Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
2. музикални системи. цял тон и полутон (ет)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Тема 4: Интервали в музиката

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Тема 4: Интервали в музиката

 1. 1. ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТАТема 4: ИНТЕРВАЛИ В МУЗИКАТА Предмет: МУЗИКА Преподавател: ТЕОФИЛА ВАСИЛЕВА
 2. 2. ПРЕГОВОР:Учител: Теофила Василева
 3. 3. Открийте музикалните понятия: РАЗМЕР, ЛИГАТУРА, РИТЪМ, ФЕРМАТА и АУФТАКТ Учител: Теофила Василева
 4. 4. ИНТЕРВАЛИ В МУЗИКАТА Учител: Теофила Василева
 5. 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Интервал е съотношението между височините на два тона;  двата тона са:1. ОСНОВЕН ТОН 2. СТРАНИЧЕН ТОН Учител: Теофила Василева
 6. 6. ВИДОВЕ ИНТЕРВАЛИ 1. НАЧИН НА 2.КОЛИЧЕСТВЕНА 3.КАЧЕСТВЕНА ПРОЗВУЧАВАНЕ ВЕЛИЧИНА ВЕЛИЧИНАМелодични Хармонични Броя на Броя на целите степените тонове и полутонове Учител: Теофила Василева
 7. 7. I. НАЧИНА НА ПРОЗВУЧАВАНЕ 1. 2.МЕЛОДИЧНИ ХАРМОНИЧНИ
 8. 8. 1. МЕЛОДИЧНИ ИНТЕРВАЛИ Определение – два тона, които прозвучават последователно; Учител: Теофила Василева
 9. 9.  Според посоката на прозвучаване мелодичните интервали биват:1. ВЪЗХОДЯЩИ2. НИЗХОДЯЩИУчител: Теофила Василева
 10. 10. ПОСОЧЕТЕ ВИДА НА СЛЕДНИТЕ МЕЛОДИЧНИ ИНТЕРВАЛИТЕ: (ВЪЗХОДЯЩИ или НИЗХОДЯЩИ)Учител: Теофила Василева
 11. 11. 2. ХАРМОНИЧНИ ИНТЕРВАЛИ Определение – два тона на интервала прозвучават едновременно;Учител: Теофила Василева
 12. 12. СВЪРЖЕТЕ ИНТЕРВАЛИТЕ: 1. ХАРМОНИЧНИ ИНТЕРВАЛИ: 2. МЕЛОДИЧНИ ИНТЕРВАЛИ: Учител: Теофила Василева
 13. 13. II. КОЛИЧЕСТВЕНА ВЕЛИЧИНА Определя се според броя на степените, включени между основния и страничния тон;Учител: Теофила Василева
 14. 14. 1. ПРИМА 8. ОКТАВА 2. СЕКУНДА 7. СЕПТИМА ИНТЕРВАЛИ 3. ТЕРЦА 6. СЕКСТА 4. КВАРТА 5. КВИНТАУчител: Теофила Василева
 15. 15. ПРИМА между 1 степенУчител: Теофила Василева
 16. 16. СЕКУНДА между 2 степенУчител: Теофила Василева
 17. 17. ТЕРЦА между 3 степениУчител: Теофила Василева
 18. 18. КВАРТА между 4 степениУчител: Теофила Василева
 19. 19. КВИНТА между 5 степениУчител: Теофила Василева
 20. 20. СЕКСТА между 6 степениУчител: Теофила Василева
 21. 21. СЕПТИМА между 7 степениУчител: Теофила Василева
 22. 22. ОКТАВА между 8 степениУчител: Теофила Василева
 23. 23. Учител: Теофила Василева
 24. 24. ОПРЕДЕЛЕТЕ ИНТЕРВАЛИТЕ СПОРЕД КОЛИЧЕСТВЕНАТА ИМ ВЕЛИЧИНА:Учител: Теофила Василева
 25. 25. ПОСТРОЙТЕ ИНТЕРВАЛИТЕ:Учител: Теофила Василева
 26. 26. III. КАЧЕСТВЕНА ВЕЛИЧИНА Броят на целите тонове и полутонове между основният и страничният тон на интервала; Учител: Теофила Василева
 27. 27. 1. ПРИМАУчител: Теофила Василева
 28. 28. 2. СЕКУНДИУчител: Теофила Василева
 29. 29. 3. ТЕРЦИУчител: Теофила Василева
 30. 30. 4. КВАРТАУчител: Теофила Василева
 31. 31. 5. КВИНТАУчител: Теофила Василева
 32. 32. 6. СЕКСТИУчител: Теофила Василева
 33. 33. 7. СЕПТИМИУчител: Теофила Василева
 34. 34. 8. ОКТАВАУчител: Теофила Василева
 35. 35. ОТКРИТЕ ГРЕШКИТЕ:Учител: Теофила Василева
 36. 36. ПОСТРОЙТЕ ИНТЕРВАЛИТЕ СПОРЕД КАЧЕСТВЕНАТА ИМ ВЕЛИЧИНА:Учител: Теофила Василева
 37. 37. ОБОБЩЕНИЕ:
 38. 38. БРОЙ НАИМЕНОВАНИЕ НА БРОЙ НА ЦЕЛИТЕ ТОНОВЕ И НА ИНТЕРВАЛИТЕ СТЕПЕ ПОЛУТОНОВЕ НИТЕПрима 1 ч1= 0т.Секунда 2 м2= ½ т. г2= 1т.Терца 3 м3= 1 ½ т. г3= 2т.Кварта 4 ч4= 2 ½ т.Квинта 5 ч5= 3 ½ т.Секста 6 м6= 4 т. г6= 4 ½ т.Септима 7 м6= 5 т. г6= 5 ½ т.Октава 8 ч8= 6 т.
 39. 39. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!Учител: Теофила Василева
 • PetyaAngelova7

  Mar. 26, 2020
 • ssuser841cda

  Nov. 23, 2019
 • EmiliaKaneva1

  Nov. 10, 2017
 • 100000087391034

  Nov. 15, 2015
 • korgcz

  Feb. 19, 2015
 • stilanstoanov

  Nov. 4, 2014
 • snejanadimitrova581

  Jan. 14, 2014

Views

Total views

11,765

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,240

Actions

Downloads

221

Shares

0

Comments

0

Likes

7

×