Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kontaktpäev ii

572 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kontaktpäev ii

 1. 1. Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud IFI7052 II kontaktpäev 18.11.2012
 2. 2. Täna plaanis• vahekokkuvõte kodustest töödest - Hans ja Terje• grupitööde hetkeseis - igast grupist keegi annab kiire ülevaate hetkeseisust• kursusega seotud organisatoorsed küsimused ja probleemid - kursusel osalejad• kursusel käsitletud teemadega (sotsiaalne meedia, tehnoloogiad ja standardid, personaalsed õpikeskkonnad, õpivõrgustikud) seotud arutelu - Hans, Terje, kursusel osalejad• kokkuvõte käsitletud teemadest - kursusel osalejad• räägime edasistest plaanidest - Hans ja Terje
 3. 3. Hetkeseis
 4. 4. Kuidas saada arvestus?• Arvestuse saamiseks peab osalema kõikidel ajaveebiseminaridel õigeaegselt• Grupitööna valminud õpikeskkonna teemaga seotud lühivideo koostamine ning selle tutvustamine kontaktpäeval (15.12.2013)
 5. 5. Rühmatöö• Rühmatööna tuleb koostada lühivideo õpikeskkonna teemal ning tutvustada seda viimases seminaris• Rühmatöö mahuks on arvestatud 20 tundi iga rühma liikme kohta• 3-4 liikmelised rühmad• Video pikkus max. 3 minutit
 6. 6. Diskuteerime...Baseerudes oma kogemustele, kuidas kommenteerite omaerinevaid õpikeskkondi (õpihaldussüsteem, sotsiaalse meediavahendid)?
 7. 7. Diskuteerime...Nii mõnigi teist väitis, et sotsiaalse meedia vahenditekasutamine õppetöös aitaks palju kaasa laste õpiedukusele jamotivatsioonile.Kas olete tõsisemalt mõelnud, et mil moel see kaasa aitaks jamiks? Mis on need väga olulised tegurid/omadused/funktsioonid, mis sotsiaalsel meedial on, mis õpiedukusttoetaksid ja motivatsiooni tõstaksid?
 8. 8. Diskuteerime...Sotsiaalne meedia ja kontod? Tekkis probleem, et mõndakeskkonda saab sisse logida vaid Facebook kontoga...
 9. 9. Diskuteerime...Kui õpetajal ei ole huvi interaktiivsete vahendite kasutamise vastu,siis kuidas motiveerida?Mis on need peamised põhjused ning kuidas neist üle saada?
 10. 10. Diskuteerime...Kuna WordPressiga saab suletud blogi pidada, siis selline küsimustellitud uudisvoo kohta – kas saab tellida kinnisest blogist RSS-voooma avalikku blogisse? Kas seda näevad siis kõik või ainult minasisselogituna, kui mul on õigus seda blogi näha?
 11. 11. Diskuteerime...Kõiki kaaslaste postitusi saab kommenteerida [ajaveebis], andatagasisidet, ära märkida õnnestumised ja vaielda lahkarvamustekorral. Need vahendid võimaldavad osaleda aktiivselt õppetöös.Kas see ikkagi praktikas nii hästi töötab? Kuivõrd oleme valmiskommenteerima, vaidlema ning aktiivselt osalema? Kuivõrd neidvõimalusi kasutatakse õppetöös? Ning miks see üsna tihti eitööta?
 12. 12. Diskuteerime...Oma kooli kodulehele olen foorumi vahendi lisanud kahel korral jamõlemal korral selle ka eemaldanud lugejate ja kirjutajate vähesusetõttu. Seda teevad kõik nüüd Facebookis!Mis võib olla põhjus, et foorum ei tööta küll aga Facebook.Kuidas tundub, kas siin kursusel võiks ka olla foorum, mis võib-olla teeks lihtsamaks selle eelpool mainitud aktiivse osalemiseõppetöös?
 13. 13. Diskuteerime...Avalike vahendite puuduseks on minu koolitaja kogemustel see, kuinäiteks õpetajate koolitusel on vaja luua materjal ja avaldada, siisenamus alguses ei julge.Ta kardab kriitikat kvaliteedi suhtes, kardabseda, et ei ole täies mahus täitunud autoriõigusseadusi ja seda, et“teised ju loevad!”.Kas sul on mõtteid/ideid, mida siinkohal annaks ära teha?Kuidas oleks võimalik mõjutada õpetajaid avalikus keskkonnastegutsema?
 14. 14. Diskuteerime...Mis on pedagoogika 2.0 ning kuidas seda juurutada?
 15. 15. Diskuteerime...Põhjus, miks kasutada PÕK, ei ole tehniline, vaid filosoofiline, eetilineja pedagoogiline.Kuidas sellest aru saada?
 16. 16. Diskuteerime...Mis on Dippleri eelis võrreldes tavalise wordpressiga?

×