Mikro öğretim

739 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
739
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mikro öğretim

 1. 1. 2008215036 - Oğuz TOKATLI2009215013 - Enis GÖKOĞLAN2008215027 - Doğan KİBAR2009215036 - Alp ÖNDER1
 2. 2. Bölüm Kazanımları Bu ders sonunda öğrenen; Mikro öğretimin tanımı ve ayrıştırılması yapabilecek. Mikro öğretimin planlaması açıklayabilecek. Mikro öğretimde kullanılan teknolojileri sayabilecek. Mikro öğretimin sınıf ortamında etkili işlenmesiaçıklayabilecek Mikro öğretimde geri bildirim vermeyi yapabilecek.2
 3. 3. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretime Giriş(1-7)• Öğretmenlik; algı ve öğrenme ilkelerini kullanaraköğrenenlerin, hedeflerle belirtilen bilgi ve becerilerigeliştiren ve bunun sonucunda öğrenende istendikdavranış değişikliği sağlayan meslek çeşididir.• Öğrenmeye ve gelişmeye rehber olan ve bu süreçte icraedeninde(öğretmeninde) sürekli olarak öğrendiği ve kendisinigeliştirmesi gerektiği ilkesine dayanan bir meslek olaraktanımlanır.3
 4. 4. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretime Giriş(2-7)• Öğretmenlik standart prosedürlerin uygulandığı bir işkolu değildir.• Her öğrenenin farklı olduğu göz önünde bulundurulursaöğretmenin sınıf içindeki ve okuldaki görevleriniyaparken vermek zorunda olduğu kararları analiz etmesive bu kararların doğruluğunu sorgulamasıgerekmektedir.4
 5. 5. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretime Giriş(3-7)• Bir öğretmen bir ders saati içinde ders ve öğrencilerhakkında ortalama 300 tane karar verir.(Gage, 1978)• Bu kararları öğretmen adaylarına prosedürel olaraköğretmek çok fazla zaman alacağından ve anlamsız birçaba olacağından dolayı öğretmen adaylarına bukararları nasıl alacağı ve verdikleri kararlarınsonuçlarının neler olabileceğini öğretmek daha uygunbir yaklaşımdır.5
 6. 6. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretime Giriş(4-7)• “Bir adama bir balık verirsen bir gün için bir balık yer,ancak ona balık tutmayı öğretirsen hayat boyu balık yer.”Konfiçyus• Balık tutan herkes bilir ki birçok çeşit olta, misina, yemve avlanma yerleri vardır.• Bu elemanların tek bir kombinasyonuyla tüm balıklartutulamaz dolayısıyla balık çeşitleri için bu elemanlarındoğru kombinasyonunu bilmek gerekir.6
 7. 7. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretime Giriş(5-7)• Bir balıkçı doğru oltayı, kancayı, yemi ve doğruyöntemleri kullanıp kullanmadığını sorgulamazsa bazeneve balıksız dönmek zorunda kalabilir.• Yani bir öğretmen en iyi performansını sergileyebilmesiiçin sürekli olarak kendi performansını sorgulamalı,eksikliklerini ortaya çıkarmalı ve bu eksikleri gidermeçaba içine girmelidir. Öğretmenlik bunu gerektirir.7
 8. 8. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretime Giriş(6-7)• Öğretmen adaylarına öğretmenlik mesleği ile ilgilibilgiler, beceriler ve tutumlar öğretilirken, onları gerçeksınıfın karmaşık ortamlarına bırakmadan önce gerçeksınıfın canlandırıldığı güvenli ortamlarda öğretmenlikmesleğini deneme fırsat verilmelidir.8
 9. 9. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretime Giriş(7-7)• Mikro öğretim, öğretmen adaylarına güvenli bir ortamdakısa süreli olarak temel öğretmenlik becerilerinisergilemelerine, gösterdikleri performans hakkında bilgikazanmalarına ve öğretmenlik becerilerinegeliştirmelerine yardımcı olan fırsatlar sunar.• Mikro öğretim; yüzme öğrenen birisini havuzun enderin yerine bırakmadan önce sığ yerinde su üzerindedurma, nefes alıp verme ve diğer yüzme becerilerinigeliştirmesine yardımcı olan bir yüzme dersinebenzetilebilir.9
 10. 10. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretimin Kısa Tarihi(1-4)• Mikro öğretim yöntemi 1960’lı yıllarda Dwight Allen vemeslektaşları tarafından Stanford Üniversitesindeuygulanmış ve kısa sürede öğretmen yetiştirenkurumlarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.“Eğitim için enönemli iki sebepçocukları akıllı veiyi bireyleryapmaktır.”Dr. Dwight Allen10
 11. 11. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretimin Kısa Tarihi(2-4)• Mikro öğretimde kullanılan yöntem 3 adımdan oluşur.1.• Öğretmen adayının öğretim becerilerini gösterebilecekleri genellikle 10-15 dakikasüren içeriği sınırlı kısa bir ders öğretilmesi,2.• Bu dersi akranlarından veya uzmanlardan oluşan küçük bir grubaanlatılması, anlatım sırasında video kayıt yapılması ve öğretmen adayınagösterdiği öğretmenlik performansı hakkında videoyu izleyerek geri bildirimdebulunulması ve3.• Dersin geri bildirimler çerçevesinde tekrar düzenlenerek bir daha öğretilmesiolarak sıralanabilir.11
 12. 12. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretimin Kısa Tarihi(3-4)• Allen ve Wai-Ping (1996) mikro öğretimde kullanılan birbaşka modeli “2+2 Geri dönüt” olarak tanımlamışlardır.• Bu modelde öğretmen adayı 5 dakikalık bir konuyu denemeöğretimi yapar bu öğretim performansın 2 veya 3 kamerakullanılarak kayıt altına alınır.• Daha sonra eleştiri bölümüne geçilir ve öğretmen adayıkendi performansını gözden geçirir ve eleştirir.12
 13. 13. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretimin Kısa Tarihi(4-4)• Arkasından akranlarının eleştirisini işitir. Akranlareleştirirken kural olarak gördükleri performansın iki olumlualanını iki de geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanı ifadeederler.• Daha sonra bu eleştirileri dikkati alan öğretmen adayı dersingeliştirilmiş halini tekrar sunar.13
 14. 14. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretimin Amaçları(1-11)• Mikro öğretimin en temel amacı öğretmen adaylarınaveya öğretmenlere kullandıkları öğretim yöntemlerinigeliştirmeleri için “kendisinin, akranlarının veuzmanların geri bildirim vermesidir.”• Öğretmen veya öğretmen adayı gösterdiği performansıizleyerek, kendi performansı, ses tonu, öğrencilerle olansözel ve görsel iletişimini izleyebilir ve geliştirmesigereken noktalar hakkında yorum yapabilir.• Mikro öğretimin amacını ayna karşısında kendinigözlemleyen dans sanatçısına benzetebiliriz.14
 15. 15. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretimin Amaçları(2-11)• Öğretmen veya öğretmen adayı kendi performansınıizledikten sonra özeleştiri yapabilir. Mikro öğretiminamacı öğretmen veya öğretmen adaylarında ayna görevigörmektir.• Öğretmenlikte özellikle sesin tonunun ve vurgusununkullanımı öğrenciler için öz düzenleyicileri uyaran veharekete geçiren özelliklere sahiptir.15
 16. 16. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretimin Amaçları(3-11)• İnsanlar kendi seslerini bir kayıt cihazındandinlediklerinde kendi sesleri sandıkları sesten çok farklıses tonu duyacaklardır.• Öğretmen ve öğretmen adayları ders esnasında vurguyapılması gereken yerlerde seslerini nasıl kullandıklarınıgözleyebilmesi ve ardından bunu düzenleyebilmesimikro öğretimin bir katkısıdır.16
 17. 17. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretimin Amaçları(4-11)• Öğretmenlerin kullandığı diğer iletişim araçları arasındavücut dili de vardır.• Öğretmenin vücut diliyle verdiği mesajların amaçlarınauygun şekilde verilip verilmediği yine mikro öğretimlegözlenip düzenlenebilir.• Öğretmenler mikro öğretimle kendi performansısorgulayıp eleştirdikçe her zaman bir gelişim içinolacaklardır.17
 18. 18. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretimin Amaçları(5-11)• Mikro öğretimin ikinci ana geri bildirim kaynağıolarak, akranların performansı izleyip olumlu yönlerigörüp kendilerini geliştirmelerinde yardımcı olmasıdır.• Ayrıca performansın olumsuz yönleriningeliştirilmesinde geri bildirimlerle yardımcı rol oynarlar.18
 19. 19. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretimin Amaçları(6-11)• Mikro öğretimde derste öğrenci rolü oynayan akranlardersi sunan öğretmen adayının performansındankendilerine pay çıkarabilir, ilginin dağıldığı bir andaöğretmen adayının yaptığı dikkat çekme metotlarınıgözlemleyerek kendi performansında sunabilirler.• Ayrıca öğrenci rolündeki akranlar öğretmen adayınınkullanmış olduğu sözel ve görsel mesajların bir sınıf vebir öğrenci üzerinde nasıl bir etki bıraktığı konusundada role bağlı olarak daha doğru geri bildirim vermelerinisağlayacaktır.19
 20. 20. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretimin Amaçları(7-11)• Mikro öğretimin üçüncü ve son geri bildirim aşamasıöğretmen adayının uzman tarafından eleştirilmesidir.• Uzman, olumlu ve olumsuz olarak tanımlanabilecekperformans alanlarını çekilen video eşliğinde öğretmenadayı ile tartışır ve yetersiz performans alanlarını nasılgeliştirebileceği konusunda açıklamalar yapar.20
 21. 21. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretimin Amaçları(8-11)• Bütün geri bildirim etkinlikleri öğretmen adayında üçönemli özelliğin gelişmesine yardımcı olur;1.• Öz değerlendirme ve özeleştiri2.• Akran değerlendirmesi veakran eleştirisi3.• Kişisel ve mesleki gelişimdeeleştirileri değerlendirme21
 22. 22. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretimin Amaçları(9-11)• Öğretmen ve öğretmen adaylarının kendi öğretmenlikperformanslarının olumlu ve olumsuz yanlarınınfarkında olmaları ve bunları bir sonraki öğretimetkinliğinde olumlu yanlarını arttırıp olumsuz yanlarınınasıl iyileştirebileceği hakkında düşünmelidirler.22
 23. 23. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretimin Amaçları(10-11)• Kendi performansı hakkında düşünebilen veolumlu/olumsuz yanlarını görebilen bir öğretmen,başka öğretmenlerin öğretmenlik performanslarına dayapıcı eleştiri ile yaklaşıp faydalı geri bildirim verebilir.• Bir öğretmenin sadece olumsuz performansnoktalarından yola çıkarak verilecek geri bildirimöğretmenin performansını düzeltmesinden çok kendiperformansını savunmasına sebep olur.23
 24. 24. Mikro Öğretim Nedir?• Mikro Öğretimin Amaçları(11-11)• Mikro öğretim yöntemi öğretmenler ve öğretmenadayları için belli öğretmenlik yetenekleriningeliştirilmesinde laboratuar ortamı hazırlayıp buyetenekler hakkında geri bildirim verilmesini sağlar.• Aynı zamanda öğretmenlerin ve öğretmen adaylarınınmesleki uygulamaları hakkında özeleştiri yapmalarınayardımcı olur.24
 25. 25. Mikro Öğretime Genel Bakış Mikro öğretimde amaç bir içeriği öğretmek değilseçilmiş bir öğretim tekniğini uygulamaktır.Seçilecekkonu mümkün olduğunca dar kapsamlıtutulmalıdır.(5-10 dk)25
 26. 26. Mikro Öğretime GenelBakış(devam) Esas odak noktanın değerlendirilecek olan öğretimbecerisi olduğu unutulmamalıdır. Bu becerilerarasında sınıf yönetimi,öğrenciye geri bildirim verme,konuya giriş yapma gibi beceriler örnek olarakgösterilebilir.26
 27. 27. Mikro Öğretime GenelBakış(devam) Mikro öğretimin aşamalı olarak ilerler bunlar; 1-Hazırlık ve planlama 2-Teknolojinin seçimi 3-Plana uygun şekilde işleme 4-Gözden geçirme 5-Geri bildirim verme27
 28. 28. Mikro Öğretime Hazırlık Planlama Mikro öğretimin ilk aşaması öğretime hazırlıktır.Mikroöğretimde, öğretmen adaylarının kendilerine verilensüre içinde belirledikleri öğretim hedeflerinidinleyicilere kazandıracak öğretim becerilerini en iyişekilde sergileyebilmeleri için planlama yapmalarıgerekir.28
 29. 29. Mikro Öğretime Hazırlık(devam) Bu planda süre, mikro öğretimde bulunacak adaysayısına göre tüm adaylara kendilerinideneyebilecekleri en fazla süreyi sağlama esasına göregenellikle 10-15 dakikayı geçmemektedir.29
 30. 30. Mikro Öğretime Hazırlık(devam) Bu planlama mikro öğretim oturumunun baştan sonanasıl yürütüleceğinin planıdır.Bu çerçevede öğretmenadayı aşağıdaki soruları kendine sormalıdır.30
 31. 31. Mikro Öğretime Hazırlık(devam) Hangi kavramı veya beceriyi öğrencilere öğreteceğim? Öğretim hedefleri nelerdir?Mikro öğretim bittiğindeöğrenilmesi istenilen öğretim çıktıları açıkçabelirtilmelidir.31
 32. 32. Mikro Öğretime Hazırlık(devam) Öğretilecek kavram veya beceri hangi alt kavram veyabecerilere ayrılmaktadır? Öğretilecek alt kavram veya beceriler hangi sıra ilesunulmaktadır? Öğretimde hangi öğretim yöntemi kullanılacaktır?32
 33. 33. Mikro Öğretime Hazırlık(devam) Ders planı:Açık ve anlaşılır öğretimsel hedefler olmasıve bunların anlaşılır sıraya konulması. Dikkat çekme:Öğrencilerin konuya dikkat veilgilerinin çekilerek, konuyu gerçek hayattakiihtiyaçlarla ilişkilendirme. Sunu:Öğretilecek konunun uygun dil, açıklamalar,görseller ve örneklerle açıklanması.33
 34. 34. Mikro Öğretime Hazırlık(devam) Anlatım dili:Anlatım dili monoton olmamalı gereklitonlamalar yapılmalıdır. Katılım:Öğrencilerin derse katılmasını teşvik edicietkinlikler düzenleme. Soru-cevap:Öğrencilerin düşünmesini ve dersekatılımını sağlayan sorular sorma. Toparlama:Dersin sonunda özetleme.34
 35. 35. Mikro Öğretime Hazırlık(devam) Etkinlik Hazırlama Öğretimin amaçlarından biri de öğrencilerin ilgileriniçekmek, motivasyonlarını arttırmak ve onların daöğretimde yer almasına fırsat tanımaktır.Bunun içinetkinlik düzenlemek ve öğrencilerle bu etkinlikleriyapmak gereklidir.35
 36. 36. Mikro Öğretime Hazırlık(devam) Etkinlik Hazırlama Etkinlik dersin başında, ders sırasında veya derssonunda yapılabilir.Ders başında yapılacak etkinliklerde merak duygusuuyandırılmalıdır.Ör:Tarih dersinde Osmanlı Ünitesiniişlerken derse yeniçeri giysileriyle girebilir.36
 37. 37. Mikro Öğretime Hazırlık(devam) Etkinlik Hazırlama Ders sırasındaki etkinlikler seçilen yönteme yönelikolmalıdır. Ders sonundaki etkinliklerde öğrencinin dersteöğrendiklerini bir araya getirme fırsatısunulmalıdır.Ör:Öğrencilere gruplar halinde kavramharitası yaptırmak.37
 38. 38. Mikro Öğretime Hazırlık(devam) Kişilerarası İlişki Öğretmenlik mesleği bir açıdan bakıldığında toplumönünde hitap ve toplumla iletişim kurabilmebecerilerinin gerektiği bir meslektir. Dolayısıyla öğretmenin giyimi, dış görünüşü,diksiyonu ve vücut dilini kullanması; öğrencininöğretim yapılan içeriği, öğretim yöntemini veöğretmen algısını etkileyen faktörlerdir.38
 39. 39. Mikro Öğretime Hazırlık(devam) Kişilerarası İlişki Öğretmenlik mesleğinde giyim öğrencidikkatini çekebileceği için dikkat edilmesigereken bir husustur. Öğretmen temiz, ütülü ve genel ahlakanlayışına uygun giyinmelidir.Ayrıca saç vesakal kesimlerine dikkat edilmelidir.39
 40. 40. Mikro Öğretime Hazırlık(devam) Kişilerarası İlişki İnsanlarla iletişim kurarken konuştuğumuz konuşmadili önemlidir.Doğru bir iletişim kurabilmek için dildoğru kullanılmalıdır. Dili doğru kullanmak sadece uygun cümle yapısı vekelimeleri seçmek değildir.Bunun yanı sıra diksiyon dabüyük önem taşır.40
 41. 41. Mikro Öğretime Hazırlık(devam) Kişilerarası İlişki İletişim sadece sözel olarak değil görsel olarak dakurulur.Görsel iletişim yollarından biri de vücut dilininkullanılmasıdır.Yüz mimikleri ellerin hareketleri vepozisyonları öğretmenlerin öğrencilere verdiği iletişimişaretleridir.41
 42. 42. Mikro Öğretime Hazırlık(devam) Kişilerarası İlişki Bu işaretler mümkün olduğunca öğretimle ilgili olmalıve öğrencilerin dikkatini öğretilecek konuyatoplamalıdır.Örneğin gülümseyen bir öğretmen ilesürekli somurtan bir öğretmen arasında mutlaka farkolacaktır.42
 43. 43. Mikro Öğretime Hazırlık(devam) Materyal Hazırlama Mikro öğretim uygulaması sırasında öğretilen kavramveya becerilerin öğrenciler tarafından daha iyianlaşılması ve öğretim için kullanılan zamanın verimlikullanılabilmesi için işitsel ve görsel materyalkullanılmalıdır.43
 44. 44. Mikro Öğretime Hazırlık(devam) Materyal Hazırlama Anlatımda kullanılmak üzere görsel materyalhazırlanmalıdır. Ör: Türkiye’nin madenlerini sözelolarak anlatmak yerine harita üzerinde göstermekdaha etkili öğrenme sağlayacaktır.44
 45. 45. Mikro Öğretimde HangiTeknolojiler Kullanılmaktadır?• Mikro öğretim yönteminin amacı öğretmenadayının gösterdiği öğretmenlik performansınıkendisinin ve akranlarının görmesine izinvermesidir.• Öğretmen adayının gösterdiği performansın kayıtaltına ve izlenmesi öğretmen adayına performansıhakkında geri bildirim verme için en iyi yöntemdir.45
 46. 46. Mikro Öğretimde HangiTeknolojilerKullanılmaktadır?(Devam)Mikro öğretim uygulamalarında temel olarakiki tip teknoloji kullanılmaktadır; geleneksel videokaydı ve çevirim içi tartışma listeleri.46
 47. 47. Video KayıtVideo kayıt bir ayna görevi görerek öğretmen adayınınkendi eksiklerini ilk elden görme fırsatı verir.Geleneksel olarak mikro öğretim yönteminde hemsınıfın hem de öğretmen adayını gösterecek şekilde videokamera yerleştirilir. Kamera veya kameraların sınıf içiyerleşimi öğretmen adayına ve akranlara en fazla bilgiverecek şekilde yerleştirilmelidir.47
 48. 48. Video Kayıt(Devam)Video kayıt için gerekli malzemeler şunlardır: Bir veya iki adet video kamera Yeterli sayıda video kaset Yeterli sayıda tripot Kablosuz yaka mikrofonu48
 49. 49. Ekrandan İzlemeBir kamera ve bir monitörün kullanıldığıdurumda kamera sınıfın en arkasına yerleştirilereköğretmen adayı ve öğrenci rolünü oynayan akranlarıkayıt altına alacak şekilde yerleştirilecek.49
 50. 50. Ekrandan İzleme(Devam)Bir kameranın kullanıldığı durumlardakamera tüm sınıfı aldığı için öğretmen adayındanuzak mesafede olabilir bu da ayrıntıları ve sesiyakalamada zayıf yanlar olarak ortaya çıkar.50
 51. 51. Ekrandan İzleme(Devam)İki kameranın kullanıldığı durumlardakameranın biri öğretmen adayını kayıt ederkendiğeri ise öğrencilerin tepkilerini kayıt altına alır.Böylelikle öğretmen adayının davranışı veöğrencilerin davranışı aynı anda kayıt altına alınır.İmkanınız varsa; kamera kullanımı ve çekimiçin uzman bir kullanıcıdan yardım alınmalıdır.51
 52. 52. Ekrandan İzleme(Devam)Gözden geçirme sırasında çekilen video kaydıekrandan izlenir.Tek ekranlı izlemede, izleyiciler sadeceöğretmen adayına odaklanır ancak kamera ileöğretmen adayı arasında ekranda oluşan mesafeöğretmen adayının hareketlerini izlemekte zorlukçıkarabilir.Bu zayıf yanı ortadan kaldırmak için ikikamera kullanılabilir.52
 53. 53. Ekrandan İzleme(Devam)Gözden geçirme amaçlı olarak videokayıtlarının izlenmesinden sonra tartışma ve geribildirim bölümüne geçilir. Tartışma ve geri bildirimbölümü uzman öğretmenin gözetiminde veyönlendirilmesinde olmalıdır.53
 54. 54. Çevirim içi Videolar Ve TartışmaListeleriSınıf içi mikro öğretimden farkı daha öncedençekilmiş videoların izlenmesi ve öğrencilertarafından yorumlanmasıdır.54
 55. 55. Çevirim içi Videolar Ve TartışmaListeleri(Devam)Faydaları; Sınıf ortamında çekilen mikro öğretim videolarınagöre daha zengin durumlar sunar. Bu videolar öğretmen adaylarına kişisel olaraktanımadığı adayların da performanslarını izlemefırsatı sunar.55
 56. 56. Çevirim içi Videolar Ve TartışmaListeleri(Devam)Mikro öğretimde çevirim içi videolarıntartışma forumları ile birlikte kullanılması; Sınıf içi tartışmaları daha zengin hale getirir. Sınıf ortamında kısıtlı zamanda tartışılamayankonular veya sınıf ortamında çekingen olanöğrenciler, daha fazla düşünme zamanı ayırıpyorumlarını yazabilirler.56
 57. 57. Çevirim içi Videolar Ve TartışmaListeleri(Devam) Çevirim içi ortamın sınıf ortamına göre bir diğergüçlü yanı da farklı okullardaki veya farklıülkelerdeki adaylar ile mikro öğretim denemeleriüzerine yorumlar yapma fırsatı sağlamasıdır. Örneğin; Japonya’daki bir öğretmen adayınınmikro öğretimde kullandığı öğretmenlikuygulaması orta doğu veya batı ülkelerinde farklışekillerde algılanıp yorumlanabilir.57
 58. 58. Çevirim içi Videolar Ve TartışmaListeleri(Devam)Çevirim içi ortamın zayıf yanı ise;tartışmalarının eş zamansız oluşundan dolayı mikroöğretim için verilen geri bildirimin zamanındaolmaması ve mikro öğretimi yapan öğretmenadayının kendi performansı hakkında anında geribildirim alamamasıdır.58
 59. 59. MİKRO ÖĞRETİMDE GERİBİLDİRİM(1/4) Mikro öğretim uygulamasının ana parçalarından birtanesi de öğretmen adayına gösterdiği performanslailgili olarak geri bildirim verilmesi veya kendisiningösterdiği performansın da eleştirisini yapmasınısağlamaktır.Verilen geri bildirim ile öğretmen adaylarıkullandıkları öğretim yönteminde kendi eksikliklerinigörebilir ve sonraki denemede nasıl geliştirebileceklerikonusunda akranlarından ve uzmandan bilgialabilirler.59
 60. 60. MİKRO ÖĞRETİMDE GERİBİLDİRİM(2/4) Mikro öğretim yönteminde iki ana geri bildirimkaynağı vardır,akranlar ve uzman.Akranlar sınıf içindehem öğrenci rolünü oynayan hem de öğretmenadayına geri bildirim veren diğer öğretmenadaylarıdır.Akranlarından gelen geri bildirim hemöğrenciden hem de bir meslektaştan gelen veri olarakdeğerlendirilmelidir60
 61. 61.  İkinci ana geri bildirim kaynağı ise uzmandır.Uzmangenelde mikro öğretim semineri düzenleyen ve dersiniveren öğretim elemanıdır.Onun hazır olmadığıdurumlarda bir başka öğretim elemanı rolünüüstlenir.Uzman ,öğretmen adayının performansınıuzman bir eğitimci ve deneyimli bir öğretmen olarakizler ve değerlendirir.Uzmanın sağlayacağı geribildirimler adayın mesleki gelişiminde oldukçaönemlidir.MİKRO ÖĞRETİMDE GERİBİLDİRİM(3/4)61
 62. 62. MİKRO ÖĞRETİMDE GERİBİLDİRİM(4/4) Bazı durumlarda uzman sınıftaki akranlardan bir veyabir kaçını örgütleyerek gerçek sınıf etkileşimine yakınbir ortam hazırlayarak adayın performansını ve sınıfyönetimini görmek ister.Geri bildirimin sistematikolması etkililiğini arttırır,dolayısıyla geri bildirimleradayın mesleki gelişiminde oldukça önemlidir.62
 63. 63. GERİ BİLDİRİM VERİRKEN(1/6) Geri bildirim verirken öğrenci rolünü oynayanöğretmen adayları ve uzman,öğretim yönteminikullanan öğretmen adayının canlı performansınıizlerken ve videoda gözden geçirirken öğretmenadayına müdahale etmeden geri bildirim verilecekalanlar hakkında notlar almalıdır.Bu notları faydalıgeri bildirim haline çevirirken aşağıdaki noktalaradikkat etmelidir.63
 64. 64. GERİ BİLDİRİM VERİRKEN(2/6) Geri bildirim verilecek performans alanları hakkındagenel değil ayrıntılı bilgi verilmelidir."Açıklamalarınanlaşılır değildi" şeklinde geri bildirimin yerine tamolarak hangi noktaların anlaşılır olmadığı ve bunoktaların neden anlamakta güçlük çekildiğiaçıklanmalıdır.64
 65. 65. GERİ BİLDİRİM VERİRKEN(3/6) Öğretmen adayının performansının iyi veya kötüolduğu hakkında değerlendirmeci bir yaklaşımdan çokne olduğunu açıklayan yaklaşım tercihedilmelidir.Öğretmen adayına geliştirebileceğinoktalarda geri bildirim vermek kişisel özelliğindendolayı değiştiremeyeceği bir nokta hakkında geribildirim vermekten daha iyidir.65
 66. 66. GERİ BİLDİRİM VERİRKEN(4/6) Örneğin sesi doğuştan tiz olan bir adaya ses kalitesihakkında yorum yapmak cesaretini kırabilir.Normaldesesi düzgün olan ancak mikro öğretimde heyecandandolayı sesi kısık çıkan bir öğretmen adayınaheyecanının yenmesi için tavsiyelerde bulunulabilir66
 67. 67. GERİ BİLDİRİM VERİRKEN(5/6) Öğretmen adayına performansını geliştirebileceği birveya iki alan bildirin.Çok fazla öneri kafa karışıklığınasebep olabilir.Ailen ve Wai-Ping(1996) "2+2"yönteminde öğretmen adayına 2 tane çok iyi yaptığı ve2 tane de geliştirmesi gereken yerler hakkında geribildirim verilmesini önermiştir.67
 68. 68. GERİ BİLDİRİM VERİRKEN(6/6) Geri bildirime öncelikle öğretmen adayının iyiperformans gösterdiği alanlarla başlamalı ve dahasonra geliştirilmesi gereken alanlar üstüne geribildirim verilmelidir.İlgi gösterdiği performansıneksiklikleri ile başlanırsa veya sadece negatifyönlerden bahsedilirse, öğretmen adayı için bu geribildirim cesaret kırıcı olur ve etkisi düşer68
 69. 69. GERİ BİLDİRİM ALIRKEN(1/2)Geri bildirim alırken öğretmen adaylarının göstermesigereken bazı davranışlar vardır.Bunlar aşağıdasıralanmıştır.Geri bildirim verilirken, geri bildirim veren akran veyauzmanın konuşmasını kesmeden sessizce dinlenmelive sadece bazı noktaları daha açık anlamak için sorularsorulmalıdır.Geri bildirimler hakkında açık ve hoşgörülüolunmalı,mesleki gelişim için önemi akılda tutulmalıve değerlendirilmelidir.69
 70. 70. GERİ BİLDİRİM ALIRKEN(2/2)Not tutulmalıdır.Geri bildirimler çok genel ve ayrıntılı gelmiyorsa,performansınızdan somut örnekler verilmesiniisteyebilirsiniz.Yapılan her eleştiri doğru olmayabilir,tereddüttekalındığında diğer akranların da görüşleri istenebilir.70
 71. 71. ÖZ ELEŞTİRİ VE YANSIMA(1/3) Öz eleştiri öğretmen adaylarının kendi öğretimpratiklerinin güçlü ve zayıf yanlarını görme fırsatıverir.Neredeyse tüm öğretmenler bilinçli veya bilinçsizşekilde öğretmenlik uygulamaları hakkında öz eleştiriyaparlar ancak bu öz eleştiriler sistematik bir şekildeyapılır ve kağıt üzerine dökülürse daha etkili olur.71
 72. 72. ÖZ ELEŞTİRİ VE YANSIMA(2/3) Öz eleştiri konusunda öğretmen veya öğretmenadayları akranlarını değerlendirdikleri kontrol listeleriile kendi uygulamalarını değerlendirirler.Ayrıcayazdıkları günlükler ile yaptıkları öğretmenlikuygulamalarında yaptıkları etkinlikleri,öğrencilerintepkilerini,başlarından geçenleri ve ne hissettiklerikonusunda kendi uygulamaları hakkında yansımalaryazarlar.72
 73. 73. ÖZ ELEŞTİRİ VE YANSIMA(3/3) Tüm bu değerlendirme çalışmaları öğretmenlerin veyaöğretmen adaylarının performanslarındaki eksiknoktaları ve bu noktaları nasıl geliştirebileceklerinikonusunda yardımcı olur.Zaman içinde öğretmen veyaöğretmen adayı bu değerlendirme formları ve kendiyansımaları içinde tekrarlayan durumlar görecektir vebu tekrarlayan durumlar genel olarak hangi alandaiyi,hangi alanda zayıf performans gösterdiğinikendisine gösterecektir.Bu değerlendirme veyansımalar genelde dersten sonra yapılırsaöğretmenler için etkili bir geri bildirim aracıolmaktadır.73
 74. 74. MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ(1/6) Mikro öğretimde öğretmen adayının bir öğretim yönteminiuygularken sergilemiş olduğu performans sistematik olarakbelli kriterlere göre değerlendirilmelidir.Değerlendirmeninsistematik olması performansın odaklanması gerekenyerlerine dikkat çekmekte yardımcı olur ve öğretmenlikiçin önemli olan performans alanlarındaki eksiklikleritanımlar. Aşağıdaki Mikro öğretim performans değerlendirmeörneğini inceleyelim.74
 75. 75. MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ(2/6)75
 76. 76. MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ(3/6)76
 77. 77. MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ(4/6)77
 78. 78. MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ(5/6)78
 79. 79. MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ(6/6)79

×