Tevii

188 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tevii

  1. 1. TEST REPORT HDTV USB Satellietontvanger TeVii S650 – DVB-S2 USB Box Klein maar krachtig Met de S650 introduceert de Dagelijks Taiwanese fabrikant TeVii een gebruik Als minimale systeemeisen verdere ontwikkeling van zijn DVB- voor zijn nieuwe USB ontvan- S USB ontvanger S600, die nu ook ger specificeert TeVii een Intel Pentium 3, 1 GHz of hoger, in staat is om hoge definitie kanalen voor HDTV mogelijkheid heeft de ontvanger een Pentium 4, 2 (HDTV) te ontvangen. GHz met 128 of 256 Mb nodig, DirectX 9 of hoger en ook een De S650 ontvanger zit in een voor zijn nieuwste product. Een grafische kaart met minimaal metalen behuizing die hem een infrarood LED zit achter een 16 Mb toegewezen geheugen zeer stevig uiterlijk geeft en het beschermend venster aan de nodig. Vanzelfsprekend is ook niveau van vakmanschap is ook voorkant om de commando’s een USB 2.0 poort nodig. In zeer hoog. Aan de achterkant zit van de afstandsbediening op te het algemeen zullen de meeste een satelliet IF ingang evenals vangen, een eigenschap die bril- moderne PC’s in staat zijn te een doorlusuitgang. Een externe jant werkte tijdens onze test. voldoen aan deze eisen, zeker voeding – die ook aan de achter- omdat er drivers voor MS Win- kant aangesloten wordt – levert dows 2000, XP, Vista en Linux Het complete pakket is volle- de ontvanger al het vermogen beschikbaar zijn. dig uitgerust met de S650 ont- dat hij nodig heeft. vanger, de externe voeding, een TeVii verstuurt de ontvanger Aan één kant vinden we een USB 2.0 kabel, de afstandsbe- met een hele reeks aan soft- USB hostinterface om de ont- diening, een korte gebruikers- wareapplicaties, zoals een door vanger aan te sluiten aan een op handleiding, batterijen voor de TeVii ontwikkelde softwares- Windows of Linux gebaseerde afstandsbediening evenals een uite, software voor internet-via- PC met USB 2.0. Mocht je het ja CD met alle software en drivers. satelliet, SkyGrabber – die we afvragen: ja, het is waar – TeVii Een complete handleiding is later in detail zullen bespreken levert ook een Linux driver beschikbaar als PDF. – en de welbekende en popu- 12-01/2009 TEVII S650 – DVB-S2 USB BOX Compacte HDTV ontvanger voor PC of laptop computer met uitgebreide software. 44 TELE-satellite & Broadband — 12-01/2009 — www.TELE-satellite.com
  2. 2. laire ProgDVB PC software voor De benodigde drivers worden DVB-S2. Onze Windows Vista PC vlot geïnstalleerd en als vol- TELE-satelliteother languageswww.TELE-satellite.com/... Download this report in World from the Internet: herkende de TeVii S650 ontvan- gende stap raden we aan om Arabic ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/ara/tevii.pdf ger direct na het inpluggen en het volledige pakket software Indonesian Indonesia www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/bid/tevii.pdf vroeg ons de driver-cd te plaat- van de CD te installeren. De Bulgarian Български www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/bul/tevii.pdf Czech Česky www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/ces/tevii.pdf sen. Gelukkig biedt TeVii niet installatie van de verschillende German Deutsch www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/deu/tevii.pdf alleen 32-bit Windows drivers, programmaonderdelen wijst English English www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/eng/tevii.pdf Spanish Español www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/esp/tevii.pdf maar ook alle 64-bit drivers die zich voor het overgrote deel Farsi ‫ﻓﺎﺭﺳﻲ‬ www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/far/tevii.pdf Windows Vista gebruikers nodig zelf. Als de TeVii software voor French Français www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/fra/tevii.pdf Greek Ελληνικά www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/hel/tevii.pdf hebben. Dit was een onver- het eerst gestart wordt begroet Croatian Hrvatski www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/hrv/tevii.pdf wachte verassing en een punt hij de gebruiker met een zwart Italian Italiano www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/ita/tevii.pdf Hungarian Magyar www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/mag/tevii.pdf dat we niet genoeg kunnen prij- venster en een lege kanalenlijst, Mandarin 中文 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/man/tevii.pdf zen. We kunnen alleen maar omdat er geen vooraf opgesla- Dutch Nederlands www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/ned/tevii.pdf Polish Polski www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/pol/tevii.pdf hopen dat andere fabrikanten gen kanalen beschikbaar zijn. Portuguese Português www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/por/tevii.pdf het voorbeeld van TeVii volgen De gebruikersinterface van Romanian Românesc www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/rom/tevii.pdf Russian Русский www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/rus/tevii.pdf en dat op die manier de upgrade myTeVii is helder gestructu- Swedish Svenska www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/sve/tevii.pdf naar 64-bit platforms gestimu- reerd en ziet er vrij eenvoudig Turkish Türkçe www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/tur/tevii.pdf leerd wordt. uit. Aan de rechterkant vinden Available online starting from 28 November 2008 www.TELE-satellite.com — 12-01/2009 — TELE-satellite & Broadband 45
  3. 3. we de kanalen- en satellieten lijst, een satelliet met iets meer dan 100 terwijl het feitelijke TV kanaal aan de transponders af te zoeken, wat een linkerkant getoond wordt. Natuur- iets boven gemiddelde prestatie is. lijk kan de venstergrootte van het TV kanaal naar behoefte gewijzigd Tijdens onze test leverde de TeVii worden en het spreekt voor zich dat ontvanger wat opmerkelijke resulta- ook in volledig scherm mode geke- ten op. Aan de ene kant bleek hij een ken kan worden. myTeVii is behoor- lage drempel te hebben en was in lijk internationaal en kan aangepast staat om met zwakke signalen om te Hoofdscherm worden aan de volgende talen: gaan, zoals uitzendingen van ASTRA Engels, Duits, Frans, Arabisch, Chi- 2D 28.2° Oost op onze testlocatie nees, Fins, Italiaans, Pools, Russisch, in München bijvoorbeeld. Aan de Spaans en Zweeds. andere kant werkt hij heel goed met SCPC signalen en heeft geen proble- De TeVii ontvanger ondersteunt men met het verwerken van SCPC het DiSEqC protocol 1.0 voor tot vier signalen met lage bandbreedte. LNB’s alsook protocol 1.1, wat bete- Onze testtransponder op TURKSAT kent dat hij gebruikt kan worden met 42° Oost met een datasnelheid van een multi-focus schotel. Voor bezit- iets meer dan 2000 KS/s kwam pro- ters van een gemotoriseerde schotel bleemloos binnen. is ook gezorgd, omdat zowel de hard- ware als de software compatibel zijn In ontvangstmode kan de TeVii met DiSEqC protocollen 1.2 en 1.3 ingesteld worden om EPG informa- (USALS). USALS instellingen kunnen tie te tonen in de statusblak van het op een handige manier aangepast applicatievenster, als deze gegevens EPG scherm worden via het instellingenmenu van door het kanaal beschikbaar worden de TeVii software die een 1.3 geba- gesteld, Daarnaast kan een volledig seerde gemotoriseerde schotel vol- OSD scherm opgeroepen worden, ledig bestuurt. wat in het bijzonder handig is als je de ontvanger vanaf de bank bedient Over het geheel genomen heeft met de meegeleverde afstandsbe- TeVii’s eigen software een enorme diening. Wij vinden dat de OSD lay- hoeveelheid configuratieopties, out een compliment verdient, omdat zoals het definiëren van individuele het niet alleen het kanaal toont als LOF parameters voor elke satelliet. je aan het zappen bent, maar ook al De corresponderende waarden voor scrollend EPG informatie toont en de de Ku en C banden en de LNB’s die gebruiker op die manier veel meer gebruikt worden voor ontvangst van achtergrondinformatie biedt dan circulaire signalen zijn al vooringe- we gewend zijn bij het zappen. Dit steld. Daarnaast zijn er maar een is echt een fantastische eigenschap paar muisklikken nodig om ook de waar we dol op zijn! Over compli- Satelliet- en transponderlijst DiSEqC parameters aan te passen. menten gesproken, de software bleek briljant samen te werken met Als eenmaal de software geconfigu- de meegeleverde afstandsbediening reerd is om met de bestaande anten- die duidelijk gelabeld en eenvoudig neapparatuur te werken bestaat de te gebruiken is. volgende stap uit het uitvoeren van een kanalenscan om het vrijwel De kanalenlijst is een ander hoog- ongelimiteerde kanalengeheugen te tepunt en biedt een hele lijst aan vullen met data. Voor dat doel is een sorteer- een aanpas opties. Kana- vooraf ingestelde lijst met 177 Euro- len kunnen bijvoorbeeld gesorteerd pese, Aziatische en Amerikaanse worden op basis van genre, trans- posities beschikbaar. Dit en de bijbe- ponder, of satelliet, TV of radiokana- horende transpondergegevens zijn len kunnen niet actief gezet worden bijzonder up-to-date en zelfs als er met een simpele druk op een toets en een parameter niet 100% accuraat je hebt de vrijheid om verschillende is kan dat vliegensvlug gecorrigeerd favorietenlijsten samen te stellen. De Kanalen zoeken worden door het opzoeken van de kanalenlijst kan rechtstreeks aan- benodigde instellingen op www.Sat- gepast worden in het hoofdscherm. coDX.com. Individuele items kunnen via satel- liet geüpdate worden, hernoemd of Natuurlijk is het mogelijk om beveiligd met een PIN code tegen bestaande satelliet- en transponder- ongeautoriseerde kijkers, zoals kin- gegevens aan te passen met een paar deren. muisklikken en gaat het toevoegen van nieuwe satellieten of transpon- Voor een DVB-S2 PC oplossing is ders net zo snel. Als je het geheu- de snelheid van kanalen wisselen ok gen va TeVii’s ontvanger wilt vullen met ongeveer 3 seconden. Tussen volstaat het om één, meerdere of HDTV en SDTV kanalen duurt het iets alle transponders van een satelliet te langer. Het grote voordeel van DVB markeren en het kanalen zoeken te ontvangers voor de PC is de moge- activeren. De software deed er iets lijkheid om op te nemen op de harde minder dan acht minuten over om schijf van de PC, en dat is ook een van Kanalen sorteren naar provider 46 TELE-satellite & Broadband — 12-01/2009 — www.TELE-satellite.com
  4. 4. de troeven van de TeVii. Timeropna- betaal TV ontvangst te gebruiken. mes kunnen moeiteloos ingesteld Maar de fabrikant zal de kaart bun- worden en time shift is beschikbaar, delen met een USB kaartlezer voor dus je kan het huidige programma sommige gebieden tegen de tijd dat stil zetten op elk gewenst moment en dit rapport gepubliceerd wordt. later vanaf dat precieze punt verder kijken met een simpele druk op een knop. Een andere mogelijkheid van Beeldkwaliteit en de TeVii software is het opnemen verwerkingscapaci- van alle programma’s in een speci- ale, DVD compatibele mode, naast teit Verschillende configuratieopties de standaard transport stream. Onze test PC was uitgerust met een Intel Core2 Duo 1.8 GHz proces- De geïntegreerde EPG is ook een sor en was in staat om SDTV en HDTV schoonheid en toont alle informa- absoluut foutloos te tonen in zowel tie op een georganiseerde manier. 720p als 1080i, zelfs zonder teveel Programma’s kunnen gemarkeerd processorcapaciteit van het systeem worden voor opname direct in de EPG in beslag te nemen. Dit betekent en je kan zelfs de timer instellen voor dat je nog met andere applicaties dagelijkse of wekelijkse opnamen. kan werken terwijl je satelliet TV zit Om er zeker van te zijn dat je geen te kijken met de myTeVii applicatie. scène mist kan je zelfs extra tijd toe- Met een wat ouder Intel Pentium voegen voor het begin en na het eind IV systeem was storingsvrije HDTV van elk opgenomen programma. alleen mogelijk met 720p, terwijl 108oi resulteerde in een aantal drop- De over het algemeen perfecte outs, maar de fabrikant reageerde indruk van de TeVii software wordt snel en leverde een nieuwe software- LNB instellingen / DiSEqC afgerond met een eigen plug-in versie tijdens onze test die zelfs dit interface. Dit stelt softwareontwik- probleem oploste. kelaars in staat om extensies en toe- voegingen voor myTeVii te creëren Extra software en nieuwe en bruikbare mogelijk- Terwijl de meeste grootstede- heden te bieden. Het enige dat we lijke gebieden een hoge snelheids tijdens onze test gemist hebben was internet infrastructuur hebben is de de mogelijkheid om CI modules voor situatie in wat landelijkere gebieden minder bevredigend. Vaak zijn daar geen kabelnetwerken en DSL oplos- singen werken soms niet vanwege de grote afstanden tussen centrale en gebruiker. In zulke gevallen kan internet-via-satelliet een alternatief zijn en de TeViiData applicatie die meegeleverd wordt met de S650 Timerinstellingen bevat de juiste software daar- voor. Als de software geïn- stalleerd wordt installeert hij een netwerk driver SkyGrabber TeVii Data 48 TELE-satellite & Broadband — 12-01/2009 — www.TELE-satellite.com
  5. 5. die het toestaat om alle beno- een binnen het bereik van de digde TCP/IP parameters in te satelliet. SkyGrabber probeert stellen en te wijzigen. Het is stukken muziek, films etc. voldoende de gewenste provi- samen te voegen om complete der te kiezen (uit een lijst van bestanden te vormen. Denk er 27 providers/satellietposities) wel aan dat het opslaan van of je kunt er voor kiezen alle data van derden illegaal kan parameters handmatig in te zijn onder bepaalde omstan- voeren. De software kijkt dan of digheden. de antenne correct is uitgelijnd en activeert internettoegang. Voordat we eindigen hebben De SkyGrabber demosoftware we een advies aan alle DX komt ook uit de hoek van inter- enthousiastelingen onder jullie: net-via-satelliet en gaat uit van je kan natuurlijk de TeVii S650 het feit dat – in tegenstelling tot gebruiken met, bijvoorbeeld, de landlijn internettoegang – inter- ProgDVB software met Elecard net-via-satelliet gegevens niet codec om MPEG 4:2:2 feeds te naar één gebruiker specifiek ontvangen, bijvoorbeeld van stuurt maar in feite naar ieder- Eutelsat W3A op 7° Oost. SCPC ontvangst via TURKSAT 42° Oost Mening van de expert + De TeVii S650 USB ontvanger is een compacte DVB-S2 ontvanger voor de PC. Voor SD ontvangst heb je niet de nieuwste PC apparatuur nodig, dat zou op de meeste systemen soepel moeten lopen. De meegeleverde softwaresuite is zeer uitgebreid Thomas Haring en laat niets te wensen over. TV ontvangst (SDTV TELE-satellite Test Center en HDTV) werkte absoluut foutloos in onze test Austria met een Intel Core2 Duo 1.8 GHz processor. - We hadden het fijn gevonden als we CI modules hadden kunnen gebruiken met de TeVii S650. TECHNIC DATA Manufacturer TeVii Technology Ltd. Taiwan Email Sales patricia@tevii.com Email Support peterson@tevii.com Model S650 Function USB box for the reception of SDTV and HDTV, radio and data on the PC Channel memory unlimited Satellites 177 Symbolrates 2-45 Ms/sec. SCPC compatible yes (approx. 2.2 MS/s and above in our test) USALS yes DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 EPG yes C/Ku Band compatible yes

×