Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen)

348 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen)

 1. 1. Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen) Rommy Ytsma (InfoMil) 12 februari 2013
 2. 2. Rijkswaterstaat (InfoMil) 2 Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen) Opbouw presentatie • Aanleiding NTA 9065 en Handleiding geur – Ontwikkelingen Activiteitenbesluit – NeR geurteksten: verplaatst naar? • Juridische context – NTA 9065 – Handleiding geur • Activiteitenbesluit: aanvaardbaar hinderniveau – Wanneer maatwerk mogelijk? • Vooruitblik
 3. 3. Rijkswaterstaat (InfoMil) 3 Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen) Aanleiding NTA 9065 en Handleiding geur • Veel helpdeskvragen over: – Geurvoorschriften in het Activiteitenbesluit – Bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau • Steeds meer bedrijven van vergunningverlening naar Activiteitenbesluit
 4. 4. Rijkswaterstaat (InfoMil) 4 Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen) Ontwikkelingen Activiteitenbesluit 2008 - rioolgemalen - reinigen, coaten en lijmen van hout, kurk, kunststof, metalen - aanbrengen van anorganische deklagen op metalen - parkeergarages - zeefdruk - bereiden van voedingsmiddelen - repareren van motoren, motorvoertuigen en andere gemotoriseerde apparaten en het proefdraaien van motoren - slachten van dieren 10 geur- relevante activiteiten 2008 Maatregelen
 5. 5. Rijkswaterstaat (InfoMil) 5 Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen) Ontwikkelingen Activiteitenbesluit 2008 2010 - bedrukken vellenoffset - lijmen, coaten en lamineren van papier, karton, textiel - lijmen, harsen en coatings op natuursteen of kunststeen - broeien/koken dierlijke bijproducten 10 geur- relevante activiteiten Maatregelen
 6. 6. Rijkswaterstaat (InfoMil) 6 Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen) Ontwikkelingen 2008 2010 2011 10 geur- relevante activiteiten RWZI’s Maatregelen Art 1.17 meldingseisen geur / Geuronderzoek Immissie-eis 4 geur- relevante activiteiten
 7. 7. Rijkswaterstaat (InfoMil) 7 Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen) 2013 Ontwikkelingen 2008 2010 2011 10 geur- relevante activiteiten RWZI’s Maatregelen Immissie-eis 4 geur- relevante activiteiten - industrieel bewerken of vervaardigen voedingsmiddelen - polyesterhars verwerken - rotatieoffset druktechniek - flexingsdruk / verpakkingsdiepdruk - aantal agrarische activiteiten NTA 9065 OBM Art 1.17 meldingseisen geur / Geuronderzoek
 8. 8. Rijkswaterstaat (InfoMil) 8 Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen) Omgevingsvergunning beperkte milieutoets OBM: • Mogelijkheid activiteit te weigeren • OBM alleen ja/nee  nadere eisen in maatwerkbesluit regelen • Weigering van activiteit alleen mogelijk op basis van aspect aangewezen in Bor Voor geur: • OBM voor activiteit polyesterhars verwerken – Indien geen beslissing binnen termijn  activiteit stilzwijgend goedgekeurd (art 6.19 Bor)
 9. 9. Rijkswaterstaat (InfoMil) 9 Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen) 2013 Ontwikkelingen 2008 2010 2011 10 geur- relevante activiteiten RWZI’s Maatregelen Immissie-eis 4 geur- relevante activiteiten - industrieel bewerken of vervaardigen voedingsmiddelen - polyesterhars verwerken - rotatieoffset druktechniek - flexingsdruk / verpakkingsdiepdruk - aantal agrarische activiteiten NTA 9065 OBM Art 1.17 meldingseisen geur / Geuronderzoek
 10. 10. Rijkswaterstaat (InfoMil) 10 Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen) 2013 Ontwikkelingen 2008 2010 2011 10 geur- relevante activiteiten RWZI’s Maatregelen Immissie-eis 4 geur- relevante activiteiten - industrieel bewerken of vervaardigen voedingsmiddelen --------------------------------------------------- - polyesterhars verwerken - rotatieoffset druktechniek - flexingsdruk / verpakkingsdiepdruk - aantal agrarische activiteiten NTA 9065 OBM Art 1.17 meldingseisen geur / Geuronderzoek Zeer ruime maatwerkmogelijkheid
 11. 11. Rijkswaterstaat (InfoMil) 11 Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen) Aanleiding NTA 9065 en Handleiding geur • Veel helpdeskvragen over: – Geurvoorschriften in het Activiteitenbesluit – Bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau • Steeds meer bedrijven van vergunningverlening naar Activiteitenbesluit • Geurworkshop 2010: – Tevreden over huidig geurbeleid (decentralisatie) – Ontbreken handvatten bepaling aanvaardbaar hinderniveau – Technische informatie verouderd • Twee projecten: – Handleiding geur – NTA 9065: Meten en rekenen geur
 12. 12. Rijkswaterstaat (InfoMil) 12 Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen) NeR geurteksten: verplaatst naar? NeR tekst Verplaatst naar handleiding/NTA: §2.9 - Algemene aanpak: §1.2, §1.4, §3.3 stap 4, bijlage 7.1 - geurgevoelig object: bijlage 2.2 §3.6.1 hindersystematiek §3.2, §3.3 (stappenschema + toelichting bepalen aanvaardbaar hinderniveau) §3.6.2 en § 3.6.3 NTA 9065 (beschrijving onderzoeksmethoden) Bijlage 4.4 bijlage 7.2 beleidsbrief minister
 13. 13. Rijkswaterstaat (InfoMil) 13 Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen) Aangewezen BBT-document wetgeving Informatie document Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) Wet Milieubeheer (Wm) Besluit omgevingsrecht (Bor) Activiteitenbes luit (AB) Activiteiten regeling (AR) Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR) NTA 9065 doel / norm maatregelen geuronder zoeken vergunningplicht OBM BBT
 14. 14. Rijkswaterstaat (InfoMil) 14 Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen) Juridische context: NTA 9065 Vergunningverlening: • NeR §3.6  verwijzing naar NTA 9065 voor geuronderzoeken Activiteitenbesluit: • art 1.17 meldingsvoorschriften geur  Geuronderzoek conform NTA 9065 • Onderzoek vragen binnen meldingstermijn  uitvoering geuronderzoek wel mogelijk buiten meldingstermijn
 15. 15. Rijkswaterstaat (InfoMil) 15 Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen) Aangewezen BBT-document wetgeving Informatie document Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) Wet Milieubeheer (Wm) Besluit omgevingsrecht (Bor) Activiteitenbes luit (AB) Activiteiten regeling (AR) Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR) NTA 9065 Handleiding geur doel / norm maatregelen afwegingstraject bepalen aanvaardbaar hinderniveau geuronder zoeken art1.17 vergunningplicht OBM BBT
 16. 16. Rijkswaterstaat (InfoMil) 16 Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen) Juridische context: handleiding geur Handleiding geur is informatiedocument  geen juridische status Echter: • Vergunningverlening: §3.6 NeR verwijst naar H3 van handleiding geur voor bepalen van aanvaardbaar hinderniveau • Activiteitenbesluit: bepalen aanvaardbaar hinderniveau volgens NeR
 17. 17. Rijkswaterstaat (InfoMil) 17 Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen) Aangewezen BBT-document wetgeving Informatie document Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) Wet Milieubeheer (Wm) Besluit omgevings- recht (Bor) + regeling (Mor) Activiteitenbes luit (AB) Activiteiten regeling (AR) Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR) NTA 9065 Handleiding geur doel / norm maatregelen afwegingstraject bepalen aanvaardbaar hinderniveau geuronder zoeken art1.17 vergunningplicht OBM BBT
 18. 18. Rijkswaterstaat (InfoMil) 18 Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen) Activiteitenbesluit: aanvaardbaar hinderniveau (1) Beoordeling aanvaardbaar hinderniveau bij: • Opstellen maatwerk • Beoordeling gelijkwaardigheid alternatieve maatregel (art 1.8 AB)
 19. 19. Rijkswaterstaat (InfoMil) 19 Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen) Activiteitenbesluit: wanneer maatwerk mogelijk? Maatwerk mogelijk indien: • Maatwerkmogelijkheid opgenomen bij activiteit • Geur niet geregeld is voor een activiteit • Geur niet uitputtend geregeld is voor een activiteit Niet uitputtend geregeld? • Indien ‘ten minste voldoen aan’  bij vier activiteiten geur niet uitputtend geregeld: - slachten van dieren - afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen - onderhouden of repareren motoren - voorbereiden van breivoer Zorgplicht Art 2.1 AB
 20. 20. Rijkswaterstaat (InfoMil) 20 Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen) Vooruitblik Nederlandse Emissie Richtlijn: • Normatieve deel  Actviteitenbesluit • Informatieve deel  informatiedocument Geur: • Aspecten aanvaardbaar hinderniveau  H2 activiteitenbesluit • Informatieve deel  handleiding geur • Bijzondere Regelingen geur  mogelijk naar handleiding geur • 4e tranche: gieterijen
 21. 21. Rijkswaterstaat (InfoMil) 21 Regelgeving geur en bedrijven (niet veehouderijen)

×