Tekim Akademi Teknoloji Yonetimi Eğitimi

572 views

Published on

www.tekimakademi.net

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tekim Akademi Teknoloji Yonetimi Eğitimi

  1. 1. www.tekim.com.tr www.tekimakademi.netTeknoloji Yönetimi EğitimiBilim ve teknolojideki gelişmenin hızlanmasına paralel olarak pazardaki rekabetin ve değişkenliğin artması,ileri teknolojiye dayalı araştırma, teknoloji ve yeni ürün geliştirme çalışmaları gerçekleştiren kuruluşlar içinteknoloji yönetimini, stratejik ve operasyonel düzeyde vazgeçilmez bir yönetim ve karar destek unsuruhaline getirmiştir. Teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, gelişen teknolojinin yarattığı fırsatları ürünyeniliğine dönüştürmeyi başaran kuruluşlar rekabette önemli avantajlar elde etmektedirler.Teknoloji yönetimi bilgi, süreç, yöntem ve araçları, ürün yol haritaları oluşturmaktan, insan kaynakları veyetkinlik planlamasına, ArGe proje alanlarının belirlenmesinden, yeni ürün geliştirmede teknolojik riskanalizlerine kadar geniş bir yönetim yelpazesini kapsamaktadır. Teknoloji Yönetimi eğitiminin amacıbu yelpaze içinde, teknoloji, ürün ve pazar arasındaki kavramsal ilişkilerin kurularak, etkin bir teknolojiyönetimi için gereken temel altyapının katılımcılara kazandırılmasıdır.Eğitim Hedefleri: Bu eğitimin sonunda katılımcılar, teknoloji- Eğitim Kapsamılerin ve teknolojik gelişmelerin nasıl izleneceği, kuruluşun  Temel Kavramlarstratejileri ile teknoloji hedeflerinin nasıl ilişkilendirileceği,  Teknolojinin Stratejik Yönetimiteknoloji yol haritalarının nasıl oluşturulacağı, teknolojik ye-  Stratejik Yönetim ve Teknoloji Yönetim Süreciteneklerin nasıl kazanılacağı, yönetileceği ve nasıl ticarileştiri-  Teknoloji Geliştirme Yaklaşımı (Radikal/Artımsal/Stratejik)leceği; yeni ürün geliştirme projelerinde teknolojik değerlen-  Modülerlik ve Örgütsel Düzenlemedirmelerin ve risk analizlerinin nasıl yapılacağı gibi konularda  Teknoloji Yönetiminde Kullanılan Yaklaşımlaranaliz, karar ve yönetim becerilerini geliştirmiş olacaklardır.  Teknoloji Taksonomisi OluşturmaEğitim Süresi: 3 gün  Teknoloji ÖnceliklendirmeUygulama: 15-20 kişilik sınıflarda etkileşimli konu anlatımı;  Teknoloji Olgunluk/Yetkinlik/Hazırlık Analizleriyöntem, teknik ve araçların anlatılması; atölye çalışması ve  Teknoloji Öngörüsüvaka analizleri  Teknoloji Yol Haritası  Teknoloji Eylem PlanlarıKimler Almalı: Teknoloji, ArGe, mühendislik, üretim, proje  Teknoloji Yönetiminin İş Süreçleri İle İlişkisiyönetimi ya da stratejik yönetimden sorumlu uzmanlar; iş  Teknoloji Yönetimi ve Proje Yönetimigeliştirme; proje geliştirme, ürün geliştirme uzmanları;  Teknoloji Yönetimi ve Yeni Ürün Geliştirmeteknoloji yönetiminin firma ölçeğinde uygulanması  Teknoloji Yönetimi ve Sistem Mühendisliğikonusunda bilgi sahibi olmak isteyen kişi, kurum ve kuruluş  Teknoloji Yönetimi ve Mühendislik Yönetim Süreçleritemsilcileri.  ArGe ve Teknoloji YönetimiKatılım Ön Koşulu: Mühendislik eğitimi almış olmak.  Teknoloji Yönetimi ve İnovasyon (Yenileşim) Yönetimi© TEKİM - Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi Tel: 312-2956301 Faks: 312-2956200Mustafa Kemal Mahallesi 2131.Sokak 27/22 Çankaya, 06510 Ankara ePosta: info@tekim.com.trArmada İş Merkezi Eskişehir Yolu No:6 Kat:12 Söğütözü, 06520 Ankara www.tekim.com.tr- www.tekimakademi.net
  2. 2. www.tekim.com.tr www.tekimakademi.netBütünleşik Kurumsal Eğitim Çözümleri Öğrenilen bilginin üreten TEKİM Destekleri bilgiye dönüşmesi süreci, Aşağıdaki hizmetler, Tekim Akademi eğitimlerini desteklemek ve yeni bilgi edinme, gerçek kurumsal yararlanıcıların eğitim programlarının etkinliğini artırmak problemlerle uğraşma, daha amacıyla TEKİM üzerinden ayrıca sağlanabilir. önce öğrendiklerini yeni bağlamda kullanma, yeni Seminer Desteğibilgiyi anlama, gösterimle pekiştirme ve doğrulama, yeni bilgiyi İsteyen kurumsal yararlanıcılara, ilgili eğitimleri desteklemekuygulama, yeni bilgiyi günlük uğraşılara entegre etme gibi birçok amacıyla, yönetici seminerleri hazırlanmaktadır. Bu seminerlerde,etkileşim döngüsünü içermektedir. TEKİM’in eğitim programları ve personeli eğitime katılan yöneticiler, eğitim kapsamı, anlatılanbunları destekleyen hizmetleri, bu süreci kolaylaştıran bütünleşik konular ve gerçekleştirilen uygulamalar hakkındakurumsal eğitim çözümleri içermektedir. İhtiyaca göre belirlenecek bilgilendirilmektedir.çözüm paketleri ile yararlanıcılara, öğrenme sürecini en etkin veverimli bir biçimde gerçekleştirme olanağı sunulmaktadır. Sınav Desteği İstenirse, eğitim alan kurum ya da kuruluş bünyesinde, yüz yüzeEğitim Hizmetleri eğitim ya da seminer sonrası sınav gerçekleştirme ve değerlendirmeTekim Akademi, TEKİM Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi hizmeti sağlanmaktadır.tarafından sunulan, çeşitli düzeylerdeki profesyonel eğitimhizmetlerini içermektedir. Birden fazla eğitime katılan yararlanıcılar için başarı her düzeyde ayrı ayrı belirlenerek, yararlanıcı kurum ve kuruluşların eğitimEğitim Programları ve kariyer yönetim programlarına doğrudan destek sağlanmaktadır.Eğitim programları, giriş düzeyi, gelişmiş düzey ve ileri düzey eğitimpaketlerinden oluşmaktadır. Eğitimler uygulama ağırlıklı yüz yüze Danışmanlık ve Rehberlik Desteklerieğitimlerdir. Mevcut eğitim programları ve kapsadıkları eğitimler İsteyen kurumsal yararlanıcılara, projeye, iş süreçlerine, fonksiyonelaşağıda özetlenmiştir: birime, bir çalışma ekibine ya da işletmeye özel danışmanlık ve uygulama rehberliği hizmeti sağlanmaktadır. ArGe ve Mühendislik Eğitimleri  İnovasyon (Yenileşim) Yönetimi Eğitim Altyapısı Kurulum ve İşletme Desteği  Teknoloji Yönetimi İsteyen kurum ve kuruluşlara, kurumsal öğrenme ortamı ya da sanal  Yeni Ürün Geliştirme öğrenme ortamı kurma desteği (Enterprise Learning Environment/  Mühendislik ve Proje Ekipleri için Virtual Learning Environment) sağlanmaktadır. Birlikte Çalışma Teknikleri ve Araçları  ArGe ve Mühendislik Yönetimi Bu ortamlar kurum ve kuruluşların kendi bünyelerindeki BT altyapısı Sistem Mühendisliği Eğitimleri üzerine kurulabileceği gibi, tüm kurumsal yararlanıcılar için  Sistem Mühendisliğine Giriş SaaS (Software As A Service) ya da PaaS (Platform as a Service) hizmeti olarak da sunulabilmektedir.  Uygulamalı Temel Sistem Mühendisliği  Model Tabanlı Sistem Mühendisliği Ayrıca, yapılacak lisans antlaşmaları çerçevesinde, Tekim Akademi  Gereksinim Mühendisliği içeriğinin bu tür yerel kurumlarda kullanıma açılması mümkün  Arayüz Yönetimi olmaktadır.  Test ve Değerlendirme  Risk Yönetimi Aşağıdaki şekilde, eğitim altyapısı kurulum ve işletme desteği kapsa-  Konfigürasyon Yönetimi mında oluşturulabilecek bir platform örneği verilmiştir. Proje Yönetimi Eğitimleri  Portföy, Program, Proje Yönetimi  Bütünleşik Ürün-Süreç Geliştirme  İş Dağılım Ağacı  Kazanılmış Değer Analizi ve Yönetimi Kurumsal Yönetim Eğitimleri  Stratejik Yönetim  Model Tabanlı İş Süreçleri Yönetimi ve Otomasyonu  Bilgi Yönetimi ve Yönetim Bilgi SistemleriMevcut eğitim programlarına, kurum ve kuruluşların ya da üçüncütarafların eğitim programları dahil edilerek özelleştirilmiş eğitimpaketleri oluşturulabilmektedir.© TEKİM - Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi Tel: 312-2956301 Faks: 312-2956200Mustafa Kemal Mahallesi 2131.Sokak 27/22 Çankaya, 06510 Ankara ePosta: info@tekim.com.trArmada İş Merkezi Eskişehir Yolu No:6 Kat:12 Söğütözü, 06520 Ankara www.tekim.com.tr- www.tekimakademi.net 2012.01

×