Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’abandonament en una assignatura de matemàtiques en línia

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
power article pdi grup 4b
power article pdi grup 4b
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad

Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’abandonament en una assignatura de matemàtiques en línia

Download to read offline

Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’abandonament en una assignatura de matemàtiques en línia

Teresa Sancho-Vinuesa

1st International Workshop on Technology-Enhanced Assessment, Analytics and Feedback (TEAAF2014)

Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’abandonament en una assignatura de matemàtiques en línia

Teresa Sancho-Vinuesa

1st International Workshop on Technology-Enhanced Assessment, Analytics and Feedback (TEAAF2014)

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’abandonament en una assignatura de matemàtiques en línia (20)

Advertisement

More from César Pablo Córcoles Briongos (13)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’abandonament en una assignatura de matemàtiques en línia

  1. 1. Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’abandonament en una assignatura de matemàtiques en línia Teresa Sancho-Vinuesa Universitat Oberta de Catalunya Actualment, l’ús de la tecnologia per al procés de seguiment i avaluació dels aprenentatges s’ha generalitzat a totes les matèries de diferents nivells educatius, especialment al ensenyaments de post-secundària i universitat. En aquesta presentació descriurem l’experiència d’una estratègia docent basada en l’activitat continuada a través de qüestionaris amb avaluació automàtica, en una assignatura de matemàtiques bàsiques a la Universitat Oberta de Catalunya. Aquesta és una assignatura optativa dels graus d’enginyeria que téun doble objectiu: adquirir la terminologia, les tècniques i els conceptes fonamentals de l’Àlgebra i l’Anàlisi Matemàtic i aplicar adequadament els conceptes matemàtics estudiats. L’assignatura s’estructura en dos blocs diferenciats: Àlgebra i Anàlisi. La metodologia docent, basada en l’avaluació formativa, es concreta en la realitzacióde qüestionaris de pràctica i d’avaluació amb feedback automàtic. El material d’estudi de l’assignatura consta d’un material web amb aplicacions interactives i d’un material en pdf on es revisen exhaustivament els continguts del tema. En ambdós materials els estudiants disposen d’exercicis resolts. També disposen de material complementari amb enllaços a diferents recursos en línia. A més, disposen d’un qüestionari de pràctica per tema, de 10 qüestions cadascun, elaborat en un entorn Moodle integrat a l’aula del Campus Virtual de la UOC. S’utilitza l’eina Wiris QUIZZES per a la incorporació d’enunciats amb expressions matemàtiques parametritzades de manera que els enunciats es generen aleatòriament. Això permet que un estudiant pugui realitzardiverses vegades el qüestionari de pràctica d’un tema, de manera que cada qüestionari de pràctica que es genera (anomenat també intent) és diferent. Per exemple, en una qüestió de resolució de sistemes, a cada nou intent del qüestionari es genera un nou sistema a resoldre que fins i tot pot ser de diferent tipus que l’anterior. Aquests qüestionaris estan pensats per a la pràctica dels continguts de cada tema, però l’estudiant pot incorporar els qüestionaris de pràctica al seu procés d’aprenentatgede la forma que consideri més oportuna: en iniciar el tema per a fer una avaluació inicial dels seus coneixements previs, durant l’aprenentatgedels continguts del tema per a la seva consolidació o en finalitzar l’estudi del material i abans de realitzarla prova d’avaluació. En la retroalimentació del sistema, no solament s’informa a l’estudiant de la validesa de la resposta, sinó que es proporcionen suggeriments i comentaris sobre el possible origen de l’error comès. A més, setmanalment, l’estudiant ha de lliurar un exercici desenvolupat en detall que corregeix i comenta el professor personalment. En tant que la realització de qüestionaris de pràctica no es té en compte per a la qualificació del tema ni per a la qualificació final de l’assignatura, l’estudiant també pot optar per no realitzar-los. L’avaluació de l’assignatura es fa mitjançant proves d’avaluació, tema a tema, elaborades també en l’entorn Moodle. Cada prova d’avaluació consta de 6 qüestions. Les cinc primeres qüestions són de tipologia diversa (aparellament, resposta curta, cert/fals, opció múltiple...) i d’avaluació automàtica. La qüestió 6 és una qüestió a desenvolupar, avaluada per la professora. En aquesta qüestió es demana als estudiants que desenvolupin la resolució de l’exercici de forma raonada. L’ús de l’entorn Moodle permet obtenir un registre automàtic de la realització de qüestionaris de pràctica (nombre d’intents, temps de realització, data i hora d’inici i de tancament, puntuació de cada qüestió) i de la prova d’avaluació (temps de realització, data i hora d’inici i de tancament) .
  2. 2. Les eines de comunicació de l’assignatura són el fòrum i el correu electrònic. En el fòrum, els estudiants poden compartir amb la resta d’estudiants els dubtes o comentaris que els sorgeixin i la professora també hi participa. Els dubtes o qüestions més personals els poden enviar a la bústia personal de la professora. Aquesta estratègia va ser implementada el curs 2010-2011 a les tres aules de l’assignatura i actualment està funcionant amb normalitat a les aules. D’una banda, els resultats obtinguts suggereixen que la metodologia docent implementada dóna las estudiants l’oportunitat de regular el seu propi procés d’aprenentatgei, al professorat, la possibilitat de detectarproblemàtiques i reaccionar amb agilitat; d’una altra banda, fomenta les interaccions amb contingut matemàtic tant entre estudiants com entre estudiant i professor. A més, amb aquesta estratègia docent, no només el número d’estudiants que abandona l’assignatura s’ha reduït notablement; podem assegurar que si un estudiant arriba a la quarta setmana (d’un total de 12) acaba el curs amb una probabilitat molt alta de superar-lo. El bon funcionament en aquesta assignatura ens ha encoratjat a revisar la metodologia de les assignatures d’anàlisi matemàtica del grau en informàtica i de les matemàtiques II del grau de tecnologies de telecomunicació.

×