Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Abaka 25 11-2013

626 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Abaka 25 11-2013

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ LX& TARI JIU 1912 :RKOU<ABJI% 25 NO|:MB:R 2013 • VOL. XXXVI, NO 1912 • LUNDI, 25 NOVEBRE 2013 • MONDAY, NOVEMBER 25, 2013 S;rv Sargs;an az;la‘ h Arza.i karg me xøramas;r Ha3asdani Hanrabydov;yan naqacah` Syr= Sarcsyan 12 No3ympyrin5 a,qadanka3in a3xow mygna/ e Ly-na3in >arapa.i Hanrabydov;ivn1 L>H Naqacah Pag0 Sahagyani5 ha3gagan yr6 gov hanrabydov;ivnnyrov ba,dbanov;yan naqa6 rarnyrov yv zinova/ ov=yrov par2rasdijan hra6 manadaragan gazmi nyrga3axovxi[nyrovn hyd Syr= Sarcsyan a3xyla/ e ba,dbanov;yan panagi garc mu z0ramasyr5 nayv /an0;axa/ e zinova/ ov=yrov mardagan badrasdov;yan yv panaga,inov;yan un;axig a,qadanknyrovn1 Ydku naqacah Sar6 cusyan nyrga3 cdnova/ e panaga3in pnaci/i hiv6 sisaryvylyan hadova/in me] a-an2in hra2ca3in sdorapa=anovmnyren megovn nyrcravovmow dy.i ovnyxo. -azma’or2yrov tidargman` 8Covmardagi anxovmu ba,dbanov;yan9 niv;ow5 orovn =amanag nyrga3axovyxan ba,dbanov;yan pnaci/i cravovmu yv ba,dbanagan martov warman darryru1 Ha3asdani naqacahu nyrga3 cdnova/ e nayv zinavani me] z0ranoxi masna,enki yv sbanyrov hamar =amanxi ov hancisdi masna,enki paxman araro.ov;ivnnyrovn5 /a-a3ov;yan un;axkin ‘a3la/ yv paryqi.j sbanyrn ov zinovornyru barcyvadra/ e ;angar=ek novernyrow5 zrovxa/ e zinovornyrovn yv anonx undaniknyrovn antamnyrovn hyd1 Xovxatragan 0ragarcen ydk5 0rovan avardin Panagi gytronin me] dy.i ovnyxa/ e ha3gagan yrgov bydov;ivnnyrov naqacahnyrovn5 ba,dbana6 gan naqararov;ivnnyrov .ygawarnyrovn yv hra6 manadaragan gazmi masnagxov;yamp qorhrtag6 xov;ivnu1 Ariunali ør;r Souriafaouj;an famar Tamasgosi Bab <arki kris6 doneagan ;a.amasin me]5 No3ympyr 11-in ges0rova3 =amy6 rovn arivnali 3ar2agman ;i6 raq tar2av Srpox :arcman6 [ax jymaranu yv [ors a,a6 gyrdnyr5 oronxme megu ha3 er` “okrign #owhannes6#arov;ivn A;okanyan5 krisdonya3 arap yryk ovri, ‘okrignyr yv arap ,ar=awaru naha6 dagovyxan1 Amyna3n Ha3ox Carycin P7 Ga;o.igos qsd0ren <ar7 e] !$ HH war[abyd` Dicran Sarcsyan 14 No3ympyrin5 Azca3in =o.owen nyrs q0sa/ e Ly-na3in >arapa.i 0taga3ani ,aha6 cor/man masin1 Sarcsyan5 or badas6 qana/ e badcamavornyren megovn par26 raxovxa/ harxin` ngadyl dova/ e5 or Sdy’anagyrdi 0taga3ani qntiru Ha3as6 dani ga-awarov;yan hamar garyvora6 co3n 0ragarc gu hantisana35 pa3x yv a3nbes HH ba,d0nagan marminnyru [yn ovzyr ka.akagan dacnab sdy./yl a3s a-ovmow yv govzyn a3t a-a]nahyr; 0ra6 garcu ana.movg gyrbow hydabntyl1 JMM ;u Qor Mioujiunn;r goumar;zin ir;nz a®a=in .orfrdavo[owe Nsta‘% ]a.hn a=^ Warouvan Sirab;an% Sargis >acatour;an% Toqj& |aroujiun Arxouman;an% :rouand Axat;an% Babghn Mkr;an% Wardan Ouxoun;an% Jalin Auag;an ;u Wiøl;jja Par‘ang;an-Gartan! Otqi% ]a.hn^ Karø Poay;an% Wardan Naxir;an% Søsi :riz;an% Grigor <ikaf;r% Grigor :rxnkaz;an (At;nadpir)% Toqj& Frac Gououmy;an (At;nap;t)% Nar >acatour;an% Karhn Ar;u;an ;u Arjiur Dour;an! :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan yv ir ko3r miov;ivnnyrov a-a]in hama,qarha3in qor6 hurta=o.owu covmar6 ovyxav 8-9 No3ympyr 2013-in Londoni :ara Ko’;un bantogin me] hivrungalov;yamp yv gaz6 magyrbov;yamp :MM6 yan Londoni masnajiv.i war[ov;yan1 Qorhrta=o.owin mas6 nagxyxan Canada3en5 AMN6en5 #ovnasdanen5 Ycibdosen5 Fransa3en5 Zovixyria3en5 Lipana6 nen yv Anclia3en bad6 camavornyr5 nyrga3ax6 nylow :ekeyan M,agov6 ;a3in Miov;yan [ors clqavor Himnatramnyrov (Trust) yryku5 [orrortu nyrga3analow anba,d0n gyrbow1 :MM6i yrgov .ygawar temkyr wyr]in 0ryrov [naqadysova/ yv sdibo.agan badja-6 nyrow [garo.axan mas6 nagxil qorhrta=o.owin5 saga3n barpyrapar anonk dy.yag bahovy6 xan =o.owi un;axken yv i bahan]yl hargin dovin irynx qorhovrtnyru1 Londoni masnajiv.i adynabydu ir paxman q0skyrovn me] o.]ovnyx badcamavornyru5 nyr6 ga3axovx qorhrta=o.owi naqatryalnyru5 hagirj antratar2 mu gadaryx Miov;yan nyrga3 gaxov6 ;yan yv a-a]argyx =o6 .owin 0ragarcu1 An manramasnyx :MM6i tymokradagan sguz6 povnknru5 orbes _AG6i go.me hasdadova/ gaz6 magyrbov;ivn mu yv xav 3a3dnyx5 or Mi]in Ary6 vylyan garc mu yrgirny6 rov :MM6yan masna6 jiv.yr zanazan badja6 -apanov;ivnnyrow paxa6 ga3yxan1 A3s havaku ir dysa6 gin me] a-a]inn er 1947-en i wyr7 ir ;yman er` hamargovm (integration), hamalrovm (complementarity) yv 3ara6 dyvovm (sustainability): Yrgov 0ryrov nisdyrow badcamavornyru wy6 radysov;yan yn;argy6 xin masnajiv.yrov yv Ko3r Miov;ivnnyrov S’iv-6 ki yv Ha3asdani nyr6 ga3 gaxov;ivnu5 orbeszi garynan nor ov.yci/y6 row hasdadyl nor dys6 lagannyr yv a-aky6 lov;yan j,tovmnyr1 Him6 naganin me] a3s a,qa6 dankin mi]oxav gadar6 vyxav naqadysovmu yv knnargovmu ,ark mu dndy6 sagan5 cor/nagan yv ga-ovxa3in harxyrov1 Manramasn yv ampo.]a6 gan gyrbow wyrlov/ovmi yn;argovyxan Miov;yan garo.aganov;ivnnyru5 dgarov;ivnnyru5 bady6 hov;ivnnyru yv anonx sba-naxo. baracanyr ov a3t wijargov;yamp5 artivnknyru nyrmov/ovy6 xan abaca3i cor/ov6 neov;yan /racirnyrov me]1 Nyrga3 masnagixnyru knnargyxin mydia3i5 abaca3i /racirnyrov5 <ar7 e] %
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 25, 2013 :ovrkio3 me]` 8Ha3gagan Bntovmnyrov9 tem a,qada=o.ow Ha3gagan harxin ov Ha3ox Xy.asbanov;yan masin :ovrkio3 me] a3lyvs barzova/ yn yrgov hagatir dysarannyr1 A-a]inow gu dysnovin 3a-a]abah ov azadamid mdavoraganov;yan mu go.me gazmagyrbova/ hamacovmarnyr5 oronk ampo.] myrgov;yamp gu knnargyn 1915-i ba6 daharnyru5 g4untc/yn anor Xy.asbanov;ivn mu ullalov hancamanku5 gu q0sin zohyrov ov cor6 /uva/ ojirnyrovn masin1 Wyr]yrs B0.azi[i ha6 malsaranin me]5 islamax8ov9a/ ha3yrov masin gazmagyrbova/ y-0rya3 hamacovmaru anonxme megn ov amynen hamabar’agn er1 A3s masin gu ha.orte Bolso3 8Marmara96n1 Yrgrortin me] al gu dysnovin Anadolovi za6 nazan ka.aknyrov hamalsarannyr gam a3l bahbano.agan gam azca3naba,d hasda6 dov;ivnnyr5 oronk hamacovmarnyr gu gazmagyr6 byn` =qdylov hamar ha3ox bntovmnyru ov ba,d6 banylov hamar a3n ca.a’arnyru5 oronk by6 dov;yan go.me a-a] k,ovyxan5 ipryv a3s har6 xin me] bydagan ba,d0nagan dysaged1 A3s yrgrort tasagarci a,qadanknyrovn amynen nor 0rinagn e Bovrdovri 8Myhmyd Akif Erso39 hamalsaranin me] paxova/ a,qada=o.owu5 or ir a,qadankin sgsav` gyrbow mu ]rylov hamar ha3gagan bntovmnyru1 A3s hamacovmaru gazmagyrbovyxav a3t ha6 malsaranin ov 8Hama,qarha3in yridasartny6 rov parygamov;yan ov z0ragxov;yan miov;yan9 hamady. jicyrow1 Hamacovmarin niv;n er 8Hama,qarha3naxovmi ba3karin me] Ha3ox Xy6 .asbanov;yan bntovmnyru91 Hamacovmari a-a]in 0ru5 8Hanra3in tivanacidov;ivn ov Ha3gagan Harxu9 niv;in ,ovr] panaq0syx ha6 malsarani tasaq0snyren Jan Ivnwyr1 Ha3gagan bntovmnyrovn tem gazmagyrbova/ hamacovmari mu hamar5 an,ov,d garyvor harx e antrata-nal Qo]alovi badaharnyrovn5 oronk adrbe3janxinyrovn go.me oragova/ yn 8ha3ox go.me cor/ova/ xy.asbanov;ivn91 Hydakrkragan e a3n5 or a3s magartagi wra3 a,qado. an2yr5 ha3gagan bntovmnyru gu gabyn >arapa.i harxin5 haga-ag anor5 or a3s yrgovku yrpyk gab [ovnin irarov hyd1 8Zarovhi Bosdanjyani timovmnaciru nbadagavor e9 Ha3asdani qorhrtaranu myr=yx >arapa.u jan[nalov timovmnaciru Ha3asdani Qorhrtaranu knnargyx +a-ancov;ivn gov6 sagxov;yan unthanovr kar6 dov.ar Zarovhi Bosdanjyani go.me 3.ova/ timovmnaciru5 orow an gu bahan]er or Ha6 3asdan jan[na3 >arapa.i Hanrabydov;ivnu1 Zarovhi Bosdanjyan5 or a3s 0ryrovn ir masin ,ad gu q0syxne ca3;ag.alix ylo3;6 nyrow5 asge a-a] al nman06 rinag timovmnacirnyr 3.a/ er Qorhrtaran1 An a3s ancam al timyx ov5 ,ad lav cidnalow hantyr2 ;e Ha3asdan a3=mov ba3mannyrov me] [er grnar ba,d0nabes jan[nal >ara6 pa.i Hanrabydov;ivnu5 ba6 han]yx or Qorhrtaranu jan[6 na3 za3n1 Zarovhi Bosdanj6 yani a-a]argu myr=ovyxav my/amasnov;yan kovenyrow1 Koveargov;ynen wyr] Ha3as6 dani Ardakin Naqarari Dy.agal <avar, Ko[aryan 3a3dararov;ivn mu urav ov 3i6 ,yxovx or nyrga3is >arapa.i Hanrabydov;ivnu jan[nalu Ha3asdani ,ahyrovn nyrhag e5 orowhydyv y;e jan[na35 bidi hantisana3 miag yrgiru or jan[xa/ bidi ulla3 >arapa.u yv asiga a- a3=m Ha3asdani hamar ovni ir anbadyhov;ivn6 nyru1 Ko[aryan tidyl dovav or iraganov;yan me] Ha3as6 dan cor/nabes jan[xa/ e >arapa.u yv anhamar hama6 2a3nov;ivnnyr gnka/ e >ara6 pa.i Hanrabydov;yan hyd1 Amen baraca3i Zarovhi Bosdanjyani a3s nor timovm6 naciru Qorhrtarani me] dy.i dovav pov-n knnatadov;ivnny6 rov1 Hanrabydov;ivn Qmpagxov6 ;yan Kardov.ar #owhannes Sahagyan usav or a3s timovm6 naciru 3.ylow Bosdanjyan oro, ,r]anagnyrov badovern e or gu cor/atre1 An 3i,yxovx or Qorhrtarani me] meg had isg yrys’oqan [ga3 or q.jmdan6 kow jan[xa/ [ulla3 >arapa.i Hanrabydov;ivnu5 amen dysa6 gedow >arapa.u myrn e yv a3t masin o[ megu gasga/ grna3 ovnynal5 ovsdi a3s ba3manny6 rov me] nbadagavor arark e Qorhrtaran 3.yl nman0rinag timovmnacir mu yv sdibyl or Qorhrtaranu myr=e a3t ti6 movmnaciru1 A3sbisi arark mu a3n dbavorov;ivnu gu sdy./e or Qorhrtarani yrys’oqan6 nyru tem yn >arapa.u jan[6 nalov1 Yv asiga sqal e1 8Marmara9 13/11/2013 Wyr]yrs Adrbe3jani no6 ran,anag ba,dbanov;yan naqarar Zakir Hasanow hraman ar2aga/ e5 Ba6 kovi “iraky,kivl yv Haji Ze3nalabidin :a.i yv (Nasosni) avannyrov zin6 voragan pa=anmovnknyrovn me] dy.aga3ova/ hrasa36 la3in covntyrov wyrady.a6 pa,qman gabagxov;yamp1 Usd adrbe3janagan zan6 cuva/a3in lradovami]oxny6 rovn` hrasa3la3in sdora6 pa=anovmnyru ov.argova/ yn Ly-na3in >arapa.i Han6 rabydov;yan hyd sahma6 nagix Barda3i ,r]an1 A3s lovru ha.orta/ adrbe3ja6 nagan zancova/a3in lra6 dovami]oxnyru za3n cna6 hada/ yn` covntyru 8tebi jagad .rgyl9ov hamaz0r ka3l mu1 <abajaj;rj ABAKA Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN Erdo.an` 8>arapa.u nayv :ovrkio3 himnaqntirn e9 >arapa.yan hagamardov6 ;ivnu nayv :ovrkio3 qntirn e5 Ancara3i me] _azmawaragan hamacor/agxov;yan ;ovrk6 adrbe3janagan par2raco3n qorhovrti nisdi avardin 3a36 darara/ e _yjy’ :a3ib Er6 do.an1 8>arapa.yan qntri a-n[ov6 ;yamp Adrbe3jan gu wa3yle :ovrkio3 mian,anag a]ag6 xov;ivnu956 usa/ e :ovrkio3 war[abydu1 8A3s0r ba,d0nagan Anca6 ran yvs meg ancam havas6 diaxovxa/ e5 or >arapa.i qntri a-n[ov;yamp bidi ,a6 rovnage a]agxil Adrbe3ja6 nin1 Mynk a3s harxow lia6 Adrbe3jan hrasa3la3in covntyr gu .rge tebi sahmanagix ,r]an Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.” gadar wsdahov;ivn gu da/ynk :ovrkio3 hanteb956 ir hyr6 ;in 3a3darara/ e ba,d0na6 gan a3xow Ancara cdnovo. Adrbe3jani naqacah Ilham Aliyv1
 3. 3. LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 25, 2013 • ABAKA • 3 :orcom Badriark Manovgyan Ha3asdanya3x Ygy.yxvo3 Nor0rya3 I,qanu |AKOB WARDIWAÂ:AN Ha3 =o.owovrtu artar tad mu ovni5 a3t masin bedk e ir 2a3nu lsyli tar2ne amenovn1 :orcom Ark7 Manovgyan ? Q 7 Aryvylyan Amyriga3i Ha3ox A-a]nortaranu bidi 3i,adage Ha3 Yrovsa.emi Badriark :orcom Ark7 Ma6 novgyani waqjanman a-a]in darytar2u5 “ydrovar 9, 2014, <apa; yrygo3yan5 Niv Yorki A-a]nortanisd S7 Wartan Ma3r Dajari hamalirin me]1 Naqacahov;yamp A-a]nort Qa=ag Ark7 Barsamyani yv adynabydov;yamp Togd7 Ta6 vi; Najaryani gazmova/ e masnavor 3an2naqovmp mu lavaco3ns gazmagyrbylov a3s 3i,adagi yrygon1 A3s a-;iv5 lo3s g4un/a3ynk myr a,qada6 gixin` #agop Wartiwa-yani crov;ivnu novirova/ my/ ov ha3rynaser hocyvoraganin1 Arten dari mu g4anxni :orcom Ark7 Manovgyani waq6 janovmen i wyr1 Amyrigaha6 3ov;ivnu dagavin gu sca3 anor gorovsdu1 An or ir powantag gyanki my/ masu anxovx /a-a6 3ov;yanu me] S’iv-ki myr my6 /aco3n ;ymin` Aryvylyan Miax6 yal Nahancnyrov yv Cana6 da3i me]1 ?a-a3ov;ivn yv mia=amanag a-akylov;ivn an6 sasan bahylov myr a3s skan6 [yli ;ymu mnalov havadarim Ma3r A;o- Sovrp E]mia/nin5 bahylov azca3in ar=eknyru` myr lyzovn5 m,ago3;u5 avan6 tov;ivnnyru5 dohma3in =a-an6 cov;ivnn ov a-akinov;ivnu amyrigaha3 nor syrovntin m0d5 bahylov taryre yga/ myr ygy6 .yxagan garcn ov sarku5 ba6 hylov ha3rynik6s’iv-k y.pa3ra6 gan gabyru5 bahylov myr My/ Yrazu5 orbes ov.yvornyru a3t janabarhin5 ov ty- bahylov nayv myr ygy.yxinyrov pax t-nyru Mi]in Aryvylken ygo. nor ca.;agannyrov hamar1 Ov a3s amenu5 amyna3n novi6 rovmow5 havadkow ov sirow1 An or cidxav 3arcu myr ira4v mdavoraganov;yan5 an or qo6 narhyxav myr ma3ryni lyzovn ovsovxano. Ha3 ovsovxi[in5 an or cidxav ar=anavorabes my6 /aryl myr m,ago3;i cor/i[nyru5 an or hasdadyx y.pa3ragan ir gabyru yrgren yga/ a3n hampovryli mdavoragannyrovn` P7 Novrigyanin5 A7 Antreas6 yanin5 S7 Manovelyanin5 M7 :iryakyanin5 #7 Asadovr6 yanin5 Wahe Ha3gyrovn ov Hra[ Yrovantnyrovn5 oronk novira6 pyryxin irynx da.antu gaby6 lov nor syrovntu myr ho.in ov ha3rynikin` Wanin5 Qarpyr6 tin5 Sasovnin ov Giligio31 An ar=yvoryx amyrigaha3 a3s xovrd a’yrovn wra3 annu6 man Gomidasi hanjaru1 An mygnapanyx panasdy./nyrov I,qan` Wahan :ekeyani kyr6 ;o.ov;ivnu1 My/aryx myr na6 hadag cro.nyru myr pymyren ov manavant` qorannyren1 Yrcyx ov asmovnkyx anonx cor/yru5 hocyvin ov srdow5 gar0dow1 Orowhydyv5 i4nk Wani hara6 zad ,r]anagi orpn er5 or jan[xav aksorn ov dy.aha6 nov;ivnu5 jan[xav arapagan anabadi zrganku5 jan[xav arap pari =o.owovrtin mart6 ga3nov;ivnu1 Ov an my/xav Yrovsa.emi` Sovrp ka.aki az6 ca3in ov hocyvor m;nolordin me]5 ,r]abadova/ ha3 ca.6 ;agannyrow ov my/ ovsovxi[6 nyrow` Cov,agyani ov ),agani nman1 :orcom badriark gabyx ir ampo.]agan seru hanteb wyra/na/ ha3rynikin` Qorhur6 ta3in Ha3asdanin1 An ho4n cdav myr yraznyrovn5 myr abaca3 /racirnyrovn hasdad abavenu1 Amyrigaha3ov;yan me] an amen 0r5 ki[ig mu avyli syrmanyx ha3rynasirov;yan ocin5 sirxnyl dovav ka.aka6 ma3r Yryvanu5 Sivnyax a,6 qarhn ov Ma3r Araksu1 Ovqdacnaxov;ivnnyrow an zarg dovav amyrigaha3 zan6 cuva/nyrovn ;e wyr]abes myr ha3ryniku myr Ha3asdan a,6 qarhn e1 Mia43n ir Araradow1 S7 Wartan Ma3r dajari ,inararov;yamp5 Niv Yorki srdin wra35 dovav hbardov6 ;i4vnu ;e ha3u a3lyvs ca.6 ;agan [e5 a3l hasdadova/5 ga3ovnaxa/ havakaganov;ivn mun e a3s untar2ag yrgren nyrs1 Nyrga3ov;i4vn mu ir am6 po.]agan imasdow1 Ov hon HA>ORTACROV:IVN Amyna3n Ha3ox Ga;o.igosu wyratar2av Ma3r A;o- S7 E]mia/in No3ympyri 11-in N7S7)7D7D7 Carycin P7 ?a3raco3n Bad6 riark yv Amyna3n Ha3ox Ga;o.igosu wyratar2av Ma3r A;o- S7 E]mia/in Harava3in Korea Gadara/ ir a3xix5 ovr masnagxovm er Bovsan ka.akovm anxgaxovo. Ygy.yxinyri hama,qarha3in qorhrti 10-rt hamacovmarin1 Wyratar2in Amyna3n Ha3ox Ha36 rabydn a3xylyx {inasdan5 masnavorabes` “ykin5 <anha35 Kovanzov ka.aknyr5 in[bes nayv Honk Kong` /an0;analov ha3 ygan a3xylyxin =amanagi ka6 .akagan5 hocyvor ov m,agov6 ;a3in my/ temkyru` Kisinjuren min[yv cardinal )4kanur ov tasagan yrci yrgrbacov` “la6 sid0 Doming01 Myr Ma3r da6 jaru tar2av =amatrawa3ru orkan hocyvor ekovmynik ha6 vaknyrov5 no3nkan ka.akagan ov m,agov;a3in 2y-nargnyrov1 My/ Y.y-ni darytar2nyrov hamar y.av pym5 m,agov;a3in gyanki hamar tar2av hamyr6 casrah ov xovxasrah1 Hon al d0novyxan myr yraqdavornyrov 3opylyannyru` <.;a3agiri5 Qrimyani ov :ekeyani1 Myr a-a]nortarani me] niv yorka6 ha3ov;ivnu /an0;axav Lovsine Zakaryanin5 Lisixyan ko3ry6 rovn5 Simon Simonyanin5 Syr0 Qanzatyanin5 Antranig ?a6 -ovgyanin5 Wartces Byd6 rosyanin ov Z0ri Pala3yanin1 :orcom Srpazan wazki me] mnax mna3ovn gyrbow1 A3s un6 tar2aga/aval yrgri me]5 meg /a3ren mivsu5 hasav ir /ovqy6 rovn yv =o.owovrtin1 Hasav ha3r a p a r 5 h a s a v o r b e s m y / howivu myr a3s ;ymin1 #ocnil [cidxo.5 an poloranover ir =amanagu dramatryx myr ca6 .ov;i par0rov;yan yv ir a-a]6 nortov;yan 0row5 darove6 dari par2raxan havadki ov ha3 m,ago3;i nor dajarnyr5 nor ,apa;0rya3 tbroxnyr1 Hradaragovyxan nor cirkyr5 nor yra=,dagan albomnyr5 y4v ha3yren yv anclyren lyzovny6 row5 havasarabes1 Ygy.yxvo3 /a-a3ov;yan ygan nor qosdmnali yridasartnyr1 Amyriga pyrav Yrovsa.emen nor apy.anyr5 oronk arten a3s0r ar=anapar gu cravyn badriarkagan ;e a-a]nor6 tagan a;o-nyr1 Ov an mnax ir mdyrmov;yanu me] :ekeyani my/ undaniki antamnyrovn hyd5 orowhydyv :orcom Srpazan anonx me] cdav ir hocyharazadov;ivnu1 Siryx anonx ov 3arcyx my/a6 bes1 Orowhydyv an gu hava6 dar anonx ca.a’aragan ov.iin5 orowhydyv an gu 2a36 nagxer anonx azca3in ha3ry6 nasiragan a,qadankin yv A-a]nortarani t-nyru ansa6 garg la43n paxav anonx cor6 /ovneov;yan a-a]1 Wyr]abes Amyriga3i A-a]nortagan :y6 min amynen yrgar /a-a3ov;ivnu madovxa/ hocyvoraganu y.av5 orbes A-a]nort ov ygy.yxa6 gan1 Anpasir hocyvoragan mu5 0rinagyli an2navorov;ivn mu5 orovn nmannyru5 t=paq6 dapar5 sagav yn a3s0r Ha6 3asdanya3x Ygy.yxvo3 me]1 Ir pazma;iv ,norhnyrovn kow5 untc/yli e nayv or an lav mygnapan e Gomidasi1 Ov my/ yrgra,ar=i dqovr 0ryrovn5 Manovgyan Srpazan /an0; p=,gabys Dok;7 Edgar #owse’yann ov amyrigaha3 azca3in my/ paryrar Ceorc #ownanyanu ir hyd darav a.edi c0di` Lyninagan ov Sbidag5 yv usd ar=anvo3n gadaryx cnahadaganu Miax6 yal Nahancnyren yrgara/ 0c6 nov;yan 2y-ku1 <r]an mu y.av dy.abahu Wazcen A7i waqjanovmen ydk5 Ma3r A;o-in5 min[yv No6 rin` Carycin A7i undrov6 ;ivnu1 Undrovyxav badriark Ha3 Yrovsa.emi1 <ad pan garyli er or an uner1 A3t masin` myr 3a]ort crov;yamp bidi antra6 ta-nank1 Ir isg q0skyrow5 8+ama6 nagu yga/ e or myr azca3in sahmannyren tovrs yllynk yv myr 2a3nu lsyli tar2nynk mi6 ]azca3in ,r]anagnyrov me]91 hama3nkin gyankin yv ir 0rhnov;ivnu ‘oqanxylov ha3ortinyrin1 Honk Kongovm No3ympyri 9-in Carycin P7 Amyna3n Ha3ox Ga6 ;o.igosu nyrga3 cdnovyx 8Ha3 dovn9 gytroni paxman araro.ov6 ;yanu5 orin nyrga3 ein dara/a,r]ani ka.aknyrix ov darpyr yrgrnyrix =amana/ ,ovr] 150 ha3ortinyr1 Azca3in ov hocyvor gyanki gazmagyrbman hamar gytroni srahu Honk kongi ha3 hama3nkin dramatryl yn der yv digin Jac yv Jovli Maksyannyru1 Araro.ov;yan un;axkovm Wyha’aHa3rabydn ir 0rhnov;ivnn ov badcamu pyryx havakova/ ha6 3ortinyrin1 Amyna3n Ha3ox Ga;o.igosu 8Ha3 dovn9 gytroni ha6 mar 0/yx nayv Asdova/am0r srpabadgyr yv wem kar5 orbeszi gytronovm barpyrapar sovrp badaracnyr madovxovyn` dy.i ha3 hama3nki hocyvor gariknyri hamar1
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 25, 2013 Hama,qarha3in tramadovnen warg Ha3asdanin Hama,qarha3in tramadovnu Ha3asdanin 72 milion dolari warg bidi dramatre` a.kadov;ivnu grjadylov yv a,qadady6 dy.yr sdy./ylov hamar1 Tramadan cor/atir dn0rennyrov qorhovrti nisdi un;axkin knnargova/ e nayv Ha3asdani hyd 2014-2017 ;ovagannyrov cor/ungyrov;yan -azmawarov;ivnu1 Ka-amya3 a3s -azmawarov;ivnu ,r]anaga3in ‘asda;ov.; e5 ovr g4ovrovac/ovi Hama,qarha3in tramadan 0=antagov;ivnu myr yrgrin1 An min[yv 2025 ;ovaganu Ha3asdani zarcaxman -az6 mawarov;yan mas e1 Anor a-anxka3in cor/0nu masnavor had6 va/i a,qadady.yrov sdy./ovmn e5 in[bes nayv m0d meg milion gazmo. civ.agan pnag[ov;yan gynsabahowman mi]oxi` civ.a6 dundysagan olordi me] a,qadanki ardatro.aganov;yan pa6 rylavovmu1 1992-en i wyr5 a3sinkn` Hama,qarha3in tramadan Ha3as6 dani antamagxov;yan bahen min[yv a3s0r5 darpyr /racirnyrov hamar Hama,qarha3in tramadovnu myr yrgrin 3adgaxovxa/ e 1 milia- 746 milion dolar1 A+6u wavyraxovx YM6yan hyd ard0nacryrov tivraxman hama2a3naciru Azca3in +o.owu mia2a3n untovnyx Yvrobagan Miov;yan hyd ard0nacryrov tivraxman masin hama2a3naciru1 Qorhrtarani me] nyrga3 108 badcamavor go.m koveargyx hama2a3nacri wavyraxman1 YM6i hyd ard0nacryri tivraxman masin hama2a3nacirow HH ka.akaxinyrov hamar gu naqadysovin <encynyan c0dii yrgirnyr movdki wizanyr sdanalov tivraxova/ un;axagarcyr1 YM yrgrnyr barzyxova/ movdk e naqadysvovm mi ,ark pnaca6 va-nyrov ka.akaxinyrov hamar5 masnavorabes` ba,d0nagan badoviragov;yan antamnyrov5 cidnagannyrov5 ovsano.nyrov5 lracro.nyrov5 arovysdi yv marmnamarzov;yan cor/i[nyrov5 YM yrgirnyrov me] 0rinagan pnagov;ivn ovnyxo.nyrov myr2avor azcagannyrov5 YM yrgirnyrov me] cor/o. ha3gagan S’iv-ki ga-o3xnyrov go.men gazmagyrbovo. 2y-nargnyrov masnagixnyrovn hamar1 Gu naqadysovi nayv novazyxnyl <encynyan movdki ard06 naciri cinu` tar2nylow 35 yvr05 in[bes nayv` anwjar ,ark mu pnacava-nyrov ka.akaxinyrov hamar5 in[bes` yryqanyrov yv ;o,aga-ovnyrov1 Wizan gu dramatrovi timovmu dalen ydk yrgov ,ap;ovan un;axkin5 oro, an3yda2cyli tebkyrovn garyli e dramatrovyl yrgov 0rovan un;axkin1 Ha3gagan qa.a.abah ov=yrov nor qovmp mu Af.anisdan bidi mygni Ha3asdani hanrabydov;yan zinova/ ov=yrov qa.a.abah a-akylov;yan 55 zin/a-a3o. ov=yre pa.gaxa/ nor hyr;a’oq mu bidi mygni Af.anisdan1 A3s 3a3dararov;ivnu gadaryx Ha3asdani panagi qa.a.abah ov=yrov hramanadar z0rawar Ar;ovr Simonyanu1 Nor hyr;a’oqu 22 No3ympyrin bidi mygni Cyrmania5 isg Tygdympyri gisovn Af.anisdan1 A3s a-i;ow Simonyan 3a3dnyx5 ;e Lipanan qa.a.abahnyr ov.argylov harxu gu mna3 knnargov;yan dag1 HH Clqavor Hivbadosov;yan paxman araro.ov;ivn` Marseli me] No3ympyr 8-in AC naqarar Etovart Nalbandyan yv Mar6 seli ka.akabyd5 /yragovda6 gan +an6Glod Cotynu gada6 ryxin Marseli me] Ha3asdani Hanrabydov;yan clqavor hiv6 badosov;yan paxman hanti6 savor araro.ov;ivnu5 orovn nyrga3 ein Fransa3i qor6 hurtaranagannyr5 ka.aka6 gan5 hasaragagan yv m,a6 gov;a3in cor/i[nyr5 ha3 ha6 ma3nki antamnyr1 A3s masin gu 3a3dne HH ACN6i lradova6 gan /a-a3ov;ivnu1 @y-nargin o.]o3ni q0skow hantes calow` AC naqarar Etovart Nalbandyan gary6 voryx Marseli me] HH clqavor hivbadosov;yan himnatrovmu` untc/ylow5 or Marselu a-an26 na3adovg n,anagov;ivn ovni myr =o.owovrti hamar1 8Ha3yri nyrga3ov;ivnu Mar6 selovm sgizp e a-yl ty- wa. mi]natarovm1 Aryvylki yv Aryv6 movdki mi]yv ard0nyal a-yv6 dovri iraganaxno. ha3 wa6 ja-agannyru agdiv cor/ov6 neov;ivn ein /avalovm a3s ka6 .akovm956 usav naqarar Nal6 bandyan1 8Marselu tar2av a-a]in fransagan ka.aku5 oru hiv6 rungalyx Ha3ox Xy.asbanov6 ;ivnix mazabovr/ y.a/ ha6 zaravor ha3yri1 Nranxix ,a6 dyru hasdadovyxin a3sdy.5 tar2an iragan marselxinyr yv min[yv a3s0r irynx nyrtrovmn yn pyrovm ka.aki zarcaxmanu1 8A3s0r5 Marseln ir ha3ga6 gan ygy.yxinyrow5 3ov,ar2an6 nyrow5 tbroxnyrow5 m,agov;a6 3in yv marzagan gytronnyrow5 ha36fransagan a-yvdra6ar6 tivnapyragan baladow5 wga6 3ovm e ha3yri indecrman par2r magartagi5 miyvno3n =amanag irynx Ha3ryniki hyd gabova6 /ov;yan masin1 8Ys xanganovm ym yraq6 dacidov;ivn 3a3dnyl Marseli marza3in5 ,r]ana3in yv ha6 ma3nka3in i,qanov;ivnnyrin` marselaha3yrin ,arovnagagan a]agxov;yan yv ha36fran6 sagan parygamov;yan amra6 buntman cor/ovm garyvor nyr6 turman hamar91 <norhavorylow nyrganyrin clqavor hivba6 dosov;yan paxman a-i;ow` naqarar Nalbandyan hamo6 zovm 3a3dnyx5 or an` clqavor hivbados Wartan Srmaky,i .ygawarov;yamp5 ir garyvor nyrtrovmu g4ovnyna3 ha36fran6 sagan ’oq3arapyrov;ivnnyrov zarcaxman yv qoraxman cor6 /in me]1 Marseli ka.akabyd +an6 Glod Cotynu ir q0skovm unt6 cu/yx` or iryn hamar my/ badiv e nyrga3 cdnovil Fran6 sa3i me] parygam Ha3asdani a-a]in clqavor hivbadosov6 ;yan paxman araro.ov;yan5 orowhydyv inku amyna]yrm zcaxovmnyru gu da/e ha3 =o6 .owovrti ngadmamp yv Ha3as6 dani hyd hamago.mani hama6 cor/agxov;yan zarcaxman ]adacownyren e1 Marseli ka.akabydu cohov6 nagov;yamp n,yx5 or ha3yru zcali nyrtrovm ovnin ir .y6 gawara/ ka.aki zarcaxman yv parcavajman cor/in me]5 nayv ivradysag gamovr] gu hantisanan Fransa3i yv Ha6 3asdani mi]yv parygamov;yan amrabntman hamar1 An untc/yx5 or Marselu Yryvani hyd gu hamacor/agxi gr;ov;yan5 m,ago3;i5 marmna6 marzov;yan5 a-o.]abahov6 ;yan yv ,ark mu a3l garyvor ov..ov;ivnnyrow1 +an6Glod Cotynu wsdahov;ivn 3a3dnyx5 or Ha3asdani clqavor hivba6 dosov;yan cor/ovneov;ivnu al avyli bidi q;ane ha36fran6 sagan parygamagan ‘oq3ara6 pyrov;ivnnyrov qoraxovmu1 Hivbadosov;yan paxman araro.ov;ivnu ov.i. y;yrow hy-ar2agovyxav dy.agan hy6 -ovsdadysov;yamp yv la3n0ren lovsapanovyxav lradovami]ox6 nyrovn go.men1
 5. 5. LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 25, 2013 • ABAKA • 5 LOUR:R NIU :ORQHN _7A7G76i hraverow` Hasan Jymal gu dysagxi ca.ov;en nyrga3axovxi[nyrov hyd |AKOB WARDIWAÂ:AN <apa;5 No3ympyr 9, 2013, a-av0dyan =amu 9in _AGi My/aco3n Niv Yorki Armynagan6#owse’yan agovmpin hraverow naqaja,6hantibovm mu gazmagyrbovyxav ;ovrk lracro. ov My/ Y.y-ni badas6 qanadovnyren Jymal ‘a,a3i ;o-an` Hasan Jymali hyd1 Paxi ungyrnyre5 nyr6 ga3 cdnovyxan nayv Ha3gagan Hamacov6 m a r i (A r m i n i u n E s y m b l i )5 W a r t a n a n x Asbydnyrov hamaqmpovmi5 :MMi badas6 qanadov azca3innyr1 Hantibovmu dy.i ovnyxav :MMi Niv Jurzii gytronin me]1 )rovan paxovmu gadaryx Dok;7 Wa6 .inag Tarpinyan5 or 3anovn _AGin pari calovsd ma.;yx nyrganyrovn yv waryx 0rovan 3a3daciru1 Ka.aks a3xylapar =amana/ la;akiaha3 myzi parygam #a6 :MM yv Ko3r777 <ar7 e] !6en dn0rinovmi m0dylnyrov5 nora6 ragan m0dyxovmnyrov harxyr5 :MM6i clqavor gazmagyr6 bov;ivnnyrov yv himnargnyrov 3arapyrov;ivnnyrov lo3sin dag1 #ara’o’oq yv mrxagxagan a,qarhi mu me] oro, azty6 xov;ivnnyrov yn;aga3 yn :MM6 ivnn ov ko3r gazmagyrbov;ivn6 nyru5 yv orbeszi a3s mar6 dahravernyru timacravovin avyli lav badrasdova/ myg6 nargnyre5 ,ark mu oro,ovmnyr` hasdadova/ =amanagaxo3xi mu hama2a3n5 ortycrovyxan1 Asonk yn` 1. Hama,qarha3in xanxi mu ba,d0nagan gazmagyrbovmin hamar oro,ovyxav hasdadyl gytron mu Yryvani me]5 cor/6 nagan gabyr ovnynalow Bos6 doni me]1 2. Hasdadyl [ors hocinyre pa.gaxa/ =amanagavor 3an26 gop Atamyan un;yrxyx ir go.me ;arc6 manova/ naqapanu cirkin5 or inknin aryvmdaha3yren cy.yxig ;arcmanov;ivn mun er1 So3n cirkin hradaragov;ivnu ,ov6 dow lo3s bidi dysne :MMi go.me1 A3nov6 hydyv q0sk a-av Wartananx Asbydnyrov /an0; sbarabydnyren yv sirova/ azca6 3in Hrant Givlyan5 or hagirj ci/yrov me] nyrga3axovx 0rovan hivru5 or 3adgabes yga/ er nyrga3 cdnovylov a3s yv naqort yrygo3yan Srpox >yvontyanx ygy.yxvo3 me] dy.i ovnyxa/ =o.owrtagan hantibman5 orovn nyrga3 cdnova/ ein 250 azca6 3innyr1 #avovr bad,aji ir q0sku ‘oqan6 xyx Ha3asdani Hanrabydov;yan MAGi m,dagan nyrga3axovx[agan tivanacedny6 ren Sahag Sarcsyan5 or ar=yvoryx nman hantibovmnyrov garyvorov;ivnu hanra3in gar/ik gazmylov hamar Xy.asbanov6 ;yan ,ovr]5 manavant` My/ Y.y-ni ta6 ratar2i naq0rein1 Brn7 Jymal anclyren lyzovow gartax ir q0sku Xy.asbanov;yan novirova/ ir ha6 manovn cirkin hradaragov;yan trta6 badja-nyrovn masin dalow lovsapanov6 ;ivnnyr1 An ir cravor q0sku 3an2nyx _AGi badasqanadovnyrovn5 orbeszi a3t hradaragovi irynx ba,d0na;yr;` 8Dhu Arminiun Mirur7 S’yk;e3;ur9 ,a6 pa;a;yr;in me]1 A-i; drovyxav nyrganyrovn srdpax0ren arda3a3dovylov yv harxatrovmnyr gada6 rylov1 Nyrganyru5 amyna3n hamar2agov6 ;yamp5 grxan irynx yrpymn zcaxagan yv yrpymn ka.akagan harxyru dal hivrin1 Hasan Jymal a3t harxyrovn badas6 qanyx amyna3n badasqanadovov;yamp1 naqovmp mu5 or wyradysov;yan yn;arge cravor yv elyk;rona6 3in mydian yv badrasde a,6 qadanka3in /racir mu 3a-a6 ]iga3 wyx amisnyrov un;axkin1 3. Hasdadyl 9 antamnyrow Hamas’iv-kyan Hamatro. (coordinating) #an2naqovmp (HH#) mu5 or hantisana3 :MM6i 8q0snagu95 or ovnyna3 8mda6 /ovmnyrov qorhovrt9i (think tank) yv harxyrov hagamardov6 ;ivnnyr lov/o. tyr mu1 Nayv a3s 3an2naqovmpu bidi 3sda6 gaxne :MM6i nor a-akylov6 ;ivnu5 bidi hsge yv girarge untovnova/ oro,ovmnyrov cor6 /atrov;ivnu dy.agan yv ha6 ma,qarha3in magartagnyrow5 drova/ =amanagaxo3xin ha6 ma2a3n1 HH#6i antamnyrovn mas bi6 di gazmyn [ors himnatirnyrov nyrga3axovxi[nyr1 Yryk himna6 tramnyrov baracan arten 3sdag e5 isg [orrortu or wy6 rabahova/ e _AG6in5 gaqyal e myr undaniki gazmagyr6 bov;ivnnyrov ba-agdovmnyrovn 3a]o. lov/ovmnyren1 HH#6n ir dy.ygacrov;ivnu bidi nyrga3axne 2015 ;ova6 gani gesyrovn Yryvani 8:eke6 yan Gytron9in me] covmarovy6 lik =o.owin un;axkin1 No3ympyr 8-i yrygo3yan ba,6 d0nagan untovnylov;ivn mu gazmagyrbova/ er Londoni :MM6yan war[ov;yan go.me i badiv masnagix badcama6 vornyrov5 nyrga3ov;yamp ,ovr] 50 hama3nka3in nyrga3axov6 xi[nyrov1 Londoni :MM6yan masnajiv.i adynabyd` Dok;7 Hra[ Cov3ovmjyani paxman yv o.]o3ni q0skyren ydk5 Miax6 yal :acavorov;yan yv Irlan6 da3i A-a]nort yv Ha3raby6 dagan Badovirag` Cyr7 Wa6 han Ark7 #owhannesyan o.]ov6 nyx nyrganyru5 par2r0ren cnahadyx :ekeyan M,agov6 ;a3in Miov;yan ha3 m,ago3;i ban/axman cor/ovneov;ivnnyru yv 3a]o.ov;ivn ma.;yx Miov6 ;yan azcanover /racirnyrovn1 Badcamavornyrovn anovnow q0sk a-av :MM6i Miaxyal Nahancnyrov yv Canada3i Gytronagan war[ov;yan an6 tam` Yrovant Azadyan5 or ,norhagalov;ivn 3a3dnyx hiv6 rungal 3an2naqovmpin yv arac antratar2 mu gadaryx gaz6 magyrbov;yan a-akylov;yan masin1 Ha3asdani Hanraby6 dov;yan tysbanin ka.ake tovrs cdnovylov badja-av5 q0sk a-av anor nyrga3axov6 xi[u` brn7 Ara Marcaryan1 An lavaco3n ma.;anknyr ‘o6 qanxyx :MM6in5 or ir cdnu6 va/ hama3nknyrovn me] gu han6 tisana3 gynsagan ov= mu1 No3ympyr 9-in hantisavor ja,gyro3;ow mu avardyxav qor6 hurta=o.owin ungyra3in 0ra6 garcu1 Qorhrta=o.owi adynabyd Qorhrta=o.owi adynatbir 14 No3ympyr 2013
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 25, 2013 Tanio3 Mamovlu a3s 0ryrovn G4antrata-na3 Ha3ox Xy.asbanov;yan 8Ha3yrov Badmov;ivnu Myr Badmov;ivnn E9 Tanio3 me] a3s 0ryrovn mamovlu gu q0si Ha3ox Xy.asbanov;yan ;yma3i masin yv tem govca3 :ovrkio3 yv Tanio3 Azca3in Cratarani cor/agxov;yamp /racrova/ xovxahantesi mu tem1 Pazma;iv mdavo6 ragannyr ov cro.nyr a3=m gu q0sin Ha3ox Xy.asbanov;yan masin ov g4usyn or Ha6 3yrov a3s dqovr badmov;ivnu myr al bad6 mov;ivnn e1 Xy.asbanov;yan masin a3s ,ar=ovmu /novnt a-av yrp anxyal Abril amsovan un;axkin hradaragovyxav badmapan yv hamymadagan xy.asbanov;yan masna6 ced` Ma;ias Bornlovndi meg cirku5 orovn qoracirn er 8Ha3ox xy.asbanov;ivnu sgizpen min[yv wyr]91 A3s cirkin me] hy6 .inagu gu nyrga3axner anhyrkyli ‘asdyr ov wga3ov;ivnnyr :ovrkio3 me] 1915-1923 ;ovagannyrovn Ha3yrov tem gadarova/ xy6 .asbanov;yan masin1 Ha3asdani Armen’res lradov cor/a6 galov;ivnn al ha.ortyx ;e a3s cirkin hradaragov;ynen wyr] Taniagan mamovli me] ,ark mu 30tova/nyr hradaragovyxan Ha3ox Xy.asbanov;yan ;yma3ow1 Asonxme amenen ov,acravnyrn ein Kris;elig; Dagblad ;yr;i me] 4 No3ympyrin hrada6 ragova/ kani mu 30tova/nyru1 #0tova/6 nyren megovn hy.inagn er 3a3dni ka.aka6 gan mygnapan Pyniamin Crasnig5 or cra/ e 30tova/ mu sa qoracrow7 8:ovrkio3 tysbanov;ivnu gu dadani a3lundranka3in xovxatrov;yan gabag6 xov;yamp91 Crasnig ir 30tova/in me] badma/ e or :ovrkio3 Tysbanov;yan ov Tanio3 :aca6 voragan Crataranin mi]yv 2012 ;ova6 ganin sdoracrova/ er hama2a3nov;ivn mu orbeszi paxovi xovxahantes mu hydyvyal qoracrow7 8A3sbes go[ova/ Ha3ox Xy6 .asbanov;ivnu97 a3l q0skow 8ipryv ;e gadarova/ Ha3ox Xy.asbanov;ivn91 Usd Crasnigi5 Cratarani Dn0ren Kolding Erlant ov=y. knnatadov;ivnnyrov yn;ar6 guvyxav :ovrkyrov hyd ir gadara/ a3s cor/agxov;yan hydyvankow7 Tania3i =o6 .owovrtin go.me xovxapyrova/ /anr jn,ov6 mi badja-av xovxahantesin paxovmu 3yda2covyxav anoro, ;ovagani mu5 ‘oq6 vyxav nayv xovxatrov;yan anovnu5 or go[6 vyxav 8:ovrk6Ha3gagan 3arapyrov;ivnnyru )smanyan ga3srov;yan =amanaga,r]a6 nin91 A3novhantyr2 Cratarani ov Tysbana6 dan mi]yv gnkova/ hama2a3nov;ivnu da6 gavin ov=i me] e1 Pa3x :ovrkio3 Tysba6 nadovnu dagavin anhra=y,d niv;yru [e 3an2na/ Crataranin5 yv kani or Cra6 tarani /racirnyru arten j,tova/ yn5 3a3dni gu ta-na3 or xovxahantesin pa6 xovmu bidi [hasni 2014 ;ovaganin1 A3novhantyr2 mamovlu ,arovnag gu 3i,yxne Ma;ias Borlovndi knnatadov;ivnu :ovr6 kio3 Tysbanadan hyd gnkova/ hama2a36 nov;yan gabagxov;yamp1 Anor bntovmow5 a3sbisi hama2a3nov;yan mu sdoracrov6 ;ivnu anmdov;ivn e1 Cratarani Dn0ren Bolding Nilsen my/ kanagov;yamp po.oki namagnyr sdaxa/ e a,qarhi zanazan go.myren yv a3s jn,man dag e or barda6 vorovyxav ‘oqyl amenen a-a] xovxa6 hantesin anovnu5 or hima avyli anwnas 2014-in` Ha3asdani me] dndysagan [a’avor aj gu naqadysovi 2012-in Ha3asdani me] ar6 2anacrova/ 7,1 dogos HNA aju 2013-in novaza/ e min[yv 2,5 dogos1 A3t masin5 usd PanArmenian.net-i gu n,ovi Wyraga-ovxman yv zarcaxman yvrobagan banki (WZYB) zy6 go3xin me]1 Zygo3xin hama2a3n` 2013-in aju novaza/ e -ovsa6 gan gazi yv mivs cinyrov zca6 li par2raxman badja-ow1 Ganqadysovmnyrov ‘o’oqov6 ;ivnnyru gabova/ yn 3adgabes _ovsasdani hamar dndysa6 gan hy-angarnyrov wad;ara6 xovmow yv a3t cor/0ni azty6 xov;yamp dara/a,r]anin me] anor cor/ungyrnyrovn wra31 Un;axig darin Ha3asdani HNA aji gdrovg tanta.ovmen ydk 2014-in g4agngalovi [a’a6 vor dndysagan aj 3,5 dogosi magartagow1 Ha3asdani dndy6 sov;ivnu 3a]ort dari bidi wyragancnovi5 kani or gu bahbanovi tramagan ‘oqan6 xovmnyrov my/ nyrhosku5 isg Maksa3in miov;yan antamag6 xylov oro,ovmu grna3 nbasdyl gazi sagi novazyxman1 Unthanovr a-mamp Aryvylyan Yvroba3i yv Gowgasi (Ha3as6 dan5 Adrbe3jan5 Wrasdan5 Byla-ovsia5 Moldowa5 Ovkra6 nia) dara/a,r]anin me] 2013i n g 4 a g n g a l o v i H N A 1-d o g o 6 sanox aj5 isg 2014-in` 2-do6 gosanox1 Usd WZYB zygo3xin5 2013-i avardin HNA aju Wrasdani me] bidi gazme 2 dogos5 2014-in` 4 dogos5 Adrbe3jani me]` 4,5 dogos5 2014-in` 3,5 d o g o s 5 _ o v s a s d a n i m e ] ` 1,3 dogos5 2014-in` 2,5 dogos5 :ovrkio3 me]` 3,7 dogos5 2014in` 3,6 dogos1 Usd bydagan bivdjei Ha6 3asdani me] 2013-in HNA aju bidi gazme 6,2 dogos5 isg 2014-i bydagan bivdjei na6 qaci/ow aniga gu naqadys6 vi 5,2 dogosi magartagow1 tar2a/ e1 #0tova/i wyr]avorov;yan ;yr;n al 3a3dna/ e a3n gar/iku ;e Tanio3 ga-a6 warov;ivnu bedk e par2ra2a3n use a3n in[ bedk e use or hydaz0di[nyru usa/ yn1 A3n` ;e 0smanyan ga3srov;yan ,r]anin xy.asbanov;ivn gadarova/ e ha3yrov ngadmamp1 Tanio3 ga-awarov;ivnu5 a3s6 bes [unylow gu ;o3ladre or :ovrkia ,a6 rovnage ir =qdo.agan ka.akaganov6 ;ivnu1 Anders Ele’ek Ma;seni go.me hradaragova/ cirk mu or gu go[ovi 8Ty6 -ahas Abr0ra Mardigyani #ov,yru Xy6 .asbanov;yan masin9 yv 8hima ‘asdyru dysar5 3ydo3 i|n[ bidi unys9 30tova/u gu xolaxnyn lracro.in a3n dbavorov;ivnnyru zor an ovnyxa/ e Ha3ox Xy.asbanov;yan ;ancaran6ens;iv;in a3xylyle 3ydo31 Birke “e;ersun sdoracra/ e 30tova/ mu orovn qoracirn e 8Ha3yrov Badmov6 ;ivnu Myr Badmov;ivnn E91 Ir 30tova/in me] an g4antrata-na3 Borlundi cirkin 3i,adagylow badmagan ‘asdyr yv lovsa6 nugarnyr ov kardesnyr1 An gu n,e or ampo.] Yvroban wga3 y.a/ e Ha3ox Xy6 .asbanov;yan =amanag yv [e mi]amda/1 An gu my]pyre Borlundi a3n q0skyru ;e a3t badaharnyrov un;axkin sbannova/ avyli kan meg milion Ha3yrov badmov;ivnu Yvroba3i badmov;yan meg masn e1 :ovr6 kia Xy.asbanov;ivnu gu =qde ‘oqha6 dovxman qntri badja-av5 kani or :ovr6 kio3 dndysov;yan cyrag,i- masu Ha3yre p-nacravova/ in[kyren co3axa/ e1 Ha3asdani m,dagan pnag[ov;yan ;ivu gu novazi Azca3in wijagacragan /a-a3ov;yan dovyalnyrovn hama2a3n` Ha3asdani Hanrabydov;yan me] m,dagan pnag[ov;yan ;ivu Hogdympyr 2013-i trov;yamp` gu gazme 3 milion 17 hazar mart1 Anxyal darovan no3n =amanagahadova/in Ha3asdani m,dagan pnag[ov;ivnu gu gazmer 3 milion 282 hazar mart1 I harge5 min[yv Tygdympyr 31 gu wyrata-nan Ha3asdan oro, ;ivow ha3yr` ardacna3 a,qadanki mygna/nyru yv a3lk5 Ama6 noru danu d0nylov hamar5 yv m,dagan pnag[ov;yan` anxyal darovan yv a3s darovan ;ivyrov darpyrov;ivnu gu novazi1 Pa3x 1 Hogdympyr 2013-i trov;yamp5 hamymada/ 2012 ;ovagani no3n =amanagahadova/in hyd5 HH m,dagan pnag[ov;yan darpyrov6 ;ivnu gu gazme 265 hazar1 M,dagan pnag[ov;yan ;ivu ha,ova/ e 2011 ;ovagani marta6 hamari himkow` /na/nyrov5 mahaxa/nyrov5 mygna/nyrov yv wyra6 tar2a/nyrov hamabadasqan ;ivyru ha,ovi a-nylow1 Isra3el gu tatryxne 3ar2ago.agan zenkyrov waja-ku Adrbe3janin Isra3eli ardakin cor/yrov naqararov;ivnu _ovsasdani qntrankow oro,agi srpacrov;ivnnyr gadara/ e Adrbe3janin zenk madagararylov masin hama2a3nacryrovn1 Q0sku 3ar2a6 go.agan zenkyrov oro, darryrov madagararovmu tataryxnylov masin e1 Isra3eli ba,d0nagan an2ink min[ a3=m qisd dhajov;yamp gu mygnapanein Adrbe3janin zenki madagararovmu tatryxnylov masin lovryrov hyd a-n[ova/ irawijagu1 Lyhasdani mi]azca3in 3arapyrov;ivnnyrov himnargi wyrlov/a6 pan Mardin Biodrowsgii gar/ikow` _ovsian mdatir [e ‘oqylov ov=yrov havasarag,-ov;ivnu dara/a,r]ani me]5 yv a3t badja6 -ow an qntra/ e Isra3elin ov..ovmnyr mdxnyl Adrbe3jani hyd ir -azmagan hama2a3nacryrov me]1
 7. 7. LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 / MONDAY NOVEMBER 25, 2013 • ABAKA • 7 ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 Accord entre le Musée du génocide arménien d’Erévan et le Musée des Droits de la personne Le Musée du génocide arménien par son directeur Haïk Demoyan vient de signer le 7 novembre à Winnipeg (Manitoba) un accord de coopération avec le Musée des Droits de la personne de la ville. L’institut Zoryan a participé à la réalisation de cet accord. Selon ce dernier, des études sur le génocide arménien, des expositions de livres et plaquettes d’information ainsi que diverses manifestations seront organisées en partenariat avec les deux musées. Armen Egarian, l’Ambassadeur d’Arménie au Canada, Kourken Sarkissian le président de l’institut Zoryan ainsi que des représentants de la communauté arménienne du Canada étaient présent. Stuart Murray, président-directeur général du Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP), et Hayk Demoyan, Ph.D., directeur du Musée-Institut du Génocide Arménien (MIGA) de l’Académie nationale des sciences, ont signé jeudi 7 novembre 2013 un protocole d’entente qui facilitera la collaboration pour la promotion des droits de la personne dans le cadre de projets communs et d’efforts en matière d’éducation. Le MCDP et le MIGA échangeront des connaissances et de l’expertise, des ressources éducatives et des expositions relatives aux droits de la personne, mettront en commun des recherches et des conseils, collaboreront à faire avancer les études universitaires portant sur les questions de droits de la personne et de réconciliation, les divers aspects du génocide arménien et ses répercussions ainsi que les processus de justice et de réconciliation. De plus, ils travailleront ensemble pour sensibiliser les gens aux questions des droits de la personne dans un contexte tant national que mondial. Pendant et après la Première Guerre mondiale, les dirigeants de l’Empire ottoman (qui a par la suite laissé place à l’actuelle Turquie) ont tenté, avec une très grande brutalité, de détruire toute la minorité arménienne et d’autres personnes d’allégeance chrétienne (les Assyriens et les Grecs) de l’empire. Le gouvernement s’est attaqué à eux pour des motifs ethniques et religieux. Le génocide a commencé en 1915 par l’exécution de chefs arméniens. Les responsables en place ont ensuite rassemblé hommes, femmes et enfants d’origine arménienne dans les diverses régions de l’empire. Les victimes étaient soit massacrées, soit embrigadées dans des marches forcées à travers le désert où la mort les attendait. Un grand nombre de personnes sont mortes de faim. Les auteurs de ces massacres ont essayé de les dissimuler à la face du monde. La première réaction de la communauté internationale face au génocide a pris la forme d’une déclaration commune de la France, de la Russie et de la Grande-Bretagne, en mai 1915, dans laquelle les ignominies de l’Empire ottoman envers le peuple arménien étaient qualifiées de « nouveau crime contre l’humanité et la civilisation ». En 2004, les députés canadiens réunis à la Chambre des communes ont adopté une résolution par laquelle ce génocide était officiellement reconnu. Un membre de l’auditoire, Jack Garabed, descendant manitobain d’un survivant du génocide arménien, était présent pour assister à la ratification de ce partenariat historique et pour faire le récit de ce qu’a vécu son père, Garabed Haroutounian. Il a raconté comment son grand-père a été enlevé une nuit et assassiné. Son père a alors été placé dans un orphelinat. Il croit que sa grand-mère a pu fuir en Egypte avec certains de ses plus jeunes enfants. On a obligé son père à changer de religion. Des bienfaiteurs de l’Armée du salut ont fait en sorte que trois des orphelins de cet établissement, dont son père, puissent venir au Canada. Le jeune Haroutounian a quitté les deux autres garçons à Montréal et a poursuivi sa route vers le Manitoba. Le voyage en train le fascinait, et il avait envie d’aller aussi loin qu’il lui serait possible. Le train l’a conduit jusqu’à Winnipeg, et de là, il a été confié à des fermiers de la région de Killarney. Le « Rêve géorgien » devient réalité Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et publié dans The Armenian Mirror-Spectator en date du 29 octobre 2013 L’élection présidentielle en Géorgie n’est pas seulement importante pour les Géorgiens, mais également pour ses voisins arméniens et toute la région. Le « Rêve géorgien » est une coalition politique mise en place par le milliardaire géorgien Bidzina Ivanishvili pour renverser le président Saakachvili et son parti le Mouvement National Uni au pouvoir depuis 10 ans. Mikhaïl Saakachvili est arrivé au pouvoir en renversant la révolution des roses du président Edouard Cevardnadze et conduit la Géorgie sur une nouvelle voie politique. Il fut un temps où les militants politiques, financés et entraînés par la Fondation Soros, fomentaient des bouleversements politiques dans les anciennes républiques soviétiques dans le but avoué de promouvoir la démocratie, mais en fait, de réorienter les politiques de ces pays vers l’Occident. L’année suivante, l’Ukraine était « démocratisée » grâce à la révolution orange. Saakachvili, formé aux Etats-Unis, a placé son pays sur une voie résolument dirigée vers l’Occident et l’OTAN et dans le processus, a contrarié son voisin du Nord, la Russie, au point qu’en 2008, la guerre avec la Russie lui a fait perdre deux régions – l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud à la faveur de la Russie. C’est toute une décennie de domination marquée par des résultats mitigés - l’économie s’est développée, la primauté du droit a été établie et la corruption a presque disparue. Mais la campagne, qui avait commencé par instaurer la démocratie dans le pays, s’est tournée vers des changements aux règles dures - cas excessifs de détentions, de tortures et de corruption de la part de la nouvelle administration. Au cours de la campagne électorale, Ivanishvili a noté que les mécanismes de collecte de l’impôt étaient devenus très efficace dans le seul but d’être en mesure de détourner les taxes perçues. Sous Saakashvili, les relations du gouvernement géorgien avec l’Arménie étaient très antipathiques - sinon carrément hostiles. La Géorgie a toujours voté contre l’Arménie et pour l’Azerbaïdjan aux Nations Unies, malgré le fait que les deux pays sont les seules nations chrétiennes dans cet océan islamique. Le dernier tour de piste de Saakachvili a été son discours aux Nations Unies en septembre dernier, au cours duquel il a fait des remarques désagréables sur l’adhésion de l’Arménie à l’Union douanière avec la Russie. Saakachvili a également conspiré avec l’Azerbaïdjan afin d’isoler l’Arménie dans tous les développements régionaux – les conduites de pétrole et de gaz ont été acheminées à travers la Géorgie en refusant l’accès de l’Arménie à ces ressources énergétiques. Quatre raisons principales ont façonné la politique géorgienne concernant l’Arménie : • Le gouvernement de Tbilissi perçoit l’Arménie comme l’avant-garde de la Russie dans la région ; • L’Arménie, déjà bloqué par deux voisins hostiles - la Turquie et l’Azerbaïdjan - ne pourrait pas réagir aux actions de Tbilissi afin de ne pas compromettre un troisième accès au monde extérieur. Contre toutes les provocations de Tbilissi, l’Arménie a réagi avec modération ; • La région arménienne du Djavakhk est toujours agitée par son désir d’autonomie, l’Arménie doit donc être punie pour les aspirations politiques du Djavakhk et ; • Les Géorgiens ont toujours été jaloux des Arméniens qui ont construit leur capitale, Tbilissi, et la leur ont remis sur un plateau d’argent. Bien sûr, la guerre de 2008 avec la Russie complique encore les relations entre les deux nations. Mais une révolution, qui avait débuté avec des roses, n’a servi que des épines au peuple géorgien, lorsque M. Ivanishvili est entré en scène. La Coalition du Rêve géorgien d’Ivanishvili a servi une cuisante défaite au parti Mouvement National Uni de Saakachvili l’an dernier, remportant une avance confortable au parlement avec 85 sièges. Ainsi a commencé une année de cohabitation politique à la française, avec un président canard boiteux qui représente l’opposition et un Premier ministre et un parlement représentant la majorité. Bien que l’Occident ait qualifié le processus de maturité démocratique, le président et le premier ministre ont ouvertement échangé des propos amers jusqu’à l’élection présidentielle du 27 octobre, où le candidat de M. Ivanishvili, Giorgi Margvelashvili, a remporté 67% des voix, contre David Bakradze 20%, tandis que Nino Burjanadze traînait à la troisième place avec 10% des votes. Ex-alliée de Saakachvili, cette dernière lui avait tourné le dos durant la guerre de 2008 avec la Russie, prônant ouvertement une politique de rapprochement avec le Kremlin. Son gain de 10% peut également désigner la mesure de la popularité de la Russie en Géorgie. La Constitution de la Géorgie a été modifiée pour laisser un rôle protocolaire au président, sauf le commandement en chef des forces armées, concentrant tous les pouvoirs exécutifs entre les mains du Premier ministre élu au départ de M. Ivanishvili qui prend sa retraite en 2014. Le nom du prochain Premier ministre reste un mystère. Le nouveau président est un universitaire incolore avec peu d’expérience politique. Il correspond exactement à l’image de leader de M. Ivanishvili. En effet, le politicien milliardaire a promis d’éliminer de la vie politique géorgienne les dirigeants « Superman » Suite à la page 8
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 / MONDAY NOVEMBER 25, 2013 Arménie: 20 interpellations lors d’une manifestation non autorisée à Erévan Variations historiques de la Turquie L’histoire de la Turquie a subi des changements importants au cours des dernières années. Selon un membre de l’Académie Nationale des Sciences d’Arménie, Ruben Safrastian, les historiens de Turquie se sont activement engagés dans des discussions sur les similitudes entre les idéologies fasciste et kémalistes, ce qui n’avaient pas été relevés depuis des années. « Actuellement, ils reconsidèrent le rôle de Moustafa Kemal dans l’histoire du pays. La Turquie moderne n’est plus ce qu’elle a été il y a quelques années, » a fait remarqué Safrastian lors d’une conférence internationale consacrée aux quatre-vingt dix ans d’histoire de l’Etat turc, ses problèmes de politique intérieure et étrangère, les relations arméno-turques et les développements politiques actuels. Augmentation de la production de boissons non alcoolisées La police arménienne a arrêté 20 partisans de Shant Haroutiounian, chef du mouvement Tsegakron, qui tentaient de réaliser une manifestation non autorisée dans le centre d’Erévan, des membres des forces de l’ordre ont été blessés, rapporte le service de presse de la police. « Les représentants de la police les ont appelés à ne pas violer l’ordre et à libérer la chaussée, mais les participants de l’action ont commencé à sortir de leur poche des pétards artisanaux contenant des pierres et les ont fait exploser en les jetant contre le sol », indique le communiqué. Le service de presse indique que M. Haroutiounian a pendant plusieurs jours réalisé sur la place de la Liberté des discours contenant des appels à la violence. M. Haroutiounian a par le passé fait part de son intention de « prendre d’assaut la résidence du président ». Les gardiens de la paix lui ont proposé à plusieurs reprises de cesser ces actions. Puis la police a appelé Haroutiounian et ses partisans à éviter toute action illégale. Cependant, ils n’ont pas respecté ces injonctions. Shant Haroutiounian, un flamboyant militant de l’opposition qui s’est présenté aux élections législatives de 1999, a été bloqué par la police en route vers le palais présidentiel. Promotion de l’école internationale Dilijan Le Président de l’Assemblée nationale d’Arménie, Hovik Abrahamian, a déclaré lors d’une récente conférence de presse que l’école internationale Dilijan d’Arménie « contribuera à l’éducation de haute qualité des générations futures. » Abrahamian a ensuite ajouté, « je salue cette initiative, comme un énorme travail effectué pour notre pays. Maintenant, nous en remarquons les activités considérables réalisées au cours d’une seule année. » L’école Dilijan est vue comme une « école vivante et dynamique mixte ouverte aux garçons et filles âgés de 13 à 19 ans, située en Arménie, en équilibre et constante évolution entre l’Orient et l’Occident. » Le coût total de l’Ecole Internationale de Dilijan est de 150 millions de dollars, dont 20 millions de dollars ont déjà été investis a déclaré le fondateur du projet et co-président de Sberbank CIB Ruben Vardanian. « Je pense que la DIS sera un projet important non seulement pour l’Arménie, mais aussi pour l’ensemble de la région, car les enfants de partout dans le monde peuvent étudier ici et après avoir étudié seront en mesure d’entrer dans les meilleures universités du monde » a-t-il déclaré. Ruben Vardanian a déclaré la première phase du projet coutera 70 millions de dollars et qu’elle prendra fin en juillet 2014, les premiers étudiants seront acceptés à partir de septembre. Il a dit que, dans la deuxième phase, qui coutera 50 millions de dollars, un complexe sportif et d’une grande salle à manger seront construits d’ici 2017. La troisième phase est prévue être achevée d’ici 2020. Le volume de production de jus en Arménie a augmenté durant les mois de janvier à septembre 20% par rapport à la même période de l’année précédente soit une production de 12 392 100 de litres. Selon les données fournies par le Service national des statistiques d’Arménie, au cours de ces neuf mois de l’an dernier, 10 323 100 litres de jus ont été produites dans le pays. Le volume de production de boissons non alcoolisées et les eaux minérales a également augmenté en comparaison avec la même période de 2012, respectivement de 40% et de 25%. Durant cette période, 41 607 700 litres de boissons non alcoolisées et 26 269 300 litres d’eau minérale ont été produits en Arménie. Le « Rêve géorgien... Suite de la page 7 que Saakachvili a tenté d’imiter. Les représentants de l’OTAN, de l’APCE et de l’UE ont qualifié l’élection de transparente et d’équitable. Ils ont tous trouvé que les élections géorgiennes avaient lieu dans une mouvance euro-atlantique. Les dirigeants du Parti du Rêve géorgien prévoient une politique équilibrée, tout en se dirigeant vers l’intégration européenne, ils vont essayer de se réconcilier avec Moscou. Les puissances occidentales se sont précipitées pour féliciter la victoire du nouveau président. A ce jour, aucun message n’a été livré par le Kremlin. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a souhaité que la nouvelle administration ait une relation améliorée avec Moscou. L’Arménie est devenue l’otage de l’hostilité et de la rivalité entre Moscou et Tbilissi. Pour mesurer le niveau de rancœur et d’animosité du président géorgien, il suffit de lire sur l’échange d’insultes entre M. Saakachvili et Vahakn Chakhalian, un militant arménien de la région du Djavakhk, emprisonné par le gouvernement pour avoir exprimé les aspirations d’autonomie des Arméniens du Djavakhk. Durant la campagne présidentielle, M. Saakachvili a visité une église arménienne de Akhalkalak, où il a fait face à Chakhalian. Ce dernier lui a dit: « Vous avez pris quatre ans et demi de ma vie. » Saakachvili l’a qualifié de « bandit », et quelques autres de « séparatistes » et de « criminels ». Il se vantait d’avoir expulsé la base militaire russe de cette province peuplée d’Arméniens (qui assurait la sécurité et l’emploi dans la zone) et il a imposé la langue géorgienne afin d’assimiler la jeune génération, tout en interdisant l’importation de manuels d’Arménie. La politique de Saakachvili était double : tout en assimilant la jeune génération d’Arméniens, il appauvrissait la province et forçait de nombreux Arméniens à partir, ce qu’ils ont fait et ainsi il a réussi à étouffer les aspirations d’autonomie. M. Ivanishvili a fait, jusqu’ici, des déclarations contradictoires au sujet des Arméniens en Géorgie, depuis son arrivée au pouvoir. Mais la majorité des Arméniens a voté pour son candidat, peut-être par dépit envers la politique de Saakachvili, et aussi dans l’espoir qu’un changement pourrait améliorer l’économie de la province. Lorsque les relations se normaliseront entre Moscou et Tbilissi, le commerce de transit et la circulation des personnes et des biens sera facilitée par le monde extérieur. Pour ce qui est des églises arméniennes confisquées en Géorgie et la discrimination tacite envers les Arméniens, seule la patience et de la résistance non-violente aideront. Les élections présidentielles géorgiennes promettent des changements positifs pour la région, je l’espère avec certains dividendes également pour l’Arménie. Traduction N.P.
 9. 9. LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 / MONDAY NOVEMBER 25, 2013 • ABAKA • 9 ABAKA E N G L I S H S E C T I O N MONDAY NOVEMBER 25, 2013 Six-hundred-year-old dream fading BY EDMOND Y. AZADIAN “Am I the last poet? Am I the last singer [singing the praise] of my country?” wondered the poet Vahan Teryan in the aftermath of the Genocide. It was a doomsday situation which led the poet to such a degree of desperation. Armenia has gone through many catastrophic experiences throughout its turbulent history, but it has survived, sometimes miraculously, by the turn of unforeseen events. Today the most optimistic people have only that mysterious force to pin their hope on. Otherwise the country is once again on the verge of that doomsday situation. Finger-pointing, lamenting, expressing anger and frustration are no remedy for the situation. A sincere national soul searching would be a timely approach. People have been wondering what happened to the long and arduous road to independence. Were the dreams and struggles of six centuries only to see Armenia free and independent in today’s situation? After six centuries of dreaming, Armenians are abandoning their homeland in droves. The statistics are very depressing and there seems to be no light at the end of the tunnel. At the dawn of independence in 1991, Armenia’s population stood at 4 million. Today it stands at 3 or 3.1 million. For a small country of 4 million, the loss of 1 million has a devastating effect. Following the fall of Sukarno’s regime in Indonesia, General Suharto’s dictatorship massacred 500,000 ethnic Chinese in Indonesia. All-powerful China did not even raise a finger, because that was the politically-correct policy, but above all, the loss of half a million Chinese for a country of 1.5 billion is insignificant demographically. Only during the first nine months of the year 2013 Armenia’s population has decreased by 10,000 people. A poll carried out at the end of December 2012 showed that 50 percent of the remaining population would leave if they had the opportunity. This statistic was conducted by the Institute for Political and Sociological Consulting under Samvel Manukyan. According to this institute the causes of migration are many, chief among them the income gap, lack of confidence in the justice system and low public involvement. We have to add also the blockade and the impending threat of war. There are conditions that are beyond the grasp of the Armenian government. Even if some miracle happens and the diaspora forces join the Armenian government to overcome those challenges, nothing could change the geopolitical map of the region, where Turkey and Azerbaijan have joined forces to strangulate Armenia out of existence. The tenor of Azeri President Aliyev’s inaugural speech, as he took office for the third time recently, was that his country will continue isolating Armenia internationally. At times he has stated that Azerbaijan will wait to see Armenia further depopulated to be ripe for a take over. He claims Armenia to be part of Azerbaijani territory, perhaps based on the newly-discovered document that his grandfather was born in Yerevan. Our ally and defender Russia has not been helpful in stabilizing the region to reassure Armenians to continue living in their ancestral lands. Adding insult to injury, Russia has opened immigration offices in Yerevan offering able-bodied workers to move to Russia’s scarcely-populated regions with job and citizenship offers. Thus, destitute Armenian families reluctantly take advantage of these incentives and depart permanently from Armenia. One uncertainty which has plagued the Armenian people is the issue of Karabagh. Is Karabagh included in the Customs Union? Should war break out, does defense of Karabagh enter into the military agreement between Yerevan and Moscow? Recently, some reassuring voices have been heard from the Russian side. Indeed the commander of 102nd Russian base in Gumri, Andrey Ruzinsky, has stated: “If the Azerbaijani leadership decides to restore the control over Karabagh through war, the Russian military will intervene in case of a war and Armenia will pay a price.” Without trying to interpret the last caveat, let us say that the warning carries some weight but it is not a substitute for a treaty. Armenians believe that the Russian base is there for their defense, whereas Moscow has far more important strategic goals in the region; it intends to project its posture to keep the balance between Turkey and Iran and in the current situation to monitor the war in Syria. It is a known fact that arming Armenia and Azerbaijan on the same level only exacerbates the situation rather than reduces the tension which is the main cause scaring the Cont’d on page 10 Armenia Wins Discovery of the Year Award of National Geographic Traveler The results of the online voting of the best travel destination contest organized by the Russian version of the National Geographic Traveler have been finalized earlier this month. Armenia was recognized as the winner of the Discovery of the Year Award. The award is a proof of various activities of the National Competitiveness Foundation of Armenia aimed at promoting multi-faceted tourism of Armenia. The importance of it lies within the context of increasing the awareness of Armenia’s historical, cultural and religious heritage on the Russian market as well as boosting inbound tourism flows. Earlier this year, in April, an editorial delegation from the National Geographic Rassia magazine was hosted in Armenia for a press trip at the invitation of the NCFA. The trip resulted in a series of articles dedicated to Armenia published in the National Geographic Rassia and the National Geographic Traveler magazines and a photo gallery placed on the Nat-Geo.ru website, reported the Public Relations Office of National Competitiveness Foundation of Armenia. Minute on 100-th Anniversary of the Armenian Genocide During the year 1915-1916, about 1.5 million Armenians were massacred and thousands more were displaced or deported from the Ottoman Empire in present-day Turkey. The “Armenian Diaspora” today, scattered in different parts of the world, represents the greatest effect of the genocide as more than eight million Armenians now live outside Armenia. Even after almost a century, the Armenian genocide still has serious implications for the Armenian people, as well as the international community. Although most of the survivors of the Armenian genocide have passed away, the Armenian people continue to demand recognition and reparation for the suffering and injustice inflicted upon their ancestors. The World Council of Churches (WCC) has addressed the issue of the Armenian genocide in international fora on several occasions. During the 1979 Session of the United Nations Human Rights Commission, the Commission of the Churches on International Affairs (CCIA) raised the question of the need for recognition of the Armenian genocide by the UN. The 6th Assembly of the WCC held in Vancouver, recognized the importance of the need to continue to address the effects of the Armenian genocide in appropriate contexts. A minute adopted at the Vancouver assembly stated, “The silence of the world community and deliberate efforts to deny even historical facts have been consistent sources of anguish and growing despair to the Armenian people, the Armenian churches and many others.” The role of the WCC in “enabling the Armenian churches to speak out and work towards the recognition of the first genocide of the 20th century” was recognized by the Armenian churches over the years. Prior to the 10th Assembly of the WCC the Armenian churches reminded the WCC General Secretary of the historical reality that the 10th Assembly will be held on the threshold of the 100th anniversary of the Armenian Genocide in 2015. Requests have been made by the leaders of the Armenian churches for the WCC to initiate programmes to observe the 100th anniversary of the Armenian Genocide in appropriate ways. Therefore, the 10th Assembly of the World Council of Churches meeting in Busan, Republic of Korea, from 30 October to 8 November 2013, therefore requests the general secretary to: A. Organize in 2015, around the commemorative 100th anniversary date 24 April 2015, an international conference in Geneva on the recognition of and reparation for the Armenian Genocide with the participation, among others, of WCC member churches, international organizations, jurists, historians and human rights defenders.; B. Organize an ecumenical prayer service commemorating the victims of the Armenian Genocide at the Cathedral of Geneva in conjunction with the international conference; and C. Invite member churches of the WCC to pray for the memory of the Armenian martyrs around the dates of the international conference and also for recognition of the Armenian Genocide.
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 / MONDAY NOVEMBER 25, 2013 Swiss is firm to erect Monument to Victims of Armenian Genocide THE YOUTH CORNER That got me thinking You are being moody. Not bipolar. The City Hall of Geneva is determined in erecting a monument to the memory of the victims of the Armenian Genocide, despite the various complaints made by Turkey. Armenpress reports citing Haberler.com that Sami Kanaan who follows the activities carried out towards the establishment of the monument by the City Hall, informed that the term “Genocide” will not be marked on the monument. Swiss Foreign Ministry spokesman Pierre-Alain Eltschinger announced the Turkish “Jihan” agency that they acknowledge how the topic of the Genocide is sensitive for Turkey. “Being in touch with both sides, we aim at contributing to constructive relations between Turkey and Armenia,” Pierre-Alain Eltschinger said. London Tekeyan Trust establishes new choir “Komitas” The London Tekeyan Trust (LTT) is proud to announce that, for the first time ever in the UK, it has initiated a professional Armenian choir, “Komitas”, named after one of the founders of Armenian classical music. The LTT, a registered charity since 1979 and the backbone of the Tekeyan Cultural Association (London) as well as the Tekeyan Centre Fund (Yerevan), is dedicated to the preservation and promotion of Armenian cultural identity, and since its creation, it has organized a number of concerts, exhibitions, public debates, workshops and other cultural events and community life activities that further links between the Armenian Diaspora and Armenia. The existence of a Professional Armenian Choir will enhance Armenian Culture through the International media in UK and help the recognition of Armenian cultural values, historical background as well as the forthcoming Armenian Genocide Centenary. In cooperation with TCA London, the Tekeyan Trust has planned the activity of the “Komitas” Choir which includes concerts in London and in other Armenian community centres in the UK & Ireland such as Manchester, Birmingham, Cardiff and Dublin. The Choir also intends to visit European Armenian communities as well as Armenia and to participate in international concerts and festivals. The Choir repertory consists of a wide variety of songs: Armenian folk, classical, spiritual and international. The Choir Conductor Mr. Sipan Hagopyan, an expert from Armenia, as well as the volunteer artists will help the Choir to succeed in the future, thus enhancing the Armenian musical heritage all over the world. The London Tekeyan Trust invites all who love choral music to become “Komitas” Choir benefactors in funding its activity for the forthcoming years. For further information, please contact Mr V. Ouzounian (vouzounian@tekeyantrust.com). The LTT and “Komitas” Choir pay special tribute to all supporters for their generous contributions which will allow the Choir to reach new heights in musical performance and to secure the Armenian artistic legacy for generations to come. No Armenians on board crashed plane in Russia There were no Armenian citizens and Armenians on board the airplane that crashed in Kazan, Russia. Tatarstan Airlines airplane heading from Moscow to Kazan crashed Sunday while landing at Kazan Airport at 3:25pm GMT. Fifty people, including six crew members on board, were killed. Iker Minnikhanov, the son of President Rustam Minnikhanov of Tatarstan, was confirmed to be on board of the Boeing 737 that crashed in central Russia, Gazeta.ru reported. According to the Russian media, head of the Tatarstan office of the Federal Security Service Alexander Antonov and the wife of famous sport journalist Roman Skvortsov were on board, too. Sometimes Tumbler is a gigantic waste of time, sometimes it’s the coolest thing ever. At other times, though, it’s also incredibly insightful. The blogging network seems particularly annoyed with the fact that people use their words very lightly. What caught my attention is a post about how people use personality disorders to describe their emotional state of the day. For example, it does not mean that someone is happy one second and depressed the next that that person is bipolar. Bipolarity is being in a very manic and elated state of mind for a certain period of time, let’s say six months, and then spiraling down into depression for another period of time. This is not a switch that is done easily or in a second, and it is a very, very serious condition. Sometimes I hear people confusing bipolarity with something that could, to a very large extent, be associated to Multiple Personality Disorder, when they think that it has to do with someone being nice one second and mean the next. It’s not that either. That is called having mood swings. That happens to everyone, and it has no effect on your health. Another example. Once, I told a friend of mine that I liked placing my DVDs and my CDs in a certain order because otherwise it bothers me. His first reaction was ‘’Oh, do you have OCD?’’. Obsessive Compulsive Disorder is not about being anal. It’s about, for example, thinking that you are going to die if you do not check that the door is closed 14 times before going to bed. It’s an obsessive thought that haunts you, along with a compulsive actions that you feel that you absolutely have to do. Difficult times strike us all at some point or another and we all have our ways to deal with it and moving on. But when it comes to a serious problem like depression, you obviously know it’s not about getting over it. It’s a chemical unbalance in your brain, and it requires treatment. I really do not appreciate how serious issues such as mental illnesses are downplayed because we are not careful with our words. It makes us sound ignorant; while really, all it would take is to think twice before declaring that ‘’you are so depressed!’’ Sananne Wartabetian Montreal Six-hundred-year-old... Cont’d from page 9 Armenian population away. Returning to the domestic situation, the Armenian government can and must take some measures. It is said that investments in Armenia have dropped 65 percent. DiasporaArmenian investments have dropped even more dramatically. Only the rule of law can correct this situation. How many Diasporan Armenian investors have to be beaten or killed to warn them to stay away? In addition, taxation is exercised in an unfair manner. The tax authorities are tolerant of oligarchs while the full brunt of the taxes is directed at the middle or lower classes to discourage small businesses. The food monopolies have driven prices three or four times higher than prices in the region. There is a 35-percent unemployment rate. For a middle class family a vacation in Turkey or Georgia is more affordable there than any resort in Armenia. Corruption is rampant and only the government can solve that problem, yet the government seems to be part of the problem more than part of the solution. With the youth leaving the country at such an alarming rate, one wonders who will defend the borders. The current political situation is not conducive to tackle and resolve serious issues. For months now the political debate has been centered around an obnoxious member of parliament questioning the president about his gambling habits at a European political forum as if Armenia did not have any other problems. This is reminiscent of the Byzantine Court debating how many angels could fit on the tip of a needle while Fatih Sultan Mehmet was scaling the ramparts. On the other hand, the opposition leader and former president, Levon Ter-Petrosian, is asking President Serge Sargisian to resign. But whoever replaces him will be soon surrounded by the same oligarchs who control and strangle Armenia’s economy. Any turmoil will deteriorate the situation even further. Influential print and electronic media are financed by foreign sources whose last worry is Armenia’s plight. That is why the role of media is more confusing than educating or guiding. Incidentally, those oligarchs have moved their capital overseas to be the first ones to jump ship should a wreck occur. No one has yet found or suggested a solution to these dire situations and this column is not presumptuous enough to offer a silver bullet. Only when the government and the opposition come to their senses, realizing that the problem hurts both sides and needs a supreme and united effort to find a solution internally and fight external threats, will we find some stability in the country and hope for economic improvement and survival.
 11. 11. LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 25, 2013 • ABAKA • 11 Ha3asdanu g4ar=anana3 8National Geographic Traveler96i 8Darovan #a3dnov;ivn9 mrxanagin Am’o’ovyxan 8National Geographic Traveler9 amsacri -ovsagan darpyragin go.me gazmagyrbova/ lavaco3n zp06 sa,r]a3in ov..ov;yan mrxo3;i a-xanx koveargov;yan ar6 tivnknyru1 8Armen’res96u gu ha.orte` wga3ago[ylow Ha3as6 dani azca3in mrxovnagov;yan himnatrami hanra3in gabyrov crasynyagu5 or mrxo3;i ar6 tivnkow Ha3asdanu 3a.;a/ e 8Darovan 3a3dnov;ivn9 anova6 nagarcin me]1 A3s did.osu abaxo3xn e Ha3asdani pazmapno3; zp06 sa,r]ov;yan q;anman ov..ov6 ;yamp Ha3asdani azca3in mrxovnagov;yan himnatrami go.mix iraganaxovo. pazma6 ;iv ka3lyrovn1 A3n 3adgabes Ha3asdani jadragi havakaganu gu ,arovnage ir 3a.;ar,avu Lyhasdani ma3raka.ak War,ava3i me] dy.i ovnyxo. Yvroba3i d.ox yv a.]ganx qmpa3in aqo3yanov;yan mrxovmnyrovn Ha3as6 dani havakaganu darav ir yrgrort 3a.;anagu` Avsdrio3 qovmpin ngadmamp1 No3ympyr 10-in Yvroba3i aqo3yanov;yan 3-rt hancrovanin Ha3asdani d.ox havakaganu 2.5-1.5 ha,ivow 3a.6 ;yx Avsdrio3 havakaganin1 A3s masin gu ha.orte Ha3asdani jadragi fydyraxia3i ga3ku1 {ors mrxovmnyren yryku avardyxav havasarov;yamp1 Mia3n Capriel Sarcsyanu grxav 3a.;yl mrxagixin yv 3a.;anag bar6 cyvyl myr havakaganin1 Ha3asdani d.ox havakaganu naqabes 2.5-1.5 ha,ivow 3a.;a/ er Mon;ynygro3i havakaganin1 Lav artivnknyrov hasav nayv Ha3asdani a.]ganx havaka6 ganu1 No3ympyr 10-in ha3 a.]ignyru ]aq]aqi[ 3a.;anag darin Lyhasdani ngadmamp` 4-01 Avyli a-a] ha3 a.]ignyru 3.5-0.5 ha,ovow 3a.;a/ ein Byljika3i qovmpin1 <ovdow` Tili]ani tbroxu gu pana3 ir t-nyru garyvor e Ha3asdani bad6 mam,agov;a3in yv azca3in6 hocyvor =a-ancov;yan` -ovsa6 gan ,ovga3in me] jana[yliov6 ;yan par2raxman yv nyrcna3 zp0sa,r]a3in hoskyrov q;an6 man dysangivnen1 Naqabes` a3s darovan Ab6 rilin5 HAMH hraverow jana6 [o.agan a3xi /iren nyrs Ha6 3asdani me] hivrungalova/ er 8 National Geographic Russia9 amsacri qmpacragazmu1 A3xi artivnkow 8National Geographic Russia9 yv 8National G e o g r a p h i c Tr a v e l e r 9 a m s a 6 cirnyrovn me] hrabaragova/ yn Ha3asdanin novirova/ 30t6 va/nyr5 isg Nat-Geo.ru ga3kin me]` lovsangarnyrov ,ark1 #arcanki dovrk` Fransa3i hamar zohova/ ha3 mardignyrov 3i,adagin No3ympyr 11-in “arizi Byr La,yz cyryzmanadovn havakova/ ein Fransa3i ga-awarov;yan antamnyru5 “arizi ka.akaby6 du5 Fransa3i Ha3 naqgin -azmignyrov ov timatragannyrov miov;ivnu yv Fransa3i Ha3 hama3nki nyrga3axovxi[nyr1 @y-nar6 gin nyrga3 y.a/ e nayv Fransa3i gr;ov;yan naqararov;yan badovirag +or= Bolan=yvynu5 or /a.ignyr tra/ e ha3gagan 3ov,ar2anin a-]yv1 Nyrganyru irynx 3arcanki dovrku madovxa/ yn 1914-1918;;7 Fransa3i azadacrman hamar zohova/ ha3 mardignyrov 3i,adagin1 “asda;ov.;yrov hama2a3n` A-a]in hama,qarha3in badyrazmi un;axkin Fransa3i go.me marda6 ta,din wra3 zohova/ e 700 ha31 Sybdympyr 2014-in Tili]ani mi]azca3in tbroxu ir t-nyru bidi pana3 a-a]in 90 a,a6 gyrdnyrov hamar1 Tbroxu ar6 ten miaxa/ e UWC-i` Miaxyal hama,qarha3in kolejnyrov x a n x i n y v g 4 a g n g a l e 2023-i n hivrungalyl 650 a,agyrd a,6 qarhi avyli kan 50 yrgirny6 re1 Selame; Qanu bov;ik bantog bidi ta-na3 Sirkejii Selame; Qanu5 or Wacufnyrov nor 0renki ,norhiv wyratar2ovyxav S7 “rgi[ Az6 ca3in Hivantanoxin5 m0dig abaca3in bidi cor/e orbes bov;ik bantog yv ja,aran1 S7 “rgi[ Azca3in Hivantano6 xi Hocapar2ov;ivnu a3s ,enku war2yx cor/arar Kemal Al;e6 ni or ,enku bidi wyranoroce5 aba za3n bidi pana3 orbes bov;ig bantog1 Lracro. Hasan A3i go.me hradaragova/ ;.;agxov;yan mu me] dy. drovyxav nayv Ho6 capar2ov;yan adynabyd Byd6 ros <irin0.lovi 3a3dararov6 ;yan5 usd orovn wyranoro6 cov;yne wyr] Qanin a-a]in 3argu bidi ta-na3 ja,aran5 isg mivs 3argyru bidi wyra/6 vin bantogi1 Bantogu cor/yl bidi sgsi anmi]abes or bidi wyr]ana3 ,enkin wyranorocov;ivnu1 Byd6 ros <irin0.lov usav or a3s /racren calik ygamovdu bidi 3adgaxovi Hivantanoxi /yra6 noxin ov badsbaryalnyrovn1 8Marmara9
 12. 12. 12 • ABAKA • LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 25, 2013 :ovrkio3 Badmov;yan Qorhovrti naqacahu in[yr g4use Ha3gagan harxi masin 8Ha3yru y;e 'asdyr ovnyna3in5 harivr dari [ein sbasyr9 In[bes cidek5 :ovrkio3 me] gu cor/e :ovrkio3 Badmov;yan Qorhovrtu go[ova/ marmin mu (:ivrk :arih Covrovmov)5 or hy.inagavor himnargov;ivn gu ngadovi badmov;yan galova/en nyrs1 A3s Qor6 hovrtin naqort naqacahn er Yovsovf Halaj0.lov5 or mi,d ,ad sovr ov anuntov6 nyli gyxova/k ovnyxa/ er masnavorapar Ha3gagan Harxi me]5 havadarm0ren ba,dbanylow Bydagan ba,d0nagan dysagedu Ha3gagan Harxi me] yv bntylow or :ovrkyru [ein or godoryxin Ha3yru5 a3l Ha3yrn ein or godoryxin :ovrkyru1 “r0f7 Halaj0.lov yrgar darinyr tr=yle wyr] 1915-i badaharnyrov irav hanca6 manku5 0r mun al a-novyxav a3t ba,d06 nen yv anor dy. Naqacah n,anagovyxav “r0f7 Me;in Hivlagiv1 :yryvs tragan nor ‘o’owov;ivn mu bidi car a3s nor n,anagovmi ,norhiv5 :ovrkio3 Badmov;yan Qorhovrtu ;yryvs avyli gagov. ov ha,da6 rar mygnapanov;ivn mu bidi untcrger Ha3gagan harxi me]1 Pa3x a3tbes [y.av1 “r0f7 Me;in Hivlagiv harxazro3x mu ovnyxa/ e Bovgivn ;yr;i a,qadagix Se6 da <im,eki hyd yv a3s zro3xi un;axkin5 ovri, niv;yrov a-un;yr5 Ha3gagan Harxi me] 3a3dna/ e a3nbisi ca.a’arnyr oronk 3a3dni gu tar2nyn ;e o[in[ ‘oqova/ e a3s hasdadov;yan ca.a’araq0sov;yan me]1 Qorhovrtin a3=mov naqacahn al 1915-i badaharnyrovn masin =qdovmi gyxova/k ortycra/ e yv ov,acrav e or Ha3gagan o.pyrcov;yan masin q0sylov un;axkin ir q0skyrovn me] Ha3yrov ngadmamp xavag6 xov;yan gam hamagranki 3ydin ,y,du [ga31 A3sbes5 yrp iryn harxova/ e or gu mda/e| ;e Ha3yru 2015 ;ovaganin nor dysov;yamp mu me]dy. bidi yllyn :ovr6 kio3 tem5 Hivlagiv badasqana/ e ;e o[1 Ir gar/ikow5 2015-u a3s0rovan gaxov;y6 nen darpyr bidi [ulla31 8A3s niv;i me] waqnalov pan [ovnink5 usa/ e an5 a3n bntovmnyru oronk a3t ;ovaganin myr timax bidi yllyn5 arten a3s0r al gan1 2015-in o[ megu myr timax bidi ylle nor bntovmnyrow1 Arten y;e Ha3yru ‘asdyr ovnyna3in ;e mynk ]ar6 ta/ ynk zanonk5 min[yv a3s0r me]dy. gu tnein zanonk1 Y;e ovnin5 ;o. hramyn5 ;o. pyryn dysnynk a3t ‘asdyru91 Hivlagiv avylxovxa/ e or y;e arten Ha3yru a3s masin ‘asdyr ovnyna3in5 harivr dari [ein sbasyr1 A3s q0skyru5 oronk govcan badmov;yan himnargi mu naqacahin pyrnen5 hamar2ag0ren hra6 baragav andys g4a-nyn 1915-i bada6 harnyrov masin a3n anhamar iraganov6 ;ivnnyru5 oronk me]dy. trova/ yn das6 namyagnyre i wyr1 8 Mynk myzme wsdah ynk5 usa/ e Hiv6 lagiv5 badmov;yan me] ce, ni, [ovnink1 Y;e 2015 usovi5 martig bedk e 3i,yn {a6 nakkalen5 a3l o[ ;e Ha3gagan Harxu1 Ha3gagan Harxn al arten {anakkalei me]n e91 A3s wyr]in dysagedin masin al Hivla6 gov sa mygnapanov;ivnu ura/ e5 yrp ;.;agixu harxovxa/ e ;e ir gar/ikow dy.ahanov;yan badja-u {anakkalei Ycibdos t=coh e ;ovrk ka.akacednyrov Ycibdosi masin 3a3dararov;ivnnyren :ovrkio3 tysbanu Cahirei me] aztararov;yan n,avag tar2av :ovrkia wyr]yrs ortycra/ e ir dara/ka,r]ani yrgirnyren omanx masin ka.akaganov;ivn mu5 or dy.i govda3 t=cohov6 ;ivnnyrov1 A3s yrgirnyren megu y;e Sovrian e5 mivsn al Ycib6 dosn e1 :ovrkia a3s yrgov yr6 girnyrov me] sdy./ova/ qa-nag ka.akagan wijagi a-n[ov6 ;yamp 3sdag ov 3an2na-ov tirk crava/ e yv asiga A6Ce6”e i,qanov;yan Ardakin Naqa6 rarov;yan go.me gu cor/atrovi a-anx a3lyva3li1 A3s0r mamovlu dy.ygaxa/ e or Ycibdosi Ardakin Naqa6 rarov;ivnu naqun;ax 0r5 10 No3ympyrin ir m0d hravira/ e :ovrkio3 Ycibdosi Tysban Hivse3in Awni B0;salun ov dy6 Fajim Sh` Hn-Naser .ygaxovxa/ e or Ycibdos t=coh e :ovrkio3 i,qanov;ivnnyrov go.me Ycibdosi masin ga6 darova/ 3a3dararov;ivnnyren1 :ovrkio3 Tysbanin hyd q0syxav Ycibdosi Ardakin Na6 qararov;yan Dy.agal Ha;im Se3f en6Nasur5 or usav or Ycib6 dos lr]0ren anhancisd e :ovrkio3 .ygawarnyrovn ov ka.a6 kacednyrovn go.me Ycibdosi masin ardasanova/ q0skyren1 Ycibdosi Ardakin Naqararov;ivnu tidyl dovav or :ovrkia bedk e wyr] da3 Ycibdosi i,qanov;ivnnyru anhancsdaxno. nman0rinag 3a3dararov;ivnnyrov1 badyra|zmn er1 8Y;e {anakkalei Badyrazmu [ullar5 Ha3gagan harx al [er ullar1 Mynk [ynk or sdy./yxink Ha3gagan harxu1 Fran6 saxinyrn ov Ancliaxinyru hazaravor ki6 lomy;r hy-ovnyren ygan ov Anadolovn cra6 vyl ovzyxin1 {anakkalei a-]yv jagad cravyxin irynx hyd a-nylow nayv ha3yrn ov -ovsyru1 Adge wyr] al myzi gu harxnyn ;e in[o|v dy.ahanov;ivn urink1 Y;e anonk {anakkale [ca3in5 dy.a6 hanov;ivn al [er ullar1 Ha3yru myzme [e4 or ha,iv bedk e bahan]yn5 a3l bedk e bahan]yn Fransa3en5 _ovsasdanen91 Movsovln ov Kerkivku “r0f7 Hivlagiv ovri, harxyrov masin al ovni mygnapanov;ivnnyr5 oronk hyda6 kurkragan yn1 )rinag an q0sa/ e Mov6 sovli ov Kerkivki masin yv bnta/ e or Sovl;an Abdivlhamid5 cahungex ullale a-a] iryn anovnow sy’aganaxovxa/ er Movsovli ov Kerkivki kariv.i a.pivrnyru1 )smanyan Bydov;ivnu gorsnxovx Movsovln ov Kerkivku yv )smanxinyru hra=aryxan irynx iravovnknyren1 Bydov;ivnnyru ho. gu gorsnxnyn5 pa3x anhadnyrovn sy’aganadiragan ira6 vovnknyru [yn gorsovir1 Ovrymn :ovrkia grna3 iravovnknyr bahan]yl Movsovli ov Kerkivki wra35 usa/ e “r0f7 Hivlagiv5 0ragarci pyrylow bntovm mu yvs or grna3 jampa3 panal mi]azca3in ar2acancny6 rov1 8Marmara9 Davov;0.lov q0sa/ e :ovrkia6 Ha3asdan sahmanin paxman masin :rkagan 8Ak,am9 0ra;yr;u gu ha.orte5 or :ovrkio3 ar6 dakin cor/ox naqarar Ahmy; Davov;0.lov :ovrkio3 qorhur6 taranin me] antratar2a/ e ha36;rkagan 3arapyrov;ivnny6 rovn yv usa/5 or irynk a,6 qadank gu danin Ha3as6 dan6:ovrkia sahmanu panalov ov..ov;yamp1 Davov;0.lov 3a36 darara/ e5 or y;e Adrbe36 janu hamozyn5 havanagan e5 or nman anagngal unyn1 82015-in unta-a] myr a,6 qadanknyru gu ,arovnagovin1 Myr bahan]u >arapa.en ha6 3yrov tovrs caln e5 yv a3t ov.6 .ov;yamp zarcaxovm g4agnga6 lynk1 Y;e adiga dy.i ovny6 na35 aba ;e4 sahmanu bidi paxovi5 ;e4 yrga;ov.in5 ;e4 ,ark mu 3arapyrov;ivnnyr bidi zarcanan1 Saga3n adiga g4ovzynk unyl Adrbe3jani hyd hamady.95 usa/ e an1 :ovrkio3 tivanacidov;yan bydu qorhrtarani ‘ag nis6 din un;axkin ha.orta/ e5 or irynk gu naqabadrasdovin Ha3asdan6:ovrkia sahmani paxman5 yv m0dig abaca3in Adrbe3jan gadarylik a3xy6 lov;yan wyrapyryal dy.ygov6 ;ivnnyr ‘oqanxa/ e1 A-0rya3 mdorovmnyrix 6 S:A”YXNO> ABDAGU GARINE DER CEORCYAN Badahovm e5 or 3a]o. gadarylow myr bardavorov;ivnnyru5 hasnylow mi wijagi5 darova/ mynk myzanow5 sgsovm ynk odun6 2cov;ivnnyr anylov` mdnylow myr garo.ov;ivnnyrix par2r gam a3l olordnyr5 ovr agama3 sa3;akovm ynk1 A3t 2aqo.ov;ivnu zcovm ynk inknyrs gam el ov..agi asvovm e yrysit` abdagi nman5 gam el [eink zca35 y;e [s;a’yxnein myz1 Ovrymn5 abdag sdanalow hantyr25 ,ahavor ynk tovrs calis` avyli [wnasovylow5 3yd ynk ungnovm5 ,arovnagovm ynk myr ima6 xa/u5 saga3n a3s ancam mi nyrkin5 ;akovn oro,ovmow` 2cdyl5 3a.;aharyl yv hasnyl a3n dy.in5 ovr [er sdaxovyl movdk cor/yl1 Tra hamar bedk e badrasdovyl1 Olorabdo3d e5 saga3n da6 novm e a-]yv5 tebi gadaryalu amraxa/ yv gar/raxa/1 S;a’yxnylu ,norhagal warmovnk e5 y;e ji,t 0cdacor/ys1
 13. 13. LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 25, 2013 • ABAKA • 13 A3s i|n[ dysag yrgir e Canadan Mynk orka|n ar=ani ynk canadaxi go[ovylov Is;anbovli me] mangov;ynes i wyr war6 =uva/ meg dysarans gu 3i,ym7 Darin mi kani ancam5 gr0nagan gam a,qarhig d0nyrov a-;iv5 yrgov badani d.ak5 makovr hacova/5 gu m0dyna3in5 megovn wzen gaqova/ g4ullar saga- mu1 Saga-in me] g4ullar5 3avovr bad,aji badrasdova/ sirovn5 yv ‘okrig 8-06 ze;9nyr (ha3yrenow` wartazartyr)7 isg mivsu i 2y-in g4ovnynar bnag6can2anag mu1 Parynbadag hasdadov;yan hamar nbasd gu havakein1 :eyv anxortnyren omank5 2y-ki =qdagan ,ar=ovmow mu5 gam m0dynale wyr] marminu kow tar2nylow g4anxnein yv yrys [ein dar badaniny6 rovn5 pa3x anxortnyrovn my/amasnov;ivnu5 nyra-yal im darygixnyrov sirow gu myg6 neink myr govr/ku5 orovn wra3 gu zydy.6 ver wartazart mu1 “oqan manrovk trami mu5 badivow gu greink a3t zartu1 <ad darpyr [er ygy.yxinyrov me]1 Barz Giragi 0r mu isg5 ygy.yxiin me] gu ,r]er a’se mu5 orovn bnag g4usover bar6 zabes5 yv yrpymn meg5 yrpymn al yrgov hociow gu ,r]er a3s bnagu nsdarannyrov ,arkyrovn mi]yv yv mi,d gu lsover no3n 3angyrcu777 8Ygy.yxiin bnagn e9 gam 8=amarar kahana3in bnagn e5 andys mi a-nek91 Gu badaher yrpymn or ]o] mu ;.;atram mu zydy.e bnagin me]5 saga3n a-hasarag 5 gam 10 .rov,nox myda.ya3 ty.in tram mu5 gam no3nisg 25 .rov,nox 8manda ge0ziv9 mu gu tnein 2y-ki ha6 mysd yrgarovmow mu1 <ad ancam5 yrp pazmov;ivnu ,ad ullar yv ,arkyru qid` t=ovar g4ullar min[yv nsdarannyrov /a36 ramasu 3a-a]anal5 yv hy-ov mnaxo.nyr5 m0du gancna/ ovqdavornyrov mi]oxav gu 2cein irynx lovman nyrganyrovn sdovar my/amasnov;ivnu5 no3nisg mangamartnyru5 gu 3arcein a3s soworov;ivnu1 Yrp mon;realapnag tar2ank5 dysa3 or nbasd qntrylov trov;ivnu wyra/ova/ er namagacrov;yamp tramahavaki1 Y;e ti6 mo.u ha3gagan hasdadov;ivn er5 oryve himnarg grnar ullal5 isg yrp fransagan er5 anba3man g4ullar hivantanox mu5 ovr naqabes p=,gagan knnov;yan mu5 gam oryve avyli /anr baraca3ow mu meg gam avyli 0ryr ci,yra/ eink5 ys gam gins1 Nbasdi mu qntrankow ov.argova/ baha6 ranin me] g4ullar wyr]in /a3r novrp ojow ,aratrova/ namag mu7 nyr’ag g4ullar nayv dbacrova/ masnavor ;ov.; mu5 ovr barab 2ca/ g4ullar dy. mu5 orbeszi ar2anacreink myr gadarylik novira6 duvov;ivnu` an,ov,d ;e dolarow1 Azca3in hasdadov;ivnnyre yga/ ti6 movmnyru garyli [er anbadasqani ;o6 .ovl5 kani cidei or anonk irynx co3ov6 ;ivnu yv cor/ovneov;ivnu grna3in ,arovna6 gyl azca3in a3s lovmanyrow mia3n1 Saga3n in[ my.k or naqan2yli [er niv;agans yv sdibova/ ei ha,ovaced mnal1 Saga3n hivantanoxnyrov hyd baracan darpyr er1 Arten gu timein mia3n a3n hivantanoxnyru5 ovr meg gam mi kani an6 camnyr 3ajaqyr ynk1 Paxar2agabes sdibo.ov;ivn [gar garyvor covmar mu dramatrylov1 Oryve gyrbow5 yrgrort na6 magow mu aztararov;ivn [er ullar1 Pa3x im baraca3is5 0rinag5 in[be|s grna3i ngadi [a-nyl sgzpnagan darinyrovn Royal Victoria5 aba Neurologique yv SacréCoeur hivantanoxnyru5 oronx o[ mia3n p=i,gnyrovn hyr;agan =amatrov;ivnnyrow6 knnov;yan5 aqdajana[ovmin yv pov=man ar=anaxyl5 a3l mahjagalu cravyr5 no36 nisg wirapov=agan mi]amdov;ivnnyrov yn;argovyr ynk1 Ys manavant5 kanixs cry;e mahaxa/ ov..agi gyanki go[ovyr ym a3t hivantanoxnyrov p=,gagan gazmi hra,ki hamaz0r mi]amdov;ivnnyrov ,nor6 hiv1 @y-k g4a-nym wyr]in yga/ baharanu5 ovr im lyxnylik ;ov.;is wyri do.in wra3 crova/ e im 8wyr]in nover9u7 (Iraganin me] a-a]in yv wyr]in novers5 zor grna3i pnav [wjaryl5 badrovagylow ;e Cana6 da3i me] 2ri e p=,gagan amen tarman)1 Pa3x i ser Asdov/o35 in[be|s grna3i andysyl hivantanoxin go.me ov..ova/ namag mu5 a3t hasdadov;yan p=,gaby6 din sdoracrov;ivnu gro.1 An in2me a-a] cide ;e amen tarman 2ri e5 pa3x garik ovni` in/i an/an0; bedkyr timacravylov hamar1 Ys in/i y.a/ novazaco3n harivr hazarnox /a-a3ov;yan timax mia3n harivr dolarnox an2adoms mu cryr ei1 Namagin yrgrort do.in wra3 crova/ yn 115$, 130$, 150$ 175$, oronx gu na3im orbes a-a]argu irynx1 Yrrort do.in wra3 Halebi me]` ]ramadagararovm Yrp halebxik aganadys gu ta-nan a,qarhi amynen wdancavor badyrazmnyren megovn yv amisnyre i wyr yv amen ka3la’oqi dysanyli yn g-iv5 nyrkin badyrazm5 arivn5 werk5 an0;ov;ivn5 sow5 ]ovri yv lo3si gar0d5 mah yv sovc5 ahavasig anonk ancam mu yvs ]ovri gar0d bidi mna3in1 Usd 8Pyrio3 niovz96i5 Halebi me] ]ovri yrgaradyv an]adovmi badja-ow 9 yv 10 No3ympyrin ]ramada6 gararovm gadarovyxav ha3a,ad ,r]annyrov me]` Wil6 lanyr5 Nor Civ.5 Aov=y; +ub yv Sivle3maniei ha3gagan agovmpnyre5 gytronnyre yv ygy.yxinyre1 <r]annyrov hazaravor pnagi[nyr garc ov ganonu a-anx qaqdylov sdaxan irynx dramatrova/ ]ovru1 Anhra=y,d e n,yl5 or ]ramadagararovmu dy.i ovnyxav anwjar1 8Pyrio3 niovz9 ha.ortovmow5 Halebi me] a-ga3 ]ovri yv ylygdraganov;yan lovr] qntirin a-n[ov;yamp5 ga-a6 warov;ivnu garylin g4une gaxov;ivnu pnaganon wijagin wyratar2nylov1 }ramadagararovmu ;eyv o[ ampo.]owin5 saga3n asdijanapar gu wyragancni5 isg ylygdraga6 nov;ivnu dagavin gu mna3 qzova/1 barab 2cova/ a3n masu5 ovr bidi crym ;e kani dolar dal g4ovzym1 Mia3n ;e5 dagavin ys oryve wjarovm [ura/5 gu sdanam sdaxacir 6 ,norha6 galov;yan cir mu5 im go.me naqabes .rgova/ an2adomsis hamar1 Gartaxi dbova/ do.yru yv g4yrtnovm or garmryxa35 a3nkan or am0;ow mnaxi1 A3s pa-yru bedk er untovnil orbes ka.akawaragan barz arda3a3dov;ivn5 y;e usova/ [4ullar` 87772yz nman harivravor an2yrov nbas6 din mi]oxav garyli bidi ulla3 /a3ra3y6 .0ren masnacidagan sarkavorovmnyr ovnynal5 p=,gagan 3ydaqovzovmnyr unyl5 p=i,gnyr hasxnyl77791 #a3dni g4ulla3 ;e nyrga3 ga-awarov;ivnu [e untovna/ hi6 vantanoxnyrov bivdjenyrov me] nman 3adgaxovmnyru timacravylov hamar qunt6 ruva/ pa=in mu1 A3s i|n[ dysag harovsd yrgir e a3s Canadan5 orovn amynamy/ ka.aknyren mio3n amynagaryvor meg hivantanoxu5 bivdjei nman0rinag sy.movmnyrov yn;aga3 e yv 8harivravor an2yrov5 nyra-yal Ara3 Garmiryani lovman garyvorov;ivn gu sda6 na3 3ydaqovzovmnyr garynal unylov ha6 mar1 Mynk orka|n ar=ani ynk harovsd Ca6 nada3i ka.akaxi go[ovylov5 y;e myzi ha6 mar 2ri qnamk dano. Hivantanoxi mu bivdjee tovrs meg gariku timacravylov hamar ‘okrig masnagxov;ivn pyryl isg garo. [ynk1 In[be|s [qorhil myr :ovrkia gaxov;yan un;axkin ‘okramasnov;ivnnyren zanazan anovnnyrov dag can2ova/ dovrkyrov ma6 sin5 orovn garyvoraco3nn e ha3adyax Is6 me; Ine0niv6i war[abydov;yan ,r]anin5 1942-in5 8Ovnyvorov;yan Dovrk9 anovan dag yv anor qylabadagen yla/ a,qarhi badmov;yan me] ir nmanu co3ov;ivn [ov6 nyxo. dysagi mi]oxa-ovmu5 orow 3a]o6 .yxav ‘okramasnov;ivnnyrov badgano. tramn ov galova/nyru kowndi mi]oxnyrow ,ahacor/yl5 bydagan can2u snangov;yne ‘rgyl yv gazmavoryl harovsd ;ovrk ta6 sagarc mu1 Canada ,ad pan ovni :ovrkia3e sor6 wylik1 ARA# GARMIRYAN Mon;real5 31 Hogd7 2013
 14. 14. 14 • ABAKA • LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 25, 2013 M.2avan]a3in Halebu Bolso3 8Marmara9 ;yr;i clqavor qmpacir _obyr Haddejyan gu cre7 A3n 0ren i wyr yrp Be3rov;i me] Na3iri <apa;a;yr;i anmo-anali qmpacir Ant6 ranig ?a-ovgyan cryx 8Yraza3in Ha6 leb9u5 Ha3a,qarhi hamar Halebi anovnu 3avyr=ov;yan mu hamar mgrdovyxav 8Yra6 za3in9 oragaganow1 Amen Ha3 or gu q06 ser Halebi masin anba3man gu cor6 /a/er a3s 8Yraza3in Halebu9 asov;ivnu1 Halebu yraza3in er isgabes5 yraza3in 0rran mu Ha3 m,ago3;i5 Ha3 craganov;yan ov Ha3gagan linyliov;yan5 yraza3in ka.ak mu or myr =o.owovrtin gu ,ahyxner m,ago3;i ov Ha3gagan abrovmnyrov hra6 ,ali noviryalnyr1 Ta=an badmov;ivnu a3nbes garcatryx or 3avyr=agan gar6 /uva/ a3t 8Yraza3in9 3or]or]ovmu wyrxovi Halebi anovan a-]yven ov anor dy. trovi 8M,2avan]a3in9 3or]or]ovmu1 Artaryv yrazu m.2avan]i wyra/ovyxav yv Ha3 +o6 Sovriaha3ov;yan777 <ar7 e] !6en tadabardyx hre,avor a3s 3anxacor/ov;ivnu5 anun6 tovnyli ngadylow nayv a3n5 or hagamardov;yan un6 ;axkin masnavor ;iraqi dag ga-novin krisdonya3 hama3nknyru1 Norin Sovrp )/ov;ivnu Tamasgosi ;y6 magal A-a]norti mi]oxav ir w,dagxov;ivnu 3a3dnyx zohyrov undaniknyrovn yv harazadnyrovn5 untc/ylow or Ma3r A;o-u bidi ,a6 rovnage z0ragxil sovria6 ha3ov;yan1 H-omi Franxiskovs Babu ir garcin badcam mu 3.y6 low5 tar2yal qsd0ren ta6 dabardyx Tamasgosi me] ar2anacrova/ manovgnyrov sbanov;yan tebku1 Babu nayv 3o3s 3a3dnyx5 or nman o.pyrcagan teb6 kyr [yn grgnovir1 No3ympyr 13-in5 ges0re ydk m0davorabes =amu 4:00-in ha3aho/ Willanyrov ;a.amasu yn;argovyxav /anr hr;i-ar2agovmi1 Hur6 ;i-i ba3;ovmen wiravor6 vyxan pnagi[nyr5 anonx me] yn 5 ha3yr` #agop Ta6 vo3yan5 #arov; Bazar6 ba,yan5 _affi Berber6 yan5 Jorj Ceorc yv Dic6 ran Manovgyan1 .owovrtu sgsav abril ir taravor bad6 mov;yan amenen xavali nor e]yren megu1 O[ yvs e 8Yraza3in9 Halebu1 Y;e amen in[ mo-nank5 [ynk grnar mo-6 nal sa amenen wyr]in lradovov;ivnu or 8Marmara9i me] hradaragovyxav anxyal 0r1 Haleb ka.aku meg ,apa;e i wyr o4[ ga;il mu ]ovr ovner5 o[ al wa3rgyan mu ylygdraganov;ivn1 Ksanyrort tarov martn ov undaniku i|n[bes grna3 0ryr ,arovnag abril a-anx ]ovri ov a-anx ylygdraganov;yan1 Haleb ka.aku myr Ha3gagan linylov6 ;yan amenen hz0r pyrtyren megn er1 Hbard eink Halebow5 a3s ka.akin me] gu dro’er Ha3ov ov=y. sird5 a3s ka.a6 ken tebi hivrungal Sovrio3 yrginku gu par2rana3in Ha3 sdy./acor/ mdkin qo3anknyru5 a3n hivrungal yrginku ovrge t=paqdapar hima hr;i-5 -ovmp ov grag gu dy.a31 Sovriaxi =o.owovrtu amen 0r zohyr govda3 yv in[bes or gu badahi amen ancam or dy. mu zoh gu drovi5 zohyrovn me] gu cdnovin anmy. Ha3yr al1 Manavant yraqanyr al5 oronk ;yryvs wa.u bidi ta-na3in myr azca3in m,a6 go3;in cor/i[nyru5 oronk a,qarh yga/ ein orbeszi pan mu ,ahyxnein Halebi yraza3in abrovmnyrovn1 Yrazu wyr]axav1 Hima orka|n bidi sbasynk or ta=an badmov;ivnu myzi wy6 ratar2ne myr yraza3in Halebu1 Orka|n bidi sbasynk or a,qarhi sa gam na gytronin wra3 yraza3in nor Haleb mu sdy./ovi1 Orka|n bidi sbasynk or Ha6 lebu ‘rgovi sa ;ovnavor 8M.2avan]a3in9 magtiren1 8+unyv-29u` hnaravor e Tygdympyr 12-in Usd sovriagan lradovami]oxnyrovn5 sovrio3 c/ow 8+unyv-29 qorhrta=o.owu grna3 mygnargyl =unyvi me] Tygdympyr 12-in1 8Al Ova;an9 ;yr;u gu 3a3dne5 or AMN AC naqarar Jon Kyrri dy.ygaxovxa/ e ir fransaxi ba,d0nagix Loran Fa6 biovsin5 or MAG clqavor kardov.ar Ban Ki Movnu yrgov ,apa;en bidi hrabarage qorhrta=o.owi iraganaxman 3sdag amsa;ivu5 or n,anagova/ e Tygdympyr 12-in1 Ir hyr;in Sovrio3 unttimatir yv 3y.a6 ’oqagan ov=yrov Azca3in hama2a3nagan nyrga3axovxi[u 3a3darara/ e cor/aga6 lov;yan5 or ba,d0nabes qorhrta=o.owi mygnargi amsa;ivu ty- oro,ova/ [e5 ;eyv g4agngalovi5 or an dy.i ovnyna3 Tyg6 dympyri gesin1 Cor/agalov;yan zrovxa6 gixu avylxovxa/ e5 or q0sku gu wyrapy6 ri a-a]argov;ivnnyrovn5 oronk bedk e knnargovin5 gu 3a3dne 8_ia Nowos;i96n1 SDAXANK Wiravornyru anmi]abes ‘oqatrovyxan Halebi ha6 malsarani hivantanox5 orbeszi hamabadasqan tarmanovmnyr sdanan1 No3n 0ru Tamasgosi Bab :ovma3 krisdoneagan ;a6 .amasin me] -ovmpi ba36 ;ovmen ha3 mu wiravorova/ e1 Wiravorova/u Simon :yl6 yann e1 Parypaqdapar5 anor gyankin wdanc [i sba-nar yv wijagu ga6 3ovn e1 Paxi a3t5 No3ympyr 12-in -ovmpyr inga/ yn Ha3 Ga;o.ige ygy.yxvo3 gix “aros war=aranin wra31 _ovmpyren war=aranu niv6 ;agan wnasnyr gra/ e1 Tamasgosi me] No3ympyr 11-in dy.i ovnyxa/ o.pyr6 cov;yan badja-ow “aros war=aranu [er cor/yr1 A3s arivnali tebkyrovn 14 No3ympyrin 3a]ortyx5 Halebi gytronu` Movn,iei ,r]ani me] bydagan ‘ov-i m0d hr;i-i mu harova/u5 orovn badja-av ar2a6 nacrova/ yn zohyr yv wi6 ravornyr1 Zohyrovn me] y.a/ e ha3 warort mu` 1966-i /novnt Ceorc B06 .osyanu1 #ovsank5 or nman o.pyr6 cagan tebkyr [yn grgnu6 vir1 :7M7M6i Wazcen Ke,i,yan cra6 taranu ,norhagalov;yamp sdaxa/ e Wre= Armen Ar;inyani` in[bes nayv Garabyd Sarcisyani wyr]in hra6 daragov;ivnnyru1
 15. 15. LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 25, 2013 • ABAKA • 15 www.tekeyanmontreal.ca Ha3asdanen ardahanovo. my.ri /avalu aja/ e :A>MANAGAN SBASARGOV:IVN Funéraille Traditionnel Monument Pré-arrangement 5180, rue Salaberry Montréal, Québec H4J 1J3 Tél. : 514 331-0400 www.komitas.ca Ha3asdani Hanrabydov;y6 nen ardahanovo. pnagan my.6 ri /avalu #ovnovar6Sybdym6 pyrin` naqort darovan no3n amisnyrovn hamymad aja/ e ,ovr] 2,3 ancam yv gazma/ 6.2 ;on1 Ardahanova/ my.ri maksa6 3in unthanovr ar=eku gazma/ e 93.400 dolar1 HH ga-awarov;yan a-un6 ;yr bydagan ygamovdnyrov gomidei dovyalnyrow` naqort darovan #ovnovar6Sybdympy6 rin myr yrgren ardahanova/ e 2,7 ;on my.r` 23.900 do6 lar maksa3in unthanovr ar=e6 kow1 Un;axig darovan inu amis6 nyrovn myr yrgren my.ru arda6 hanova/ e {inasdan (3 ;on)5 AMN (2 ;on) yv _ovsasdan (1,2 ;on)1
 16. 16. 16 • ABAKA • LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 25, 2013 43 T S& Grigor Lousauoric AÈaÁnordanist Mar :k;[;Ûuo Gnman ;u Øõman -rd 13rd tarâ,rÁan arâdar] 13ième Saison Dimanche, le 8 Décembre 2013 à 19h Sasha Djihanian Soprano Martin Dubé G;r,& T& Naëan Ar˘& |owfannis;an AÈaÁnordakan T;[apaf GanatafaoÛ ê;min Kiraki% 15 D;kt;mb;r 2013 aÈau˚t;an ìame 10!30-in S& òoranin ke spasark;n :k;[;Ûuos Bar;,norf Sarkauagn;re& S& Pataragi :rg;Ûo[ouëiune ke katarç ªKOMITASº DpraÛ Dase Dprap;t^ Ara ê˚,ik;an :rg;fonafar^ Fouri P;tros;an |auart S& Pataragi T˚nakan §a,k;roë ªMari Manoukâanº srafin mçÁ! G;[arou;stakan |a©tagir Piano Au Programme : Sayat Nova, Komitas, Mozart, Bellini, Verdi,Dvorak, Rachmaninov Piti pataragç ;u ˘aroxç Abonnement pour la saison (5 concerts) : 100 $ Billets Individuels : 25 $ • Étudiant(e) : 15 $ Pour abonnement ou réservation de billets, appeler l’un des numéros suivants: Katia Setian : 450-681-7106 Vahe Keresteciyan : 514-684-8533 Société des Arméniens d’Istanbul : 514-337-0831 Sirow ke frauirân˘ fauataÛâal vo[owourde miasnabar t˚nâlou :k;[;Ûuos Øõman 43-rd Tarâdar]e! T;[;rou apafowman famar f;Èa]an;l! (514) 279-3066 Minc;u 4 D;kt;mb;r 2013 Mout˘i nouçr^ $25

×