Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vědecké publikování v 21. století: otevřeně a bez predátorů

325 views

Published on

Přednáška pro doktorandy a akademiky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice na téma open access a predátorských časopisů / vydavatelů / praktik.

Přednáška se uskuteční(la) 14. června 2016 v Ústavu vědeckých informací 1. LF UK.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vědecké publikování v 21. století: otevřeně a bez predátorů

 1. 1. Vědecké publikování v 21. století otevřeně a bez predátorů Tereza Simandlová | tsima@lf1.cuni.cz Ústav vědeckých informací 1. LF a VFNToto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 3.0 Česká republika License.
 2. 2. Publish or perish! 2
 3. 3. ...ale co publish vlastně znamená? 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6 1665
 7. 7. 7 1987/9
 8. 8. 8 1991
 9. 9. 9 2002/3
 10. 10. Otevřený přístup požaduje okamžitý, trvalý, bezplatný a svobodný přístup k výsledkům veřejně financované vědy na internetu. 10
 11. 11. Zelená cesta otevřeného přístupu Autoarchivace publikace v otevřeném digitálním repozitáři Repozitáře: institucionální / oborové / multidisciplinární / poskytovatelů financí Verze k uložení: preprint / postprint / vydavatelská verze Co uložit, poradí: smlouva / web vydavatele / SHERPA/RoMEO 11
 12. 12. Zlatá cesta otevřeného přístupu Publikování v otevřených vědeckých recenzovaných časopisech Modely: čistý (platinum OA) / placený (gold OA) / hybridní / pozdržený Publikační poplatek (article processing charge, APC) Licence: nejotevřenější CC BY a CC BY-SA 12
 13. 13. Bohužel i otevřený přístup má své „šmejdy“... 13
 14. 14. Predátoři vědecké komunikace 14
 15. 15. Vydavatelé a časopisy pochybné kvality, jejichž cílem je generování zisku (z publikačních poplatků), nikoliv podpora vědy a vědecké komunikace. 15
 16. 16. Vydavatelé Rok Počet vydavatelů 2011 18 2012 23 2013 225 2014 477 2015 693 2016 923 Samostatné časopisy Rok Počet časopisů 2011 - 2012 - 2013 126 2014 303 2015 507 2016 882 Vývoj počtu predátorských vydavatelů a časopisů [Beall, 2016a] 16
 17. 17. Predátoři: obecné znaky[Beall, 2015] Název podobný známým / zavedeným časopisům Název obsahuje slova jako international, world, european, global… Obecný / všeobjímající název Agresivní získávání nových autorů (spamování) Nepřehledná webová prezentace, zavádějící informace Velké množství časopisů z různých oborů od jednoho vydavatele 17
 18. 18. 18
 19. 19. The development of active predatory open access journals from 2010 to 2014 [Shen a Björk, 2015] 19
 20. 20. Predátoři: kvalita časopisu[Beall, 2015] Žádné nebo jen povrchní recenzní řízení (kontrola formálních náležitostí) Příliš krátká doba mezi odesláním rukopisu a publikováním Smyšlené indikátory kvality / nepravdivé informace o indexaci v databázích / indexace v příliš velkém množství (všelijakých) databází Falešné identifikátory Financování pouze z publikačních poplatků Netransparentní informace o poplatcích, recenzním řízení, …. 20
 21. 21. 21
 22. 22. 22
 23. 23. 23
 24. 24. Predátoři: redakce a redakční rada[Beall, 2015] Nekonkrétní kontaktní informace (pouze obecný mail / kontaktní formulář) Nejasné zázemí časopisu (vydavatel, sídlo) Redakční rada zcela chybí / obsahuje fiktivní jména / jména bez afiliací / jména kapacit v oboru bez jejich vědomí Redakční rada bez mezinárodní účasti nebo složená z lidí z jedné instituce Stejné redakční rady u více časopisů jednoho vydavatele Vydavatelé jako samozvaná centra, asociace, instituty... 24
 25. 25. 25
 26. 26. O peníze jde až na prvním místě a predátoři jsou čím dál rafinovanější... 26
 27. 27. ...další formy vědeckých predátorů. 27
 28. 28. 28 hijacked journals
 29. 29. ← originál fake → 29
 30. 30. 30 (e)konference
 31. 31. 31 autorský mlýn
 32. 32. article broker 32
 33. 33. Proč se predátorským praktikám vyhnout? [Beall, 2016b] 33 Publikování v predátorském časopisu poškozuje dobré jméno výzkumníka i jeho instituce. Členství v redakční radě predátorského časopisu vrhá špatné světlo na daného akademika i jeho instituci. Články citující závěry z predátorských publikací lze považovat za sporné. Jeden predátorský či nekvalitní časopis může zničit reputaci všech časopisů vydavatele. ...
 34. 34. Predátoři nejsou problémem pouze přímo zainteresovaných subjektů. 34
 35. 35. Nepřímé oběti predátorů [Beall, 2016b] Ti, kteří jsou zaplaveni spamem Ti, kteří vytváří rešerše Ti, kteří píší přehledové články, metaanalýzy apod. Ti, kteří jsou nuceni přihlížet kariérnímu postupu svých kolegů díky vysokým počtům predátorských publikací Studenti, kteří píší seminární a jiné školní práce …. 35
 36. 36. Predátoři obecně podrývají důvěru ve vědu a vědeckou komunikaci. 36
 37. 37. Jak se vyhnout predátorům? U neznámého časopisu důkladně prověřuje informace uvedené na webu: ● Jsou dostupné údaje o recenzním řízení, poplatcích, pokyny pro autory...? ● Kdo je členem redakční rady? ● Jsou uvedené indikátory kvality důvěryhodné a pravdivé? ● Je časopis skutečně indexován v uváděných databázích? ● Kdo časopis vydává? Je vydavatel (otevřeného časopisu) členem OASPA? ● Je-li časopis otevřený, je indexován v Directory of Open Access Journals? Pročtěte si, co bylo v časopisu za poslední dobu publikováno (obsahová analýza). Při volbě časopisu pro publikování / studium vycházejte ze zkušeností kolegů, citačních rejstříků a uznávaných databází. ... 37
 38. 38. scholarlyoa.com 38
 39. 39. qoam.eu 39
 40. 40. Kdybych před vás položila dva časopisy [...] a o jednom z nich vám řekla, že je impaktovaný… ….tak který by pro vás byl lepší, co? 40
 41. 41. thinkchecksubmit.org 41
 42. 42. Nejste-li si jisti kvalitou časopisu... 42
 43. 43. ...napište nám na openaccess@lf1.cuni.cz 43
 44. 44. Otázky k zamyšlení [Smutný a Řezníček, 2015] Co s časopisy, které najednou začnou vykazovat znaky predátora, ale jsou v citačních rejstřících? Co s časopisy, které významně zlepší svou kvalitu, ale jsou na blacklistech? Co se spornými příklady? (Frontiers apod.) Co s články / autory, kteří nevědomky publikovali u predátora? Co s citacemi predátorských publikací v článcích z důvěryhodných časopisů? Jak se může časopis / vydavatel bránit hijackingu? ... 44
 45. 45. 45
 46. 46. 46 Stáhněte si příručku!
 47. 47. Tereza Simandlová | @kliste Ústav vědeckých informací 1. LF a VFN tereza.simandlova@lf1.cuni.cz; openaccess@lf1.cuni.cz Přednáška pro akademiky 1. LF a VFN, 14. 6. 2016 47
 48. 48. Použité zdroje BEAL, Jeffrey, 2015. Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers. In: Scholarly Open Access: Critical analysis of scholarly open- access publishing [online]. January 1, 2015 [cit. 2016-06-13]. Dostupné z: https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf. Podléhá licenci CC BY. BEALL, Jeffrey, 2016a. Beall’s List of Predatory Publishers 2016. In: Scholarly Open Access: Critical analysis of scholarly open-access publishing [online]. Denver [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: https://scholarlyoa.com/2016/01/05/bealls-list-of-predatory-publishers-2016/ BEALL, Jeffrey, 2016b. Predatory Publishers are Corrupting Scholarly Communication [prezentace]. Praha, 2. 6. 2016. Veřejně nedostupné. PLCH, Lukáš a Jiří KRATOCHVÍL, 2016. Predátorské časopisy. In: Knihovna univerzitního kampusu MU [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/predatorske_casopisy.pdf RYGELOVÁ, Pavla, [2014]. Predátorské praktiky vydavatelů vědecké literatury. In: Piktochart [online]. [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: https://magic. piktochart.com/output/2151393-predatori2. Podléhá licenci Creative Commons BY 3.0 CZ. SHEN, Cenyu a Bo-Christer BJÖRK, 2015. €’Predatory’ open access: a longitudinal study of article volumes and market characteristics. BMC medicine [online]. 13(1) [cit. 2016-06-12]. DOI: 10.1186/s12916-015-0469-2. ISSN 1741-7015. SMUTNÝ, Zdeněk a Václav ŘEZNÍČEK, 2015. Predátorští vydavatelé s otevřeným přístupem k obsahu a další nebezpečí pro současnou vědeckou komunitu. Acta Informatica Pragensia [online]. 4(2), 182–200 [cit. 2016-06-13]. DOI: 10.18267/j.aip.69. ISSN 1805-4951. 48
 49. 49. Použité obrázky* (1) [01] STARTUPSTOCKPHOTOS. Laptop Zápisník Startup Počítače Technologie. In: Obrázky zdarma - Pixabay [online]. 8. února 2015 [cit. 2016-0612]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/laptop-zápisník- startup-počítače-849800/. Podléhá licenci CC 0. [02] PAUMIER, Guillaume. Human evolution at a junk fair. In: Flickr - Photo Sharing! [online]. May 2, 2009 [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: https://www.flickr.com/photos/gpaumier/12202396695/. Podléhá licenci CC BY 2. Generic. [04] Publish, v. In: Oxford University Press. Home: Oxford English Dictionary [screenshot]. c2016, updated September 2007 [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: http://www.oed.com/view/Entry/154072? redirectedFrom=publish#eid [05] Fig. 4. In: In: Bartling, Sönke a Sascha Friesike (eds.). Opening Science: The Evolving Guide on How the Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing. Springer, 2014, s. 12. ISBN 978-3-319-00025-1. Dostupný také z (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00026-8_1. Podléhá licenci CC BY-NC. [06] ERGSART. rembrandt_jewish_bride_1665. In: Flickr - Photo Sharing! [online]. August 27, 2013 [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: https://www.flickr.com/photos/ergsap/9611999994/. Podléhá licenci CC BY 2.0 Generic. [07] Psycoloquy [online]. Princeton University, [c2002] [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: http://eprints.soton.ac.uk/252626/1/index.html [08] CORNELL UNIVERSITY. arXiv.org: e-Print archive [online]. Ithaca, updt. 25 Jan 2016 [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: http://arxiv.org [09] ANDIBLACKLEMON. Berlin Bundestagu Reichstag Architektura. In: Obrázky zdarma - Pixabay [online]. 31. března 2016 [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/berlín-bundestagu-reichstag- 1319648/. Podléhá licenci CC 0. [10] NINA. Open Access logo and text. In: Wikimedia Commons [online]. last modif. on 4 February 2015 [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_PLoS.svg. Podléhá licenci CC BY-SA 3.0 Unported. [11] PUBLICDOMAINPICTURES. Pozadí Detail Flora Čerstvé Zahrada Tráva Zelená. In: Obrázky zdarma - Pixabay [online]. 25. března 2010 [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/pozadí-detail- flora-čerstvé-16051/. Podléhá licenci CC 0. [12] PUBLICDOMAINPICTURES. Banka Podnikání Peníze Mince Pyramida Stoh Vklad. In: Obrázky zdarma - Pixabay [online]. 17. března 2011 [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/banka- podnikání-peníze-mince-20784/. Podléhá licence CC 0. [14] SPONCHIA. Krokodýl Plaz Nebezpečné Aligátor Zavřít Dravec. In: Obrázky zdarma - Pixabay [online]. 15. srpna 2014 [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/krokodýl-plaz-nebezpečné- aligátor-448624/. Podléhá licenci CC 0. [15] CHRAECKER. Sova Pták Oči Výr Velký Ptáků Pohled Zvířata. In: Obrázky zdarma - Pixabay [online]. 19. června 2012 [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/sova-pták-oči-výr-velký-ptáků- 50267/. Podléhá licenci CC 0. * dle stránkování slidů 49
 50. 50. Použité obrázky* (2) [18] Screenshot webové stránky časopisu AIJCR k 12. 6. 2016. [19] SHEN, Cenyu a Bo-Christer BJÖRK, 2015. €’Predatory’ open access: a longitudinal study of article volumes and market characteristics. BMC medicine [online]. 13(1) [cit. 2016-06-12]. DOI: 10.1186/s12916-015- 0469-2. ISSN 1741-7015. [21] Screenshot webové stránky časopisu IJITR k 12. 6. 2016. [22.23] Screenshot webové stránky časopisu Oncotarget k 12. 6. 2016. [25] Screenshot webové stránky Grant journal k 12. 6. 2016. [28] ELHOMBREDENEGRO. Crackers. In: Flickr - Photo Sharing! [online]. March 8, 2012 [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: https://www.flickr.com/photos/77519207@N02/6818192898/. Podléhá licenci CC BY 2.0 Generic. [29] Screenshot webové stránky časopisu Sylwan a Sylwan: English Edition k 12. 6. 2016. [30, 31] Screenshot e-mailových zpráv - konference EIIC a LAP k 12. 6. 2016. [32] Screenshot webové stránky article brokera Big Time Publ. k 12. 6. 2016. [38] BEALL, Jeffrey. Scholarly Open Access: Critical analysis of scholarly open-access publishing [online]. Denver, [c2016] [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: https://scholarlyoa.com/ [39] RADBOUD UNIVERSITY. Quality Open Access Market [online]. Nijmegen, 2016, last updt 9.6.2016 [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: http://www.qoam.eu [40] MUSIC, MOVIE CLIPS & FUNNY VIDEOS. Pelíšky - Lžičky z NDR. In: YouTube [online]. 18. 5. 2014 [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=GqK1_S47jak. Dostupné pod standardní licencí YouTube. [41] thinkchecksubmit [online]. c2016 [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: http://thinkchecksubmit.org. Podléhá licenci CC BY 4.0 International. [45] SIMANDLOVÁ, Tereza. Otázky [fotografie]. Praha, 2014. Podléhá licenci CC BY 3.0 CZ. [46] PLCH, Lukáš a Jiří KRATOCHVÍL. Predátorské časopisy. In: Knihovna univerzitního kampusu MU [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2016 [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: https://kuk.muni. cz/vyuka/materialy/predatorske_casopisy.pdf [47] LISONI, Margherita J. L. Thank you. In: Flickr - Photo Sharing! [online] March 10, 2010 [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: https://www.flickr.com/photos/realheightz/5197846172/. Podléhá licenci CC BY 2.0 Generic. 50* dle stránkování slidů

×