Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Editorial

120 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Editorial

  1. 1. TELE-audiovision International The World’s Largest Digital TV Trade Magazine since 1981 Alexander Wiese Publisher alex@tavmag.com HQ in Munich, Germany Address TELE-audiovision International, PO Box 1234, 85766 Munich-Ufg, GERMANY/EUROPE Editor-in-Chief Alexander Wiese, alex@tavmag.com Published by TELE-audiovision Magazine GmbH, Aschheimer Weg 19, 85774 Unterfoehring, GERMANY/EUROPE Design Németi Barna Attila Advertising www.TELE-audiovision.com/ads/ or email to alex@tavmag.com Hard Copy Subscription www.TELE-audiovision.com/subscription/ Hard Copy Subscription by Courier Service Send Order to subscription@tavmag.com Copyright © 2013 by TELE-audiovision ISSN 2195-5433 TELE-satellite was established in 1981 and today is the oldest, largest and most-read digital tv trade magazine in the world. TELE-satellite is seen by more than 350,000 digital tv professionals around the world and is available both in printed form and online. www.TELE-audiovision.com Beste lezers, Nog nooit is het meten van digitale signalen zo eenvou- dig geweest. In de afgelopen drie jaar hebben we gezien hoe de beschikbaarheid van signaalanalysers steeds groter werd. In het begin waren het aangepaste digitale TV ontvangers die in een behuizing werden geplaatst waardoor ze op een signaalanalyser leken. Maar zo is het tegenwoordig echt niet meer! De nieuwste signaalanalysers zijn échte analysers die échte resulta- ten laten zien. Zelfs het bedienen van deze analysers is almaar eenvoudiger geworden en, nog verrassender, de metingsprecisie is gestaag verbeterd terwijl tegelijker- tijd de prijzen van deze signaalanalysers steeds lager werden. Is er nog een excuus te verzinnen om geen digi- tale signalen te meten? Het antwoord is simpel: nee. Tegelijkertijd zijn echter de vereisten voor iedereen die te maken krijgt met het installeren van digitale TV toe- genomen. Omdat er geen excuses meer zijn om iets correct te installeren en om de installatie te voorzien van een formeel testprotocol, moet iedere installateur en systeemontwerper veel meer aandacht besteden aan correcte waardes dan ooit tevoren. Wat je ook plant en installeert, het moet tegenwoordig veel voorzichtiger. Dit is een prettige bijkomstigheid van het toenemende aantal signaalanalysers dat nu meer een meer digitale TV professionals zich kunnen veroorloven. Als gevolg daarvan verbetert de kwaliteit van hun werk. Dat is ook wel nodig, omdat de complexiteit van de hedendaagse technologie dit vereist. Het is een parallelle technolo- gische ontwikkeling: veel van de hedendaagse digitale TV technologieën worden op de best mogelijke manier toegepast in hedendaagse signaalanalysers. In elke editie van TELE-audiovision presenteren wij een geactualiseerd overzicht van alle momenteel beschik- bare signaalanalysers. Kijk maar eens in deze editie vanaf pagina 128. Zelfs al U al een signaalanalyser heeft zijn er veel nieuwe dingen te ontdekken en deze nieuwe analysers zijn vaker wel dan niet betaalbaar. Alexander Wiese Hoofdredacteur TELE-audiovision Internationaal

×