Autismin kirjo vanhempainilta 5.9.2017

Tero Toivanen
Tero ToivanenSpecial Education Teacher at Kilonpuisto school
Vanhempainilta 5.9.2017
TERO TOIVANEN
ERITYISLUOKANOPETTAJA
TVT-KEHITTÄJÄKOULUTTAJA
Autismin kirjo
 Kieli- ja kommunikaatiohäiriöt
 Sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat
 Epätavalliset reaktiot ympäristöön
Kolme teoriaa
 Mielen teoria (Theory of Mind)
 Koherenssiteoria
 Eksekutiivinen teoria
Mielen teoria
 Vaikeus ymmärtää toisen ajatuksia
 Vaikeus asettua toisen ihmisen asemaan
 Sosiaalisten ja kommunikoinnin taitojen
opiskelu
Koherenssiteoria
 Ympäristön havaitseminen yksityiskohtina
 Vaikeus hahmottaa kokonaisuuksia
 Jaettu huomio, aistiharjoitukset
Eksekutiivinen teoria
 Oman toiminnan ohjaamisen vaikeus
 Toiminnan aloittamisen vaikeus
 Syy-seuraus-suhteen ymmärtäminen,
struktuurit
Opiskelu
 Opiskelu oppiaineittain perusopetuksen
opetussuunnitelman mukaisesti
 Yksilöllistäminen
 Toiminta-alueittain järjestettävä opetus
Autismin kirjo  vanhempainilta 5.9.2017
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa
muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle
oppimiselle.
 Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten
oppilaat hahmottavat itsensä oppijoina ja
ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja
ilmaisu (L2)
 Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti,
kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti
moninainen.
 Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa
ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien
kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista osaamista,
arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista
itseään ja näkemyksiään.
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä
moninaisempia taitoja.
 Kyse on terveydestä, turvallisuudesta ja
ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä,
teknologisoituneessa arjessa toimimisesta
sekä oman talouden hallinnasta ja
kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat
kestävään elämäntapaan.
Monilukutaito (L4)
 Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten
tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja
arvottamisen taitoja, jotka auttavat oppilaita
ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia
viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa
identiteettiään.
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
(L5)
 Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä
kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa.
 Se on oppimisen kohde ja väline.
 Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on
mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen
kehittämiseen.
 Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti
perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja
monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen
kehityksen ja talouden globalisoitumisen seurauksena.
 Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen.
 Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka
edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää
kohtaan.
 Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn
ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman
vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen (L7)
 Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on
demokratian toimivuuden perusedellytys.
 Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista
suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain
harjoittelemalla.
 Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet.
 Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden
kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti
käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi.
Autismin kirjo  vanhempainilta 5.9.2017
Autismin kirjo  vanhempainilta 5.9.2017
1 of 17

Recommended

Yhdessä oppimista verkossa by
Yhdessä oppimista verkossaYhdessä oppimista verkossa
Yhdessä oppimista verkossaTiina Sarisalmi
477 views8 slides
InnoOmnia_itk2011 by
InnoOmnia_itk2011InnoOmnia_itk2011
InnoOmnia_itk2011Esko Lius
230 views18 slides
Tutkimussuunnitelma 2011 by
Tutkimussuunnitelma 2011Tutkimussuunnitelma 2011
Tutkimussuunnitelma 2011Pirkko Hyvönen
1.7K views17 slides
Lapsilähtöinen oppiminen by
Lapsilähtöinen oppiminenLapsilähtöinen oppiminen
Lapsilähtöinen oppiminenJorma Enkenberg
895 views22 slides
Ops2016 ydinasioita by
Ops2016 ydinasioitaOps2016 ydinasioita
Ops2016 ydinasioitaTeemu Heino
1.2K views18 slides

More Related Content

Similar to Autismin kirjo vanhempainilta 5.9.2017

Asiantuntijuus ja yksilöntaidot10.10.2012 by
Asiantuntijuus ja yksilöntaidot10.10.2012Asiantuntijuus ja yksilöntaidot10.10.2012
Asiantuntijuus ja yksilöntaidot10.10.2012Leena Vainio
881 views52 slides
TVT ja OPS 2016 perusteet - kooste by
TVT ja OPS 2016 perusteet - koosteTVT ja OPS 2016 perusteet - kooste
TVT ja OPS 2016 perusteet - koosteTiina Sarisalmi
4.3K views16 slides
Opiskelijakeskeisyys korkeakoulutuksessa by
Opiskelijakeskeisyys korkeakoulutuksessaOpiskelijakeskeisyys korkeakoulutuksessa
Opiskelijakeskeisyys korkeakoulutuksessaMari Simola
762 views26 slides
Informaali Formaali 2009 by
Informaali Formaali 2009Informaali Formaali 2009
Informaali Formaali 2009Pirkko Hyvönen
642 views52 slides
Perusopetuksen uudistuksen mahdollisuudet by
Perusopetuksen uudistuksen mahdollisuudetPerusopetuksen uudistuksen mahdollisuudet
Perusopetuksen uudistuksen mahdollisuudetMTK ry
823 views18 slides
Taitokoulu-rehtorit 6.2.2015 by
Taitokoulu-rehtorit 6.2.2015Taitokoulu-rehtorit 6.2.2015
Taitokoulu-rehtorit 6.2.2015Hannu Linturi
527 views44 slides

Similar to Autismin kirjo vanhempainilta 5.9.2017(20)

Asiantuntijuus ja yksilöntaidot10.10.2012 by Leena Vainio
Asiantuntijuus ja yksilöntaidot10.10.2012Asiantuntijuus ja yksilöntaidot10.10.2012
Asiantuntijuus ja yksilöntaidot10.10.2012
Leena Vainio881 views
TVT ja OPS 2016 perusteet - kooste by Tiina Sarisalmi
TVT ja OPS 2016 perusteet - koosteTVT ja OPS 2016 perusteet - kooste
TVT ja OPS 2016 perusteet - kooste
Tiina Sarisalmi4.3K views
Opiskelijakeskeisyys korkeakoulutuksessa by Mari Simola
Opiskelijakeskeisyys korkeakoulutuksessaOpiskelijakeskeisyys korkeakoulutuksessa
Opiskelijakeskeisyys korkeakoulutuksessa
Mari Simola762 views
Perusopetuksen uudistuksen mahdollisuudet by MTK ry
Perusopetuksen uudistuksen mahdollisuudetPerusopetuksen uudistuksen mahdollisuudet
Perusopetuksen uudistuksen mahdollisuudet
MTK ry823 views
Taitokoulu-rehtorit 6.2.2015 by Hannu Linturi
Taitokoulu-rehtorit 6.2.2015Taitokoulu-rehtorit 6.2.2015
Taitokoulu-rehtorit 6.2.2015
Hannu Linturi527 views
Esitys Osaamisen Ohjaus by Heidi Palm
Esitys Osaamisen OhjausEsitys Osaamisen Ohjaus
Esitys Osaamisen Ohjaus
Heidi Palm478 views
Yhteisöllinen oppiminen ja yhteisöllinen media by Tiina Hämäläinen
Yhteisöllinen oppiminen ja yhteisöllinen mediaYhteisöllinen oppiminen ja yhteisöllinen media
Yhteisöllinen oppiminen ja yhteisöllinen media
Oppi Ohja Oppiminen Ja Sen Tukeminen by Pirkko Hyvönen
Oppi Ohja Oppiminen Ja Sen TukeminenOppi Ohja Oppiminen Ja Sen Tukeminen
Oppi Ohja Oppiminen Ja Sen Tukeminen
Pirkko Hyvönen254 views
Oppiminen ja opettajuus palvelumuotoilua hyödyntäen by Selina Nastase
Oppiminen ja opettajuus palvelumuotoilua hyödyntäenOppiminen ja opettajuus palvelumuotoilua hyödyntäen
Oppiminen ja opettajuus palvelumuotoilua hyödyntäen
Selina Nastase1.2K views
ITIMS53 Menetelmä Draw the Experience by Anne Rongas
ITIMS53 Menetelmä Draw the ExperienceITIMS53 Menetelmä Draw the Experience
ITIMS53 Menetelmä Draw the Experience
Anne Rongas598 views
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta by Unelmakoulu
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulustaKaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Unelmakoulu875 views
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? by Matleena Laakso
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Matleena Laakso519 views
Lemill Muokattu by paakkit
Lemill MuokattuLemill Muokattu
Lemill Muokattu
paakkit314 views
Esiopetuksen tvt pedagogiikan ydintä etsimässä by Pekka Mertala
Esiopetuksen tvt pedagogiikan ydintä etsimässäEsiopetuksen tvt pedagogiikan ydintä etsimässä
Esiopetuksen tvt pedagogiikan ydintä etsimässä
Pekka Mertala735 views
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei... by Henriikka Vartiainen
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...

More from Tero Toivanen

Wikidata oppijan ja_opettajan_tyovalineena by
Wikidata oppijan ja_opettajan_tyovalineenaWikidata oppijan ja_opettajan_tyovalineena
Wikidata oppijan ja_opettajan_tyovalineenaTero Toivanen
222 views29 slides
Raataloity tekoalykas arviointijarjestelma_erityisopettajan_tyokaluna by
Raataloity tekoalykas arviointijarjestelma_erityisopettajan_tyokalunaRaataloity tekoalykas arviointijarjestelma_erityisopettajan_tyokaluna
Raataloity tekoalykas arviointijarjestelma_erityisopettajan_tyokalunaTero Toivanen
277 views6 slides
Pelaajaoppimisella mestarioppijaksi.27.9.2017 by
Pelaajaoppimisella mestarioppijaksi.27.9.2017Pelaajaoppimisella mestarioppijaksi.27.9.2017
Pelaajaoppimisella mestarioppijaksi.27.9.2017Tero Toivanen
397 views32 slides
Wikiloikka kirjoitetaan oppikirjat-perusopetukseen_14.9.2017 by
Wikiloikka kirjoitetaan oppikirjat-perusopetukseen_14.9.2017Wikiloikka kirjoitetaan oppikirjat-perusopetukseen_14.9.2017
Wikiloikka kirjoitetaan oppikirjat-perusopetukseen_14.9.2017Tero Toivanen
348 views16 slides
Wikiloikka kirjoitetaan oppikirjat-perusopetukseen_12.6.2017 by
Wikiloikka kirjoitetaan oppikirjat-perusopetukseen_12.6.2017Wikiloikka kirjoitetaan oppikirjat-perusopetukseen_12.6.2017
Wikiloikka kirjoitetaan oppikirjat-perusopetukseen_12.6.2017Tero Toivanen
182 views15 slides
Sharing is caring_27.3.2017 by
Sharing is caring_27.3.2017Sharing is caring_27.3.2017
Sharing is caring_27.3.2017Tero Toivanen
438 views14 slides

More from Tero Toivanen(20)

Wikidata oppijan ja_opettajan_tyovalineena by Tero Toivanen
Wikidata oppijan ja_opettajan_tyovalineenaWikidata oppijan ja_opettajan_tyovalineena
Wikidata oppijan ja_opettajan_tyovalineena
Tero Toivanen222 views
Raataloity tekoalykas arviointijarjestelma_erityisopettajan_tyokaluna by Tero Toivanen
Raataloity tekoalykas arviointijarjestelma_erityisopettajan_tyokalunaRaataloity tekoalykas arviointijarjestelma_erityisopettajan_tyokaluna
Raataloity tekoalykas arviointijarjestelma_erityisopettajan_tyokaluna
Tero Toivanen277 views
Pelaajaoppimisella mestarioppijaksi.27.9.2017 by Tero Toivanen
Pelaajaoppimisella mestarioppijaksi.27.9.2017Pelaajaoppimisella mestarioppijaksi.27.9.2017
Pelaajaoppimisella mestarioppijaksi.27.9.2017
Tero Toivanen397 views
Wikiloikka kirjoitetaan oppikirjat-perusopetukseen_14.9.2017 by Tero Toivanen
Wikiloikka kirjoitetaan oppikirjat-perusopetukseen_14.9.2017Wikiloikka kirjoitetaan oppikirjat-perusopetukseen_14.9.2017
Wikiloikka kirjoitetaan oppikirjat-perusopetukseen_14.9.2017
Tero Toivanen348 views
Wikiloikka kirjoitetaan oppikirjat-perusopetukseen_12.6.2017 by Tero Toivanen
Wikiloikka kirjoitetaan oppikirjat-perusopetukseen_12.6.2017Wikiloikka kirjoitetaan oppikirjat-perusopetukseen_12.6.2017
Wikiloikka kirjoitetaan oppikirjat-perusopetukseen_12.6.2017
Tero Toivanen182 views
Sharing is caring_27.3.2017 by Tero Toivanen
Sharing is caring_27.3.2017Sharing is caring_27.3.2017
Sharing is caring_27.3.2017
Tero Toivanen438 views
Pelaajaoppimisella koodariksi helposti ja hauskasti by Tero Toivanen
Pelaajaoppimisella koodariksi helposti ja hauskastiPelaajaoppimisella koodariksi helposti ja hauskasti
Pelaajaoppimisella koodariksi helposti ja hauskasti
Tero Toivanen289 views
Pelaajaoppiminen 13.6.2016 by Tero Toivanen
Pelaajaoppiminen 13.6.2016Pelaajaoppiminen 13.6.2016
Pelaajaoppiminen 13.6.2016
Tero Toivanen361 views
Koodiaapinen mooc ja scratch-klubi by Tero Toivanen
Koodiaapinen mooc ja scratch-klubiKoodiaapinen mooc ja scratch-klubi
Koodiaapinen mooc ja scratch-klubi
Tero Toivanen48.7K views
Koodiaapinen oulu 28.11.2015 by Tero Toivanen
Koodiaapinen oulu 28.11.2015Koodiaapinen oulu 28.11.2015
Koodiaapinen oulu 28.11.2015
Tero Toivanen809 views
Scratch klubi 2.9.2015-webinaari by Tero Toivanen
Scratch klubi 2.9.2015-webinaariScratch klubi 2.9.2015-webinaari
Scratch klubi 2.9.2015-webinaari
Tero Toivanen16.5K views
Aikamatka oppimisen ja_koulun_tulevaisuuteen_some_time2013 by Tero Toivanen
Aikamatka oppimisen ja_koulun_tulevaisuuteen_some_time2013Aikamatka oppimisen ja_koulun_tulevaisuuteen_some_time2013
Aikamatka oppimisen ja_koulun_tulevaisuuteen_some_time2013
Tero Toivanen1.7K views
Nakymaton oppiminen, avoimet oppimisymparistot ja tulevaisuuden yhteisollinen... by Tero Toivanen
Nakymaton oppiminen, avoimet oppimisymparistot ja tulevaisuuden yhteisollinen...Nakymaton oppiminen, avoimet oppimisymparistot ja tulevaisuuden yhteisollinen...
Nakymaton oppiminen, avoimet oppimisymparistot ja tulevaisuuden yhteisollinen...
Tero Toivanen998 views
Avoimet oppimisympäristöt 7.3.2012 by Tero Toivanen
Avoimet oppimisympäristöt 7.3.2012Avoimet oppimisympäristöt 7.3.2012
Avoimet oppimisympäristöt 7.3.2012
Tero Toivanen657 views
Näkymä näkymättömään oppimiseen by Tero Toivanen
Näkymä näkymättömään oppimiseenNäkymä näkymättömään oppimiseen
Näkymä näkymättömään oppimiseen
Tero Toivanen494 views
Avoimien oppimisympäristöjen käyttö verkkopedagogiikassa by Tero Toivanen
Avoimien oppimisympäristöjen käyttö verkkopedagogiikassaAvoimien oppimisympäristöjen käyttö verkkopedagogiikassa
Avoimien oppimisympäristöjen käyttö verkkopedagogiikassa
Tero Toivanen340 views
Näkymätön oppiminen 2 webinaari by Tero Toivanen
Näkymätön oppiminen 2 webinaariNäkymätön oppiminen 2 webinaari
Näkymätön oppiminen 2 webinaari
Tero Toivanen432 views

Autismin kirjo vanhempainilta 5.9.2017

 • 2. Autismin kirjo  Kieli- ja kommunikaatiohäiriöt  Sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat  Epätavalliset reaktiot ympäristöön
 • 3. Kolme teoriaa  Mielen teoria (Theory of Mind)  Koherenssiteoria  Eksekutiivinen teoria
 • 4. Mielen teoria  Vaikeus ymmärtää toisen ajatuksia  Vaikeus asettua toisen ihmisen asemaan  Sosiaalisten ja kommunikoinnin taitojen opiskelu
 • 5. Koherenssiteoria  Ympäristön havaitseminen yksityiskohtina  Vaikeus hahmottaa kokonaisuuksia  Jaettu huomio, aistiharjoitukset
 • 6. Eksekutiivinen teoria  Oman toiminnan ohjaamisen vaikeus  Toiminnan aloittamisen vaikeus  Syy-seuraus-suhteen ymmärtäminen, struktuurit
 • 7. Opiskelu  Opiskelu oppiaineittain perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti  Yksilöllistäminen  Toiminta-alueittain järjestettävä opetus
 • 9. Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)  Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle.  Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilaat hahmottavat itsensä oppijoina ja ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.
 • 10. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)  Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti moninainen.  Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.
 • 11. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)  Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja.  Kyse on terveydestä, turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään elämäntapaan.
 • 12. Monilukutaito (L4)  Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa identiteettiään.
 • 13. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)  Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa.  Se on oppimisen kohde ja väline.  Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen.  Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.
 • 14. Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)  Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden globalisoitumisen seurauksena.  Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen.  Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan.  Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.
 • 15. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys.  Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla.  Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet.  Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi.