Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zahraniční okénko - pracovní setkání OA iniciativy

267 views

Published on

Představení pilotního projektu EK na podporu zlaté cesty otevřeného přístupu a dobrovolnického programu DOAJ na pracovním setkání OA iniciativy při AKVŠ (19.2.2016)

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zahraniční okénko - pracovní setkání OA iniciativy

 1. 1. zahraniční okénko Earth hanging on a water drop, literally by Yogendra Joshi, 2013, https://www.flickr.com/photos/yogendra174/9439669165/ - CC BY 2.0 Tereza Simandlová | tereza.simandlova@lf1.cuni.cz | @kliste
 2. 2. Pilotní projekt EK na podporu gold OA 1/2 podpora publikací vydaných po skončení projektu (7RP s povinností OA) celkový rozpočet: 4 mil. € (05/2015 - 04/2017) základní podmínky pro získání dotace: ● pro publikace z projektů ukončených ne déle než 2 roky v době podání žádosti o dotaci ● pro publikace z projektů 7RP vedených v databázi CORDIS (+ výjimky) ● maximálně pro 3 publikace z jednoho projektu ● financovány budou: články, kapitoly z knihy, knihy, konferenční příspěvky ve sborníku ● žádat mohou vědci sami, případně prostřednictvím knihovny nebo příslušného oddělení vědy zdroj: Pilotní projekt Evropské komise na podporu zlatého otevřeného přístupu (VŠB)
 3. 3. Pilotní projekt EK na podporu gold OA 2/2 podpořená publikace musí…: ● být recenzovaná; ● být vydaná v plně otevřeném zdroji indexovaném v DOAJ, PubMed, WoS a/nebo Scopus; ● být vydaná pod licencí CC-BY nebo CC-BY-SA, u monografií se toleruje v 1. roce CC-BY-NC; ● mít přidělený identifikátor DOI nebo jiný ekvivalentní PID; ● být ve formátu PDF/A nebo ve formátech pro datové a textové vytěžování (XML, HTML); ● být uložená do repozitáře ZENODO nebo do repozitáře přizpůsobeného OpenAIRE; ● obsahovat informaci o projektu (číslo grantové smlouvy); ● v popisným metadatech uvést zdroj dotace... finanční kritéria: ● max. 2000 € → články, kapitoly z knihy, konferenční příspěvky ● max. 6000 € → monografie zdroj: Pilotní projekt Evropské komise na podporu zlatého otevřeného přístupu (VŠB)
 4. 4. postgrantoapilot.openaire.eu
 5. 5. Pokyny pro žadatele o dotaci Pilotní projekt - informační leták CZ NOAD - Mgr. Daniela Tkačíková (VŠB) e-mail: daniela.tkacikova@vsb.cz twitter: @dtkacikova Závěrem...
 6. 6. www.doaj.org
 7. 7. 03/2014 → změna pravidel důraz na kvalitu časopisů, ne jen otevřenost
 8. 8. GET INVOLVED AND VOLUNTEER FOR DOAJ! co potřebujeme: tak trochu nadšence, tak trochu open odborníky, kteří mohou a chtějí obětovat 2-3 hodiny týdně vědecké komunitě co nabízíme: neplacenou a odpovědnou práci → čti: nabízíme možnost nahlédnout pod pokličku uznávané a dobře fungující databáze; pocit velké užitečnosti a maliličko hrdosti; možnost sdílet i získávat nové zkušenosti a informace od open access komunity a v neposlední řadě dobrovolničení pro DOAJ přináší hluboké sebepoznání... (aneb to byste se divili, co u nás všechno vychází za časopisy...)
 9. 9. všechno to promyslete a pak se přihlaste ,)
 10. 10. Application Form for DOAJ Associate Editor DOAJ Volunteers - informační stránka CZ Associate Editor - Tereza Simandlová e-mail: t.simandlova@gmail.com twitter: @kliste Závěrem...
 11. 11. toť vše, děkuji za pozornost! ze zahraničí přepojuji zpátky domů Reporter by Anders Lejczak, 2015, https://www.flickr.com/photos/polycola/22125445233/ - CC BY 2.0

×