittämiseen ja muotoutumiseen.

×