Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Disputace o kladech a záporech open access

269 views

Published on

Úvod k disputaci (učenému hádání) o kladech a záporech otevřeného přístupu, která se 21. října 2015 konala v rámci Týdne otevřeného přístupu na Přírodovědecké fakultě UK.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Disputace o kladech a záporech open access

  1. 1. úvod k disputaci o kladech a záporech open access OAWeek na UK, 21. října 2015 – Krajinova posluchárna
  2. 2. 3 (z mnoha) pohledy na OA otevřený přístup jako model vědecké komunikace otevřený přístup jako součást mezinárodního hnutí otevřený přístup jako změna v myšlení
  3. 3. otevřený přístup jako model VK 3 BBB-iniciativy vychází z tradičních způsobů a forem vědecké komunikace:  důraz na kvalitu, prestiž, recenzní řízení  dlouhodobá archivace a zpřístupnění + využití aktuálně moderních technologií
  4. 4. přístup a znovupoužití BBB => okamžitý, trvalý, bezplatný a svobodný přístup k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu na internetu
  5. 5. 2 cesty otevřeného přístupu tradiční + autoarchivace | otevřené časopisy
  6. 6. otevřený přístup jako součást mezinárodního hnutí OA je součástí širší změny ve vědě – tzv. open science těch změn je ale víc – open data, open educational resources, open source- software, open notebook science, open metrics…
  7. 7. otevřený přístup jako změna v myšlení #openaccess není jen o tom, jak by se měly šířit vědecké informace, ale také o tom, komu patří a komu by měly patřit
  8. 8. the floor is yours :)

×