SlideShare a Scribd company logo

Gimp09

Gimp09

1 of 14
Download to read offline
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                                          ⌫         ⌫          ⌫
                                                          ⌫
                                            ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                 ⌫                                                ⌫

      ⌫ ⌫                                           ⌫ ⌫        ⌫
       ⌫                               ⌦          ⌫     ⌫          ⌫
                     ⌫                       ⌫
         ⌫                                              ⌫            ⌫
⌦           ⌫  ⌫                                 ⌫
                   ⌫
  ⌫  ⌫           ⌫        ⌫             ⌫ ⌫
⌫
                                  ⌫                                                      ⌫ ⌫                     ⌦  ⌫                      ⌫ ⌫
                 ⌦                                           ⌫ ⌫ ⌫                                                        ⌦          ⌫
                   ⌫                ⌦                          ⌫
                                                                                                ⌫
                                                                                            ⌫
                                                                                              ⌫


                                                                                    ⌫
                                                                                  ⌫
                                      ⌫
                                ⌫                       ⌫
                                                         ⌫         ⌦                    ⌫
                                                   ⌫
          ⌫                                                                                             ⌫
                                                     ⌦                                                                        ⌫
      ⌦                                                                     ⌫                              ⌫                 ⌦
                         ⌫                       ⌫               ⌫              ⌫
                                                                    ⌫              ⌫ ⌫                   ⌫
             ⌫          ⌫                                                ⌫                                    ⌫
                              ⌦                             ⌫           ⌫                            ⌫
                                              ⌫ ⌫                                         ⌫
                     ⌫                      ⌦                                                                    ⌫ ⌦                    ⌦
                                                                                                                         ⌫
    ⌫
                                          ⌦                    ⌦                            ⌦
        ⌫                   ⌫ ⌫ ⌫                                            ⌫

            ⌫ ⌦                                                                                      ⌫
  ⌦             ⌫            ⌫                                                    ⌫                                     ⌫          ⌫    ⌦
⌦                                                                                                                  ⌫
⌫                ⌫        ⌫


                                              ⌫
                                                                                                 ⌫                ⌫
                                                                                 ⌫                        ⌫            ⌫
            ⌫            ⌫                        ⌫              ⌫                                    ⌫
                                    ⌫⌫                                              ⌦                  ⌫          ⌫
⌫ ⌫     ⌫                    ⌫
        R          G            B
                                                                 ⌫


                                                              ⌫ ⌫               ⌫
                                      ⌫            ⌫                        ⌫              ⌫
                                                    ⌫
                      ⌫                      ⌫              ⌫        ⌦                                    ⌦
   ⌫ ⌫              ⌫                      ⌫
⌫          ⌫          ⌫                                                                  ⌫
        ⌫        ⌫            ⌫              ⌦                  ⌫                ⌫
      ⌫                 ⌫ ⌫                                            ⌦                          ⌫
      C        M        Y K
                                                      ⌫                ⌫
                                  ⌦                                                   ⌫        ⌫


                               ⌫ ⌫                        ⌦
                                                                         ⌫                                    ⌫
                              ⌫ ⌫
                                                                             ⌫ ⌫
⌦                                                                           ⌫
                            ⌦                                 ⌫             ⌫
    ⌫ ⌫                  ⌫                                                                                 ⌫
                              ⌦                               ⌫             ⌫
  ⌫             ⌦ ⌫
                                                                                                       ⌫
                                               ⌫
                                          ⌫                                     ⌫          ⌫        ⌫
              ⌦                              ⌫                                         ⌫
                  ⌫                               ⌫
                  ⌫                                 ⌫            ⌦
                                              ⌫ ⌫
                ⌫                               ⌫
                                              ⌫ ⌫
         ⌦ ⌫                         ⌫                      ⌫
     ⌫                          ⌫

                                                                    ⌫                          ⌫    ⌫
       ⌫                                                                                     ⌫
                    ⌫                  ⌫                           ⌫ ⌫      ⌫
          ⌫                        ⌫                      ⌫
                      ⌫
⌫ ⌫                                                    ⌦ ⌫                ⌫      ⌫
                                        ⌫                                    ⌫⌦
            ⌫                                                                               ⌦
                                                                                 ⌫      ⌫
⌫                                                            ⌫ ⌫                     ⌫
⌫      ⌫  ⌫
                         ⌫
    ⌫                 ⌫          ⌫
⌫          ⌫
                       ⌫
                                          ⌦
                                   ⌦ ⌫
  ⌫                         ⌫
  ⌫                           ⌫                                 ⌫
        ⌦     ⌫
          ⌫ ⌦    ⌫  ⌫ ⌦
           ⌫       ⌫ ⌦
      ⌦
                                        ⌦
⌫                          ⌫                 ⌦                      ⌫ ⌫

                                        ⌫                       ⌫          ⌫
⌫                ⌫                                             ⌫                ⌫

                          ⌧
                  ⌦                            ⌫⌫           ⌦                  ⌫
                                    ⌦                ⌫ ⌫
                                            ⌫ ⌦                      ⌫
    ⌫                ⌫                         ⌫
              ⌫
                                            ⌫                                            ⌫
                        ⌫                                                          ⌫  ⌫
        ⌫                      ⌫                                                        ⌫


                      ⌫                    ⌫
                                                 ⌫
                                                                      ⌫
                                                                        ⌫
                                  ⌫                ⌫               ⌫
      ⌫                      ⌫

          ⌫                                                                      ⌫
  ⌫                              ⌫                           ⌫
Ad

Recommended

อัตราการกำจัดยาเซฟไตรอะโซน
อัตราการกำจัดยาเซฟไตรอะโซนอัตราการกำจัดยาเซฟไตรอะโซน
อัตราการกำจัดยาเซฟไตรอะโซนdotsiam
 
Prevalence Of Genetic Disorders 1
Prevalence Of Genetic Disorders 1Prevalence Of Genetic Disorders 1
Prevalence Of Genetic Disorders 1dotsiam
 
Prevalence Of Genetic Disorders 2
Prevalence Of Genetic Disorders 2Prevalence Of Genetic Disorders 2
Prevalence Of Genetic Disorders 2dotsiam
 

More Related Content

What's hot (15)

Gimp02
Gimp02Gimp02
Gimp02
 
Gimp07
Gimp07Gimp07
Gimp07
 
Gimp13
Gimp13Gimp13
Gimp13
 
Journal Club
Journal ClubJournal Club
Journal Club
 
Gimp15
Gimp15Gimp15
Gimp15
 
Spot Diagnosis
Spot DiagnosisSpot Diagnosis
Spot Diagnosis
 
Gimp11
Gimp11Gimp11
Gimp11
 
Gimp06
Gimp06Gimp06
Gimp06
 
Ekg Quiz
Ekg QuizEkg Quiz
Ekg Quiz
 
Gimp04
Gimp04Gimp04
Gimp04
 
Gimp05
Gimp05Gimp05
Gimp05
 
คำนำ สารบัญ
คำนำ สารบัญคำนำ สารบัญ
คำนำ สารบัญ
 
Gimp12
Gimp12Gimp12
Gimp12
 
Fishery Product
Fishery ProductFishery Product
Fishery Product
 
rowanbucks2
rowanbucks2rowanbucks2
rowanbucks2
 

Viewers also liked

Random 110909062421-phpapp02
Random 110909062421-phpapp02Random 110909062421-phpapp02
Random 110909062421-phpapp02nantakit
 
Ppt tik ditaruh blog
Ppt tik ditaruh blogPpt tik ditaruh blog
Ppt tik ditaruh blogPuthri Wahyu
 
Livro mapas lúcia deus
Livro mapas lúcia deusLivro mapas lúcia deus
Livro mapas lúcia deusluciardeus
 
A história
A históriaA história
A históriabcsd2000
 
Optik refraksiyon sorular 2
Optik refraksiyon sorular 2Optik refraksiyon sorular 2
Optik refraksiyon sorular 2kebaplik
 
Publicação de Março
Publicação de MarçoPublicação de Março
Publicação de MarçoLeigos
 
Sistema solar1
Sistema solar1Sistema solar1
Sistema solar1luciardeus
 
BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method)
BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method)BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method)
BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method)SyntraWest
 
Introdução à Fotografia
Introdução à FotografiaIntrodução à Fotografia
Introdução à FotografiaBruno Pereira
 
Informações sobre palestras de Anderson Hernandes
Informações sobre palestras de Anderson HernandesInformações sobre palestras de Anderson Hernandes
Informações sobre palestras de Anderson HernandesAnderson Hernandes
 

Viewers also liked (20)

Random 110909062421-phpapp02
Random 110909062421-phpapp02Random 110909062421-phpapp02
Random 110909062421-phpapp02
 
Ppt tik ditaruh blog
Ppt tik ditaruh blogPpt tik ditaruh blog
Ppt tik ditaruh blog
 
Proteção para a pele
Proteção para a peleProteção para a pele
Proteção para a pele
 
Livro mapas lúcia deus
Livro mapas lúcia deusLivro mapas lúcia deus
Livro mapas lúcia deus
 
A história
A históriaA história
A história
 
Ediçãovídeos
EdiçãovídeosEdiçãovídeos
Ediçãovídeos
 
Photo shop
Photo shopPhoto shop
Photo shop
 
China 7ºanos
China  7ºanosChina  7ºanos
China 7ºanos
 
Optik refraksiyon sorular 2
Optik refraksiyon sorular 2Optik refraksiyon sorular 2
Optik refraksiyon sorular 2
 
Publicação de Março
Publicação de MarçoPublicação de Março
Publicação de Março
 
Sistema solar1
Sistema solar1Sistema solar1
Sistema solar1
 
Toi asi
Toi asiToi asi
Toi asi
 
HELENKA
HELENKAHELENKA
HELENKA
 
Oficina dos professores
Oficina dos professoresOficina dos professores
Oficina dos professores
 
La Amistad
La AmistadLa Amistad
La Amistad
 
BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method)
BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method)BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method)
BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method)
 
Metamorfosis 2
Metamorfosis 2Metamorfosis 2
Metamorfosis 2
 
Introdução à Fotografia
Introdução à FotografiaIntrodução à Fotografia
Introdução à Fotografia
 
Diagrama de Gantt
Diagrama de GanttDiagrama de Gantt
Diagrama de Gantt
 
Informações sobre palestras de Anderson Hernandes
Informações sobre palestras de Anderson HernandesInformações sobre palestras de Anderson Hernandes
Informações sobre palestras de Anderson Hernandes
 

Similar to Gimp09

10 วัตต์ เครื่องขยายเอนกประสงค์
10 วัตต์ เครื่องขยายเอนกประสงค์10 วัตต์ เครื่องขยายเอนกประสงค์
10 วัตต์ เครื่องขยายเอนกประสงค์noosun
 
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟ
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟเครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟ
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟnoosun
 
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็วเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็วnoosun
 
Ocl 80 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์แอมป์
Ocl 80 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์แอมป์Ocl 80 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์แอมป์
Ocl 80 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์แอมป์noosun
 

Similar to Gimp09 (7)

Gimp11
Gimp11Gimp11
Gimp11
 
Gimp14
Gimp14Gimp14
Gimp14
 
Mp wbs klebelack (anti dust)
Mp wbs klebelack (anti dust)Mp wbs klebelack (anti dust)
Mp wbs klebelack (anti dust)
 
10 วัตต์ เครื่องขยายเอนกประสงค์
10 วัตต์ เครื่องขยายเอนกประสงค์10 วัตต์ เครื่องขยายเอนกประสงค์
10 วัตต์ เครื่องขยายเอนกประสงค์
 
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟ
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟเครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟ
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟ
 
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็วเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็ว
 
Ocl 80 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์แอมป์
Ocl 80 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์แอมป์Ocl 80 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์แอมป์
Ocl 80 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์แอมป์
 

More from telecentreacademy

การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเว็บไซต์
การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเว็บไซต์
การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเว็บไซต์telecentreacademy
 
การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตการขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตtelecentreacademy
 
การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
การออกแบบและพัฒนาสื่อประสมการออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
การออกแบบและพัฒนาสื่อประสมtelecentreacademy
 
หลักการทำบัญชีชุมชน และการเป็นผู้ประกอบการชุมชน
หลักการทำบัญชีชุมชน และการเป็นผู้ประกอบการชุมชนหลักการทำบัญชีชุมชน และการเป็นผู้ประกอบการชุมชน
หลักการทำบัญชีชุมชน และการเป็นผู้ประกอบการชุมชนtelecentreacademy
 
การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตการขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตtelecentreacademy
 
การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเว็บไซต์
การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเว็บไซต์
การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเว็บไซต์telecentreacademy
 
คู่มือการออกแบบ
คู่มือการออกแบบคู่มือการออกแบบ
คู่มือการออกแบบtelecentreacademy
 
คู่มือถ่ายภาพ
คู่มือถ่ายภาพคู่มือถ่ายภาพ
คู่มือถ่ายภาพtelecentreacademy
 

More from telecentreacademy (9)

การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเว็บไซต์
การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเว็บไซต์
การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเว็บไซต์
 
การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตการขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
 
การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
การออกแบบและพัฒนาสื่อประสมการออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
 
หลักการทำบัญชีชุมชน และการเป็นผู้ประกอบการชุมชน
หลักการทำบัญชีชุมชน และการเป็นผู้ประกอบการชุมชนหลักการทำบัญชีชุมชน และการเป็นผู้ประกอบการชุมชน
หลักการทำบัญชีชุมชน และการเป็นผู้ประกอบการชุมชน
 
การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตการขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
 
การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเว็บไซต์
การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเว็บไซต์
การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเว็บไซต์
 
คู่มือการออกแบบ
คู่มือการออกแบบคู่มือการออกแบบ
คู่มือการออกแบบ
 
คู่มือถ่ายภาพ
คู่มือถ่ายภาพคู่มือถ่ายภาพ
คู่มือถ่ายภาพ
 
Packaging design
Packaging designPackaging design
Packaging design
 

Recently uploaded

Writing Agony Letter & If type O+1 & Diphthongs + Text “Arab Science”.pdf
Writing Agony Letter & If type O+1 & Diphthongs + Text “Arab Science”.pdfWriting Agony Letter & If type O+1 & Diphthongs + Text “Arab Science”.pdf
Writing Agony Letter & If type O+1 & Diphthongs + Text “Arab Science”.pdfMr Bounab Samir
 
50 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 CÓ GIẢI CHI TIẾT - GIỚI HẠN KHO...
50 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 CÓ GIẢI CHI TIẾT - GIỚI HẠN KHO...50 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 CÓ GIẢI CHI TIẾT - GIỚI HẠN KHO...
50 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 CÓ GIẢI CHI TIẾT - GIỚI HẠN KHO...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Shapley Tech Talk - SHAP and Shapley Discussion
Shapley Tech Talk - SHAP and Shapley DiscussionShapley Tech Talk - SHAP and Shapley Discussion
Shapley Tech Talk - SHAP and Shapley DiscussionTushar Tank
 
BTKi in Treatment Of Chronic Lymphocytic Leukemia
BTKi in Treatment Of Chronic Lymphocytic LeukemiaBTKi in Treatment Of Chronic Lymphocytic Leukemia
BTKi in Treatment Of Chronic Lymphocytic LeukemiaFaheema Hasan
 
Chromatography-Gas chromatography-Principle
Chromatography-Gas chromatography-PrincipleChromatography-Gas chromatography-Principle
Chromatography-Gas chromatography-Principleblessipriyanka
 
FILIPINO 7 IKATLO AT IKAAPAT NA LINGGO 3RD QUARTER.pptx
FILIPINO 7 IKATLO AT IKAAPAT NA LINGGO 3RD QUARTER.pptxFILIPINO 7 IKATLO AT IKAAPAT NA LINGGO 3RD QUARTER.pptx
FILIPINO 7 IKATLO AT IKAAPAT NA LINGGO 3RD QUARTER.pptxmarielouisemiranda1
 
CONCEPTS OF ENVIRONMENT & ECOSYSTEM.pptx
CONCEPTS OF ENVIRONMENT & ECOSYSTEM.pptxCONCEPTS OF ENVIRONMENT & ECOSYSTEM.pptx
CONCEPTS OF ENVIRONMENT & ECOSYSTEM.pptxAnupkumar Sharma
 
LIGHT,MIRROR,REFLECTION& REFRACTION. (Optometric optics)
LIGHT,MIRROR,REFLECTION& REFRACTION. (Optometric optics)LIGHT,MIRROR,REFLECTION& REFRACTION. (Optometric optics)
LIGHT,MIRROR,REFLECTION& REFRACTION. (Optometric optics)satyanshp7890
 
DISCOURSE: TEXT AS CONNECTED DISCOURSE
DISCOURSE:  TEXT AS CONNECTED DISCOURSEDISCOURSE:  TEXT AS CONNECTED DISCOURSE
DISCOURSE: TEXT AS CONNECTED DISCOURSEMYDA ANGELICA SUAN
 
Media Relations for Public Relations Class
Media Relations for Public Relations ClassMedia Relations for Public Relations Class
Media Relations for Public Relations ClassCorinne Weisgerber
 
History in your Hands slides - Class 4 (online version).pptx
History in your Hands slides - Class 4 (online version).pptxHistory in your Hands slides - Class 4 (online version).pptx
History in your Hands slides - Class 4 (online version).pptxEilsONeill
 
John See - Narrative Story
John See - Narrative StoryJohn See - Narrative Story
John See - Narrative StoryAlan See
 
UniSC Sunshine Coast library self-guided tour
UniSC Sunshine Coast library self-guided tourUniSC Sunshine Coast library self-guided tour
UniSC Sunshine Coast library self-guided tourUSC_Library
 
ACTIVIDAD DE CLASE No 1 - SOPA DE LETRAS
ACTIVIDAD DE CLASE No 1 - SOPA DE LETRASACTIVIDAD DE CLASE No 1 - SOPA DE LETRAS
ACTIVIDAD DE CLASE No 1 - SOPA DE LETRASMaria Lucia Céspedes
 
2.20.24 Asian Americans and the Myth of the Model Minority.pptx
2.20.24 Asian Americans and the Myth of the Model Minority.pptx2.20.24 Asian Americans and the Myth of the Model Minority.pptx
2.20.24 Asian Americans and the Myth of the Model Minority.pptxMaryPotorti1
 
Bayesian Analysis Fundamentals with Examples
Bayesian Analysis Fundamentals with ExamplesBayesian Analysis Fundamentals with Examples
Bayesian Analysis Fundamentals with ExamplesTushar Tank
 
SOCIAL JUSTICE LESSON ON CATCH UP FRIDAY
SOCIAL JUSTICE LESSON ON CATCH UP FRIDAYSOCIAL JUSTICE LESSON ON CATCH UP FRIDAY
SOCIAL JUSTICE LESSON ON CATCH UP FRIDAYGloriaRamos83
 
Evaluation and management of patients with Dyspepsia.pptx
Evaluation and management of patients with Dyspepsia.pptxEvaluation and management of patients with Dyspepsia.pptx
Evaluation and management of patients with Dyspepsia.pptxgarvitnanecha
 

Recently uploaded (20)

Writing Agony Letter & If type O+1 & Diphthongs + Text “Arab Science”.pdf
Writing Agony Letter & If type O+1 & Diphthongs + Text “Arab Science”.pdfWriting Agony Letter & If type O+1 & Diphthongs + Text “Arab Science”.pdf
Writing Agony Letter & If type O+1 & Diphthongs + Text “Arab Science”.pdf
 
50 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 CÓ GIẢI CHI TIẾT - GIỚI HẠN KHO...
50 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 CÓ GIẢI CHI TIẾT - GIỚI HẠN KHO...50 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 CÓ GIẢI CHI TIẾT - GIỚI HẠN KHO...
50 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 CÓ GIẢI CHI TIẾT - GIỚI HẠN KHO...
 
Shapley Tech Talk - SHAP and Shapley Discussion
Shapley Tech Talk - SHAP and Shapley DiscussionShapley Tech Talk - SHAP and Shapley Discussion
Shapley Tech Talk - SHAP and Shapley Discussion
 
BTKi in Treatment Of Chronic Lymphocytic Leukemia
BTKi in Treatment Of Chronic Lymphocytic LeukemiaBTKi in Treatment Of Chronic Lymphocytic Leukemia
BTKi in Treatment Of Chronic Lymphocytic Leukemia
 
Chromatography-Gas chromatography-Principle
Chromatography-Gas chromatography-PrincipleChromatography-Gas chromatography-Principle
Chromatography-Gas chromatography-Principle
 
FILIPINO 7 IKATLO AT IKAAPAT NA LINGGO 3RD QUARTER.pptx
FILIPINO 7 IKATLO AT IKAAPAT NA LINGGO 3RD QUARTER.pptxFILIPINO 7 IKATLO AT IKAAPAT NA LINGGO 3RD QUARTER.pptx
FILIPINO 7 IKATLO AT IKAAPAT NA LINGGO 3RD QUARTER.pptx
 
CONCEPTS OF ENVIRONMENT & ECOSYSTEM.pptx
CONCEPTS OF ENVIRONMENT & ECOSYSTEM.pptxCONCEPTS OF ENVIRONMENT & ECOSYSTEM.pptx
CONCEPTS OF ENVIRONMENT & ECOSYSTEM.pptx
 
LIGHT,MIRROR,REFLECTION& REFRACTION. (Optometric optics)
LIGHT,MIRROR,REFLECTION& REFRACTION. (Optometric optics)LIGHT,MIRROR,REFLECTION& REFRACTION. (Optometric optics)
LIGHT,MIRROR,REFLECTION& REFRACTION. (Optometric optics)
 
Capter 5 Climate of Ethiopia and the Horn GeES 1011.pdf
Capter 5 Climate of Ethiopia and the Horn GeES 1011.pdfCapter 5 Climate of Ethiopia and the Horn GeES 1011.pdf
Capter 5 Climate of Ethiopia and the Horn GeES 1011.pdf
 
DISCOURSE: TEXT AS CONNECTED DISCOURSE
DISCOURSE:  TEXT AS CONNECTED DISCOURSEDISCOURSE:  TEXT AS CONNECTED DISCOURSE
DISCOURSE: TEXT AS CONNECTED DISCOURSE
 
Media Relations for Public Relations Class
Media Relations for Public Relations ClassMedia Relations for Public Relations Class
Media Relations for Public Relations Class
 
History in your Hands slides - Class 4 (online version).pptx
History in your Hands slides - Class 4 (online version).pptxHistory in your Hands slides - Class 4 (online version).pptx
History in your Hands slides - Class 4 (online version).pptx
 
first section physiology laboratory.pptx
first section physiology laboratory.pptxfirst section physiology laboratory.pptx
first section physiology laboratory.pptx
 
John See - Narrative Story
John See - Narrative StoryJohn See - Narrative Story
John See - Narrative Story
 
UniSC Sunshine Coast library self-guided tour
UniSC Sunshine Coast library self-guided tourUniSC Sunshine Coast library self-guided tour
UniSC Sunshine Coast library self-guided tour
 
ACTIVIDAD DE CLASE No 1 - SOPA DE LETRAS
ACTIVIDAD DE CLASE No 1 - SOPA DE LETRASACTIVIDAD DE CLASE No 1 - SOPA DE LETRAS
ACTIVIDAD DE CLASE No 1 - SOPA DE LETRAS
 
2.20.24 Asian Americans and the Myth of the Model Minority.pptx
2.20.24 Asian Americans and the Myth of the Model Minority.pptx2.20.24 Asian Americans and the Myth of the Model Minority.pptx
2.20.24 Asian Americans and the Myth of the Model Minority.pptx
 
Bayesian Analysis Fundamentals with Examples
Bayesian Analysis Fundamentals with ExamplesBayesian Analysis Fundamentals with Examples
Bayesian Analysis Fundamentals with Examples
 
SOCIAL JUSTICE LESSON ON CATCH UP FRIDAY
SOCIAL JUSTICE LESSON ON CATCH UP FRIDAYSOCIAL JUSTICE LESSON ON CATCH UP FRIDAY
SOCIAL JUSTICE LESSON ON CATCH UP FRIDAY
 
Evaluation and management of patients with Dyspepsia.pptx
Evaluation and management of patients with Dyspepsia.pptxEvaluation and management of patients with Dyspepsia.pptx
Evaluation and management of patients with Dyspepsia.pptx
 

Gimp09

 • 1. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 • 2. ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫
 • 3. ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ R G B ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ C M Y K ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 • 4. ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌦ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 • 5. ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌦
 • 6. ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌧ ⌦ ⌫⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 • 7. ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌧ ⌧ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌧ ⌧ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌧ ⌫ ⌫
 • 8. ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 • 9. ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦
 • 10. ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫⌦ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌦
 • 11. ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 • 12. ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫
 • 13. ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 • 14. ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫