Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak publikovat otevřeně?: open access v kostce

116 views

Published on

Prezentace ze semináře pro Psychiatrickou kliniku 1. LF UK a VFN - 27.9.2017

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jak publikovat otevřeně?: open access v kostce

 1. 1. Jak publikovat otevřeně? open access v kostce 27.9.2017, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
 2. 2. Open access = okamžitý, trvalý, bezplatný a svobodný přístup k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu pro kohokoliv prostřednictvím internetu. 2
 3. 3. Gratis X libre open access Gratis = pouze zdarma přístup (např. PDF na webových stránkách) Libre = zdarma přístup a možnost opětovného využití (např. článek zveřejněný pod veřejnou licencí Creative Commons BY 4.0) Užitečné nástroje: ● Creative Commons - pomocník pro výběr vhodné veřejné licence ● HowOpenIsIt - přehled, kdy a jak je dílo otevřené 3
 4. 4. Zelená cesta otevřeného přístupu Autor uloží a zveřejní (autoarchivuje) publikaci v otevřeném digitálním repozitáři. Verze článku k uložení: preprint, postprint, vydavatelská verze Podmínky autoarchivace jsou stanoveny smlouvou mezi vydavatelem a autorem. Užitečné nástroje: ● Sherpa/Romeo - databáze vydavatelských politik ● OpenDOAR - databáze otevřených repozitářů 4
 5. 5. Zlatá cesta otevřeného přístupu Autor publikuje článek v otevřeném časopisu, přístup tedy zajišťuje vydavatel. Verze otevřených časopisů: čistý, placený, hybridní Užitečné nástroje: ● DOAJ - databáze otevřených časopisů ● QOAM - databáze hodnocení otevřených časopisů 5
 6. 6. Co (mi) open access přináší? Autorům/vědcům: ● snadnou vyhledatelnost publikací → ↑ viditelnost → ↑ potenciál čtenosti → citovanosti... ● rychlejší komunikaci vlastních výsledků, rychlejší zpětnou vazbu ● možnost zveřejnit přidružené materiály (data apod.) ● možnost rozhodnout, co se s publikací stane → autor zůstává držitelem práv k dílu ● volný přístup k nejnovějším vědeckým poznatkům ● možnost sledování nových metrik / impaktu - např. Altmetric bookmarklet ● ... Univerzitě/vědecké instituci: ● volný přístup k veškeré publikační činnosti svých zaměstnanců/studentů ● možnost sledování nových metrik / impaktu - např. PlumX nad repozitářem ● ... Studentům/veřejnosti: ● volný přístup k nejaktuálnějším vědeckým poznatkům 6
 7. 7. Jaké jsou limity otevřeného přístupu? Nové prostředí, nové podmínky - nutnost se zorientovat Zelená cesta: ● ne vždy je jasné, jakou verzi publikace máte k dispozici (preprint/postprint?...) ● ukládání a zpřístupňování vyžaduje nějaký čas Zlatá cesta: ● u vybraných časopisů se náklady za publikace přenáší na autory ● absence impaktovaných (neplacených) časopisů v některých oborech ● hybridní a především predátorské časopisy a vydavatelé... 7
 8. 8. Predátorské časopisy a vydavatelé = subjekty (časopisy nebo vydavatelé), jejichž jediným cílem je zisk, nikoliv kultivace vědecké komunikace a šíření kvalitních vědeckých poznatků Typické znaky predátora (dle J. Bealla): ● neprovádí recenzní řízení; nabízí publikování v (nereálně) krátké době, ● lže o své kvalitě (falešné impakt faktory, nepravdivé údaje o indexaci v databázích, …), ● lže o členech redakční rady (smyšlené osoby, jména vědců bez jejich vědomí), ● neuvádí přesné informace o poplatcích, kontaktní údaje o vydavateli, ● volí “světové” názvy nebo názvy podobné známým časopisům v oboru, ● zaměřuje se na všechno/cokoliv → bez oborového určení / stovky časopisů z různých oborů, ● agresivně loví nové autory a loudí články k publikování (e-mailový spam), ● …. Predátor často účtuje průměrný publikační poplatek, což může být lákavé... 8
 9. 9. 9 vimkdepublikuji.cz
 10. 10. Otevřený přístup a psychiatrie 10
 11. 11. OA časopisy (s IF) DOAJ > Psychiatry (43) JCR > Psychiatry a ☑ Open Access (18) ● Translational Psychiatry, 2158-3188, IF16: 4.730, APC: 2800 € ● Int. J of Neuropsychopharmacology, 1461-1457, IF16: 4.712, APC: 1700 € ● Frontiers in Psychiatry, 1664-0640, IF16: 3.532, APC: 1900 $ ● European J of Psychotraumatology, 2000-8066, IF16: 3.278, APC: 1250 € ● BMC Psychiatry, 1471-244X, IF16: 2.613, APC: 1745 € ● … ČR: Česká a slovenská psychiatrie - gratis přístup, bez OA politiky, bez licencí 11
 12. 12. OA knihy Open volba u tradičních vydavatelů/otevření vydavatelé: ● SpringerOpen books ● Ubiquity Press ● Nakladatelství Karolinum - vybrané učební texty DOABooks > Psychiatry (12) OAPEN > Psychiatry (6) 12
 13. 13. OA repozitáře Pubmed Central Europe PMC biorXiv Bibliopsiquis (ve španělštině) PsyArXiv (psychologie) Zenodo (sirotčí repozitář EK) 13
 14. 14. Otevřený přístup jako povinnost? 14
 15. 15. OA a #Horizon2020 Je-li výstupem z projektu publikace, musí být otevřeně dostupná → 2 kroky: 1. uložení - nejpozději v den vydání článku 2. zpřístupnění - okamžitě v OA časopisu nebo do 6/12 měsíců v OA repozitáři Produkuje-li projekt vědecká data, musí být od 2017 otevřeně dostupná: ● plán managementu dat (data management plan) - DMPonline ● lze požádat o výjimku a data nezveřejňovat - EC Guide on OA, str. 8 Informační letáky k H2020 OpenAIRE2020 - informační portál a agregátor publikací, dat aj. 15
 16. 16. OA a Česká republika 2015–2022 – AZV rozděluje body navíc těm projektům, které publikují otevřeně – viz zadávací dokumentaci, str. 10. 14. června 2017 Vláda ČR schválila Národní strategii otevřeného přístupu k vědeckým informacím ČR na léta 2017–2020. Zatím spíše v zájmu knihovníků a pár nadšenců z řad vědců. 16
 17. 17. OA a Univerzita Karlova V roce 2013 UK podepsala Berlínskou deklaraci. Fakultní knihovny UK mají svého otevřeného knihovníka. OA časopisy / OA knihy Repozitář pro publikační činnost…? 17
 18. 18. 18
 19. 19. Děkuji za Váš čas! Mgr. Tereza Simandlová Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN e-mail: tsima@lf1.cuni.cz, openaccess@lf1.cuni.cz web: uvi.lf1.cuni.cz/otevreny-pristup Navštivte také www.openaccess.cz a www.vimkdepublikuji.cz!

×