Jiuzhou

325 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jiuzhou

  1. 1. TEST REPORT HDTV DVB-T PVR Ontvanger Jiuzhou DTT6720 Veel kijkers waren niet gelukkig met het onduide- lijke, overgepixelde DVB-T beeld. Tot voor kort was HDTV zelfs via een satellietontvangst het enige alternatief, waar de data- transmissiewaardes, die terrestriële direct van invloed zijn op de beeldkwaliteit, beduidend beter waren. antenne Jiuz hou DTT6720 06-07/2010 Future-proof HDT V rece for terrestrial TV load iver ed with features quality Maar er is nog steeds hoop voor DVB-T. recent is een trend begonnen die als eerste te zien was bij kabel- and outstanding picture en satelliettelevisie en die nu zijn weg begint te maken Toen digitale antenne televisie (DVB-T) de plaats van analoge naar DVB-T: namelijk het verschijnen van kanalen die antenne televisie een paar jaar geleden begon over te nemen worden aangeleverd in hoge bleek dit voor veel eindgebruikers in Europa nogal een schok resolutie. Dit zal de slechte kwaliteit die bij DVB-T vaak te zijn. Als U al een goede antenne op het dak had staan die gezien wordt compenseren; U gebruikte voor analoge televisie, dan kon U maar een paar de eindgebruiker zal opnieuw orden voorzien van uitzon- kanalen bekijken maar deze kanalen kwamen dan wel met derlijk scherp en rijk gede- extreem scherpe plaatjes in de best mogelijke kwaliteit. Maar tailleerd beeld. toen eenmaal de overgang naar DVB-T plaatsvond werden Jiuzhou is één van de de weinige bruikbare DVB-T frequenties die in veel landen eerste bedrijven ter wereld die op deze trend gerea- beschikbaar waren volgepropt met kanalen, waar de keuze geerd heeft en al een breed gebaseerd leek te zijn op het idee “kwantiteit voor kwaliteit” wat scala van HDTV compatibele ontvangers levert waaron- in veel gevallen resulteerde in slechte beeldkwaliteit. der hun nieuwste ontvan- 22 TELE-satellite — Global Digital TV Magazine — 06-07/2010 — www.TELE-satellite.com
  2. 2. TELE-satellite World www.TELE-satellite.com/... Download this report in other languages from the Internet: Arabic ‫العربية‬ www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/ara/jiuzhou.pdf Indonesian Indonesia www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/bid/jiuzhou.pdf Bulgarian Български www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/bul/jiuzhou.pdf ger, de DTT6720. Deze werkt face, optische en coaxiale Czech Česky www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/ces/jiuzhou.pdf German Deutsch www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/deu/jiuzhou.pdf met gebruikmaking van een audio uitgangen, een type A English English www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/eng/jiuzhou.pdf Spanish Español www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/esp/jiuzhou.pdf STi7101 HDTV chipset en kan USB aansluiting voor externe Farsi ‫فارس ي‬ www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/far/jiuzhou.pdf daarom omgaan met content opslagmedia, twee Scart French Français www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/fra/jiuzhou.pdf Hebrew ‫עברית‬ www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/heb/jiuzhou.pdf in MPEG-2 HD en H.264 HD. aansluitingen, een totaal Greek Ελληνικά www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/hel/jiuzhou.pdf van zes RCA connectors voor Croatian Hrvatski www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/hrv/jiuzhou.pdf Italian Italiano www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/ita/jiuzhou.pdf De voorkant van de ont- YUV, stereo audio en CVBS Hungarian Magyar www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/mag/jiuzhou.pdf Mandarin 中文 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/man/jiuzhou.pdf vanger is, zoals we inmiddels video en, last but not least, Dutch Nederlands www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/ned/jiuzhou.pdf al van Jiuzhou verwachten, een mechanische powerscha- Polish Polski www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/pol/jiuzhou.pdf Portuguese Português www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/por/jiuzhou.pdf ontwikkeld met elegantie in kelaar. Romanian Românesc www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/rom/jiuzhou.pdf Russian Русский www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/rus/jiuzhou.pdf het achterhoofd en dit wordt Swedish Svenska www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/sve/jiuzhou.pdf benadrukt door een reflec- De bijgeleverde afstands- Turkish Türkçe www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1007/tur/jiuzhou.pdf bediening is ietwat klein Available online starting from 28 May 2010 terende streep die over het midden loopt. Een makkelijk maar desondanks eenvou- afleesbaar opgedeeld display dig te gebruiken met knop- rijk, Italië, Denemarken, kan de interne klok automa- toont zowel kanaalnummer pen die makkelijk bediend Zweden, Noorwegen, Finland, tisch worden ingesteld door als extra afgekorte informa- kunnen worden. Helaas werd Nederland, Spanje, Rusland, gebruik te maken van het tie terwijl twee LEDs aan de ons testexemplaar geleverd Tsjechië, Litouwen, Kroatië, tijdsignaal in de DVB-T data rechterkant de huidige werk- zonder gebruikershandlei- Hongarije, Estland, Slowa- stream of handmatig worden mode laten zien. ding maar deze zal zeker kije, Slovenië, Polen, Portu- ingesteld door de gebruiker. worden meegeleverd met de gal, Australië, het Verenigd De producent heeft ook productiemodellen. Koninkrijk en de Oekraïne. Nadat we deze drie set- twee CI slots ingebouwd, die tings hebben ingesteld gaat verborgen zitten achter een Installatie De controlespanning voor de ontvanger automatisch klepje aan de rechter zij- Nadat de DTT6720 voor een externe antenneverster- een kanaalscan uitvoeren. kant en alle populaire modu- de eerste keer wordt aange- ker kan ook aan- of uitge- De DTT6720 had maar onge- les aankunnen. Er zijn ook zet verschijnt de Installatie schakeld worden hier in de veer een minuut nodig om nog zeven knoppen waar- Assistent en deze vraagt de Installatie Assistent. Op het- de scan te voltooien en alle mee de ontvanger volledig gebruiker om te kiezen uit zelfde moment kan de gebrui- actieve frequenties te identi- bediend kan worden mocht Engels. Pools, Frans, Duits, ker beslissen of de kanaallijst ficeren. de afstandsbediening ooit Russisch en Oekraïens als getoond moet worden op zoekraken. OSD taal. Bij de volgende frequentievolgorde of dat De Jiuzhou ontvanger was stap vraagt de ontvanger ze individueel gesorteerd zelfs in staat om een tame- De achterkant is erg royaal om de huidige locatie zodat moeten worden. lijk zwak testsignaal correct uitgerust met aansluitingen hij zichzelf kan instellen voor te herkennen zonder enig en als U eenmaal de HDMI lokale DVB-T ontvangst. Daarna moet vanzelfspre- probleem. De Installatie aansluitingen ziet zal het snel kend het gewenste beeldfor- assistent sluit zichzelf na de duidelijk worden dat deze Vreemd genoeg zijn er maat worden gekozen (4:3, kanaalscan af en schakelt ontvanger HDTV compatibel meer landen om uit te kiezen 16:9 en zelfs 4:3 op een 16:9 over naar het eerst ontvang- is. Er is ook een RF signaal dan bij de eerder keuze voor TV is mogelijk). Zoals U mag bare signaal. ingang met een doorgeluste de OSD taal. Er kan gekozen verwachten bij een kwaliteits- uitgang, een RS-232 inter- worden uit Duitsland, Frank- ontvanger zoals de DTT6720 Dagelijks gebruik Zoals verwacht laat een druk op de OK knop de kanaallijst zien. Rekening houdend met het relatief 0.58 beperkte aantal DVB-T kana- len dat beschikbaar is, biedt de ontvanger geen andere opties zoals het alfabetisch sorteren van de kanaal- lijst. Elke keer dat er van kanaal wordt veranderd laat de ontvanger een informa- tiebalk zien aan de onder- kant van het scherm, die de programmanaam bevat en de technische parameters zoals resolutie, encryptie, beschikbare audiokanalen, ondertiteling of teletekst. Extra programma-informatie kan worden getoond door op de Info knop te drukken. Het lettertype van de weergegeven tekst is tame- www.TELE-satellite.com — 06-07/2010 — TELE-satellite — Global Digital TV Magazine 23
  3. 3. Automatische kanaalscan Handmatige kanaalscan EPG Videouitgangsinstellingen Infobalk Overzicht van opgenomen programma’s JPEG Viewer Antenne-instellingen lijk groot bij een OSD scherm om deze informatie weer te dat tamelijk klein is; het is geven, maar als het er een- daardoor noodzakelijk om maal is dan wordt het ook in enigszins door de tekst te een duidelijk een makkelijk scrollen om alles te kunnen leesbaar formaat weergege- lezen. ven. De Electronische Pro- Timerprogrammering kan gramma Gids (EPG) kan direct gedaan worden vanuit gebruikt worden om pro- de EPG met behulp van de gramma-informatie voor blauwe functieknop, zodat U een aantal dagen vooruit nooit meer uw favoriete pro- weer te geven. Helaas heeft gramma hoeft te missen. Hoofdmenu de ontvanger wat tijd nodig 24 TELE-satellite — Global Digital TV Magazine — 06-07/2010 — www.TELE-satellite.com
  4. 4. We waren ook blij dat er een works, Nagravision of Conax Als toevoeging op de auto- Een verscheidenheid aan gereserveerde knop op de gebruikt kummen worden. matische kanaalscan die we OSD instelmogelijkheden en afstandsbediening aanwezig zagen tijdens het gebruik van een geïntegreerde teletekst- was die de huidige beeldre- Om de ontvanger aan te de Installatie Assistent zijn decoder hebben op ons een solutie kan instellen, waar- passen aan uw persoonlijke er ook uitgebreide en hand- in het algemeen positieve door het erg makkelijk wordt smaak is een eenvoudige matige scans beschikbaar. indruk achtergelaten van om dit in overeenstemming druk op de menu knop alles Bij de handmatige scan voert deze ontvanger. te brengen met de beeldver- wat nodig is om het simpel te de gebruiker de frequentie in houding. Een vergelijkbare begrijpen hoofdmenu op het van het kanaal dat gescand In het bijzonder het ver- knop is ook aanwezig voor scherm te tonen. De meeste moet worden en bij de uit- melden waard is de formi- het kiezen van de gewenste instellingen zijn via de Instal- gebreide scan kan de hand- dabele beeldkwaliteit die audio en ondertitelingstaal. latie Assistent al bepaald matige frequentie verkregen beschikbaar is op de HDMI Op deze manier hoeft U zich dus er zijn nu nog maar een worden vanuit het kanaal- uitgang; hij kan SD kanalen niet eerst een weg te banen paar extra opties die gekozen nummer. Op deze manier weergeven met een opmer- door het hoofdmenu om de kunnen worden. kunnen bijzonder zwakke kelijke kwaliteit. Het schake- benodigde instellingen te signalen worden gevonden len tussen kanalen gebeurt doen. Allereerst is er de kanaal- en verwerkt. extreem snel waardoor lijst editor, die niet alleen de kanaalzappen weer echt leuk Omdat het waarschijnlijk kanalen in de lijst opnieuw De DTT6720 kan omgaan wordt. is dat high resolution con- kan rangschikken maar ook met zowel de PAL als de tent op een gegeven moment ongewenste kanalen kan ver- NTSC kleurstandaarden en PVR en in de toekomst zal worden wijderen of kanalen bevei- kan ook automatisch kiezen versleuteld, waardoor U een ligen met een PIN code om uit deze twee op basis van Multimedia maandelijks abonnement te voorkomen dat ze door de het ontvangen kanaal. Zoals we aan het begin moet gaan betalen om deze kids kunnen worden bekeken. van dit testverslag al aan- kanalen weer te kunnen Populaire kanalen kunnen CVBS en RGB zijn de gaven wordt deze ontvan- bekijken, heeft Jiuzhou worden verplaatst naar een beschikbare Scart video uit- ger geleverd met een Type besloten om twee CI slots Favorietenlijst zodat ze op gangen; het HDMI uitgangs- A USB aansluiting aan de in te bouwen in de DTT6720 een later tijstip makkelij- signaal is beschikbaar in achterkant, wat U in de die met verscheidene modu- ker teruggevonden kunnen 576p, 720p en 1080i. gelegenheid stelt externe les zoals Viaccess, Crypto- worden. opslagmedia zoals een USB Uitgebreide kanaalscan Het selecteren van de gewenste resolutie 26 TELE-satellite — Global Digital TV Magazine — 06-07/2010 — www.TELE-satellite.com
  5. 5. ENERGY stick of een harde schijf aan Het is vanzelfsprekend dat U DIAGRAM te sluiten. snel vooruit of achteruit kunt spoelen tijdens het bekij- Zodra een aangesloten ken van een eerder opgeno- Mode Apparent Active Factor apparaat door de ontvan- men programma en ditzelfde StandBy 4.5 W 2W 0.44 ger wordt herkend wordt hij ook kunt doen in Time Shift Reception 17 W 10 W 0.58 automatisch opgenomen in mode, en vanzelfsprekend op de rest van het systeem en verschillende snelheden. activeert daarmee de PVR mogelijkheden. Deze moge- Als aanvulling op uw eigen Apparent Power lijkheden omvatten het opnames kan de Jiuzhou opnemen van het ene kanaal ontvanger ook MP3 content Active Power terwijl tegelijkertijd naar een afspelen met behulp van ander kanaal op dezelfde de ingebouwde MP3 juke- frequentie gekeken wordt box. Een JPEG afbeeldingen of terwijl tegelijkertijd naar viewer is ook beschikbaar. een eerder opgenomen pro- Mocht de externe opslag ooit De eerste 15 minuten: Standby. De tweede 15 minuten: actief gebruik met gramma wordt gekeken. vol raken dan kunnen indi- kanaalwisselen, opnemen, afspelen, etc. viduele opnames verwijderd De geïntegreerde Time worden of U kunt de ontvan- Mening van de Expert Shift functie is erg praktisch: ger simpelweg het aangeslo- + het laat U het kijken naar ten apparaat volledig laten De DTT6720 is één van de eerste HDTV ontvan- een live programma pau- formatteren. gers voor DVB-T en heeft opnieuw bewezen dat zeren. Tijdens het afspelen het bedrijf Jiuzhou een marktleider is als het gaat van een opgenomen pro- Om die lange reclameon- om nieuwe technische ontwikkelingen. Het is een gramma of het kijken in Time derbrekingen toch door te simpel te gebruiken ontvanger gevuld met alle Thomas Haring Shift mode kan onderaan het kunnen komen heeft de pro- mogelijk opties waar het hele gezin plezier aan kan TELE-satellite scherm een verstreken-tijd- ducent er ook aan gedacht Test Center beleven. Dankzij de ingebouwde PVR functie kan Austria indicator worden weerge- om vier video spelletjes de ontvanger uw favoriete programma’s opnemen. geven die de huidige positie (Sudoku, Tetris, Snake en Hij kan zelfs zowel gebruikt worden als een MP3 jukebox alsook als van de opname laat zien. Box) toe te voegen. een weergaveapparaat voor afbeeldingen. - Tijdens onze testen liep de software twee keer volledig vast en kon alleen hersteld worden door de ontvanger compleet opnieuw op te starten. We waren ook wel enigszins geïrriteerd over het feit dat het display en de LEDs op het voorfront aan bleven, zelfs als de power schakelaar was uitgezet; ze bleven branden tot we de net- stekker losplugden. Dat maakt de power schakelaar op het appa- raat tamelijk nutteloos. TECHNICAL DATA Manufacturer Sichuan Jiuzhou Electric Group Co., Ltd. 16#, Yuejin Road, Mianyang 621000, Sichuan, China Fax +86-755-26748419/26948236 Het aanpassen van de kanaallijst Email huangwei@d-telemedia.com Model DTT6720 Function Digital PVR DVB-T Receiver for SDTV/HDTV in MPEG2, MPEG2 HD and H.264HD Channel memory 1000 Tuner input VHF: 164-468 MHz UHF: 468-858 MHz Modulation COFDM HDMI connector yes Scart connector 2 Audio/Video output 3 x RCA YUV output 3x RCA S-Video output no UHF modulator no Digital audio output yes (optical and coaxial) EPG yes PVR function yes (via external USB 2.0 media) Power supply 90-250 VAC, 50/60 Hz Operating temperature 0-45°C www.TELE-satellite.com — 06-07/2010 — TELE-satellite — Global Digital TV Magazine 27

×