Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Open Access v kostce

547 views

Published on

Seminář k problematice Open Access, Filozofická fakulta UK, 22.10.2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

Open Access v kostce

 1. 1. Knihovna FF UK OPEN ACCESS V KOSTCE Tereza Simandlová | @kliste tereza.simandlova@ff.cuni.cz
 2. 2. PROČ MLUVÍME O ALTERNATIVĚ? Tradiční způsob vědecké komunikace (jak jej známe dnes) se vyvíjí od 17. století. Máme technologie, máme znalosti jak je používat, ale… 22.10.2013 Open Access v kostce 2
 3. 3. JAK VYPADÁ TRADIČNÍ MODEL? Nápad, příprava (získávání financí) Studium Hodnocení, impakt, citace Výzkum, bádání, sběr dat Poskytovatel financí Vydavatel Publikování, prezentace výsledků 22.10.2013 Vědec Knihovna Výzkumná organizace Open Access v kostce 3
 4. 4. PROBLÉMY TRADIČNÍHO MODELU Nové technologie používáme starými způsoby – neefektivní, nelogický  odmítavý přístup k novým postupům. Finanční krize  informační a etická bariéra. Copyright, hodnocení vědy… 22.10.2013 Open Access v kostce 4
 5. 5. 22.10.2013 Open Access v kostce 5
 6. 6. (ALTERNATIVNÍ) OTEVŘENÝ PŘÍSTUP Okamžitý, trvalý a bezplatný přístup k výsledkům vědy a výzkumu na Internetu. Gratis vs. Libre Open Access Licence Creative Commons 22.10.2013 Open Access v kostce 6
 7. 7. OA HISTORICKY 1. Budapest Open Access Initiative (2002) 2. Bethesda Statement on Open Access Publishing (2002) 3. Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) 22.10.2013 Open Access v kostce 7
 8. 8. ZPŮSOBY REALIZACE Budapešťská iniciativa definovala 2 cesty:  zelenou cestu / green road  zlatou cestu / gold road 22.10.2013 Open Access v kostce 8
 9. 9. ZELENÁ CESTA Kombinuje publikování tradiční cestou s uložením (autoarchivací) autorské verze v otevřeném repozitáři. SHERPA/RoMEO – vydavatelské politiky OpenDOAR BASE, DRIVER, OpenAIRE, GScholar… Mendeley, ResearchGate… 22.10.2013 Open Access v kostce 9
 10. 10. ZLATÁ CESTA Cesta publikování v otevřených časopisech. 4 modely: 1. 2. 3. 4. čistý placený hybridní pozdržený DOAJ – databáze otevřených časopisů DOAB – databáze otevřených knih 22.10.2013 Open Access v kostce 10
 11. 11. PŘÍNOSY OPEN ACCESS        Zvýšení citovanosti, impaktu, prestiže. Zvýšení dostupnosti výsledků V&V. Zrychlení komunikace, zpětné vazby. Zvýšení transparentnosti ve vědě. Efektivní využití veřejných peněz. Možnost ovlivnit, co se s mým dílem stane. Nástroj v boji proti plagiátorství.  …a také návrat k původní myšlence vědy. 22.10.2013 Open Access v kostce 11
 12. 12. NEVÝHODY A PROBLÉMY OA  Absence symbolické známky záruky kvality v podobě peer-review u autoarchivace preprintů.  Neznalost autorsko-právní problematiky.  Často nízký impakt faktor u otevřených časopisů.  Finanční zatížení autorů publikujících zlatou (placenou) cestou. 22.10.2013 Open Access v kostce 12
 13. 13. I KDYŽ, CO JE VÝHODNĚJŠÍ…? Když knihovna nakoupí roční přístup do časopisu Acta Psychologica za (cca) EUR 1.565,- (9 čísel, á cca 19 článků) NEBO když každý jednotlivý publikující autor zaplatí za publikování svého článku v tomto časopise $USD 1800,- (cca EUR 1 335,-)? 22.10.2013 Open Access v kostce 13
 14. 14. OA? I VY MŮŽETE… 1. ukládat své vědecké práce do otevřených repozitářů a hlídat si právo na autoarchivaci, 2. publikovat v otevřených časopisech, 3. využívat otevřené zdroje pro svou práci/studium, 4. finančně podpořit otevřenost v podmínkách grantů, 5. vybudovat a spravovat pro svou instituci otevřený repozitář a fond pro gold publikování, 6. nastavit otevřenou institucionální politiku, 7. při hodnocení výsledků přihlédnout k otevřenosti, 8. změnit business model vydávaného časopisu… 22.10.2013 Open Access v kostce 14
 15. 15. KDE NAJÍT VÍCE INFORMACÍ? www.openaccess.cz knihovna.ff.cuni.cz/?q=node/311 video: youtu.be/H5-VHVlKeXQ 22.10.2013 Open Access v kostce 15
 16. 16. DĚKUJI ZA POZORNOST Tereza Simandlová Knihovna FF UK, SVI tereza.simandlova@ff.cuni.cz tel.: 221 619 394 22.10.2013 Open Access v kostce 16
 17. 17. POUŽITÉ ZDROJE A OBRÁZKY Rygelová, Pavla; Simandlová, Tereza. Open Access [elektronický zdroj]. Ostrava, 2013 [cit. 2013-10-16]. Veřejně nedostupný dokument. Svoboda, Martin. Open Access: proč a jak? In Open Access aneb Open your mind! 2012 [online]. Praha: NTK, 2012-10-24 [cit. 2013-10-16]. Dostupný z WWW: <http://repozitar.techlib.cz/record/477/files/idr-477_1.pdf>. [06] http://memegenerator.net/instance/25736309 22.10.2013 Open Access v kostce 17

×