Abaka 2012-04-02

1,541 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 2012-04-02

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ HKHMHN PA{E<I NOR ZABÂTOUQN:RHN Yvrobagan Miov;yan harxyrov :ovrkio3 naqarar Egemen Ba.u, wyr]yrs 3a3da6 raryx ;e YAHG Minski qmpavorovmu ,ad gravoragan tirk ortycra/ e >arapa.i harxow5 yv go[ ura/ e` gam ,0,a’yli artivnk 2y-k pyryl5 gam untovnil or an6 garo. e tragan lov/ovmnyr cdnyl5 ov hy-a6 nal panagxov;ivnnyrov ta,den5 orbeszi ovri,nyr sdan2nyn a3t bardaganov6 ;ivnu1 Usd Ba.u,i5 dacnabu bidi lov/ovi LX& TARI JIU 1830 :RKOU<ABJI% 2 APRIL 2012 mia3n yrp ha3yru ka,ovin >arapa.en1 • VOL. XXXVI, NO 1830 • LUNDI, 2 AVRIL 2012 • MONDAY, APRIL 2, 2012M&N& ‘;rakoutakann;r^Mhnhnthx ;u Qerq n;rkaazouzin Maf {pti PatriarqZ;[aspanouj;an yanacmannor bana];u me <nouta III-i Anxyal ,apa; Miaxyal Nahancnyrov yrgov <apa; 21 Mardin5/yragovdagannyr` Roburt Menendez yv Mark Kurk Cahirei me] ir mah6nyrmov/yxin ;iv 399 pana2yvu5 or go[ gov..e ganaxovn gnkyx >bdiM7N76ov ga-awarov;yan hancaman0ren jana[ovm Ov..a’a- ygy.yxvo3,norhylov Ha3ox Xy.asbanov;yan1 Badriark <novda III6u5 8+amanagn e or Miaxyal Nahancnyru miana3 88 daryganin5 41 dar6a3n 19 bydov;ivnnyrovn oronk ba,d0nabes gun6 van cahagalov;yne ydk1tovnin 191561923 )smanyan Ga3srov;yan me] ga6 :a.man araro.ov6darova/ xy.asbanov;yan iro.ov;ivnu9 usav Me6 ;ivnu gadarovyxav anx6nendez5 yv avylxovx` 8a3s badmagan iraganov;ivnu yal {oryk,ap;i 0r yvhimk /a-a3a/ e MAG6i Xy.asbanov;yan Ovqdi marminu Cahireen zin6(Genocide Convention) 3a3dararov;yan1 Ir gar6 voragan 0tanavow ‘o6cin5 /yragovdagan Kurk usav5 8Ha3gagan Xy.as6 qatrovyxav Sina3i ana6banov;ivnu ba,d0nabes jana[ova/ e NA:)6i badin S7 Margos hnam6ta,nagix yv Yvromiov;yan antam 11 yrgirnyre7 a3s ya3 wanku5 ovr ;a.6pana2yvu bidi z0raxne Amyriga3i hy.inagov;ivnu vyxav an1 Amyna3n Ha6martga3in iravovnknyrov bahbanman yv zan6 3ox Ga;o.igosov;ivnucova/a3in wa3racov;ivnnyrov ganqarcilman na6 nyrga3axovxin Ycibdosiqa2y-nov;ivnnyru a,qarhi me]91 A-a]nort` A,od ark7 A3s nor pana2yvin irynx z0ragxov;ivnu pyra/ yn Mnaxaganyan5 Fran6 ga/ yn xavagxagan riark a3t 0ryrov Ycib6dasnyag mu par2r ba,d0nnyr waro. /yragovda6 sa3i A-a]nort` Nor6 crov;ivnnyr5 wyr a-ny6 dosi naqacah Anovargannyr1 man ark7 Zakaryan yv low <novda III Bad6 Sada;i go.me aksor6A3s pana2yvi nyrga3axman zovcahy-5 Amyriga3i _ovmanio3 A-a]nort` riarki qohym yv go6 va/ er Sina3i wanku5Nyrga3axovxi[nyrov Dan yrgov antamnyr` Robur; Da;yv ybs7 #agopyan1 rowi a-a]nortov;ivnu ir knnatada/ ullalovn ha6Dold yv Adam <if Congresin nyrga3axovxa/ yn My/i Dann Giligio3 Ga6 =o.owovrtin t=ovarin mar >bdinyrovn ngad6 <ar7 e] !$ ;o.igosov;ivnu nyrga6 =amanaga,r]ani mu un6 mamp Islam /a3rahy6 3axovxin Sybovh ark7 ;axkin5 yv cnahadylow .agannyrov wa3racov6 Sarcisyan yv Naryg hocylo3s Badriarkin ;ivnnyru1Xaraqoloui famar a®a=arkoua‘ ark7 Al3emyzyan1 y.pa3ragan syrd 3ara6 M0d yryk darovanh 10-15 taroua bantarkoujiun Amyna3n Ha3ox Cary6 pyrov;ivnnyru Ha3as6 aksoren ir ba,d0nin cin P Ga;o.igosu yv danya3x A-akylagan wyratar2u ard0na/ er No3ympyr amisen i wyr My/i Dann Giligio3 Ga6 ygy.yxvo3 hyd1 naqacah Movbareku:ovrk /an0; hradara6 ;o.igos Aram A7 ov.ar6 <r]an mu <novda Bad6 19806in1gi[ yv badmapan RagupZarakolov gu mnar pan6 lalov 3an2ankow1 A3t ;yan gytronu crava/ e1dargova/ ov gu tadoverkrdanbasd yv ha3a6nubasd arda3a3dov6 qovmpi ampasdanyalny6 rovn hamar tadaqazu anxyal ,apa; a-a]ar6 Mi]azca3in himnargnyr go[ ov..a/ yn :ovrkio3 azad ar2agylov Zara6 ABAKA HEBDOMADAIRE;ivnnyrov yv tirkoro6 ga/ e 10-15 darovan kolovn1 <ad havanagan,ovmnyrov ampasdanov6 pandargov;ivn1 gu ;ovi or tadabar6 CANADIEN;yamp1 A3t 0ryrovn 2yr6 N,ynk ;e Zarakolovi dov;yan a3tbisi oro6 ARMENIENpagalova/ ein pazma;iv baracan martga3in ,ovmi mu baraca3in mi6 PM40015549R10945a3l mdavoragannyr yv iravovnknyrov yv q0ski ]azca3in z0ravor ha6 ISSN 0382-9251lracro.nyr 8ahapyg6 azadov;yan mi]azca3in gaztyxov;ivn mu sdy.6 $1.75[ov;yan sadara/9 ul6 ,r]anagnyrov ov,atrov6 /uvi1
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 2 AVRIL 2012 - MONDAY APRIL 2, 2012 Y7 {arynxi /nntyanApril h dar];al 1156amyagu 3a3dararyl ;e anxa/ das6 hantes govcan ;egovz ,ad ARSHN NOUPAR namyagnyrovn o[in[ grxa/ ynk ‘okr ;ivow mdavoragan ta6 MAMOUR:AN 2y-k pyryl1 Min[yv My/ Y.y-ni sagarci cr[i martig5 lrac6 3isnamyagu mia3n scahantes6 ro.nyr5 badmov;yan masna6 Hocygan werkyrov sbiaxman nyr gu gazmagyrbeink5 o[ meg cednyr5 oronk anyrgiv. gun6lavaco3n sby.anin gu hamar6 ka.akagan cor/ovneov;ivn gu tovnin xy.asbanov;yan iro6vi anxno. =amanagu1 :avalo. gadarover myr tadin a-n[ov6 .ov;ivnu` haga-ag q0ski aza6darinyrovn hyd dqovr ira6 ;yamp ov a,qarhi o[ meg de6 dov;yan ov manavant Ha3oxtar2ov;ivnnyrov5 sovci5 [sbas6 rov;ivn gu q0ser Aryvmdaha6 xy.asbanov;yan niv;in wyra6va/ a.ednyrov badja-a/ xa6 3ov;yan ampo.]agan pna]n]ov6 pyryal arda3a3dov;ivnnyrovvin daro.ov;ivnu asdijana6 min5 anor babynagan ho.yrov tem ov..ova/ bad=agan 0renk6par gu my.mana3 tarmanylow 3a’,dagman yv xy.asbanagan nyrov girargovmin1dan]ank badja-a/ werkyru1 ojirin tadabardman masin1 Yryk darien bidi lrana3Saga3n in[bes garyli e agun6 A3s0r5 a3t 0ryren cry;e ges My/ Y.y-ni harivramyagu1 Mard 13-in Yryvani Y.i,egalyl or (& dari a-a] gan6 tar ydk5 21 yrgirnyr a-avyl Hamas’iv-kyan [a’ani,ow5 {arynxi dovn6;ancaranin me]qamda/ova/ 2yvow ha3ov;yan My/n Pridanio3 mas gazmo. havakagan jicyrow anmi]abes naqacah Syr= Sarcyani go.6tem cor/atrova/ xy.asbanov6 Ove3lzu5 AMN6i 43 nahancnyr5 sgsylov ynk /racryl mege avyli me paxovmu gadarovyxav my/;yan paxa/ qorovng werkyru oro, yrgirnyrov nahanca3in mi]oxa-ovmnyr5 oronx cor/at6 panasdy./in /nntyan 115 yvgrnan sbianal5 yrp ojirin ga-awarov;ivnnyr5 avyli kan rov;yamp 3a]o.ov;yan wj-agan cragan cor/ovneov;yan 1006am6hy.inagnyren min[yv anonx nyr6 10 mi]azca3in gazmagyrbov6 hancrovan mu yvs bedk e nova6 yagnyrov n,ovmnyrov ,arkin1ga3i =a-ancortnyru gu ,arov6 ;ivnnyr5 jan[xa/ yn ha3 =o6 jynk harivramyagi darin1 Naqacahu tidyx ;ancaraninnagyn ovranal My/ Ojiru7 o[ .owovrti xy.asbanov;ivnu1 Harg e a3s0r isg cor/i anxnil 8{arynx7 timangarnyrov ,ark9mia3n a3t5 a3l hydyvo.agan06 A3s poloru iraganov;ivn tar6 orbeszi gadaryal ‘rofysio6 xovxatrov;ivnu5 nyrga3 y.avren My/ Y.y-nen anjidova/ 2a/ yn yv 3avylyal artivnknyr nalizm arda3a3do. aztov 3opylinagan cragan6yra=,da6s’iv-kaha3ov;ivnu5 Ha3asdanu al garyli e 2y-k pyryl 3aradyv /racirnyrow garynank dba6 gan hantisov;yan5 ovr ,nor6gampasdanyn xy.asbanov;yan cor/ovneov;yamp lovsapanylow voryl hanra3in gar/iku` za3n hantesu gadarovyxav ;anca6my.kow ov a3t sdapanov;yamp hanra3in gar/iku ha3 =o.o6 go.mnoro,ylow i nbasd myr ranin go.me hradaragova/gu tasdiaragyn a3s0rovan wovrti tem cor/atrova/ ojirin tadin1 :ovrkia5 Adrbe3jan 8{arynx 1159 crkin1syrovntnyru in[bes ura/ yn ngadmamp1 Hasgnali e or by6 arten isg cor/i anxa/ ynanxa/ dasnamyagnyrovn1 dov;ivnnyr mi,d bidi ,ar=in sasdgaxnylow hagaha3 ba36 Yrp anxyal tarov 706agan hama2a3n irynx ka.akagan karu1 “ydrovar 266in Is;an6;ovagannyrov sgizpen /a3r ,ahyrovn7 a3sinkn5 myr tadi bovli :aksim hrabaragindovin ha3 tadi hydabntman i hydabntovmu liowin gartivna6 wra3 bydagan0ren gazmagyr6 <abajaj;rjqntir cor/0n a,qadanknyru5 vorovi yrp hamungni a3t by6 bova/ e Qojalovi 8sbant9inhasgnali0ren gu mda/eink ;egaryli [er meg darien mivsuagngalyl artarov;yan 3a.;a6 dov;ivnnyrov ,ahyrovn1 Saga3n a3s [i n,anagyr or bedk e tatrink jana[ovmi ba3karu novirova/ hanrahavak5 orovn un;axkin adylov;yan yv anar6 canki par2raco- arda3a36 ABAKAnagu` :ovrkio3 i,qanov;ivnny6 a-a] danyle yv sbasynk a3n dov;ivnnyr ov..ova/ yn ha3yrov Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251rovn go.me I;;ihadagannyrovn yr]anig 0rovan5 yrp ,ahyrov tem in[bes` 8Ha3yru sbanna/xy.asbanagan ojirin untov6 no3naxovm bidi ulla3 ov arta6 ynk5 tar2yal gu sbannynk95 Publié par /Published bynovmow1 T=paqdapar a3s0r5 rov;yan 2a3nu par2r bidi hn[e isg xovxabasda-nyrov wra3` Le Centre de Publication Tékéyana3t 0ryren avyli kan $) da6 i nbasd myr tadin1 Amy6 8Mi havadak ha3gagan sov6 825 rue Manoogian, Saint-Laurent,rinyr ydk5 dagavin ampo.6 riga3i bydagan war[ov;yan din91 Mi kani ;ovrk lrac6 Québec H4N 1Z5]abes [yn artivnavorova/ myr .ygawarnyru amen darova3 ro.nyr oronk tadabarda/ Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162a,qadanknyru5 kani :ovr6 nman gu ,arovnagyn pa-aran6 yn hanrahavaku5 usa/ yn E-Mail: abaka@bellnet.cakian 3ama-0ren gu ,arovnage nyrov me] ‘nd-yl My/ Y.y-nu ;e adiga xy.asbanov;yan www.tekeyanmontreal.org/modules/news=qdovmi ka.akaganov;ivnu1 pnoro,o. darpyr yzryr5 qov6 1006rt darylixi unta-a]Omanx m0d asiga o[ arta6 sa’ylov hamar 8xy.asbanov6 sba-naliki xovxatrov;ivn e1 >mbagroujiun^ranali 3ovsapygovm gu 3a-a6 ;ivn9 sahmanovmen1 Anclia5 Adge zad5 Mard 116in <ove6 >MBAGRAKAN KAXM]axne zirynk a3n yzragaxov6 Isra3el5 So.omon Imasdovni di me] ;rkagan ka.akaxia6 AUAG A<>ATAKIZN:R^;yan m.ylow5 or animasd e wj-in hamaz0r 3ortornyr gu gan hasaragagan gazmagyr6 :rouand Axat;anHa3 Tad hydabntylu nyrga3i pa,qyn5 usylow ;e xy.asba6 bov;ivnnyr po.oki xo3x gaz6 Noupar Phrphr;andovyal ba3mannyrovn dag1 nov;yan harxu badmapannyrov magyrba/ yn5 bahan]ylow or Ar,auir Khøny;anMi]azca3in ka.akaganov;yan go.me bedk e knnargovi yv <ovedi qorhrtaranu [y.yal |aroujiun Arxouman;ananparo3 grgesin me]5 ovr ira6 ka.akagan oro,ovmnyrov yn;a6 3a3darare yrgov dari a-a] Wardoufi Pal;anvovnku cyrag,i- ov= ovnyxo.in ga3 [i grnar ullal1 Haga6 Ha3ox xy.asbanov;ivnu jan[6 |akob Wardiwa®;angu badgani5 anhamymad0ren -ag a3s my/ qo[untodnyrovn5 xo. ir oro,ovmu1 Niqøl Babax;an-F;rnanthxt=ovar e myzi bes ‘okr =o6 My/ Y.y-ni harivramyagi Isg mynk y|rp bidi sgsink Qristin Trdat;an Gououmy;an.owovrti mu 2a3nu lsyli tar2nyl symin garo.axa/ ynk wyro3i,6 ov=y. gyrbow hagaztyl ;rka6 Canadaov bardatryl artarov;yan yal iracor/ovmnyru 2y-k pyryl gan hagaha3 ar,avin` tebi 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90cor/atrov;ivnu1 mi]azca3in [a’ani,ow7 a-a6 harivramyag yrgaro. yryk U.S.A. 1st class (US)$90 A3s usylow hantyr25 paxar6 vyl yvs5 in[ or ,ad 3adga6 darinyrov un;axkin1 Autres pays/Other2agabes anartar yv anji,t e nu,agan e5 :ovrkio3 me] al countries: 1st class (US)$120 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699Cyrmanagan mrxanagu [3a2novyxav Erdo.ani Mard 176in /racrova/ er Cyrmanio3 Boqovm martov yv ‘okramasnov;innyrov iravovnknyrov “We acknowledge the financialka.akin me] :ovrkio3 war[abyd Erdo.ani odnagoqovmu1 ?racrova/ araro.ov;ynen 0r mu support of the Government of3an2nyl 8la3naqohov;yan <;e3gel mrxanag9u5 a-a] Erdo.an 3a3darara/ er ;e Cyrmaniasaga3n a3t lovru my/ a.movg sdy./a/ er Cyr6 bidi [mygni5 ipryv sovci n,an naqort 0rovan Canada through the Canadamanio3 me]1 Avyli kan 50 hazar ha3yr5 alyvi6 un;axkin 0tanava3in arga/i zoh caxa/ 12 Periodical Fund (CPF) for ournyr yv kivrdyr5 ,adyr yga/ Fransa3en5 Byl6 zinovornyrov1 publishing activities.”jika3en yv a3l wa3ryre5 xo3xyr gadara/ ein Mrxanagi tadagazmu oro,ovm co3axovxa/ eorbes po.ok nman mrxanag mu Erdo.anin 3an26 [3an2nyl mrxanagu y;e Erdo.an an2nabes nyr6nylov tem5 3i,yxnylow :ovrkio3 me] ,arovnagovo. ga3 [ulla3 araro.ov;yan1
 3. 3. LUNDI 2 AVRIL 2012 - MONDAY APRIL 2, 2012 • ABAKA • 3 NKARCAKAN ZOUZAFANDHSMarine Zovlo3yani 8Wartyr yv Wartovhinyr9 yvAnahid Apramyani 8Qa.yr9u Qoracryr` oronk ba,d0nabes ar2a6 ngarnyr pavagan my/5 megu 0rcidnyr caca;nagedn e7 hon yn ;mpgaharu5 ‘o6nacrova/ [yn saga3n ivrakan[ivr ngar6 mivsu ampo.]agan /a.ignyr1 Asonk Na- .aharu5 ccovankow baro.nyru5 pa=ag6[ovhi a3t pa-yrow gu nyrga3axne ink6 ture morte [yn ngadovir5 a3l co3nyrov nyr6 nyru1 Ngar [e a3l knaryrcov;ivn5 gu wa6zinku5 3sdagaxnylow ir nyr,n[man a.6 ta,nagov;ivn` ovr arovysdacedu ancam 3ylys ivrakan[ivr an2in covnacy. naq6pivru1 mu yvs xo3x govda3 wr2inin nrpov;ivnu1 ,uva/ hacovsdu amen megu darpyr wa- Zovlo3yani cor/yrovn me] cda/ ynk Anahid Apramyan gyanku g4a-ne ipr co3nyr5 oronk hy-oven tidylow hianaliirignabahi qa.a.ov;yan me] hancus6 qa.5 la3n0ren a-nylow ;adron mu7 mart6 ampo.]aganov;ivn mu gu gazmyn1 Antindaxo.5 /a-yrov dag zp0sno.5 hin az6 ga3in polor zcaxovmnyru hon yn sgsyal ga3 8Hama2a3nov;yan A,daragu97 hsga3nuvagannyrov nman zcysdavorova/ ginyr amen dysag wa3ylknyre min[yv qapgank cor/ mu nman Papyloni a,daragin5 orovnoronk gu gryn nrpaja,ag /obyrow clqa6 (dys Abaca3 16 Ma3is 2011 KDC)1 Anor wra3 hy/a/ e ginu ipr lyzovnyru miaxno.5noxnyr (dys Abaca3 20 Tygd7 2010 dibarnyru unthanrabes qamajignyr yn5 harovsd ir manramasnov;ivnnyrow7 bib6KDC)1 Arovysdacidovhin gu ,arovnage nman mi]nataryan ‘or2a-ov yrco.5 ba6 liagan a,daragin hagatar2o. imas6a,qadil ginu dy.avorylow a3l wa3ryr ro. ov sra/a3r clqargnyrow tyrasanny6 du1in[bes hivrasynyag mu gam a,qadanoxi rov5 oronk ka.ake ka.ak bdudylow dy.6 Apramyan ir pazma;iv xovxatrov;ivn6mu me]1 A3o45 slaxig ov hasdad5 pary6 vo3n wra3 pymyr gu ,inein ov nyrga3axovm6 nyren zad 3a3dni e nayv cirkyrov go.kigir; ov ,norhali Wartovhinyr yn7 l-ag6 nyr govda3in (Commedia dell’arte)1 Ap6 c/acrov;ivnnyrow1 Iryn 3an2nova/ ynyax g4yryvin orowhydyv yryvov;abes ira6 ramyan y;e hin tara,r]ane nyr,n[ova/ e5 dasnyage avyli 0dar lyzovow cirkyrovrov gu nmanin5 lovsavor temkin gesu ,ovki [i n,anagyr or yr]angov;yan [i 2cdir1 go.ki ngarnyr5 oronxme 3i,ynk yryku naqme]1 Pa3x irynx 3arapyrov;ivnu manra6 #a3dni kronigacir yv knnatad Mari D0k;7 _i;a Cov3ovmjyani 8Archeology ofmasnov;ivnnyrov me] yn1 Hacovsdnyrovn +ine; Bov,ar hydyvyalu g4use ir masin Madness95 Togd7 Dora Saca3yani 8Andag ca.dni g4yryvi /ovngin5 armovgin5 8Anahid Apramyani ta,nagu5 pamp ]ov6 Armenian Doctor in Turkey9 yv wyr]abesme]kin gyxova/ku5 nazig ,ar=ov2yv mu gu ;agu5 ;-[ovnnyru dykorin zartaranku no3n hy.inagin qmpacrov;yamp 8:eotigimadne ungyra3in oro, m0dyxovm mu1 Zov6 [yn a3l anhra=y,d qorhrtan,annyr` has6 #ov,ar2an9 cirkyrovn go.ki ngarnyrulo3yani wr2inu g4arda3a3de hacovsdin gunalov hamar ir cor/u91 (dys Abaca3 17 Ma3is 2010 KDC)1mydaksya3 ,ky.ov;ivnu5 ann,mar /alku gu A-nynk 0rinagi hamar 8yra=,dov;ynen Miaxyal xovxahantesu dy.i ovnyxavwyhaxne gno] kalova/ku gam nsda/ tir6 antin9 ‘orakantagu (etching)1 Pamp ka.akis Bolsaha3 M,agov;a3in Miov;yanku1 Wartyru amen go.m yn5 tovrs ;e ]ov;agaharu a.y.u xovb ura/ pazovgnyru T a n i e l W a r o v = a n s r a h i n m e ] 16-17-18nyrs5 Wartovhinyrovn gncov.nyrov5 sy.an6 la3n paxa/ 3a.;agan gancna/ e1 Pampin Mard 2012 ,apa;awyr]in1 My/abesnyrov yv hama3n ,r]abadi anbagas ‘oren d.yg mu tovrs gu sbrti cry;e ,norhavoryli yn myr ha3ryni da.antavorzartarank yn1 8?a.gapo3r wartyr9 so.alow aniv mu 2y-ku orovn timaxu gu arovysdacednyru yv s’iv-kaha3 gazma6g4use Marine Zovlo3yan ir amynacy.yxig dysnovi cydnen5 dov’i mu ga’ari[in gyrbi[nyru5 a3s baraca3in Marine Zov6=bidow yv qantow1 I|n[ usynk haba ho6 /agen clovqu par2raxovxa/ mart mu5 lo3yan yv Anahid Apramyan ov gazmagyr6lani ovsyrow5 pax g-nagow yv mazyru kowi ta,nagaharin g-nagu garmir sird bo. Bolsaha3 Miov;yan 3arcar=an war6clqovn ,ovr] ‘a;;a/ cy.yxgovhinyrovn1 mu ga35 yv a3sbes poloru gu gazmyn nba6 [ov;ivnu1 A3s a-;iv wa3ylyxink Marine Zov6 dagu1 8Harsaniku9 ov..agi qa. e5 Yryk 0ryrovn un;axkin untovnylov;ivnulo3yani ovnyxa/ da.antin mivs yrysu orn yra=i,dnyr ipr ajbarar anivnyrov wra3 gadaryal er1e /a.gy’ovn]yr5 masnavorapar yrgov gu ,r]in1 8Hamagranku9 ovraqov;yan Q& Trdat;an Gououmy;anMqi;aryan Sanovx Miov;yan :oron;o3i havaku|aroujiun D;r]ak;an :oron;o3i me] Mqi;aryan Sanovx Miov;ivnu or a,qarhaxrivMqi;aryan Miapanov;yan sanyren gazmova/5 ir dysagin me]yzagi hamamqi;aryan sanovx miov;ivn mun e5 27 Ma3is 2009 irhimnatrov;yan ;ovaganen i wyr Mqi;ar Appah0r sgzpovnkny6row ir a-akylov;ivnu 3a]o.ov;yamp gu ,arovnage5 gazmagyrby6low oragavor yrygo3;nyr oronk polorin ]yrm cnahadankin g4ar6=ananan1 A3s darova3 havako3;u dy.i ovnyxav 10 Mard 2012 <apa;yrygo35 S7 Cricor Lovsavori[ Ha3 Ga;o.ige ygy.yxvo3 nyrknasu6rahin me]5 sanyrov yv hamagirnyrov gogig pazmov;yan mu nyr6ga3ov;yamp1 Paxman q0skow hantes ygav 0rovan hantisawar` Bolso3 Mqi6;aryani san` Ytovart Balyan1 An nyrganyru o.]ovnyle ydk5hraviryx ka.akis ar=anavor yridasartovhinyren` ArminiaKiara Sarcisyanu or ir ka.xr 2a3now cy.yxg0ren mygnapa6nyx5 8Mqi;ar ka3lyrc9u5 or ovngntrovyxav 3odnga3s yv ar=a6naxav ]yrm /a’aharov;ivnnyrov1 Aba ir srdi q0sku ‘oqanxyx S7 Cricor Lovsavori[ Ha3 Ga6;o.ige ygy.yxvo3 hocyvor howiv` Cyr37 Ha3r Y.ia ?7 Wrt7 Ki6 }a.hn^ F;ra Gawouq;an% Annik Ayhm;an% F& :[ia Qir;y;an ;ure]yan1 fandisawar^ :douard Pal;an Ha3r Y.ian a3s ,ky. ov a3nkan 3ovzi[ dysaran barzo. yry6g o 3 ; i n t i m a x 20 d a r i n y r a - a ] b a d a h a / h y d y v y a l t e b k u mun e91mdapyrylow ir q0skyrovn sgsav7 8Yrp myr a3s hasaragov;ivnu yv Ha3r Y.ian a3s azniv hrjovanki yv bar/anki zcaxovmnyrowhama3nku andovn yv ;a’a-agan ir giragn0rya3 Sovrp Ba6 o.]ovnyx nyrganyru yv a3s 0rinagin nmanxnylow usav5 8A3s0r 2yrdaracnyru gu madovxaner 0dar ygy.yxvo3 mu me]5 0r mu qo6 nyrga3ov;ivnu a3s 3argen nyrs myzi hamar ivra3adovg 0rhnov;ivnnarhapar m0dynalow /qader howiv kahana3in5 yrp im yraq6 mun e7 2yr a-akylov;ivnu myz gu gamr]e ov gu dani Mqi;aryandacidov;ivns gu 3a3dnei irynx hasaragov;yan 3a3dnapyra/ a3n agovnkin yv harazad armadnyrovn ovrdy. mynk gu snanink5]yrm hivrasirov;yan masin5 an sabes gu badasqaner5 8@yr gu gynsavorovink5 yv a-akylov;yan nor arivnow5 nor avi,ownyrga3ov;ivnu a3s 3argen nyrs myzi hamar ivra3adovg 0rhnov;ivn <ar7 e] $
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 2 AVRIL 2012 - MONDAY APRIL 2, 2012“arizi Cirki Salonin nyrga3 y.an <a-l Aznavovryv Ha3asdani bydagan an2yr Mard 16-19 “arizi arovar6 Crki naqort hama,qarha3in2annyren Wyrsa3i me] ga3a6 ma3raka.aku Bovenos A3resuxav Cirki 326rt mi]azca3in ullalow5 Ar=an;in ba,d0na6Salonu5 orovn Ha3asdan gu bes bidi 3an2ne a3t did.osumasnagxer 56rt darin ulla6 Yryvanin Abril 22-in5 Yryvannlow1 al5 ir garcin5 dari mu ydk Ha3asdani badoviragov6 za3n bidi 3an2ne Bankoki1;ivnu gu clqavorer M,ago3;i <apa;5 Mard 17-in ha3ga6‘oq naqararovhi` Aryv Sam6 gan da.avaru a3xyla/ e <a-lvelyan5 or 3a3dnyx ;e5 in[bes Aznavovr5 ungyragxov;yampmy/ aztyr gu /anovxanein da6 Ha3asdani tysban Wicen {i6.avarin me]5 a3s darova3 ;y[yani1masnagxov;ivnu gu 3adgan,ovi Giragi5 Mard 186in5 8Noryrgov baracanyrow` ha3gagan Syrovnt9i qovmp mu yrida6dbacrov;yan 5006amyagin yv sartnyr xo3x mu gazmagyrba/Yryvani 8Cirki hama,qar6 yn ;rkagan da.avarin a-]yv5ha3in ma3raka.ak9 n,anag6 po.okylow :ovrkio3 =qdo.aganva/ ullalov hancamankow1 An ka.akaganov;yan yv q0skino3nbes dy.ygaxovx ;e Ar=an6 azadov;yan ga,gantovmi tem1 bahan]o. aztyr yv basda-nyr rovn nman wangargovmnyrowtini m,ago3;i naqararu a3xy6 Anonk Zarakolovi yv a3l mda6 xovxatra/ yn1 <ovdow haziv z0ragxa/ e Salon a3xylo.la/ er ha3gagan da.avaru1 voragannyrov azad ar2agovmu dasnyag mu ha3 yridasartny6 harivri m0d pazmov;ivn mu1Mqi;aryan Sanovx777 jardaracidagan asbarezn al ,arovnaga/ e1 Y.a/ e a-a]in an2u or 8Be;on Arme9i norov;ivnu :ovrkia nyrmov/a/ e1 An<ar7 e] 36en ,ina/ yv /racra/ e zanazan gra.ivsi cor/arannyr5 Izmiri ]ramparu5 yv garc mu cor/arannyrov ov ;adyrasrahnyrov ar6yraqdiki zcaxovmnyrovn gu miaxnynk myr bar/anki zcaxovm6 tiaganaxovmu gadara/ e5 nayv5 /racra/ e Bolso3 a3s0rova3nyru5 orowhydyv 2yr miov;ivnu a3s 0dar5 anha.ort a’yrovn A;a;ivrk Bovlwaru1 1926-in naqararov;yan hrahancow yvwra3 myzi hamar grgnagi .0.an] mun e5 a-avyl nyrcor/ylov myr Mqi;aryan ha3ryrovn qntrankin unta-a]ylow war=araninnovirovmu5 myr ansagarg /a-a3ov;ivnu ha3ov;yan yrgov pyvy-6 ‘a3da,en ,enkin dy. C7 Cawafyanin badrasda/ /racrownyrovn` ha3ryniki yv krisdonya3 havadki qorannyrovn91 Ha3r 3a]ort dari kara,en nor ,enkow mu war=aranu ir t-nyru guY.ian ir 0rhnov;ivnnyru yv a.0;anover paryma.;anknyru pana3 3avylyal yryk tasarannyrow91‘oqanxyx Mqi;aryan Miapanov;yan wyrylki novajovmnyrovn5 Brn7 Cawovkyan a3s masin sabes arda3a3dovyxav5 8Mynkaba gadaryx sy.annyrov 0rhnov;ivnu1 Mqi;aryan sanyrs5 mia3n myr war=aranin ovsman magar6 Un;riki hivrasirov;yan avardin5 M7S7M7 norundir ady6 tagowu [e or gu bar/ynank5 a3l no3nkan al bar/ank gu zcank nabydovhi` Arda Ceorcyan myr war=aranin ,enkowu or Bolso3 me] co3ov;ivn ovnyxo. Ha3 miov;yan anovnow ‘oqanxyx ir war=arannyrovn amenen artiagann e91 Cy.am Cawafyan 1959- srdi q0sku1 in gu mahana3 +unyvi me]5 marminu gu ‘oqatrovi Bolis ovr gu A-a]in hyr;in n,ovyxav jar6 gadarovi azca3in 3ov.argavorov;ivn1 darabyd` Cy.am C7 Cawaf6 Cy.am Cawafyani gynsacraganu anclyren lyzovow am’o’ yan or ;eyv Mqi;aryan Mia6 do.yrow dovav Alyksandra Balyan1 panov;yan san [e y.a/5 pa3x Alem,ahi 8Im yrcu9 gdoru ir dbavori[ 2a3now mynyrcyx Mow6 y.a/ e a3s hasdadov;yan ,ad ses Ha3i;yan5 ta,nagi ungyragxov;yamp Lyna N7 Yrzgadul6 ]yrm hamagirnyren min1 yani1 C7 Cawafyan hancaman06 Yridasart syrovnten Dar0n Mardirosyan ir wjid a-o6 ren nyrga3axovyxav ka.akis canov;yamp cy.yxg0ren nyrga3axovx Mqi;aryan Miapanov;yan azca3innyren` Gar0 Cawovk6 3a3dni sanyren cy.angari[` Ariel Ajemyanu5 or ksanyrort yani go.me5 or y.a/ e Ca6 tarov ha3 iraba,d cy.angari[nyrov ho3lin gu badgani7 ir wafyani ‘ysa31 Brn7 Cawovk6 undra/ ojow an gu nyrga3ana3 ipr s’iv-kaha3 iraba,d yan la3n dy.ygov;ivnnyr ‘o6 tasagan tbroxin himnatirnyren min1 qanxyx ir anyro] gyankin yv Ariel /na/ e 1904in Bovrsa1 Inu daryganin ha3ru gu sban6 cor/ovneov;ivnnyrovn masin1 nuvi1 Mqi;aryan ha3ryru dysnylow ir me] 3adovg imaxagan 8Cy.am Cawafyan /na/ er garo.ov;ivnnyr5 zink gu danin Idalia5 Wynydig S7 >azar 1888-in Bolso3 Ivsgivdari ;a6 wanku1 A3t ,r]anin ir me] g4ar;nna3 3adovg ser mu ngar[ov;yan .amasin me]5 zavagu` Carycin hanteb1 Ariel gu sdibovi lkyl wanagan gyanku yv ir my/a6 Cawafyani5 or 8Par2raco3n vornyrov 0cnov;yamp gu hydyvi Wynydigi Cy.arovysdi Aga6Karø Gawouq;an un;axk ;ovapanov;yan9 anovn tymian5 orme paxa-ig 3a]o.ov;yamp ,r]anavard g4ulla31 Aba tasacrkin hy.inag yv Ivsgiv6 g4anxni “adowa yv g4ampo.]axne ir dok;oran imasdasi6dari S7 Qa[ war=arani dn0renn er1 Cy.am Cawafyan ir rov;yan jiv.in me]1 Avyli wyr] ov; darinyr an ir ‘or2a6naqnagan ovsovmu S7 Qa[ war=arani me] sdanale 3ydo35 -ov;ivnu i sbas gu tne Syvri Movradyan war=aranin me]11905in ,r]anavard y.a/ e Berberyan war=aranen1 Ir 1937-in gu ‘oqatrovi Amyriga5 gu pana3 ir ngar[aganp a r 2 r a c o 3 n o v s o v m u , a r o v n a g a / e F r a n s a 3 i m e ] y v 1911-i n a,qadanoxu5 g4amovsnana3 ir a,agyrdovhinyren` Maria,r]anavard y.a/ e orbes jardaraced yv jardarabyd1 Bolis _oksasi hyd5 g4ovnyna3 yrgov zavagnyr Sdy’an yv Annig1 Anwyrata-nalow 22 daryganin5 an naq Bovrsa yv 3ydo3 Bolso3 himnagan0ren gu hra=ari iv.anyrgi cor/a/ov;ynen5 gu sgsika.akabydarannyrovn me] gu ba,d0naware1 1917-in gu ngaryl ‘okratir zovd gr0nagan niv;yr5 cor/a/ylow mylan5sdan2ne Gytronagan Azc7 War=arani dn0renov;yan ba,d0nu cri[ gam ‘as;el ov gavij5 mov; ;ov.;yrov wra35 i masnavoriyv ir dasu darova3 ba,d0nawarov;yan ,r]anin Gytronagani ardatrylow crki ngarazartovmnyr ga;o.ige hradarag[aganovsman magartagu gu par2raxne1 Min[ a3t5 ir ungyrnyren hasdadov;yan mu hamar5 ardatrylow hazare avyli gr0naganWahan :ekeyani5 <7 Berberyani5 #7 ),agani yv G7 Zaryani cor/yr1hyd miasnapar gu hradaragyn 8Par2rawank9 barpyra;yr;u1 1958 in H-omi Bab Bios +P5 Ariel Ajemyanu gu badoveCawafyan ovni nayv ,ad mu cragan5 imasdasiragan5 bad6 osgi mydalow yv S7 Cricor Lovsavori[ Asbydi amynapar2rmagan5 gr0nagan knnasirov;ivnnyr5 oronk Bolso3 zanazan ,kan,anow1 Naqabes Yvroba cdnova/ darinyrovn an barcy6;yr;yrov me] lo3s dysa/ yn1 1950 agannyrovn5 Azca3in =o.owi vadrova/ e zanazan osgi mydalnyrow1 Ir cor/yru nyrga3is guwar[ov;yan adynabydov;ivnu sdan2na/ e5 yv himnagan tyr cdnovin Wynydig5 “ariz5 Milan5 Niv York5 Bos;un yvovnyxa/ e Carycin Ark7 Qa[adovryanin badriark undrovylovn Filadylfia1me]1 Ariel Ajemyan gu mahana3 1963in Niv Jurzi5 2cylow ir ydin A3s cor/yrovn a-un;yr5 Cawafyan ir jardarabydagan yv <ar7 e] %
 5. 5. LUNDI 2 AVRIL 2012 - MONDAY APRIL 2, 2012 • ABAKA • 5Sahmanatragan Qorhovrtuoro,yx 0rinaganaxnyl =qdo.aganov;ivnu Mard 5in5 8Lu Mond9 ir ga3ke]i 8Dy6 ba,dbanyl =qdovmu tadabardo. a3l ;yamp5 anonk ha,ivu [yn ura/ irynx oro6saged9 pa=nin me] zydy.a/ er /an0; 0renk mu1 A3s 2yvow an gu xovxapyre an6 ,ovmin havanagan hydyvanknyrovn5 oronkar2agacir5 “arizi ka.akagan hyda6 hydyvo.agan yv hagasagan gyxova/k91 gazi synyagnyrov iro.ov;yan ngadmampz0dov;ivnnyrov himnargi tasaq0s` Loviz Lambri, gu ,arovnage7 Sahmanatra6 ;yrahavad yridasart syrovntnyrovn ;o3lLambri,i` wyron,yal qoracrow ,ahygan gan qorhovrti oro,ovmu5 gar/ikows5 gu bidi dan par2ra2a3n co[yl5 ;e a3t am630tova/u1 hasdade =qdo.agan badmapannyr po.]u ``a-asbyl e4491 Lambri, gu cre5 ;e bad=yliov;yan _ober Forisoni yv Noam <omskii 3a.;a6 Aba5 Lambri, gu 3a3dne a3n hamozov60rinaci/u anwavyr h-[ago. Sahmanat6 nagu` ``3anovn q0ski azadov;yan441 Orkan mu5 or y;e Cyrmanian hamar2ager nmanragan qorhovrtin oro,ovmu` 8badmagan or cidym5 badmapannyru [yn grnar oro,ovm untovnil5 my/ bidi ullar ;ivu`iratar2ov;ivn e5 or ivrakan[ivr an2 tem =qdyl tebkyru1 Unthaga-agn5 anonk mi,d tasyr dalov badrasd a3n fran63antiman gu tne ir cidagxov;yan yv an6 go[ova/ yn a3t tebkyrov ovsovmnasirov6 saxinyrovn5 oronk bidi wrtowein1 #o3scidagxov;yan hyd ([usylov hamar` yn;a6 ;ivnu ‘asdyrow 3acyxnylov5 j,crid gyr6 gu 3a3dne5 ;e kani ty- Geso3i 0renkucidagxov;yan)91 bow wyragancnylow iratar2ov;ivnnyrov [y.yal [e hamarova/5 a3t wrtowovmu gu 8In[ gu wyrapyri in/i5 a3t oro,ovmu gu dramapanov;ivnu1 par2raxovi fransaxinyrovn go.me5 oronk;ovi lovr]` a3n imasdow5 or 3anovn 44gar6 777 Y;e yvrobaxi hryanyrov o[n[axovmu [yn ‘a’akir abril =qdo.agan Fransa6/iki azad arda3a3dman445 iravapan0ren panyr mu ‘oqa/ e aryvmdyan badmov6 3i mu me]5 orovn Sahmanatragan qorhovr6havanov;ivn gu drovi =qdovmi polor 2yvy6 ;yan me]5 a3t harxin` xy.asbanagan tu g4ard0ne xy.asbanov;ivnnyru tidylrovn95 gu cre an1 arhavirkin untme]en bedk e garynal or6 bes badmov;yan manrovk1 Untc/yle ydk5 ;e Fransa3i Sahmanat6 dysnyl lyzovin tyru5 or yrpymn badmov6 8Undrov;ivnu5 pnaganapar5 t=ovar e1ragan qorhovrtin a3s oro,ovmu /anrag,i- ;ivnu qy.a;ivrylow yv ampoqnyru crc-y6 A3s 0rinac/in myr=ovmu yv Geso3i 0renkine a3n imasdow or ngadi [a-nyr bad6 low` gu wyrxne sbannylov arcylku5 or ir bahbanovmu` grna3 ungalovil orbes hrya6=agan mi]azca3in adyannyrov untovna/ dy.u gu zi]i mart arara/in pnazta3in nyrov ngadmamp 3adovg wyrapyrovm5 in[ ororo,ovmnyru5 30tova/aciru gu ,arovnage7 avyri[ girkyrovn91 mia3n avyli grna3 sasdgaxnyl hagasy68Isgabes5 y;e Sahmanatragan qorhovr6 8Bedk e yn;atryl5 Sahmanatragan maganov;ivnu9 g4yzragaxne 30tova/aciru5tu dramapan0ren gu cor/e5 a3t oro,ovmu qorhovrti antamnyru5 oronk go[ova/ yn avylxnylow ;e ir gar/ikow lavaco3n lov6zink bedk e sdiber myr=ylov nayv Geso3i yra,qavorylov myr diyzyragan ar=ekny6 /ovmn er` wyr]nabes untovnil 0rinaci60renku1 Kani qorhovrtu [i grnar mia=a6 ru5 hocypanagan a-ovmow a3s harxu nga6 /u1manag anwavyr h-[agyl a3s 0rinaci/u yv di [yn ovnyxa/1 Amyna3n havanaganov6 ªNor |a®a=ºMqi;aryan Sanovx777 ,un[ovmnyrow pazma;iv cor/yr5<ar7 e] 46en a- hasarag ungyra3in yra=u,6 dov;ivnnyr1 1934-in ,ad hyda6 kurkragan hamyrc mu gu sarkea,qarhaxriv hsga3 arovysdi =a-ancov;ivn mu1 hazare avyli yra=,dasernyrov Yrygo3;in nyrga3 er nayv Ariel Ajemyani tovsdru` Annig ov 0dar yra=,dacednyrov nyr6Ajemyan or a3s 2y-nargin hamar masnavorapar Colorado3en ga3ov;yan7 a3t yrygo3 a-a]in=amana/ er1 An naq mi kani ha3yren pa-yrow aba anclyren ancam ullalow gu novacovi irullalow ,ad garj 2yvow ‘oqanxyx ir srdi q0sku1 Min[ a3t my/ 8Aryvylyan Ci,yrnyru9 yv 8Ava6 basda-i wra3 gu xovxatrover ra3ri Badyrazmu91 Annig Ajemyani a3n dysayrizu Avyli wyr] C7 Alem,ah gu or ir h0r masin la3n gyrbow badrasde 8Ha3gagan Harsa6 dy.ygov;ivnnyr govdar yv ir nik9 anovn a-a]in q0sovn =a6 3ov,yren trovacnyr gu badmer1 bavenu1 S7 Emmiyani /an0; 8Gi6 Yrgov dari wyr] ir yrc6 ligia9 yrcu Lyna Nahas6 [aqovmpow gu mygni Wynydig5 yozgadlyani go.me ta,nagow Movrad6_afa3elyan war=ara6 novacovyle ydk5 n,ovyxav 0rova3 ni harivramya3 3opylynagan wyr]in n,anavor Mqi;aryani d0nagadarov;ivnnyrov a-i;ow san5 my/ yra=i,d` Covrcen hamyrcnyr sarkylov hamar1 Alem,ahu5 or nyrga3axovyxav Hama,qarha3in P7 bady6 Ysa3i Sarcisyani go.me1 razmen a-a]5 yrgov ancam gu Covrcen M7 Alem,ah /na/ e pymatre Dicran }ovhajyani Bardizag :ovrkia5 22 Ma3is 8Leblebiji9 0’yran1 Novaca6 Arminia Qiara Sargis;an 1907in1 Naqnagan ovsovmu gu hantesnyr gu sarke Ycibdos5 sdana3 Pyra3i Mqi;aryan Sovria5 Lipanan5 “ariz aba Marsilia1 #ydo3 anxnylow tbroxu5 aba ir ovsovmu gu Amyriga3i Miaxyal Nahancnyr5 a-a]in novacahantesu gu ,arovnage Wynydigi Movrad6 sarke Niv Yorki me]5 aba g4anxni Di;ro3; ovr gu badrasdu6 _afa3elyan war=aranin me] ov ver yrgrort hamyrci nyrga3axman5 pa3x naqort 0ru ir bantogi:sai Sargis;an 3a]o.ov;yamp g4avarde za3n synyagin me] 3angar/amah g4ulla3 1947-in5 haziv 40 daryganin1 1923in1 Covrcen Alem,ah hon Alem,ahi 8Blbovln Avara3ri9 gdoru ir ta,nagow ov cy.yxigmy/ warbydnyrov yv yrcahannyrov hyd ,’man me] gu mdne5 ir 2a3now mynyrcyx Arminia Kiara Sarcisyan5 isg Alem,ahibadani hociin wra3 grylow anonx ;o.a/ qor dbavorov;ivn6 zarmovhin gartax Mika3ela3i srdi q0sku5 anclyrenow5 zornyru1 Azca3in d0nyrov yv amawyr]i hantesnyrov a-i;ow an Taniel Sarcisyan ov.arga/ er Idalia3en1 Alem,ahi ka6hantes gov ca3 ir ta,namovri ugyragxov;yamp1 ]a/an0; 8Ha3asdan9 =o.owrtagan yrcu cy.yxg0ren ta,nagow 1923-in Alem,ah g4ar2anacrovi Milani Bydagan Yra=,da6 mygnapanovyxav Alyksandra Balyani go.me1 Srahu lyxno. polornoxu5 ovr g4ovnyna3 n,anavor ovsovxi[nyr5 oronk ir masin mi,d nyrganyru a3s gdorin masnagxyxan5 sdy./ylow my/ ocyvo-6cnahadankow arda3a3dova/ yn5 dysnylow irynx a3t a,agyrdin rov;ivn1me] paxa-ig garo.ov;ivn5 yzagi nyr,n[ovm yv niv;u untla3nylov Srahin me] nyrga3 cdnovo. Cy.am Cawafyani tovsdru` Hyraansowor 3adgov;ivn1 (Cawafyan) Cawovkyan5 Ariel Ajemyani tovsdru` Annig Ajem6 Alem,ah ir yra=,dagan cor/ovneov;yan hamar ipryv lavaco3n yan5 Mqi;aryan Sanovx Miov;ivn6:oron;o3i war[ov;yan anov6mi]awa3r g4undre “arizu5 ovr gu gazmagyrbe 8Giligia9 yrc6 now5 2y-amp Ha3r Y.ia ?7 Wrt7 Kire]yani5 sdaxan S7 >a6[aqovmpu1 Min[ a3t5 Syvri Movradyan war=arani5 in[bes nayv zar wanki Appah0r go.me miov;yan dramatrova/ badmagan“arizi idalagan yrgrortagan war=arannyrov me] gu ba,6 ngarnyren ov nayv Mqi;ar Appah0r mydalu1d0naware orbes ta,namovri yv yra=,dov;yan ovsovxi[1 A3novhy6 Bolso3 Mqi;aryan war=arani naqgin sanyren` #arov;ivndyv antam g4undrovi “arizi hy.inagnyrov ungyrov;yan5 aba Ysa3yani srdi q0sken ydk5 hantisawar Ytovart Balyani+an Wald0n /a/ganovnin dag gu hradarage yvrobagan nyr6 ‘agman q0skow a3s 3i,adagyli yrygon ir avardin hasav1
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 2 AVRIL 2012 - MONDAY APRIL 2, 2012 NIU :ORQ“ROF7 WAHACN DADRYANI TASAQ)SOV:IVNU Mard 9, 2012, Ovrpa; yry6 nyr 30tova/nyrow ov cirkyrow xy.asbanacednyr ov badma6go3yan5 :ynufla3i5 Niv Jur6 hasdadyxin xy.asbanov;yan pannyr5 oronk a,qadylov ynzi5 S7 :owmas ygy.yxvo3 sra6 iro.ov;ivnu19 zoho.ov;yamp5 a-anx 3avylyalhin me]5 gazmagyrbov;yamp “rof7 Dadryan5 ha3yren hoc mu ta-nalov cidagan myr,r]ani ha3gagan gazmagyr6 lyzovow ovzyx dal ir tasa6 ,r]anagnyrov gam azca3inbov;ivnnyrovn5 dy.i ovnyxav q0sov;ivnu1 Srahu lyxovxa/ gazmagyrbov;ivnnyrovn wra31tasaq0sagan yrygo3 mu novir6 harivre avyli nyrganyru yvs #a3dacri avardin an sdo6va/ anor wyr]in cirkin` 8Ta6 ovraq y.an anor hamar1 An racryx ir cirkyren 0rinag6dasdan Is;anbovli me]9 anc6 ,y,dyx xy.asbanov;ivnnyrov nyr1lyren lyzovow dbacrov;yan1 baracan yrp anonk gira6 Naqort 0ru5 yrygo3yan dy.iHadoru qmpacrova/ e cor/ag6 cor/ovin yrgrin i,qanov;yan ovnyxav hivrasirov;ivn i ba6xov;yamp :aner Ak[ami5 or ygo. paxar2agader ov miahy6 div “rof7 Wahacn Dadrya6y.a/ e 3arcyli xy.asbana6 /an govsagxov;ivnnyrov go.me5 nin ha3gagan 8Zara9 ja,a6cedin ovsano.u1 yrp [gan ha,ovydovov;ivn yv ranin me]5 gazmagyrbov;yamp A-a]in a,qarhamarden hagaztyxov;ivn darpyr gov6 hama3nkis /an0; azca3inny6ydk5 min[yv Movs;afa Kymali sagxov;ivnnyre1 @yvow mu ha6 ren` Hrant Givlyani1 Hon yvs3a3dnovilu 1920-i amran5 ba6 ga=o.owrtawaragan p-nadi6 an ny. ,r]anagi me] arda3a36dyrazmin bardova/ )smanyan rov;yan zoh tar2a/ =o.o6 duvyxav avyli paxa3a3d gyr6:ovrkagan Tadaranu sgsa/ wovrtnyr a3sbisow gu pna]n]u6 bow1 Ha3 tadow ov bahan6er tadyl Ha3ox Xy.asbanov6 vein a,qarhi yrysen1 ]adirov;yamp docorova/ az6;yan hy.inagnyru5 min[yv or Dovav 0rinagu hreagan o.6 ca3innyrov nyrga3ov;yan an:ovrkian pa=nylov /racrin Wafagn Tatr;an ]agizovmin5 yrp Cyrmanio3 ,y,du trav a3n hrama3aganin5hydamovd 3a.;agan yrgirnyru` clovqu ygo. naxi govsagxov6 or myr iravovnknyrov iracor/6Anclian ov Fransan5 Ida6 )rovan panaq0su nyrga3a6 ;ivnu gazmagyrbyx Yrgrort man hamar a,qadylov ynklian ov #ovnasdanu [grxan xovx :MMi adynabyd` #agop Hama,qarha3in Badyrazmi mna3ovn gyrbow5 a-anx 3oc6cal hama2a3nov;yan mu1 Min[ Wartiwa-yan1 Dale ydk hivr a3t ojiru1 No3nu` ha3ox ba6 nylov yv 3ovsahadylov1a3t5 A;a;ivrk /novnt gov dar cidnaganin a,qadov;ivnnyrov raca3in yrp a3s ancam i;;i6 “rof7 W7 Dadryan a-an6milli ,ar=ovmin5 yv inkzink gu am’o’ badgyru pazma;iv hadagannyr calow i,qanov6 2in tbrox mu sgsav5 xy.as6bardatrer a3lyvs1 Dard.nu6 lyzovnyrow an usav7 8Anor ;yan gazmagyrbyxin ha3gagan banacidov;ivn5 orovn yganva/ yv 3ovsalkova/ ;rkagan ovsovmnasirov;ivnnyru ga3/ xy.asbanov;ivnu1 a,agyrdyl nor =amanagnyrovpanagu gu wyragazmagyrber dovin orbeszi ;ovrk badma6 Antratar2av nayv 0smanyan myr badmapannyru1 Anor gov-yv ksanyrort tarov tivanace6 pannyr yvs a3sovhydyv ana[a-6 ,r]ani arqivnyrov5 in[bes dramapanov;ivnu a-a]nortyxdi mu darazow hama,qar6 m0dynan ha3gagan xy.asba6 nayv cyrmanagan ov yvroba6 or cidagan ;e bydaganha3in hrabarag gov car Movs6 nov;yan ov anor iro.ov;yan1 gan a3l yrgirnyrov me] co3ov6 0dar ,r]anagnyr a3lyvs lovr]i;afa Kymal1 :ovrkio3 a,6 Anonxme ,adyr5 ;rkagan by6 ;ivn ovnyxo. arqivnyrov pa6 a-nyn myr nyrga3axovxa/ ba6qarhagan tirku sgsa/ er da6 dagan hydabntovmnyrn isg xa3a3dovmnyrov anhra=y,dov6 han]nyru1gav ar=yvorovil polor my/ by6 andysylow5 artarov;yan irynx ;yan masin1 Garyvor ngadyx :>:AGIXdov;yanx m0d1 2a3nu par2raxovxin5 yv ovri,6 myr nor syrovnten ovnynalov nor#OWNANYAN WAR+ARANU 35 DARYGAN Y>AV Badmagan 0r abryxav5 angasga/5 Niv Jurzii #ownanyanwar=aranu5 yrp hinc harivri hasno. hraviryalnyr yga/ einqantawa-ovylov Miaxyal Nahancnyrov me] ha3 tbrox ovnynalovbyrjankow1 Gusynk byrjank5 orowhydyv5 Amyriga3i dara/kingr;agan hamagarcu [e ovnyxa/ angovma3in a3sbisi xa/ war6gani,1 Amen dari dasnyag tbroxnyr5 anonk ullan hanra3in5bydagan5 3aranovanagan ;e gr0nagan5 untmi,d gu ‘agynirynx t-nyru1 Dndysagan sovr daknabu hasa/ e Amyriga3iwar=arannyrov symyren nyrs1 Ov asor hamar al Niv Jurzii ha3ov;ivnu ovraq ullalow han6tyr25 yraqdabard e war=arani himnatir amolin` der yvdigin Wahacn yv #asmig #ownanyannyrovn5 oronk 35 darinyra-a] ovnyxan dysilku ;e dagav sdovaraxo. ha3ov;ivnu a3s na6hancin me]5 anba3man0ren ovnynalov er ir azca3in gr;aganpo3nu1 An,ov,d tivrin [y.av anor yr;u7 myr; niv;agan py-u5 yrpymnovsovx[agan gazmyren nyrs oragavor gr;agan m,agnyrov paxa6ga3ov;ivnu5 badja- y.an or a3s ‘,od janabarhin war=aranutem hantiman cdnover alygo/ovmnyrov5 saga3n i wyr]o3 war6 xin qonarh ov hamysd ha3ortinyr1 Dok;7 Jon Apowyan yv Hra[=aranin ,ovr] havakova/ gr;anover azca3innyrov ,norhiv5 #ow6 Caprielyan1 Yrgovkn al 3a]o.a/ irynx masnacidov;yan me]5nanyan war=aranu pax bahyx ov ty- gu bahe ir t-nyru1 saga3n ha3 tbroxin a-akylov;yan hamar novirova/ temkyr5 Mard 3, 2012 yrygo3yan Wovdlynd “arki 8Dhu Ovys;maovn; oronx zavagnyru ,r]anavard yn y.a/ #ownanyan war=aranen1Can;ri Clab9i srahnyru ovnein ovraq dramatrov;ivn1 Yr]a6 Yrgov /no.nyrov zavagnyru gu q0sin ha3yren yv gu ,arovnagynnig er ivrakan[ivru anonx5 anonk ullan tasadov5 hocapar2ov5 irynx gyanku ha3ov hbardov;yamp1 Usynk nayv or Dok;7 J7naqgin san ;e /no.k gam gr;anover azca3in7 ov poloru bidi Apowyani ]ankyrow Niv Jurzii Hykunsek hivantanoxin hamarwyrata-na3in irynx dovnyru par2r dramatrov;yamp1 An,ov,d an grxa/ er novirahavak gazmagyrbyl hasxnylow a3t covmaruparyrar amolin nyrga3ov;ivnu yvs ovraqaxovxa/ er ivrakan6 25 milion dolari1 Isg Brn7 Hrant Givlyan yrp gu nyrga3axner[ivru1 Anonk unthanrabes irynx gyanki a3s hancrovanin Hra[ Caprielyanu usav ;e an ana.movg dova/ e ov dagavin govnaqundrov;ivn ura/ yn abril yr]anig5 Ha3asdani me]1 da3 i qntir Ha3 Tadin5 >arapa.in ov hon abro. myr Hraviryalnyrovn me] ein par2rasdijan hocyvor ha3ryr yv az6 =o.owovrtin1 An5 usynk5 or a43n srpazan 8qyn;9yren e or guca3in paryrarnyr1 havada3 ir isg c/a/ azca3in my/ a-akylov;yan5 i qntir ba6 Hantisawarnyrn ein Sirano3, A3wazyan` 1992i ,r]anavard han]adirov;yamp ov amen zoho.ov;yamp der ullalov myr badma6yv Wahe {a.lasyan` 1990-i ,r]anavard1 My/arovyxan yrgov gan ho.yrovn1azca3innyr5 oronk ullalow my/ paryrarnyr5 saga3n anonk mna6 <ar7 e] 13
 7. 7. LUNDI 2 AVRIL 2012 / MONDAY APRIL 2, 2012 • ABAKA • 7 LU POUR VOUS ABAKA La Jérusalem arménienne S E C T I O N F R A N Ç A I S E dans les limbes LUNDI 2 AVRIL 2012 Editorial écrit en anglais Par ailleurs, le rapprochementL’Arménie boycotte l’Eurovision par Edmond Y. Azadian et publié dans The Armenian récent entre Israël et Chypre (et par extension la Grèce) pourrait ali- Mirror-Spectator en date menter encore plus la rivalité du2012 en Azerbaïdjan du 10 mars 2012 Patriarcat grec avec les Arméniens dans la ville sainte. Des chanteurs participants ont demandé à ne Deux patriarches arméniens, l’un Mais les Arméniens n’ont paspas participer au concours Eurovision 2012 parce à Istanbul et l’autre à Jérusalem, ne besoin d’ennemis étrangers. Ils sontqu’il aura lieu en Azerbaïdjan. « Nous refusons de sont pas de bon augure pour l’Eglise parfaitement capables de se détruirefigurer dans un pays qui est bien connue pour les arménienne en général. Ces deux eux-mêmes et leurs institutions.meurtres de masse et les massacres d’Arméniens, patriarcats sont d’importants sièges A la suite de la partition dedans un pays où les sentiments anti-arméniens hiérarchiques au sein de la structure Jérusalem en 1948, y vivaient 16 000ont été élevées au niveau de la politique de de l’Église arménienne et sont Arméniens. A son apogée, ce nom-l’Etat », a déclaré la déclaration signée par 22 paralysés par un tragique accident bre a atteint 25 000. Aujourd’hui, ilchanteurs dont trois ex- participants arméniens de la nature. Mais ce qui est plus est inférieur à 1 000. On peutau concours Eurovision. tragique, c’est l’étrange silence qui légitimement se demander si ces L’Arménie ne participera pas au concours de règne partout dans le monde gens se sentaient en sécurité etl’Eurovision 2012, qui aura lieu au mois de mai à arménien sur ces deux situations appréciaient les perspectives deBakou, en Azerbaïdjan, a indiqué, mercredi 7 alarmantes. Les deux patriarcats prospérité dans le « seul paysmars, la chaine de télévision publique arménienne sont situés dans des pays où il n’y a démocratique du Moyen-Orient, »qui devait diffuser l’évènement. pas d’amour pour les Arméniens. alors pourquoi ont-ils cherché des « Bien que les autorités azerbaïdjanaises aient donné des garanties de sécu- Dans le cas du Patriarcat opportunités vers des terres loin-rité à tous les pays participants, il y a plusieurs jours le président d’Azerbaïdjan d’Istanbul, la communauté s’est taines.a fait une exception pour un de ces pays, en déclarant que l’ennemi numéro un avérée inefficace lorsqu’il s’est La réponse à cette question estpour l’Azerbaïdjan ce sont les Arméniens dans le monde entier », a précisé la révélé que le patriarche Mesrob apparue dans l’un des journauxchaine dans un communiqué. « Il n’y a aucune logique à envoyer un participant Mutafian était irrémédiablement israéliens (Ha’aretz) sous la plumedans un pays où il sera reçu comme un ennemi », a fait valoir la télévision frappé d’incapacité. Deux proposi- d’un journaliste nommé Nir Hossanarménienne. tions différentes ont été soumises qui a écrit : « La communauté chré- L’Union européenne de radio-télévision (UER), qui organise l’évènement, a au gouvernement turc : élire un nou- tienne de Jérusalem se sent de plusexprimé sa déception concernant cette décision « malheureuse ». veau patriarche ou élire un co-pat- en plus sous attaque, et c’est parti- De son côté, le secrétaire exécutif du parti au pouvoir, Ali Ahmedov, a estimé riarche afin de gérer les affaires du culièrement vrai pour les chrétiensque « le refus arménien de participer à un concours si respecté allait encore plus patriarcat. Les autorités ont préféré vivant dans les quartiers juifs. Lesaltérer l’image, déjà entachée, de l’Arménie ». l’impasse, qui a bénéficié à l’évêque prêtres de la Vieille Ville, des prêtres Aram Ateshian, trop faiblement arméniens en particulier qui doivent impliqué dans la communauté, mais souvent traverser le quartier juif, seLes premiers réfugiés syriens dans une bonne position pour répondre à l’agenda politique de la disent ostraciser quotidiennement. » Se faire cracher dessus est peut-arrivent en Arménie Turquie. Dans le cas du Patriarcat de être encore la moindre des offenses contre les Arméniens, qui sont assis Jérusalem, son destin était prévi- sur une mine d’or, en termes de sible. Le vieillissant Patriarche biens immobiliers. L’appétit ram- Torkom Manoogian a échoué plus pant des colons juifs et des d’une fois dans la défense des développeurs finira par exproprier intérêts du patriarcat pour certaines le Patriarcat de son patrimoine, sous transactions immobilières, et il est les yeux bienveillants des autorités très évident qu’il ne peut compro- israéliennes. Pourtant, contre ces mettre davantage les propriétés du appétits déchaînés, nous avons un Patriarcat contre les requins de patriarche dans le coma et mori- l’immobilier. bond et une confrérie divisée et Les Arméniens vivent à incapable de gérer ses affaires. Jérusalem depuis des temps immé- Bien qu’étant le plus petit des moriaux. En 95 av. JC., Jérusalem quartiers de Jérusalem, à côté des est devenue partie de l’empire de quartiers juif, chrétien et musulman, Les premiers réfugiés syriens fuyant massivement le pays après la chute du Tigrane II. Mais le patriarcat le quartier arménien couvre un six-la guerre civile qui ravage leur pays régime de Saddam Hussein et la arménien de Jérusalem a été créé en ième de la Vieille Ville. Mais le pat-depuis un an sont arrivés en Arménie. guerre civile quelle a provoquée. 638, lorsque le calife Omar Ibn riarcat est également propriétaireIls appartiennent à limportante com- Forte de 40 000 à 80 000 membres, Khattab a proclamé Abraham 1er, de biens immobiliers en dehors desmunauté arménienne de Syrie, instal- la communauté arménienne de Syrie, doyen des évêques de l’Eglise limites de la Vieille Ville, des bienslée dans ce pays pour lessentiel concentrée à Alep et à Damas, des arménienne, patriarche de l’Eglise qu’il a notoirement mal géré audepuis le génocide de 1915 et dont les villes relativement épargnées par les arménienne et le chef de file des cours des siècles.membres, généralement neutres dans violences, se sent menacée en Syrie et confessions orthodoxes orientales La communauté arménienneles conflits politiques syriens, comme a commencé son exode, principale- (assyrien, copte et éthiopien) afin de internationale a sporadiquement faitdailleurs les autres communautés ment vers lArménie, qui avait attiré neutraliser l’autorité du Patriarche face « aux crises de Jérusalem »,chrétiennes, redoutent les incidences une première vague dimmigrants grec-orthodoxe Sophronius. Ce n’est prête à le secourir, mais la trans-dune chute du régime de Bachar Al durant la période civique et avec pas un hasard si un autre dirigeant parence et la reddition de comptesAssad. laquelle elle gardé des liens étroits, musulman, Fatih Sultan ne font pas parti du lexique du Sans être des fervents défenseurs encouragés par la proximité géo- Mohammed, a contribué à la créa- Patriarcat.du régime, les Arméniens comme les graphique. tion du Patriarcat d’Istanbul, après Les trésors et les propriétés accu-autres chrétiens de Syrie se sentaient La famille de Lévon Ter Pétrossian qu’il ait conquis cette ville en 1453, mulés au fil des siècles sont desprotégés par le clan Assad qui dirige par exemple, est originaire de Syrie. exactement avec la même motiva- dons du peuple arménien qui ont étédepuis des décennies le pays, en sap- En Arménie même, les Arméniens tion politique, soit neutraliser le confiés aux religieux, censés agirpuyant sur les minorités notamment de Syrie ont souvent de la famille ou pouvoir de l’église byzantine. Bien uniquement comme dépositaires dechrétiennes, lui-même étant issu de la des proches qui pourraient les accueil- sûr, les Arméniens ont bénéficié de cette richesse. Mais très peu deminorité chiite alaouite. lir et les aider dans leurs démarches ces rivalités, mais ils ont gagné chefs spirituels ont exercé ce rôle, Les Arméniens comme les autres dintégration, mais encore faut-il quils l’hostilité perpétuelle de l’Eglise la plupart d’entre eux ont agichrétiens redoutent de devoir subir le puissent vendre leurs biens et pro- orthodoxe grecque jusqu’à ce jour. Suite à la page 8sort des chrétiens dIrak, qui ont fui priétés en Syrie.
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 2 AVRIL 2012 / MONDAY APRIL 2, 2012Bernard-Henri Lévy accuse le Invention de laccordéonConseil constitutionnel Linvention de laccordéon date de 1829. Le brevet a été déposé par Cyrill Demian à Vienne (sous le nom de « accordion ». Puis Charles Wheatstone L’écrivain français, Bernard- déposa la même année à Londres le brevet du concertina dont le principe estHenri Levy, a écrit dans le Huffing- équivalent.ton Post que la décision du Conseil Aujourdhui, Vienne a encore plusieurs joueurs daccordéon de renomméeconstitutionnel d’invalider la loi internationale. Parmi eux se trouve Otto Lechner, qui a ouvert le festival le 25visant à criminaliser la négation février, avec le Windhunde et ses amis.du génocide arménien était une Trois représentations par jour se suivront du 25 février au 25 mars. Les« erreur ». quelques 40 concerts illustreront la palette stylistique complète de linstrument Il indique également que la déci- quest laccordéon, tradition et une bonne dose dinnovation.sion a été prise sous la pression de Les grands de laccordéon Riccardo Tesi et Banditaliana et Renato Borghettinégationnistes turcs déterminés à assureront cette année louverture du festival sous la devise « Bella Italia ».renverser une décision antérieure Comme chaque année, le festival est très international avec des musiciensdu Parlement français. Ci-dessous venant dAllemagne (comme Lüül & Band avec Bratfisch de Vienne), de Belgiquedes passages de son texte. et de France (Sophie Cavez & Baltazar Montanaro), de Finlande (Lepistö & « Le Conseil constitutionnel a censuré la loi punissant la contestation du Lehti) et des Etats-Unis (Rosi Ledet & The Zydeco Playboys).génocide arménien en 1915. Force est à la loi et aux institutions de laRépublique. La Jérusalem... gions et entités contre toute atteinte En sorte que l’invalidation par le Conseil constitutionnel de la loi votée par par les pouvoirs en place et laisse, Suite de la page 7 d’autre part, la destinée d’une grandeles deux Chambres et visant à pénaliser la négation des génocides est, en droit,et jusqu’à réexamen par les mêmes deux Chambres, le dernier mot de l’affaire. richesse entre les mains d’une con- Le respect de l’Etat de droit et l’égard dû à ses règles n’ont pas non plus voca- comme s’ils possédaient les lieux frérie assiégée.tion à aveugler les citoyens sur un certain nombre de faits, en l’espèce, préoccu- saints. Ce n’est certainement pas une Ces dernières années, il a été ques-pants. critique dirigée envers un patriarche tion de convaincre la Confrérie de Les pressions exercées, par exemple, avant la saisine du Conseil, par les en particulier ou envers la confrérie. Saint-Jacques de planifier une succes-représentants de la Turquie. Un autre exemple est la crise his- sion en douceur, puisque la santé du Les cars de manifestants nationalistes amenés, sous les fenêtres des séna- torique qui a éclaté en 1914, juste patriarche se détériore. Au cours deteurs, exigeaient le droit d’attenter, en toute liberté, à la mémoire des morts et à avant la Première guerre mondiale et l’année dernière, une convocation del’honneur des survivants. le génocide arménien. À cette époque, la Confrérie a été annulée à deux L’incroyable lettre signée, le 30 janvier, par un patron du CAC 40 devenu, le Patriarcat de Jérusalem était sous la reprises. Son ordre du jour principalpour l’occasion, « coprésident du comité scientifique » du principal groupe de tutelle du Conseil Central National était d’élire un patriarche coadjuteur.pression franco-turc, l’Institut du Bosphore?: M. de Castries, par ailleurs patron Arménien à Istanbul, qui a décidé de Cette succession délicate nécessited’Axa, y adjurait les parlementaires, au nom de l’avenir des relations entre les dépêcher une délégation pour un amendement aux règlements dudeux pays, de résister à la demande de droit des Français d’origine arménienne. résoudre la crise. Patriarcat, et a été préparé. Toutefois, Et puis la composition même du Conseil dont l’impartialité, la sagesse, la hau- Un de ces chefs était l’archevêque la procrastination du patriarche a con-teur de vues requises face à une délibération de cette nature ont été sérieuse- Malachia Ormanian, lui-même person- duit à l’impasse actuelle.ment mises à mal par une série de prises de position opportunément rappelées nage historique comme ancien pat- Aujourd’hui, le Grand sacristain dupar Le Canard enchaîné. riarche et historien de l’Eglise armé- Patriarcat, l’archevêque Nourhan Tel « sage », l’ancien sénateur Haenel, dont l’affiliation à l’Institut du nienne et sa théologie. L’autre était Manoukian, assume la responsabilitéBosphore n’a jamais été un secret?; qui a été, pour cette raison, empêché de Vahan Tékéyan, poète de renommée de gérer au jour le jour le fonction-prendre part au vote?; mais qui a eu le temps, avant cela, de produire un rapport internationale et personnage public nement du Patriarcat.déplorant que la première loi, celle d’octobre 2001 - reconnaissant le génocide, d’une intégrité sans faille. Malheureusement, la guérison du« porte atteinte aux échanges économiques bilatéraux » entre la France et la Dès que la délégation est arrivée à patriarche n’est pas prévue. Il y a unTurquie. Jérusalem, l’archevêque Ormanian a silence universel très dangereux. Les Telle avocate, Jacqueline de Guillenchmidt, empêchée de voter, elle aussi, négocié de connivence avec la candidats qui pourraient réussir et sta-parce que signataire, en 2008, du fameux appel de Blois « pour la liberté de Confrérie afin de remettre en question biliser la situation ne semblent pasl’Histoire » (dont l’amour de la liberté n’est, soit dit en passant, pas encore allé la pertinence de la présence de intéressés. D’autre part, les candidatsjusqu’à exiger d’Ankara la libération de Ragip Zarakolu, cet éditeur turc incar- Tékéyan. Puis la guerre a débuté et qui sont prêts à monter sur le trône etcéré pour avoir publié des ouvrages d’historiens dénonçant l’extermination pro- tout est tombé encore plus bas. reprendre le style de vie extravagantgrammée des Arméniens). Il s’agit d’un problème endémique; du défunt patriarche Yeghishe Le président du Conseil, le non moins inénarrable Jean-Louis Debré qui, en chaque fois qu’une instance supérieure Derderian sont prêts à saisir l’occa-2006, maire d’Evreux, est allé jusqu’à faire scier, sur une plaque à l’honneur de essaie d’exercer une certaine autorité sion.l’amitié franco-arménienne, une inscription évoquant les victimes du génocide. afin de mettre de l’ordre dans la mai- Ce n’est pas seulement la richesse Et je ne parle pas des conditions de la saisine qui, à en croire plusieurs son de Jérusalem, le clergé se rallie et matérielle du Patriarcat qui est en jeu,juristes, pourraient relever du détournement de procédure. déclare sa farouche indépendance, mais aussi ses trésors culturels et his- Mais le confusionnisme est tel qu’il n’est pas interdit de rappeler que cette avec l’arrogance de celui « qui connaît toriques. La tentative de vente de 28haute assemblée n’est pas si haute qu’on nous le dit ; qu’elle n’est, en tout cas, mieux ». manuscrits enluminés chez Sotheby àpas cette Cour suprême à la française que l’on vante ici et là ; et qu’elle a pris Mais cette opposition s’exerce Londres, il y a quelques années, estbien des libertés avec cet article 3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 qui uniquement contre l’autorité armé- encore un souvenir brûlant. Lesdéfinissait ses règles de fonctionnement et exigeait de ses membres qu’ils nienne, laïque ou spirituelle. Lorsqu’il autorités turques et israéliennes gar-« jurent » de « remplir leurs fonctions » en toute « impartialité », de « garder le s’agit de toute autre autorité au pou- dent également un œil vigilant sur lessecret des délibérations et des votes », de « ne prendre aucune position pub- voir, la confrérie est docile et souple. archives du Patriarcat d’Istanbul trans-lique » et de « ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la C’est là que nous perdons. L’église férées à Jérusalem au cours de lacompétence du Conseil ». russe à Jérusalem a énormément pro- Première guerre mondiale. Elles conti- Et il n’est pas interdit, surtout, de réconforter ceux qu’a pu désespérer ce bal- fité de Moscou, même pendant la pé- ennent des documents compromet-let d’intérêts et d’influences autour de cette noble cause qu’est la cause de la riode soviétique. Mais notre clergé tants sur le génocide.vérité – il n’est pas interdit d’espérer que le dernier mot ne reste pas aux parti- répugne à accepter toute initiative de Jérusalem est l’affaire de tous et,sans d’une libre parole qui s’est déjà trahie en s’empressant, dès le lendemain du protection du gouvernement arménien également celle de tous les Arméniens.vote, de requalifier en « massacre » le génocide des Arméniens et de s’en ou même du chef suprême spirituel de La Confrérie doit tendre la main à laremettre à des « commissions d’historiens » pour (la manœuvre est connue !) l’Eglise arménienne ou toute autre communauté arménienne interna-établir la « réalité des faits » : un Conseil discrédité, fût-il constitutionnel, n’est entité. tionale, au-delà des dispositions dupas dépositaire du Vrai ; et la décision qu’il vient de prendre ne préjuge, Cette réaction excessive à des con- Statu Quo et élire un successeur digneheureusement, pas de l’issue d’une bataille qu’ont gagnée depuis longtemps les seils ou de l’aide est protégée par une ainsi d’assurer la coopérationhistoriens des génocides. loi, qui gouverne les lieux saints. Cette d’experts immobiliers et financiers Non pas, je l’ai cent fois dit, la bataille pour je ne sais quelles « lois loi a été promulguée en 1852 par un dans le but de sauver notre héritage enmémorielles » dont on nous brandit, chaque fois, l’épouvantail. décret du sultan ottoman Abdul Majid, Terre Sainte. Mais la bataille pour la reconnaissance de la singularité radicale de ces évène- connu sous le nom de Statu Quo, qui Prions pour la bonne santé de notrements, propres aux temps modernes, que sont les évènements génocidaires. régie les droits, privilèges et autorité patriarche malade, mais surtout prions Une loi pour l’humanité. des différentes religions. La loi a été pour l’avenir compromis du Patriarcat Une loi pour le respect de ces très rares vérités dont la transgression, parce exercée par l’Empire ottoman, la de Jérusalem, qui se trouve dans lesqu’elle vise l’espèce humaine au cœur, menace chacun d’entre nous. colonie britannique, les autorités jor- limbes. Une loi juste, éminemment universaliste, dont on compte bien que le daniennes et israéliennes. Elle pro- Traduction N.P.prochain président, quel qu’il soit, la remettra à l’ordre du jour. » tège, d’une part, les différentes reli-
 9. 9. LUNDI 2 AVRIL 2012 / MONDAY APRIL 2, 2012 • ABAKA • 9 Armenian woman among ABAKA E N G L I S H S E C T I O N victims of Aleppo explosion MONDAY APRIL 2, 2012Armenian Patriarchate’sbold move to sue theTurkish Government was appointed as superintendent ofBY HAROUT SASSOUNIAN Garin’s school system, which includedPublisher, The California Courier Sanasarian College. Some meetings of the momentous We must commend Acting Patriarch ARF 8th World Congress were held inAram Ateshian and the Armenian 1914 at Sanasarian College buildings.Patriarchate of Istanbul for making the The Congress was interrupted by thebold move of suing the Turkish go- start of the First World War. Thevernment for the return of historically Young Turk government had dis-significant Armenian properties. patched to Garin a high level delega- A car explosion rocked a Christian neighborhood in Aleppo March 18, leaving Turkish officials normally view such tion headed by Behaeddin Shakir, one 2 dead and 30 injured.legal actions with hostility and exert of the masterminds of the Armenian One of the buildings damaged by the explosion (Photo distributed by SANA)great pressure on judges to reject Genocide, to pressure the ARF into The 200 kilograms of explosives were placed in a car in the Sulaymaniyehproperty claims filed by minorities, collaborating with the Turkish govern- neighborhood in Aleppo, Syria’s second largest city, near a Latin church and twomaking it extremely difficult if not ment’s wartime efforts. The ARF primary schools. It is in an area heavily populated by Christians, including manyimpossible to win similar lawsuits. Congress turned down the request. Armenians.Nevertheless, this is a necessary first The College closed down in early 1915 The explosion went off when security forces were attempting to evacuate res-step in order to be able to appeal the and its entire faculty and many of its idents after being tipped off. One of the victims was a member of the securityTurkish court’s expected negative rul- students were killed during the forces; the other was Araxie Bedrosian, a Syrian-Armenian woman.ing to the European Court of Human Genocide. Shakir was assassinated by According to the Syrian state news agency SANA, the explosion caused majorRights, where a plaintiff has a much Armenian avengers in 1922 in Berlin. material damages in the neighborhood. It quoted a Syrian-Armenian living in thebetter chance of a fair hearing. Ironically, a few years later, Garin neighborhood as saying the explosion was an attempt to disrupt the social fabric The lawsuit filed by the Patriarchate was converted from a hotbed of of the country.on March 14 seeks the return of Armenian activism to a center of The state agency accused terrorists of being behind the act.Armenian properties belonging to Turkish nationalism with the conven- Opposition activists, in turn, accused the government of staging the explosionSanasarian College in Garin ing of the historic Erzeroum Congress to support the official line that foreign-backed extremists are behind the upris-(Erzeroum) which were confiscated by by Kemal Ataturk in 1919. Currently, ing, reported Reuters.the Turkish authorities following the the Sanasarian College complex is a No group has claimed responsibility for the attack.Genocide of 1915. The College’s exten- Turkish museum. The explosion came a day after 2 explosions killed 27 people in the capitalsive properties, now worth tens of mil- Commenting on the lawsuit, Ali Damascus and wounded nearly 100 others.lions of dollars, include nine plots of Elbeyoglu, the Armenian Aleppo had seen less unrest than much of Syria but has recently been hit withland in Garin, a garden house and vast Patriarchate’s lawyer, told Hurriyet more violence as the revolt spreads and becomes increasingly bloody. Thefarmland in the village of Aghveren, newspaper: “The Sanasarian United Nations says more than 8,000 have been killed and humanitarian condi-two plots in the village of Gez, and a Foundation was granted to the tions are grim.large commercial property (khan) in Patriarchate by philanthropist Mgrdichthe center of Constantinople Sanasarian in the 1800’s. The adminis-(Istanbul). tration and management of the Sanasarian College was founded in Sanasarian Foundation legally belongs In praise of Azadian’s editorial1881 by a major endowment from to the Patriarchate…. We are not goingMgrdich Sanasarian, a wealthy busi- to content ourselves with the mere Edmund Azadian’s commentary entitled “The New World Disorder” wasnessman from Georgia, who had set- return of historical buildings. We are a masterpiece that every Armenian activist should read and share with thetled in St. Petersburg, Russia. The gen- also going to demand compensation uniformed. I’ve known Mr. Azadian for many years and always admired theerous benefactor donated additional from the government’s General journalistic talent that he possesses.properties to the College in the late Directorate of Foundations for all His analysis on our “world in disorder” and the fate of Armenia shows an1800’s. material losses incurred by the exceptional keen observance and political intellect. Azadian leaves no Prior to 1915, Sanasarian College Patriarchate since 1936.” stones unturned in pointing the finger of guilt at the responsible parties andplayed a prominent role as a moderni- Earlier this year, the Armenian nations.zing force during the Armenian natio- Patriarchate filed a separate lawsuit Every Armenian who believes in the cause for justice in a world of disor-nal awakening. It was a European-style against the Directorate General of der can learn from Azadian’s column. Armenians who question why weliberal arts school with the specific Foundations seeking the return of the still pursue the call for justice for the 1915 massacres will also enrich theirpurpose of preparing teachers and pro- Sanasarian Shopping Center (khan) in thinking as we approach the 100th anniversary of the Turkish genocide offessionals in various fields to assist Istanbul. Even though the court our ancestors in historical Turkish-held Armenia.the rapid development of Western imposed a temporary injunction, freez- The role of the Armenian press is vital to informing our Armenian cause.Armenia’s economy. During its brief ing all transactions involving the build- Thank you Mr. Azadian for your powerful think-piece commentary.existence, the College produced hun- ing’s disposition, the Directorate MITCH KEHETIAN, Allen Park, Mich.dreds of graduates, including many General of Foundations declared thatwho rose to prominent positions. it will not abide by the court’s order.Armen Garo, the Armenian Republic’s The Patriarchate’s lawyer Elbeyoglufirst ambassador to the United States reacted by declaring: “This runs Mining company to expandin 1918, was an alumnus of Sanasarian counter to all international legal Karabakh operationsCollege. [norms] as well as the Treaty of Garin was an important base of Lausanne. The Patriarchate is still in In what authorities in Stepanakert say will be Nagorno-Karabakh’s largestoperations for the Armenian possession of the title deed,” Hurriyet economic project in a decade, a leading Armenian mining company has officiallyRevolutionary Federation reported. announced plans to invest about $80 million in developing another copper and(Dashnagtsoutyoun) and its leaders In the past, when I criticized the molybdenum deposit in the territory.who had taken residence there before Patriarchate for making public The Kashen deposit in Karabakh’s northern Martakert district contains an1915. One of ARF’s founders, Rostom, Cont’d on page 10 estimated 17 million tons of rock rich in the two non-ferrous metals.
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 2 AVRIL 2012 / MONDAY APRIL 2, 2012How will the Canadian Museum for TCA Arshag Dickranian high schoolHuman Rights represent Genocide? wins 1st place in “Franklin Lu Hands-On Toronto, Canada—The International Institute for Genocide and Human Competition” of DWP’s Science BowlRights Studies (A Division of the Zoryan Institute) (“IIGHRS-Zoryan”) was invit-ed to a public gathering in Winnipeg by the Canadian Museum for Human Rights(“CMHR”) in April 2003, after an initial meeting with Gail Asper in Toronto. As aCanadian institution, we lent our name publicly in support of the CMHR at anearly stage. Our early enthusiasm diminished over time, owing to the politics surroundingthe museum. Owing to such politics, we still have no idea how the ArmenianGenocide and other cases will be represented in the CMHR. The IIGHRS-Zoryanmade a detailed presentation to CMHR officials in December 2009, as part of itspublic consultation, on how to represent genocide in general, and the ArmenianGenocide in particular. When we found that the public consultations were notbeing taken into consideration by museum officials, and there was an outcryfrom various communities about what they felt was unfair treatment, we subse-quently issued two public statements on this issue in February and August 2011,and wrote directly to Stuart Murray, the museum’s President and ChiefExecutive Officer. None of the points have been dealt with by the CMHR, norhas our letter been responded to. The arguments can be read in detail on the IIGHRS-Zoryan website, at http://www.genocidestudies.org/Announcements/How%20Genocide%20Should%20be%20Represented%20in%20the%20CMHR%20v20.pdf and http://www.genocidestudies.org/Announcements/Genocide%20Multiculturalism%20and%20the%20CMHR.pdf The essence of the arguments is as follows. Left to right: Students Aram Ekimyan, Artur Mazloumian, The lack of responsiveness of the CMHR and the absence of information Armine Sanosyan, Morris Sarafian along with senior science teacherabout how cases of the gross violation of human rights will be represented raise Ms. Nanor Markarianquestions as to which cases will be included, how much space will be allotted toeach case, what their content will be, if they will have a permanent or only tem-porary exhibit, and how these decisions are made. Moreover, there is a close Los Angeles, March 19, 2012 – and built a remarkable mechanicalrelationship between the gross violation of human rights and genocide that is On Saturday February 25th, TCA claw to pick up and transport objects.being neglected in the museum’s planning. Unless we study such cases compara- Arshag Dickranian School’s high The LADWP Science Bowl is antively, the lessons that can be learned are of limited value, particularly with a school students won first place in the official regional competition of theview to the prevention of such cases. “Franklin Lu Hands-On Competition” Department of Energy National In trying to fend off criticism from various community groups over its han- of the Regional Science Bowl Science Bowl and is open to all publicdling of these issues, the CMHR posted a statement on its website, originally Competition held at the Los Angeles and private schools of the Los Angelesappearing as a letter in the Globe & Mail on March 23, 2011, that the museum is Department of Water and Power’s Unified School District (LAUSD) or innot about genocide and never was. The August 2011 IIGHRS-Zoryan editorial John Ferraro Building in downtown. Inyo and Mono counties.rebutted this with explicit statements to the contrary from the museum’s own This was the second time ADS stu- “Success in this competition showspublicity. The editorial also argued the benefits of studying the known cases of dents impress the science community how our teachers are dedicated, howgenocide on a comparative basis. Finally, the editorial pointed out that as a fed- of LADWP after winning first place in serious our students are and how welleral institution, the CMHR was legally required to adhere to the official the same competition in 2008. they are prepared to present theirCanadian policy of multiculturalism, which is to integrate all citizens into Under the guidance of the senior school and their community in the sci-Canadian society and treat them fairly and equally. science teacher Ms. Nanor Markarian, entific community of Los Angeles…I We recently learned from Armenian community representatives that the twelfth graders Morris Sarafian and sincerely congratulate our teachersmuseum will include the five genocides officially recognized by Canada’s Armine Sanosyan, eleventh graders and students for this prestigious suc-Parliament, including the Armenian Genocide, but we still do not know how Aram Ekimyan and Onnig Ashikyan, cess,” said Principal Vartkesthey will be represented or how the CMHR will deal with the fundamental ques- and 10th grader Artur Mazloumian Kourouyan.tions raised in our two public statements. It seems that the CHMR is playing answered science related questionscommunity politics by contacting different groups at different times, whileignoring the challenging questions raised by an institute whose mission is thestudy of these very issues. We raise these issues today to make the Armenian UAF contributed $33.3 millioncommunity aware of what has transpired over the past eight years. The IIGHRS-Zoryan calls upon the Armenian community of Canada to speak with one voice of aid to Armenia in 2011and to demand answers to these questions, for which we have been awaiting ananswer for a long time. Glendale, CA – The United Armenian Fund contributed a total of $33.3 mil- lion of assistance to Armenia during fiscal year 2011, including $28.6 million worth of mostly medicines and medical supplies, and $4.7 million to renovate six schools in the earthquake zone, according to the latest audit of its financial Erdogan accuses statements. The UAF devoted less than 1% of its total revenues to administrative expens- Israel of Genocide es, allocating the remaining 99% to assisting the people of Armenia and Artsakh, according to the audit. During its 22 years of operations, the UAF delivered to Armenia a grand total ANKARA (UPI) — Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan of $632 million worth of relief supplies on board 158 airlifts and 1,942 sea con- accused Israel of state terrorism and genocide against Palestinians in Gaza. tainers, as of September 30, 2011, the end of UAF’s last fiscal year. Addressing Parliament, Erdogan accused Israel of committing a slow but The UAF is the collective effort of the Armenian Catholic Eparchy, Armenian systematic massacre that he said started at the beginning of the 20th centu- General Benevolent Union, Armenian Missionary Association of America, ry, the Hurriyet Daily News reported. Armenian Relief Society, Diocese of the Armenian Church of America, and Erdogan’s comments came in response to the latest round of violence in Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America. which hundreds of rockets were fired at civilian targets in southern Israel from the Gaza Strip and 26 Palestinians, the majority terrorists, were killed hostages in the hands of the Turkish in retaliatory airstrikes. Armenian Patriarchate... government. Since this article com- Erdogan called on local media to refer to the Palestinians fighting against Cont’d from page 9 mends the Patriarchate’s bold legal Israel as “resisters” and not terrorists or militants, because their only aim is action, I am concerned that my words to defend themselves against Israeli forces, the paper said. statements against Armenian national of praise might make some Armenians Relations between the two countries have deteriorated since an Israeli interests, I was accused of not fully in Turkey just as uncomfortable. I am commando raid on the Turkish ship Mavi Marmara participating in a flotilla appreciating the special circumstances simply trying to be fair and even-hand- in May 2010 that killed Turkish activists attempting to end the Israeli naval under which Armenians live in Turkey, ed, offering criticism or praise, as the blockade of Gaza. and was told to show more sensitivity occasion merits. to the fact that they are basically

×