Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Globalinvacom

220 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Globalinvacom

  1. 1. COMPANY REPORT Glasvezelproducten door Global Invacom Global Invacom brengt glasvezel DTT Alexander Wiese Het Britse bedrijf Global Invacom is bij de lezers van TELE- satelliet het best bekend als uitvinder en fabrikant van het sensationele glasvezel LNB systeem (zie TELE-satelliet uitgaven 04-05/2008 en 08-09/2009). Met een optisch systeem zijn afstanden niet langer een factor aangezien de verzwakking in een glasvezelkabel dichtbij niets zit. Het is absoluut een prachtig systeem afgezien van één ding: tegenwoordig willen de mensen niet alleen satelliet TV maar ook digitale terrestriële TV. Tot nog toe hield dat in dat je toch weer twee kabels naar je TV moest leiden; één voor satellietsignalen en de andere voor digitale terrestriële signalen. Maar dat was gisteren! Tegenwoordig is één enkele optische kabel voldoende om zowel satelliet- als terrestriële signalen te trans- porteren. Global Invacom heeft zijn systeem uitgebreid waardoor TELE-satellite World www.TELE-satellite.com/... Download this report in other languages from the Internet: ook DTT signalen meegenomen worden. Ivan Horrocks, directeur Arabic ‫العربية‬ www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/ara/globalinvacom.pdf Indonesian Indonesia www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/bid/globalinvacom.pdf verkoop en marketing, legt ons uit hoe dit werkt: “Wij namen het Bulgarian Български www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/bul/globalinvacom.pdf Czech Česky www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/ces/globalinvacom.pdf satellietsignaal dat in de optische kabel vervoerd wordt en com- German Deutsch www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/deu/globalinvacom.pdf bineerden dat met het DTT signaal; nu kunnen beide signaalfor- English English www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/eng/globalinvacom.pdf Spanish Español www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/esp/globalinvacom.pdf Farsi ‫فارس ي‬ www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/far/globalinvacom.pdf French Français www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/fra/globalinvacom.pdf Hebrew ‫עברית‬ www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/heb/globalinvacom.pdf Greek Ελληνικά www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/hel/globalinvacom.pdf Croatian Hrvatski www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/hrv/globalinvacom.pdf Italian Italiano www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/ita/globalinvacom.pdf Hungarian Magyar www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/mag/globalinvacom.pdf Mandarin 中文 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/man/globalinvacom.pdf Dutch Nederlands www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/ned/globalinvacom.pdf Polish Polski www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/pol/globalinvacom.pdf Portuguese Português www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/por/globalinvacom.pdf Romanian Românesc www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/rom/globalinvacom.pdf Russian Русский www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/rus/globalinvacom.pdf Swedish Svenska www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/sve/globalinvacom.pdf Turkish Türkçe www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1005/tur/globalinvacom.pdf Available online starting from 2 April 2010 ■ Global Invacom heeft twee locaties in Londen: hier zien wij hun hoofdkantoor in Althorne (Essex). 80 TELE-satellite — Global Digital TV Magazine — 04-05/2010 — www.TELE-satellite.com
  2. 2. ■ Ivan Horrocks, directeur verkoop en marketing van Global Invacom, toont ons hier de nieuwe F-IRS LNB (Fibre Integrated Reception System): de nieuwe LNB gebruikt een coaxiale N uitgang in plaats van een optische uitgang. Deze uit- gang levert het 0,95-5,45 GHz frequentiegebied aan een 1,5 meter lange coaxkabel die hem verbindt met de F-IRS ODU32 (Outdoor Unit). Global Invacom koos ervoor N-connectors te gebruiken aan de coaxkabel. “Deze connectors zijn ideaal voor gebruik met dit hoge frequentie- gebied en ze zijn bovenal uitstekende water- dichte connectors”, verklaart Ivan Horrocks als reden om geen standaard “F” connectors te gebruiken. maten door één optische kabel vervoerd worden.” Voor dit doel ontwikkelde Global Inva- com een nieuw systeem dat op de markt gebracht zal worden onder de bijnaam “Wholeband”, of meer officieel F-IRS (Fibre – Integrated Reception System). Maar eerst willen we nog eens even kijken hoe het Global Invacom optische systeem ook alweer werkt: de optische LNB (universele LNB) neemt de vier satelliet frequentiegebieden, te weten de hoge en lage band in zowel horizon- tale als verticale polarisaties, en “sta- pelt” ze op elkaar waardoor alle vier de banden over de optische kabel getrans- porteerd worden in één frequentiege- bied. Elk van deze vier banden omvat 1000 MHz en wanneer je ze op elkaar stapelt krijg je een bandbreedte van ■ David Fugeman, directeur marketing en verkoop van 4000 MHz. Global Invacom, is hier te zien terwijl hij ons de nieuwe F-IRS GTU converter kast toont: hij wordt geïnstalleerd door de eindgebruiker die daar vervolgens maximaal vier Tot zover het satellietgedeelte. Hoe satellietontvangers en één DTT ontvanger op kan aanslui- voeg je het DTT gebied toe? Erg een- ten. “Wij hebben twee nieuwe mogelijkheden ingebouwd”, verklaart David Fugeman, “één LED geeft aan of er een voudig: Converteer het digitale terres- optisch signaal is, de tweede LED laat zien of de voeding triële signaal gebruikmakend van een aangesloten is.” andere laser op een andere frequentie en combineer beiden vervolgens. Om dat te doen moest Global Invacom zijn LNB systeem aanpassen: de opti- sche LNB heeft de laser al ingebouwd zodat de optische kabel rechtstreeks op de LNB aangesloten kan worden. Om terrestriële signalen toe te voegen had Global Invacom een tweede connector op de LNB kunnen aanbrengen voor de terrestriële antenne inclusief de beno- digde elektronica. “Dat was theoretisch mogelijk geweest”, zegt Ivan Horrocks, “maar dat heeft werkelijk totaal geen zin aangezien de LNB dan te zwaar en te fors zou zijn geworden. Om het nog maar niet te hebben over de problemen die het voor de installateurs zou hebben veroorzaakt aangezien een tweede kabel, aangesloten op de LNB, gebruikt had moeten worden.” De oplossing ligt erin het geconver- teerde 0,95-5,45 GHz satellietsignaal te routeren via een hoogfrequent coax- kabel – Global Invacom koos een stan- daard 1,5 meter lange kabel voor dit 82 TELE-satellite — Global Digital TV Magazine — 04-05/2010 — www.TELE-satellite.com
  3. 3. doel – naar een nieuw ontworpen bui- voor 2010 verwachten we een toename eerste zes maanden was die verhou- tenunit: de F-IRS ODU32. voor het hele jaar tot 8 miljoen euro’s.” ding 6 tegen 1: voor elke zes converters werd één LNB verscheept”, merkt David Op deze weerbestendige kast, die Ivan Horrocks voegt hieraan toe dat Fugeman op, “Wij kunnen nu zien dat direct op de antennemast of op de muur de meeste LNB systemen verkocht en in deze verhouding dramatisch zal wijzi- gemonteerd kan worden, worden alle gebruik genomen werden in Europa en gen: tegen het eind van 2010 verwach- kabels aangesloten: de coaxkabel van het Midden Oosten. Hij schat in dat in ten we dat het 15 converters voor elke de optische LNB, de kabel van de ter- deze twee regio’s ongeveer 60% van de LNB zullen zijn.” restriële antenne (via een digitale pro- eerder verkochte systemen in gebruik cessor) en de 12-volt voedingskabel. is. De verklaring voor deze uitspraak kwam van Ivan Horrocks: “In de begin- De F-IRS ODU32 levert twee optische Op dit moment wordt dit systeem nog fase waren installateurs het systeem uitgangen die wanneer ze tot hun maxi- alleen geleverd met een universele LNB aan het testen en kochten slechts één male splitscapaciteit gebruikt worden voor offset schotels. Dat zou kunnen converter en één LNB. Naarmate de elk op maximaal 32 F-IRS GTU conver- verklaren waarom dit systeem nog niet technici meer en meer bekend raakten ters aangesloten kunnen worden. Vier zo populair is in andere regio’s. Maar dit met het systeem begonnen kleinere satellietontvangers en een DTT ontvan- gaat snel veranderen. Tegen de tijd dat ontvangstsystemen uitgerust te worden ger kunnen op elk van de (Quad) con- deze uitgave van TELE-satelliet gepu- met het optische LNB systeem. In 2010 verters aangesloten worden waardoor bliceerd is, zal het optische systeem wanneer een groot deel van onze klanten dit systeem een totaal van 256 satelliet- ook geleverd worden met een flens LNB het optische systeem veel beter heeft ontvangers en 64 DTT ontvangers kan (C120). Een voorlopig rapport over dit leren kennen, zullen ze hun installaties bedienen. systeem is te vinden in deze uitgave van uitbreiden door ook grotere gemeen- TELE-satelliet. schap georiënteerde systemen mee te Maar de technici bij Global Invacom nemen.” Hoe groter een gemeenschap- stopten daar niet: ze ontwikkelden een Dit nieuwe systeem zal Global Inva- pelijk systeem is, des te meer F-IRS actieve vierweg splitter die aangesloten com toegang geven tot de professionele kan worden op de coaxiale uitgang van grote gemeenschappelijke aanbieders de LNB zodat dit coaxiale kabelsignaal van diensten die naar alle waarschijn- met zijn gestapelde frequentiebanden lijkheid vooral prime focus antennes op vier ODU’s aangesloten kan worden zullen gebruiken voor hun systemen in in plaats van slechts op één. Dit ver- plaats van offset antennes. Daarnaast viervoudigt het aantal mogelijk aanslui- overweegt Global Invacom ook plan- tingen; in andere woorden nu kunnen nen voor C-band LNB’s en ook LNB’s er maximaal 1024 satellietontvangers met niet standaard oscillatorfrequenties en 256 DTT ontvangers aangesloten (zoals voor Australië). “Onze technici worden op een enkele F-IRS LNB + een terrestriële antenne. Wanneer het nodig is om een groot aantal woningen te voorzien of wanneer je bijzonder lange afstanden moet overbruggen, dan kun je nu beide TV modes, satelliet en DTT, in dit optische systeem transporteren. Global Invacom is van plan in 2010 dit nieuwe systeem te introduceren tijdens de ANGA in Keulen. Wanneer je geen tijd hebt om naar deze handelsshow te gaan dan heb je nog een gelegenheid in Singapore bij CommunicAsia en ook in ■ Samantha Bransgrove, marke- Amsterdam tijdens de IBC. Of je kunt ting en communicatie ook gewoon wachten tot wij dit systeem bij Global Invacom, is aan een test onderwerpen en erover hier te zien terwijl ze één van de eerste F-IRS ODU32 rapporteren in één van onze volgende prototypes laat zien. De coaxi- uitgaven van TELE-satelliet. ale kabel van de F-IRS LNB wordt hier ingeplugd naast de kabel van de terrestriële antenne; de twee opti- Nadat er zoveel nieuwe dingen ont- sche uitgangen leveren de gecombi- wikkeld zijn bij Global Invacom hadden neerde satelliet TV en DTT signalen. we een praatje met de verkoop en mar- keting directeur David Fugeman. Wij vroegen hem hoe dit optische systeem zijn aan het werk met al deze oplossin- ontstaan is. gen”, bevestigt Ivan Horrocks, “maar we weten op dit moment nog niet wanneer David moet even terugdenken: “De ze beschikbaar zullen komen.” verkoop in grotere aantallen begon eigenlijk in juli 2009. Tegen het eind Een interessant punt is de verkoop- van het jaar, dat wil zeggen binnen de verhouding tussen optische LNB’s en eerste zes maanden, bereikten we met de benodigde F-IRS GTU converters die glasvezelproducten een verkoopresul- het optische signaal terugvertalen naar taat van ongeveer 2,5 miljoen euro’s. een satellietontvanger signaal. “In de www.TELE-satellite.com — 04-05/2010 — TELE-satellite — Global Digital TV Magazine 83
  4. 4. GTU converters nodig zouden zijn; de dat wanneer je optische kabels en split- satellietschotel echter, net als met klei- ters koopt bij een gespecialiseerde aan- nere ontvangstsystemen, heeft slechts bieder, je kunt verwachten dat je meer die ene LNB nodig. betaalt! “Boven alles leveren we echter de garantie dat onze kabels perfect Global Invacom, met zijn zelfontwik- zullen werken met ons systeem”, merkt kelde glasvezel ontvangst en distributie David Fugeman op. technologie, heeft zijn eigen splinter- nieuwe markt geopend. Op deze manier Dit is een uitstekende marketings- heeft Global Invacom zich niet slechts trategie; wanneer je een complete pro- beperkt tot hun eigen LNB en converter ductgroep kunt aanbieden en dat tegen producten maar is ook leverancier van lage prijzen, zal het niet lang duren de benodigde accessoires zoals optische voordat je een marktleider wordt! kabels en splitters. Ivan Horrocks maakt een interessante opmerking: “Aange- ■ In het onderkomen van de eindgebruiker zien wij onszelf een optische kabel- worden deze converters geïnstalleerd: boven dienst zien leveren voor onze klanten, de Quad versie voor directe aansluiting van 4 satellietontvangers en 1 DTT ontvanger. Onder zijn we in staat om onze lage aanschaf- de Quattro versie om bijv. aan een multi scha- prijzen door te geven aan onze klanten.” kelaar systeem aan te sluiten, met als doel het Om het te vereenvoudigen, dit houdt in signaal aan meer dan 4 satellietontvangers aan te bieden. ■ De complete installatiekit voor buiten met de nieuwe FIRS LNB en de standaard kabels van precies 1,5 meter met “N” connectors aan beide zijden om een optimale verbinding te garanderen tussen de F-IRS LNB en de F-IRS ODU32. Langere kabellengtes worden niet aanbevolen aangezien de signaalver- zwakking in het bovenste gedeelte van het frequentiegebied (tot 5,45 GHz) veel te groot is. Global Invacom heeft zijn systeem precies op deze kabel- lengte afgestemd. 84 TELE-satellite — Global Digital TV Magazine — 04-05/2010 — www.TELE-satellite.com
  5. 5. ■ Schematisch diagram van het nieuwe systeem van Global Invacom: in het bovenste plaatje wordt het satel- lietsignaal samen met het terrestriële signaal gedistribueerd via 32+4 4 weg optische splitters en twee 2 weg splitters om een totaal van 64 optische uitgangen te leveren. Een F-IRS converter kast kan op elk van deze uitgangen aangesloten wordt wat de eindgebruiker in staat stelt maximaal vier satellietontvangers en één DTT ontvanger aan te sluiten. Op deze manier kunnen maximaal 256 satellietontvangers en 64 DTT ontvan- gers van signaal voorzien worden. Wanneer dat niet genoeg is dan zou je het geconverteerde satellietsignaal kunnen splitsen waardoor vier distributiesystemen aangesloten kunnen worden waarmee het mogelijk wordt een totaal van 1024 satellietontvangers en 256 DTT ontvangers aan het werk te krijgen. L-BAND SATELLITE & DVB-T Over Fibre Ivan Horrocks February 2010 www.global-invacom.com Commercial & Confidential www.globalinvacom.com © Copyright 2010 Commercial & Confidential With the introduction of the wholeband splitter, the system is easily expandable to 128, 192 or 256 points. www.TELE-satellite.com — 04-05/2010 — TELE-satellite — Global Digital TV Magazine 85

×