Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paraules sinònimes

  • Login to see the comments

Paraules sinònimes

  1. 1. PARAULES SINÒNIMES RECORDA Algunes paraules signifiquen el mateix que altres. Per exemple, sorpresa i admirada tenen el mateix significat. Les paraules que tenen el mateix significat s’anomenen paraules sinònimes. 1. Relaciona les paraules que siguin sinònimes. • Barat • aromàtic • cansat • saludable • olorós • econòmic • espectacular • fatigat • sa • admirable 2. Emparella les paraules següents per sinònims i escriu-les davall de la imatge que correspongui. cotxe careta casa màscara habitatge automòbil _____________ ______________ ____________ _____________ ______________ ____________ 3. Torna a escriure les oracions substituint les paraules destacades pel sinònim del requadre que correspongui. Vés alerta amb les concordances.• La decoració d’aquell palau era rica.______________________________________• M’agrada parlar amb na Joana. És simpàtica.______________________________________• No he entès res del que m’ha dit mon pare._______________________________________• En aquest establiment venen un gènere molt fi._______________________________________© 2 0 Il sB l asS nil n E ua i n S L 0 9 le a r / a tla a d c có , . . e

×