Abaka 27 01-2014

1,556 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,556
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
68
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 27 01-2014

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ Faastani p;takan f;®at;sile al;us gowaxd piti cs'®h LX& TARI JIU 1920 :RKOU<ABJI% 27 |OUNOUAR 2014 • VOL. XXXVI, NO 1921 • LUNDI, 27 JANVIER 2014 • MONDAY, JANUARY 27, 2014 HA>ORTACROV:IVN Monjrhali Jhqh;an M,akoujain Miouj;an ªSarø Manouk;anº Fimnadrami nouiratououjiune i npast Arza.i akanax;r‘oumi <arovnagylow 8Sar0 Manovgyan9 Himnatrami darygan martasiragan 3adgaxovmnyru5 a3sov gu dy.ygaxnynk ;e a3s dari 3000 Am7 Dolar gu 3adgaxnynk HALO TRUST ungyrov;yan5 orbes masnagxov;ivn Ly-na3in >arapa.i da6 ra/kin cdnovo. agannyrov yv ba3;ovxignyrov makracor/ovmin1 Wa.amy-ig Saron ha3rynaser ha3 yrida6 sart mun er1 Gu havadank5 or Arxaqi da6 -abanknyrov my.maxman i nbasd a3sbisi noviradovov;ivn mu srdam0dig arark mu bidi ullar Saro3in hamar1 A3s /racrin masin 3avylyal dy.ygov;ivnnyrov hamar a3xylyxek http://www.halousa.org/wherewe-work/nagorno-karabakh ga3ke]u1 Saro3i 3i,adagu5 ir an=amanag mygnovmowu a3s a,qarhen5 bidi anmahana3 nman pa6 rysiragan cor/yrov /racirnyrow1 Naqort da6 rinyrov noviradovov;ivnnyru gadarova/ yn i nbasd Armen6Kebek war=arani cratarani joqaxman5 Mon;reali Mangagan Hivanta6 noxin5 Ha3asdani me] harivravor /a-yrov dngovmin5 Ha3asdani yra=i,dnyrov 0=an6 tagov;yan5 8Childrens’ Wish9 Himnatramin5 :ekeyan Gytroni lovsawa-ova/ xovxadaqda6 gin1 A3s 3adgaxovmnyru garyli y.a/ e iracor/yl 8Sar0 Manovgyan9 Himnatramin gadarova/ noviradovov;ivnnyrov mi]oxav1 @yr wyhan2nov6 ;ivnu gu /a-a3e orbes ka]alyrank nman pa6 ryrarov;ivnnyrov1 Srdacin ,norhagalov;ivnnyr polor noviradovnyrovn1 Ar;05 Ani5 Aren yv Lo-i Manovgyannyr #7C7 Saro3i mahovan 106rt darylixi hocy6 hancisdu bidi gadarovi Giragi5 2 "ydrova6 rin5 S7 Cricor Lovsavori[ Ma3r Dajarin me]1 Sovrji untovnylov;ivn araro.ov;ivnnyren ydk1 Usd naqararax qorhovrtin ga3axova/ m e g o r o , o v m i n 5 2014 # o v n o v a r e n s g s y a l Ha3asdani bydagan hy-adysilu a3lyvs a-yvdragan cowazt bidi [s’-e1 Bidi ;o3ladrovin mia3n m,agov;a3in yv marzagan 3a3dacirnyr howanavoro.nyrov 3i,adagovmnyru1 Frand Tinqi spanouj;an 7-rd tar;lizi n,oumn;r Hrant Dinki sbanov;yan 7-rt da6 rylixin a-;iv Giragi 0r5 19 #ovnovar 2014-in5 a,qarhi zanazan ka.ak6 nyrov me]5 in[bes` Bolis5 “ariz5 yv Mon;real5 hazaravor an2yrov nyr6 ga3ov;yamp ocygo[ovyxav anmo-anali Hrantin 3i,adagu1 Havaknyrow5 xo3xyrow yv tasaq06 sov;ivnnyrow dy.i ovnyxa/ ocygo[ovm6 nyru5 polorn al gu wga3ein Hrant Dinki ortycra/ ka.akaganov;yan anhra=y,dov;ivnu yv gu bahan]ein a3s ka.akagan sbanov;yan artar lov/ovmu1 Mon;reali Bolsaha3 Miov;yan go.6 me gazmagyrbova/ 2y-nargin 3a]o6 .ov;ivnu hma3a/ yv miyvno3n =amanag 3ovza/ er5 3adgabes 3i,yal 2y-nar6 gin hamar nyrga3 cdnovo.5 Hrant Dinki mdyrmig parygam5 Radikal ;yr6 ;i ;.;agix 0rovan clqavor panaq0s diar )ral {ali,arin1 Qov-n pazmov;ivnu5 amynen j,ma6 rid badgyru gu nyrga3axner Mon;6 reali Ha3gagan ca.ov;i cy.yxig qjangarin7 hon nyrga3 ein yrexnyr yv yridasartnyr5 ca.ov;i miov;ivnnyrov gazmagyrbov;ivnnyrov nyrga3axovxi[6 nyr5 ygy.yxagannyr yv ha3 azci az6 niv zavagnyr1 #adgabes gu 3i,ynk Ha3asdani <ar7 e] !^ :giptosi mh=^ safmanadrouj;an ,our= fanraqouhn auart;zau {oryk,ap;i ci,yr5 15 #ovnovar 2014-in5 Ycib6 dosi me] nor sahmana6 trov;yan ,ovr] hanra6 kovei yrgrort 0rovan avardow un;axk a-av kovenyrov ha,ovargu1 Ycibdosi war[abyd Hazym Byblaovi 3a3d6 nyx5 or pary’oqova/ sahmanatrov;yan ,ovr] hanrakovein ka.akaxi6 nyrovn my/a;iv masnag6 xov;ivnu yrgrin me] yv ardasahmani me] /a36 ra3y.agan gyxova/knyru bidi ‘oqe1 An usav5 or hanrakovein kovear6 gov;yan masnagxov;ivnu agngalova/en avyli my/ er1 Usd Byblaovi5 und6 rov;ivnnyr gadarylov oro,ovmu bidi 3a3da6 rarovi hanrakovei ar6 tivnkin 3a3dararov;ynen ydk1 Avardin gu n,ynk` usd garc mu a.pivrnyrov5 or Iqovan ,ar=ov6 men paxi ka.akagan polor miavornyru` mas6 nagxyxan yv a3o kovear6 gyxin 30covd nor Sah6 manatrov;yan1 Oc ;us h^ anouani .mbawar Aram {arab;k;ane Sourio afab;kicn;re go[za‘ ;n patmakan Maloula qa[aqi |isousi ar]ane HH m,ago3;i na6 qararov;ivnu qor wi,dow gu 3a3dne5 or #ovnovar 11-in AMN6i me] 58 daryganin 3angar/amah y.a/ e Ha3asdani Hanra6 bydov;yan arovysdi wasdagavor cor/i[5 Mowses Qorynaxi my6 dalagir5 anovani qmpawar Aram >a6 rapygyanu1 Sovrio3 8Jabhy; al Nasra9 jaga6 di zinyalnyru hana/ yn badmagan Malovla ka.aki ygy.yxinyrov polor zancyru5 a3ra/ yn sovrpyrov cyryz6 mannyr yv a3ra/ polor qa[yru1 #i,yal qmpagxov;yan a]agxa/ yn nayv 8Ahrar al <am9 jagadi zin6 yalnyru5 anonk co.xa/ yn nayv #i6 sovsi ar2anu5 or dy.atrova/ er 2008 ;ovagani Sybdympyrin1 Kantagi hy.inagn e -ovs 3a3dni kantagacor/ Alyksantr Rovkaf,ni6 kow1
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 27 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 27, 2014 Etovart Nalpantyan Kovba a3xylyx Ovrpa;` 10 #ovnovar 2014-in5 Ha3asdani ardakin cor/ox naqarar Etovart Nalpantyan a3xylyx Kovba1 Ma3raka.ak Havana3i me] Nalpantyan hantibovm ovnyxav Kovba3i naqararnyrov qor6 hovrti ‘oqnaqacah _ikar6 d0 Kabrisa _ovizi hyd5 or n,yx5 or Kovba3i me] amyna3n ]yrmov;yamp gu wyrapyrin Ha6 3asdanin yv wsdahov;ivn 3a3d6 nyx5 or avyli kan dasu dar6 van untmi]ovme ydk ha3gagan a-a]in par2rasdijan a3xy6 lov;ivnu nor ;a’ bidi ha.or6 te in[bes yrggo.mani 3arapy6 rov;ivnnyrovn5 no3nbes al paz6 mago.mani 2yva[a’ow hama6 cor/agxov;yan1 Nalpantyan ir garcin unt6 c/yx5 or ir a3xylov;ivnu gu nbadagatre amrabntyl Kov6 ba3i hyd hasdadova/ pary6 gamagan 3arapyrov;ivnnyru5 paxa3a3dylov ‘oqatar2 cor6 /agxov;yan nor ov.inyr1 _oviz untc/yx5 or Kovba badrasdagam e Ha3asdani hyd qoraxnylov ‘oqatar2 cor/agxov;ivnu ka.akagan5 dndysagan yv garyli polor ov..ov;ivnnyrow1 No3n 0ru dy.i ovnyxav Nal6 pantyani hantibovmu5 ir kov6 baxi cor/ungyro]` Brovn0 _odrigys “ari3a3i hyd1 Wyr6 ]ins qntryx Ha3asdani na6 qacah Syr= Sarcsyanin ‘o6 qanxyl Kovba3i .ygawar _aovl Kas;ro3i o.]o3nnyrn ov pary6 ma.;anknyru1 YAHG cor/o. naqacah` Didie Bovrchalturu knnarga/ e L>H harxu YAHG cor/o. naqacah5 Zovixyrio3 ardakin cor/ox naqarar Didie Bovrchalturu #ovnovar 14-in By-ni me] hantibovm ovnyxa/ e YAHG Minski qovmpi hamanaqacah Igor Bobowi (_ovsasdani), +ac Fori (Fransa), Je3ms Ovor6 liki (AMN) yv YAHG cor/o. naqacahi an2na6 gan nyrga3axovxi[ Anje3 Casbr,igi hyd1 A3s masin gu 3a3dnyn YAHG mamovli /a-a3ov;ynen1 Bovrchalturu hamanaqacahnyrovn hyd knnarga/ e YAHG6i me] zovixyriagan naqa6 cahov;yan yv Minski qovmpi hamacor/agxov6 ;yan a-n[ovo. harxyr5 in[bes nayv ir cnaha6 danku 3a3dna/ MQ mi]nortagan ]ankyrovn1 A3novhydyv hamanaqacahnyru yv tysban Cas6 br,igu hantibovm ovnyxa/ yn Zovixyrio3 ar6 dakin cor/ox pa=anmovnki bydagan kardov6 .ar Iv _osiei hyd1 2014;6in YAHG naqacahov;ivnu sdan2na/ e Ka;ar tatryxovxa/ e a-yvancova/ Ma3rabydnyrov azad ar2agman hamar ir naqa2y-na/ mi]nortov;ivnu Ka;ari ga-awarov;yan meg panpyru q0sylow Sovrio3 Maa6 lovla ,r]anin me] a-yvancova/ Krisdonya3 ma3rabydnyrov azad ar2agman hamar dar6 vo. jicyrovn masin usa/ e5 ;e mi]nortov;ivnu nyrga3 han6 crovanin sa-yxova/ e1 No3n a-ovmow panpyru 3a3dna/ e5 ;e mi]nortov;ivnu tatryxova/ e a-yvanco. go.min go.me nyr6 ga3axova/ andramapanagan bahan]nyrovn hydyvankow1 #a3dnynk5 or ,ovr] yrgov amis6 nyr a-a] Maalovla3i me] Kris6 donya3 12 ma3rabydnyr a-y6 vancova/ ein ov xart anonx cdnova/ wa3ru gu mna3 an6 3a3d1 <abajaj;rj ABAKA Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN Zovixyrian` 3a]ortylow Ovkranio31 Gazmagyr6 bov;yan me] 3a]ort naqacaho. Bydov;ivnu bidi ulla3 Syrbian1 Abdovllah E0jalanen namag ha3yrov ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 8Radikal9 yregovan ;ivow gu crer or “KK6i .ygawar Abdovllah E0jalan gar/ik 3a3dna/ e a3s0r :ovrkio3 me] sdy./ova/ ka.akagan hrtyhin masin yv usa/ e or irynk wa6 -ylaniv; bidi [nydyn a3s gra6 gin wra31 Antrata-nalow a3n haga6 mardov;yan5 or sdy./ovyxav A6Ce6”ei ov Givleni hama3n6 kin mi]yv5 E0jalan usa/ e or a3s ho.yrovn wra3 yrgov harivr darie i wyr mi,d ba3karnyr gu m.ovin bydagan harova/6 nyrov gazmagyrbovmow1 8Myr 2y-narga/ cor/un;axu bydagan harova/i tem e5 myr nbadagn e sdy./yl =o.o6 wurtawar havakaganov;ivn mu1 Anonk or a3s yrgiru hrty6 hi ta,d tar2nyl gu xangan5 bedk e cidnan or mynk a3s gragin wra3 wa-ylaniv; bidi [;a’ynk95 usa/ e E0jalan1 Lradovov;yan me] ga3 nayv E0jalani go.me Ha3yrov ov..6 yal 3a3dararov;ivn mu1 An hy6 dyvyalu usa/ e7 8G4o.]ovnym Ha3 =o.owovrti ar=ekavor zavag myr Hrant y.p0r 3i,adagn ov ba3karu1 Gu ‘a’akim la3na/aval na6 magow mu 2a3n dal myr Ha3 ha3rynagixnyrovn yv gu 3ovsam or asiga bidi garynam has6 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.” xunyl min[yv Hrantin sbanov6 ;yan darylixi 0ru91
 3. 3. LUNDI 27 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 27, 2014 • ABAKA • 3 H7P7U7M7 Alyk Manovgyan war=arani noraga-o3x 8Derwi,yan9 qa.awa3ri paxovm Ovrpa;5 22 No3ympyr 2013-in H7P7U7M7 Alyk Manovgyan War=aranen nyrs dy.i ovnyxav hantisavor paxovm ?a.ga2or Mangamsovri nor qa.awa3rin1 Nyrga3 ein A-a]nortagan Dy.abah Cyr,7 Der Na;an Ark7 #owhannisyan5 paryrar6 nyr Der yv Digin Arden yv Krisdin Derwi,yan yv unda6 nik5 War=aranis hocapar2ov6 ;yan antamnyr5 noviradovnyr yv /no.nyr1 Paxman q0skow Brn7 <ahe :ana,yan pari calovsd ma.6 ;yx polorin yv hraviryx Hoca6 par2ov;yan adynabyd Diar Armen B[akjyanu ‘oqanxylov ir srdi q0sku yv 3anovn tbro6 xi hocapar2ov;yan yv an2na6 gazmin ,norhagalov;ivn 3a3d6 nylov a3s /racri paryrarny6 rovn1 Derwi,yan qa.awa3ru ira6 ganaxav 3adgabes i,qanagan noviradovov;yamp Derwi,yan undaniki yv paryrarov;yamp Brn7 Ewig Asatovryani5 Der yv Digin Armen yv Ke;i Ca6 zanjyannyrov1 Cyr,7 Der Na;an Ark7 #owhannisyan cnahadanki q0sk ardasanyx yv 0rhnov6 ;yan a.0;k gadaryx yv ma.6 ;yx5 or H7P7U7M7 Alyk Ma6 novgyan War=aranu ,arovnage nor syrovntnyrov tasdiara6 gov;yan ir wyh a-akylov6 ;ivnu1 Paxman hantisov;ynen ydk dy.i ovnyxav untovnylov;ivn H7P7U7M7 Mon;reali gytronen nyrs1 Bovlgario3 Ha3ox :ymagan Qorhovrtu Undrovyxav # o v n o v a r 11 - i n B o v l g a r i o 3 <ovmyn ka.akin me] dy.i ovny6 xav Bovlgario3 Ha3ox :ymi hyr;agan :ymagan badca6 mavoragan unthanovr =o.owu5 orovn gu masnagxein 51 bad6 camavornyren 40-u` undrova/ Bovlgario3 ha3a,ad polor ka6 .aknyren1 Bovlgaria3i Ha3ox :ymi A-a]nortagan Dy.abah D7 Apcar wrt7 #owagimyan ir 0rhnov;yan q0sku ov..yx polor badcamavornyrovn yv nyrga3 havadaxyalnyrovn1 +o.owi paxman nyrga3 er nayv <ovmyni nahancabyd Wynxislav Wyngow5 or ir cna6 hadanki q0sku ov..yx =o.o6 wagannyrovn yv ma.;yx artiv6 naved undrov;ivnnyr1 +o.owu ,arovnagovyxav 8<ovmyn9 hiv6 ranoxi hantisov;ivnnyrov tah6 lijen nyrs1 +o.owu gu warer Wa-na3i unthanovr tadaran6 nyrov clqavor tadavor Wanov6 hi A-akylyan` Bovlgario3 Ha6 3ox :ymi A-a]nortagan Dy6 .abah D7 Apcar wrt7 #o6 wagimyani naqacahov;yamp1 Bovlgario3 Ha3ox :ymi cor6 /o. Ganonatrov;yan hama2a3n :ymagan 40 badcamavornyren ca.dni undrov;yamp undrovy6 xan :ymagan Qorhovrti 9 an6 tamnyr` Antranig <akaryan5 _ov6 pen {aov,yan5 Sarcis Kra]6 yan5 D7 Dira3r kahana3 Ha6 davyan5 Syr= Mana,yan5 Mihran Carycinyan5 B0.os Garjaryan yv #agop Givry.6 yan5 2 ‘oqanortnyr B0.os Manovgyan yv <o.yr Simonyan1
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 27 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 27, 2014 Ha3ox Xy.asbanov;yan jana[man my/abes nbasda/ an2yrov 3i,adagi 3ov,ar2an bidi gancnyxovi >a'ani me] Fran[iskos Babu ‘oqanxa/ e ir o.]o3nu naqacah Syr= Sarcsyanin yv 0rhnanku` Ha3 =o.owovrtin Ha3ox Xy.asbanov;yan 100-rt darylixin unta-a]` >a'ani avacanii oro,ovmow Pa.apovr6 ]i 3ov,ahamalirin me] gu ganc6 nyxovi Ha3ox Xy.asbanov;yan jana[man cor/in me] nyrtrovm ovnyxa/ an2yrov 3i,adagu 3a6 vyr=axno. 3ov,ar2an1 >a'ani ka.akabydin gix ka.aka,inov;yan5 jardara6 bydov;yan5 m,ago3;i qor6 hovrti hyr;agan nisdin ‘ag koveargov;yamp oro,ova/ e5 or nyrga3axova/ yrgov eskiza3in a,qadanknyren bedk e ga6 -ovxovi 8Gynax /a-9 3ov,ar6 2anu5 orovn hy.inagu gabanxi cy.angari[5 kantagacor/ Lo6 rig Minasyann e1 Nisdin nyrga3 qorhovrti 12 antamny6 ren dasu kovearga/ e a3t na6 qaci/i 0cdin1 #ov,ar2anu bidi ulla3 dov6 fe gam bazalde5 bidi ovny6 na3 4,5 m7 par2rov;ivn1 #ov,ar2ani himkin 3avyr=ov6 ;ivnu qorhrtan,o. gynax /a-n e5 orovn wyru bidi ulla3 nov6 -u1 8Jy.kova/ nov-u yv nranix wa3r ungno. hadignyru myz 3i,yxnovm yn a3n hyrosnyrin5 owkyr 3anovn ha3rynyax [qna6 3yxin irynx yridasart gyan6 ku1 Isg a.avninyru qorhrta6 nu,ovm yn5 or xy.asbanov;yan jana[man cor/ovm ha3 =o.o6 wovrtn undryl e qa.a. ja6 H-omi bab Fran[iskos #ovnovar 13-in hantiba/ e Wadigani me] Havadar6 macrova/ tivanacednyrov hyd1 A3s masin gu dy.y6 gaxnyn Ha3asdani Hanra6 bydov;yan ardakin cor/ox naqararov;yan mamovli5 dy.ygadovov;yan yv hasa6 raga3nov;yan hyd gabi war[ov;ynen1 Tivanacednyrov hyd da6 rysgizpi avantagan hantibman =amanag` Sovrp A;o-i me] Ha3asdani Hanrabydov;yan tysban Mika3el Minasyanu gar6 jadyv zro3x mu ovnyxa/ e H-omi Bab Fran[iskosi hyd1 Zro3xi un;axkin H-omi ga;olig ygy.yxvo3 a-a]nortu ir ]yrm o.]o3nnyru ‘oqanxa/ e Ha3asdani Hanrabydov;yan naqacah Syr= Sarcsyanin5 N7S7)7D7D7 Carycin P Amyna3n Ha3ox Ga6 ;o.igosin5 in[bes nayv ir 0rhnank Ha3 =o.owovrtin1 nabarhu1 #ov,ar2anu gu novirovi Ha3ox Xy.asbanov;yan jana[manu nbasda/ martganx` Frideof Nanseni5 Hrant Dinki5 So.o6 mon :yhliryani ov ,adyri 3i,adagin956 n,a/ e 3ov,ar6 2ani hy.inagu1 Nisdin nayv knnargova/ e 8Hin >a'an` Sivniki ;aca6 vorov;yan ma3raka.ak 9701170 ;;79 3ov,amydal ovnynalov harxu5 orovn qntrankow ka6 .akabydin tima/ er .a'anxi azcacraced _obyr; E]anan6 xu1 Nyrga3axova/ a-a]argu untovnova/ e qorhovrtin go.me1 Mydali ardakin dyski m,ag6 man a,qadanknyrow bidi zpa.in qorhovrti antamnyru1 Adrbe3jani yv Fransa3i mi]yv hamacor/agxov;ivn` zinovoragan marzin me] Ragub Zarak0lov yrgov dari <ovedi me] bidi pnagi 8”an Arminiun9 ga3ke]u gu cre or 8Abasdannyrov mi6 ]azca3in ka.aknyrov xanx9 gazmagyrbov;yan hraverow5 3a3dni ;ovrk iravaba,dban5 hradaragi[ Ragub Zarak0lov yrgov dari <ovedi me] bidi pnagi1 A3s gazmagyrbov;yan nbadagn e pnagov;yan aba6 how wa3ryr dramatryl a3n mdavoragannyrovn5 oronk ka6 .akagan hala/anknyrov g4yn6 ;argovin1 Zarak0lovi hraverin mi]nor6 ta/ e mi]azca3in 8”en9 agovmpu1 In[bes bidi 3i,ovi5 8Belge9 hradarag[adan sy’agana6 der Ragub Zarak0lov 2011-in 2yrpagalova/ er 8hagaaha6 pyg[agan9 cor/o.ov;yan mu un;axkin1 An ampasdanova/ er krdagan hagaga-awara6 gan gazmagyrbov;ivnnyrovn5 masnavorapar Ka Je Ka6in sadarylov 3anxankow1 Y0;u amis ,arovnag pandargova/ mnale ydk5 an azad ar2ag6 va/ er mi]azca3in jn,ovmnyrov ,norhiv1 Zarak0lov 3a3dni e xy.as6 banov;ivnnyrov wyrapyryal ir hydaz0dov;ivnnyrow5 in[bes nayv :ovrkio3 ‘okramasnov6 ;ivnnyrov iravaba,dban cor6 /ovneov;yamp1 Ha3ox Xy.asbanov;yan ma6 sin pazma;iv hadornyr hra6 daragylov a-un;yr5 an anx6 yal dari hradaraga/ er na6 yv Wyr=ine Swazlyani 8Ha3ox Xy.asbanov;ivn7 aganadys6 nyrov wga3ov;ivnnyr9 cirki ;rkyren darpyragu1 Cor/a/ov;yan me] e bardatir govdaga3in 0renku Adrbe3jani ba,dbanov;yan naqarar Zakir Hasanowi Fransa gadara/ ba,d0nagan a3xylov;yan /iren nyrs` yrgov yrgirnyrov ba,dbanov;yan naqararov;ivnnyrov .ygawarnyru sdoracra/ yn hamacor/agxov;yan 3ov,acir1 A3s masin gu ha.orte adrbe3janagan Trend lradovagan cor/agalov;ivnu1 Hasanow Fransa ir a3xylov;yan /iren nyrs ovnyxa/ e ,ark mu hantibovmnyr Fransa3i zinovoragan .ygawarov;yan yv a3n ungyrov;ivnnyrov .ygawarnyrovn hyd5 oronk gu zpa.in zinovora6 gan ardatrov;yamp1 Hantibovmnyrovn un;axkin knnargova/ yn yrggo.m hama6 cor/agxov;yan a-n[ovo. harxyr1 Ha3asdani me] 1 #ovnovar 2014-en5 ov=i me] mdav wijaharo3x ov my/ po.oki alik par2raxovxa/ bardatir govdaga3in gyn6 sa;o,aga3in hamagarcu1 Bardatir tro3;u gu wyrapyri 1 #ovnovar 1974-en ydk /na/ polor an2yrovn1 Anonx a,qadawar2in 5-10 dogosu` a,qa6 dawar2in hama2a3n5 bardatir gyrbow bidi ‘oqanxovi gov6 daga3in masnavor fondyrov yv mia3n ;o,agi dariki hasno. govdago.nyru bidi garynan 0cdacor/yl irynx finansagan a3t mi]oxnyru1 #i,yxnynk nayv5 or a3s megovn bardatir ullalov harxu Sahmanatragan Tadaranin me] wijargylov timovm nyrga6 3axovxa/ ein Azca3in +o.owi o[ hama2a3nagan govsagxov;ivn6 nyru1
 5. 5. LUNDI 27 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 27, 2014 • ABAKA • 5 AMYRIGA#I ARYVYLYAN :YMEN NYRS Sovrp ?nntyan Yv Asdova/a3a3dnov;yan D0naqmpov;ivnu Sovrp Wartan Ma3r Dajarin Me] Giragi5 #ovnovar 5, 3yd mi]0rei =amu 4:00-in Jracalo3xi S7 Badaracu madovxovyxav S7 Wartan Ma3r Dajarin me]1 Naq kan S7 Badaracu` Sovrp Cragan un;yrxovmnyru gadaryxin A-a]nortarani Qrimyan Jymarani yv S7 Wartan Ma3r Dajari Ha3gagan <apa;0rya3 war=arani a,agyrdnyru1 )rovan badaraci[n er Ma3r Dajari lovsararabyd Hoc,7 D7 Mamigon Wrt7 Kilijyan1 Yrcyxo.ov;ivnu gadaryx Ma3r Da6 jari tbrax tasu` .ygawarov;yamp qmpawar Qoren Me3qanej6 yani yv yrcyhoni ungyragxov;yamp )r7 Florens Avacyani1 Nyrga3 ein avyli kan 300 havadaxyalnyr5 oronk 3avard S7 Badaraci hivrasirov;yan hravirovyxan1 Ngadyli er my/ ;ivow manovgnyrov yv badaninyrov nyrga3ov;ivnu1 Yrgov,ap;i5 #ovnovar 6, haga-ag annbasd 0rin` m0d 500 havadaxyalnyr ‘ov;axa/ ein Ma3r Dajar ha.ortovylov hamar S7 ?nntyan yv Asdova/a3a3dnov;yan qorhovrtin1 Badaraci[n er Hivsisa3in Amyriga3i Aryvylyan :ymi A-a]6 nort Cyr,7 D7 Qa=ag Ark7 Barsamyan` a-un;yraga3ov;yamp Ar=7 D7 Gomidas Khn37 Zohrabyani yv Ar=7 D7 Bydros Khn37 Cadehjyani1 Srpazan ha3ru dovav 0rovan bad,aj yv imas6 A-a]nort Cyr,7 D7 Qa=ag Ark7 Barsamyan` karozi bahovn }r0rhneki araro.ov;ivn7 2aqen a]` Hoc,7 D7 Sovren ?7 Wrt7 {in[inyan5 gnkaha3r Diar Hra[ Nyrsesyan5 Hoc,7 D7 Mamigon Wrt7 Kilejyan5 A-a]nort Cyr,7 D7 Y.i,e Ark7 Giziryan yv D7 Gomidas Khn37 Zohrabyan dalix karoz mu1 An usav or myr “rgi[ #isovs Krisdosi ?novn6 tu martgov;yan hamar gu qorhrtan,e nor sgizp mu yv hocybes wyra/novnt mu1 +amanagn e or mynk zmyz ha,ovy3artari yn6 ;argynk5 myr sqalnyru srpacrynk yv myr gabu a-avyl yvs z06 raxnynk myr Diro] yv irarov hyd1 Aba5 A-a]nort Srpazan Ha3ru ,norhavoryx Nor Darin yv Sovrp ?novntu yv paryma.;anknyr nyrga3axovx1 Yrcyxo.ov;ivnu gadaryx S7 Wartan Ma3r Dajari tbrax tasu` .ygawarov;yamp qmpawar Qoren Me3qanejyani yv yrcyhoni )r7 Florens Avacyani1 Cry;e polor nyrganyru S7 Ha.ortov;ivn sdaxan1 S7 Badaraci avardin dy.i ovnyxav }r0rhneki araro6 .ov;ivnu5 orovn masnagxyxan Cyr,7 D7 Y.i,e Ark7 Giziryan5 Hoc,7 D7 Sovren ?7 Wrt7 {in[inyan5 Hoc,7 D7 Mamigon Wrt7 Kilejyan5 a-un;yraga3 Der Ha3ryru yv sargavacax tasu1 }r0rhneki gnkaha3rn er Diar Hra[ Nyrsesyan1 Badaracen ydk` Ma3r Dajari tasin me] 0rhnova/ ]ovru srovagnyrov me] zydy.ovylow pa=novyxav havadaxyalnyrovn5 oronk hampovryxin 0rovan gnkaha3rin p-na/ my/ qa[u5 orow 0rhnovyxav ]ovru1 S7 ?nntyan hivrasirov;ivnu dy.i ovnyxav Ha3g yv Alis Ca6 wovkjyan hantisasrahin me]5 or d0nagan0ren zartarova/ er1 Avyli kan 400 hraviryalnyr sy.annyrov ,ovr] irynx dy.yru cravyle ydk` A-a]nort Srpazan H0r hantisabydov;yamp dy.i ovnyxav Dn0rhneki araro.ov;ivnu5 orme ydk nyrganyrovn pa=6 nuvyxan 0rhnova/ n,qarnyr1 8A.;amar9 baraqovmpu ir 3a]o. ylo3;ow qantawa-yx nyr6 ganyru5 oronk /a’o.]o3nnyrow 3a3dnyxin irynx ovraqov;ivnn ov cnahadanku1 Baraqovmpi .ygawar yv barovso3x Dig7 Silwa Asadovryan pym hravirovyxav yv ,norhagalov;ivn 3a3dnovyxav ir gadara/ p/aqntir a,qadankin hamar1 Isg baraqovmpi polor antamnyru A-a]nort Srpazan H0r go.me sdaxan Py;.yhymen pyrova/ qa[ignyr1 )rovan ‘agman a.0;ku urav Cyr,7 D7 Y.i,e Ark7 Gizir6 yan5 yv polorin go.me ardasanova/ 8Derovnagan a.0;kow9 wyr] cdav hivrasirov;ivnu1 #ovnovar 8, 2014 Tivan A-a]nortarani Yryvani me] sovriaha3yru s’iv-ki naqararov;ynen ;a’anxig cor/ovneov;ivn gu bahan]yn Sovriaha3yru gu bahan]yn5 or irynx 3adgaxovo. covmarnyru pa,qovin ;a6 ’anxig5 isg dy.ygadovov;ivnu` j,crid1 Usd Yerkirmedia.am-i` 13 #ovnovar 2014-in5 hravirova/ mamovli asovlisi mu un;ax6 kin anonk usa/ yn5 or 3adgabes hasa6 ragagan xanxyrov me] gu q0sovi irynx 3adgaxovo. covmarnyrov o[ ji,t ov has6 xeagan pa=anman masin1 A3t harxow oryve ‘asd [ga35 isg orbeszi ,ahargovm6 nyr [ullan5 anhra=y,d e5 or covmarnyru pa,qovin ;a’anxig5 ov ullan ha,ovydovov6 ;ivnnyr1 8A3t covmarnyru gu 3adgaxne S’iv-ki naqararov;ivnu5 yv ,ad lav bidi ulla35 or ;a’anxig ulla3 amen in[5 kani or o[ oki grnas usyl5 ;e Facebook-i me] ar2a6 nacrov;ivnnyr mi unyr1 {ovnink ‘asdyr5 ;e covmarnyru ji,t [yn pa=novir1 Bar6 zabes orbeszi q0sagxov;ivnnyren hy-ov mnank5 a v y l i l a v e h a , o v y d o v o v ; i v n n y r ullan956 usa/ e Wazcen Byr.ovdyanu1 Isg lracro.nyrovn go[ ov..a/ yn` j,cur6 dyl Sovria3en hasa/ dy.ygadovov;ivnu5 kani or yrpymn lradovov;ivnn ov ‘asdu [yn hamabadasqanyr1 Anonk nayv q0sa/ yn irynx a-]yv /a6 -axa/ a-a]nahyr; qntirnyrov masin` 3adgabes a-an2naxnylow a,qadanki harxu1 8Cyraga3 e a,qadanki harxu1 Sovriaha3yrov himnagan masu ovnag e a,qadylov5 avylin5 ovni arhysdnyr gam ovsyal e1 A3nbes or5 bydov;ivnu grna3 0cdovil adge ov nayv 0cna/ ullal1 Ga3 asor mivs go.mu5 arty0|k a,qadawar6 2u a3nkan e5 or martu garyna3 a3sdy. war2k dal yv undanik bahyl956 usa/ e _obyr; Sovlahyanu1
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 27 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 27, 2014 Erdo.an Xy.asbanov;yan harivramyagin badrasd ullalov go[ ov..yx tysbannyrovn War[abyd Erdo.an yreg un;rik mu sarkyx zanazan yrgir6 nyrov m0d ba,d0nawaro. ;ovrk tysbannyrovn i badiv ov ylo3; mu ovnynalow5 q0syxav havanagan a3n naqa2y-nov;ivnnyrov masin5 zors ha3gagan s’iv-ku mdatir e iraganaxnyl 8Ha3ox Xy.asbanov;yan9 100amyagi a-;iv1 8Divnia Bivl;eni9 lradovagan ga3ke]i hama2a3n5 Erdo.an n,yx or Ha3gagan s’iv-ku gu badrasdovi 1915 iratar2ov;ivn6 nyru miago.mani gyrbow nyrga3axnylov a,qarhin ov za3n wyra6 /ylov ka.akagan ar,avi mu1 Ovsdi mynk amovr bedk e gancnink a3t syv karoz[ov;yan a-]yv5 usav war[abydu1 :ovrk tysban6 nyrovn hyd hantibovm mu ovnyxav nayv Naqacah Abdovllah Givl5 or no3nbes antratar2av Xy.asbanov;yan harivramyagin1 Givl n,yx or havanaganov;ivn ga3 or :ovrkia =qdagan lo3si dag bidi trovi mi]azca3in hanrov;yan a-]yv1 Naqacahu tysbannyrovn 3an2nararyx a-nyl a3nbisi ka3lyr5 oronk :ovr6 kian tar2yal bidi ‘a3lyxnyn a,qarhi a[kin a-]yv ov tragan lo3si dag bidi ;o.ovn yrgiru1 (Marmara) 16 #ovnovar 2014 A-0rya3 mdorovmnyrix 6 mdavor a,qadank KARINH THR GHORG:AN A3n yrgarovm e 0rova3 24 =amyri wra31 Gan masnacidov;ivnnyr5 oronx a,qadan6 ka3in =amyrix 3ydo3 garo. ys azadova/ hamaryl kyz yv zpa.ovyl in[ow or ovzys1 Saga3n yrp gabova/ ys 8;ov.; ov cr[in95 ov.y.t [ovni hancsdyan =amyr1 No3nisg a3n =amyru5 yrp gadarovm ys a-0rya3 bardaganov;ivnnyr5 trank yvs in[ or 2yvow kyz ov..ovm yn 3a]ort ka3lin` wyrardatrylov a3t un6 ;axkovm ovnyxa/ mdorovmnyrt1 Isg o|w e tryl myr wra3 a3t bardavorov;ivnu` cryl5 wyrlov/yl5 ‘or2yl pa-yrow paxadryl hocypanagan irawijagnyr5 ;.;in 3an2nyl anxovtar2yru5 myr abrovo. 0ru1 Yrpymn lsyl5 or anhas6 ganali er5 or gu n,anagi ;e animasd er5 timaga3yl knnata6 dov;ivnnyri5 or gu n,anage5 ;e gar/ikt unthanragan [e5 yrpymn hantibyl =bidnyri (km/i/a.ow gam irav)` 8<arovnage cryl91 Isg nayv` poloru wyracrova/ hamaryl ko an2nagan gyankin1 Ov a3s amenu lsylow hantyr2 cro.nyru ,arovnagovm yn a3t bardavorov;ivnu5 pnazt0ren gadarovm yn irynx 83an2nova/9 cor/u` mdavor a,qadanku1 Pari lovr` sovrj siro.nyrovn777 AMN6i Pirminhymi ha6 malsarani cidnagannyru 50 a-o.] d.amartoxme gazmova/ qovmpin hyd an6 xovxa/ yn hydaz0dov;ivn mu1 Anonxme gesin yryk 0r ,arovnag dova/ yn [ors pa=ag sovrj1 Yrgrort qovm6 pu anor ‘oqaren qma/ e [ors pa=ag ]ovr1 Yrgov qovmpyru hydyva/ yn wy6 rahsgovo. snntagarci5 pa3x ipryv manrawar=ov6 ;ivn` mia3n kala/ yn1 10 0r anx yrgov qovmpyru dy6 .yrow ‘oqova/ yn1 Marmni me] hy.ovgi ma6 gartagi sdovcman ov..ova/ ‘or2argov;yan iraganaxovmen ydk5 hydaz0do.nyru darpyrov;ivn [yn cda/ a3t yrgov qovmpyrov mi]yv1 2012 ;ovaganin iraganaxova/ hydaz0dov;yan me]5 AMN6i ka.xgy.i Azca3in himnargi cidnagannyru hasdada/ yn5 ir kafeinow gam a-anx kafeini sovrj qmo. My/ martig avyli yrgar abra/ yn5 kan sovrj [qmo.nyru1 Ha3 undaniki badgano. dovnu kanta/ yn` Bolso3 me] Bolso3 )r;ake0 ;a.amasin me] pnago. Hampar2ovm yv +a6 ne; amovsinnyrovn badgano. dovnu ka.akabydarani a,6 qadagixnyru kanta/ yn` un6 danikin a-anx nor dovnow gam covmarow abahowylov yra,6 qiknyr dalov1 A3s masin gu ha.orte News.am-u` wga3ago6 [ylow ;rkagan Taraf-u1 1915-in Xy.asbanov;ynen ‘rgova/ Hampar2ovm S0lar6 ba,i ha3ru` #owhannes S0lar6 ba,u5 Y0zga;en dy.a’oq6 va/ er Bolis yv cna/ )r;ake0 ;a.amasi Dyrybo3ov bo.oda3i wra3 cdnovo. dovn mu1 Unda6 niku darinyre i wyr wjara/ e dan hyd gabova/ polor wjarovmnyru5 saga3n Bolso3 ka.akabydaranu oro,ovm ga6 3axovxa/ e kantyl ha3 unda6 nikin yv yvs [ors undaniki badgano. dovnyru` dy.u a3l ,inov;ivn ga-ovxylov hamar1 Zavy,dalin a3n e5 or ha3 un6 danikin a-a]arga/ yn 74 hazar lira3 wjaryl yv dy6 .a’oqovil Ka.u;hane ;a.a6 masin ga-ovxova/ pnagaran6 nyren megu1 Hampar2ovm S0larba,u ‘or6 2a/ e jar cdnyl yv q0sa/ e irynx dan dy.u ,enk ga-ovxo. ungyrov;yan dn0renin hyd5 saga3n ka.akabydarani a,6 qadagixnyru a3t amenu ha,ovi [yn a-a/5 mda/ yn ha3 un6 daniki dovn5 iryru tovrs ha6 na/ yv a-anx pa- lsylov` kan6 ta/ dovnu1 “o.ox 3a3dnova/ ha3 unda6 niki ha3r Hampar2ovmu n,a/ e5 ;e irynk tem [yn5 or a3tdy. ,enk ga-ovxovi5 saga3n irynx ovza/n e5 or a3t ,enkovm irynx pnagaran 3adgaxovi1 HYDAKRKRAGAN Ylygradaganov;yamp pano. inkna,ar=en ydk` aryvi ]yrmov=ow pano. inkna,ar=yr Wyr]in kani mu darinyrov un;axkin pavagana[a’ zar6 caxan ylygdragan partyrow (battery) yv kariv.ow pano. qa-6 na/in (hybrid) zanazan dysagi inkna,ar=yr5 nyra-yal 0;o6 bivsnyr yv py-nadar ga-kyr1 Saga3n dagavin gu mna3 clqavor anbadyhov;ivnu` partu wyrsdin amparyl ylygdragan ov=ow5 or gu dyve avyli kan meg =am yv usd cor/a/ov;yan 3ajaqaganov6 ;yamp1 A3=m 8Ford9 ungyrov;ivnu zarcaxovxa/ e aryvi ]yr6 mov=ow yv ylygdraganov;yamp badovasdova/ inkna,ar=i na6 qadibaru5 or m0d adynen bidi xovxatrovi Las Wegasi me]1 Arycagna3in ov=u amparo. elegdronik qo,or yrysag mu (panel)5 or dy.avorova/ e inkna,ar=in gdovrin wra35 bidi ga6 ryna3 meg 0rova3 un;axkin havakyl a3nkan ]yrmov= orkan bidi sdaxover parti mi]oxav sdaxova/ ov=aniv;u5 a3sinkn` bahan6 ]uva/ 0ragan mi]in ha,ovow ov=aniv;in 75%6u1 Ovrymn5 ary6 cagna3in yv ylygdragan ov=i miaxyal trov;ivnu avyliow bidi pavarare inkna,ar=in bahan]a/ ov=aniv;u1 A-a]in ancamu [e5 or arycagna3in ov=u bidi 0cdacor/ovi inkna,ar=in me]5 saga3n 8Ford9i naqadibu5 usd ardatro. ungyrov;yan5 xart y.a/nyren amynaartivnavoru bidi ulla31 )rinag` 8:030;a9 ungyrov;yan ardatra/ 8Pri3ivs9 qa-na/in m0delin wra3 avylxova/ arycagna3in ov=i 0cdacor/ovmu haziv gu pavarare inkna,ar=i nyrkin 0ta3in ,r]ana-ov;yan sarka6 vorovmnyru a,qadxnylov1 8Ford9i zarcaxovxa/ naqadibu g0c6 dacor/e qo,oraxo3x osbnyagi mu 0rinagow aryvi ]yrmov=u gi6 zagedyrov ,ovr] havakylov yv amparylov trov;ivnu1 :e orkanow a3s nor zarcaxovmu bidi ulla3 cor/nagan gam hasaragov;yan dndysabes mad[yli5 =amanagu 3a3dni bidi une5 saga3n usd ungyrov;yan naqadysovmnyrovn5 arycagna3in ov=ow pano. inkna,ar=yru havanapar qna3yn ,ar=awaryrovn` inkna,ar=i partu 3ajaqagi 8lyxnylov9 da.dovgu1
 7. 7. LUNDI 27 JANVIER 2014 / MONDAY JANUARY 27, 2014 • ABAKA • 7 ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 27 JANVIER 2014 Coopération accrue entre l’Arménie et le Pérou Le ministre arménien des affaires étrangères Edouard Nalbandian se trouvait le 6 janvier au Pérou dans le cadre d’une tournée en Amérique latine. A Lima, Pérou, Edouard Nalbandian a rencontré son homologue péruvienne Eda Rivas, avec laquelle il a évoqué les perspectives de développement des relations bila-térales ouvertes par le projet d’accord de libre échange devant lier les deux pays. Les discussions ont également porté sur le développement des relations politiques entre l’Arménie et le Pérou, et l’assouplissement du régime des visas. Les deux ministres se sont également engagés à renforcer leurs relations diplomatiques avec la nomination d’ambassadeurs et de consuls honoraires, l’établissement d’un dialogue constant entre les ministères des affaires étrangères des deux pays, le renforcement de la coopération dans le cadre des organisations internationales, et la préparation d’un accord en vue de faciliter l’obtention de visas pour les ressortissants des deux pays. Eda Rivas a présenté les différentes dispositions prises par le Pérou en ce sens, et souligné l’implication dans le processus d’intégration régionale, et les efforts menés en vue du règlement des problèmes régionaux. De son côté, Edouard Nalbandian a exposé à son homologue péruvienne les priorités de la diplomatie arménienne, et les mesures prises par l’Arménie et la communauté internationale en vue du règlement du conflit du Karabagh. M. Nalbandian est le premier ministre des Affaires étrangères d’Arménie à effectuer une visite officielle au Pérou depuis l’établissement de relations diplomatiques entre les deux pays en 1992. Durant sa visite à Lima, M. Nalbandian a aussi rencontré le dirigeant de la Commission des affaires étrangères du Parlement péruvien, Martin Belaunde Moreyra. Deux nouveaux suspects dans l’affaire de l’assassinat de Hrant Dink arrêtés à Trébizonde Le 7 janvier dernier, à Trébizonde, deux personnes suspectées de l’assassinat du journaliste arménien Hrant Dink viennent d’être arrêtés. Il s’agit d’Osman Hayal et de Zeynel Abdin Yavuz. Selon le journal « Zaman », la 14e chambre du Tribunal d’Istanbul Suite à la page 8 Un coup de pouce à la langue et à la culture arménienne occidentale Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et publié dans The Armenian Mirror-Spectator Le génocide ne visait pas seulement les populations autochtones d’Arménie historique, mais aussi ses intellectuels - les créateurs de sa culture et les gardiens de sa langue - et voulait s’assurer que les Arméniens ne se relèveraient jamais comme un groupe civilisé méritant une patrie. Pour contrer cette politique de la nation destructrice, les Arméniens de la diaspora ont construit leurs écoles, leurs centres culturels, leurs églises et leurs institutions dans le monde entier dans le but de préserver leur identité en perpétuant leur langue et leur patrimoine arménien occidental. L’éveil de l’Arménie soviétique et le développement indéniable de la langue, de la littérature et de la culture dans la patrie n’a touché la diaspora qu’indirectement, car il n’y avait pas de politique distincte destinée à contribuer au développement de la langue arménienne occidentale ni aucune préoccupation à propos de la perte de ce précieux patrimoine. La diaspora a été laissée à elle-même pour façonner son destin. Mais la mondialisation, avec ses nombreux avantages, a essentiellement sapé tous les efforts de la diaspora voulant préserver la langue arménienne occidentale et sa culture. Nous avons assisté à la disparition progressive des écoles, bastions de la préservation et du développement de la langue et du patrimoine. L’indépendance de l’Arménie n’a produit aucun changement radical pour aider la diaspora. Il n’y a pas de plan d’Etat pour sauver la langue et la littérature arménienne occidentale. Il n’y a que des efforts timides - parfois égoïstes - d’étendre l’aide à l’héritage arménien occidental. Même la Constitution arménienne n’a pas de disposition spécifique pour sauver la langue arménienne occidentale en voie de disparition, alors que la reconnaissance du génocide a une place importante dans la constitution, qui prétend que la langue officielle de l’Etat est la langue arménienne littéraire, sans aucune distinction pour les deux branches de la langue. Sous l’influence de la culture européenne, l’arménien occidental a connu un développement complet, avec un vaste trésor de vocabulaire distinct, style et traditions, qui sont destinés, à ce stade, à être sclérosé, en raison d’un manque d’utilisation. Ironiquement, les médias arméniens, la littérature et le discours politique emprunté généreusement à des sources étrangères, russes et autres, ignorent complètement la richesse de l’arménien occidental. Seuls quelques établissements et les intellectuels sont engagés sérieusement dans l’évaluation, la préservation et le développement de la langue et littérature arménienne occidentale. L’un d’eux est la Maison d’édition Sarkis Khachentz, principalement grâce aux efforts de l’historien littéraire Yervant Ter Khachatrian. Le second est le Centre Spurk de l’Université pédagogique d’Etat, dirigé par Souren Danielian, et le troisième, des programmes de l’Université d’Etat d’Erévan, qui représentent une goutte d’eau dans l’héritage intellectuel arménien occidental. Le défaitisme règne en diaspora ; puisque la langue et la littérature sont en déclin rapide, il est plus facile de suivre le flot et d’accepter la disparition d’un patrimoine comme la conséquence inévitable des tendances modernes. Mais aucun général n’est à sa place s’il pense qu’il ne peut remporter la guerre, nous ne devons, par conséquent, laisser le destin suivre son cours. Pour ce faire, certaines institutions et individus ont relevé le défi et sont en lutte. Le Catholicossat d’Antélias est une telle institution, sous la direction du savant pontife Aram Ier. Antélias a garanti le rôle des monastères de Venise, Vienne et Jérusalem, où une énorme quantité de recherches ont été menées, des programmes éducatifs ont été développés et un réseau d’écoles a été instauré dans le monde. Des œuvres littéraires anciennes et nouvelles sont publiées, des manuels sont élaborés, des séminaires sont organisés, et un mouvement intellectuel est alimenté avec la volonté de conserver et de diffuser la langue arménienne occidentale et son patrimoine. L’Institut de recherche Dikran Tchouhadjian, à Paris, a également pour mission de préserver et de donner vie aux trésors de la culture arménienne occidentale, avec une dimension supplémentaire de présentation de ce patrimoine sur la scène mondiale. Le Collège virtuel de l’ UGAB a adopté une approche globale qui utilise la technologie moderne pour l’enseignement de la langue arménienne. Puis, il y a le plan des communautés arméniennes de la Fondation Gulbenkian grâce à l’introduction d’une nouvelle approche et une nouvelle vision optimiste de l’ensemble face à la langue et au patrimoine arménien occidental. Depuis sa création, la Fondation a soutenu de nombreux projets irréprochables dans le monde entier, mais son nouveau plan quinquennal, publié le 11 décembre 2013, apporte une approche entièrement nouvelle mettant l’accent sur la langue et la culture arméniennes occidentales orphelines. La vision, le plan détaillé et le recours à des technologies modernes pour mettre en œuvre le plan, sont le fruit de son nouveau chef, le Dr Razmik Panossian. Le plan publié indique sa mission : « Pour créer un avenir viable au peuple arménien dans lequel la culture et la langue sont conservées et valorisées. » Puis six points sur la mise en œuvre du plan y sont détaillés. Le plan de cinq ans est motivé par
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 27 JANVIER 2014 / MONDAY JANUARY 27, 2014 Henrikh Mkhitaryan 53e plus cher transférable du monde avec 29,2 millions d’euros La société Pluri Consultoria a présenté la liste des joueurs les plus chers de la planète. Henrikh Mkhitaryan, l’international arménien du « Borussia » Dortmund est classé en 53e position. Selon Pluri Consultoria, le coût de transfert d’Henrikh Mkhitaryan (24 ans) est aujourd’hui estimé à 29,2 millions d’euros. Le club allemand l’avait acquis l’été dernier pour 27,5 millions. Le joueur le plus cher du monde est l’argentin du F.C. Barcelone Lionel Messi (26 ans) dont le transfert est estimé à 138,1 millions d’euros. L’attaquant du Portugal et du « Réal » de Madrid, Christiano Ronaldo pointe à 107,3 millions. Le gallois du « Real » de Madrid, Gareth Bale est à 71,3 millions. En quatrième position arrive le brésilien de Catalogne (Espagne) Neymar (67,4 millions). Enfin le milieu de terrain de l’équipe d’Allemagne et du « Bayern » de Munich, Mario Götze est cinquième avec un transfert estimé à 60,3 millions d’euros. Le photographe Ara Güler hospitalisé Suite de la page 7 avait décidé d’arrêter Osman Hayal, le frère de Yasin Hayal déjà arrêté et accusé d’être l’instigateur de l’assassinat, ainsi que Zeynel Abdin Yavuz qui avait refusé de se présenter devant le Tribunal. Rappelons que le procès de l’assassinat de Hrant Dink a repris le 17 septembre devant la 14e chambre du Tribunal d’Istanbul, spécialisé dans les délits et crimes lourds. Le suspect de l’assassinat du journaliste Hrant Dink appréhendé à Istanbul a été arrêté à la suite de la décision du Tribunal devant lequel il a comparu. Erhan Tuncel, qui a été interpellé à Kumburgaz, a passé la nuit à la direction des services de sécurité. Il a été transféré au parquet général d’Istanbul à Çaglayan. Selon le site de la Direction générale de l’aviation civile, 830 005 passagers ont quitté et 861 710 passagers sont arrivés en Arménie par l’aéroport de Zvartnots l’an dernier. Comme le rapporte Tert.am, en 2013, 36 076 passagers ont quitté et 30 458 passagers sont arrivés en Arménie par l’aéroport de Shirak. Dans l’ensemble, 26 087 arrivées de plus que les passagers en partance ont été enregistrés l’an dernier. De plus, quatre tonnes de marchandises ont été livrées en l’Arménie par l’aéroport de Shirak en 2013. Une grand-mère arménienne célèbre son 100e anniversaire avec 109 descendants La plus vielle résidente de la commune de Tsovagyugh dans la province de Geghar-kunik en Arménie, Aghavni Bozoyan a célébré son 100e anniversaire. Avec 109 enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, Aghavni Bozoyan est devenu le symbole de sa grande famille et a fêté son anniversaire avec ses parents et amis. Au cours de la célébration Aghavni Bozoyan, qui est née en 1914, a déclaré : « Je veux que la paix règne dans le monde pour toujours, je veux que mes enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants soient en sécurité et en bonne santé, et je veux une Arménie prospère. » Le célèbre photographe arménien de Turquie, Ara Güler, le « Plus grand photographe du siècle » est hospitalisé en urgence à l’hôpital Memorial d’Istanbul. Selon Hürriyet, Ara Güler souffrirait d’insuffisance rénale. Son état de santé est jugé préoccupant par les médecins. Il se trouve dans l’unité des soins intensifs. Ara Güler, « l’œil d’Istanbul » est né à Istanbul en 1928. En 1950 il publiait ses premières photographies dans le journal Yeni Istanbul. Ara Güler fut récompensé par de nombreux prix internationaux pour son art. Il photographia Istanbul mais également il est célèbre pour ses portraits de Winston Churchill, Arnold Toynbee, Picasso, Salvador Dali et de nombreux autres personnalités. Deux nouveaux... 830 005 passagers ont quitté et 861 710 sont arrivés en Arménie en 2013 « Un coup de... Suite de la page 7 Tuncel a été présenté devant le Tribunal qui a décidé de sa détention en tenant compte du risque de tentative de fuite de ce dernier. Le Tribunal pénal d’Istanbul avait lancé un mandat d’arrêt pour Erhan Tuncel dans le cadre du nouveau procès ouvert à la suite de la décision d’annulation rendue par la cour de cassation. Hrant Dink, le rédacteur en chef d’Agos, a été abattu par Ogün Samast devant son bureau à Istanbul le 19 janvier 2007. Samast a été condamné à plus de 22 ans de prison pour cet assassinat. Le procès a repris le 17 septembre 2013, avec 18 suspects étant rejugés car la Cour suprême d’appel avait statué que tous les suspects dans cette affaire avaient agi dans le cadre d’une organisation criminelle, plutôt qu’individuellement. profonde inquiétude qui pèse sur la langue arménienne occidentale et l’éducation. En effet, il y est indiqué que : « l’arménien occidental est une langue en voie de disparition », selon l’UNESCO, si des initiatives sérieuses ne sont pas prises pour la renforcer. Cette génération est probablement la dernière qui puisse aider ou inverser ce processus de perte d’une langue qui était source dynamique de la culture arménienne, il y a seulement un demi-siècle ». Ce plan est proactif et interactif. Il n’adopte ni une approche de confrontation ni ne sous-estime les autres efforts visant à la réalisation des mêmes objectifs. Au contraire, il ouvre la voie à une coopération plus large avec d’autres projets et institutions qui luttent pour les mêmes préoccupations. Le plan aborde également une question très sensible, les relations turco-arméniennes : « Améliorer les relations arméno-turques en parrainant des projets qui favorisent une compréhension commune de leur histoire commune. » L’approche prudente indique ici que les Arméniens, à travers leurs maigres ressources ne sont pas en mesure de forcer l’Etat turc de reconnaître le génocide ni d’envisager une quelconque indemnisation ; la seule alternative possible est donc de coopérer avec des historiens turcs honnêtes et progressistes et des militants des droits de la personne prêts à apporter des changements quantitatifs et qualitatifs en sensibilisant la population turque, qui pourra éventuellement influencer l’orientation politique de l’Etat. C’est un plan approprié de la part d’une grande institution qui combine ses ressources avec une vision stratégique pour un impact maximum. Ce plan est plus réaliste qu’optimiste et permet non seulement différentes actions, mais aussi une pensée en lien avec les principes directeurs de la diaspora. Traduction N.P.
 9. 9. LUNDI 27 JANVIER 2014 / MONDAY JANUARY 27, 2014 • ABAKA • 9 ABAKA E N G L I S H S E C T I O N MONDAY JANVIER 27, 2014 The lesser evil in Turkey By Edmond Y. Azadian Any Armenian commentator would be loath to state his or her favorites amongst successive Turkish administrations, as long as they are all in the mode of Genocide denial. But the principal of relativity will help us sort out this dichotomy. Turkey is facing one of the most intense crises in its modern history. Its leader, Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, has his back against the wall. Some analysts compare Erdogan’s meteoric rise to power to that of Icarus’ tale in Greek mythology embodying hubris. Icarus’ wings were made of wax and as he flew closer and closer to the sun, they melted, causing his downfall. Mr. Erdogan’s AKP party is a coalition of moderate Islamists, nationalists and liberals, catapulting him to power through three successive elections. Domestically, he has been able to introduce some reforms, improved the economy and opened the dialog with the restive Kurdish minority. One of his major achievements was to tame the military, which took over the government three times, through coups, since the establishment of the republic in 1923. He neutralized the army brass, accusing them of plotting to overthrow his government. The Ergenekon scandal revealed that a “deep state” within the state was in action and responsible for many crimes. In eliminating the secularists and the “deep state,” he had the support and the cooperation of another cleric, Fethullah Gulen, whose Hizmet movement turned out to be another “deep state,” poised to undermine his government in the current crisis. On the international scene, he has been the standard bearer for Islamists while appearing as the democratic reformer for the European Union and the West. This political illusionism has come to an end and his apparent downfall seems equally dramatic. The news media is abuzz with the details of Turkey’s deepening crisis; three ministers have resigned thus far under the charges of corruption, one of them Erdogan Bayrakdar, did not go quietly. He called for the resignation of the prime minister as well, who had approved all his decisions in urban development. In an awkward damage-control mode, Erdogan fired or replaced 400 police officers and judges, banning all investigations without the investigators reporting to their superiors. This meant the usurpation of the power of the judiciary in an attempt to salvage his control over the executive. These actions came under severe criticism at home and abroad, calling for respect for the rule of law, allowing for the legal procedures to take their course without interference. These investigations hit not only Erdogan’s closest allies, but also even his own son, Bilal. At this point, the prime minister is in a combative mode and nowhere near willing to relinquish power. He has been blaming internal and foreign conspiracies for his troubles. He has certainly had a fall-out with former ally Gulen, who seems to have many followers in the police and the judiciary. One of the bones of contention between these former allies is that Gulen has criticized Erdogan for antagonizing Israel. Erdogan is trying to eliminate Gulenist followers in these institutions, who have been after him. He has also implicated the United States and Israel in this conspiracy. Some AKP-supporting newspapers have even called for the ouster of US Ambassador Francis J. Ricciardone Jr., who has been after the Halkbank, on the grounds that its president has been violating the sanctions against Iran. Although the US has been dismissing outright Erdogan’s accusations, some truth may be behind his finger pointing at Israel. Granted, Prime Minister Netanyahu grudgingly apologized to Erdogan for sinking the Turkish Mavi Marmara ship, but he certainly vowed to get even at the right moment and this seems to be that moment. The US and Israel have a full arsenal of retaliatory weapons when push comes to shove and one of those weapons should be the recognition of the Armenian Genocide. Erdogan may be down, but not out yet, gearing for the crucial municipal elections in Istanbul. There is general consensus that whoever carries Istanbul’s mayoral race, carries Turkey. The parliamentary and presidential elections will soon follow the municipal ones. Turkey’s president is elected by a two-third-majority vote in parliament. Mr. Erdogan has his eye on the presidential palace with more executive powers. If he cannot garner two-thirds of the vote, he may maneuver to amend the constitution to allow him the chance to run for a fourth term as prime minister. The elections will be nothing less than a test of survival for Erdogan’s political future. Cont’d on page 10 Armenian official says Aliyev should remember Artsakh defeat YEREVAN — Armenian Deputy Foreign Minister Shavarsh Kocharyan slammed the Azeri President last Monday for his remarks on the possibility of war with Armenia, Public Radio of Armenia reports. “It’s no secret to anyone that the denial of the right to self-determination through the distortion of the essence of the Karabakh conflict, the propaganda of hatred towards Armenians and the threats of resumption of war are the main obstacle to the negotiation process,” the Deputy Foreign Minister said. The Azeri President declared in a speech that, “According to statistics, Armenia is inferior to Azerbaijan in all aspects, which will play a decisive role in the settlement of the Nagorno Karabakh issue.” Kocharian rebuked the Azeri leader’s ominous statement by saying that Aliyev would do well to “[keep] in mind the defeat in the war that [Azerbaijan] unleashed. He’s well aware that new adventurism will lead to new defeats,” Kocharyan said. Azerbaijan has been seeking more military power with a rapid arms buildup in recent years, funded by massive oil and gas revenues. “All of our capacity is growing, while Armenia is experiencing an extremely difficult period economically and demographically. The correlation of forces has very seriously changed in favor of Azerbaijan,” said Aliev. He concluded that he will accept no compromise, calling for the full withdrawal of Artsakh and Armenian troops from Karabakh as the only solution to the conflict. Conductor Aram Gharabekian, passed away Renowned conductor and former director of the National Chamber Orchestra of Armenia, Aram Gharbekian, passed away on January 10. He was 58. He graduated from the New England Conservatory in Boston with a Master’s degree in Composition, and continued his postgraduate studies in Musical Phenomenology at Mainz University, Germany. He was also granted a fellowship to study composition and conducting under Jacob Druckman and Leonard Bernstein at Maestro Aram Gharabekian Tanglewood Music Center in Massachusetts. From 1997 until 2010 Gharabekian served as Music Director of the National Chamber Orchestra of Armenia, leading this critically acclaimed ensemble on tours to Greece, the United Arab Emirates, Cyprus, Switzerland, England, Russia, Lebanon, Georgia, Germany, France, Canada and the U.S., where in 2001 they made their Lincoln Center debut as part of their second North American tour. In 1983 Gharabekian founded the Sinfonova Chamber Orchestra in Boston and served as its principal conductor until 1991. Gharabekian launched his own international music festival, Open Music Fest, in 2009. Held in Yerevan, Armenia, and featuring a diversity of genres, Open Music Fest was hailed as a unique platform for artistic collaboration and extraordinary performances of newly commissioned works. More recently, he became the conductor and artistic director of the Open Music Orchestra established in Los Angeles this month. It received enthusiastic praise for their performance at the Space Shuttle Endeavor arrival ceremony at Los Angeles International Airport. Gharabekian is the recipient of numerous prestigious awards, including a special proclamation by the United States Congress, Armenia’s Presidential Medal of Honor, the Harvard Musical Association’s Best Performance Award. He has also earned accolades for guest-conducting several world renowned orchestras. Gharabekian is survived by his mother, sister, uncles, cousins, niece and nephew, as well as his friends and the legion of loyal fans worldwide.
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 27 JANVIER 2014 / MONDAY JANUARY 27, 2014 Communiqué TEKEYAN CULTURAL ASSOCIATION OF MONTREAL SARO MANOUKIAN FUND DONATION We would like to keep you updated regarding the charity done through the “Saro Manoukian Fund”. In order to immortalize his memory, the family created a charity fund under his name. The fund’s generated income is periodically used for a charity. We announce that this year’s contribution of $US 3000 was dedicated to a company called HALO TRUST. The donated sums will be used for the clearance of mines and cluster munitions in Nagorno Karabakh (Artsakh). Saro was a young and patriotic armenian. We are convinced that such a donation alleviating Artsakh’s suffering would have been dear to him. For more information about the project see the attached 2nd page and visit HALO TRUST’s site at http://www.halousa.org/where-wework/nagorno-karabakh Saro’s untimely departure will be immortalized with such charity undertakings. Previous years’ donations were used as follows: École Armen-Québec (purchase of library books) Montreal Children’s Hospital (Framed painting, medical equipment and monetary donation) Hundreds of trees planted in Armenia (Armenia Tree Project) Supporting a group of Armenia resident musicians with monetary rewards Donation to ‘’Children’s wish foundation’’ Tekeyan Centre’s illuminated sign These contributions are made possible through donations given to the “Saro Manoukian Fund”. Your generosity serves as seed money to such charities, we sincerely extend our thanks. Arto , Annie, Aren et Lori Manoukians THE YOUTH CORNER That got me thinking Carrie Bradshaw’s youth This week, I thought I would do a little critique of a show that I started watching not long ago. If I say Sex and the City, you think of Sarah Jessica Parker’s narration and her admittingly bizarre shaped face. The show was a huge success during the entirety of its broadcast, followed of course by two movies. The show itself was based on a book written by Candace Bushnell. Personally, I’m not a huge fan of that show because I find that the main characters whine all the time and never seem to be interested in anything other than themselves. I know that a lot of people greatly enjoy the show and are inspired by Carrie Bradshaw (Parker’s character), but she leaves me pretty indifferent. All in all, it is not a show I enjoy watching. However, last year, a new show started airing, called The Carrie Diaries. It is a spin-off and prequel of Sex and the City. It is once again based on the book by Candace Bushnell. Based in the 80s, it is narrated again by Carrie Bradshaw, this time played by the incredible AnnaSophia Robb. Carrie is 16 years old and goes to high school, as well as having a part-time job in the city of her dreams, Manhattan. I absolutely adore The Carrie Diaries. Carrie is much more sweet, and much less self-involved than her future self. You forget that it is the same character. The show’s plot follow her, her friends, and her family, through good times and bad. It addresses several issues such as single parenthood, drugs, jobs, first loves, homosexuality, the difficulties of growing up, and so on. What I also greatly enjoy about the show is that you get a feel of how it was to live in the 80s. The characters always wear time-accurate clothes, and the soundtrack only offers a fine selection of 80s music. The Carrie Diaries is an open-minded television show that does not judge anyone or anything. Taboo subjects are openly approached and treated. All the characters are interesting and have depth. You even find yourself liking the less amicable characters because of their contribution to the show. The cast is excellent and each actor plays their role perfectly. In all, I enjoy The Carrie Diaries thoroughly, and think that it has much more depth and character than Sex and the City. Sananne Wartabetian PS It has been already 10 years. We would like to inform you that on this sad occasion, a memorial ceremony will be held on February 2nd at the St-Gregory Cathedral, followed by a reception. The lesser evil... HALO TRUST IN ARTSAKH and WHAT THEY DO History of Minelaying and Cluster Munition Bombing Minelaying in Nagorno Karabakh, by both Azeri and pro-Karabakhi forces, took place during the 1992-1994 war. A combination of anti-personnel (AP), anti-tank (AT) and anti-group (AG) mines was used to protect positions and deny freedom of movement. Due to the fluid nature of the conflict, certain areas of Nagorno Karabakh were mined several times by both sides. The mines laid were exclusively of Soviet design and manufacture. Tens of thousands of cluster munitions were also dropped from the air by Azerbaijani forces. The Solution Since 2000 HALO has provided the sole capacity in Nagorno Karabakh for the clearance of mines and cluster munitions and the disposal of unexploded ordnance (UXO). Additionally HALO has established a Mine Action Centre (MAC) to collate all information concerning mines, explosive remnants of war (ERW) and safe routes, and to disseminate it to all stakeholders and other actors as requested. HALO Nagorno Karabakh has, to date, returned over 270 km2 of contaminated land to previously impacted communities, during which over 67,000 landmines, cluster munitions and other items of unexploded ordnance have been safely located and destroyed. At its peak HALO’s program employed 280 Karabakhi staff but this has shrunk in recent years to 140 as finding funding has become more difficult. If the people of Nagorno Karabakh are to be able to live lives free of mines and cluster munitions then staff numbers need to be restored to their peak as quickly as possible. The program in Nagorno Karabakh conducts both manual and mechanical clearance of minefields. Cluster munition strikes are cleared by HALO’s Battle Area Clearance (BAC) teams whilst other items of UXO are cleared by HALO’s Explosive Ordnance Disposal (EOD) teams. HALO’s program is complemented by Survey and Mines Risk Education (MRE) teams, with MRE fully incorporated into the school curriculum. The program is managed by one expatriate, while all other senior management positions are filled by locally recruited and trained staff: as with all other HALO programs the policy is to build a substantial local capacity that can deal with the problem. Requirement for Continued Clearance HALO is the only mine clearance organization operating in Nagorno Karabakh and development, reconstruction, resettlement, and other humanitarian aid is dependent on the continuation of mine clearance. The current crisis has severely impacted Turkey’s economy and the Turkish Lira fell to a record low against the dollar. The irony of this situation is best illustrated when we consider that against the backdrop of the scandals, where Erdogan’s cronies stash millions of dollars in shoeboxes and violate every law in the books, an Armenian maverick blogger, Sevan Nisanyan, has been put in jail supposedly for violating some building codes. Erdogan is no saint and no friend to Armenians by any measure. His despotic instincts are well documented. However, the reforms he carried out indirectly benefitted the Armenians, especially the Armenian community in Turkey. No previous administration had dared to introduce any reforms. Of course, those reforms are mostly self-serving, rather than being driven by a charitable motivation. During Erdogan’s rule, a fissure has appeared on the wall of silence on the Armenian Genocide. Hrant Dink’s assassination rendered the Genocide a topical issue in the Turkish news media and scholarship. Also, a number of confiscated properties were returned to the Armenian community, a timid yet welcome initiative. The renovation of Akhtamar Church was showcased with obvious political intent. The controversial protocols were negotiated, if not consummated. Foreign Minister Ahmed Davutoglu’s reference to the Armenian deportations by the Ottoman govern- Cont’d from page 9 ment was a revealing new step, not coming close to uttering the word “genocide.” Davutoglu characterized the deportations as “inhumane,” which his government has never supported. In view of the enormity of the crime of genocide, these are minor steps, but for the Turkish side, they have significant political implications. In all the current turmoil, the Kurds in Turkey are demonstrably quiet. Erdogan has bought their silence at a price. He needs Kurdish votes to consolidate his power. Also, he wishes to gain brownie points from Europe as a leader who respects minority rights. In return, he has made some vague pledges, which may or may not materialize, depending upon future political developments. Erdogan himself has apologized to the Kurds for the Dersim massacres of the 1930s, although that may be interpreted as a double-edged political sword, implicating the opposition Republican People’s Party (CHP), which was in power during those atrocities. He has yet to apologize to the Armenians for the Genocide. Erdogan’s AKP party has taken incremental steps toward improving minority rights. Those steps have served more the party’s political agenda rather than the minorities themselves, but still, marginally, they are steps in the right direction no matter the motivation. The issue of Genocide still remains unresolved as does the opening of the border with Armenia. But compared to previous Turkish regimes which have been ruthless oppressors, Erdogan’s and AKP’s performance may rank the prime minister as the lesser evil in Turkish politics.
 11. 11. LUNDI 27 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 27, 2014 • ABAKA • 11 Ly-na3in >arapa.i Ka,a;a. ,r]ani A.avni civ.i me]` lipananaha3 cor/ararnyru avan gu ga-ovxyn Gancnil arxaqxii go.kin5 a]agxil wyrapnagyxman /racry6 rin yv nbasdyl Arxaqi zarcaxmann ov wyra/novntin1 A3s nbadagow yv paxa-abes ha3rynasiragan sgzpovnknyren mygny6 low yryk dari a-a] ARI (Artsakh Roots investment) gazmagyr6 bov;ivnu oro,yx nyrtrovmnyr gadaryl Arxaqi me]1 Yryk dari a-a] mygnarga/ a-a]in /racrin ,ovr] 100 cor/ararnyr Ka6 ,a;a.i ,r]ani 800 wyrapnagi[i civ.adndysagan yv anas6 nabahagan /racirnyrov iraganaxman hamar wargyr dramat6 ryxin7 Ipryv artivnk` wyram,agova/ 6.000 ha ho.adara/kow yv ,ovr] 2.000 clqakanag y.]yravor anasovnnyrow Ka,a;a.u a3s0r gu hantisana3 yrgri civ.adndysagan gytronnyren megu1 A3s masin gu 3a3dne Armenpress-u1 8Arxaqxinyrov5 L>H naqacahi ov war[abydi hyd hanti6 bovmnyrov =amanag hasgxank5 or abrovsdi mi]ox dramatrylovn zovcahy- anhra=y,d e hocal nayv wyrapnagi[nyrov pnagara6 na3in qntirnyru5 sdy./yl 3armaraved yv nbasdavor ba3mannyr abrylov yv a,qadylov hamar1 A3t nbadagow s’iv-kaha3 57 cor/arari ov,atrov;yan gytronin 3a3dnovyxav Arxaqi tarbas hantisaxo. Ka,a;a. ,r]ani A.avni civ.n ov oro,ovm ga3ax6 vyxav a3ndy. ‘okrig avan ga-ovxyl1 8Arxaqi ga-awarov;yan hyd hamacor/agxov;yan ,norhiv grxank lipananxi cor/ararnyru hamozyl5 or ‘oqanag 0dar a’yrovn5 nyrtrovmnyr gadaryn ha3ryniki me]956 usa/ e ARI6i cor/atir ‘oqdn0ren5 lipananaha3 Pyniamin P[ak[yan` n,ylow5 or pnagarannyrov ga-ovxman hamar arten havakova/ e 2 milion dolar1 Lipananaha3 cor/ararnyrov a3s naqa2y-nov;ivnu ocyvora/ e Sovrp Badarac madovxova/ e` Diarbykiri ha3gagan Sovrp Giragos ygy.yxvo3 me] nayv S’iv-ki a3l ca.;0jaqnyrov cor/ararnyr yv a.avnii ,i6 nararagan a,qadanknyrovn masnagxylov xangov;ivn 3a3dna/ yn nayv arapagan a3l yrgirnyrov yv Fransa3i ha3 cor/ararnyru1 ?raciru a3=m naqabadrasdagan ‘ovli me] e7 Marden gu naqadysovi civ.i a-a]in 50 pnagarannyrov ,inararov;ivnu1 <inararagan a-a]in ‘ovlu g4avardi a,nan ov aztag gu han6 tisana3 3a]ort yrgov ‘ovlyrow yvs 100 pnagarannyrov ga-ovxman hamar1 8Nbasdylow wyrapnagyxman /racrin5 mynk nor ,ovn[ gov dank Arxaqin5 g4yrgaraxnynk anor gyanku1 Sa mia3n wyrapnagyx6 man /racir [e5 sa ,ad avyli hy-ahar ca.a’ar e1 Ha3u gu hasdadovi azadacrova/ Arxaqi me]5 isg Arxaqu ov=y. e5 kani a3ndy. g4abri ha3ov;ivnu1 Wyr]in yrgov darovan un6 ;axkin pazma;iv sovriaha3yr hasdadova/ yn Arxaqi me] yv anonxme ,adyru arten xangov;ivn 3a3dna/ yn noraga-o3x avani me] dovn cnyl956 usa/ e P[ak[yan` avylxnylow5 or Ka,a;a.i ,r]anu wyrapnagyxman hamar ,ad nbasdavor e1 Ho.u parypyr e5 y.anagu nbasdavor5 ]ovru` m,dagan7 hydyvapar nor avani ga-ovxovmu mia3n gu nbasde dara/a,r]ani zarcaxman1 Sirov,on bidi masnagxi World Music Award-in Ha3ryni anovani yrc[ovhi Sirov,on bidi masnagxi Ab6 rilin ga3analik hama,qar6 ha3in yra=,dagan World Music Award mrxanagapa,qov;yan a-a]atrovylow yryk anovana6 garcyrow` 8Lavaco3n yrc[ovhi95 8Lavaco3n yrc (PreGomesh)9 yv 8Lavaco3n dysaholowag (PreGomesh)91 A3s masin n,ova/ e yrc[ovhii facebook-i e]in1 Mrxanagapa,qov;yan gu masnagxin a,qarhi lavaco3n arovysdacednyru1 8A3s mrxanagapa,qov;yanu nyrga3axova/ linylu myz ha6 mar arten my/ novajovm e956 crova/ e yrc[ovhii e]in me]1 Arxaqyan my/ harsanikin masnagxa/ zo3cyrovn paryrarnyru oro,a/ yn ,arovnagyl a]agxov;ivnu norasdy./ undaniknyrovn Diarbykiri (badmagan A.6 2ink) Sovri ,r]anin me] cdnu6 vo. ha3gagan Sovrp Giragos ygy.yxvo3 me] badarac ma6 dovxova/ e1 A3s masin gu ha6 .orte ;rkagan 8S;ar civn6 tym9 lradovagan ga3ku1 Badaracin masnagxa/ yn pazma;iv hraviryalnyr in[bes ;ovrkio3 darpyr ,r]annyre5 a3nbes al ardasahmanen1 Masnagxa/ yn nayv 8The Wall Street Journal9 ;yr;i lracro.5 nivyorkapnag Avydis Hajya6 nu5 or armadnyrow Diarby6 kiren e1 Badaracin irynx masnag6 xov;ivnu pyra/ yn nayv Diar6 bykiri me] pnago. ovdi 3a3dni warbyd Yrovant Bos;anjun5 Bydri A3sylin5 Sovrp Mariam Asdova/a/in ygy.yxvo3 hocyvor howiv Yovsovf Akbovlov;u yv ovri,nyr1 Diarbykiri Sovrp Giragos ygy.yxin Myr2avor Aryvylki amynamy/ ha3gagan ygy.yxin e1 2011-in wyranorocova/ ygy6 .yxvo3 me] darin kani mu an6 cam badarac gu madovxovi1 2008-i Hogdympyrin 8Arxaq6 yan my/ harsanik96i /iren nyrs 2yvavorova/ 674 yridasart un6 daniknyrov me] /na/ yn 1070 yryqa3` Sdy’anagyrd 392, Mar6 dagyrd 120, Asgyran 155, <ov,i 50, Mardovni 199, Hatrov; 72, Ka,a;a. 58, <ahovmyan 24 yry6 qanyr1 A3s masin gu 3a3dne L>H a,qadanki yv soxialagan har6 xyrov naqararov;yan ga3ku1 A.pivri hama2a3n my/ harsaniki howanavornyru` _ovsio3 me] pnago. ,ark mu ha3 cor/ararnyr yv paryrarnyr` Lyvon Ha3rabydyan5 _ovpen Wartanyan5 Syrce3 Sargisow5 Taniel <ar7 e] !%
 12. 12. 12 • ABAKA • LUNDI 20 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 20, 2014 Siryli badaninyr yv manovgnyr 8Hy-ov mnaxir mi]agov;ivnnyre yv 2cdir hasnil cyra6 co3nin91 <ad cy.yxig e a3s qradu5 pa3x in[bes garyli e iraganaxnyl za3n1 Mynk 3ajaq gu lsynk cidnagannyrov masin oronk antatar gu sdy./acor/yn5 nor panyr gu 3a3dnapyryn1 Yra=i,dnyr oronk irynx nor sdy./a6 cor/ovmnyrow gu hiaxnyn a,qarhu1 Marzignyr oronk irynx nor 2y-kpyrovmnyrow [a’ani,yr gar2anacryn1 Arty0|k a3tkan tivrin e paxa-ig 3a]o.ov;ivnnyrov hasnilu1 O[ sirylinyr5 a3t 3a]o.ov;ivnnyrovn hasnylov hamar bedk e yrgaradyv yv 3ama- a,qadank5 yv a3t 3amaa,qadanku govca3 z0ravor gamkow1 A3s0r a3t a,qadanku gu sgsi tbroxagan crasy.annyren1 Yrp mynk myz war=yxnynk amen 0r ki[ mu avyli =amanag dramatryl myr tasyrovn5 hydzhyde bidi ngadynk myr a,qadankin artivnku yv bidi ovzynk avyli yvs a,qadil yv a3sbisow yrp war=ovink z0ravor gamkow l/ovil myr a,qadankin yv myr artivnknyru [zi]il mi]ag ni,yrov5 cyraco3nin hasnylov ca.dniki panalin myr 2y-kin5 grnank hasdad ka3lyrow 3a.;aharyl polor t=ovarov;ivnnyru1 Ovrymn ‘or2ynk777 2014 ;ovagani @my-na3in O.imbiagan Qa.yru O.imbiagan qa.yrov hydakrkragan yv hrabovri[ yryvo3;nyren megu a3n e or o[ megu gu nmani mivsin1 Ivrakan[ivr hivrungal yrgir gu darpyri mivsen ir =o.owovrti ‘a-kyrow5 m,ago3;ow5 ganonnyrow yv a,qarhacrov;yamp5 oru ir antratar2u govnyna3 a3s qa.yrov badrasdman un;axkin1 “ydrovari 7-i ges0rin =amu 12in ba,d0nabes bidi gadarovi paxovmu 2014 ;ovagani @my-na3in O.imbia6 gan Qa.yrovn _ovsio3 So[i ka.akin me]1 So[i ka.aku gyrgari Syv ?owov a’yrovn5 /owyzyrken gyryvin ,r]abado. Ly-nyrov sra/a3r caca;nyru1 A3s hagasagan pnov;ivnn er or hrabovryx Hama,qarha3in O.imbiagan Qa.yrov war[ov;ivnu undrylov hamar So[in1 _ovsia a-a]in ancam bidi hivrungale 2my-na3in qa.yru yv a3s qa.yru a-a]in ancam ullalow qdaxa/ bidi ullan yrgov hamalirnyrov me]` ?owyzyrya3 ?a-as6 dan (Coastal Cluster), ovr dy.i bidi ovnynan polor sa6 -o3xi wra3 qa.xovo. qa.yru1 Isg 2ivni wra3 qa.xovo. qa.yrovn hamar` Ly-na3in ?a-asdan ¥mountain cluster»1 A3s yrgov hamalirnyru irarov ,ad m0d ullalovn a-i; bidi da3 a3xylovnyrovn yv marzignyrovn arac ‘oqatrovil meg qa.en mivsin1 So[ii qa.yrovn gyrbarnyru bidi ullan Pyvy-a3in Ar]u5 Nabasdagu yv Un2a-iv/u (Leopard)1 Canadaxi marzignyru gu 3ovsan5 2010 ;ovagani` Wenkovwri o.imbiagani osgi mydalnyru pazmabadgyl a3s dari So[ii me]1 Isg Ha3asdan ir hamysd mas6 nagxov;ivnu bidi pyre [ors marzignyrow1 Ly-natahovg` meg marzig yv tahovgar,av` yryk marzig1 Arman Syryb6 rakyan bidi nyrga3axne Ha3asdanu So[ii o.imbia6 gan qa.yrovn ly-natahovgi marza2yvow5 ;eyv an /na/ yv my/xa/ e Amyriga3i me]1 Ha3 =o.owovrtu my/ 3o3syrow gu sbase Y-aco3ni par2ranalovn O.imbiagan hama6 lirin me]1 #a]o.ov;ivn gu ma.;ynk myr ha3rynagixny6 rovn5 in[bes nayv myr canadaxi marzignyrovn1
 13. 13. LUNDI 27 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 27, 2014 • ABAKA • 13 Hydakrkragan777 Hydakrkragan e /an0;anal a3s anasovnnyrovn7 6 Pyvy-a3in ar]yrov ha3rynikn e Hivsisa3in pyvy-i la3n sa-xa6 ta,dyru yv ba. ]ovryru1 Anonk irynx ov=y. ;a;yrow ;ia6 warylow grnan lo.al yrgar dara/ov;ivnnyr1 A3t ;a;yrovn dag ancam mov,dag gaji 0cnylov anonx5 sa-o3xi wra3 ,ar=ylovn1 6 Anonx jyrmag mov,dagu iraganov;yan me] jyrmag [e a3l ;a’anxig5 qo.owaganman mazyr5 oronk garda6 xolyn 2ivnin yv sa-o3xin jyrmagu1 A3t jyrmag mov,da6 gin dag anonk ovnin hasd yv syv co3now mor; mu5 isg anor nyrkyv anonk ovnin hasd pa=in mu` m0davorabes 10 san;imy;r5 oru gu bahe anonx marmni ]yrmov;ivnu1 _ovsagan @my- Babu oro,a/ er Amanoru timavoryl O.imbiagan ka.ak So[ii me]1 Hra,acor/ Babigu hydyva/ e ,inararagan cor/yrov un;axkin O.imbiagan hamalirin me] yv an cna/ e gananx -ovsagan Hoce3i qovmpi domsyr1 @my- Babigu usa/ e ;e an domsyru o[ ;e ir hamar cna/ e a3l ir ;o-novhiin` @ivnanov,iN hamar1 6 8Ys ;o-nig mu ovnim or ,ad gu sire marzanku5 a3s domsyru anagngal mu bidi ullan iryn hamar91 Bahbanynk pnov;ivnu 6 Pyvy-a3in ar]yru dara/ova/ yn Alaska3i5 Canada3i5 Norwygio35 Denmarki5 _ovsio3 yv Grinlendi pyvy-a3in ,r]annyrovn me]1 Saga3n anonx 60% aharivru gabri Canada3i me]1 Isg Canada3i Mani;oba nahanci {ur[ul ka.aku gu hamarovi jyrmag ar]yrov ma3raka.aku1 6 Pyvy-a3in ar]yrov gyanki dyvo.ov;ivnu 25 dari e1 6 Anonk gu hamarovin a,qarhi amynahsga3 msagyr anasovnnyru1 Arov ar]u gu g,-e 360- 800 kilogram yv grnan hasnil min[yv 3 my;r yrgarov;yan5 isg ec ar]u gu g,-e 220- 270 kilogram1 Pyvy-a3in Ar]yru 6 Ma3r ar]u 2ivnin me] or] gu ‘ore /nylov hamar ir 2acyru (1-4 had) yv hon gu bahe zanonk 2- 2.5 dari zanonk snovxanylow ir ga;ow1 Pyvy-a3in ar]in 2acu zarmanali0ren ‘okr gulla35 an gu g,-e ges kilogram yv anor yrgarov;ivnu gu hasni mia3n 25 san;imy;ri1 +amanx Pnov;yan bahbanovmu my/ masamp gu gabovi glima3i ba3mannyrovn hyd1 Glima3agan ‘o’oqov;ivnnyru irynx tragan gam paxasagan axtyxov;ivnnyru gu cor/yn pnov;yan5 gyntaninyrov yv martganx gyankyrovn me]1 T=paqdapar a3s0r ,ad mu gyntaninyrov go.kin pyvy6 -a3in ar]yrov gyankn al wdancova/ e1 Pyvy-a3in ar]yru wdancova/ yn Yrgir moloragi ]yrmasdijani par2raxovmin badja-ow oru badja- gu ta-na3 pyvy-a3in sa-o3xi asdijanapar halylovn1 Pyvy6 -a3in la3n sa-xata,dyru gabahowyn ar]yrovn gyanki pnaganon un;axku1 A3t sa-xa,yrdyrovn wra3 gynalow anonk gorsan irynx clqavor ovdyliku` ‘ogyru1 Grnan anonx wra3ow jamportyl yrgar dara/ov;ivnnyr1 Cdir 10 darpyrov;ivnnyru yrgov badgyrnyrovn me] ª"oun=ºe ke patrasth^ Søsi Iskhn;an-~arra
 14. 14. 14 • ABAKA • LUNDI 27 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 27, 2014 Sovriagan )raciren Halebaha3 mangawar= Lala Misgaryan6Minasyan gu cre7 8Im dovns6im amroxs91 Tovrsen zmyz harxno.6 nyrovn 3ajaq gu badas6 qanynk` 8War=ovyxank91 I|n[ paxadrys5 yrp 8Gra6 gu inga/ dy.u g4a3re95 ov mart ir mor;in wra3 mia3n ampo.]ov;yamp gu zca3 ovri,in xavu1 War=ovyxa~nk777 Yrp dovnit xnxovmin hyd himyret gu sarsis amen hov=gov ba3;ivni5 isg /a6 n0;nyret ivrakan[ivru gu bnte5 ;e irynx ;a.n er ba3;ivnu5 Yrp hr;i-u g4i3na3 tra6 xi5 gam kov ,enkit wra3 (Asdova/ hy-ov une), gu mnas ana-asda.` pa-a6 xi0ren5 ov ‘a-k gov das a3s ancam al o.] mnaxa/ ullalovt hamar5 Yrp ci,yra3in sarsa’u covnazartylow` ,r]aga3 ;a.yrovn me] anwyr] 8g4yr6 cyn9 cntaxirnyrn ov g4oro6 dan hrasa3lyru5 ov mov; synyagin me] qarqa’ylow5 badybad zarnovylow` gu tycyris5 kani or dan]ali anknov;ivnu anhnarin gu tar2ne mo-axovmin al ga6 ryliov;ivnu5 Yrp gu lsys 0ragan nor ov sahm-gyxno. lovryr ov ci,yra3in m.2avan]it me] ba3;ivnen 0t ;-a/ ov gdor gdor war i]a/ martovn crbanen ;a’a/ tramu havako.nyru gu qorhis7 qnta|s5 ;e| las777 Mov;in me] a-an2in` gu qntas ].acrci-5 kani or arten laxa/ ys polor laxyrt777 Yrp qavaru gu qyn;axne dgar ]i.yr ovnyxo.nyru5 yrp ci,yrovan mov;in me] mia3nag mnaxo. traxiit lalacin yrcu gam bo-[6 dovku gu lsys ov gu gas6 ga/is kov al mda3in a-o.6 ]ov;yant5 Yrp cry;e barbova/ e pazmamart ka.akt ov garyvor mas mun al avy6 ragnyrov ovrovagannyr yn` povyrov ungyragix5 yrp ma6 hu polor angivnnyren 8gu =bdi9 kyzi ov cidys5 or anor tavin anagngal zoh ek ivrakan[ivrt777 Yrp gix ;a.en poryniny6 rov wa3nasovnu gu lsys` ci,yra3in sarsa’u paz6 mabadgo.` 8Alla~h ak6 ba~r9 ov gu sahm-gis5 ;e a3s martagyrnyru grnan irynx a-]yvi badne,nyru qordagyl ov cal777 go6 dorylov` Asdov/o3 anov6 now777 Al i|n[ anovn ovnin a3s amenow hantyr2 myr ab6 rilu5 cor/ylu5 y;e o[` war6 =uvyxa~nk777 Saga3n` zarmaxnylow haga-agu gar/o.nyru5 ty[ynk mo-xa/5 or mart ynk ov cidynk5 ;e co3 e a3s yrgrin wra3 a3l gyank mu` wyrabahova/ martovn5 bedk e or ulla3 co3777 #a]ort yrygo3in myr 8/y6 rago3di9 =o.owu gu knnar6 ger nor hre,acor/ov;ivn6 nyr5 yrp ys5 or amenen dgar ]i.yru ovnim5 [do6 gaxi ov usi7 6 Anonk5 oronk zmyz miatem5 anpan anasovnnyr tar2nylov jicyrov me] yn ov irynx sdamoksin siro3n martgov;yan sdorin pnazt6 nyru gu q;anyn5 anonxme Asdov/o3 bidi cancadim5 bidi usym` zmyz kov bad6 gyrit hama2a3n sdy./y6 xir5 in[o|v [ys arcilyr or777 6 Aha miamid q0sk56 unthadyx imasdovn tra6 xis56 Asdova/ myzi [4usyr anasovn tar2ek777 An qylk dova/ e undrylov1 6 Pa3x hos arten yrrort darin gu mdnynk5 or a,6 qarhi me] y.a/ amenen car,yli badyrazmu g4ul6 la356 usi1 6 In[o|v5 Be3rov; asge baga|s er56 gar/ys wira6 vorovyxav naqgin be3rov;xi traxovhis1 6 Sqa4l e pa.tadylu5 Be3rov; a3skan /anr [er56 unthadyx myr amynace6 du56 Be3rov; al gar ]ovri5 ylygdraganov;yan yv gyn6 xa.a3in dacnabnyr5 gam .annas` g a r c m u d y . y r 5 pa3x yrp ;a.i mu me] g-iv er5 mnaxyalnyru wdanc [ovnein5 irynx cor/in ein777 Ys5 or dy.yag [ym Be3rov;i tebkyren5 l-yxi5 min[ty- anonk ,arovnagy6 xin wijil5 min[yv or bar6 duvyxav be3rov;xin ov myr badyrazmu y.av amenen ta=ann ov car,ylin1 Aha4 hbardanalik5 aha4 a,6 qarhi hyd [a’ovylik5 mrxy6 lik pan mu1 Asdova/ z2yz ‘rge4 nman mrxovme777 <ovd my/axa/ manovgnyr5 co.axova/ ovraqov;ivn5 abrylov dyn[5 ha3 undaniku [i lkovm Halebu Siriaha3 ?owig Garabydyan Ha]arn amovsnov yv yryqanyri hyd ,arovnagovm e abryl Halebovm1 Zavagnyrn ovsano. yn5 isg amovsinu yrci[ Gar0 Gomidas Ha]arn e1 ?owigi my/ ha3ru badmagan Ha3as6 danix e` Giligia3i A3n;abix5 isg amov6 sinn armadnyrow Dicranagyrdix e1 :ovrki jirannyrix azadovylow hasyl yn Haleb` 3o3sow5 or mi 0r bidi ta-nan irynx dnyru777 Yrgar =amanag abryl yn ,ocyga-ki ga3arani haryvanov;yamp` ‘ladagnyri me]1 A3s0r5 arten 98 dari e ,arovnagovm ynk abryl Halebovm777 a,6 qadyxink5 bahyxink5 bahbanyxink myr lyzovn5 gr0nu5 cirn ov craganov;ivnu1 Sdy./yxink ygy.yxinyr5 tbroxnyr5 agovmp6 nyr56 badmovm e /owigu1 Irynx a,qadasirov;yamp hasdadvovm yn Siria3i dara/kovm1 Siriaha3 gno] q0skow` ha3u mi,d sirova/ ov 3arcova/ e y.yl arap =o.owrti go.mix5 3ajaq 0ri6 nag yn /a-a3yl` orbes lav arovysdaced6 nyr ov waja-agannyr7 Min[yv or syv ambi nman ancov; badyrazmu nsdyx myz wra31 Yrgov dari a-a] ba3;ivnnyrix Halebu xnxvovm e1 ?owigu ,dabovm e tbrox` za6 vagnyri m0d777 ‘o.oxnyru lxova/ ein /no.nyrow5 owkyr yryqanyrin wyrxryl ov wazovm ein dovn1 A3s0r arten a3t ba36 ;ivnnyrix 0ragan 15-20 ancam yn lsovm1 Sosgali 0ryr anxgaxryxink` waqow yv to.ow1 Amynaah-yli wijagu Halebovm hinc amis a-a] er5 yrp polor jampanyru ‘agovyxin1 O[ hax5 o[ ty.ora3k5 o[ snovnt [hasav myz1 Pa3x5 “a-k Asd/o35 irar nyxovg gancnylow anxgaxryxink aha6 vor an0;ov;yan ,r]anu1 Mynk` my/yrs5 <ar7 e] !% Dndysagan Azadov;yan Xangin hama2a3n` Ha3asdan crava/ e 18-rt tirku Yvrobagan 43 yrgirnyrov me] 8Du Hyri;e3j Faovnde3,un9 fondu yv 8Du Ovol S;ri; Jurnul9 amsaciru hrabaraga/ yn 8Dndysagan aza6 dov;yan xang620149 zygo3xu5 orovn me] Ha3asdan gu crave 41-rt tirku 178 yrgirnyrov me] yv 18-rt tirku` Yvrobagan 43 Yvrobagan yrgirnyrov ,arkin1 A3s masin gu ha.orte Armenpress.am-u1 Xangi gazmov;yan 20-amya3 bad6 mov;yan un;axkin Ha3asdan 267 mia6 vorow parylava/ e ir dndysagan azadov;yan cnahadaganu1 Aniga parylavovmnyr ar2anacra/ e dasu 8azadov;ivnnyren9 ov;in me]5 oronx garcin tramawarga3in azadov;ivnu5 ylyvmovdki ga-awarman azadov;ivnu5 a-yvdovri azadov;ivnn ov finan6 sagan azadov;ivnu1 Ha3asdani 2014-i xovxani,u y.a/ e 68.9 miavor` wyr]in darovan un;axkin novazylow 0,5 gedow5 or zygo3xi hy6 .inagnyru gu paxadryn 8nyrtrovmny6 rov5 cor/ararov;yan yv harga3in olordi oro,agi wad;araxmamp91 Xangin hama2a3n` wyr]in dasnamya6 gin Ha3asdan 3a-a]un;ax ar2a6 nacra/ e dndysov;yan pazmaza6 nov;yan yv a.kadov;yan novazyxman a-ovmow1 Ha3asdani dndysov;ivnu cna6 hadova/ e 8[a’avor azad91 Ha3asdani me] darygan mi]in ygamovdu 5838 dolar e5 cnaju` 2.5 dogos1 A3novamyna3niv5 zygo3xi hy.inagnyru ‘asda/ yn5 or Ha3asdanu bidi hantibi my/ t=ovarov;ivnnyrov` dndy6 sov;yan hydaca3 amrabntman jam6 povn wra31 8Co3ka3in iravovnknyrov ba,dba6 nov;yan yv ‘da/ov;ynen ba,dban6 va/ov;yan pa.atri[u pavagan xa/ e hama,qarha3in [a’ani,nyren5 yv iravagan ta,du dagavin dgar e956 n,ova/ e zygo3xin me]1
 15. 15. LUNDI 27 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 27, 2014 • ABAKA • 15 Darinyrov Yrazu Dbavorov;ivnnyr Aryvmdyan Ha3asdani ,r]abdo3den Sybdympyr 1-10, 2013 Darinyrov myr yrazu ira6 ganaxav1 35 darinyr abra/ eink Bolis5 :ovrkia5 pa3x Aryvmdyan Ha3asdanu myzi hamar y.a/ er yraz5 yraz mu or cry;e angaryli er ira6 ganaxnyl a3t darinyrovn1 Wyr]abes a3s dari Der yv Digin Bydros Cocoryannyrov yv Der yv Digin Sovren Cen6 dirjyannyrov hyd miady. 3a6 ]o.yxank gazmagyrbyl a3s bdo3du1 Hra,ali bdo3d mu5 or darpyr dy. mu bidi cra6 ver myr midkyrov yv sirdyrov me]1 Sybdympyr 1-10, 2013 Giragi wa. a-av0dovn Yryvanen myg6 nyxank tebi Aryvmdyan Ha6 3asdan1 Mynk yryk zo3c :o6 ron;o3en5 a-a]nort ovneink Digin Zabel Berberyanu5 Diar Wazcen Caljyanu yv warort _adigu1 Wrasdani jampow (}awaqk5 Aqalkalak yv Aqska) mdank Gars1 Inu 0ryr ,arovnag bdudylow badmagan Ha3asdani myr babynagan ho.yrov wra3 a3xy6 lyxink ,ad mu ka.aknyr1 Megu mivsen darpyr5 pa3x polorn al badja- y.an myz abryxnylov 3ovzovmnali wa3rgyannyr1 Anga6 ryli er zsbyl myr arxovnknyru1 Gars5 Wan5 Ani5 A.;amar g.zi5 Diarbykir5 Mardin5 Ovrfa5 Mala;ia5 Yrzinga5 Dyrsim yv Drabizon7771A3s ka.aknyrov ‘ladag ygy.yxi6 nyrov avyragnyrov yv gamarny6 rov nyrkyv yrcyxink 8Ha3r Myr9u yv 8Der O.ormya9n1 Hantibyxank pavagan ha3 yv /bdova/6ca.dni ha3 unda6 niknyrov1 <adyr gu wga3ein usylow ;e gam irynx my/ ma3ru gam my/ ha3ru ha3 y.a/ e1 #ovzi[ er mdig unyl M,yxi Armenin yv ir zavgin ha3yren q0silu7 mdig unyl Sarcisi 8Dle Yaman9 yrcylu1 Haba Ovrfa3i 8Furfurlu9 mzgi;in me]5 or adynin y.a/ er ha36 gagan ygy.yxi5 myr qovmpu mia2a3n yrcyx 8Der O.or6 mya9n1 A3xylyxink Mala;ia3i ha3gagan cyryzmanadovnu5 Qarpyrti civ.yru` megu mivsen hydakrkragan1 <ad mu ygy6 .yxinyrov ‘ladagnyru comi wyra/ova/ ein ovr anasovnnyr gu mizein hin qorannyrov wra31 #ovzi[ er dysnyl Mov,i S7 Garabyd ygy.yxvo3 ‘la6 dagnyru {engilli civ.in me]5 ovr a3s0r g4abrin kivrdyr5 oronk irynx qrji;nyrov bady6 rov me] cor/a/a/ ein qa[6 karyr1 Civ.i yryqanyru ha36 gagan zartakantagnyru g4a6 -a]argein /aqyl7 anonxme n , q a r m u c n y l o w (d a s u d o 6 lari) ‘oqatryxink Diar6 bykiri S7 Giragos Ygy.yxiin1 Kivrd gin mu in/i gu harxner ;e badi me]en qa[karu ha6 nylov baraca3in in[ka|n g4ov6 zeink dal1 Pa3x M,yxi Armenu <ovd my/axa/ manovgnyr777 <ar7 e] !$6en garo. ynk timanal ny.ov;yanu5 t=ova6 rov;yanu1 Garo. ynk myz hamozyl5 ham6 pyryl5 saga3n ‘okrignyru ,ad dov=y6 xin777 ba3;ivni5 -ovmpyri 2a3nyr777 [ga35 [ga35 [ganyr777 {ym gar/ovm undy6 laxan5 ov..agi ,ovd my/axan myr ‘ok6 rignyru1 Myzanix a3lyvs o[in[ [yn bahan]ovm56 asovm e halebaha3u1 ?owig Garabydyan Ha]aru n,ovm e5 or ygy.yxin ir karoznyri me] ov= yv hampy6 rov;ivn e nyr,n[ovm1 Nayv agovmpnyrn yn cor/ovm` parycor/ov;ivnnyr yn anovm5 amen megu mi bardaganov;ivn ovni1 Hocin sirym ha3 yridasartnyri777 yrp hax [ovneink 0ryrow5 dovn a- dovn anwu6 jar hax ein pa=anovm1 Isg myr annman diginnyru amen 0r ja, yn badrasdovm garikavornyrov hamar1 Aba i|n[ usym myr tbroxnyri wyh gyxova/ki masin777 Yrp myr dnyrovm wa-ylaniv; [ovneink5 tbrox6 nyrn ov agovmpnyru dakovg cirg y.an1 #angar/ ar;naxank yv odki ylank` naqa2y-nov;ivnnyrow5 baraqmpyrow5 xovxahantesnyrow1 Hazar abri ha3 gu parganar anonx wra31 Armenu isgagan feda3i mun er or gu ‘or2er Mov,i hin ha36 gagan ;a.amasi kantovmu gasyxnyl1 A3s kivrd pnagi[6 va/ er1 A.;amaru y.a/ er Akdamar isg Anin` ir 1001 ygy.yxinyrow y.a/ er Anu (Ani Oren Yeri) or ;rkyren gu n,a6 nage 3ov,yrov dy.1 Garsi Sovrp A-akylox Ygy.yxin or ,inova/ er 940 ;ovaganin Pacra6 dovninyrov ,r]anin5 tar2a/ er Civmbe;i Mzgi; (Kumber Camii- Kumber Mosque): Yv ovri,nyr yv ovri,nyr7771 G4untwzeink yrp gu dysneink ;rkagan tr0,agu Anii avy6 ragnyrov my/ tarbasin wra31 Pa3x mivs go.men ovraqali er dysnyl or a3s ygy.yxinyru gamax gamax gu norocovein1 A3s do.yru pavagan bidi nyru myzi naqan2ow gu na6 3ein5 gu gar/ein ;e mynk g4ab6 rink traqdi me] isg irynk t=oqki1 In[ anov, er mdig unyl Dic6 ranagyrdi parpa-ow Ba3/aMa3rigu5 83 darygan5 or g4abrer ir kro] yv amovsno3n hyd Dicranagyrdi Asoragan ygy.yxvo3 tarbasnyren nyrs1 Pa3x a’sos o[ meg dy. [eink hantibyr 8Ha3-Ermeni9 pa6 -in7 polorin al anovnu ‘oq6 [ullan paxadrylov myr 3ovzovm6 nyrn ov ovraqov;ivnnyru1 A3s yzagi bdo3du myr gyanki amenen ;angacin bdo3dnyren megu bidi mna3 myr sirdyrov yv 3ov,yrov me]1 Gu 3an2nararym amen ha3ov5 y;e a-i;u ovnyna35 a3xylyl babynagan myr ho.yru5 abri myr anxyalow yv ir a[kyrow dysne a3n wa3ryru oronk ipr badmov;ivn lsa/ e ir my/ /no.nyren1 m,ago3;u5 or myr me] ar;naxryx abrylov dyn[u1 Siriaha3ov;yan badmov;ivnu Siria3i me] 400 dari e 2cvovm5 isg Kysab ha6 3apnag civ.u 600 darova3 badmov;ivn ovni5 ngadovm e halebaha3 ginn ov ,y,dovm7 Mynk undylaxyl ynk ho.in5 ]rin yv aryvin1 Y;e sdibova/ [linynk ov dy.ahan [anyn5 ,adyru gu ,arovnagyn abryl Siria3ovm1 Ha3ryniku myr srdi traqdn e5 masmakovr yraz yrgirs e777 Orkan el sirds ovzovm e cnal Ha3asdan5 odkyrs mnovm yn1 Siriaha3ov;yan amy6 namy/ yrazn e5 or abahow 0ryru wyra6 ta-nan5 wyrata-nan polor harazad6 nyru5 amynagaryvoru` wyrata-na3 myr ar=anabadiv gyanku1 Myr zavagnyri sirovn bedk e linynk ba3karo.5 amovr ga-[ynk gyankix5 ;egovz k[ow` ovraqax6 nynk irynx1 Yrgov dari e` badyrazmu co.axyl e ovraqov;ivnu777 Pavarar e5 asovm e siriaha3 ginu7 8Sirian in2 hamar mia3n ho. [e1 Sirian im /nntawa3rn e5 inknov;ivns5 isg ha3 linylu hocis e ov hbardov6 ;ivns91 Arxaqyan my/ harsanikin777 <ar7 e] !!6en Qa[adovrow5 A,od Qa[adryan5 Cacig Zakaryan5 Se3ran Garabydyan5 CoNahabydyan5 Garen Mgrd[yan5 Ararad :avatyan5 Wlatislav >asovmyan5 Sam6 vel Sarcsyan5 oro,a/ yn ,arovnagyl a]agxov;ivnu norasdy./ undaniknyrovn1 Masnavorabes5my/ harsanikin masnag6 xa/ zo3cyrovn paryrarnyru dramatra/ yn mianovac 2000-agan AMN dolar yv na6 qadysa/ yn a3t undaniknyrov me] min[yv 2013-i Tygdympyr 31 /nova/ yryqanyrovn a]agxov;ivn xo3x dal hydyvyal [a’yrow7 a-a]in yryqa3i hamar` 20005 yrgrorti hamar` 3000, yrrorti hamar` 5000 yv [or6 rort yryqa3i hamar` 10 000 amyrigyan dolar1 Unthanovr a-mamp5 707 /na/ yryqany6 rov hamar anonx undaniknyrovn5 nyr6 ga3is5 3adgaxova/ e 1 milion 584 hazar AMN dolar1 #a-a]iga3in gu naqadysovi 363 yryqanyrov hamar anonx undanikny6 rovn wjaryl yvs 1 milion 123 hazar amy6 rigyan dolari [a’ow covmar yv a3tkanow avardyl /raciru1
 16. 16. 16 • ABAKA • LUNDI 27 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 27, 2014 Noviradovov;ivn O.paxyal S0fi Lazaridis :akesyan6i mahovan dqovr a-i;ow` diar +an Lazaridis 8Abaca39in gu novire 400 dolar5 S7 Cricor lovsavori[ a-a]nortanisd ygy.yxvo3 200 dolar1 No3n dqovr a-i;ow dig7 Anahid yv Adrig Sahagyan 8Abaca39in gu noviryn 50 dolar1 Hrant Dinki777 <ar7 e] !6en :A>MANAGAN SBASARGOV:IVN Funéraille Traditionnel Monument Pré-arrangement 5180, rue Salaberry Montréal, Québec H4J 1J3 Tél. : 514 331-0400 www.komitas.ca ardagarc tysban` Diar Ar6 men Ycanyani nyrga3ov;ivnu5 or ir masnagxov;yamp gu wga6 3er myr ha3ryni bydov;yan havadarim gyxova/ku Hrant Dinki yv myr tadi a-n[ov6 ;yamp1 #ovsatri[ er ha3 hinc yri6 dasartnyrov q0skyru5 oronk ,r]anavardnyren yn Alyk Ma6 novgyan yv Sovrp #agop War6 =arannyrov7 anonk lavaco3n yv j,marid badgyru gu ‘oqan6 xein 0rova3 panaq0sin` aba6 ca3 ha3 nor syrovnti masin1 #i,ynk nayv5 or no3n 0ru a-a6 v0dyan` Bolsaha3 miov;yan a-a6 ]argow5 polor Ha3gagan Ygy6 .yxinyren nyrs hocyhancsdyan ba,d0n gadarovyxav Hrant Dinki 3i,adagin1 Agnargova/ 2y-nargi man6 ramasnov;yan masin bidi ant6 rata-nank myr 3a]ort ;ivin1 The following donations were received in 2013 for the Tekeyan Cultural Association’s Sponsor a Teacher Project Dr. Roupen Piloyan Dr. Levon Ketchian Ara Balian (Toronto) Avedis Djihanian Sonia Boulos Berdge Manoukian Rakel Salibian (Toronto) Armen Parunak Isabelle Basmadjian (Toronto) Suzanne Benlian Jirair Devlatian Taline Baltayan (Toronto) Hovanes Boyadjian Aida Baghjajian Gerard Pederian (Toronto) Drs. Jirair & Rita Kouyoumjian Hratch Torikian Avedis Bahlavanian Agop Sirinyan Lucie Fazliyan Nina Arabian Vatche Bechakjian ACTAO Toronto $160 $160 $320 $160 $160 $160 $160 $320 $160 $160 $100 $160 $160 $160 $400 $320 $160 $160 $160 $160 $160 $160 $1120

×