Etik

324 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
324
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Etik

 1. 1. BĠLĠġĠMTEKNOLOJĠLERĠVEETĠKHazırlayan:2010215026 Muharrem KAYHANDers: Özel Öğretim Yöntemleri 2Ögr. Gör. Tijen AKADA1
 2. 2.  Etik nedir tanımlayabileceksiniz. Bilişim teknolojileri ve etik kurallarınısayabileceksiniz. Gizlilik ne olduğunu söyleyebileceksiniz. Doğruluğun ne olduğunu söyleyebileceksiniz. Fikri Mülkiyetin tanımını yapabileceksiniz.Hedef ve Kazanımlar 1/22
 3. 3.  Erişim nedir tanımını yapabileceksiniz. Bilgisayarların işyerlerinde kullanılmasının insanlaragetirdiği yeni durumları öğreneceksiniz. Bilgisayar suçlarını öğreneceksiniz.Hedef ve Kazanımlar 2/23
 4. 4.  Etik nedir ? Bilişim Teknolojileri ve Etik denildiğinde aklınıza negeliyor?4Ön Bilgiler
 5. 5.  Yunanca “ethos” kelimesine dayandığı usul, adetyada gelenek anlamına geldiği biliniyor. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı,iyiyle kötüyü,adil ile adil olmayanı ayırt etmek ve doğru, haklı ,iyive adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır.5Etik 1/2
 6. 6.  Etik Teorileri; Normatif Etik Meta Etik Betimleyici Etik6Etik 2/2
 7. 7.  Elektronik ve network ortamında uyulması gerekenkuralları tanımlayan normlar ve kodlar kısaca bilişimetiğini ifade eder. Bilişim Etiğine, bilişim alanında uyulması gerekenyazılı ve yazılı olmayan kurallar diyebiliriz7Bilişim Teknolojileri ve Etik 1/10
 8. 8.  Bilişim etiği, genel olarak bilgi ve iletişimteknolojileri(BİT) kullanımı ile ortaya çıkan bir takımetik konularını ele alan şemsiye bir kavram olarakdüşünülebilir. Bilişim etiğine ilişkin günlük hayatta en sıkkullanılan kavramlar bilgisayar etiği ve internetetiğidir.8Bilişim Teknolojileri ve Etik 2/10
 9. 9.  Bilgisayar etiği, sürekli gelişen bilgisayarteknolojilerindeki kavram,politika, değerlerarasındaki ilişkileri ele alan dinamik ve karmaşıkçalışma alanı biçiminde tanımlanabilir. Bilgisayar Etiği Enstitüsü(Computer Ethics Institute)tarafından ortaya konan 10 etik kuralı şunlardır.9Bilişim Teknolojileri ve Etik 3/10
 10. 10.  1. Bilgisayarı başka insanlara zarar vermek içinkullanma. 2. Başka insanların bilgisayar çalışmalarınakarıştırma. 3. Başka insanların dosyalarını karıştırma. 4. Bilgisayarı hırsızlık yapmak için kullanma. 5. Bilgisayarı yalan bilgiyi yaymak için kullanılma.10Bilişim Teknolojileri ve Etik 4/10
 11. 11.  6. Bedelini ödemediğimiz yazılımı kopyalamaya dakullanma. 7. Başka insanların bilgisayar kaynaklarını izinalmadan kullanma. 8. Başka insanların entelektüel bilgilerini kendimizemal etme. 9. Yazılan programın sosyal hayata etkilerinedikkat et. 10.Bilgisayarı saygı duyulacak, hakkındabahsedilecek şeyler için kullan.11Bilişim Teknolojileri ve Etik 5/10
 12. 12.  İnternet etiği, internet üzerinde kabul edilebilir ya dakabul edilemez davranışları belirleyen kurallardır. Shea(2003) internet etiği hakkında 10 temel kuralbelirtilmiştir.12Bilişim Teknolojileri ve Etik 6/10
 13. 13.  1) İnsan olduğunu unutmayın. 2) İnternet ortamında normal hayatta davrandığınızgibi davranma. 3) Sanal ortamda bulunduğunuz yerin bilincindeolarak davranışta bulun. 4) İnsanların zamanlarına ve internet erişimolanaklarına saygı göster. 5) İnternette güzel görün13Bilişim Teknolojileri ve Etik 7/10
 14. 14.  6) Bilgilerinizi paylaşın 7) Ateşli tartışmalarda kontrolünüzü kaybetmeyin. 8) İnsanların özel hayatlarına saygı gösterin. 9) Gücünüzü kötüye kullanmayın. 10) İnsanların hatalarına karşı bağışlayıcı olun.14Bilişim Teknolojileri ve Etik 8/10
 15. 15.  Mason(1986), söz konusu bilişim etiği sorunsallarınıPAPA olarak Kodlayabileceği biçimdegruplandırmıştır. Gizlilik(Privacy) Doğruluk(Accuracy) Fikri mülkiyet(Property) Erişim(Accesibility)15Bilişim Teknolojileri ve Etik 9/10
 16. 16.  Bilgisayarların işyerlerinde kullanılması Bilgisayar suçları Mesleki sorumluluk Küreselleşme16Bilişim Teknolojileri ve Etik 10/10
 17. 17.  Gizlilik, Mason(1986) BİT’te meydana gelengelişmeleri (izleme,hesaplama,erişme vb.yeteneklerinin artması ve kolaylaşması) ve kararalma sürecinde kullanılan bilginin değerininartmasının bireylerin özel yaşantı alanlarını tehditeden iki önemli güç olduğunu belirtmiştir. BİT yardımı ile bankacılık, ticaret , iletişim, eğlenceve eğitim etkinlikleri hızlı ve kolay bir biçimdegerçekleştirilebilmektedir17Gizlilik
 18. 18.  Doğruluk, Bilgi çağında geçmiş tarihsel dönemleregöre özellikler BİT’ in kullanımı bilginin hemmiktarında hem de niteliğinde büyük artışsağlamıştı Elektronik ortama girilen bilginin doğruluğu çoğuzaman kontrol edilmediği için sorunlaroluşturabilmektedir.18Doğruluk
 19. 19.  BİT ile elektronik ortamda kolayca kopyalanabilmesive dağıtılabilmesi fikri mülkiyet temelinde birtakımsorunlar ortaya çıkarmıştır Bu durum, “bilginin sahibi kimdir”, “bilgiye ödenmesigereken ekonomik bedel nedir” gibi sorulara nedenolmuştur. Mason(1986)19Fikri Mülkiyet 1/2
 20. 20.  12 Mart 2004 tarihinde Resmi Gazete’deyayınlanarak yürürlüğe giren Fikir ve Sanat EserleriKanunu’na göre korsan yazılımın kullanılmasıkopyalanması yasaklanmıştır. Ama bu durum Fikri mülkiyet etiğininçiğnenmemesine engel olamamıştır.20Fikri Mülkiyet 2/2
 21. 21.  Bilgiyi kullanmada her buluş, kağıdın bulunuşundanmodern bilgisayarlara kadar olan, okur-yazarlığıelde etmek için yeni talepler getirmiştir. Bir bilgitoplumunda, bir vatandaş okur-yazar olmak için enazından üç şeye sahip olmalıdır (Mason, 1986).21Erişim 1/2
 22. 22.  Bilgi ile uğraşmak için zeka becerilerine sahipolmalıdır. Bilgiyi depolayan, ileten ve işleyen bilgiteknolojilerine girebilmelidir. Sonuncu olarak, bilginin kendisine erişebilmelidir.22Erişim 2/2
 23. 23.  Günümüzde bilgisayarlar birçok işin üstesindengelmektedir. Bazen tamire gereksinim duyulsa bile; bilgisayarlaruyumazlar, yorulmazlar, hasta olmazlar vedinlenmeleri için zamana ihtiyaç duymazlar. Bu yüzden birçok meslek dalında insanlarınyerlerine bilgisayarlar kullanılmaktadır.23Bilgisayarların İşyerlerindeKullanılması 1/2
 24. 24.  Bu durum istihdam için kötü bir durum olarakgözükse bile donanım ve yazılım mühendisliği,sistem analistliği, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayarsatıcılığı gibi yeni mesleklerde oluşturmaktadır. Bazı iş alanlarında insanların yerini tam olaarakalmasa bile işleri oldukça kolaylaştıracaktır.24Bilgisayarların İşyerlerindeKullanılması 2/2
 25. 25.  Zararlı yazılımlar ve kötü niyetli kişiler bilgi çağınınönemli etik sorunlarındandır. Zararlı yazılımlar, Bilgisayar kullanıcılarına vekurumlara başta veri kaybı ve sistem çökmesiolmak üzere çok büyük maddi ve manevi zararlarverebilmektedirler.25Bilgisayar Suçları
 26. 26.  Bilgisayar uzmanlarının bilgilerinden dolayıtoplumda itibarlı ve sözü geçen konumu vardır. Mesleki Sorumluluk, Bilgisayar uzmanlığı ile ilgilimesleki kuruluşları etik ilkeler oluşturmuş,etiksorumlulukların yönetimi ve anlaşılması için dersprogramları geliştirmişlerdir.26Mesleki Sorumluluk
 27. 27.  Küresel yasal durumlar, küresel iş ilişkileri ya daküresel eğitim ortamlarında geçerli olacak etikkurallar ve değerlerin belirlenmesi gerekmektedir.27Küreselleşme
 28. 28. WORDLE28
 29. 29.  1) Doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı,iyiyle kötüyü,adil ile adil olmayanı ayırt etmek ve doğru, haklı ,iyive adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaya……..denir. A) Erişim B) Gizlilik C) Etik D) Doğruluk29Değerlendirme Soruları 1/5
 30. 30.  2) Aşağıdakilerden hangisi Etik Teorileri arasındayer almaz? A) Normatif Etik B) Uygulamalı Etik C) Meta Etik D) Betimleyici Etik30Değerlendirme Soruları 2/5
 31. 31. 31 3) Bilgisayar Etiği Enstitüsü(Computer EthicsInstitute) tarafından ortaya konan etik kuralındanbiridir? A) İnternette güzel görün B) Başka insanların dosyalarını karıştırma. C) Gücünüzü kötüye kullanın. D) İnsanların hatalarına karşı acımasız olun.Değerlendirme Soruları 3/5
 32. 32.  4) Mason(1986), söz konusu bilişim etiğisorunsallarını PAPA olarak Kodlayabileceği biçimdegruplandırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardanbiri değildir? A) Doğruluk B) Erişim C) Gizlilik D) Etik32Değerlendirme Soruları 4/5
 33. 33.  5 ) Shea(2003) internet etiği hakkında 10 temelkural arasında yer almaz? A) İnsan olduğunu unutmayın. B) İnsanların özel hayatlarına saygı gösterme. C) Bilgisayarı hırsızlık yapmak için kullanma. D) İnsanların hatalarına karşı bağışlayıcı olun.33Değerlendirme Soruları 5/5
 34. 34.  1) C 2) B 3) B 4) D 5) C34Değerlendirme Cevapları
 35. 35. 35DĠLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠNTEġEKKÜRLER

×