Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FP7 post-grant Gold
Open Access Pilot
Pilotní projekt EK a projektu OpenAIRE na podporu zlatého otevřeného
přístupu pro uk...
Zlatý otevřený přístup (open access, OA)
Zlatý otevřený přístup je jednou ze dvou cest open access (OA).
Jde o publikování...
Obecné charakteristiky pilotního projektu
Cíl: Poskytnout finanční prostředky na publikování OA publikací z ukončených
pro...
Základní podmínky projektu
O podporu z fondu mohou žádat pouze ukončené projekty 7RP, které však
neskončily déle než před ...
Jaké publikace jsou způsobilé k dotaci?
Podporované typy publikací: vědecký článek, kniha, kapitola z knihy a
konferenční ...
Dotované publikace musí dále splňovat
Finální publikovaná verze dotované publikace musí být uložena ve formátu
PDF/A (příp...
Další dotační podmínky fondu
Dotace slouží výhradně k zaplacení publikačních poplatků (APCs).
Max. výše podpory (včetně DP...
Výběr často kladených dotazů
Jak si ověřím způsobilost svého projektu?
O podporu z fondu mohou žádat pouze ukončené projekty 7RP, od jejichž
ukončení v...
Jaký je postup žádosti o dotaci?
Žádosti mohou být do centrálního systému pilotního projektu zadávány přímo
samotnými vědc...
Jaký je postup žádosti o dotaci?
Po registraci je možné založit “New Funding Request”.
Jakmile je žádost vložená do systému...
1. Správce žádost zkontroluje a pokud jsou podmínky splněny, změní její status na
...
V jakém časopisu mohu publikovat?
Fond podporuje publikování pouze v plně otevřených časopisech (ne hybridní).
Při hledání...
U jakého vydavatele vydat OA knihu?
Vhodný vydavatel musí splňovat technická a další kritéria stanovená pilotním
projektem...
Lze proplatit náklady za již publikované výstupy?
Ne, z pilotního projektu nelze žádat o proplacení poplatku za již publik...
Mohu zaplatit fakturovaný poplatek sám?
Ne, žadatel o dotaci by neměl platit publikační poplatky (APC) sám
či prostřednict...
Do jakého repozitáře mohu uložit článek?
Repozitář musí splňovat technické požadavky OpenAIRE. Vhodný repozitář je možné
n...
Další FAQs jsou k dispozici na www.openaire.
eu/postgrantoapilot-faq
Závěrečné shrnutí
O podporu mohou žádat projekty 7RP, od jejichž ukončení uplynuly max. 2 roky
v době, kdy je žádáno o dotaci.
Projekt 7RP m...
Kompletní pokyny pro žadatele
hdl.handle.net/10084/106807
Užitečné odkazy
Stránky pilotního projektu: http://goldoa-pilot.openaire.eu/
Informační materiály OpenAIRE: https://dspace...
Kontakty na podporu v ČR
National Open Access Desk - CZ
Mgr. Daniela Tkačíková, daniela.tkacikova@vsb.cz
Mgr. Pavla Rygelo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

FP7 post-grant Gold OA Pilot (CZ)

177 views

Published on

Prezentace představuje základní charakteristiky pilotního projektu Evropské komise a projektu OpenAIRE2020 na podporu zlatého otevřeného přístupu pro ukončené projekty 7. rámcového programu.

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FP7 post-grant Gold OA Pilot (CZ)

 1. 1. FP7 post-grant Gold Open Access Pilot Pilotní projekt EK a projektu OpenAIRE na podporu zlatého otevřeného přístupu pro ukončené projekty 7RP Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). květen 2016
 2. 2. Zlatý otevřený přístup (open access, OA) Zlatý otevřený přístup je jednou ze dvou cest open access (OA). Jde o publikování v otevřených recenzovaných vědeckých časopisech. Okamžitý otevřený přístup k publikovanému obsahu v tomto případě zajišťuje vydavatel. Existují různé modely otevřených časopisů: ● úplný čistý - autor neplatí za publikování (náklady nese vydavatel - např. univerzita), celý obsah časopisu je otevřeně dostupný všem na internetu; ● úplný placený - autor platí za publikování tzv. publikační poplatek (article processing charge, APC), celý obsah časopisu je otevřeně dostupný všem na internetu; ● hybridní - autor má možnost si připlatit za otevřený přístup k jeho článku, zbylý obsah je ale dostupný pouze předplatitelům časopisu (tzn. jde o tradiční časopis s dílčí OA placenou volbou).
 3. 3. Obecné charakteristiky pilotního projektu Cíl: Poskytnout finanční prostředky na publikování OA publikací z ukončených projektů 7. rámcového programu (7RP), u nichž již nejsou výdaje na publikování způsobilé v rámci těchto projektů. Celkový rozpočet fondu: 4 mil. € Doba trvání: max. 2 roky (nejdéle do 30. 4. 2017 nebo do vyčerpání rozpočtu) Koordinátoři: LIBER, OpenAIRE Centrální systém pro podávání žádostí: http://goldoa-pilot.openaire.eu/
 4. 4. Základní podmínky projektu O podporu z fondu mohou žádat pouze ukončené projekty 7RP, které však neskončily déle než před 2 lety, a které jsou evidovány v databázi Evropské komise CORDA. Každý projekt může získat podporu na max. 3 publikace. Podporu mohou získat pouze ty publikace, které jsou fakturovány až po ukončení projektu 7RP (náklady jsou neuznatelné k refundování z rozpočtu projektu), a které splňují další podmínky pro dotované publikace (viz dále). Žádost se podává přes centrální systém pilotního projektu.
 5. 5. Jaké publikace jsou způsobilé k dotaci? Podporované typy publikací: vědecký článek, kniha, kapitola z knihy a konferenční příspěvek. K dotaci jsou způsobilé pouze: ● recenzované publikace ● publikované pod otevřenou licencí CC-BY nebo CC-BY-SA ● s identifikátorem DOI (příp. jiným ekvivalentním identifikátorem) přiděleným nejlépe při přijetí k publikaci, nejpozději před fakturací ● publikované vydavatelem ve formátu PDF/A, příp. v dalších formátech vhodných pro textové a datové vytěžování (např. XML, HTML).
 6. 6. Dotované publikace musí dále splňovat Finální publikovaná verze dotované publikace musí být uložena ve formátu PDF/A (příp. i XML, HTML) do repozitáře přizpůsobeného pravidlům OpenAIRE (např. Zenodo či institucionální/oborový). Publikace musí obsahovat informaci o: ● licenčních podmínkách; ● způsobu zpřístupnění výzkumných materiálů, o než se publikace opírá (výzkumná data, vzorky, modely); ● původním projektu 7RP podle pravidel modelové grantové smlouvy 7RP; ● dotaci na zajištění OA k publikaci (min. v metadatech u uložené publikace v repozitáři).
 7. 7. Další dotační podmínky fondu Dotace slouží výhradně k zaplacení publikačních poplatků (APCs). Max. výše podpory (včetně DPH, pokud je fakturována): ● 2000 € - vědecký článek, kapitola v knize, konferenční příspěvek ● 6000 € - vědecká monografie Dotace je poskytována pouze článkům publikovaným v plně otevřených časopisech. Články vydané v hybridních časopisech nebudou fondem podporovány. Další poplatky, např. za vyšší počet stran, barevné provedení aj., nejsou předmětem dotace. Pokud je publikace dotována více poskytovateli, měla by být částka k proplacení rovnocenně rozdělena.
 8. 8. Výběr často kladených dotazů
 9. 9. Jak si ověřím způsobilost svého projektu? O podporu z fondu mohou žádat pouze ukončené projekty 7RP, od jejichž ukončení však neuplynulo více jak 2 roky, a které jsou uvedeny v databázi CORDA. V případě, že požádají o dotaci projekty financované EU, které nejsou v databázi CORDA, bude způsobilost individuálně posouzena Evropskou komisí. Aktuálně i v budoucnu způsobilé projekty lze vyhledat mj. na stránkách pilotního projektu v sekci Eligible Projects. Pozn.: Mezi způsobilé projekty patří mj. také ERC granty a projekty Marie Curie- Skłodowska.
 10. 10. Jaký je postup žádosti o dotaci? Žádosti mohou být do centrálního systému pilotního projektu zadávány přímo samotnými vědci nebo zprostředkovaně, např. knihovnou nebo oddělením vědy. 1. Pro vložení žádosti o dotaci je nutné se nejdříve zaregistrovat v centrálním systému pilotního projektu a poté založit novou žádost o dotaci. 2. Pro ověření způsobilosti budou vyžadovány údaje o projektu a publikaci přijaté k publikování. Jakmile je způsobilost ověřena, žádost o dotaci bude schválena a čeká na fakturu. 3. Faktura za publikační poplatek (APC) musí být vložena do centrálního systému okamžitě po vystavení vydavatelem a musí být vystavena na Athena Research Center (ARC).
 11. 11. Jaký je postup žádosti o dotaci? Po registraci je možné založit “New Funding Request”.
 12. 12. Jakmile je žádost vložená do systému... 1. Správce žádost zkontroluje a pokud jsou podmínky splněny, změní její status na conditionally approved. 2. O změně statusu je žadateli odesláno automatické upozornění. 3. Koordinátorovi projektu 7RP je odesláno automatické upozornění k potvrzení. 4. Žádost zůstává ve stavu conditionally approved, dokud není do systému nahrána faktura vystavená pro Athena Research Centre (ARC). 5. Pokud faktura obsahuje všechny náležitosti (musí na ní být uvedeno VAT number ARC: EL999723442), žádost je oficiálně schválena. 6. O schválení je žadateli odesláno automatické upozornění. 7. Faktura je zpracována a zaplacena účetním oddělením OpenAIRE v ARC. 8. Potvrzení o bankovním převodu je nahráno do systému účetním oddělením. 9. Potvrzení o zaplacení je odesláno žadateli.
 13. 13. V jakém časopisu mohu publikovat? Fond podporuje publikování pouze v plně otevřených časopisech (ne hybridní). Při hledání vhodného časopisu je doporučováno využít databázi Directory of Open Access Journals (DOAJ); dále je možné ověřit kvalitu časopis např. v některém z citačních rejstříků (Scopus, Web of Science) nebo v PubMed, případně se můžete obrátit s žádostí o radu na Vaši institucionální knihovnu či podporu projektu. Pro zvolení vhodného periodika lze také využít seznam časopisů, v nichž již byly vydány dotované publikace. Pozn.: Při publikování je nutné se vyhnout tzv. predátorským časopisům. Nejste-li si jisti kvalitou zvoleného časopisu, prověřte jej dle návodu na thinkchecksubmit.
 14. 14. U jakého vydavatele vydat OA knihu? Vhodný vydavatel musí splňovat technická a další kritéria stanovená pilotním projektem (přiděluje knize DOI, umožňuje výsledné dílo licencovat pod vhodnou licencí CC, povoluje autoarchivaci finální verze díla atd.). Publikovat otevřeně knihu dle požadavků projektu lze např. u: ● Amsterdam University Press ● EDP Sciences ● InTech ● IOS Press ● River Publishers ● Springer ● Ubiquity Press ● University of Manchester Press
 15. 15. Lze proplatit náklady za již publikované výstupy? Ne, z pilotního projektu nelze žádat o proplacení poplatku za již publikované výstupy, přestože je projekt způsobilý k žádosti o dotaci. Pilotní projekt přijímá žádosti o dotace ve chvíli, kdy jsou publikace teprve přijaty k publikování. Důvodem je mj. přehled o živých žádostech, díky kterému mohou koordinátoři projektu vstupovat do vyjednávání o finančních podmínkách s vydavateli.
 16. 16. Mohu zaplatit fakturovaný poplatek sám? Ne, žadatel o dotaci by neměl platit publikační poplatky (APC) sám či prostřednictvím svého zaměstnavatele. Pilotní projekt vyžaduje, aby byla faktura vystavena na Athena Research Center (viz příklad níže) a mohla být proplacena centrálně.
 17. 17. Do jakého repozitáře mohu uložit článek? Repozitář musí splňovat technické požadavky OpenAIRE. Vhodný repozitář je možné nalézt pomocí aplikace na stránkách projektu. Pokud není Váš institucionální či oborový repozitář kompatibilní s OpenAIRE, můžete finální verzi publikované práce zpřístupnit v tzv. sirotčním repozitáři Zenodo. Záznam musí být opatřen vedle běžných popisných metadat také informací o: ● licenčních podmínkách; ● způsobu zpřístupnění výzkumných materiálů, o než se publikace opírá (výzkumná data, vzorky, modely); ● originálním projektu 7RP; ● dotaci na zajištění OA k publikaci.
 18. 18. Další FAQs jsou k dispozici na www.openaire. eu/postgrantoapilot-faq
 19. 19. Závěrečné shrnutí
 20. 20. O podporu mohou žádat projekty 7RP, od jejichž ukončení uplynuly max. 2 roky v době, kdy je žádáno o dotaci. Projekt 7RP může žádat o podporu na max. 3 vědecké recenzované publikace. Žádost o dotaci musí být odeslána, jakmile je publikace přijata k publikování. Z fondu nebudou podpořeny články publikované v hybridních časopisech, pouze v plně otevřených. Maximální výše podpory je 2000 € na článek/kapitolu/konf. příspěvek a 6000 € na monografii. Finální verze dotované publikace musí být uložena v otevřeném repozitáři kompatibilním s portálem OpenAIRE.
 21. 21. Kompletní pokyny pro žadatele hdl.handle.net/10084/106807
 22. 22. Užitečné odkazy Stránky pilotního projektu: http://goldoa-pilot.openaire.eu/ Informační materiály OpenAIRE: https://dspace.vsb.cz/handle/10084/101322/ Portál OpenAIRE: http://www.openaire.eu Directory of Open Access Journals: http://www.doaj.org Repozitář Zenodo: http://www.zenodo.org
 23. 23. Kontakty na podporu v ČR National Open Access Desk - CZ Mgr. Daniela Tkačíková, daniela.tkacikova@vsb.cz Mgr. Pavla Rygelová, pavla.rygelova@vsb.cz OpenAIRE novinky (blog): http://e-zdroje.vsb.cz/rubrika/open-aire/ Česká iniciativa OA: http://www.openaccess.cz

×