Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Näkymätön oppiminen 2 webinaari

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 41 Ad

More Related Content

Similar to Näkymätön oppiminen 2 webinaari (20)

Advertisement

More from Tero Toivanen (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Näkymätön oppiminen 2 webinaari

 1. 1. Näkymätön oppiminen Online ITK –webinaari 20.10.2011 klo 15-16 Tero Toivanen Erityisluokanopettaja, KM Kilonpuiston koulu, Espoo @teromakotero
 2. 3. <ul><li>John Moravec ja Cristóbal Cobo: &quot;Aprendizaje Invisible: Hacia una nueva ecología de la educación“ </li></ul><ul><li>Kirja on vapaasti ladattavissa kirjan internet-sivustolta: </li></ul><ul><li>http://www.invisiblelearning.com/en/ </li></ul>
 3. 5. <ul><li>1.0 yhteiskunnan koulu ei voi opettaa 3.0 yhteiskunnan opiskelijoita </li></ul>
 4. 6. John Moravec: Toward Society 3.0: A New Paradigm for 21st century education/slide 44
 5. 9. Kuvio muokattuna John Moravec:in ja Cristóbal Cobon kirjasta &quot;Aprendizaje Invisible: Hacia una nueva ecología de la educación&quot; sivulta 55. Vastaava kuvio löytyy myös Toward Society 3.0: A New Paradigm for 21st century education diasta 32/75.
 6. 10. <ul><li>Tulevai- </li></ul><ul><li>suuden </li></ul><ul><li>yhteis- </li></ul><ul><li>kunta ? </li></ul>
 7. 21. <ul><li>Mihin pyritään? </li></ul>
 8. 24. <ul><li>ei ole rajoittunut johonkin johonkin tiettyyn ikään </li></ul><ul><li>on luova, innovatiivinen, yhteistyökykyinen ja motivoitunut </li></ul><ul><li>osaa käyttää ja tuottaa tietoa eri yhteyksissä </li></ul><ul><li>on kekseliäs, intuitiivinen ja kykenevä tuottamaan ideoita </li></ul><ul><li>pystyy luomaan sosiaalisesti rakennettua ymmärrystä </li></ul><ul><li>ei vain etsi pääsyä tiedon lähteille, vaan myös yrittää käyttää sitä avoimesti ja vapaasti </li></ul><ul><li>on verkostojen luoja, joka on aina yhdistämässä ihmisiä, ideoita, järjestöjä </li></ul><ul><li>tuntee ja hänellä on kyky käyttää työkaluja erilaisten ongelmien ratkaisemiseen </li></ul><ul><li>on digitaalisesti lukutaitoinen </li></ul><ul><li>on kykenevä ratkaisemaan tuntemattomia ongelmia eri konteksteissa </li></ul><ul><li>osaa jakaa tietoa ja tietämystä (ilman maantieteellisiä rajoja) </li></ul><ul><li>on mukautuvainen eri yhteyksiin ja ympäristöihin </li></ul><ul><li>on tietoinen vapaan tiedonsaannin arvosta </li></ul><ul><li>on tarkka tiedon yhteyksien ja sovellettavuuden suhteen </li></ul><ul><li>on kykenevä poisoppimaan nopeasti sekä yhdistämään uusia ideoita </li></ul><ul><li>on kykenevä luomaan horisontaaleja osaamisverkostoja </li></ul><ul><li>knowmadille on tyypillistä jatkuva ja koko elämän kestävä oppiminen </li></ul><ul><li>tekee jatkuvasti kokeita TVT:llä (yhteistoiminnallisesti). </li></ul><ul><li>ei pelkää epäonnistumista. </li></ul>
 9. 25. <ul><li>Systeeminen ajattelu </li></ul><ul><li>Simuloiva ajattelu </li></ul><ul><li>Kyky menestyä muutosten, haasteiden ja epävarmuustekijöiden keskellä </li></ul><ul><li>Kyky luoda ja käsitellä vaihtoehtoisia menneisyyksiä, nykyisyyksiä ja tulevaisuuksia </li></ul><ul><li>Tavoitteiden ja haasteiden hankkiminen ja niihin vastaaminen </li></ul><ul><li>Olemassa olevan informaation ymmärtäminen ja tehokas käyttö </li></ul><ul><li>Yksilötasolla sovellettavan tiedon rakentaminen ja hyödyntäminen </li></ul><ul><li>Kyky rakentaa ja käyttää uutta tietämystä, joka liittyy kontekstiin, prosessiin ja kulttuuriin </li></ul><ul><li>Nykyisen ja tulevaisuuden tieto- ja viestintäteknologian tehokas käyttö </li></ul><ul><li>Globaalien trendien tunteminen ja arvoiminen </li></ul><ul><li>Itsenäinen puhuminen ja kirjoittaminen </li></ul><ul><li>Henkilökohtainen sitoutuminen siihen, että asiat tehdään oikein </li></ul>
 10. 26. <ul><li>Systeeminen ajattelu </li></ul>vertaileva ajattelu, ymmärtää taustalla olevia järjestelmiä
 11. 27. <ul><li>Simuloiva ajattelu </li></ul>kokeileva ajattelu ja mentaaliset harjoitukset
 12. 28. <ul><li>Kyky menestyä muutosten, </li></ul><ul><li>haasteiden ja epävarmuus- </li></ul><ul><li>tekijöiden keskellä </li></ul>näkökulmia, tietämystä ja vaihtoehtoja monimuotoisuuteen ja epävarmuuteen
 13. 29. <ul><li>Kyky luoda ja käsitellä vaihto- </li></ul><ul><li>ehtoisia menneisyyksiä, </li></ul><ul><li>nykyisyyksiä ja tulevaisuuksia </li></ul>dynaaminen, jatkuvasti kehittyvä aika- ja historiakäsitys
 14. 30. <ul><li>Tavoitteiden ja haasteiden </li></ul><ul><li>hankkiminen ja niihin </li></ul><ul><li>vastaaminen </li></ul>oppijoille tulee enemmän ja enemmän vastuuta elämästään
 15. 31. <ul><li>Olemassa olevan informaa- </li></ul><ul><li>tion ymmärtäminen ja </li></ul><ul><li>tehokas käyttö </li></ul>tiedonhaku- ja hallintataitojen merkitys korostuu
 16. 32. <ul><li>Yksilötasolla sovellettavan </li></ul><ul><li>tiedon rakentaminen ja </li></ul><ul><li>hyödyntäminen </li></ul>uusien eksplisiittisten ja implisiittisten merkitysten rakentaminen
 17. 33. <ul><li>Kyky rakentaa ja käyttää uutta </li></ul><ul><li>tietämystä, joka liittyy konteks- </li></ul><ul><li>tiin, prosessiin ja kulttuuriin </li></ul>oppijoista tulee suunnittelijoita ja arkkitehteja, jotka pystyvät luomaan osaamista ja vaihtoehtoisia kulttuureita
 18. 34. <ul><li>Nykyisen ja tulevaisuuden </li></ul><ul><li>tieto- ja viestintäteknologi- </li></ul><ul><li>an tehokas käyttö </li></ul>digitaaliset tutkimusmatkailijat ja kehittäjät
 19. 35. <ul><li>Globaalien trendien tunte- </li></ul><ul><li>minen ja arvoiminen </li></ul>uusien ja jännittävien visioiden suunnittelu sekä yhteisöistä että yhteiskunnasta yleensä
 20. 36. <ul><li>Itsenäinen puhuminen ja </li></ul><ul><li>kirjoittaminen </li></ul>vapaan ja luovan ilmaisun kautta oppijoista voi tulla demokratian ja vapauden malliesimerkkejä
 21. 37. <ul><li>Henkilökohtainen sitoutumi- </li></ul><ul><li>nen siihen, että asiat </li></ul><ul><li>tehdään oikein </li></ul>eettinen vastuu henkilökohtaisista toimista ja laiminlyönneistä virheitä ei tarvitse pelätä
 22. 38. Päämäärät ja tavoitteet tulevat itsestä, eivät määräydy ulkoa päin. Toiminta itsessään toimii palkkiona ja toiminnan motiivina. Ei ole riippuvainen ulkoisesta palkitsemisesta. Vapaampi ympäristön manipuloinnilta ja sosiaaliselta paineelta. Toteuttaa omia päämääriään ja tavoitteitaan sekä tekee päätöksiä omista lähtökohdistaan. Flow-kokemuksen negentrooppinen ominaisuus tekee siitä sisäisesti palkitsevan.
 23. 39. Lisää näkymättömästä oppimisesta <ul><li>Ning-ryhmä:  </li></ul><ul><li>http://sometu.ning.com/group/nakymatonoppiminen </li></ul><ul><li>Diigo-ryhmä:  </li></ul><ul><li>http://groups.diigo.com/group/nakymatonoppiminen </li></ul><ul><li>Wikispaces-sivut:  </li></ul><ul><li>http://nakymatonoppiminen.wikispaces.com/ </li></ul>
 24. 40. Lähteitä : <ul><li>Cobo, C. & Moravec, J. 2011. Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la educación. Collecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. </li></ul><ul><li>Cobo, C. 2011. Aprendizaje Invisible </li></ul><ul><li>http://prezi.com/9kgb4daijqim/aprendizaje-invisible/ </li></ul><ul><li>Moravec, J. 2008. Toward Society 3.0: A New Paradigm for 21st century education </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/moravec/toward-society-30-a-new-paradigm-for-21st-century-education-presentation?type=presentation </li></ul><ul><li>Toivanen, T. 2005. ANAMNESIS. Kohti &quot;uutta&quot; oppimisen teoriaa. Rekonstruktiviivisen oppimisen malli. Maisterin opinnäytteen osa. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta . </li></ul><ul><li>http://personal.inet.fi/koti/teromakotero/Valmis%20gradu%20l%E4hetett%E4v%E4ss%E4%20muodossa%206.5.2005.pdf </li></ul>
 25. 41. KIITOS! <ul><li>http://teromakotero.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>http://personal.inet.fi/koti/teromakotero/ </li></ul><ul><li>http://twitter.com/#!/teromakotero </li></ul><ul><li>http://www.linkedin.com/in/teromakotero </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/teromakotero/newsfeed </li></ul>

×