Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teories ètiques

899 views

Published on

Fet per...

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teories ètiques

 1. 1. INTRODUCCIÓAL CONSUMISME • La felicitat i la satisfacció personal ens la donen els bens materials. • Quant més valor te aquest ben més felicitat ens dona i més estatus i prestigi aconseguim. • És el model per el que es guia la societat actual.HI HA ALTRES MANERESPer a aconseguir la felicitat, hi ha altres camins, altres bases...A continuació, us anem a explicar altres teories que fan quepugem dir no al model, no al de sempre i si a la felicitat.
 2. 2. ALTRES MANERESDOBTENIR LAFELICITAT
 3. 3. HI HA ALTERNATIVES 470 - 399 a.C. V a.C. XVIII i XIX 301 a.C. Estoïcisme Zenón de CitioRelativisme moral Utilitarisme Protàgores John Stuart Mill Intel·lectualisme moral Sòcrates
 4. 4. 1r TEORIA: RELATIVISME El que està be i el que està mal de cara a aconseguir la felicitat és el que acordenProtàgores les persones. Avui pot consistir en tal cosa i demà en altra molt distinta.
 5. 5. QUÈ ÉS I QUI LA CREÀPRINCIPIS • Les cosses no són sempre com pareixen. • Pensem que les coses són d’una manera o d’una altra perquè és el que pensa la majoria. ProtàgoresCREADOR• Protàgores, important filòsof i sofista grec.
 6. 6. QUÈ DEFÈN I QUI HO DEFÈN DEFENEN• Les coses són relatives.• El que està be o mal ho marquen les persones.• Aconseguir la felicitat depèn cada vagada d’una cosa.• Que no tot es veu tal i com és, es veu com la majoria ho veuen.• Planteja un canvi de visió i de relativitzar el que nosaltres pensem que ens pot fer feliç.DEFENSORS• Protàgores (el creador)• Els altres sofistes.
 7. 7. DIFERÈNCIES AMB EL CONSUMISME ACTUALA DIFERÈNCIA DEL CONSUMISME… • Proposa veure les coses des d’altre punt de vista. • Diu que la felicitat no saconsegueix amb una sola cosa, sinó que és el conjunt de varies. • Afirma que tot és relatiu.
 8. 8. 2n TEORIA: INTEL·LECTUALISMEEl que està be i el que estàmalament no canvia a travésdel temps. Per a conèixer-honomés fa falta que enspreguntem detingudament anosaltres mateixos o a nosaltresmateixes. En el nostre interiorhabita la veritat
 9. 9. QUÈ ÉS I QUI LA CREÀPRINCIPIS • La virtut i la vida justa, són racionalment comprensibles. • Es poden aprendre i ensenyar per la mateixa via.CREADOR • Pel filòsof Sòcrates. Sòcrates
 10. 10. QUÈ DEFÈN I QUI HO DEFÈNDEFENEN • La conducta moral és possible si:  Descansa en el coneixement del bé.  La justícia.DEFENSORS • Tots els filòsofs grecs, en menor o major mesura.
 11. 11. DIFERÈNCIES AMB EL CONSUMISME ACTUALA DIFERÈNCIA DEL CONSUMISME… • Afirma que la felicitat no ve de cosses externes. • L’ànima es la que dona la felicitat. • És feliç quan hi ha un ordre espiritual i una harmonia interior.
 12. 12. 3r TEORIA: ESTOÏCISME Zenón de Citio El millor és acceptar tot el que passa en cada moment, per a bé o per a mal, perquè tot segueix un ordre establert – algo així com un destí – que els humans, per molt que vulguem, no anem a poder modificar.
 13. 13. QUÈ ÉS I QUI LA CREÀPRINCIPIS • Pilars fonamentals:  Ètica.  EsforçCREADOR • Zenón de Citio. Zenón de Citio
 14. 14. QUÈ DEFÈN I QUI HO DEFÈNDEFENEN • La felicitat habita en la tranquil·litat de l’esperit. • Dur una vida tranquil·la sense sobresalts. • Sense plaers que fagen que gaudeixes o ho passes malament. • Guiar-se per la raó i la virtut. • Mantenir-se al marge de: – Les comoditats materials. – La fortuna externa.DEFENSORS • Zenón de Citio. (creador) • Els estoics.
 15. 15. DIFERÈNCIES AMB EL CONSUMISME ACTUALA DIFERÈNCIA DEL CONSUMISME… • Proposa que per aconseguir hem de seguir es el de la raó i la virtut. • Deixar de costat de les comoditats materials. • Dur una vida sense sobresalts de cap manera.
 16. 16. 4r TEORIA: UTILITARISME“Portar a cap el que resol-te mes útil o pràctic per ala majoria” XVIII i XIX a Anglaterra John Stuart Mill “El màxim ben estar per al màxim de persones”
 17. 17. QUÈ ÉS I QUI LA CREÀ PRINCIPIS• El millor estat de les coses es aquell que es lo més valuós possible.• Devem fer aquell que aconsegueix el millor estat de les coses.• La moralitat de qualsevol acció o llei ve detinguda per la seua utilitat per als essers amb sentiments. CREADORJeremy Bentham.
 18. 18. QUÈ DEFÈN I QUI HO DEFÈN DEFENEN• Felicitat donada pels bens materials .• Tots els bens repartits equitativament. DEFENSORS• Jeremy Bentham (el creador)• John Stuart Mill. (més important) Jeremy Bentham
 19. 19. DIFERÈNCIES AMB EL CONSUMISME ACTUALA DIFERÈNCIA DEL CONSUMISME… • Dona valor als béns més valuosos:  Una casa per a viure.  Menjar per al dia a dia.  Aconseguir el millor estat de les coses. • Proposa l’essencial per a totes les persones. • Poder viure tots bé.
 20. 20. CONCLUSIONS Perquè ser feliç i lliure és el més important, viu la vida a la teua manera perquè serà lúnica que tindràs.
 21. 21. CONCLUSIÓAL ACABAR EL TREBALL PODEM DIR QUE… • Hi han moltes maneres que aporten felicitat. • La felicitat és molt relativa. • Aquest estat dànim el podem aconseguir segons els nostres objectius en les nostres respectives vides i segons la nostra personalitat. • No a tots ens fan feliços les mateixes coses, situacions o experiències..
 22. 22. ESPEREM QUE US HAJA AGRADAT,GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ: NATALIA CUBA TESA MOLLÁ ADRIÁN VIECORUBÉN MARTÍNEZ 4rt ESO-C

×