Successfully reported this slideshow.

Web2null

574 views

Published on

Prsentasjon på samling i Lærende Nettverk Hedmark 29. september 2008

 • Be the first to comment

Web2null

 1. 1. Web 2.0 Kva er det og kva kan vi bruke det til? 29.09.2008 Terje Mølster, høgskolen i Hedmark
 2. 2. Det sosiokulturelle perspektivet <ul><li>interaksjon og samarbeid mellom elever </li></ul><ul><li>betydningen av språket og andre medierande ”artefakter” (for eksempel digitale verktøy og uttrykk) </li></ul><ul><li>“ Læring dreier seg alltid om å lære å gjøre noe med kulturelle verktøy “(Roger Säljö) </li></ul>29.09.2008 Terje Mølster, høgskolen i Hedmark
 3. 3. Produksjonsperspektivet (Ajer-prosjektet) <ul><li>Elevane konstruerer sin eigen kunnskap i samhandling med kvarandre og læraren </li></ul><ul><li>Elevane brukar digitale verktøy til å uttrykke og dele kunnskapen med andre </li></ul><ul><li>Elevane er kreative produsenter heller enn konsumenter av digitalt innhold </li></ul><ul><li>Stikkord: </li></ul><ul><li>produksjon, samarbeid og deling </li></ul>29.09.2008 Terje Mølster, høgskolen i Hedmark
 4. 4. Kva vi trur på <ul><li>Vi trur at elevane kan lære mer i fagene ved å vektlegge eit produksjonsperspektiv i læringa </li></ul><ul><li>Vi trur at elevane utviklar meir digital kompetanse ved å vera produsenter enn berre konsumentar av digitalt innhold </li></ul><ul><li>Vi tror at elevene kan bli mer motiverte dersom fritidskompetansen kjem til nytte i skolearbeidet </li></ul>29.09.2008 Terje Mølster, høgskolen i Hedmark
 5. 5. Ny teknologi støtter produksjonsperspektivet <ul><li>Kraftige, enkle og rimelige multimedia-verktøy gjør det enkelt å lage sammensatte tekster (Photo Story, Movie Maker, Audacity osv) </li></ul><ul><li>Nye verktøy på Internett (web 2.0) gjør det lett å produsere og publisere sammensatte tekster i fellesskap med andre (Wikispaces, blogging osv) </li></ul>29.09.2008 Terje Mølster, høgskolen i Hedmark
 6. 6. Gap mellom skole og fritid <ul><li>Internett som arena for samarbeid og deltaking er i rask utvikling </li></ul><ul><li>Dette er en viktig del av ungdommens fritid og sosialisering, men brukes lite på skolen </li></ul>29.09.2008 Terje Mølster, høgskolen i Hedmark
 7. 7. Kva er Web 2.0? <ul><li>Frå informasjonskilde til arena for samarbeid og kommunikasjon </li></ul><ul><li>Brukarane lagar innholdet </li></ul><ul><li>Sosiale nettverk </li></ul><ul><li>Verktøy og data ligg på Internett </li></ul>29.09.2008 Terje Mølster, høgskolen i Hedmark
 8. 8. Skape og dele innhold <ul><li>Blogging ( blogger , typepad , wordpress etc) </li></ul><ul><ul><li>Logg eller ”dagbok” på nett, lett å kommentere, </li></ul></ul><ul><li>Samskriving og deling </li></ul><ul><ul><li>Wiki ( wikispaces , Wetpaint , PBwiki ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Google ( googlepages og googledocs ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoho (office-pakke på nett) </li></ul></ul><ul><li>YouTube / TeacherTube </li></ul><ul><ul><li>deling av video </li></ul></ul><ul><li>Flickr </li></ul><ul><ul><li>deling av bilder, tagging </li></ul></ul><ul><li>Del.icio.us </li></ul><ul><ul><li>deling av nettadresser </li></ul></ul><ul><li>Slideshare </li></ul><ul><ul><li>deling av presentasjoner </li></ul></ul><ul><li>Podcast </li></ul><ul><ul><li>publisering av lydfiler </li></ul></ul><ul><li>RSS for åhalde seg oppdatert ( Netvibes , nettlesere) </li></ul><ul><li>Sosial programvare (Facebook, Nettby, MySpace) </li></ul>29.09.2008 Terje Mølster, høgskolen i Hedmark
 9. 9. Synkron kommunikasjon <ul><li>Msn </li></ul><ul><li>Skype </li></ul>29.09.2008 Terje Mølster, høgskolen i Hedmark
 10. 10. Kva er Wikispaces <ul><li>Verktøy for ”skriving” på Internett </li></ul><ul><li>Lett å legge ut samansette tekstar </li></ul><ul><li>” Alle” kan skrive på samme dokument </li></ul><ul><li>” Alle” kan redigere det andre har skrive </li></ul><ul><li>Lett å dele og skape sammen med andre </li></ul><ul><ul><li>Wikipedia er eit godt eksempel på ein slik wiki </li></ul></ul><ul><li>Kort video om wiki: http://www.commoncraft.com/video-wikis-plain-english </li></ul>29.09.2008 Terje Mølster, høgskolen i Hedmark
 11. 11. Wiki skole-eksempler <ul><li>http://madsebakken.wikispaces.com/ </li></ul><ul><li>http://kirkenesskolemellomtrinnet.wikispaces.com/ </li></ul><ul><li>http://wiki.fetskolene.no/index.php/Hovedside </li></ul><ul><li>Andre eksempler: </li></ul><ul><ul><li>http://educationalwikis.wikispaces.com/ </li></ul></ul>29.09.2008 Terje Mølster, høgskolen i Hedmark
 12. 12. Kompetanse for framtida <ul><li>Brigid Barron(2004) </li></ul><ul><ul><li>“ the discourse has rapidly shifted from a concern about who has access to new information technologies to who will have the knowledge that will position them to design, create, invent, and use the technologies to enhance their personal lives and social worlds” ( </li></ul></ul><ul><li>David Buckingham (2006): </li></ul><ul><ul><li>Media literacy involves «writing» the media as well as «reading» them </li></ul></ul>29.09.2008 Terje Mølster, høgskolen i Hedmark
 13. 13. Ivan Illich og Web 2.0 <ul><li>Illich forestilte seg ein verden der folk lærer mest av kvarandre heller enn av ekspertar og at informasjon skulle vera tilgjengeleg overalt når som helst </li></ul><ul><li>Illich snakka om “tools for conviviality” (1971) </li></ul><ul><ul><li>“ Convivial tools are those which give each person who uses them the greatest opportunity to enrich the environment with the fruits of his or her vision” </li></ul></ul>29.09.2008 Terje Mølster, høgskolen i Hedmark

×