Abaka 20 01-2014

1,460 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
97
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 20 01-2014

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ LX& TARI JIU 1920 :RKOU<ABJI% 20 |OUNOUAR 2014 • VOL. XXXVI, NO 1920 • LUNDI, 20 JANVIER 2014 • MONDAY, JANUARY 20, 2014 Tigran Sargs;an^ ªm;xi laroua‘ a,.atanq ke spash 8Myzi larova/ a,qa6 dank gu sbase95 3a36 dararyx war[abyd` Dic6 ran Sarcsyan` 9 #ovn6 varin5 paxovmu gadary6 low ga-awarov;yan 2014 ;ovagani a-a]in nis6 di1 8A-a]in 3an2narara6 ganu5 or g4ovzym dal5 hydyvyaln e7 mynk has6 dada/ ynk 2014 ;ova6 gani cyraga3 qntirnyru` usd naqararov;ivnny6 rov1 Gu qntrym 2yr cy6 raga3 qntirnyru` usd naqararov;ivnnyrov1 Gu qntrym 2yr cyraga3 qntirnyru yv darovan /raciru zancova/a3in lradovagan mi]oxnyrow nyrga3axnyl myr hanrov;yan5 orbeszi hanrov;ivnu 2014 ;ova6 ganin garyliov;ivn ovnyna3 wyrahsgylov ga-awa6 rov;yan cor/ovneov;ivnu usd naqararov;ivnny6 rov956 usav war[abydu1 )ragarci a-a]in isg harxow ga-awarov;ivnu hasdadyx 2014 ;ovagani ir cor/ovneov;yan 100 gedyre pa.gaxa/ cyraga3 qntirnyru5 2014 ;ova6 gani cor/ovneov;yan mi]oxa-ovmnyrov yv cyraga3 qntirnyrov himnavorovmnyru1 Oc ;us h^ anouani gro[ L;uon >;co;ane Ha3ryni ar2agacir yv naqacahagan mrxanagi ar=anaxa/ cro. Lyvon Qy6 [o3yan5 8 #ovnovar 2014-i yrygo3yan5 ir hocin avan6 tyx yrgar amisnyr ano.ok hivantov;yan tem ba3karyle ydk1 N,ynk5 or Ha3asda6 ni ga-awarov;ivnu ha.or6 tacrov;ivn mu hrabara6 gylow 3a3dna/ e5 ;e an6 vani cro. Lyvon Qy[o3yani ;a.man hamar sdy./ova/ e 3adovg ga-awaragan 3an26 na=o.ow1 G;rmania patrast h ocncazn;l Sourio qimiakan xhnq;rou niuj;re Cyrmanio3 ga-awarov6 ;ivnu 9 #ovnovar 2014in5 Sovrio3 kimiagan zenkyrovn wyrapyryal ov,acrav 3a3dararov6 ;yamp mu hantes yga/ e1 Ga-awarov;ivnu 3a3d6 na/ e5 ;e Cyrmania ampo.]agan badras6 dagamov;ivn 3a3dna/ e Sovrio3 war[agarci ovnyxa/ kimiagan ;ovnavor niv;yrovn o[n[axovmu ir ho.yrovn wra3 gazmagyrbylov1 L;®nain {araba[i Fanrap;touj;an anka.oujiune yanczo[ ørinagi‘ me n;rkaazoua‘ h Qali`ornio .orfrdaranin AMN Kalifornia nahanci qor6 hurtaran nyrga3axova/ e Ly-na3in >arapa.u ipryv inkni,qan bydov;ivn jan[xo. ov Miaxyal Nahancnyrovn za3n yvs jan[xnylov go[ uno. 0ri6 naci/u1 Aniga nyrga3axovxa/ e Los Anjylusen undrova/ tymograd bad6 camavor5 nahanca3in qorhrtarani 3adgaxovmnyrov 3an2na=o.owi naqa6 cah Ma3k Ga;on1 A3s masin5 usd PanArmenian.net-i5 gu cre 8Azadov6 ;ivn9 -adioga3anu` 3.ovm dalow Amy6 riga3i ha3gagan qorhovrtu1 Ha.ortacrov;yan hama2a3n5 AJR 32 0rinaci/u5 masnavorabes5 gu 3i6 ,yxne Miaxyal nahancnyrov bad6 mov;ivnu` gabova/ 8inknoro,man yv =o.owrtawaragan angaqov;yan9 =o6 .owovrti iravovnkin hyd1 Ma3k Ga;o3i q0skow5 0rinaci/i m,agman un;axkin a,qada/ e ha3 hama3nki yv anor agna-ov nyrga3a6 xovxi[nyrov hyd5 aba avylxovxa/ e56 8#adgabes badiv ovnim nyrga3ax6 nylov a3s 0renstrov;ivnu a3n 0ru5 yrp a,qarhi ha3yru irynx undaniknyrov yv sirylinyrov hyd gu d0nyn Sovrp ?novntu91 Amyriga3i ha3gagan qorhovrtin hama2a3n` Kalifornio3 0renstir marmni yrgov baladnyrov go.me un6 tovnovylov baraca3in 0rinaci/i badjenu bidi ‘oqanxovi Miaxyal Nahancnyrov naqacahin5 AMN6i Kongresi ?yrago3di yv Nyrga3axov6 xi[nyrov baladi kardov.arov;ivnny6 rovn5 amyrigyan kongresi me] Ka6 lifornio3 badoviragov;yan polor an6 tamnyrovn1 Mislantai qa[aqap;tarane yancza‘ h Faoz Z;[aspanoujiune Amisnyr a-a] 8Ara6 rad9 Ha3gagan miov6 ;yan go.me Mislanda3i ka.akabydaranin nyr6 ga3axova/ Ha3ox Xy.as6 banov;yan jana[man pa6 ana2yvu wyr]abes sda6 xav sbasova/ artivnku1 Pana2yvin miaxa/ er @aq miov;ivn govsag6 xov;ivnu (Izquierda Unida), orovn q0snag Sal6 vador Garsia de la Motan (Salvador Garcya de la Mota) harxu nyr6 ga3axovxa/ er ka.aka6 bydarani 3a-a]iga3 nisdi knnargman1 Nis6 din nyrga3 ein walyn6 sapnag ha3yr5 sbana6 xinyr1 Paxman q0skow han6 tes ygav Salvador Gar6 sia de la Motan5 or hagirj nyrga3axovx xy6 .asbanov;yan ‘asdu5 hydyvanknyru` jana[ovmu tnylow koveargov;yan1 Anor q0skin hydyvyxan =o.owrtagan govsag6 xov;yan (Partido Popular) yv Soxialisdagan govsagxov;yan (Partido Socialista) q0snagnyrov` Gloria Alonso3i (Gloria Alonso) yv Maria Qose Martinys M0ra3i (Maria Jose Martinez Mora) ylo3;nyru5 oronk naq par2r cnahadyxin 8Ara6 rad9 ha3gagan miov6 ;yan cor/ovneov;ivnu ka.akin5 marzin yv yrgrin me]5 aba ivra6 kan[ivru ir hama2a36 nov;ivnu dovav xy.as6 banov;ivnu jan[nalov yv martgov;yan tem 3an6 xanku tadabardylov hamar1 A3novhydyv dy.i ovnyxav koveargov;ivnu5 orovn =amanag5 in[bes yv g4agngalover5 yryk govsagxov;ivnnyrov an6 tamnyru mia2a3n go.m koveargyxin` ba,d0na6 bes jan[nalow Ha3ox Xy.asbanov;ivnu1 A3tbisow5 47.000 pnag6 [ov;ivn yv 100-en avyli azcov;ivn ovnyxo. a3s ‘okr ka.aku tar2av Sbanio3 a-a]in ka.aku5 <ar7 e] !%
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 20 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 20, 2014 Dinki ungyrnyr` 8Dinki sbanov;ivnu 1915 ;ovaganen sgsa/ cor/un;axin ,arovnagov;ivnn e9 :ovrkio3 me] hradaragovo. 8Ag0s9 ,apa;a;yr;i himna6 tir qmpacrabyd Hrant Dinki ungyrnyru Yryk,ap;i5 #ovnovar 7-in havakova/ ein tada6 ranin a-]yv` irynx a]agxov6 ;ivnu 3a3dnylov Dinki sbanov6 ;yan cor/ow wyrsgsa/ tada6 gan cor/un;axin1 :rkagan 8T249 lradovagan ga3ku dysaniv; mu badras6 da/ e Dinki ungyrnyrov mamlo3 asovlisin masin1 Ylo3; ovny6 xo.nyru untc/a/ yn5 or Dinki s b a n o v ; i v n u 1915 ; o v a g a n e n sgsa/ cor/un;axin ,arovna6 gov;ivnn e5 yv Hranti sba6 nov;yan paxa3a3dovmu :ovrkio3 mov; anxyali lovsapanman a,6 qadanknyrovn me] garyvor ka3l mu bidi ulla31 Anonxme megovn hama2a3n` a3n5 in[ dy.i ovny6 xa/ e wyr]in harivramyagin5 xo3x gov da35 or :ovrkio3 me] ha3 sbannylu soworagan yv anbadi= yryvo3; mun e1 Havakova/nyru paxacan[a/ yn` 8#anovn Hranti5 3anovn artarov;yan95 8Martasban6 nyru ba,dbano.nyru go.mna6 gix yn 3anxacor/ov;yan95 in[6 bes nayv 3a3dna/ yn5 or Dinki sbanov;yan hydabntovmu bi6 di [avardi a3nkan adyn5 or irynk za3n ‘agova/ [yn nga6 dyr1 Naqarar Nalbandyan nyrga3axovxa/ e ha36‘yrovagan 3arapyrov;ivnnyrov zarcaxman 2y-k pyrova/ hama2a3nov;ivnnyru Lima3i me] ba,d0nagan a3xylov;yamp cdnu6 vo. HH ardakin cor/ox naqarar Etovart Nalbandyan “yrovi ACN tivanacednyrov a-6 ]yv #ovnovar 7-in hantes yga/ e Ha3asdani ardakin ka.akaganov;yan masin /avalovn ylo3;ow1 A3s masin gu dy.ygaxnyn HH AC na6 qararov;yan mamovli5 dy.ygadovov;yan yv hasaraga3nov;yan hyd gabi war[ov;ynen1 Etovart Nalbandyan ir ylo3;in me] nyrga6 3axovxa/ e ha36‘yrovagan 3arapyrov;ivnnyrov zarcaxman nbadagow Lima3i me] ga3axa/ ardakin cor/ox naqararnyrov hantibman 2y-k pyrova/ hama2a3nov;ivnnyru5 yrggo.m ha6 macor/agxov;yan hy-angarnyru5 ladinamyri6 gyan yv a3l dara/a,r]annyrovn hyd Ha3asda6 ni ‘oq6cor/agxov;ivnu5 mi]azca3in yv da6 ra/a,r]ana3in ,ark mu qntirnyrov wyrapyryal Ha3asdani m0dyxovmnyru1 Ha3asdani ardakin ka.akagan cyradys6 [ov;yan .ygawaru manramasn nyrga3axovxa/ e .arapa.yan himnaqntri qa.a. garcavorman ov..ov;yamp Ha3asdani yv mi]azca3in han6 rov;yan go.me cor/atrovo. ]ankyru` untc/ylow5 or Ha3asdanu YAHG Minski qovmpi hama6 Yreg al ,arovnagovyxav Hrant Dinki sbanov;yan ta6 dawarov;ivnu5 or meg han6 crovanen tebi mivs hancrovanu gu k,ovi yv 3a3dni [e ;e da6 gavin orkan bidi ka,k,ovi yv artivnk mu bidi da|31 In[bes gu 3i,ovi5 Wj-apygu wyr]in ancam pygana/ er tadaranin a3n oro,ovmu ;e a3s qntrin me] ca.dni gazmagyrbov;ivn mu [gar1 Wj-apygi a3s oro,ovmen wyr] tadawarov;ivnu ,arov6 nagovyxav ov mdav nor ‘ovli mu me]1 Yregovan nisdi un;axkin tadaranu oro,yx or 2yrpa6 galovin nayv ampasdanyalnyr )sman Ha3al ov Ze3nel Abidin Yawovz1 Tadaranin oro,ovmen anmi6 ]abes wyr] yrgovkn al 2yrpa6 galovyxan1 8MARMARA9 8 #ovnovar 2014 <abajaj;rj ABAKA Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN naqacah yrgirnyrov hyd hamady. bidi ,arov6 nage himnaqntri paxa-abes qa.a. gar6 cavorman ov..ova/ cor/un;axu1 Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Ha3asdani hyd sahmana3in harxyrov qorhrtagxagan =o.ow Garsen gu ha.ortyn or Givmrii me] hantibovm mu ga3axovxin meg go.me :ovrkio3 sahmana3in Ar’a[a35 Acyaca yv Digor cava-agnyrov cava6 -abydnyren ov ;ovrk sahma6 na3in zinovoragan miavornyrov antamnyren pa.gaxyal bad6 viragov;ivn mu yv mivs go.me Ha3asdani sahmana3in War6 [a3innyrov badoviragov;ivn mu1 Hantibman un;axkin go.6 Yrgov hoci yvs 2yrpagalovyxav Hrant Dinki sbanov;yan gabagxov;yamp myru knnargyxin sahmana3in p-naparovmnyrov yv asonx tem mi]oxa-ovmnyrov5 anasovnnyrov hivantov;ivnnyrov yv anasovn6 nyrov ‘aqsdaganov;yan5 sah6 mana3in karyru yv xovxani,6 nyru wyradysov;yan yn;ar6 gylov nman harxyrov masin1 Dysagxov;yan un;axkin ha36 gagan go.min ‘oqanxovyxav or :ovrkia mi]azca3in cydni wra3 zanazan naqa2y-nov6 ;ivnnyr ovnyxa/ e 31 #ovlis 2013 ;ovaganin Ha3asdani zinovornyrov go.me zarnovy6 low sbannova/ ;ovrk howiv Movs;afa Ivrkeri gabagxov6 ;yamp1 +o.owagannyru mivs go.me oro,yxin or irynx 3a]ort han6 tibovmu ga3axnyn a3s dari Mard amsovan me] a3s ancam :ovrkio3 ho.yrovn wra31 8MARMARA9 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.”
 3. 3. LUNDI 20 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 20, 2014 • ABAKA • 3 Q;man anmo-anali d0nagadarov;ivn :7M7M76i me] Hbardali yv ovraqali yry6 vo3; e5 yrp :7 M7 Miov;yan 3argin nyrkyv5 meg ,ap;ovan un;axkin5 Nor Darin sgizp g4a-ne iryra3a]ort5 ‘a3lovn yv gadaryal 2yvow gazmagyrbu6 va/ yrgov 2y-nargnyrow1 Amanori qraqjanki hma3ken yv 3a]o.ov;ynen hrabovrova/5 ‘a’ak 3a-a]axav5 or a3t 2y-nargin 3a]orter` Q;man d0nagadarov;ivnu1 In[bes mi,d5 nyrga3 y.an novirova/ an2yr5 or ,dab gyrbow yv mi kani 2y-kyrow gazmagyrbyxin yv iragana6 xovxin a3t 3a3dnova/ ‘a’aku5 ancam mu yvs nyrganyru ovraq bahylow yv anmo-anali 3ov,yr ar2anacrylow1 <apa; 4 #ovnovar 2014-i yrygo3yan ji,t =amu 8:30-in :7 M7 Miov;yan 8Dok;7 #a6 rov;ivn yv Sima Arzovmanyan9 Srahu5 or zartarova/ er ivra3adovg cy.yxgov;yamp5 lyx6 va/ er nyrganyrov qov-n paz6 mov;yamp1 Ovraq m;nolord gu direr amenovryk7 poloru irar gu ‘oqanagein Nor darova3 a-;iv ]yrm ma.;anknyr yv ancam mu yvs yga/ ein mias6 napar d0nylov ha3gagan Q;ovmu1 :7 M7 Miov;yan Adynabyd Diar Ar;0 Manovgyani pari calovsdi q0skyrow qraqjanku paxova/ hamarovyxav1 <ad hajyli m;nolord gu sdy./er arhysdawar=0ren ir cor/u gadaro. DJ Sarcis <akaryani nyrga3ov;ivnu7 anor hramxovxa/` undrova/ yrcyrov xangu gu cohaxner unthanovrin yv qantawa-ov6 ;ivnu gu baher ir caca;na6 gedin1 No3nbes cy.yxig anagngal y.av5 da.antavor yridasar6 tovhi` Klo3e Balyani yrcy6 xo.ov;yamp yrcyrov ,arku1 An ir inknawsdah gadaro.ov6 ;yamp gu ka.er nyrganyrovn pov-n /a’o.]o3nnyru1 Nyrganyrovn hamar my/ ovra6 qov;ivn y.av lsyl my/ hampav ovnyxo. yrci[ Mar;en Yorgan6 xu7 an ir yrgar darinyrov ‘or2a-ov;yamp yrygon al avyli ruva/ Anii avyragnyren bad6 gyru noviryx :7M7Miov;yan5 had mu yvs avylxnylow Miov;yan badgano. ar=ykavor bad6 gyrnyrov ,arkin1 Arvysda6 cidovhin ir garcin` ,y,dyx m,ago3;i garyvorov;ivnu ha6 3abahbanman cor/un;axin me] yv qraqovsyx nyrganyrovn5 or par2r yv a-o.] bahyn myr joqaxovx` nyrganyrovn hram6 xunylow ‘ovn] mu undrova/ ha3gagan yv 0dar yrcyrov ,ark mu1 Aba5 nyrganyrovn anovnow` Diar Ar;0 Manovgyan ,norha6 galov;yan q0sk ov..yx sir6 va/ yrci[ Mar;en Yorganxi ‘a’ak 3a3dnylow5 or 3ajaq nyrga3 cdnovi Miov;yan 2y-6 nargnyrovn1 Ydku5 =amu hasa/ er5 or Brn7 Adynabydu ir ,norha6 galagan q0sku ov..er so3n 2y-nargi 3a]o.ov;yan clqavor baraclovqnyrovn1 An a-an6 2in gyrbow 3i,yx` Sarcis Ma6 ra,lyani5 _ovpen N,anyani5 Byrj Ke0seyani yv Byrj Kiv6 ’elyani anovnnyru1 Nayv an6 cam mu yvs ,norhagalov;ivn 3a3dnyx Diar Ara Balyanin yv ir undanikin5 oronx a,6 qadanki ,norhiv my/ 3a]o6 .ov;yamp bsagovyxav Ama6 nori 2y-nargu1 A3novhydyv Brn7 Manovgyan hraviryx digin El0 Der Myl6 konyanin5 or ir go.me c/ac6 m,ago3;u5 orowhydyv an miag a b a how yra,qikn e myr ha3 mnalovn1 Avardin Brn7 Manovgyan go[ urav5 or polors ;igovnk gancnink irarov yv hy-ov mnank amen dysagi pa=anarar ararknyre5 nayv 3arcynk yv si6 rynk zirar1 Barahantesin dy.i ovnyxav wijagahanov;ivn1 Novernyru anwyr]anali 3a]ortaganov6 ;yamp gu pa=nover 0rova3 paq6 davornyrovn1 M0davorabes hinc =am yr6 garo. d0nagadarov;ivnu ha6 sa/ er ir avardin1 Nyrgany6 rovn temkyrovn wra3 c/acrova/ er cohovnagov;yan yv ovraqov6 ;yan arda3a3dov;ivnnyru1 Isgabes ,norhavoryli e :7M7M6i war[ov;ivnu5 or o[in[ [qna3yx gadaryal 3a]o.ov6 ;yamp bsagylov hamar a3s 3i6 ,adagyli zo3c 2y-nargnyru1 @yr war2ku gadar5 3aradyv 3a]o.ov;yan ma.;anknyr polorin1 Nyrga3 mu
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 20 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 20, 2014 8Los Anjylus :a3ms96u gu cre` Dicran Mansovryani 2a3na3in a,qarhu a-y./ova/a3in e Ha3 my/anovn yra=,dahan Dicran Mansovryan a3s amis bidi ta-na3 75 darygan1 Da.anta,ad yra=,dahani gyankin ov sdy./acor/ov;yan5 u s d A r m e n p re s s . a m - i 5 a n t 6 ratar2a/ e amyrigyan 8Los Anjylus :a3ms9 ;yr;u` 3adovg dy. 3adgaxnylow qmpaciri sivnagin me]1 8Mansovryani ocy,n[o. yra=,dov;ivnu g4ar6 d a x o l e 20-r t t a r o v h a 3 = o 6 .owovrti gaxov;ivnu yv m,da6 ga3ovn m,ago3;u1 An a3n yra6 =u,dahannyren e oronk yrpyk [wadnyxin no3nisg meg no;a1 Anor 2a3na3in a,qarhu a-y.6 /ova/a3in e1 An cide5 ;e ovr ;aknova/ yn yra=,dagan cor/iki amynacravi[ yv cy6 .yxig hn[ivnnyru1 Meg ancam lsylow Mansovryani yra=u,6 dov;ivnu` anhnar e za3n mo-6 nal956 cra/ e ;yr;u1 Dicran Mansovryan /na/ e 1939 #ovnovar 27-in Be3rov;1 Ha3rynatar2ov;yan jana6 barhnyru za3n pyra/ yn Ha6 3asdan` Ar;igi ,r]an5 ovr pnagov;ivn hasdada/ e Man6 sovryannyrov undaniku1 Man6 sovryani sdy./acor/ov;ivn6 nyru` gamyra3in yv cor/ika3in5 pazmixs gadarova/ yn naqgin Qorhrta3in Miov;yan m,agov6 ;a3in gytronnyrovn yv arda6 sahmani me]5 par2r cnahad6 va/ irynx cy.arovysdagan angrgnyliov;yan5 polorowin nor azca3in olordnyrov paxa6 3a3dman ,norhiv1 Noraco3n mi]oxnyrovn hmd06 Tavi; #arov;ivnyan paxa3a3da/ e (YQQW) 2my-na3in nsda,r]ani 0ragarcin masin Yvroba3i Qorhovrti Qor6 hurtaranagan Wyha=o.owi (YQQW) 2my-na3in nsda,r]ani 0ragarcu ;eyv anmi]agan0ren Ha3asdanin [4a-n[ovir5 sa6 ga3n nyra-ova/ yn yrgri hamar hydakrkrov;ivn nyrga6 3axno. pazma;iv harxyr1 A3s masin 3a3dna/ e (YQQW6i me] Ha3asdani badovira6 gov;yan .ygawar` Tavi; #a6 rov;ivnyan1 An nayv [e paxa-a/ wyha6 =o.owi nsda,r]ani un;axkin adrbe3janagan badovira6 gov;yan hyd hantibovmu1 8{ym gar/ovm5 or a3s nsda,r]ani un;axkovm nman hantibovm gu lini5 kani or wyha=o.owi na6 qacahi undrov;ivnnyr yn li6 nylov5 pa3x nayv [ym paxa6 -ovm956 usa/ e #arov;ivnyan1 Naqacahi undrov;ynen an6 gaq5 YQQW 2my-na3in nsda6 ,ur]ani 0ragarcin untcrgova/ yn Martov iravovnknyrov yvro6 bagan tadaranin me] Slo6 wakio3 yv Tanio3 ,ark mu tadavornyrov n,anagman5 Yv6 roba3i me] ca.;agannyrov5 sovriaxi ‘aqsdagannyrov hyd gabova/ yv a3l harxyr1 Tavi; #arov;ivnyani q0s6 kow` nsda,r]ani 0ragarcin ren dirabydo. ov zanonk la3n0ren gira-o. Mansovryanu a-a]inn er5 or hamatrov;yan =amanagagix hnarknyr nyr6 mov/yx Ha3asdan5 in[bes 0ri6 nag` nyoklasixizm5 dodyca6 fonizm5 wyby-nizm1 Yra=u,6 dahani sdy./acor/ov;ivnnyru my/ 3a]o.ov;yamp g4untovnovin Londoni5 “arizi5 H-omi5 Mi6 lani5 Wiynna3i5 Mosgova3i5 War,ava3i5 Niv6Yorki5 Los Anjylusi yv hama,qarha3in yra=,dagan a3l ma3raka6 .aknyrov me]1 Mansovryani sdy./acor/ov6 ;ivnnyru ha3gagan yra=,dar6 vysdi yv =o.owrtagan avan6 to3;nyrov hydakrkragan mia6 hivsov;ivn yn` arda3a3di[ my6 .ytinyrow yv par2raja,ag hn[yrancnyrow1 Cra/ e nayv yra=,dov;ivn ,ar=angarnyrov hamar` 8N-an co3nu95 8Gdor mu yrgink95 8Mynk ynk5 myr saryru95 8Jyrmag anovr]nyr95 8Hin 0ryri yrcu9 yv a3ln1 :rkagan 8Hurriyet Daily News9 gu 3i,e Anin hin ha3gagan ka.ak ullalu :rkagan 8Hurriyet Daily News9-u nyrga3axovxa/ e 2iv6 now /a/gova/ Anii lovsangar6 nyrov ,ark` 8Hin ha3gagan Ani ka.aku 2ivne /a/goxi dag9 wyrnacirow1 Lovsangarnyrovn gix n,ova/ e5 or Anin 8Mi]nataryan ha36 gagan ;acavorov;yan ma3ra6 ka.akn e95 or cdnova/ e =a6 managagix Ha3asdani yv Ary6 vylyan :ovrkio3 dara/knyrov my/ masin wra31 8Anin aryvylyan go.men ba,dbanova/ e girjow5 or gu 2yva6 vore Aqovryan cydu5 aryvmdyan go.men` Bostanlar gam ?a.goda2or howidow1 Aqovryanu Araksi wdagn e yv Ha6 3asdani ov :ovrkio3 mi]yv sahmani meg masu956 n,ova/ e lov6 sangarnyrovn gix dy.ygov;ivnnyrovn me]1 untcrgova/ harxyren hydakur6 kuragan e 3adgabes _asizmi yv anhantovr=o.aganov;yan tem -azmawarov;yan harxin knnargovmu1 N,ynk or YQQW 2my-na3in nsda,r]anu bidi mygnarge 2014-i #ovnovar 27-in yv bidi ,arovnagovi min[yv #ovnovar 31: Wyha=o.owin ov.yr2ow bidi timyn Avsdrio3 Ta,na3in war6 [abyd Wyrnyr Fa3manu yv Yvrobagan qorhrtarani na6 qacah Mar;in <ovlxu1 YQQW naqacahu nyrga3is +an Klod Mineonn e1 Yryvani me] dy.i bidi ovnyna3 jadragi a,qarhi a-a]nov;ivnu FITE6i ba,d0nagan ga3kin dy.ygov;ivnnyrow` 2015 ;ovagani a,qarhi d.amartox yv gananx qmpa3in a-a]nov;ivnnyru bidi ga3anan Yryvani me]1 A-a]nov;ivnnyru bidi un;anan n,ova/ ;ovagani Mard 1-15: #i,yxnynk5 or a,qarhi qmpa3in a-a]nov;ivnnyrovn gu mas6 nagxi amynahz0r dasu havakagan1 N,ynk5 or 2014 ;ovagani Mardin Yryvani me] bidi ira6 ganaxovi Yvroba3i anhadagan a-a]nov;ivnu1 Yryvanxi azniv warortu` [ovzyx sovriaha3en tram wyrxnyl Soworapar haga-agu gu badahi5 anor hamar g4ar=e a3s tragan yryvo3;i masin par2ra2a3nyl1 Yryvanxi5 haziv 24-u polora/ yridasart warortu5 Yryvani gytronen myz dy.a’oqyx B-o,yan civ.7 an janabarhi o.] un;axkin lov- er5 isg yrp dy. hasank5 an bntyx5 or iryn ha6 sanylik covmaru [ovzyr wyrxnyl5 orowhydyv mynk sovriaha3 ynk777 #ovzi[ er5 a3novamyna3niv hamozyxink5 ir 2000 tramu wyrxovx5 pa3x ir gyxova/kin hamar ,norhagalov;ivn 3a3dnyxink yv ma.6 ;yxink5 or a3t megu ovsanyli ulla3 a3n warortnyrovn hamar5 oronk haziv aryvmdaha3yreni 2a3n lsyn5 gu ‘or2yn grgna6 badigu wyrxnyl777
 5. 5. LUNDI 20 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 20, 2014 • ABAKA • 5 S7 ?nntyan D0nin A-;iv Hantisavor Badarac` Mon;reali S7 Cricor Lovsavori[ A-a]nortanisd Ma3r Ygy.yxvo3 Me] 2014;7 #ovnovar 6-i a-av0dyan Mon;realapnag ha3 havadaxyalnyru gu ‘ov;a3in tebi S7 Cricor Lovsavori[ ygy.yxin` nyrga3 cdnovylov a3t 0rovan Srpazan araro.ov;yan1 A-a]nortagan dy.abah Cyr7 D7 Na;an Ark7 #owhan6 nisyan or naqadysova/ er orbes 0rovan Badaraci[u5 o[ pa6 rynbasd y.anagi badja-ow [er grxa/ :oron;o3en wyrata-6 nal5 orow Badaraci[i bardaganov;ivnn sdan2na/ er Ar=7 D7 Wazcen khn37 Bo3ajyanu1 Araro.ov;yan nyrga3 er ov ir masnagxov;ivnu gu pyrer nayv Ygy.yxvo3 naqgin hocyvoragan6 nyren (a3=m Ha3asdan dy.a’oqova/) Cyr,7 D7 Ararad Srpa6 zan Cal;akjyanu1 Badaraci yrcyxo.ov;ivnu gu gadarer 8Gomidas9 tbrax tasu5 orn ovnynalow yrgar darinyrov hmdov;ivn ov ‘or2a-ov;ivn5 gu ,arovnager trsyvoryl a3t qovmpu 3adgan,o. cowyli magartag1 Dbavori[ er5 manavant5 Ba6 daraci avardin dy.i ovnyxa/ }r0rhneki araro.ov;ivnu1 Krisdosi mgrdov;ivnu madnan,o. ]ovrn 0rhnylov #ovnovar 6-i ygy.yxagan a3t garcu or gadarovyxav ipryv qa[i gnkaha3r ovnynalow Ygy.yxvo3 sbasavornyren Brn7 Ar;0 D0.ramajyanin5 nyrganyrovn hamagyx a-an2nabes aztyxig zcaxo.ov;yamp1 Qorimasd er5 an,ov,d5 ygy.yxagan araro.ov;yan =amanag Badaraci[ Der H0r 3avovr bad,aji karozu5 or Krisdosi ?novntu gu nyrga3axner o[ ipryv a-i; nover dalov5 a3l untha6 ga-agu5 a3t Srpazan ?novntow sdanalov a3nbisi 3adgan,a6 gan novernyr in[bes yn havadkn ov 3o3su5 sern ov miapanov;ivnu5 ha,dov;ivnn ov qa.a.ov;ivnu1 A34s er qorhovrtu ?nntyan d0ni5 a3n iratar2ov;yan orn arten avyli kan yrgov hazaramyag ir co3adyvovmow havadaxyal ovngntirnyrovn gu ha.orte hocygan lixk ov ]yrmov;ivn1 Artaryv5 a3s qorhovrtn er or karozi =amanag =o.owovrtin gu madovxer Der Ha3ru` ir cra/ [a’a/o3 hydyvyal do.yrow7 Ders /novyx yv 3a3dnovyx5 @ivn 2my-ow carovn pyryx` Myz 3o3s dovyx1 Ders /novyx yv 3a3dnovyx5 Ir dak ,n[ow sa-o3xn halyx` Myz ]yrmaxryx1 Ders /novyx yv 3a3dnovyx5 Ir sovrp srdow srdyr cyryx` Serow badyx1 Ders /novyx yv 3a3dnovyx5 Sovc ov ,ivan mqi;aryx` Xavn amokyx1 Ders /novyx yv 3a3dnovyx5 Q-ow martox kow6kow pyryx` Ov ha,dyxryx1 Ders /novyx yv 3a3dnovyx5 Ir gyankow myz gyank barcyvyx` O.ormyx ov A-a]nortyx1 #ovnovar 6-in5 S7 ?nntyan araro.ov;yan powantagalix ov hrabovri[ madovxovmin 3a]ortyx ja,gyro3;u` Ygy.yxvo3 Mari Manovgyan srahin me]1 A3sdy. anhra=y,d antratar2 gadar6 vyxav nayv S7 Cricor Lovsavori[ Ygy.yxvo3 Himnatrman 43-rt darytar2in or dy.i e ovnyxa/ 1970 ;ovaganin5 Tygdympyr amsovan yrgrort giragin5 yrp A-a]nortagan ‘oqanortn er Cyr7 D7 Wa[e Ark7 #owse’yanu5 isg ygy.yxvo3 cnovmn ov 0/ovmu gadara/` <norhk Badriark Calovsdyanu1 Mari Manovgyan ja,asrahin me] orbes hantisawar hantes gov car Brn7 Antranig <irinyanu orn ir ovnyxa/ bardavorov6 ;ivnnyru gu trsyvorer lavaco3n artivnavedov;yamp1 Ja,gyro3;in zovcahy- gu xovxapyrover nayv ygy.yxvo3 darytar2in wyrapyro. anhra=y,d ov,atrov;ivnu1 Anhargi [ynk ngadyr5 an,ov,d5 a3s6 dy. n,yl anovnnyrn a3n an2yrov oronk hantisaxan Ygy.yxvo3 darytar2u howanavoro. gnkaha3ryru yv oronk gadaryxin da6 rytar2i hamar badrasdova/ gargantagi hadovmu1 Sdoryv gu pyrynk anovnnyrn a3n an2navorov;ivnnyrov oronxme ivrakan[ivrn a3t bardaganov;ivnnyrov avardin sdaxav ar/a;ya3 gr/ka6 n,an5 orbes qorhrtani,` Ygy.yxvo3 43-rt 3i,ar=an a3t dary6 tar2i1 1. D7 yv Dig7 )nnig yv Mari “ilafyan 2. D7 yv Dig7 Ceorc yv Araksi #agopyan 3. D0k;7 yv Dig7 #arov;ivn yv Sima Arzovmanyan 4. D7 yv Dig7 J0n yv Kris;in Bov,ra Avacyan 5. D0k;7 yv Dig7 Ar;0 yv S0na Demirjyan 6. D0k;7 yv Dig7 Hra3r yv Manov, Der Ceorcyan 7. D7 yv Dig7 Cricor yv _0z Dicranyan 8. D7 yv Dig7 #agop yv S0na Janjikyan 9. D7 yv Dig7 +ira3r yv Anahid Dolar 10. D7 yv Dig7 Nyrses yv _akel D0.ramajyan 11. D7 yv Dig7 Allen yv Kris;in Fynyrjyan 12. Togd7 yv Dig7 Ar,avir yv Nadia Ge0njyan 13. D7 yv Dig7 Carl0 yv D0k;7 Wilma Givrivnlyan/Derbekyan 14. D7 yv Dig7 Sarcis yv Anov, Mara,lyan yv undanik 15. D7 yv Dig7 Mgrdi[ yv Larisa Canonjyan 16 Dig7 A3da Caribyan 17 D7 yv Dig7 _ober yv Zarovhi Ke,a3yan 18. D7 yv Dig7 Wahe yv Ani Keres;ejyan 19. Diar Tavi; Qlo3yan 20. D7 yv Dig7 Ara yv Hovri Covlyan 21. Diar Alyks Covntyr 22. Yorganx yv )r;aaslan undaniknyr 23. D7 yv Dig7 #agop yv :acovhi <irinyan 24. D7 yv Dig7 Antranig yv Armine <irinyan 25. D7 yv Dig7 Are; yv Mylisa Sonmez 26. D7 yv Dig7 Movrad yv Zovar; :acvoryan 27. D0k;7 yv Dig7 Edovard yv Mar;a Y.ia3yan 28. D7 yv Dig7 _affi yv Mari :yrzyan 29. Pr,7 Hampar Srg7 yv Dig7 Mari A.azaryan yv tovsdru` Adrine A.azaryan Wyru 3i,ova/ a-i;ow5 Ygy.yxvo3 /a-a3ov;ivn madovxa/ hydy6 vyal an2navorov;ivnnyrn sdaxan wga3acryr7 8Misak Govdsovzyan9 Badovo3 #ov,acirin ar=anaxav Digin Mari “ilafyan` orbes 2013 darovo3 ginu7 8Wahe Ke;li9 Badovo3 #ov,acirin ar=anaxav Diar >azar Me;` ir madovxa/ ygy.yxanover a,qadanknyrovn hamar7 Cnahadacryr sdaxan nayv Ceorc Atamyann ov Armen Ba6 jakyanu` orbes 2013 darovo3 Badani /a-a3o.nyr5 isg Digin Nylli Alyksanyan` orbes ygy.yxvo3 a,qadanknyrov =ra]an /a6 -a3o.1 Krisdosi ?nntyan d0nin novirova/ wyru pyrova/ so3n ngaracraganu g4am’o’ynk qdaxova/ badgyrow nyrga3axo. yv imasdavorova/ hydyvyal pa-yrow7 Krisdos ?nav yv #a3dnyxav )rhnyal e #a3dnov;ivnn Krisdosi @yzi myzi my/ avydis1 ARMINH QHØ<KHR:AN
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 20 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 20, 2014 Cyr,7 Der <ahan S7 Ybs7 Sarcisyan` 8Ha3 yryqanyrov /novntu lavaco3n abaxo3xn e ,arovnagovo. gyankin9 Halebi me] 2013-in 100 ha3 yryqa3 /na/ e1 A3s masin gu 3a3dne Pyrio3 :ymi Facebookyan e]u1 :ymi Pary]an A-a]nort Cyr,7 Der <ahan S7 Ybs7 Sarcisyan Nora6 /innyrov undaniknyrovn ama6 nori ov S7 ?nntyan zo3c d06 nagan a-i;nyrow noveri /rar6 nyr (ga;5 zcysd yv gynxa6 .a3in iryr) noviryx1 A3s cy.yxig ca.a’arin unta-a]yxin ygy.yxagan gaz6 magyrbov;ivnnyr yv azca3in6 nyr5 oronk niv;abes sadar hantisaxan /racri iraga6 naxman1 Ar=7 D7 Da;yv Avac Ka6 hana3 Mika3elyan 3a3dnyx5 or yryqanyru myr 3o3sn ov aba6 can yn5 aba ,norhagalov;ivn 3a3dnylow polor anonx5 oronk niv;abes yv paro3abes nyxovg gancnyxan a3s /racrin avyl6 xovx5 or novernyr sdanalov yrgrort a-i; mu bidi un/a36 vi polor anonx5 oronk a3s0r hnaravorov;ivn [ovnyxan nyr6 ga3analov1 ?racrin cor/nabes 0=an6 tago. ov masnagix p=i,g Joni Hadded ,norhavoryx nor yry6 qanyrow paqdavorova/ /no.6 nyru ov 3a3dnyx5 or ;eyv ba6 dyrazmagan kaosi me] g4ab6 rink5 saga3n dysnylow yryqa6 nyrov ovraq =bidu g4ocyvor6 vink1 Anxno. yrgov darinyrov dacnabi un;axkin pazma;iv zohyr dovink5 pa3x noryr /nan ov bidi ,arovnagyn /nil1 An nyrganyru 3ortoryx havadkow c0dybntovil yv Krisdosi 0ri6 nagow tasdiaragyl yryqanyru1 Pyrio3 Ha3ox :ymi Pary]an A-a]nort Srpazanu xn/ov6 ;yamp o.]ovnyx nyrganyru amanori yv S7 ?nntyan a-i;6 nyrow yv 3a3dnyx5 or ;eyv mart arara/u gu mda3.ana3 novi6 rylov5 parik unylov midku5 saga3n myr Deru` #isovs Kris6 dos I4nk e5 or martox srdy6 rovn me] parik cor/ylov ,norhku gu tro,me1 Aba q0sku ov..y6 low /no.nyrovn avylxovx5 or a3s mi]oxa-man gazmagyrbovmu gu midi ‘oqanxyl hydyvyal bad6 camnyru76 A6 Haga-ag yrgri t=ova6 rov;ivnnyrovn5 Asdova/ gu ,a6 rovnage myzi gyank barcyvyl1 A3s gyanku sosg mis ov osgor [e5 a3l` Asdov/o3 ,0,a’yli yv zcali 3o3sn e 2yr crgin me]1 Ma3ranalu asdova/a3in bar6 cyv e1 Srpovhi Mariam ma36 Ha3asdani me] 2014-in havanaganov;ivn ga3` zp0sa,r]ignyrov ;ivu hasnylov meg milioni Avenue Consulting Group qorhrtadovagan ungyrov6 ;yan ganqadysovmnyrovn hama2a3n` Ha3asdani me]5 0daryrgrya3 zp0sa,r]ig6 nyrov ;ivu min[yv 2014-i avardu darygan gu has6 ni m0d meg milioni5 or 20 ancam avyli e5 kan 2000-i xovxani,u1 A3s masin gu 3a3dne Armenpress-u1 8Wyr]in 10 darinyri un6 ;axkovm Ha3asdani zp06 sa,r]ov;yan olordu5 oru HH ga-awarov;yan go.mix cyraga3 olordnyri ,arkin e tasvovm5 zcali aj e cranxyl` darygan m0d 25 dogos1 Unt orovm5 wyr]in 5 darinyri un;axkovm dy.i yn ovnyxyl nayv zp0sa,r]ov;yan olordi oragagan ‘o’oqov;ivnnyr5 sdy.6 /uvyl yn hamabadasqan yn;aga-ovxova/knyr (par2ragarc hivranoxnyr5 snnti sbasargman /a-a3ov;ivnnyr), 2yvavorovyl yn ga3ovn cor/o. zp0sa,r]a3in yr;ov.inyr5 zarcaxyl yn /a-a6 3ov;ivnnyri yv sbasargman olordnyru956 n,ova/ e ungyrov;yan zygo3xin me]1 ranalow Asdov/o3 Ortin ir cirgn a-nylov ov ir ma3ragan ga;ow za3n snovxanylov paq6 davorov;ivnu abryxav1 P6 “a’akyxank hama3n martgov;yan usyl5 or Halebu gor/ana/ ka.ak e` a3o45 wdancova/ e` a3o45 t=ovar ba3mannyrov me] e` a3o45 sa6 ga3n mynk gu ,arovnagynk ab6 ril ov 3o3sow na3il abaca3in1 A3s yryqanyrov /novntu lava6 co3n abaxo3xn e ,arovnagovo. gyankin ov yrgiru grgin odki gancna/ ov /a.ga/ dysnylov myr havadkin1 #o3s yrgren ov ka.akes nyrs abro.nyrovn5 pa3x manavant 3o3s tovrsu ab6 ro.nyrovn1 Cyr,7 Srpazan Ha3ru me]py6 rovmnyr gadarylow S7 Avyda6 ranen usav7 8@yzi dramatru6 va/ a3s novernyru sosg niv;a6 gan novernyr [yn1 Anonx me] martox sern ov havadku ga31 Myr ‘a’akn e5 or yryqanyrov srdyrovn me] /lin a3s abrovm6 nyru` sirylov sovriagan myr ha3ryniku5 3o3sow abrylov ov havadalov anor ba3/a- aba6 ca3in1 Mynk` krisdonyanyrs Mi]in Aryvylken bidi [hy6 -anank5 orowhydyv aryvylyan a3s a’yrovn me] /nav Kris6 dos5 yv asdova/a3in ,norhku gu ,arovnage /nil ov /a.gil a3s yryqanyrovn untme]en91 Hovsg Srpazan ha3ru ,nor6 hagalov;ivn 3a3dnyx so3n /rac6 rin nyxovg gancno. polor gaz6 magyrbov;ivnnyrovn5 D7 Da;yv Avac Kahana3in5 azca3in noviradovnyrovn5 0=antag 3an2naqovmpi noviryal anta6 movhinyrovn yv t=ntag ba3man6 nyrov me] hampyrov;yamp co3a6 dyvo. Halebaha3 myr =o.o6 wovrtin1 Ha3asdanu` 8Amyna,ad ?qo.9 yrgirnyren gu hamarovi ?qo. martox ;ivu a,qarhi me] hydzhyde g4aji ov arten gu m0dyna3 milia-i1 A3s ma6 s i n g u h a . o r t e BBC-n ` 3 . o v m gadarylow amyrigaxi cidna6 gannyrov wyr]in ovsovmnasi6 rov;yan artivnknyrovn1 Usd a3t hydaz0dov;yan` 2012-in a,qarhi wra3 amen 0r cone meg clanag gu /qe 967 milion mart5 a3n baraca3in5 yrp 1980-in a3t ;ivu 721 milion er1 Haga-ag darovo. my/a6 /aval ba3karin5 /qo.nyrovn ;ivu5 usd hydaz0dov;yan5 g4avylna31 N,ova/ yn nayv a3n yrgir6 nyru5 ovr martig amyna,adu gu /qyn1 A-a]in horizona6 gani wra3 e Aryvylyan :i6 moru5 yrgrort` Indonyzian5 yrrort` Girabatii Hanra6 bydov;ivnu5 isg [orrort hori6 zonaganin me] Ha3asdanu1 Hncyagu g4yzra’age Pabova 6Nor Govinian1
 7. 7. LUNDI 20 JANVIER 2014 / MONDAY JANUARY 20, 2014 • ABAKA • 7 ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 20 JANVIER 2014 Coopération militaire accrue entre les Etats-Unis et l’Arménie Une délégation du Pentagone a étudié à Erévan les moyens d’accroître la coopération militaire des Etats-Unis avec l’Arménie a indiqué le ministre arménien de la Défense Serge Sargissian. Cette visite, au sujet de laquelle l’ambassade américaine s’est refusée à tout commentaire, coïncide avec l’annonce d’une aide militaire américaine à la Géorgie voisine. « Nous allons approfondir les questions de l’activation et du développement de la coopération militaire arméno-américaine lors de la visite d’une délégation du ministère arménien de la Défense aux Etats-Unis du 17 au 21 mars », a indiqué M. Sargissian à des journalistes. Le ministère arménien n’a pas indiqué la composition de la délégation de militaires américains. L’Arménie attend une aide pour « la modernisation de ses forces, la préparation d’un contingent de maintien de la paix et un approvisionnement matériel et technique », selon le service de presse du ministère de la Défense, cité par Interfax. L’Arménie est le plus fidèle allié militaire de la Russie dans le Caucase, mais les autorités d’Erévan ont entamé un rapprochement avec les Etats-Unis et l’OTAN. En vertu de cette initiative, les États-Unis prévoit fournir environ 1,5 millions de dollars sur deux ans pour soutenir le développement des capacités de maintien de la paix de l’Arménie. Cette nouvelle collaboration est un signal grave pour la coopération étroite entre la République d’Arménie et les Etats-Unis, qui met en évidence la volonté de l’Arménie de participer aux activités de maintien de la paix internationales au Kosovo, en Afghanistan et au Liban. L’Initiative des opérations de paix internationales (GPOI) est un programme d’assistance de la sécurité américaine financée par le gouvernement visant à renforcer la capacité internationale à mener efficacement des opérations régionales de paix par le renforcement des capacités des pays partenaires à former et à soutenir leurs compétences en matière de maintien de la paix, en augmentant le nombre de troupes militaires capables et des unités de police constituées (FPU) disponibles pour faciliter la préparation, le soutien logistique et le déploiement des unités militaires et des unités de police constituées pour les opérations de paix. Le GPOI a été lancé à titre de contribution des États-Unis au Plan d’action du G8 élargi pour accroître la capacité mondiale des opérations de paix, adoptées lors du Sommet G8 de Sea Island 2004. Initialement proposée comme un programme de cinq ans (exercices 2005-2009), le mandat de GPOI a été renouvelé pour une deuxième période de cinq ans (exercices 2010-2014). Les principaux objectifs pour les cinq premières années du programme (Phase I) inclus la formation de 75 000 soldats de la paix et de renforcement des capacités régionales pour mener des opérations de maintien de la paix. Dans la phase II, le programme se déplace vers la formation directe des soldats de la paix pour aider les efforts des pays partenaires à renforcer la capacité durable, nationale de formation de maintien de la paix . Le GPOI est financé par les opérations de maintien de la paix (OMP), géré par le département d’État des Affaires politico-militaires des ÉtatsUnis. La production en Arménie de tablettes et smartphones devrait commencer en 2014 L’Arménie a présenté ses premières tablettes Armtab et smartphones Armphone, créés par les spécialistes arméniens. La production en série des gadgets est prévue pour le début de 2014, a déclaré le Premier ministre Tigran Sargissian. La conception de dispositifs mobiles et leur logiciel sont créés en Arménie, l’assemblage a lieu aux États-Unis et à Hong Kong. La qualité des appareils n’est pas inférieure à ceux de célèbre marque, et leur coût sera nettement inférieur. Le premier smartphone russe YotaPhone doté de deux écrans a été présenté le 4 décembre. De surcroît, les appareils arméniens seront moins chers, le prix des tablettes devant osciller entre 250 et 280 $. Les premiers appareils produits ont été offerts à Tigran Sargissian. Suite à la page 8 Le nouveau Kurdistan : ami ou rival? Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et publié dans The Armenian MirrorSpectator en date du 23 décembre 2013 Le Moyen-Orient et le Caucase sont en plein changement politique, les événements évoluent à un rythme vertigineux et ceux restés en arrière risques d’être les perdants. Les grandes puissances ont certainement leur responsabilité dans ce tourbillon calculé, mais les puissances régionales sont également à la poursuite constante d’occasions pour ne pas être en reste. Récemment, une carte géographique a été publiée dans le New York Times dans lequel des planificateurs stratégiques du Moyen-Orient préconisaient une nouvelle fragmentation des pays de la région le long de lignes ethniques et religieuses, faisant valoir que les pays en question y avaient été incorporés artificiellement après l’effondrement de l’Empire ottoman, principalement par la décision arbitraire des pouvoirs coloniaux. Si cette logique était utilisée universellement, les cartes de nombreux pays auraient besoin d’être redessinées, à commencer par celle des ÉtatsUnis. Mais le but réel de ce mouvement est de réduire les pays du MoyenOrient à de mini-États afin de prévenir la montée de tous les chefs populaires tels Mossadegh, Nasser, Saddam Hussein, Kadhafi et Assad, qui ont tous causé des maux de tête, ou Bachar alAssad qui peut encore causer des maux aux puissances mondiales dans leur quête à vouloir émanciper et civiliser les nations respectives. Mettant de côté la division, les peuples autochtones de la région ont saisi l’occasion de s’affirmer et de se tailler des territoires qui se sont identifiés par leur droit ethnique. Le groupe le plus agressif est certainement le peuple kurde, qui a été divisé, asservi, massacré, utilisé et abusé tout au long de l’histoire. Les Kurdes semblent être sur le point de voir la plupart de leurs rêves et aspirations se réaliser, après tant de sang répandu, de larmes et de sueur. Les Kurdes eux-mêmes ont été divisés et ont été constamment utilisés contre l’autre par leurs dirigeants respectifs. Par exemple, en ce moment même, Erdogan utilise le Parti des travailleurs du Kurdistan contre la direction du Kurdistan irakien, en particulier Massoud Barzani, ou vice versa. Les Kurdes ont été une minorité agitée, une épine au pied de l’Irak, l’Iran, la Turquie et la Syrie. Les dirigeants de ces pays ont persécuté les Kurdes sans relâche, et continueront de le faire dans de nombreuses régions du Moyen-Orient. Le seul pays où les Kurdes ont été acceptés et traités comme des égaux a été l’Arménie soviétique, en dépit de leur histoire sanglante et leur rancune respective. Ils ont été utilisés par les sultans ottomans et les Turcs ittihadistes contre les Arméniens. Les Kurdes ont réalisé leur erreur historique en se joignant à Mustafa Kemal, fondateur de la République de Turquie, qui a utilisé son génie démographique en homogénéisant les divers groupes ethniques de Turquie, et en attribuant un nouveau label aux Kurdes « Turcs des montagnes. » Il leur a nié leur identité et essayé de prouver par une répression féroce que les Kurdes n’existaient pas en tant que groupe ethnique distinct. Même récemment, le nom de « Kurdistan » a été supprimé du procès-verbal du parlement de Turquie, où, ironiquement, servent de nombreux députés kurdes. Le traité de Sèvres (10 août 1920), qui a donné aux Arméniens un territoire de 160 000 kilomètres carrés, a également fourni une patrie aux Kurdes. A ce stade, il y a eu un jeu de donnantdonnant entre les Kurdes et les Arméniens en particulier à propos de Van, Mouch et la région d’Ararat. Mais toutes ces discussions étaient purement académiques alors qu’Atatürk négociait avec ses anciens ennemis du Traité de Lausanne (1923), et réduit toutes les nationalités de l’ex-empire au statut de minorité, dont les droits pouvaient facilement être piétiné par le dictateur d’un état unitaire. Alors que les Arméniens ont été anéantis de l’Arménie historique (ou sont entrés dans la clandestinité, comme l’histoire l’a prouvée), les Kurdes sont restés sur leur (et notre) territoire ancestral. Et ceux qui continuent d’habiter le territoire ont raison à 95%. Il est vrai que les Kurdes ont payé un lourd tribut de sang et de souffrance tout au long de l’histoire de la République turque. Leur lutte s’est étendue jusqu’à l’ère Erdogan. Dans le processus, ils ont perdu 40 000 âmes et 3 000 villages dans les montagnes, détruits afin de forcer les Kurdes à vivre dans les plaines parce que faciles à controler, d’où leur dicton : « les Kurdes n’ont pas d’amis dans le monde, à l’exception leurs montagnes. » À ce stade de l’histoire, les flots changent dans les relations arménokurdes. Certes, certaines considérations politiques doivent être également prises en compte. L’administration Erdogan a entamé un processus de paix avec les Kurdes, en prenant l’initiative audacieuse de négocier avec le dirigeant kurde emprisonné Abdullah Oçalan. Alors que cette initiative est acclamée partout dans le monde politique, il a rencontré une vive opposition de la part de ses rivaux militaires et laïques. L’utilisation de la langue kurde a finalement été autorisée et son enseignement dans les écoles privées a été toléré. En ce qui concerne les écoles publiques, il n’y a pas encore d’enseignement de la langue aux étudiants kurdes. Beaucoup de promesses faites par l’administration Erdogan n’ont pas été tenues. Cemil Bayik, le co-président de l’Union des Communautés du Kurdistan (KCK), l’organisation mère Suite à la page 8
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 20 JANVIER 2014 / MONDAY JANUARY 20, 2014 L’industrie doit devenir la priorité Premier annuaire informatique arménien de droit international de l’économie arménienne Vazgen Safarian, président de l’Union des Producteurs de marchandises domestiques, a réaffirmé que l’industrie devait devenir la priorité de l’économie arménienne. Il a déclaré que « le développement économique durable est basé sur la stabilité macro-économique, dans laquelle l’industrie et la politique industrielle joue un grand rôle ». En 1988 la production industrielle représentait 67,5 % du PIB de la république ; maintenant ce chiffre s’est réduit de 17 a 19 %. Vazguen Safarian a déclaré que pendant la période soviétique les métaux ferreux ont été importés de l’Arménie vers la Russie et l’Ukraine, mais aujourd’hui l’Arménie a du potentiel pour le développement de cette industrie, a condition que des entreprises correspondantes y soient construites. Selon M. Safarian, l’adhésion à l’Union douanière va devenir un stimulant direct pour le développement de l’économie arménienne. Dans un passé récent, l’Arménie a partagé avec la Russie un espace économique, culturel, industriel et économique commun. Un certain nombre de petites entreprises en construction de machines verront une augmentation de leur production. Le chef de l’Union a indiqué que l’Arménie a exporté des produits d’une valeur de plus de 290 millions de dollars vers les pays de l’Union douanière en 2012 et 260 millions de dollars pour les 11 mois de 2013. Erévan fête le 80e anniversaire de Paris Herouni Un événement dédié au 80e anniversaire de naissance du professeur et scientifique, ancien membre de l’Académie nationale des sciences d’Arménie dans les domaines de la radio-physique, la radio-ingénierie, et la radio-astronomie, Paris Herouni, a été célébré à Erévan. La Fondation Jeunesse de l’Arménie a présenté sa contribution de la science à la science. Paris Herouni était titulaire de la chaire « Systèmes d’antennes » (fondée par lui-même), à l’Université d’ingénierie d’État d’Erévan, ainsi que l’Institut de recherche Radio-physique. Paris Herouni est né à Erévan en 1933. À la fin de ses études de premier cycle, Herouni a étudié à l’Institut d’ingénierie de Moscou, où il a obtenu son diplôme d’études supérieures en technologie de radio en 1957. Il obtiendra son doctorat de philosophie en techniques de la radio, dans la même institution en 1965. Herouni a reçu de nombreux prix et détient plus de 20 brevets. La production en arménie de... Suite de la page 7 Le gouvernement d’Arménie a décidé de fournir à Dynamics Inc / Armtab Technologies Company un espace dans la zone économique de libre pour une période de 3 ans. Comme le rapporte PanArmenian.net, le partenariat américano-arménien sera engagé dans le montage et l’installation de programmes comprimés. Les produits seront exportés vers l’UE, la CEI et des États-Unis, grâce à un investissement de première année de 1 350 millions de dollars pour être porté à 6 750 millions de dollars la troisième année. Finalement, toutes les étapes de la production de tablettes seront déplacées vers l’Arménie. Le Premier ministre d’Arménie Tigran Sargissian a participé, le 21 décembre, à la présentation du premier annuaire informatique arménien de droit international, sur KarabakhFacts.com, au cours d’une conférence-débat consacré aux questions juridiques de la politique étrangère de l’Arménie. T. Sargissian a souligné l’importance de l’étude approfondie de diverses questions liées au pays du point de vue du droit international. « Cette question est très réelle pour nous, en particulier, prenant en considération les défis auxquels notre jeune Etat doit faire face. L’exploitation des ressources en eau est aussi d’une certaine importance pour nous en particulier du fait que la grande majorité de ces ressources se trouve sur le territoire de la Turquie moderne. Le gouvernement de ce pays a pris la décision unilatérale d’allouer 20 milliards de dollars à la construction de réservoirs sur les rivières qui alimentent la plaine d’Ararat. » KarabakhFacts.com est une base de données Internet de documents, d’articles, de publications, de commentaires et autres données sur le conflit du Haut-Karabagh. Il a été créé comme « base de données pure, factuelle et équilibrée destinée à la recherche. » « Le nouveau... Suite de la page 7 qui comprend le PKK et ses branches affiliées, a déclaré que « le processus de paix en Turquie est inexistant à moins que le Conseil Justice et Développement (AKP) prépare une feuille de route pour une véritable solution au problème kurde. » Pendant ce temps, Erdogan joue une politique à double ou triple volets en armant les unités d’Al-Qaïda en Syrie contre la région kurde autonome naissante de ce pays assiégé, et flirte avec le Kurdistan irakien (grâce à des accords de pétrole) et s’oppose au chef de cette région, Massoud Barzani, contre le PKK. Rappelons-nous que le ministre des Affaires étrangères Ahmet Davutoglu s’est rendu en Syrie et a serré dans ses bras et embrassé Bachar al-Assad avant d’appeler à son renversement. Par conséquent, la Turquie est capable d’utiliser les mêmes tactiques contre les Kurdes. Mais les Kurdes prennent du poids et Erdogan a besoin de leur coopération afin de gagner les prochaines élections en Turquie. Et les Arméniens dans tout cela ? Diyarbakir (Dikranagerd) est devenu la plaque tournante de l’autonomie kurde. Comme rapporté dans Al-Monitor par Amberin Zaman, le chef du plus grand parti pro-kurde de la Turquie (Paix et Démocratie) Abdullah Demirbas, a fait amende honorable devant les Arméniens. Il a déclaré, « Comme Kurdes, nous portons également la responsabilité de la souffrance des Arméniens. Nous sommes désolés et nous devons le prouver. » En 2009, Demirbas et Osman Baydemir, un ami politicien, ont contribué à restaurer l’église Saint-Guiragos de la ville. Ils ont également commencé à offrir des cours de langue arménienne afin de permettre aux Arméniens « cachés » de se manifester. Par ailleurs, cinq membres arméniens ont été élus comme membres du Kurdistan au parlement irakien. Les Arméniens ont été élus, au même titre que d’autres minorités, tels Assyriens et Turkmènes. Nous ne pouvons évaluer actuellement les gains en capital politique, mais les Arméniens doivent répondre par des faits. Le Primat du Diocèse de l’Église arménienne d’Amérique (Est), l’archevêque Khajag Barsamian a conduit une délégation pour la réouverture de l’église Saint-Guiragos à Diyarbakir. Un monument a été érigé avec une inscription en six langues, y compris l’arménien, et à son inauguration, le plus haut dignitaire de la région, Zahit Çiftkuran, a annoncé : « Aujourd’hui, nous avons à payer pour ce que nos grands-parents ont fait. » En octobre, une délégation kurde, dont Demirbas, s’est rendue à Washington et a rencontré des responsables du Comité National Arménien d’Amérique et de son organisation mère, la Fédération Révolutionnaire Arménienne. Un membre du bureau la FRA, Hagop Der Khatchadourian, a déclaré à cette occasion : « Cette réunion a été l’occasion d’un dialogue utile sur les possibilités de coopération arméno-kurde, l’Arménie occidentale et le Kurdistan, ainsi que les aspirations nationales et démocratiques de l’Arménie et de la nation kurde. » Ce sont des initiatives et des contacts essentiels, mais espérons qu’ils ne se révèleront pas être trop peu, trop tard. Alors que les Kurdes menaient des batailles sanglantes contre l’ennemi commun, les Arméniens n’ont pas d’antécédents de les aider. Espérons que cela ne gênera pas les tendances actuelles positives entre les deux groupes. Lorsque viendra le temps de régler nos revendications contre la Turquie, nous ferons face à une fois de plus aux Kurdes comme nous l’avons fait en 1920 lors des négociations sur le traité de Sèvres. Actuellement, les Kurdes peuplent le territoire et les Arméniens sont des étrangers. Au mieux, dans un avenir prévisible, nous pouvons négocier la préservation de notre patrimoine religieux et culturel sur le territoire de l’Arménie historique jusqu’à ce que nous découvrions si les Kurdes sont nos amis ou nos rivaux. Traduction N.P.
 9. 9. LUNDI 20 JANVIER 2014 / MONDAY JANUARY 20, 2014 • ABAKA • 9 ABAKA E N G L I S H AGBU Western District Committee’s Annual Gala Banquet Raises $125,000 for Youth Programs S E C T I O N MONDAY JANVIER 20, 2014 Event Honors TUMO Center Founders Sam and Sylva Simonian Canadian turks should condemn, not condone, Genocide Denial BY HARUT SASSOUNIAN Canadian Turks launched a petition last month seeking the removal of all references to the Armenian Genocide from the 11th grade curriculum of Toronto high schools. This petition is a part of Turkish denialists’ long-standing efforts to reverse the Toronto District School Board’s (TDSB) 2008 decision to educate students about the Armenian, Jewish, and Rwandan genocides. TDSB’s action follows the recognition of the Armenian Genocide by the Canadian Senate in 2002 and the House of Commons in 2004. In addition, since 2006, successive Canadian Prime Ministers have issued official annual statements acknowledging the Armenian Genocide, despite intensive political pressure and economic blackmail by the Turkish government. Back in 2008, a similar Turkish petition failed to sway TDSB to amend the genocide curriculum, after gathering over 11,000 signatures, mostly from Turkey. Indeed, the Ankara government and its Turkish proxies in Toronto have done everything possible during the past seven years to undermine this curriculum. Below are the baseless claims made by the Turkish petition against TDSB’s genocide curriculum, followed by my rebuttal: – Turkish Petition: “As the Turkish/Turkic speaking parents of students attending the Toronto District School Board, we are deeply concerned about the negative impact of the current curriculum module on ‘Armenian Genocide’ and the learning resources adopted by the Board since 2008.” My response: There has been NO violence or intimidation against a single Turkish student in Toronto schools even though the genocide curriculum has been taught there for several years. The reason is that Armenians do not hold today’s Turks responsible for the crimes committed by the Government of Ottoman Turkey almost 100 years ago, except those who associate themselves with these crimes by their denial. The Republic of Turkey, on the other hand, as successor to the Ottoman Empire, is responsible for the continuing consequences of the Armenian Genocide. Denying the facts of the Genocide has a far more serious negative psychological impact on Armenians than its inclusion in the curriculum on Turks. Furthermore, the truth cannot be concealed in order not to offend the sensibilities of those who wish to cover up historical facts. Would anyone advo- cate erasing all references to the Jewish Holocaust from history books not to offend present-day Germans? – Turkish Petition: “The textbook on the Genocide of the Armenians and other readers, such as Barbara Coloroso’s Extraordinary Evil, unremittingly discredits one community’s narrative over the other; and, adversely affects the students of TDSB with Turkish and Turkic heritages.” My response: There cannot be two narratives or two versions of the proven facts of the Armenian Genocide. There can only be one version — the truth! – Turkish Petition: “We firmly believe that the values of mutual respect, understanding and peaceful coexistence can be achieved through an honest and open dialogue on history. Moreover, fair and unprejudiced learning should be based on historical facts and not solely on the narratives of select communities while ignoring others. It should also be noted that there are no court decisions on any of these historical claims and the opinions of historians differ regarding the details and the definitions of these events.” My response: ‘Mutual respect, understanding and peaceful coexistence’ cannot be achieved through distortions and lies. Only after acknowledging the truth and making appropriate amends, Canadian Turks can talk about such lofty ideals. Furthermore, contrary to the Turkish claims, there are several court verdicts on the Armenian Genocide, starting with the Turkish Military Tribunals of 1919, and judgments by Argentinean, Swiss, and U.S. courts. Significantly, the UN SubCommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities adopted in 1985 a report acknowledging the Armenian Genocide. The ultimate arbiter of any genocide is the United Nations, since the Genocide Convention is a UN document. To sum up, this latest Turkish petition is a total failure since its initiator, the Federation of Canadian Turkish Associations, has so far collected less than 2,000 signatures out of a claimed membership of 200,000 in Canada. Interestingly, most of the signatories are not from Canada, but Turkey where the petition has been widely circulated. A more worthwhile initiative for Canadian Turks would be to start a petition urging the Turkish government to acknowledge the Armenian Genocide and make proper restitution to the descendants of this heinous crime on the occasion of the Genocide’s Centennial. The AGBU Western District Annual Gala Banquet, one of Los Angeles’s most anticipated events, drew over 400 guests this year for an evening of fundraising and celebration. Together, the attendees donated a record $125,000 for local youth programs as they honored AGBU Central Board Vice President Sam Simonian and his wife Sylva for their groundbreaking educational initiatives in Armenia. Now leading philanthropists, the Simonians attribute their success to the AGBU education and support they received from an early age. Both are graduates of AGBU Lebanon schools and Mr. Simonian was granted financial aid by the AGBU Scholarship Program while a university student in the U.S. They have worked tirelessly to create the same opportunities for children in Armenia today. Their most recent venture, the TUMO Center for Creative Technologies, is the first multimedia institute of its kind in Armenia. As the couple has shared, it is a way to give back to the community that has given so much to them. Since the Center opened its doors over two years ago, it has served thousands of students ages 12-18, giving them access to state-of-the-art technologies and courses led by industry professionals. The gala attendees saw the ways students’ imaginations come to life every day at the TUMO Center through a special video presentation. Following the screening, Mr. Simonian accepted the honorary plaque, remarking, “Sylva and I are both touched and overwhelmed by the warm reception we have been met with here tonight. AGBU and the Armenian community have always considered modern education the most essential investment in the lives of our youth.” This year’s AGBU Western District Gala Banquet was completely sold-out. A number of public figures attended, among them Primate Archbishop Hovnan Derderian; Former Primate Archbishop Vatche Hovsepian; Los Angeles City Councilman Paul Krekorian; and California Assemblyman Adrin Nazarian. Several generous sponsors contributed to the AGBU Western District Gala. China offers military aid to Armenia BEIJING (Tasnim) — China has agreed to provide Armenia with 5 million yuan (US $830,000) in military aid per year, the Armenian Ministry of Defense said in a statement. An agreement of cooperation was signed by Armenian Defense Minister Seyran Ohanyan and Chinese Minister of National Defense General Chang Wanquan on Dec. 26, during Ohanyan’s Chinese Minister of National Defense General official visit to Beijing. Chang Wanquan (left) with Armenian Defense Ohanyan said relations Minister Seyran Ohanyan (right) in Beijing. Dec. 26, 2013. with China are a priority for Armenia’s foreign policy, and Yerevan aims to enhance military cooperation with Beijing in various fields. During his visit, Ohanyan met with senior Chinese military officials, including Cont’d on page 10
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 20 JANVIER 2014 / MONDAY JANUARY 20, 2014 AN OUTSTANDING CONCERT OF ARMENIAN YOUTH TALENT AT CARNEGIE HALL THE YOUTH CORNER That got me thinking The incessant need to capture every single moment BY FLORENCE AVAKIAN NEW YORK, NY - For the fifth consecutive year, Armenian Youth Talent finalists were featured at New York’s prestigious Weill Recital Hall at Carnegie Hall, on December 1. Dedicated to the 110th anniversary of the legendary composer, pianist and conductor Aram Khachaturian, and the fifth anniversary of Armenian Youth Talent, it was organized by Direct Help for Armenian People (DHAP), under the dedicated leadership of Dr. Svetlana Amirkhanian, president and founder of DHAP. Opening the program, the concert hosts Harut Minasian and Eugenia Sarian welcomed the sell-out audience, and noted that the event is “to encourage young Armenian talent in the performing arts. It is a great expression of Armenian ability, musicianship and spirit that our heritage demonstrates and is proud of.” The unique event featured thirtytwo young musicians from ages six to fifteen, many of whom had chosen compositions by Khachaturian, in honor of the anniversary of his birth. All performers were granted honorary certificates and monetary awards following their performances. Singers which included Zovinar Aghavian, Julia Cumming, Christina Kerestedjian, Lucine Musaelian, Julia Naldjian and Amalia Shahinyan displayed their bell-like angelic voices, and lovely expression. Vahan Mouradian showcased his cello talents with an accapella Bach Prelude, and Laura Navasardian displayed her formidable technique on the cello which was larger and taller than her. Haig Hovsepian’s musicianship was amply shown on the violin. The largest group of young musicians tinkled the piano ivories. They included Michael Khoury, David Hovanisyan, Harutiun Kljyan, Sophia Hovakimian, Nico Carere, Ansel Chang, Zoe Pian-Chowdhury, Gregory Sarafian, Irene Vilgorin, Ani Mouradian, all displaying impressive technique and expression. Fifteen year old David Antabian showed his special versatility and selfconfidence in Khachaturian’s difficult “Sonata”. And duo pianists Alin and Nicole Khrimian, and Marina and Eve Kazarian had impressive synchronization. A definite highlight of the event was the Arminstring violin group featuring Griffyn Kang, Aren Arakelian, Nicholas Degoian, Anthony Degoian, Lily Kliyan, Nicole Mark and Zovinar Aghavian. They delighted the audience with a jazzy Cancan by Offenback and heartfelt Memories by Babajanyan. At the conclusion of the concert which brought on a spontaneous standing ovation, Dr. Svetlana Amirkhanian expressed gratitude to the parents, relatives, teachers, and sponsors which included the Gullabi Gulbenkian FDN.INC, Edward and Carmen Gulbenkian, Armenian General Benevolent Union (AGBU), Saro and Hilda Hartounian, among many others. She pointed out that in the past five years of the Armenian Youth Talent concerts, more than 300 young Armenian musicians have performed on the Carnegie Hall stage. “The level is getting higher and higher, with now even non-Armenian performers singing and playing Armenian compositions with great Armenian feeling,” she said with obvious pride, adding that in the last two years, a violinist’s group has been included. Dr. Amirkhanian also introduced executive member Marina Bagdasarova for her tireless work, and as well this year’s distinguished judges which included St. Vartan Cathedral Choir director Khoren Mekanejian, singer Vagharshak Ohanyan, pianists Lusine Badalyan, Karen Hakobyan, Karine Poghosyan, and violinist Diana Vasilyan. Among the special guests attending were Armenia’s Ambassador to the United Nations Garen Nazarian, St. Illuminators Armenian Cathedral pastor the Rev. Fr. Mesrob Lakissian, Lucine Der Harootian, wife of the renowned sculptor Khoren Der Harootian, and AGBU director of Performing Arts Haig Arsenyan who emphasized that “promoting Armenian culture, and supporting our next generation is necessary and crucial.” Congratulatory letters sent by Archbishop Khajag Barsamian, Primate of the Eastern Diocese, Archbishop Oshagan Choloyan, Prelate of the Eastern Prelacy, Armenia’s Ambassador to the United Nations Garen Nazarian, the Armenian General Benevolent Union (AGBU), the Tekeyan Cultural Association, the Hamazkayin Armenian Educational and CulturalSociety of NJ,Metropolitan Opera diva Lucine Amara, and renowned pianist and composer Sahan Arzruni were printed in the program booklet given to all concert attendees. I come out of the metro one day after school. It was early on in September, so the Sun was still up at 5 o’clock. I was surprised to see it, actually, because it had been raining hard the whole day. Naturally, there was a beautiful rainbow. After a second of staring at it, I noticed that there was a second one. A paler imitation of it. But still, a second rainbow. It doesn’t happen very often, does it? I looked up and enjoyed the view before moving on. But as I was walking, I noticed a bunch on pedestrians with their phones out, ready to take a picture of this phenomena. Later that day, pictures of double rainbows were flooding my already annoying Facebook Newsfeed. I felt like telling these people “Why did you bother? Couldn’t you just enjoy this moment?”. It seemed pointless to take a picture of a usual natural phenomena. Cameras are a wonderful creation. They allow us to retain a piece of something as a souvenir of a specific moment. I’m all for pictures and photo albums. They are great memories to pass on. However, like almost everything these days, their merit is being devalued because of the exaggeration of its use. Phones have cameras. Apps such as Instagram and Snapchat are all about taking pictures all day long. But the problem is, taking pictures has become to equivalent of texting. People often complain about seeing the person next to them texting instead of listening and participating in a normal conversation. Now, instead of actually enjoying a moment, people feel the need to constantly document it by taking pictures. People always take pictures, it’s natural. You want to remember a particular event or moment. But moments don’t last forever. And when you look at a picture, you remember how it felt like. But you can’t relive it. So don’t miss a moment because you were too busy trying to capture it, because there is no use. Go to a concert, and take a few pictures only. Listen to the music instead. Take a walk in the park, but don’t take pictures of the flowers. Just breathe the fresh air. Go to a party, and let others take pictures. Some moments are remembered, others forgotten. But in the end, some moments are too perfect to be interrupted. Sananne Wartabetian Montreal French Govt. to Introduce Bill Criminalizing Genocide Denial PARIS — The government of France is preparing to introduce a bill that would criminalize the denial of the Armenian Genocide per a commitment made by French President Francois Hollande during his campaign, reported the Le Monde newspaper on December 18. For diplomatic reasons, the newspaper reported, there will not be an official announcement before a Hollande’s scheduled visit to Turkey at the end of January. Le Monde reported that an announcement may be made in May, 2014 when Hollande is scheduled to visit Armenia. The French president confirmed his plans to travel to Armenia at a meeting on December 16 with representatives of the Coordination Council of Armenian Organizations in France (CCAF) at the Elysee Palace. The newspaper said that the passage such a resolution may be timed to correspond with the Genocide centennial in 2015. A law criminalizing the denial of the genocides, including the Armenian Genocide, was passed by both houses of the French Parliament in 2011. However, France’s high court deemed it unconstitutional. China offers... Cont’d from page 9 Deputy Chairman of China’s Central Military Commission General Xu Qiliang. In addition, the Armenian minister visited a number of military units of the People’s Liberation Army and headquarters of Chinese defense companies, according to Armenia’s Ministry of Defense. The latest agreement is part of China’s wider efforts to boost ties with Armenia. In 2012, Beijing agreed to provide Yerevan with 70 million yuans in grants under an economic and technical partnership agreement.
 11. 11. LUNDI 20 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 20, 2014 • ABAKA • 11 Mdahocov;ivn` Wadigani ;ancarannyrov nmo3,nyrov bahbanov;yan harxow Wadigani ;ancarannyrov .ygawarov;yan m0d lovr] mdaho6 cov;ivn 3a-a]axovxa/ e 2013-in ar2anacrova/ a3xylovnyrov mrxan,a3in hosku (5.5 milion mart)` nmo3,nyrov bahbanov;yan a-n[ov;yamp1 A3s masin gu ha.orte 8_IA Nowus;i9 lradovagan cor6 /agalov;ivnu1 :ancarannyrov dn0ren ‘rof7 An;oni0 “aovlov[i n,a/ e5 or nmo3,nyrov bahbanov;ivnu gu bahan]e lraxovxi[ mi]oxnyr1 Masnavorapar5 Siksdinyan dajarin me]5 ovr gu ‘a’aki cdnovil ;ancarannyrov ivrakan[ivr a3xylov5 anhra=y,d qo6 navov;ivn abahowylov yv Mikylanjylo3i 3a3dni ormnangarnyru bahbanylov hamar anhra=y,d e dy.atryl 3adovg ;angar=ek sarkyr1 Dn0renin gar/ikow` H-omi bab Fran[isgosi ajo. Hy.ina6 gov;yan5 in[bes nayv #owhannes IC7 yv #owhannes6B0.os P7 babyrov srpaxman ,norhiv5 2014-in g4agngalovi Wadigani ;an6 carannyrov a3xylovnyrov ;ivi aj1 Ivrakan[ivr 0r a3t ;ancarannyru g4a3xylyn 15-20 hazar zp0sa,r]ig1 Amran un;axkin5 Ovrpa; 0ryrovn5 ;ancaranu pax gu mna3 min[yv ci,yrovan =amu 11:00-u1 A-0rya3 mdorovmnyrix 6 qa[a2yvovm GARINE DER CEORCYAN #ajaq e badahovm5 yrp mia=amanag dy.i yn ovnynovm mi kani ha3gagan 2y-nargnyr` linyn trank darpyr gazmagyrbov;ivnnyrovm5 ancam` miyvno3n ,r]anagi me]1 Harx e /acovm7 ovr cnal5 orn e avyli ga6 ryvoru5 or megu gorxra/ gu linynk5 y;e [cnank5 oru garo. e myz hamar norov;ivnnyr pyryl1 Yrpymn nyrga3 linylow tasaq0sov;yan5 zarmanovm ynk7 arty0k kani| pa-aran5 cirk5 hanracidaran bidi ;yr;adeink /an0;analov hamar nman niv;yri gam y;e cideink` wyr3i,ylov5 yv mia3n 1-2 =amova3 nyrga3ov;ivnu ha.ortyx myz a3t poloru1 Yrpymn` ampo.]owin ;armov;ivn e (avyli hazovateb)1 Linovm e5 yrp mda/ wa3rgyanix arten 3sdag e wyr6 ]avorov;ivnu` a-anx norov;ivnnyri (avyli 3ajaq)1 A3s tebkovm 0cdagar e myr paxaga3ov;ivnu` cnahadman imasdow5 yrpymn el` ov..agi ;ovakanag ynk1 Usd mi parygami5 nyrga3 linylov oro,man hamar garyvor yn niv;u5 owkyr yn masnagixnyru5 ;e garo|. ynk dysnyl a3ndy. myr naqasira/ an2in gam an2anx dramapanagan trtabadja-6 nyr1 Usd myz` ordy. e ‘a-avorvovm myr an2u5 madovxova/ow gam myr nyrga3ov;yamp1 Ycibdaxi agatymigos cra/ e` Ha3ox Xy.asbanov;yan ov ha36 ;rkagan 3arapyrov;ivnnyrov masin 8 Tr a n s c o n f l i c t 9 g a z m a g y r 6 bov;ivnu dbacra/ e ycib6 daxi agatymigos Ahmyd Mag6 di Al6Sovcarii` 8jana[man yv =qdman mi]yv7 Ha3ox Xy.as6 banov;yan harxu yv ha36;rka6 gan 3arapyrov;ivnnyru9 qora6 cirow 30tova/u1 Hrabaragman me] n,ova/ e7 8Ha36;rkagan 3arapyrov6 ;ivnnyrov garcavorman cor6 /un;axu a3=m cry;e ampo.]ov6 ;yamp tatryxova/ e7 :ovr6 kian gu ,arovnage gdraga6 nabes tem tnyl Ha3ox Xy.as6 banov;yan mi]azca3in ja6 na[man harxow ha3yrov go.me gazmagyrbova/ mi]azca3in karozar,avin1 Ha3gagan harxu gam Ha3ox Xy.asbanov;ivnu dasnamyag6 nyr ,arovnag :ovrkio3 yv Ha6 3asdani 3arapyrov;ivnnyrovn mi]yv tar2a/ e larova/ov;yan badja-1 2015-in Ha3ox Xy6 .asbanov;yan 100-amyagin unta-a] ,ark mu tidortnyr gu gar/yn5 or aniga grna3 ha36 ;rkagan 3arapyrov;ivnnyrovn me] hantisanal ,r]atar2a3in ‘ovl1 <adyrn al gu bntyn5 or :ovrkian [i jan[nar Ha3ox Xy.asbanov;ivnu` bntylow5 or sbanov;ivnnyru inknaba,d6 banagan mi]ox y.a/ yn A-a6 ]in Hama,qarha3in badyraz6 mi =amanag1 :ovrkio3 yv Ha3asdani 3a6 rapyrov;ivnnyru /anrapy-nova/ yn ,ark mu mi]bydagan qntir6 nyrow1 Anonk dara2a3nov6 ;ivnyr ovnin A-a]in Hama,6 qarha3in badyrazmi =ama6 nag ha3yrov zancova/a3in sba6 nov;ivnnyru pnov;acrylov har6 xow1 2002-in yrp i,qanov;yan clovq ygav 8Artarov;ivn yv zarcaxovm9 govsagxov;ivnu5 aniga sgsav badrasdovil Yvromiov;yan hyd panagxov6 ;ivnnyrovn1 Saga3n a3s ja6 nabarhin 8Artarov;ivn yv zarcaxovm9 govsagxov;ivnu hasgxav5 or mia3n dndysagan yv ka.akagan [a’oro,i[nyru pavagan [yn liirav antam ta-nalov hamar1 Xy.asba6 nov;yan harxow my.atranknyru yv ‘ag sahmannyru my/ tyr gu qa.an :ovrkia6Yvromiov;ivn 3arapyrov;ivnnyrovn me]1 <ad ha3yr gu havadan5 or AZG6i ga-awarov;ivnu bad6 rasd e ,an;a=i yn;argylov ivrakan[ivr ga-awarov;ivn5 or gu ‘or2e jan[nal Ha3ox Xy.asbanov;ivnu1 :ovrkian bedk e 3sdag ka3lyr 2y-narge Ha3asdani hyd yrggo.m 3ara6 pyrov;ivnnyru parylavylov ha6 mar yv ‘or2e Xy.asbanov6 ;yan harxow hasnil ka.a6 kagan ‘oqzi]man91 Armen Mazmanyan` anxav Ha3asdani gorovsdnyrov ,arkin {oryk,ap;i 8 #ovnovar 2014-in5 Yryvani 8Sovrp Cricor Lovsavori[9 p=,gagan gytroni me]5 mahaxa/ e 8Yryvani ;adroni yv gino3i by6 dagan insdidovd96i .ygawar 8Co39 ;adroni cy.arovysdagan .ygawar Armen Mazmanyan1 Usd p=,gagan gytroni badasqanadovnyrovn5 Ar6 men Mazmanyani mahovan badja-u lyarti ka.xgy.n e1 Armen Mazmanyan /na/ e 1960-i “ydrovar 15-in1 Avarda/ e Yry6 vani bydagan cy.arovysda6;a6 dyragan insdidovdu1 HH arovysdi wasdagavor cor/i[ e5 ar6 =anaxa/ e F7 Nansyni osgya3 3ov,amydali5 8Mah imaxyal anmahov;ivn9 yv Mardagan /a-a3ov;yan mydalnyrov1 AMN Tysbani Ha3yren <norhavoranku Amanori A-;iv Ha3asdani m0d AMN tysban Jon Hyfyrnu ir yv gno]` Libbi anovnow ha3yrenow ,norha6 vora/ e ha3yrovn` Amanori yv Sovrp /nntyan a-;iv1 8A3s dari mynk qoraxovxa/ ynk myr dndysagan yv ka.akagan hamacor/ag6 xov;ivnu 3adgabes nyrkin pary’oqovmnyrov olordi me]1 #o3s ovnim5 or 2014 ;7 =o.owrta6 warov;ivn5 parcavajovm yv qa.a.ov;ivn gu pyre ha3 =o.owrtin95 ir ,norhavoranki q0s6 kin me] usa/ e tysbanu1 8NOR )R9
 12. 12. 12 • ABAKA • LUNDI 20 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 20, 2014 Ha3asdan Hamaha3gagan Himnatrami I nbasd Annaqun;ax Hamyrc Hamyrcin dydrin a-a]in e]in wra3 e Ha3asdani Qan2k civ.i /racrova/ hamalirin badgyru1 Timaxi plovrnyru gu qa3dan5 ta,dyru gana[ yn5 syv [yn haca/7 bidi [;o.ovnk or anonk syv hacnin5 yrpy~k5 kani ga3 myr miasnagan o3=u5 Ha3asdan Hamaha3gagan Himnargu (HHH): Hamyrcu dy.i ovnyxav Mon;6 reali Ha3 Avydaranagan A7 Ygy.yxiin me] 16 No3ympyr 2013-in1 Harg [ga3 nyrga3axnylov Mon;reali Im’yrial nova6 caqovmpu himnova/ 2009-in ksan carovnnyr haziv ;y6 vagoqa/ qmpawarovhi Lo-i Antovnyani go.me1 Ir masin arda3a3dova/ ynk zanazan a - i ; n y r o w (d y s A b a c a 3 24 )cos7 20097 Horizon 31 )c7 2009, Abaca3 #ovlis 2010 KDC) yv my/abes cnahada/1 A3s hianali a-i;ow nyr6 ganyren ,adyr yvs bidi jan[6 nan Ma3ys;r0 Lo-ii arovys6 dacidagan5 manavant yra6 =,dagan da.antu1 Hantisawar barmanovhi Ani Caraseferyan o.]ovnyx nyrga3ov;ivnu HH havadar6 madar Aram #agopyani5 po6 lor 3aranovanov;ivnnyre pa.6 gaxa/ myr Hocyvor Ha3ryrovn5 Kebeki M,ago3;i naqararovhi Krisdin Sen6”ie-i5 ka.a6 kabydarani Qorhrtagan #a6 rov; <i;ilyani yv hama3n nyr6 ganyrovn1 Hamyrcu sgsav Mozart-i Divertimeento K136-ow5 anovn u wran e5 Zovarjanovac1 Gu sgsi ovraqov;ivn nyr,n[o. yra6 =u,dov;yamp5 Allegro ;y;yv5 ,ar=ovn5 aba govca3 hantar6 d u Andante, o r g u s i r e 5 g u ,o3e5 agan]in ano3, q0sk mu gu ‘s’sa31 Lo-in dovav a3s poloru7 yrygo3yan ga3/u ar6 2agyx1 Hydakrkragan er fransa6 q0s canadaxinyrov yra=,dov6 ;ivnu ovngntryl Im’yrial nova6 caqovmpin gadaro.ov;yamp1 Fransova Dom’ie-5 Fyliks Lukler5 Andre Ma;ie05 _une Div’yre mi]azca3in anovani der yra=,dahan6yrcahannyr yn oronk a3s0r tasagan pno3; ovnin1 Cirque du soleil6i hamar cra/ yrryagi hama3nkis 3a3d6 ni ]ov;agaharovhi Na3iri “i6 lo3yan m,aga/ e novacaqovmpi hamar5 hra,alik mu5 ovr ;av6 ]ov;agnyru ca.dni g,-o3;ow g4ungyranan my.ytiin1 Cna6 hadank Na3iriin a3s hianali m,agovmin hamar1 #angar/ sbanagan ;ang0 mu Por una cabeza, cy.yxig anagngal mu 3a3dacrin wra31 Carl0s Gardyl 30rina/ e a3s yrcu 1935-in yv ange i wyr m,agova/ dysagavor cor/ikny6 rov min[yv bandoleon5 min[yv novacaqovmpi hamar1 Avyl6 xunynk or ;ang0n /novnt a-a/ e Ar=an;ini me] a.kadig5 hasarag =o.owovrtin go.me1 <norhagalov;ivn M07 Lo-i Antovnyan5 2yr novacaxangn isg my/abes cnahadyli e5 3o3= hydakrkragan1 Qa[adovr >azaryan5 ta,6 nagahar ovsovx[abyd5 wga36 yal Yryvani Gomidasi anovan yra=,danoxen gu par2rana3 pym1 Ow or gu hamar2agi usyl ;e Yohan Sybas;ien Baq [i grnar yrgar ovngntryl ;o. dysne >azaryani gadaro6 .ov;ivnu1 I~n[ usynk haba Aram Qa[adovryani amy6 nat=ovarin :okka;a6in7 ‘o6 ;orga3o3z5 gada.i co3nyr5 yryvaga3ov;yamp harovsd a3s ta,nagi gdoru ki[ ancam gu lsynk pymyrov wra31 Ha3azci ta,nagaharu garo.axav dal amynalavu5 min[ hy.inagin ngaru gu /a/aner basda-in wra31 >azaryan novacyx nayv Kebeki me] la3n0ren cna6 hadova/ Andre Ma;ie06i meg cor/u 8Canadagan Ca6 rovn9u1 Ma;ie06i cor/yru wyr]yrs nyrga3axovyxan Ja6 poni me]1 Wa3ylyxink no3n hra6 bo3row qmpawar Lo-ii 30ri6 na/ Altissimus6u1 Ir naqun6 durov;ivnnyrovn mas gu gazme Jorj Frydyrik Hendul6i 0’y6 ranyren hadova/nyr` hantisa6 vor5 wyha,ovk1 Mynagadar bari;on jan[xova/ Kle3;un Kennedi ir cy.yxig 2a3now yrcyx bar0k tara,r]ani Hen6 dulyan /anr yrcyr1 Pa3x my6 zi5 Ha3yrovs srdin ,ad avyli harazad ;ovyxav yrci[in Gi6 ligia6n1 Yryvaga3yxek yrp 8Yrp or Paxovin9 g4imanak Ancliaxii mu pyrnen or my.6 raham hn[ovmow 8Xangam dys6 nyl zim Giligia9 g4yrce5 yry6 sovn yv y0;u hocinox lara3in novacaqovmpu ydin777 hra,ali wa3ylk1 Gu sbasynk5 dagavin ga3 cyrazanxu5 nor ov nora6 co3nu5 cy.yxign ov cy.yx6 gaco3nu5 annman Baro3r Sy6 vagi ha3ryni do.yrow yv Ed6 gar #owhannisyani no3nkan ha3ryni yra=,dagan ociow go;o.agan 8Yryvan Yrypov6 ni9n1 A3o1 Kle3;un Kennedi ha3yren lyzovow ban/axovx myr osgy.en m,ago3;u1 Ygy.yxin M0d abaca3in` Yvroba3i 20% pnagi[u Mahmydagan bidi ulla3 Ca.;agannyrov amyrigyan himnargi mu hrabaraga/ dovyalnyrovn hama2a3n` 2050-in Yvroba3i ivrakan[ivr hincyrort pnagi[u mahmydagan bidi ulla31 A3s masin gu ha.orte PanArmenian.net-u1 A3s0r islamnyrov ;ivu yvrobagan yrgirnyrovn me] gu gazme m0d 5dogosu1 Saga3n 2050-in a3t ;ivu aja/ bidi ulla3 yv dogosa3in hamymadov;ivnu ha6 sa/ bidi ulla3 20%-i1 My/n Pridanio35 Sbanio3 yv Ho6 landa3i me] a3s ;ivu bidi hasni ,ad avyli par2r dogosnyrov1 Badja-u` Yv6 robagan Miov;yan yrgirnyrov ka.a6 kaxinyrovn m0d /novnti xa/ [a’ani,6 nyrn yn5 mia=amanag islamagan yr6 girnyre ca.;a/nyrov undaniknyrovn me] /novnti par2r asdijani hamymadov6 ;yamp1 Paxi a3s dovyalen5 saga3n5 wyr]in ha,ovargnyrovn hama2a3n5 amen dari m,dagan pnagov;ivn hasdadylov nba6 dagow` Yvromiov;yan yrgirnyru gu hasni min[yv 2 milion ca.;agan5 orovn my/ masu islamnyr yn1 Hydzhyde /avalo. a3s yryvo3;u mas6 nacednyru g4oragyn 8=o.owrtacragan =amanaga3in -ovmp1 ;ntax1 Ygav myr hincyrort Avyda6 rani[u5 Gomidasu5 Aslamaz6 yani ka-yagi m,agovmnyrow hinc novacaqmpa3in hra,a6 liknyr1 Haburban5 Gakavig5 Ho3 Nazan5 Kele Kele5 A3 A36 lov.s ;o. hn[yn ov hn[yn 0dar hy.inagavor pymyrov wra35 pa3x anonk myzi hamar gu mnan srpov;ivnnyr1 A3t ov.6 .ov;yamp gu mnam lov-1 Wyr6 ]abes hasav Aram Qa[a6 dovryani Maskyrad Ci,y6 ra3inu yv walsu5 Na3iri “ilo36 yani novacaqovmpi m,agovmow orovn 3a]ortyx Ca3ianen ipryv bis1 Qa[adovryan hamag bar e5 qorabes azca3in5 ovr Araradyan ta,din howu gu darovpyre5 ;e novaco.u5 ;e pymabaro.u (balle), ;e ovn6 guntro.u ov gu hasxne wyrylk6 nyru1 I~n[ hanjar e sa or kani mu n0;ow gu jan[nas zinku` hy-oven m0den5 ar6 ;ovn gisar;ovn5 ov [ys g,da6 nar1 Myr ,norhavorov;ivnnyru naq HHH6i 2013-14 dary,r]ani war[agan gazmin orovn5 ov;u darie i wyr5 adynabydn e Brn7 Antranig <irinyan1 <ovr]n yn zanazan m,agov6 ;a3in5 ygy.yxagan yv govsag6 xagan gazmagyrbov;ivnnyrov nyrga3axovxi[nyr7 dasu hoci1 <norhavorov;ivnnyr nayv Ha6 myrci 3an2naqovmpi antamny6 rovn oronk no3nkan anqon] a,qadyxan1 Antin gan pazma;iv pary6 rarnyr5 my/ ov bzdig5 a,qa6 davor gam cor/ader arhys6 dawar= gam ba,d0nya35 oronk ha3ryniki gar0dnyrovn andarpyr [yn HHHi mi]oxav1 <norhagalov;ivn1 Srdacin ,norhavorov;ivnnyr yv ,norhagalov;ivn yra=i,d arovysdacednyrovn5 M07 Lo-i Antovnyani Im’yrial nova6 caqovmpin5 Qa[adovr >azar6 yanin5 Kle3;un Kennediin ma.;ylow avyli ‘a3lovn aba6 canyr1 <norhagalov;ivn Ha3 Avydaranagan A-a]in Ygy6 .yxii Howivin or sira30=ar dramatryx ygy.yxin i ‘a-s ha3rynikin1 #a]o.ov;ivn poloris ov polo6 rit1 K7 DRTADYAN COV#OVMJYAN
 13. 13. LUNDI 20 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 20, 2014 • ABAKA • 13 #asmig Wartanyan7 8Yra=,dov;ivnu gr;agan zenk e9 8Yryvani 2a3nyr9u` myr ka.aki 2a3nyrn yn 8Yryvani 2a3nyr9 gananx yrc[aqmpin a-i; ovnyxa3 ovngntrylov :ekeyan M,a6 gov;a3in Miov;yan tahlijovm gazmagyr6 bova/ hamyrcin1 Wa.ovx Yryvanovm nman 2a3nyr [ei lsyl5 3adgabes5 y;e ngadi ovnynank5 or ;e hy-ovsdadysov;ivnix5 yv ;e ma3raka.aki myz ,r]abado. amynadarpyr has6 dadov;ivnnyrix soworapar a3l my.ytinyr ynk lsovm1 Ta mi lovsavor ged er a3t dara/kovm5 ovr ,r]abadi -ysdorana3in6 srjarana3in yra=,dov;ivnn ov ardasah6 manyan =amanagagix my.ytinyru 3ama6 -0ren s.oxovm ein tahliji ‘ag badov6 hannyri ‘y.gyru1 A3t hamyrcin nyrga3 ein nayv zavagnyrs5 oronk /novyl ov ha6 sag yn a-yl {yqia3ovm1 {cidym in[ov5 in2 ;vovm er5 or nrank ,ovdow gu 2an2ranan yv gu qntryn robe a-a] lkyl tahliju1 Saga3n 8Yryvani 2a3nyri9 aztyxov;ivnn a3nkan my/ er5 or nrank [ein el ovzovm dy.ix ,ar=ovyl1 Yra=,dov;ivnu 3a.;yl er1 Sa amynamy/ badasqann er hy-ovs6 dadysa3in yv a3lyva3l [inownignyrin5 owkyr 8=o.owrti bahan]argow9 yn pa6 xadrovm irynx yra=,dagan ka.akaga6 nov;ivnu1 Min[ty- 8Yryvani 2a3nyrn9 abaxovvxovm yn haga-agu` nrank ;ylat6 rovm yn par2r ja,ag yv 3a.;ovm yn1 Untamenu bedk e cor/ovneov;yan ta,d dramatryl1 Ovraqali e nayv5 or a3t mi]oxa-manu yrc[aqmpi cy.arovysdagan .ygawar #asmig Wartanyann ar=anaxav Ha3asdani m,ago3;i naqararov;yan 8Cricor Narygaxi9 3ov,amydalin1 Izovr [e5 or fransaxi yra=,dagan mygnapan Mi,el Divman yrc[aqmpi ylo3;i masin cryl e7 8<norhagalov;ivn a3n hocywijagi hamar5 or ‘oqanxyx 2yr yra=,dov;ivnu5 ,norhagalov;ivn makrov;yan yv zcaxmovnki hamar777 Cyrazanx a,qadank5 paxa6 -ig 2a3nyr5 qoru da.ant777 Anq0s sa a-a]adar yrc[aqovmp e91 Myr zro3xu #asmig Wartanyani hyd sgsyxink 8Yryvani 2a3nyr9i badmov6 ;ivnix1 - 1976-92 ;; co3ov;ivn ovner 8Yryvan9 gananx gamyra3in yrc[aqovmp` 3a3dni yra=i,d Ar;ovr Wyranyani .ygawarov6 ;yamp1 Hz0r nyr,n[ank gar5 yrp na him6 nyx gananx yrc[aqovmpu1 Nra 0r0k yrc[aqovmpu my/ 3a]o.ov;ivnnyri e hasyl` 8 mi]azca3in mrxo3;nyri ta’nygir er5 yvrobagan mrxo3;nyrix wyrata-novm eink 8Gran ‘ri9 a-a]in6yrgrort dy.yri mrxanagnyrow1 Pa3x 3a]o.ov;yan gizage6 dovm` 1992 ;ovaganin Wyranyanu mygnyx AMN m,dagan pnagov;yan yv yrc[aqovmpu mnax a-anx .ygawari1 Ta nayv a3n =a6 managova3 m,agov;a3in ka.akaganov6 ;yan artivnk er1 Mov;u5 xovrdu yv ba6 dyrazmu antratar2av =o.owrti wijagi ov ka.akagan ta,di wra31 Sdy./acor/o. martganx hamar ta ,ad /anr =amanaga,r]an er1 1994 ;ova6 ganin qmpi antamnyru oro,yxin5 or ys sdan2nym yrc[aqmpi .ygawarovmu5 linylow yra=,daced yv yrc[aqmpi a-a]adar yrc[ovhinyrix megu1 Ovnynalow yra=,da6 cidagan par2raco3n gr;ov;ivn` ovsanylow ;e _omanos Mylikyani anovan yra=,da6 gan ovsovmnaranovm5 yv ;e Gomidasi anovan gonsyrwadoria3ovm5 sdaxa3 nayv diri=or6qmpawari masnacidov;ivn5 avardylow Yryvani Bydagan gonsyrwa6 doria3i as’iran;ovran` ‘rofese0r #ow6 hannes {ykijyani tasaranu1 A3tbisow 30 a.]ignyrow qovmpu wyrus6 gusyx ir cor/ovneov;ivnu` 8Yryvani 2a36 nyr9 anovanovmow5 yv 1997 ;ovaganin masnagxyxink Fransa3i “riw ka.aki ‘a-ad0nin5 ovr ‘a3lovn ylo3; ovnyxank yv lavaco3n qovmp jana[ovyxink1 “riw ka6 .aki 14-rt mi]azca3in ‘a-ad0ni naqa6 cah Simon Divbern no3nisg myr masin hydyvyaln asax7 8<norhagal ynk Ha3as6 danix5 ori ho.u /nyl e a3s yrc[aqovmpu1 A3s gana3k fransaxi ovngntrin noviryxin 10 anmo-anali 0r1 Nranx ;a’anxig yv zarmanali wogala3in nrpyrancnyru ‘,a6 ka.ovm yv cyrovm yn1 Arovysdi isgagan sdy./acor/ov;ivn e91 A3sbisow5 ,ad ocyvorova/ wyratar2ank Ha3asdan5 or a3sdy. el gisym im 3a]o.ov;ivnnyru5 saga3n oryve wyrapyrmovnki [ar=ana6 xank1 Sdibova/ 1997-2007 ;; tataryxovyx qmpi co3ov;ivnu1 Trank ,ad /anr da6 rinyr ein yv bydagan oryve hoca/ov;ivn [gar1 <ar7 e] !$ 8Ova,ing;un “os;9 Erdo.ani wra3 jn,ovm panyxnylov go[ g4ov..e )bama3in 8Ova,ing;un “os;9 ;yr;u qmpacraganow mu go[ urav AMN naqacah Barak )ba6 ma3in5 or jn,ovm panyxne :ovrkio3 war[abyd _yjyb :a3ib Erdo.ani wra35 orbes6 zi wyr]ins 3arce iravagan garcn ov 0renknyru1 Ga,aagyrov;yan ampasdanov;yanx hagatar2ylow` Erdo.an ba,6 d0nang urav hydabntman clqavor tadaqazu yv my/ ;ivow osdigannyr1 An bntyx5 or a3s badaharnyru gaz6 magyrbova/ yn tovrsu yv anonx ;iraqu ir isg an2n e1 8Ova,ing;un “os;9 tidyl gov da35 or waraco3ri ydin ga3 a3n anhama2a3nov;ivnu5 or /aca/ e i,qo. govsagxov;yan yv Givlyni hama3nkin mi]yv1 :yr;u gu n,e nayv5 or Givlyni hamagirnyru garyvor tirkyr ovnin abahowov;yan ov iravagan hamagarcyren nyrs1 Min[ Givlyni hama3nku ,r]an mu Erdo.anin 0cna/ er5 orbeszi an godre panagin ov=u5 a3=m no3n a3t hama3nku sgsa/ e ;iraq tar2nylov Erdo.ani amynen m0dig martigu1 Amyrigyan ;yr;in hama2a3n` a3s qntirin me] garyvoru Giv6 lynu [e5 a3l Erdo.ani p-na/ tirku1 Givlyni ov Erdo.ani mi]yv /aca/ anhama2a3nov6 ;ivnu grna3 pazma;iv badjanyr ovnynal1 Usd omanx` Givlyn t=coh e5 or Erdo.an g-iv h[aga/ e Isra3eli tem5 nayv t=coh e5 or :ovrkia Sovrio3 unttimatirnyrovn gu z0ragxi1 Pa3x Amyriga3i ov garc mu aryvmdyan yrgirnyrov hamar garyvoru a3n e5 or Erdo.an adyn0k gu tidover orbes is6 lam 0rinagyli .ygawar yv )bama3in amynam0dig ta,6 nagixu5 isg hima an ka.aka6 gan mardahraver gartaxa/ e Amyriga3i tem1 :yr;u gu n,e5 ;e ba3karin artivnku bidi j,tovi o4[ ;e tadarannyrovn5 a3l undragan sndovgnyrovn go.me1 Y;e Erdo6 .an a3s undrov;ivnn al ,ahi5 a3s ancam an nor 0renkow mu bidi untar2age hanraby6 dov;yan naqacahi liaz0rov6 ;ivnnyru5 aba inkzink naqa6 cahi ;ygna/ov bidi h-[a6 ge7 8Ov=i nman govdagovm mu nbasdavor [e o4[ :ovrkio3 hamar5 o[ al Aryvmovdkin ha6 mar1 )bama3i ga-awarov;ivnn ov Yvromiov;ivnu Erdo.anin wra3 bedk e jn,ovm panyxnyn` bahan]ylow irme5 or a-avyl 3arcank xovxapyre iravagan hamagarcin ngadmamp ov ar6 d0ne5 or tadaqaznyrn ov osdigannyru irynx cor/u aza6 d0ren gadaryn95 yzragaxov6 xa/ e ;yr;u1
 14. 14. 14 • ABAKA • LUNDI 20 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 20, 2014 HYDAKRKRAGAN Aram #agopyanu <aqmadi A,qarhi Aqo3yan Yrgra,ar=u ganqo. lo3si Xa3dovmnyr Yryvanxi Aram #agopyanu AME6i Al E3n ka.akovm avardova/ a,qarhi badanygan a-a]nov;ivnovm min[yv 12 darygannyri (M 12) qmpovm5 [grylow o[ mi bardov;ivn yv 11 hnara6 vorix wasdagylow 9.5 miavor5 novajyx a,6 qarhi aqo3yani did.osu1 #a]o. hantes ygan Movratyan _opyrdu (M 8, 7.5 miavor5 10-rt dy.)65 Mamigon Tarpinyanu (M 10, 7.5 20)65 <an; Sarcsyanu (M 12 8 7)5 Dicran #arov;ivnyanu (M 16, 7.5, 19)5 #owhannes Capov[yanu (M 18, 7.5, 7)5 Mane #owhan6 nisyanu (M 10, 7.5, 15)5 Sovsanna Capo3yanu (M 18, 7, 19)1 8Nor )r9 8Yryvani 2a3nyr9u` myr777 <ar7 e] 136en 6 Ys mamovlovm gartaxi @yr masin Silwa Gabovdigyani hydyvyal q0sku5 or 8777xovrdn ov mov;u 3a.;aharylow yrc[a6 qovmpu yv ir hiaskan[ .ygawaru hasyl yn anasyli par2ovnknyri5 irynx arovysdow nrank la3naxnovm yn myr ba,dyli Yry6 vani sahmannyru5 hasxnovm tebi hy-ov6 nyr91 Isg i|n[ wijagovm e a3s0r yrc6 [aqovmpu5 grgin garo.ano|vm ek hy-ovnyr cnal1 6 A3s bahin 10 hoci ynk yv xangov;ivn ga3 wogal gazmu min[yv 16i hasxnyl1 A.]ignyri mi masu ‘rofysional yn5 mi masn el darpyr masnacidov;ivnnyr ovnyn5 pa3x nayv ovnyn yra=,dagan gr;ov;ivn1 Tovk arten nyrga3 eik #ovlisi 26-i myr parycor/agan hamyrcin5 ori un;axkovm m,ago3;i naqararov;ivnix sdaxa3 8Cricor Narygaxi9 3ov,amydal5 in[u ,ad bardavoryxno. e1 )cosdos amsin mas6 nagxyxink ha3gagan yrc[aqmpyri hama6 ha3gagan ‘a-ad0nin5 ylo3;nyr ovnyxank Gamyra3in Yra=,dov;yan danu1 Mynk Yvrobagan amynaqo,or yra=,da6 gan mi]azca3in 8Yvroba Gandad9 gaz6 magyrbov;yan antam ynk1 Ardasah6 manyan ylo3;nyri /racryru pazma;iv yn1 Mynk ,ad hravernyr ynk sdanovm a3n yrgrnyrix5 ovr yrcyl ynk5 myz 3i,ovm yn5 dbavorova/ yn myr gadarovmnyrow5 sa6 ga3n y;e min[ myr yrgri angaqanalu myr ardasahmanyan ylo3;nyru hocovm yv sovp6 sitaworovm er bydov;ivnu5 a3=m angaq myr yrgiru [i 0=antagovm a3n qmpyrin5 oronk bydagan ga-o3xix tovrs yn1 A3s6 dy. bedk e n,ym5 or in[bes dndysagan olordi me] ga3 myna,norha3in 6 80licar6 qig9 ka.akaganov;ivn5 a3nbes el ar6 ovysdovm e m,agova/ nman ka.akaganov6 ;ivn5 ordy. trsyvorman ta,du mi kanisin yn wyrabahova/1 6 Zarmanali e5 or nman par2r magar6 tagi qovmpu ,ad ki[ e ylo3; ovnynovm hy6 -ovsdadysov;yamp yv cry;e an3a3d e s'iv-kaha3 ,r]anagnyrin1 In[o|w ek ta paxadrovm1 I|n[ /racryr ovnek qmpi massa3aganaxman hamar1 6Mi harx ek dalis5 or ,ad mdahoci[ e1 A-a]in hyr;in angaq yrc[aqovmp ynk yv bydagan oryve ga-o3xi gxova/ [ynk1 Ys cy.arovysdagan .ygawarn ym yv co6 waztow [ym zpa.vovm yv inknyrs el myz [ynk cowaztovm1 Hy-ovsdadysov;ivnovm oyve megu [ga35 or ba3kari1 Asovm yn` 8+o.owovrtu sa e sirovm91 Gomovnisdnyri 0r0k par2ragarc tasagan yra=,dov;ivn ein sirovm5 a3t in[bes y.av5 or a3s0r =o.owovrtu siryx mia3n 8-apis9 go[ova/u5 in[u o[ mi gab [ovni myr azca3in yrci hyd1 A3s harxi masin anunthad e q0svovm5 pa3x o[in[ [i arvovm1 Bedk e m,agov;a3in 3sdag ka.a6 kaganov;ivn yv ba3kar darovi tra tem1 Ta bedk e lini a3n m,agov;a3in cor6 /i[nyri go.mix yv a3n hamagarcix5 orn anovm e a3s amenu1 Xangaxa/ olordovm par2raco3nu bedk e nyrga3axover yv 3ydo3 cnar hasner hy-ovsdadysov;ivn1 Amen yra=,dov;ivn ir dy.u bedk e ovnyna35 a3nin[ qaqdovyl e madovxman dy.u1 6 A3=m paxi hamyrcnyrix5 a3l cor/ov6 neov;ivn /avalo|vm ek5 asynk 2a3nacrov6 ;ivnnyr ovne|k1 I|n[ ov..ov;yan yra6 =u,dov;ivn ek naqundrovm1 6 @a3nasgava-agi 2a3nacrov;ivnn un;axki me] e1 Mynk yrcovm ynk agabyl6 la5 isg yrcaxangi sahmana’agovm [ov6 nynk1 <aragannyr ov skandinavyan ; a ’ a n xi g y r c y r y n k g a d a r o v m 5 o r o n k hocov novrp ,yrdyrin yn hasnovm1 A3=m iraganaxnovm ynk nayv 101 ygy.yxi na6 qaci/u5 a3n e` ,r]ovm ynk Ha3asdani lkova/ gam garikavor ygy.yxinyrow yv yrcovm1 Ovnynk meg a3l /racir` mangagan e1 Mynk a3xylovm ynk mangadnyr yv yrcovm ynk ha3gagan yv aryvmdayvrobagan yrcyr a3n yryqanyri hamar5 owkyr [yn garo. hamyrca3in tahlijnyr a3xylyl1 Yrc[aqmpa3in arovysdu o[ gomyrxion olord e5 nranow covmar a,qadyl hnara6 vor [e1 Mynk hsga3agan =a-ancov;ivn ovnynk` Gomidas5 Ygmalyan yv ovri,nyr5 oronk myr can2yrn yn yv myr =a-an6 cov;ivnu1 A3s0r a3t pazmazanov;ivnu l-ovm e1 Gomidasn azca3in panahivsov6 ;yan a3nbisi can2yr e havakyl5 yv myz ‘oqanxyl5 or trank andysyl [ynk garo.1 Sa e myr yrcu5 myr zovlal ha3gagan my.ytin5 yrp ta l-yxnovm yn5 mi ovri, pan e clovq par2raxnovm yv ,adyrin ;vovm e5 ;e ta e ha3gaganu5 in[u iraganovm qa-6 novrt e aryvylyan m,ago3;i5 pa3x ha36 gagani hyd paxar2ag oryve gab [ovni1 A-a] yrgri a-a]in temki Aman0rya3 ,norhavorankix 3ydo3 hn[ovm er Aram Qa[adryani 8Timagahantes9ix mi had6 va/5 a3s0r hn[ovm yn :a;a3i gam Ar6 men[igi yrcyru1 Dysek5 ;e in[bisi ‘o’oqov;yan e yn;argovyl myr hy-ovs6 dadysov;ivnu1 _apisu sdaxyl e byda6 gan garcawijag1 Myr yrc[aqmpi dasu gananx 2a3nyru Yryvan ka.aki 2a3nyrn yn1 Y;e ivra6 kan[ivr ylo3;ix 3ydo3 cone meg yryqa3i m0d ser 3a-a]ana3 tebi qmpyrca3in yra=,dov;ivn5 ovrymn myr nbadagin hasa/ gu linynk1 #AGOP ASADRYAN 8)ryr9 Wyr]in kani mu harivr darinyrov un6 ;axkin a,qarhi darpyr wa3ryrov me] dy.i ovnyxa/ oro, yrgra,ar=yre a-a] ngadova/ yn zanazan co3nyrow ov darpyr par2rov;yamp cydnen =a3;ko. lo3syr1 Anxyalin a3s lo3syru omanx go.me gar6 /uva/ yn orbes ardamoloraga3in a3xylov6 ;ivnnyr gam aganadys wganyrovn wyrac6 ruva/ e hocypanagan yryvaga3a/in qap6 ganknyr1 A3s0r saga3n cidnagannyr pavaganin 3sdag ca.a’ar mu gazma/ yn a3s na6 qayrgra,ar=a3in lov3syrov xa3dovmnyrov masin1 Naq ovsovmnasirova/ yn m0davo6 rabes 1600 yrgra,ar=nyrov hyd gabova/ ar2anacrov;ivnnyr5 yv 3a3dnova/ e ;e anonxme 656in hyd a-un[ova/ yn zanazan 2yvi yv co3ni lovsavorovmnyr5 omank wa3rg6 yannyr5 ovri,nyr 0ryr5 naq kan yrgra6 ,ar=u1 )rinag` 20096i Idalia3i LAkovi6 la ka.aki yrgra,ar=en kani mu yrg6 wa3rgyan a-a]5 ka.akin gytronagan ,r]anen Fran[esk0 Kris’i ‘o.oxin wra3 pazma;iv dy.axinyr n,maryxin m0d 10 sm hasagow poxyr5 oronk kary.en sala3a6 dagen tovrs gu =a3;kein1 Isg 2007 )cos6 dos 156in5 Pyrovi “isk0 ka.akin m06 daga3ku navasdi zinovoragan mu n,ma6 ra/ er pax gabo3d lo3si sivn mu5 or [ors 3a]ortagan xa3dovmnyrow gu par2ranar ]ovryrovn me]en5 ji,t a3n robenyrovn yrp ka.aku gu xnxover 870 asdijan ov=cnov;yamp yrgra,ar=e mu1 A3s lo3si sivnyru ar2anacrovyxan nayv ka.aki abahowov;yan lovsangar[agan cor/ikny6 rov go.me1 No3ympyr 12, 19886in Kebek ka.aki m0d dy.i ovnyxa/ ov=y. yrgra6 ,ar=en 11 0r a-a]5 ‘osoraco3n cnta2yv wa- lo3syr dysnovyxan5 oronk gu ,ar=ein yrgnki wra35 Sen Loran cydi yrga3nkow1 Abril 18, 19066in5 San fransisgo3i yrgra,ar=en ji,t a-a]5 myr2aga3 plovr6 nyrov sdorodin gabdaco3n poxyr sgsan xa3dyl5 min[ San Hozei ‘o.oxnyren megu gu poxawa-over yv my.m co3nyrow cy.yxig /irani c0di mu gu ,o.ar1 San Hoze ka.aki yrex cidnagani mu hama2a3n5 a3s yryvo3;u gu badahi haz6 vateb baracanyrov5 yrp yrgri untyrku gu barovnage bazal; =a3-yr5 oronx pivry.nyrovn (crystal) me] gu cdnovin manr jy.kyr1 A3s =a3-yru untyrki dy.a,ar6 =yrov yv ov=cin paqovmnyrov badja-av gyn;argovin [a’azanx qo,or jn,ovmi5 or gu 3a-a]axne ylygdragan tragan yv =qdagan pyvy-axovmnyr5 oronk irynx garcin gu 3a-a]axnyn ga3/yr5 a3nbes in[bes ylygdragan pyvy-axovmow ambyr yrp paqovin irarov5 gu 3a-a]anan ga36 /agnyr ov ‘a3ladagovmnyr1 Kebeki untyrki harsdov;yan naqa6 r a r o v ; y a n y r g r a p a n (geologist) R o b e r <ar7 e] !%
 15. 15. LUNDI 20 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 20, 2014 • ABAKA • 15 Manovgnyrov ?novnti Havako3;u Sovrp Cricor Lovsavori[ A-a]nortanisd Ma3r Ygy.yxvo3 me] A3s dari Sovrp Cricor Lovsavori[ A-a]nortanisd Ma3r Ygy.yxvo35 manovgnyrov ?novnti havako3;u dy.i ovnyxav 8 Tygdympyr 2013-in5 ygy.yxvo3 8Mari Manovgyan9 srahen nyrs5 sovrp badaraci araro.ov;ynen anmi]abes ydk5 ,ovr] 200 hocinyrov nyrga3ov;yamp1 )rovan hantisawarovhi dig7 :alin pym hraviryx ygy.yxvo3 Giragn0rya3 War=arani manovgnyru5 in[bes nayv Mangaba6 danygan yrc[aqovmpi antamnyru1 Manovgnyru cy.yxig da6 raznyr haca/ ?nntyan badmov;ivnu ‘oqanxyxin yv Krisdosi ‘rgarar calovsdu avydyxin1 Aba ygy.yxvo3 hocyvor howiv Der Wazcen Khn37 Bo3ajyan 0rhnyx manovgnyru yv ir ,norhagalagan q0sku ov..yx giragn0rya3 war=arani yv manovgnyrov yrc[a6 qovmpi badasqanadovnyrovn` dig7 Nania Jinba,yan “ili6 bosyanin5 dig7 Mylisa Se3ran0.lov Solmezin yv brn7 Alyksan #arov;ivnyanin1 Der Ha3ru nayv ka]alyryx nyrganyrovn5 or a3s 0dar a’yrovn me] [zrgyn irynx zavagnyru hocyvor yv ha3yxi tasdiaragov;ynen yv zanonk a-a]nortyn ygy.yxi1 Hravirova/ er polorin go.me ,ad sirova/ yrci[` Mar;en Yorganx5 or ir mangagan yrcyrow qantawa-yx manovgnyru1 Ylo3;i ampo.] dyvo.ov;yan un;axkin anonk Yorganxi hyd yrcyxin5 baryxin yv ovraq /nntyan m;nolord mu sdy./yxin5 Yrgra,ar=u ganqo.777 Bydov;yan naqacahnyru i|n[ inkna,ar=nyrow gu ,r]in <ar7 e] 146en :heri0 gavylxne ;e a3s lovsavorovmnyru gu badahin unt6 hanrabes qorovng jy.kova/knyrov 3adagu co3axa/ ylygdragan pyvy-axovmnyrov5 oronk gu maclxin jy.ken tebi wyr5 yrgri ma6 gyrysu5 hydzhyde la3nxo. paxova/kin me]5 ovr ga3/yru mianalow gu gazmyn covnavor lo3si xa3dovmnyr1 Cor/nagan cydni wra35 a3s yryvo3;u haziv ;e 3o3syr 3a-a6 ]axne orbes naqan,an calik yrgra,ar=i mu5 orowhydyv naq a3s lovsavorovmnyru ,ad hazovateb yn yv unthanrabes gu 3a3dnovin yrgra,ar=en ,ad garj =amanag a-a]1 Mislanda3i777 <ar7 e] 16en or ba,d0nabes jan[xa/ e XX tarov a-a]in xy.asbanov6 ;ivnu1 #i,yxnynk5 or Ha3ox Xy.asbanov;ivnu jan[xa/ yn Sbanio3 yryk nahancnyr` “ais Bascon5 Ca;alonian yv Balearyan g.zinyru1 Koveargov;ynen ydk hantes ygav 8Ararad9 Ha3gagan miov;yan naqacah Ararad >ovgasyanu5 or miov;yan5 sbanaha3ov;yan yv o.] ha3ov6 ;yan anovnow ,norhagalov;ivn 3a3dnyx ka.akabydaranin a3t badmagan 0rovan hamar1 8Hajyli e5 yrp garyvoraco3n min[yv hasav manovgnyrovn anhampyr sbasa/ bahu5 ga.ant baba3in hyd hantibovmu1 Ga.ant baban ygav5 iryn hyd pyrav qint ov /i/a. yv dobrag mu lyxovn novernyr1 )rhnapyr 0r mu abryxan ;e my/yrn ov ;e ‘okryru1 Srdacin ,norhagalov;ivn ygy.yxvo3 howivin5 ?qagan Qor6 hovrtin yv polor #an2naqovmpyrovn5 Manovgnyrov S7 ?nntyan hantesu lavaco3n gyrbow gazmagyrbylov hamar1 Nyrga3 mu harxyrov me] govsagxagan co36 nyrn ov darpyrov;ivnnyru i [ik gu ta-nan` irynx dy.u zi]ylow parygamov;yan yv artarov6 ;yan co3nyrovn956 ir q0skin me] usav A7 >ovgasyanu` par2r cnahadylow avacanii polor yryk govsagxov;ivnnyrov a,qadanku ka.akin me]1 Salvador Garsia de la Motan qosdaxav5 in[bes or crova/ e pana2yvin me]5 harxu hasxnyl Walynsia3i yv Sbanio3 qorhrtarannyr` 3ortorylow yr6 gov ga-awarov;ivnnyru jan[6 nalov Ha3ox Xy.asbanov;ivnu1 8Ararad9 Ha3gagan miov;ivn (Walynsia yv Sbania) 8Slak7am9 ga3ke] 6 8Yrgri mu hy.inagov;ivnu ba3mana6 vorova/ e hr;i-nyrov a-ga3ov6 ;yamp7 o.imbiagan myda3lny6 rov kanagov;yamp yv naqa6 cahi limovzin inkna,ar=ow91 Asonk Jon Kenedii gurd6 syr y.p0r` Amyriga3i naqgin clqavor tadaqaz` _abur; Kenedii q0skyrn yn1 Amyri6 ga3i naqacahnyru [ors anivnox ‘oqatrami]oxen sgsan 0cdu6 v i l 20-r t t a r o v n 1 S d o r y v g u nyrga3axnynk hama,qarha3in a-a]nortnyren meg kanii /a6 -a3o.agan inkna,ar=nyru1 Fransa3i naqacah Fran6 sova Holand g40cdovi Si;r0en De Se-5 waja-ani,ow /a-a6 3o.agan inkna,ar=en1 A3s ink6 na,ar=i cinu gu sgsi m0da6 vorabes 40 hazar 200 yvro3en1 I darpyrov;ivn Nikola Sar6 kozii or naqabadovov;ivnu govdar _en0 waja-ani,ow inkna,ar=nyrovn5 a3=mov na6 qacahu gu naqundre yr;yvygyl 8 Si;r0en De Se-59 inkna6 ,ar=ow1 A3t inkna,ar=ow e or Holand caxa/ er yrtmnaga6 lov;yan araro.ov;yan1 Idalio3 naqacah` Jorji0 Na’oli;an03i /a-a3o.agan inkna,ar=u` Lansia :ema e1 A3s inkna,ar=i cinu m0davo6 rabes 40 hazar yvr0 e1 Idalio3 inkna,ar=nyrov jar6 dararovysdi olordu t=ovarin =amanagnyr gu wyrabri5 kani or inkna,ar=nyrov waja-ku gu novazi5 idalaxinyru gu hra6 =arin [ors anivnyre pa.gax6 yal ‘oqatrami]oxen ov za3n gu ‘oqarinyn hy/anivnyrow1 Yrgri naqacahu dagavin ink6 na,ar=u hy/anivow [e ‘oqari6 na/ ov havadarim e idalagan ardatrov;yan inkna,ar=ny6 rovn1 Syr= Sarcsyan 6 Myrsedes es-600: A3s waja-ani,ow ink6 na,ar=i cinu m0davorabes 300 hazar yvr0 e1 inkna,ar=u nyrga3axovx[agan tasov gu badgani5 za3n clqavorapar gu naqundryn bydov;yan .y6 gawarnyru5 a,qarhi amyna6 3a3dni ka.akagan cor/i[6 nyrn ov my/ ungyragxov;ivnnyrov <ar7 e] !^
 16. 16. 16 • ABAKA • LUNDI 20 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 20, 2014 Ariel <aroni mahu ov; darovan mahakovne wyr] Isra3elxinyrov a[kin hyros er5 Ba.ysdinxinyrov a[kin` ojracor/ Badmov;yan me] ki[ gu badahi5 pa3x gu badahi1 Isra3eli naqgin War[abyd Ariel <aron my-av ov; darovan mahakovne mu wyr]1 Isra3eli =o.owovrtu5 or <aroni me] gu dysner ir azca3in hyrosnyren megu5 iraganov;yan me] ov; dari a-a] arten gorsnxovxa/ er ir a3t hyrosu5 pa3x ov; dari wyr] e or bidi garyna3 za3n ho.in 3an2nyl hyrosi mu nman5 min[ Ba.ysdinxiny6 rov a,qarhu ovraqov;yamp bidi o.]ovne a3s mahu5 kani or Ariel <aroni hamar mi,d usovyxav or anor 2y-kyru ;a;qova/ ein Ba.ysdinxinyrov aryan me]1 Ariel <aron5 or war[abyd ullale a-a] .ygawara/ er zin6 voragan cor/o.ov;ivnnyr ov clqavor badasqanadovnyren megu gu ngadover Lipanani <abra ov <a;ila cava-agannyrovn me] mahmydagannyrov yv Ba.ysdinxinyrov tem 1982 ;ovaganin cor6 /uva/ sbantnyren5 ir ka.akaganov;ivnu my.maxovx yrp Isra3eli War[abyd n,anagovyxav5 ovzyx ta-nal ha,dov;yan a.avni mu1 <aron 2006in ov.y.i arivnahosov;yan mu hydyvankow mdav mahakovni me]1 P=i,gnyru a3t ;ovaganin gar/a/ ein or <aron anmi]abes bidi mahana31 Pa3x <aroni mahakovnu ,arovnag6 vyxav5 a3nkan yrgar` or an cry;e mo-xova/ er a3lyvs1 Ov; dari wyr] hasno. mahu zinku grgin trav mi]azca3in ka.akaga6 nov;yan 0ragarcin wra31 Isra3eli hamar an angasga/ ;ovnt ha3rynaser an2 mun er1 Isg Ba.ysdinxinyrov hamar badyraz6 mi 3anxacor/1 Pa3x anxno. ov; darinyru angasga/ pan mu ;y;yvxovxa/ bedk e ullan yrgov go.myrov zcaxovmnyrovn me] al1 Badmov;yan kma3knyren megn e a3s1 Ki[ gu badahi1 Pa3x gu badahi1 Badmov;yan me] ovri, 0rinagnyr al gan1 :ovrki Mu A[kow Ha3gagan Harxu Mehmed Fa;ih E0z;arsov ;ovrk ovsovmnaser ov hydaz06 di[ mu5 or 2010 ;ovaganen i wyr g4abri Ha3asdani me] ov gu zpa.i yrgov =o.owovrtnyru ,ahacrc-o. niv;yrow5 hra6 daragyx cirk mu orovn anovnn e7 8Pa3x O|r :ovrkyrn Ov Ha6 3yru91 A3s cirku lo3s dysav 8E0;eki Adam9 hradarag[a6 dovnen1 Cirki anovan yn;a6 qoracirn e hydyvyalu7 8Bad6 mov;ivnu Yrgov :,naminyrov5 Oronk Zirar {yn Jan[nar91 Hy.inagu a3s cirkin me] Ha6 3asdanyan ir abrovmnyren trovacnyr ‘oqanxylow hantyr2 masnavorapar gu /anrana3 =o.owovrtnyrov ov bydov;ivnny6 rov hocywijagin ov ka.aka6 gan m0dyxovmnyrovn wra35 gu knnarge a3n qntiru ;e harxy6 rov anlov/yliov;ivnn ov mi]az6 ca3in bydagan 3arapyrov;ivn6 nyru in[bisi havasarag,-ov6 ;ivnnyrov wra3 himnova/ yn1 Cirku gu pa.gana3 yrgov pa6 =innyre1 A-a]inin me] Ha6 3asdan gu tidovi masnacedi a[kow1 Yrgrortin me] Ha3as6 dan gu tidovi ka.akaga6 nov;yan a[kow1 A3s cirkin me] un;yrxo.u badasqannyr bidi cdne a3n harxovmnyrovn masin5 oronk zinku gu hydakrkrein mi]oxe mu i wyr1 Trovacnyr gu badmovin1 )rinag Wahan anovn Ha3 mu xav gu 3a3dne or [e grxa/ yr;al Wani A.;amar ygy.yxii araro.ov;yan1 An [i pa=nyr gar/iku a3n /a3ra3y6 .agannyrovn5 oronk bntyxin ;e ;ovrkyru A.;amari ygy.y6 xin gu cor/a/yn orbes karoz6 [ov;yan cor/ik yv qsdiv bad6 viryxin or ha3yru A.;amar [yr;an5 ;ovrkyrov ka.akaga6 nov;yan cor/ik [ta-nan1 Pa3x Wahan a3tbes [i qorhir ov [i waranir ir zcaxagan gyx6 va/ku 3a3dnapyryle1 Bydov;yan naqacahnyru777 <ar7 e] !%6en :A>MANAGAN SBASARGOV:IVN Funéraille Traditionnel Monument Pré-arrangement 5180, rue Salaberry Montréal, Québec H4J 1J3 Tél. : 514 331-0400 www.komitas.ca .ygawarnyru1 Meg q0skow5 polor anonk5 oronk naqabadovov;ivnu govdan ,ky.ov;yan yv an6 wdancov;yan1 Noraco3n ;eknacidov;yan yv yrgaradyv ‘or2a-ov;yan ,norhiv a3s zra6 habad inkna,ar=u grna3 ba,dbanyl zenki dysagnyrov gragoxnyren1 My/n Pridanio3 War[abyd De3wid Kemeron 6 arten kani mu dasnamyagnyre i wyr My/n Pridanio3 War[abydnyru orbes /a-a3o.agan inkna,ar= gu cor/a/yn 8+agovar9 waja-a6 ni,ow inkna,ar=nyr1 Kemeroni inkna,ar=u +agovar iks =i Sen;a3nul dysagi e ov cinu gu sgsi 110 hazar dolaren1 Amyriga3i naqacah Barak )bama gu cor6 /a/e 8Kadilak Ovan9 dysagi inkna,ar=1 A3s inkna,ar=i cinu gu darovpyri 300 hazar dolaren min[yv 1 milion dolari mi]yv1 Amy6 riga3i naqacahnyre ,adyr [yn yr;yvyga/ 8seri9 ardatrov;yan inkna,ar=nyrow1 Na6 qacahi hamar 3adgabes sdy./ova/ a-a]in inkna,ar=u y.a/ e Ford Linkoln-413 Bi1 )bama orbes /a-a3o.agan inkna,ar= g40c6 dacor/e ,ky. 8Kadilak Ovan9 limovzinu5 zor g4anovanyn 8anivnyrov wra3 2ova2yv a,qada6 Cirkin hy.inagu ancam mu5 yrp a-yvdovr ura/ er marke;e mu ov gu sbaser or wjarylov garcu iryn ca35 dysav or irme a-a] gancna/ ha3 gin mu ir tramabanagu paxav orbeszi tram hane1 Tramabanagin me] gu dysnover tyrasan :a6 ruk Akanin ngaru1 A[kyrovn [havadax ov avyli m0den na6 3yxav1 Ji,t er5 ginu gu grer :aruk Akanin ngaru1 Pa3x [grxav mi]amdyl5 orow6 hydyv adiga bidi n,anager marke;i polor 3ajaqortnyrovn a-]yv bo-al ;e ink ;ovrk er1 E0z;arsov ir cirkin me] gu hbi pazma;iv harxyrov5 oronx6 me megn e a3n harxovmu ;e yrgov =o.owovrtnyru in[bes gu dysnyn zirar1 Ha3asdani me] pnago. Yzidnyru [yn ovzyr or irynk kivrd ngadovin5 a3s al darpyr harx mun e1 Hy.inagu jan[xyr e nayv Sdy’an h0ry.6 pa3r mu or ,ad harovsd hava6 ka/o3 mu ovner Mala;io3 anx6 yalu xolaxno. lovsangarnyrov ov niv;yrov5 a3tkanu ;yryvs [gar min[yv isg Mala;io3 ar6 qivnyrovn me]1 Hy.inagu masnavor pa=ni mu me] gu n,e or Ha3asdani yri6 dasartnyru go.mnagix yn myr6 2yxman ov yrgq0sov;yan1 Gan sqal hasgaxo.ov;ivnnyr al1 )rinag Ha3asdani me] har6 xovxyr yn or ;ovrkyru in[ov 23 Abrilin ovraq d0nagadarov6 ;ivn gu gadaryn 3i,ylow 24 Abrili dy.ahanov;ivnu1 Hy.i6 nagu paxadra/ e or 23 Ab6 rilu ha3yrov dy.ahanov;yan hyd gab [ovni1 #0tova/aciru wyr]abes gu 3i,yxne ;e >ur.uzsdane Yry6 van yga/ ovsano.nyru orbes 0dar lyzov ;rkyren gu sorwin1 Hydakrkragann al a3n e or >ur.uz ovsano. mu Ha3 ovsov6 xi[e mu gu sorwi ;rkyren lyzov1 synyag1 _ovsasdani Naqacah Wladimir “ov;in gu naqundre cyrmanagan ardatrov;yan inkna6 ,ar=nyr yv g40cdovi 8Mersedes “ovlman9 ink6 na,ar=en1 A3s inkna,ar=i cinu m0davorabes 1 milion dolar e1 Naqacahagan inkna,ar=nyrov ,arasivnu ir me] gu nyra-ne 8Mersedes Ge Klas95 8Mer6 sedes E9 garci yv cyrmanagan ardatrov;yan a3l inkna,ar=nyr1 Mersedes “ovlman waja-a6 dysagi limovzin inkna,ar=i me] gu cor/a/ovi dysaqxig mu5 or zydy.ova/ e py-naqxigi me]1 A3s dysaqxigu g4abahowe tovrsu tidylov1 Inkna,ar=i ha.ortagxov;yan yv anwdancov6 ;yan masin dy.ygadovov;ivnu ca.dni gu bahovi1 Inkna,ar=u zrahabad e yv grna3 timatryl hrazena3in 3ar2agovmnyrov5 in[bes nayv n-nagi ba3;ovmnyrov1 Unt orovm5 3ar2a6 govmen ydk inkna,ar=u [i gorsnxnyr ‘oqatrylov ir masna3adgov;ivnu1 8Marmara9 Az;l;zhq^ www.tekeyanmontreal.ca

×