Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TUTORES                                             Característiques del Terce...
A RECORDAR                        QUADERN DE TUTORIA:                       ...
AQUEST CURS...                          FESTES A CELEBRARACTIVITATS PROGRAMADES:        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reunió de pares i mares del 3r cicle CP Son Ferriol

526 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunió de pares i mares del 3r cicle CP Son Ferriol

 1. 1. TUTORES Característiques del Tercer Cicle RR I OL CP S ON F E 5è A: Neus Pascual El treball és més autònom i l’ alumne cada vegada 1/12 CURS 1 va adquirint més responsabilitats. 5è B: Lluïsa Fiol És molt important portar al dia l’ agenda perso- nal i al mateix temps que hi hagi un seguiment per 6è A: Esther López part dels pares. 6è B: Emma Nadal L’ hàbit d’ estudi és important: Reunió Es treballa la memorització ESPECIALISTES Informativa S’ amplia i enriqueix el vocabulari Anglès: Emma Nadal S’ introdueixen tècniques d’ estudi: re- 3r cicle de sum, esquemes... Primària E Física: Joan Maimó S’ introdueixen treballs en grup i la recer- ca d’ informació a casa, biblioteca, noves Música: Maties Amengual tecnologies ... Religió i plàstica 6è A:Yolanda Revert Es comença a demanar la presentació de treballs en diversos formats (folis, enqua- Joana Font dernats…). 1 Es fomenta l’ esperit cooperatiu i d’ d e 2 01 Josep Gayà te mb re equip. de seDim a r ts , 20 Tenir un horari i lloc d’ estudi fix de tre- EQUIP DE SUPORT ball cada tarda l’ ajudarà molt . Eva Ponce ( PT ) En acabar l’ etapa han d’ haver assolit les capacitats bàsiques de les àrees del currícu- Cristina Sastre ( AL ) lum. Penélope Ferrero( PT ) Yolanda Revert
 2. 2. A RECORDAR QUADERN DE TUTORIA: BERENARS: S’ hi anota la feina no feta o incompleta, no dur el mate- Els berenars han de ser saludables.AGENDA: L’ agenda és el vehicle de comunicació rial … Cada cinc anotacions al quadern s’ escriurà un avísentre la família i l’ escola. Reviseu-la periòdicament Se duran dins una carmanyola a fi d’ evitar enva- a l’ agenda.ja que allà s’ hi pot veure la feina que tenen per fer sos innecessari.a casa, les dates dels controls, si hi ha alguna anota- A les cinc anotacions a l’ agenda se considerarà una falta Els dimarts es durà fruita per a berenar.ció de la tutora o de qualque mestre … I signeu-la lleu. Si hi ha faltes de mal comportament, bregues …, po- Els aniversaris es celebraran només en divendres.quan cal. den ser una falta lleu directe. Cal controlar el menjar que duen per la celebració L’ acumulació de faltes lleus poden suposar una falta greu i tenir en compte si hi ha infants que no podenConvé que escrigueu els comunicats en el lloc adi- o molt greu: avís al Cap d’ Estudis i obertura d’ expedient menjar determinats aliments.ent de l’ agenda: justificacions, sol·licituds … Tam-bé és important que les visites amb la tutora siguin sancionador.acordades prèviament a través de l’ agenda, per tal NORMES I HÀBITS AVALUACIÓ: Una per trimestre.que no hi hagi cap impediment. (dimarts, de 14 a15 h). S ha de ser puntual a les entrades i sortides. Es faran controls periòdics de les distintes matèries, però Autorització escrita si l’ alumne ha de sortir cal recordar que el control és una nota més. El que s’ ava-L’ alumnat que és fix al menjador, ha de notificar en horari de classe. lua és:els dies que no queden. S’ han de justificar les faltes d assistència • L’ actitud i interès diari a la classe. Evitar l assistència a classe en cas de tenirDEURES: Normalment tendran com a deures: alguna malaltia infecciosa. • El treball diari realitzat i ben presentat. Marcar un horari per anar a dormir (atenció L’ estudi diari dels conceptes de les diferents ma-tèries. a la programació de TV a la nit) i per aixe- • L’ esforç relacionat amb les seves capacitats. car-se. Realitzar activitats i acabar les iniciades a classe. Tenir a casa un horari de les classes i activi- • La participació. • Les proves orals i escrites. tats extraescolars. Recerca d’ informació i materials sobre temes del Tenir en compte l horari d Educació Físicacurrículum (individualment o en grup). S entregarà als pares un informe trimestral. per venir amb la roba i calçat adequats.Aquests deures són per a agafar i reforçar l’ hàbit Preparar la cartera cada nit.d’ estudi i feina a casa. Fixat un lloc i un horari de treball i estudi.Cada un dels cursos té una “agenda -web” on hi ha Tenir responsabilitat en el seu treball.anotades les activitats, les dates dels controls, sor- L’ alumne és responsable de les seves co-tides … ses, encara que l anem ajudant a aconseguir- ho. No portar jocs, mòbil, ni objectes de valor.
 3. 3. AQUEST CURS... FESTES A CELEBRARACTIVITATS PROGRAMADES: Nadal Dia de la Pau i no ViolènciaEs relacionen sempre amb alguns dels con-tinguts que es treballen al llarg del curs, per Ruala qual cosa és important l’ assistència. Jornades Culturals: “Les olimpíades”• L autorització s ha d entregar en el ter-mini indicat. Sant Jordi• En cas de no assistir-hi s ha de justificar lafalta. QUOTALes previstes són: Aquest curs us demanem 35 € per ma- “Passemjam per la ciutat que mira el mar” terial de plàstica, fotocòpies i informà-(Palma Ciutat Educativa) tica (+5€ religió). “L’energia” (Fundació La Caixa) “Feim de paleontòlegs” (Fundació La Cai- Recordeu que s’ ha de fer l’ ingrésxa) RECORDAM QUE: al compte de l’ escola tal com s’exp- Visita al Parlament de les Illes Balears lica a l’ agenda escolar. La tutora és qui fa de pont en la relació(6ès) família- escola. Si hi ha algun problema Excursió per la Serra de Tramuntana convé parlar-ho primer amb la tutora. Teatre Aquí hi trobareu la informació del 3r ci- Visita a LADAT (Unitat d’animació i tec- cle:http://3cicle-cpsonferriol.blogspot.com/nologies audiovisuals) Platja Pendents: “L’aventura dels plànols”(5è i6è) i `”Màgia algebraica (6ès)(CENTMAT)

×