Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jsme vidět? Česká open access komunita

276 views

Published on

Přednáška na konferenci IKI Scholaris 2016, 21.10.2016.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jsme vidět? Česká open access komunita

 1. 1. Jsme vidět? Česká open access komunita Mgr. Tereza Simandlová, tsima@lf1.cuni.cz Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN IKI Scholaris 2016, 21. října 2016Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-SA 3.0 CZ.
 2. 2. Iniciativa OA AKVŠ ČR 2010 › vznik neformální iniciativy, zaštítěno AKVŠ ČR Pomáhá naplňovat politiku otevřeného přístupu AKVŠ ČR Užší pracovní skupina › 7 členů Zastoupení má řada knihoven veřejných VŠ, KNAV, NTK Pravidelné schůzky k OAW, seminář Otevřené repozitáře, workshopy, mimopracovní aktivity Propojení lidí v ČR s mezinárodními projekty (viz dále) 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. Týden otevřeného přístupu Od 2010 také v ČR › VŠ knihovny, KNAV, NTK Přípravné schůzky › září, Pardubice Zprávy z předchozích ročníků › Ikaros.cz; materiály › DSpace VŠB-TUO Letošní CZ program › openaccess.cz/open-access-week (24.–30.10.2016) Letošní CZ kampaň › vimkdepublikuji.cz, #vimkdepublikuji 5
 6. 6. ČR v mezinárodních iniciativách OpenAIRE, OpenAIREplus, OpenAIRE2020 SPARC Europe FOSTER SCOAP3 DOAJ ... 6
 7. 7. 7 Národní OA politika… ?
 8. 8. Stav otevřeného přístupu v ČR* Berlínská deklarace: 11 signatářů DOAJ: 85 otevřených časopisů DOAB: 1 vydavatel OpenDOAR: 16 repozitářů ROARMAP: 4 politiky SHERPA/RoMEO: 14 vydavatelů 8* data k 19.10.2016
 9. 9. 9 Stahujte na bit.ly/OAkniha
 10. 10. 10 A jsme tedy vidět?
 11. 11. 11 S vámi bychom mohli být ještě víc!
 12. 12. 12
 13. 13. 13 Děkuji za pozornost! web: www.openaccess.cz, www.otevrenypristup.cz fb: openaccess.cz, tw: @openaccesscz e-konference: openaccess@mailman.muni.cz
 14. 14. Použité obrázky* 14 [03] Screenshot: Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR. Open Access v ČR [online]. AKVŠ, 2016 [cit. 2016-10-19]. Dostupné z: http://openaccess.cz [04] Screenshot: Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR. Vím, kde publikuji! - Vyberte správný časopis pro váš výzkum [online]. AKVŠ, 2016 [cit. 2016-10-19]. Dostupné z: http://vimkdepublikuji.cz [05] SPARC. Open Access Week [online]. [c2016] [cit. 2016-10-20]. Dostupný z: http://www.openaccessweek.org. Podléhá licenci CC BY 4.0 International. [06] OPENCLIPART-VECTORS. Mapa Světa Země Globální Kontinenty Svět. In: Obrázky zdarma - Pixabay [online]. 6. října 2013 [cit. 2016-10-20]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/mapa-světa-země-globální-kontinenty-146505/. Podléhá licenci CC0 Public Domain. [07] Screenshot: Přispěvatelé OpenStreetMap. OpenStreetMap [online]. OSMF, [2006] [cit. 2016-10-19]. Dostupné z: https://www.openstreetmap.org/#map=7/49.827/15.502&layers=H. Podléhá licenci CC-BY-SA 2.0. [09] VUTIUM. OA-book.png. Nakladatelství VUTIUM - Vysoké učení technické v Brně [online obrázek]. Vutium, 2016 [cit. 2016-10-19]. Dostupné z http://www.vutium.vutbr.cz/otevreny-pristup/ [10, 11] SIMANDLOVÁ, Tereza. Setkání k OAW2016 [fotografie]. Pardubice, 2016. [12] SIMANDLOVÁ, Tereza. Otázky [fotografie]. Praha, 2014. Podléhá licenci CC BY 3.0 CZ. * dle čísla slidu

×