Reunió informativa del 3r Cicle

557 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
107
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reunió informativa del 3r Cicle

  1. 1. Reunió Informativa 3r cicle de Primària Dimarts, 29 de setembre de 2009 CP SON FERRIOL CURS 09/10 TUTORES  5è A: Neus Pascual  5è B: Lluïsa Fiol  6è A: Marta Català  6è B: Esther López ESPECIALISTES  Anglès: Emma Nadal  E Física: Joan Maimó  Música: Maties Amengual  Religió i plàstica 5è A:Yolanda Revert  C Medi / Ciutadania 5èA: Joana Font EQUIP DE SUPORT  Eva Ponce ( PT ) Cristina Sastre ( AL )  Aina Barceló ( AD )  Yolanda Revert Característiques delTercer Cicle  El treball és més autònom i l’ alumne cada vegada va adquirint més responsabilitats.  És molt important portar al dia l’ agenda perso- nal i al mateix temps que hi hagi un seguiment per part dels pares. L’ hàbit d’ estudi és important:  Es treballa la memorització  S’ amplia i enriqueix el vocabulari  S’ introdueixen tècniques d’ estudi: re- sum, esquemes...  S’ introdueixen treballs en grup i la recer- ca d’ informació a casa, biblioteca, noves tecnologies ...  Es comença a demanar la presentació de treballs en diversos formats (folis, enqua- dernats…).  Es fomenta l’ esperit cooperatiu i d’ equip. Tenir un horari i lloc d’ estudi fix de tre- ball cada tarda l’ ajudarà molt .  En acabar l’ etapa han d’ haver assolit les capacitats bàsiques de les àrees del currícu- lum.
  2. 2. A RECORDAR AGENDA: L’ agenda és el vehicle de comunicació entre la família i l’ escola. Reviseu-la periòdicament ja que allà s’ hi pot veure la feina que tenen per fer a casa, les dates dels controls, si hi ha alguna anota- ció de la tutora o de qualque mestre … I signeu-la quan cal. Convé que escrigueu els comunicats en el lloc adi- ent de l’ agenda: justificacions, sol·licituds … Tam- bé és important que les visites amb la tutora siguin acordades prèviament a través de l’ agenda, per tal que no hi hagi cap impediment. (dimarts, de 14 a 15 h). DEURES: Normalment tendran com a deures:  L’ estudi diari dels conceptes de les diferents ma- tèries.  Realitzar activitats i acabar les iniciades a classe.  Recerca d’ informació i materials sobre temes del currículum (individualment o en grup). Aquests deures són per a agafar i reforçar l’ hàbit d’ estudi i feina a casa. Cada un dels cursos té una “agenda -web” on hi ha anotades les activitats, les dates dels controls, sor- tides … 5è A: http://5a-cpsonferriol.blogspot.com/ 5è B: http://5b-cpsonferriol.blogspot.com/ 6è A: http://6a-cpsonferriol.blogspot.com/ 6è B: http://6b--cpsonferriol.blogspot.com/ QUADERN DE TUTORIA: S’ hi anota la feina no feta o incompleta, no dur el materi- al … Cada cinc anotacions al quadern s’ escriurà un avís a l’ agenda. A les cinc anotacions a l’ agenda se considerarà una falta lleu. Si hi ha faltes de mal comportament, bregues, poden ser una falta lleu directe. L’ acumulació de faltes lleus po- den suposar una falta greu o molt greu: avís al Cap d’ Estu- dis i obertura d’ expedient sancionador. AVALUACIÓ: Una cada trimestre. Es faran controls periòdics de les distintes matèries, però cal recordar que el control és una nota més. El que s’ ava- lua és: • L’ actitud i interès diari a la classe. • El treball diari realitzat i ben presentat. • L’ esforç relacionat amb les seves capacitats. • La participació. • Les proves orals i escrites. S' entregarà als pares un informe trimestral. BERENARS:  Els berenars han de ser saludables.  Se duran dins una carmanyola a fi d’ evitar enva- sos innecessari.  Els dimarts es durà fruita per a berenar.  Els aniversaris es celebraran només en divendres. Cal controlar el menjar que duen per la celebració i tenir en compte si hi ha infants que no poden menjar determinats aliments. NORMES I HÀBITS  S' ha de ser puntual a les entrades i sortides.  Autorització escrita si l’ alumne ha de sortir en horari de classe.  S’ han de justificar les faltes d' assistència  Evitar l' assistència a classe en cas de tenir alguna malaltia infecciosa.  Marcar un horari per anar a dormir (atenció a la programació de TV a la nit) i per aixe- car-se.  Tenir a casa un horari de les classes i activi- tats extraescolars.  Tenir en compte l' horari d' Educació Física per venir amb la roba i calçat adequats.  Preparar la cartera cada nit.  Fixat un lloc i un horari de treball i estudi.  Tenir responsabilitat en el seu treball. L'a- lumne és responsable de les seves coses, enca- ra que l' anem ajudant a aconseguir-ho.  No portar jocs, mòbil, ni objectes de valor.
  3. 3. ACTIVITATS PROGRAMADES: Es relacionen sempre amb alguns dels con- tinguts que es treballen al llarg del curs, per la qual cosa és important l’ assistència. • L' autorització s' ha d' entregar en el ter- mini indicat. • En cas de no assistir-hi s' ha de justificar la falta. Les previstes són:  “Multiplicar és divertit.”  “L’ energia” / “Viu el Modernisme”  “L’ aventura dels plànols”  “El món a les teves mans”  “A les fosques feim teatre”  Taller sobre el retrat  “Xarxa segura”  “Els aliments de les Illes Balears a l’ esco- la” (6ès)  Viatge d’ estudis  Platja AQUEST CURS... FESTES A CELEBRAR Nadal Sa Rua Jornades Culturals: “Som científics” QUOTA Aquest curs us demanem 35€ per ma- terial de plàstica, fotocòpies i informà- tica(+5€ religió). Recordeu que s’ ha de fer l’ ingrés al compte de l’ escola abans del dia 9 d’ octubre. RECORDAM QUE:  La tutora és qui fa de pont en la relació família- escola. Si hi ha algun problema convé parlar-ho primer amb la tutora.  Aquí hi trobareu la informació del 3r ci- cle http://3cicle-cpsonferriol.blogspot.com/

×