Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Abaka 14 10-2013

579 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Abaka 14 10-2013

 1. 1. Ha3asdani hamar ba6 div yv my/ badasqa6 nadovov;ivn e clqavoryl Yvroba3i Qorhovrti Na6 qararnyrov gomiden1 A3s masin` Hogdympyr 2-in5 S;rasbovrgi me] YQQW badoviragnyrovn a-]yv 3a3darara/ e Ha3asdani Naqacah Syr= Sarcsyan1 An untc/a/ e5 Nor Ha3as6 danu wyr]yrs d0na/ e angaqov;yan h-[agman 22-amyagu yv a3t dari6 nyrovn un;axkin ,ad pani hasa/ e1 8Anga6 qov;yan h-[agaciru myr syrovntnyri yrazankny6 ri iraganaxovmn er1 Ha3 hasaragov;ivnu mi,d 2cdyl e ovnynal hamagarc5 oru himnova/ e azadov;yan5 =o.o6 wurtawarov;yan5 0ren6 ki cyraga3ov;yan wra395 untc/a/ e Ha3asdani Naqacahu1 Syr= Sarcsyani q0s6 kow` Ha3asdanu hava6 darim e Yvrobagan ar6 =eknyrov amrabntman` = o . o w r t a w a r o v ; y a n 5 0renki cyraga3ov;yan ov azadov;ivnnyrovn1 8Mynk asyl ov ,arovnagovm ynk asyl5 or Ha3asdanu 2uc6 dovm e m0d linyl Yvro6 ba3in95 usa/ e HH na6 qacahu1 Sarcsyan nayv untcu6 /a/ e5 or Ha3asdan ovni ta,nagxa3in 3ara6 pyrov;ivnnyr _ovsas6 dani hyd5 or artiv6 naved0ren gu ,arov6 nagovi1 8Ha3asdanu yr6 pyk [i 2cdyl hamacor6 /agxov;ivn ga-ovxyl mi cor/ungyro] hyd` i ha6 gatrov;ivn mivs cor6 /ungyrnyri95 3a3dara6 ra/ e Syr= Sarcsyan1 Antrata-nalow Ha6 3asdani a-]yv /a-axa/ mardahravernyrovn` an n,a/ e ‘da/ov;yan yv cor/azrgov;yan qntir6 nyru1 HH naqacahu nayv 3a3dna/ e5 or Ly-na3in >arapa.i hagamar6 dov;yan qa.a. garca6 vorovmu gu ,arovnage mnal Ha3asdani clqa6 vor nbadagu1 N,ylow YAHG Minski qovmpi ]ankyrn a3t ov..ov6 ;yamp5 an untc/a/ e5 or Ha3asdanu gu cna6 hade dara/a,r]ani me] ga3ovnov;yan aba6 howman ov..ova/ polor ]ankyru1 HH naqacahu garyvoryx wsdahov;yan mi]oxnyrov ga-ovxovmu1 8>arapa.u 2yzi hamar dara/k e5 isg myzi hamar yrgrort Sovrp Ha3rynik9 my/anovn ty6 rasan S0s Sarcsyani q0skyru me]pyra/ e HH naqacahu` xavow n,y6 low5 or Ha3asdan 0ryr a-a] ho.in 3an2nyx an6 vani tyrasanu1 Sar6 cusyan nayv n,a/ e5 or haryvan yrgri a-a]6 nortu m,dabes gu sba-6 na3 badyrazmow yv gu hbardana3 -azmagan bivdjeow1 Saga3n5 usd HH naqacahi5 nman 3a36 dararov;ivnnyru o[ po6 lor adrbe3janxinyru gu gisyn1 8A3n5 in[ mynk lsovm ynk5 karoz[agan mykyna3i 3a3dararov6 ;ivnnyrn yn956 usa/ e Sarcsyanu1 Naqacah` Syr= Sar6 cusyan antratar2a/ e nayv Ha3ox Xy.asba6 nov;yan mi]azca3in ja6 na[man anhra=y,dov6 ;yan masin1 A X G A | I N % M < A K O U J A | I N : U F A S A R A K A K A N < A B A J A J : R J L X & T A R I J I U 1 9 0 6 : R K O U < A B J I % 1 4 F O K T : M B : R 2 0 1 3 • V O L . X X X V I , N O 1 9 0 6 • L U N D I , 1 4 O C T O B R E 2 0 1 3 • M O N D A Y , O C T O B E R 1 4 , 2 0 1 3 S;rv Sargs;an^ ªFaastan ke gnafath tara‘a,r=ani mh= kaounouj;an apafowman ou[[oua‘ bolor =anq;reº Usd Pridanagan The Telegraph ;yr6 ;in5 So[ii me] dy.i ovnynalik O.imbia6 gan qa.yrov 22-rt 2my-na3in qa.yrov paxovmen a-a] yv A;enken pyrova/ O.im6 biagan gragin ]ahu Mosgova3i me] ‘o6 qanxa/ e Ha3azci a,qarhah-[ag mar6 zig <avar, Garabydyan1 No3n a.pivren g4imanank5 ;e kamii hz0rov;yan hydyvankow o.imbiagan gra6 gu garj bahovan mu hamar hanca/ e5 sdibyl dalow anwdancov;yan a,qada6 gixnyren megovn m0dynal ov gragu tar26 yal wa-yl1 FF gl.auor data.ax entrou;zau Ghorg Kostan;ane Ha3asdani Hanrabydov;yan azca3in =o.owin go.me5 1 Hogdympyrin5 gadarova/ ‘ag koveargov6 ;yamp tadavor Ceorc Gosdanyan undrovyxav Ha6 3asdani clqavor tadaqazi ba,d0nin1 #a3d6 nynk5 or 108 kovenyrov wra3 103 kove sdaxa/ Gos6 danyan min[yv a3s ba,d0nin undrovilu gu zpa.yx6 ner Ha3asdani Hanrabydov;yan zinovoragan clqa6 vor tadaqazi ba,d0nu1 Hogdympyr 3-in5 naqacah Syr= Sarcsyan a3xy6 lyx Ha3asdani tadaqazov;ivn yv an2nagazmi antamnyrovn nyrga3axovx nor n,anagova/ unthanovr tadaqaz Ceorc Gosdanyanu1 Naqacahin ba,d0nagan ga3ke]u gu ha.orte5 or Syr= Sarcsyan ,norhavoryx Ceorc Gosdanyanu ir badasqanadov nor ba,d0nin hamar yv 3a]o6 .ov;ivn ma.;yx1 Naqacahu 3o3s 3a3dnyx5 or unthanovr tada6 qazu ir nor m0dyxovmnyrow ov a,qadaojow5 ta6 daqazov;yan a,qadagixnyrov 0=antagov;yamp bidi garyna3 artivnaved0ren lov/yl hamagarcin a-]yv trova/ qntirnyru1 Syr= Sarcsyan nayv ,norhagalov;ivn 3a3dnyx naqgin unthanovr tadaqaz A.ovan #owse’yanin yrgaramya3 a,qadankin hamar` untc/ylow5 or yrg6 rin tadagan6iravagan hamagarcin me] an da6 gavin unylik ovni1 :giptosi mh=^ au;li qan fing tasn;ak xof Dar];al fa me xofoua‘ h Damaskosi mh= Hogdympyr 6-in5 hrasanti hr;i-nyrov da6 ra’u grgin harova/a/ e Tamasgosi qa.a. Abbasiin5 Kassa yv Bab :ovma ,r]annyru1 Usd ba,d0nagan dovyalnyrov5 harova/nyru badja-a/ yn ov;u zohyr5 avyli kan yrgov dasnyag wiravor yv niv;agan /anr wnasnyr ;a.i inkna,ar=nyrovn yv pnagarannyrovn5 ovr nayv gu pnagin tamasgosaha3yr7 anonxme omanx pnagarannyru gra/ yn ;y;yv wnasnyr1 #i,ynk5 or Kassa ,r]anin me] gu cdnovi nayv 3o3n ov..a’a- S7 Qa[ ygy.yxin5 or no3nbes gra/ e niv;agan wnasnyr1 Hr;i-ar2agovmi badja-ow zohyrov ,arkin y.a/ e 1958-i /novnt tamasgosaha3 #owig Gartaxo.yan ()kovmov,yan)1 Ycibdosi me] Hogdympyr 6-in5 dy6 .i ovnyxa/ paqovmnyrovn hydyvankow zohova/ e avyli kan 51 mart1 Usd a.pivrnyrovn` wiravornyrovn ;ivu avyli e kan 246-u1 Ycibdosi ma3raka.akin5 in[bes nayv Mansov6 ra3i5 A.yksantrio3 yv Sovezi me] Hogdympyr 6-in dy.i ovnyxa/ yn pa6 qovmnyr naqgin naqacah Movhammad Movrsii go.mnagixnyrov yv anwdan6 cov;yan ov=yrov mi]yv1 Hanrahavakin masnagixnyru pa6 qovmnyrov =amanag karyr nydylow ‘or2a/ yn mdnyl Cahirei 8Azadov6 ;yan9 hrabarag5 saga3n [yn 3a]o6 .a/1 Osdigannyru zanonk xra/ yn arxovnkapyr gazow1 N,ynk5 or Ycibdosi naqgin na6 qacah Movhammad Movrsii go.mnagix6 nyru gu ,arovnagyn hanrahavaknyr iraganaxnyl` irynx po.oku arda3a36 dylov panagi yv osdiganov;yan tem yv miyvno3n =amanag bahan]ylow Movr6 sii wyratar2u1
 2. 2. Irani naqacah Hasan _ov6 hani 3a3dnyx5 or 8hivleagan jardaracidov;yan diranaln ov Irani me] ivraniom harus6 daxnylu panagxyli [yn5 yv iranxi =o.owovrtu bedk e ador wsdah ulla391 _ovhani Irani ga-awa6 rov;yan nisdi un;axkin ir gadara/ 3a3dararov;yan me] avylxovx5 or 8Hivleagan <ar7 e] !$ Hogdympyri 3-in5 Adrbe3jani ardakin cor6 /ox naqararov;ivnu bntyx5 or Ha3asdani na6 qacahu 8dagavin gu ,arovnage dara/ka3in bahan]nyr nyrga3axnyl traxi yrgirnyrovn91 Ba,d0nagan Bakov ,ad gdrovg ar2acan6 cyx5 2 Hogdympyrin5 S;razbovrgi me] Ha3as6 dani naqacahin gadara/ 3a3dararov;ivnny6 rovn1 Adrbe3jani ardakin cor/ox naqararov;yan ba,d0nagan nyrga3axovxi[` Elman Abdovlla3yv 3a3dararyx5 or 8Syr= Sarcsyan mi]azca3in hanrov;yan timax noren qosdowanyxav5 or na6 qa3ar2ag yrgri naqacah e yv dagavin gu ,a6 rovnage dara/ka3in bahan]nyr nyrga3axnyl traxi yrgirnyrovn91 Abdovlla3yv A”A lradovagan cor/agalov6 ;yan 3a3dnyx5 or sba-nalow Adrbe3janin` Sarcsyan gu sba-na3 ampo.] ,r]ani abaho6 wov;yan5 0cdacor/ylow mi]azca3in gazmagyr6 bov;yan ambionu` ;ivrimaxov;yan me] gu 2ce mi]azca3in hanrov;ivnu1 Adrbe3jani ardakin cor/ox naqararov;yan nyrga3axovxi[u untc/yx5 or Ha3asdani naqa6 cahu [i hasgnar5 or panagxa3in holowo3;i 2y-na/ov;ivnnyru5 dacnabi lov/man 2c2covm6 nyru ,ad paxasapar g4antrata-nan ampo.] ,r]ani abahowov;yan wra35 3adgabes` Ha3as6 dani wra31 Yvrobagan qorhovrti qorhrtaranagan wy6 ha=o.owin un;axkin Adrbe3jani badovira6 gov;yan .ygawar Samyd Sy3idow5 or harxovm ov..a/ er Ha3asdani naqacahin5 lracro.6 nyrovn 3a3dnyx5 or Ha3asdan dara/ka3in ba6 han]nyr gu nyrga3axne traxi yrgirnyrovn5 mas6 navorapar` :ovrkio35 Wrasdanin yv 8Adrbe36 jani 20 dogosu crava/ e91 Ipryv 8abaxo3x9` Sy3idow 3a3dnyx5 or Ha6 3asdani zinan,anin wra3 :ovrkio3 dara/kin wra3 cdnovo. 8A.ru da.n e95 in[bes ;ovrkyru gu go[yn Ararad ly-u1 Usd adrbe3janxi bad6 camavorin5 adiga gu n,anage5 or Ha3asdan :ovrkia3en dara/ka3in bahan] ovni1 Yvrobagan qorhovrti qorhrtaranagan wy6 ha=o.owin un;axkin Adrbe3jani badovira6 gov;yan .ygawarin a3n tidargman5 ;e Ha3as6 dan crava/ e Adrbe3jani 20 a- harivru5 Syr= Sarcsyan pavagan gar/r badasqan dova/ er` usylow5 or Adrbe3jani 3ar2agovmin baraca3in a3t yrgiru avyli my/ dara/knyr grna3 gorsnxnyl1 Hanrabydagan govsagxov6 ;yan /a3ra3y.agan ;yvu han6 tisaxo. 8:e3i govsagxov;yan9 jn,ovmnyrovn hydyvankow5 Yryk6 ,ap;i 1 Hogdympyrin5 Miax6 yal Nahancnyrov ga-awa6 rov;yan o[ gynsagan cor/ov6 neov;ivnu gasyxovyxav yv m06 davorabes 800,000 ba,d0nya6 nyr agama3 8ar2agovrt9i myg6 nyxan1 A3s poloru hydyvank er anor5 or /a3ra3y.agannyru gu ‘a’akein gasyxnyl cor/at6 rov;ivnu a-o.]abahov;ivn ovnyxo.nyrov ;ivu pazmaxnylov nbadagow wavyraxova/ /ra6 cirin5 or /an0; e 8)bama6 kyr9 anovnow1 Naqacah Barak )bama 8 a n b a d a s q a n a d o v o v ; y a n caca;naged9u ngadyx han6 rabydagannyrovn so3n ka3lu5 or nor parylavovo. dndysov6 ;yan yvs wnas grna3 hasxnyl5 y;e ga-awarov;yan pnaganon cor/ovneov;ivnu ard0no. bivd6 jei mu ,ovr] arac hama2a36 nov;ivn [co3ana31 N,ynk5 ;e 1977-1996i mi]yv5 Miaxyal Nahancnyrov me] ga6 -awarov;ivnu 17 ancam 8’ag6 va/ e91 Mivs go.me 8NASA9 havas6 dyx5 ;e haga-ag sdy./ova/ dacnabin5 8Curiosity9 diy6 zyranavu bidi ,arovnage ir a-akylov;ivnu tebi Hrad1 8NASA9 no3nbes g4i3na3 ‘ag hasdadov;ivnnyrov ,arkin me]1 Gazmagyrbov;ivnu 2 Hog6 dympyrin n,yx ir himnat6 rov;yan 55-amyagu1 N,ynk5 ;e bivdjei anco3ov;yan badja6 -ow5 naqacah Barak )bama 3yda2cyx Malyzia naqadys6 va/ a3xylov;ivnu1 Dndysaced6 nyr zcov,axovxin5 or ga-awa6 rov;yan 8’agovm9u 0ragan 300 milion dolar bidi ar=e by6 dagan can2in1 <<aabbaajjaajj;;rrjj Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 2 • ABAKA • LUNDI 14 OCTOBRE 2013 - MONDAY OCTOBER 14, 2013 Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec ABAKA Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.” “ov;ini a3xu Ha3asdan Hogdympyri wyr]avora;yan 8Hrabarag9 ;yr;u gu ha.orte5 ;e _ovsasdani naqacah Wladimir “ov;in Hogdympyri wyr]avorov;yan bidi a3xyle Ha3asdan1 8Usd amyna3ni5 _ovsas6 danu a3t a3xow ‘or2ovm e ganqyl wilnivsyan (Li;ova6 nia) yvromiov;yan caca;a6 =o.owin Ha3asdani mas6 nagxov;ivnu5 ovr5 ji,t e5 Co/ungyrov;yan hama2a36 naciru [i sdoracrovylov5 pa3x arten isg ba3mana6 vorova/ov;ivn ga3 yvrobagan go.mi hyd oryve simbolik ‘asda;ov.;i sdoracrman masin5 orn el gabahowi Yvrobagan Miov;ivn6Ha6 3asdan 3arapyrov;ivnnyri ,arovnagov;ivnu95 gu n,e ;yr;u1 Ga-awarov;yan a,qadanki =amanagavor tatryxovmu 0ragan 300 milion dolar covmar g4ar=e Ova,ing;unin Ba,d0nagan Bakov gu hagatar2e naqacah Sarcsyani 3a3dararov;ivnnyrovn Hasan _ovhani` 8hivleagan jardaracidov;yan diranaln ov ivraniom harsdaxnylu panagxyli [yn9
 3. 3. LUNDI 14 OCTOBRE 2013 - MONDAY OCTOBER 14, 2013 • ABAKA • 3 AR+ANAWA#YL GYRBOW N<OVYXAV FILADYLFIA#I :EKEYAN M<AGOV:A#IN MIOV:YAN 40-AMYAGU #adovg my/arank clqavor himnatirnyr Dok;7 Diran yv Digin Covdxi Mika3elyannyrov <apa; 27 Sybdympyrin my6 /aco3n Filadylfia3i Ovinovovd ,r]ani S7 Sahag S7 Mysrob ygy.yxvo3 Ha3;a3yan Srahu lyxova/ avyli kan 100 ;eke6 yanagannyr yv hivryr wa3yly6 xin badmagan hantisov;ivn mu5 3acyxa/ m,agov;a3in5 mdavoragan yv qnjo3ki 3i,a6 dagyli 3a3dacirnyrow1 Nyr6 ganyrovn me] gu cdnovein anx6 yal dasnamyagnyrov an2nover /a-a3o.nyr5 oronk a3s la36 na/ir ka.aki hy-avor wa3ryre calow5 go.]acovrovein5 zirar ,norhavorylow1 :MM6i diginnyrov go.me badrasdova/ yv sbasargova/ hamy. un;riken ydk5 Miov;yan himnatirnyren yv amynaa,qo3= gytronagan temkyren An;ovan Bazarba,yan o.]ovnyx ygy6 .yxvo3 hocyvor howiv` H7 ),a6 gan Wartabyd Givlgivlya6 nu5my/aryal Dok;or yv Digin Diran yv Covdxi Mika3elyan6 nyrn ov polor nyrganyru yv ,norhagalov;ivn 3a3dnyx a3s 2y-nargi gazmagyrbov;yan polor manramasnov;ivnnyru hocaxo. diginnyrovn ov anonx yridasart zavagnyrovnu1 Aba an hraviryx 0rovan hanti6 sawar5 yrgar darinyrov cor6 /ovnya3 war[agan` brn7 Ma3is Si’anu un;axk dalov 3a3da6 curin1 Brn7 Si’an cohovnagov;ivn 3a3dnyx a3s badmagan han6 crovani d0nagadarov;yan ar=anaxovmin hamar yv a-a6 ]in hyr;in hraviryx Mania Araba;lyanu or asmovnkyx Wahan :ekeyani 8Ygy.yxin Ha3gagan9u5 an;yri a-oca6 nov;yamp yv 3sdagov;yamp1 #a]ort arovysdacidovhin er R0z Zartaryan or harazad zcaxovmow mynyrcyx 8Kyz ym Mnovm9 =o.owrtagan an=aman6 xyli yrcu1 #a3dnov;ivn mu y.av amyrigyan cava-agan =o.o6 wurtagan yrcyrov gi;arisd5 30rino. yv yrco. Madlen Gov[6 yan5 or ygav abaxovxanylov ;e ha3 arovysdacedu cide ha3gagan yv amyrigyan m,a6 go3;u havasarabes wa3ylyl yv madovxanyl1 Polor gadaro.6 nyru ar=anaxan nyrganyrov ]yrm cnahadankin1 Hantisawaru aba hraviryx Yrixovhi Anjel Me;jyanu or nyrga3axne 0rovan my/aryal6 nyren Digin Covdxi Mika3el6 yanu1 :eyv Covdxin nyrgany6 rovn hamar an/an0; mu [er5 saga3n anor pazmago.mani 2irkyren ov parymasnov;ivn6 nyren ,ad pan norov;ivnnyr y.an ,adyrov hamar1 Asba6 rezow wga3yal .ygawar hivan6 tabahovhi mu5 an hamal6 saranagan par2raco3n ovsovm sdaxa/ e nayv hocypanov6 ;yan5 hocypov=ov;yan yv mi6 ]azca3in craganov;yan me] ov hy.inaga/ e ha3yren yv anc6 lyren lyzovnyrow ,ark mu crkyr ov pazma;iv 30tova/nyr ha3 barpyragannyrov me]1 An y.a/ e himnatir yv war[agan Filadylfia3i :ekeyan M,a6 gov;a3in Miov;yan yv yrgar darinyr a,qadagxa/ e _am6 gawar Azadagan mamovlin1 Nyrganyru pov-n /a’aharov6 ;ivnnyrow cnahadyxin Covd6 xii wasdagu1 Hantisawar brn7 Si’an aba nyrga3axovx 0rovan clqa6 vor panaq0su` Mon;realen 3ad6 gabes a3s a-i;ow hravirova/ Dok;7 #arov;ivn Arzovman6 yanu5 or :MM6i Amyriga3i yv Canada3i Gytronagan war6 [ov;yan adynabydn e5 /na/ Cahire (Ycibdos)5 Calovsd6 yan Azca3in War=aranen ydk ovsovmu ,arovnaga/ e dy.vo3n Amyrigyan Hamalsaranin me]5 wga3ova/ e Bsagavor (Bache- lor) asdijanow5 ov dari mu Mylconyan Gr;agan Hasda6 dov;yan me] ovsovx[ov;ivn ga6 daryle ydk untovnova/ e Be36 rov;i Amyrigyan Hamalsarani p=,gov;yan fakivl;en zor avar6 da/ e 19646in yv anxa/ e Filadylfia ov aba Canada masnacidanalow ,o.ar2agman p=,gov;yan (Nuclear Medicine) me]1 Wara/ e hama3nka3in /qagan yv ;ymagan in[bes nayv :MM6i yv _AG6i dy6 .agan yv ,r]ana3in war[agan yv hradarag[agan badasqa6 nadovov;ivnnyr1 #arcyli panaq0su arac badmaganu gadaryle ydk :MM6i gazmov;yan5 nbadag6 nyrovn yv dara/man5 3a3dnyx ;e 1972 ;ovaganin Dok;7 Di6 ran Mika3elyan (no3nbes Be36 rov;i Amyrigyan Hamalsa6 ranen 19546in ,r]anavard masnaced p=i,g) arten Fila6 dylfia3i Jefursun hivanta6 noxin go.me hravirova/ er clqavorylov hamar agan]i5 k;i yv gogorti hivantov;ivnny6 rov ov wzi wirapov=ov;yan pa6 =inu5 yrp an guntovner a3xy6 lov;ivnu ir wa.ymi ungyro]` "rof7 Parovnag :owmasyani1 Yrgov cidnagan6masnaced mdyrimnyru5 mdahoc amyriga6 ha3 yridasartov;yan abaca6 3ow5 goro,yn himnyl Filadyl6 fia3i :ekeyan M,agov;a3in Miov;ivnu1 Ir q0skyrov avar6 din panaq0su usav5 8Siryli Dok;7 yv Digin Mika3elyan5 a3n hovndyru or tovk xanyxik 40 darinyr a-a]5 a-o.] hovndyr ein yv ho.u5 orovn me] xanyxik` barard ho. er5 or aha 40 darie i wyr gu mna3 arcasapyr1 @yr war2ku ga6 dar91 A-o.]ov;yan yv aryv6 ,adov;yan ma.;anknyrow pa6 naq0su ‘agyx ir nyrga3axovmu yv hraviryx 0rovan my/aryal6 nyru` :MM6i Gytr7 War[ov6 ;yan go.me untovnylov mi]na6 taryan ha3 manrangar[ov;yan arovysdi cy.adib hradara6 gov;ivn mu orbes qorhrtan,an yraqdiki yv cnahadanki7 no3n adyn Digin Mika3elyani 3an2novyxav cy.yxig /a.gy6 ’ovn] mu1 Hantisov;yan 'agman q0s6 kyru nyrga3axovx Ha3r ),agan Wartabyd or par2r cna6 hadyx :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan azcanover cor/ov6 neov;ivnnyru ov ,norhavoryx my/aryal himnatirnyru5 ka6 ]a-o.]ov;ivn yv 3a]o.ov;ivn ma.;ylow polorin1 #a3dacri ba,d0nagan pa=6 ni avardin5 sgsav bary.a6 nagnyrov ,arku5 or ,ovdow ba6 rahar;ag hraviryx yrida6 sartnyru5 a,qo3= gyrbow zovar6 janalov artiagan baryrow1 NYRGA# MU An;ovan Bazarba,yan5 H7 ),agan Wrt7 Givlgivlyan5 Covdxi Mikaelyan5 Dok;7 Diran Mika3elyan5 Dok;7 #arov;ivn Arzovmanyan Ha3asdani M,ago3;i naqararov;ivnu barcyvadryx HPUM6HYU6i 8ARIN9 baraqovmpu Yryk,ap;i5 Sybdympyr 10in5 Ha3asdani Hanrabydov;yan M,ago3;i naqararov;yan me] dy.i ovnyxav Lipanani HPUM6 HYU6i 8ARIN9 baraqovmpi barcyvadrman araro.ov;ivnu1 Ar6 taryv5 a- i cnahadank baraqovmpi cor/ovneov;yan yv 8Ar6 dyrgrovm ha3 azcacragan m,ago3;u bahbanylov yv dara/ylov5 in[bes nayv s’iv-ki yridasartov;yan ha3yxi tasdiaragov;yan cor/ovm ovnyxa/ n,anagali Avanti hamar95 Ha3asdani M,a6 go3;i ‘oqnaqarar Ar;ivr B0.osyan Badovociru 3an2nyx <ar7 e] $
 4. 4. Ha3 war=aranu mia3n ha36 gagan cidyliknyr [e or gu ]ampe ha3 a,agyrdin5 a3l anor yragnyrovn me] gu srsge ha3ov ocin1 Hon e or ha3 ma6 novgu5 badanin yv barma6 novhin gu ;r/ovin5 gu ,n[yn yv gabrin ha30ren1 Y-aco3n tr0,nyru gu ‘o.6 ’o.ein Alyk Manovgyan war6 =arani ,r]a’agin me]1 Bidi d0nover norangaq Ha3asdani 22 rt darytar2u1 H7P7U7Mi Osgya3 dariki antamnyru oronk mi,d hiax6 movnkow yv 3ovzovmow tida/ yn myr tbroxi gazmagyrba/ mi]oxa-ovmnyru5 a3t 0r al anmasn [mnalov mdahocov;yamp ‘ov;axa/ ein nor syrovntin hyd gisylov irynx hbardov6 ;ivnu i dys myr ha3ryniki an6 gaqaxman1 Qantawa- yra=,dov;yan ungyragxov;yamp5 tbroxin pa6 gu ,arova/ a,agyrdnyru sgsan 3a-a]anal tebi tbroxi movd6 kin a-]yvi dara/ov;ivnu1 Canada3i5 Ha3asdani yv Ar6 xaqi 0rhnyrcyru yrcovyxan polor a,agyrdnyrovn go.me5 yrcyhonahar` Ar;0 Mivhen6 disyani .ygawarov;yamp1 )r6 van 3a3daciru iraganaxova/ er ha3yren lyzovi ovsovx[ovhiny6 rovn go.me1 Yrgrortagan pa6 =ini a,agyrdnyr ha3yren yv fransyren lyzovnyrow nyrga3a6 xovxin 0rovan imasdu yv n,a6 nagov;ivnu1 Aba ivrakan[ivr tasarani go.me nyrga3axovy6 xan ardasanov;ivnnyr yv yr6 cyr1 Qantawa-ov;ivnu ir ca6 ca;nagedin hasav yrp yrg6 rortagan pa=inen Emil5 Tho6 low nyrga3axovx ha3gagan ba6 ry.anag5 ce; ‘okrig bah mu myz ‘oqatrylow ha3ryni ly-6 na,qarh1 ?a’yrow yv bary6 row wyr]axav hantisov;ivnu orme ydk Brn7 <ahe :ana,6 yan badcam dovav a,agyrd6 nyrovn ;e mynk orkan paqda6 vor ynk or ovnink azad ha36 rynik yv pnav bidi [mo-nank Sybdympyr 2 yv Sybdympyr 21 ;ovagannyru` Arxaqi yv Ha6 3asdani hanrabydov;innny6 rov angaqaxman ;ovaganny6 ru1 Søsi Iskhn;an-~arra 4 • ABAKA • LUNDI 14 OCTOBRE 2013 - MONDAY OCTOBER 14, 2013 Ha3asdani M,ago3;i naqararov;ivnu777 <ar7 e] 3-en 8ARIN9 baraqovmpi cy.arovysdagan .ygawar Ca3yane Ma6 /ovnyanin1 Dy.in e 3i,yl ;e` Badovociru sdanalov hamar Ha6 3asdan mygna/ ein 8ARIN9i cy.arovysdagan .ygawaru yv ba6 raqovmpi anovanadiro]` wa.amy-ig siryli Arin {yr[yani un6 daniken` Araks {yr[yanu1 Barcyvadrovmi araro.ov;yan nyrga3 cdnovyxan 8GARIN9 avantagan yrci6bari qovmpi cy.arovysdagan .ygawar Cacig Cinosyan5 m,ago3;i naqararov;yan =amanagagix arovysdi war[ov;yan byd Se3ranovhi Cy.amyan yv baraqovmpi 160 antamnyren 9-u5 oronk mas gu gazmein H7P7U7Miov;yan Ta6 rovhi6#owagimyan war=arani lavaco3n a,agyrdnyrov a3n qovm6 pin5 or ha3rynik g4a3xyler1 Ha3asdani M,ago3;i ‘oqnaqarar Ar;ivr B0.osyan 3a3d6 nyx5 ;e ka]ady.yag e HPUM6HYU6i 8ARIN9 baraqovmpi cor6 /ovneov;yan yv my/abes gu cnahade H7P7U7Miov;yan novirovmu azca3in =a-ancov;yan bahbanman cor/in1 An nayv ,norha6 voryx qovmpin .ygawar Ca3yane Ma/ovnyanu5 par2r cnahady6 low anor sdy./acor/agan ,norhku yv lipananaha3 badaninyrn ov yridasartnyru ha3ov;yamp ocyvorylov ov..ov;yamp cor/atra/ ]ankyru1 Q0sk a-av nayv Ca3yane Ma/ovnyan5 or ,norha6 galov;ivn 3a3dnyx Ha3asdani M,ago3;i naqararov;yan yv qos6 daxav Badovociru gryl usd ar=anvo3n1 Ha3asdani Hanrabydov;yan M,ago3;i wasdagavor cor/i[ Diar Cacig Cinosyan5 or hamacor/agxylow 8ARIN9 baraqovm6 pin hyd Lipanani me] azcacragan baryr pymatra/ er5 ir gar6 cin ,norhagalov;ivn 3a3dnyx HPUM6HYU6i .ygawarov;yan` 3an6 2in Diar Wicen {yr[yani5 or a[alr]0ren gu hydyvi s’iv-ki nora6 has syrovntnyrn azca3in yv hocyvor snovntow abahowylov cor/in1 HPUM6HYU6i 8Arin9 baraqovmpu himnatrova/ e 60-aganny6 rovn yv oro, unthadovmnyre ydk5 manavant Lipanani ka.aka6 xiagan badyrazmi darinyrovn5 wyragazmavorova/ e 1998in1 Baraqovmpu ,arovnagagan ylo3;nyr g4ovnyna3 Lipanani yv a3l yrgirnyrov me]5 isg anxyal dari masnagxa/ er nayv 8Im Ha6 3asdan9 Hamaha3gagan “a-ad0nin1 H7P7U7Miov;yan Alyk Manovgyan war=arani my/ undaniku hbardov;yamp d0nyx Arxaqi yv Ha3asdani angaqaxovmu
 5. 5. LUNDI 14 OCTOBRE 2013 - MONDAY OCTOBER 14, 2013 • ABAKA • 5 HH Naqacahi hamanyrman masin a-a]argu untovnovyxav 102 8go.m9 2a3nyrow HH Az6 ca3in =o.owu untovna/ e HH angaqov;yan 22-rt darytar6 2in a-i;ow HH naqacah` Syr= Sarcsyani hamanyrovm 3a3da6 rarylov masin a-a]argu1 Bad6 camavornyren o[ ok kovear6 ga/ e 8tem9 ov 82y-nbah91 In[bes Hogdympyr 1-in Az6 ca3in +o.owi me] hamanyrman naqaci/in knnargman =ama6 nag usa/ er HH artarata6 dov;yan naqarar Hra3r :ow6 masyanu5 naqnagan wyrlov6 /ov;ivnnyrov ipryv artivnk5 galanawa3ryren anmi]abes azad bidi ar2agovin m0d 400-500 tadabardyal1 A3s hamanyrovmow azad bi6 di ar2agovin HAG agdivisd Dicran A-akylyanu5 azada6 mardig5 bahysdaz0ri cnta6 byd Wolodya Avydisyanu5 HH osdiganov;yan kreagan hy6 daqovzov;yan clqavor war6 [ov;yan naqgin byd #ow6 hannes :amamyann ov HH ja6 nabarha3in osdiganov;yan naqgin byd Marcar )han6 yanu1 Naqacahi naqgin ;ygna/ov Wartan Sytragyan azad [4ar6 2agovir1 Anor my.atranku untcrgova/ e hamanyrman 9-rt gedi 7-rt gedow naqadysova/ sahmana’agovmnyrovn me]1 Naqacah Syr= Sarcsyan Sybdympyr 30-in HH Azca3in =o.owi knnargman nyrga3a6 xovxa/ er Ha3asdani Han6 rabydov;yan angaqov;yan h-[agman 22-rt darytar2in a-i;ow hamanyrovm 3a3da6 rarylov masin a-a]argu1 Wyr]in hamanyrovmu y.a/ er 2011-in1 Ha3asdani Hanraby6 dov;yan me] angaqaxovmen i wyr y.a/ e 8 hamanyrovm7 Ha6 3asdani me] iraganaxa/ a-a]in hamanyrovmu 3a3da6 rarova/ e 1995 #ovlis 5-in Ha3asdani Hanrabydov;yan Sahmanatrov;yan untovnman a-i;ow1 Ha3 cor/araru abahowacryx Bakovi Hil;un bantogu Adrbe3jani me] a3s 0ryrovn my/ iraranxovm sdy./ova/ e abahowacragan niv;i mu a-un6 [ov;yamp7 adrbe3janagan ;yr6 ;yr la3na/aval hrabaragovm6 nyr gu gadaryn _ovsasdanxi 3a3dni milia-ader5 ha3azci Serge3 Sarcisowi masin5 or ‘or2a/ e nyr;a’anxyl adrbe36 janagan ,ovga3 yv or abaho6 wacra/ e Bakovi hncasd.ani Hil;un bantogu1 Wyr]yrs adrbe3janagan lra6 duvami]ox mu za3ro3;ow cra/ e or /acovmow ha3 -ovs milia-a6 der cor/arar mu abahowacragan biznus hasdada/ e Adur6 be3jani me]1 Adge wyr] Adrbe3jani Ylyvmdagan Naqararov6 ;ivnu ,dabyx hyrkyl a3t ‘asdu yv 8ganqagal9 oragyx ga3ke]i hydaknnov;ivnu1 Ha3 milia-adiro] 8_es06Garan;ia9 ungyrov;yan ba,d0na6 gan ga3ke]u5 Ma3is 2012in 3a3dna/ er or _es0 qovmpi 8Yiv6 ni;i _e9 abahowacragan ungyrov;ivnu 2012-in sdan2na/ e a,qarhi me] my/aco3n Hil;un bantoga3in xanxi kani mu ban6 tognyrov abahowacrov;ivnu1 Gu n,ovi or a,qarhi me] hanra3a3d 8Hil;un9 bantoga3in xanxn ov a-o.]abahagan gytronnyru (himnova/ 1919-in)5 nyr6 ga3is 540 bantognyr ovnin a,qarhi 78 yrgirnyrov me]1 Hinc bantognyr5 a3t garcin Bakovi Hil;un5 8Hil;un Be3rov; Heb6 ;ur9 (Lipanan)5 Hil;un Abov Dabi5 Hil;un _as Al Kaimah yv Dabul :ri ba3 Hil;un Rak (yrykn al Miaxyal Arapagan Emi6 rov;ivnnyrov me])5 2012-i Ma3isin abahowacrova/ yn 8Yivni;i _E9 ungyrov;yan go.me1 A3s gytronnyrov abahowacragan unt6 hanovr covmaru gu cyrazanxe 600 milion dolaru1 A3t a-n[ov;yamp hakkun7az lradovagan ga3ke]u gu cre7 8#a3dni tar2a/ e or 8Yivni;i _E9 ungyrov;yan .ygawaru Bakov =amana/ er 7-8 #ovlis 2011-in5 Adrbe3jani me] ga3axa/ Mi]azca3in abahowacragan P7 hama=o.owin masnagxylov ha6 mar1 Hama=o.owi gazmagyrbi[nyrn ein Adrbe3jani Ylyvmdagan Naqararov;ivnu yv Abahowacro.nyrov miov;ivnu1 Mi;e Ylyvmu6 dagan Naqararov;ivnu [grxa|v sdovcyl dy.ygov;ivnu a3n masin or 8Yivni;i _E9 ungyrov;ivnu mas gu gazme ha3 milia-adiro] holdingin91 8Marmara9 S’iv-ki naqararov;yan me] Sovriaha3yrov harxyrow zpa6 .o. 3adovg 3an2na=o.owi na6 qacah` Firtovs Zakaryan 3a3dna/ e5 ;e Ha3asdan dy6 .a’oqova/ yv hon pnago. Sovriaha3yrov ;ivu 10 hazaru cyrazanxa/ e1 Anonk Ha3as6 dan gov can anxnylow unt6 hanrabes Lipananen yv Ycib6 dosen1 8Arten yrgov amis e` ,apa6 ;agan yrgov 0r Be3rov;6Yry6 van [ovyr; ga35 yv a3t [ovyr;6 nyrow Ha3asdan ygo.nyri avy6 li kan 30-40 dogosu Siria6 ha3yr yn1 A3sdy. avyli ,ad ard0nov;ivnnyr gan Siriaha6 3yri hamar5 tra hamar el irynk cyratasovm yn Ha3as6 dan cal95 6 usa/ e F7 Za6 karyan1 An n,a/ e5 ;e Ha6 3asdan caxo. Sovriaha3yru unthanrabes gu mnan hon5 no3nisg y;e my/ ;ivow Sovria wyratar2o.nyr al gan1 Avylxovxa/ e nayv5 or wyr]in darinyrovn nman hosk y.a/ er nayv Iraken5 saga3n i darpy6 rov;ivn Sovriaha3yrovn` Ha3as6 dan yga/ ,ovr] 2000 iraka6 ha3yrovn my/ masu mygna/ e a3l yrgirnyr1 #i,yxnynk5 or ga-awarov6 ;ivnu Sovriaha3yrovn hamar gu badrasdovi ga-ovxylov Nor Haleb ;a.amasu1 Usd F7 Zakaryani` ;a.amasi na6 qac/a3in a,qadanknyru wyr6 ]analov m0d yn5 sgsa/ yn da6 ra/kin yrgrapanagan hyda6 z0dov;ivnnyru1 8Mynk 3o3s ovnynk5 or fi6 nansnyri a-ga3ov;yan tebkovm 3a]ort darova3 qoru a,nanu Siriaha3yrn arten gu d06 nyn irynx pnagaranamovdu956 avylxovxa/ e an1 N,yal ;a6 .amasu naqadysova/ e 500 undaniki hamar5 saga3n ti6 movm nyrga3axovxa/ undanik6 nyrov ;ivu arten 550 e1 Nba6 dag ga3 a3s /raciru ,arovna6 gagan tar2nylov1 HH war[abyd Dicran Sarcsyan Sen; “e;ersbovrgi me] cnahadyx ha36-ovsagan 3arapyrov;ivnnyru HH war[abyd Dicran Sarcsyan 1 Hogdympy6 rin5 ba,d0nagan a3xow mu cdnova/ e _ovsia yv Sen; “e;ersbovrgi me] hantibovm ovnyxa/ e _ov6 sio3 ‘oqatrov;yan naqa6 rar` Maksim Sogolowi hyd1 N,ynk5 or Sarcus6 yani a3xi clqavor nba6 dagu ha36-ovsagan dndy6 sagan hamacor/agxov6 ;yan mi]ga-awaragan 3an2na=o.owi nisdin mas6 nagxiln er1 Avardin 3a3dnynk5 or war[abyd Sarcsyan par2r cnahadylow 3adgabes ha36-ovsagan dndysagan hamacor6 /agxov;ivnu ir cohovnagov;ivnu 3a3dna/ e5 yrp ir ba,d0na6 warov;yan 0ryrovn yv 3adgabes 2012 darovan un;axkin Ha6 3asdanen _ovsia ardahanova/ abranknyrov kanagu 26 do6 gosow cohaxovxi[ aj mu ar2anacra/ e1 HH S’iv-ki naqararov;yan hncamyagi n,man 2y-nargnyru HH S’iv-ki naqararov;ivnu ir hncamya3 3opylyani a-i6 ;ow gu gazmagyrbe mi]oxa-ovmnyrov ,ark mu5orovn mas gu gazmyn ,norhantes5 mrxanagapa,qov;ivn5 xovxahantes5 untovnylov;ivn5 barcyvadrovm5 a3xylov;ivnnyr5 hamyrcnyr1 Hogdympyr 1-in dy.i ovnyxav a3s ,arkin a-a]in 2y-nar6 gu` HH S’iv-ki naqarar Hranov, #agopyani clqavorov6 ;yanp naqararov;yan ampo.] an2nagazmi a3xylov;ivnu Y-aplovr zinovoragan ban;eonu5 ovr anonk /a.ignyr zydy.yxin arxaqyan badyrazmi hyrosnyrov 3i,adagin1 Naqararov;yan a,qadagixnyru clqavorov;yamp naqa6 rarovhiin aba a3xylyxin ?i/y-nagapyrti 3ov,ahamaliru ovr 3arcanki dovrk madovxanyxin Xy.asbanov;yan nahadag6 nyrovn5 /a.ignyr tnylow 3avyr=agan gragi ,ovr]1 Anonk y.an nayv S’iv-ki A3ciin me]1 Ha3asdan hasdadova/ Sovriaha3yrov ;ivu gu cyrazanxe dasu hazaru
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 14 OCTOBRE 2013 - MONDAY OCTOBER 14, 2013 Sgsan 8Nor Haleb9 ;a.amasi ho.a3in ovsovmnasirov;ivnnyru Sybdympyr 176in sgsan A,daragi ,r]anin me] sovriaha3yrov hamar ga-ovxovo. 8Nor Haleb9 ;a.amasi cydni ovsovmnasi6 rov;yan a,qadanknyru1 A-a]in hancrovanow gu gadarovin a3t ,r]ani yrgrapanagan dy.aznnovmu5 untyrka3in ,yrdavorovmnyru yv 3aragix hydaz0dov;ivnnyr1 Yrgrort hancrovanow giragana6 xovin by.ovmi yv untyrki karyrov ov ho.i nmo3,nyrov havakovmn ov aba anonx ovsovmnasirov;ivnu1 Naqabadrasdagan a,qadanknyrov sgzpnavorov;yan nyrga3 ein nayv 8Siriaha3yri himnaqntirnyru hamagarco. gyndron9i nyrga3axovxi[nyru1 2012-en i wyr gu naqadysovi sgsil ha3gagan my.ri arda6 hanovmu yvrobagan yrgirnyr1 Usd HH ga-awarov;yan dovyal6 nyrovn5 hamabadasqan na6 qabadrasdagan a,qadank6 nyru YM hyd arten gu cdnovin avardagan ‘ovli me]1 Ha3asdani me] ardatrovo. par2rorag my.ri ardahanovmu bidi nbasde my.ovapov/ov6 ;yan zarcaxman ov olordi untla3nman1 Arten 3a3dni e5 or YM 3an2na=o.owi 2013/ 422/YM oro,ovmow Ha3asdanu untcrgova/ e Yvromiov;yan yrgirnyr my.r ardahanylov iravasov;ivn ovnyxo. yrgirny6 rov xangin me]1 2012-in my.ri ardatrov;ivnu Ha3asdani me] cry;e 10 an6 cam grjadova/ e` gazmylow m0d 100 ;on1 Olordin me] nman irawijag sdy./ova/ e glima3agan ba3mannyrov bad6 ja-ow5 kani or darin my.6 vapov/ov;yan hamar y.a/ e ,ad anparynbasd1 N,ynk5 or naqort dariny6 rovn ardatrova/ e darygan 100 ;on my.r1 Ha3g Mardirosyan` Yvroba3i jadragi aqo3yan FIDE6i 13 darygan ha3 mas;ur Ha3g Mardirosyan` hantisaxav Yvroba3i jadragi 14 daryganen war tasagarci aqo3yan` a-avylaco3n 9 geden abahowylow 7,5 ged5 yv a3t megu` a-anx bardov;yan1 Yvroba3i grdsyrnyrov Bli;x6i a3s aqo3yanov;ivnu dy.i ovny6 xav Bovdwa3i me] (Mon;ynyg6 r0)1 Grandmas;ur #owhannes Ga6 bovzyan 18 daryganen war tasagarcin me] diraxav bronz mydalin5 min[ ha3ryni a3l grandmas;ur mu` Garen Cricoryan5 cravyx 4-rt tir6 ku1 Mane #owhannisyan a.]u6 ganx 10 daryganen war ta6 sagarcin me] ir garcin han6 tisaxav 4-rt1 Ha3asdan my.r ardahanylov iravovnk sdaxa/ e tebi YM yrgirnyr Ha3asdani me] an0ta[ov ;-[o. sarkyrov ungyrov;ivn Wyr]yrs Yryvani me] cranxu6 va/ e an0ta[ov ;-[o. sarkyr ardatro. ungyrov;ivn mu1 #a3dnynk5 or a3s masin gu dy.ygaxne ha3ryni 8I Media9 lradovagan ga3ke]u or a3s a-;iv harxazro3x mu gadara/ e an0ta[ov ;-[o. sarkyr ar6 datro. (UTTE) ungyrov;yan dn0ren` Garen Wartanyani hyd1 Avardin 3a3dnynk5 or Wartanyan havasda/ e5 ;e ungy6 rov;ivnu gu /racre amsagan trov;yamp 10 an0ta[ov ;-[o. sarkyr ardatryl oronk a-a]in hancrovanin bidi ardahan6 vin tebi Tania5 xanova/ ardyrov wra3 ngarahanovmnyr yv hy6 daz0dov;ivnnyr gadarylov nbadagow1 8Da,ir9 Himnatrami parynbadag iracor/ovmnyru 8Da,ir Crovb9 ungyrov;ivnnyrov qovmpin sy’aganader Sam6 vel Garabydyani dn0rinovmow iracor/ova/ yn gam iracor/ovylov un;axkin me] yn qo,or daro.ov;yamp gynsagan5 m,agov;a3in5 hocyvor yv zanazan a3l pnacava-nyrov ga-ovxovmu gam wyra6 norocovmu1 Kani mu 0r a-a] hantisavor paxovmu yv 0/ovmu gadarovyxav Mosgova3i me] a-a]nortanisd S7 Ba3/a-agyrbov;ivn Ma3r Da6 jari hamalirin5 orovn ga-ovxman me] finansagan my/ nyrtrovm gadara/ e paryrar Samovel Garabydyanu1 <ovdow Sdy’a6 nagyrdi me] gavardi yv gu sgsi cor/yl nor hanrabydagan hi6 vantanoxu5 orov ga-ovxman hamar Garabydyan undaniku ga6 dara/ e ,ovr] 30 milion dolari nyrtrovm mu1 A3s hivantanoxu dara/ka,r]ani amynaartiagan sarkavorovmnyrow 0=dova/ p=,gagan hamalir mun e1 Un;axki me] e Wana2ori marzi 3500 km7 dara/kow /nntadan ,inararov;ivnu or ampo.]ov;yamp gu finansavorovi 8Da,ir9 himnatrami go.me1 Himnatramu my/a/aval /racirnyr giracor/e nayv S7 E]6 mia/ni me]1 Himnowin gu wyranorocovi wyharani ,enku or ga6 -ovxova/ e avyli kan 100 dari a-a] paryrarov;yampu Alyk6 sandr Man;a,yanxi1 Nayv avardin gu m0dynan Ma3r A;o-i hantisov;ivnnyrov srahi ga-ovxman a,qadanknyru1 A3s wyr]in yryk /racirnyrov iracor/man hamar Garabyd6 yannyru gadara/ yn avyli kan kani mu dasnyag milion dolari 3adgaxovmnyr1 Hamyrc` novirova/ Sa3a;6Nowa3i 300-amyagin Aqalkalaki m,ago3;i tahlijen nyrs ga3axav hamyrc` novirova/ Sa3a;6Nowa3i 300- amyagin1 HH 8<an;9 hy-ovs6 daungyrov;yan 8=o.owrtagan yrci[9 yv 8Dovdovgi undryal6 nyr9 naqaci/yrov darpyr y;yra,r]annyrov 3a.;o. yv masnagix yrci[nyru5 in[bes nayv Aqalkalaki m,ago3;i dan .ygawar` A,ov. Alik }avaqki sanyru cry;e yryk =am hn[yxovxin Sa3a;6Nowa3i yrcyru1 Hamyrci nbadagn er Ha6 3asdanen tovrs ha3apnag wa36 ryrov me] hn[yxnyl ha3 =o.o6 wurtagan yrcn ov yra=,dov6 ;ivnu1 Hamyrcu iraganaxav HH S’iv-ki naqararov;yan howanavorov;yamp1 8 Hamyrci nbadagn e5 dy6 .i pnag[ov;yanu ha.ortagix tar2nyl barz ov zovlal yra6 =u,dov;yanu1 #ovsank5 or ,a6 rovnagagan gu lini1 G4a,6 qadynk cone darin meg an6 cam nmanadib mi]oxa-ovm6 nyr gazmagyrbyl956 usav HH S’iv-ki naqararov;yan Gow6 gasyan harxyrow pa=ni byd Dar0n <aco3yan1
 7. 7. LUNDI 14 OCTOBRE 2013 / MONDAY OCTOBER 14, 2013 • ABAKA • 7 ABAKAS E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 14 OCTOBRE 2013 Editorial écrit en anglais par Edmond Azadian et publié dans The Armenian Mirror-Spectator en date du 17 septembre 2013 Il s’agit d’une nuit d’automne déli- cieuse à Erévan. Les rues sont ani- mées. Les familles se promènent le long des boulevards et les lumières de la ville créent une atmosphère idyllique. La ville illuminée flotte comme un bateau de l’amour sur l’océan d’une nuit tiède. Mes amis de Pologne admirent la gentillesse des gens autour d’eux. Ils observent le car- actère arménien authentique des édi- fices et même ceux des magasins mod- ernes. Un magasin d’alcools en partic- ulier suscite leur intérêt – l’Arche de Noé sur la rue Amirian. Alors que nous y entrons, l’hôte accueille les visiteurs. Les spiritueux distillés en Arménie et dans le monde s’étalent dans leurs bouteilles élégantes. Noé lui-même n’a sans doute jamais imaginé son arche flottant sur un immense océan de lumière et d’opulence. Les lumières de Place de la République, de l’Opéra et de la Cascade nous rappelle la ville italienne de la Renaissance, Vicence, avec une descendance moderne grâce à l’archi- tecte italien Andrea Palladio, et le monument d’Alexandre Tamanian, commandant de la ville, au pied de la cascade. Cependant, je suis réticent à indi- quer à mes amis étrangers l’écart entre la capitale et les zones rurales, à peine 32 kms de la ville, où les gens vivent dans des conditions médiévales. Je leur permets la chimère d’un pays prospère et heureux et je me plonge aussi dans cette illusion durant un moment jusqu’à ce que je me souvi- enne du 22e anniversaire de l’indépen- dance qui approche. Et je commence à me demander combien de temps dur- era ce rêve devant le taux actuel d’hémorragie démographique? La ques- tion ronge mon cœur que je com- mence à penser aux dangers qui mena- cent l’Arménie. Après six siècles de domination étrangère, l’Arménie a acquis son indépendance en 1918. Cela n’a pas duré longtemps puis en 1920, l’Arménie a été absorbée par l’Empire soviétique avec un statut semi- indépendant. Lorsque l’Arménie semi- indépendante est devenu indépendante pour une seconde fois au 20e siècle, l’expérience précédente de deux ans et demie est devenue une barrière psychologique que nous avons traversé indemne et ce 22e anniversaire semble très naturel. Dans les deux cas, l’indépendance a été imposée au peuple arménien. Il incombe à notre patriotisme de croire et de professer que nous nous sommes battus pour notre indépendance et que la victoire à Sardarabad contre les forces du général Karabekir nous a donné les fondements de la construc- tion de la nation. Mais, en réalité, l’effondrement de l’Empire tsariste a créé un vide politique dans la région du Caucase, qui a conduit à la forma- tion d’une confédération entre l’Arménie, la Géorgie et l’Azerbaï- djan appelée Sayme, qui n’a pas duré très longtemps puis chaque groupe constitutif a été contraint de déclarer son indépendance mais les trois nationalités avaient des conflits internes et des revendications territori- ales. L’Arménie a été la dernière à déclarer son indépendance le 28 mai 1918, mais l’appareil d’Etat nouvelle- ment créé, appelé Conseil national (Azkayin Khorhourt) fonctionnait à Tbilissi, jusqu’à ce que les Géorgiens ont poliment invité la structure poli- tique arménienne à partir. Après deux ans et demi d’indépen- dance, l’Arménie a perdu sa sou- veraineté sous la pression de forces extérieures et à la suite de luttes intestines. Nous avons tendance à blâmer les autres pour nos tragédies et à ne jamais en accepter la responsabil- ité. Pendant ce temps, juste à côté, Mustafa Kemal sculptait une nouvelle république sur les cendres de l’Empire ottoman, en courtisant Lénine à l’Est et les puissances européennes à l’Ouest. Tout en poursuivant ses objec- tifs politiques, il poursuivait la poli- tique d’expulsion des Jeunes-Turcs et dépeuplait la Cilicie de ses Arméniens et Smyrne de ses Grecs. Notre équivalent à Atatürk serait le général Antranik, un soldat peu scola- risé qui était un génie militaire et un politicien réaliste, mais que les Arméniens ont trahi car il n’avait pas les instincts dictatoriaux d’Atatürk, attributs essentiels à la construction d’une nation à cette époque. Il existe une légende, dont la véracité ne peut être prouvée. Elle rapporte qu’Atatürk était friand de chansons arméniennes dédiées à Antranik et qu’il avait demandé à l’historien et linguiste Hagop Mortayan (nommé Dilacar par lui), l’un des architectes de la langue turque moderne et son alphabet, de chanter des chansons d’Antranik et il disait : « Aujourd’hui Antranik serait dans ma position s’il avait été le vain- queur. » Alors que la deuxième vague d’indépendances a eu lieu en 1991, notre patriotisme ne nous permettait pas d’admettre que l’occasion s’était présentée en raison des mouvements tectoniques dans la structure géopoli- tique du monde qui encore une fois poussait l’Arménie à l’indépendance. Les plus ardents patriotes d’entre nous pensent que c’est le mouvement du Karabagh aux frontières mérid- ionales de l’Union soviétique qui a généré l’effet de tsunami politique et qui a fait tomber le mur de Berlin et l’empire soviétique. De toute façon, nous avons saisi l’opportunité et l’esprit de Vartanants a ravivé encore une fois, notre désir de libérer le Karabagh de la domination azérie. Aujourd’hui, nous sommes toujours dans une impasse. Ce n’est pas la pre- mière fois que les Arméniens démon- trent leur ressentiment à être gouverné par d’autres Arméniens. Et cette ten- dance dangereuse peut nous conduire Suite à la page 8 Quel est le prix de l’indépendance ? Harout Chitilian sera candidat pour Bordeaux-Cartierville Montréal 27 septembre 2013 - Déjà une semaine est écoulée depuis le début de la campagne électorale municipa- le et les candidats, motivés par le défi de surmonter les adversi- tés des prochaines semaines, affichent leurs couleurs. Harout Chitilian est d’attaque pour un second mandat comme Conseiller de la Ville du district de Bordeaux-Cartierville avec l’Équipe Denis Coderre pour Montréal. Ses priorités locales seront : l’amélioration constan- te de la qualité de vie de ses concitoyens, la gestion rigoureuse et transparente des fonds de l’arrondissement, le maintien et le développement des infrastruc- tures publiques et la sécurité pour tous. En novembre 2009, Harout Chitilian était élu par la population de Bordeaux- Cartierville comme Conseiller de la Ville devenant ainsi à 29 ans un des plus jeunes élus du Conseil Municipal. Depuis, le jeune conseiller également désigné comme Président du Conseil Municipal de Montréal en 2011, s’est fait un devoir d’aller régulièrement à la rencontre de ses concitoyens et des organismes locaux afin de comprendre leurs besoins et de trouver des solutions novatrices et durables. L’approche d’Harout Chitilian à la vie publique se veut toujours directe et inclusive : disponibilité, rigueur et persévérance ont guidé son premier man- dat et continueront de guider son parcours politique. Service de requiem pour les victimes en Syrie Le 22 septembre dernier, à la suite de la Divine liturgie, une prière pour la paix en Syrie et un service de rquiem pour les victimes chrétiennes en Syrie ont été célébrés sous l’égide de Ka- rékine II, Patriarche Suprême et Catholicos de tous les Arméniens, dans la Cathédrale d’ Etchmiadzine. Le Catholicos s’est adressé aux fidèles en soulignant que la Syrie est chère au peuple arménien, où après le génocide arménien, des milliers d’enfants arméniens ont trouvé refuge et une chance de reconstruire leur vie spirituelle et culturelle, la création d’une vie prospère et sécuritaire des églises. La réflexion du Catholicos a porté sur l’état actuel de la Syrie et les besoins de sa communauté arméni- enne, « Nous exhortons et vous exhor- tons, chers enfants d’Arménie, à soutenir vos frères et sœurs dans le besoin. Nous vous encourageons à prier plus, parce que vos prières les réconforteront et renforceront leur esprit pour surmonter toutes leurs dif- ficultés. » Il a offert une prière pour la sécu- rité de toutes les nations et les peu- ples, et a prié en outre pour les vic- times chrétiennes qui sont mortes au cours du conflit.
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 14 OCTOBRE 2013 / MONDAY OCTOBER 14, 2013 « Pour le renforcement des relations arméno-canadiennes il est important de fonder l’ambassade du Canada en Arménie » « Pour le renforcement des rela- tions arméno-canadiennes, il est important de fonder une ambassade du Canada en Arménie », a déclaré aux journalistes le parlementaire cana- dien Stéphane Dion. Dion soutient la reconnaissance du Génocide arménien par le Canada. Il a toujours soutenu la communauté arménienne et s’est vu décerné pour cela le titre d’« Arménien d’honneur ». Stéphane Dion qui a déjà visité le Karabagh a noté que le Canada soutient l’OSCE pour un règlement pacifique du confit du Karabagh. En ce qui concerne la liste noire de l’Azerbaïd-jan, le député a souligné : « J’étais au courant des rela- tions tendues arméno-azerbaidjanais- es, mais je n’imaginais pas qu’une telle liste puisse exister. C’est très illogique pour moi ». Quel est le prix... Suite de la page 7 à nouveau à la perte de notre indépen- dance si la prudence politique ne s’impose pas. Vous pouvez blâmer les trois administrations présidentielles de la République actuelle pour leurs nom- breuses erreurs, mais un fait demeure - ils ont été capables de maintenir et de renforcer notre indépendance. Aussi inexpérimenté que l’administra- tion de Levon Ter-Petrosian l’a été, il a dirigé l’Arménie en renforçant l’État et a obtenu la victoire du Karabagh. Aussi corrompue que l’administration Kotcharian l’a été, il a été également habile à préserver l’intégrité territori- ale du pays et la consolidation de sa souveraineté. L’on peut dire la même chose de l’administration de Serge Sargissian, à qui l’on peut légitimement reprocher l’augmentation exponentielle des oli- garques. Le récent demi-tour du prési- dent Sargissian pour se joindre à l’Union douanière de Moscou dérive du même instinct politique de survie et du maintien de l’indépendance. Un rapprochement avec l’Europe aurait placé l’Arménie sous les mêmes pressions russes récemment dirigées vers l’Ukraine et la Moldavie. Et l’Arménie, plus fragile, aurait indiqué qu’elle aurait davantage souffert. Un autre aspect à ne pas négliger dans cette affaire est que l’Europe ne toucherait pas à l’impasse du Kara- bagh, alors que l’accord de l’Union douanière couvrira indirectement le Karabagh. En fait, tout accord interna- tional qui inclut le Karabagh, facilitera son annexion à l’Arménie. Alors que l’Arménie se prépare à célébrer le 22e anniversaire de son indépendance, elle décore la capitale et affiche son art des armes pour effrayer l’Azerbaïdjan, la question plane toujours : comment va l’Arménie indépendante avec une économie sous contrôle russe et un territoire utilisé comme base militaire par Moscou, ren- dant le pays suspect aux yeux de l’Occident et de la Turquie? Les pays n’existent plus isolément. Le monde est devenu un village plané- taire et l’indépendance des nations individuelles se mesure par des fac- teurs contrôlant les relations interna- tionales. Un exemple concret peut être l’Inde avec une population d’un mil- liard d’habitants. Depuis les années 60, l’Inde a fait partie d’une coalition de pays non-alignés lis par le pacte de Bandung, élaboré conjointement par le président Sukarno d’Indonésie, le Premier ministre Jawaharlal Nehru d’Inde et du président Gamal Abdel Nasser d’Egypte. Longtemps après que Nasser et Sukarno furent partis, l’Inde a poursuivi sa politique non-alignée, qui, appuyait initialement la situation désespérée des Palestiniens contre l’occupation israélienne. A la suite d’un tordage de bras de Washington, l’Inde s’est ouvert à Israël et son indus- trie du diamant s’est développée rapi- dement, les sociétés américaines de logiciels se sont installées en Inde et le boom économique a commencé. Si l’Inde avait continué sa politique tradi- tionnelle, elle aurait été guidée par la justice et de solides principes moraux, mais les pays ont leurs propres intérêts, et la morale n’y a pas résisté. A la veille du jour de l’indépen- dance de l’Arménie, il y a d’autres questions qui se profilent à l’horizon. La principale source de préoccupation est celle, douloureuse, de son dépeu- plement. Le taux de chômage de l’Arménie est tombé cette année à 16% en baisse depuis le milieu des années 30 et cela est censé être un signe de bonne santé et de reprise économique. Cependant, beaucoup plus proba- ble, la baisse du taux de chômage est en partie causée par l’exode des tra- vailleurs qualifiés, plutôt que par la création d’emplois grâce aux investissements dans l’économie. Une entreprise en plein essor est l’industrie du jeu vidéo. Et cela peut être très symbolique : L’Arménie joue-t-elle avec son avenir? Peut-être. La question demeure : Quel est le prix de l’indépendance ? Traduction N.P. Décès de l’acteur arménien Sos Sargissian L’acteur arménien Sos Sargissian est décédé le jeudi 26 septembre dernier à l’âge de 84 ans. Né le 24 octobre 1929 à Stépanavan (région de Lori), il déménage en 1948 à Erévan pour commencer une carrière au théâtre des Jeunes. Sos Sargissian sort diplômé de l’Institut des beaux-arts et de théâtre d’Erévan en 1954. Depuis cette date, il joue au Théâtre Sundukian d’Erévan. En 1992, il fonde et dirige le théâtre Hamazgain. De 1997 à 2006, il a été le recteur de l’Institut de cinéma et de théâtre. En 2009, Sargissian a été élu membre du Conseil public d’Arménie. Un des principaux héros de plus de 40 longs métrages, l’acteur est surtout connu du grand public arménien par ses films, « Les gars de la bande armée », « Triangle », « Nous et nos montagnes », « Nahapet », etc. Bako Sahakian accueille la baronne Cox au Karabagh Le président arménien Serge Sargissian a reçu au palais présidentiel à Erévan, la baronne Caroline Cox de la Chambre des Lords de la Grande-Bretagne qui effectuait sa 80e visite en Arménie et au Haut- Karabagh. Serge Sargissian a chaleureuse- ment félicité Caroline Cox pour sa défense incondi- tionnelle du peuple d’Arménie et de l’Artzakh (Haut-Karabagh). Il a noté que depuis plus de 22 ans et 80 visites, la baronne Caroline Cox reste fidèle à ses engagements envers l’Arménie et les Arméniens. Le Président du Nagorny-Karabagh (Artzakh) Bako Sahakian a reçu Caroline Cox, pour sa 80e visite au pays. Le président a déclaré que la visite de la baronne au Haut-Karabagh est une manifestation de son amitié sincère pour son pays. Le président Sahakian a honoré Mme Cox de l’ordre de Mesrop Mashtots, louant son service au Haut-Karabagh et à ses habitants. Il a exprimé la conviction que la baronne allait continuer sa mission humani- taire avec la même énergie qu’avant. Le Président de l’Assemblée nationale Ashot Ghoulyan, l’écrivain Zori Balayan, et différents représentants du gouvernement ont assisté à la céré- monie. La France est prête à continuer sa coopération avec l’Arménie « La France est prête à continuer sa coopération avec l’Arménie si celle-ci se joint à l’Union douanière », a déclaré aux journalistes l’ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de France en Arménie Henri Reynaud. « Nous sommes bien sûr au courant de la décision que l’Arménie a prise mais nous avons aussi déclaré notre volonté de continuer notre coopération avec l’Arménie dans différents domaines et sous différents formats. L’Arménie est consciente qu’elle va toujours être appuyée par la France ». Le 3 septembre, le président arménien Serge Sargissian a déclaré à Moscou que l’Arménie a pris la décision de se joindre à l’Union douanière. En même temps le chef de la République a noté que l’adhésion à l’Union douanière ne sig- nifiait pas que l’Arménie renonçait à son dialogue avec les organisations européennes.
 9. 9. LUNDI 14 OCTOBRE 2013 / MONDAY OCTOBER 14, 2013 • ABAKA • 9 ABAKAE N G L I S H S E C T I O N MONDAY OCTOBER 14, 2013 Armenian president holds meeting with French counterpart Another season of the AGBU Summer Internship Program has come to an end. This year, a combined 64 interns from countries as diverse as Canada, France, Lebanon, Russia, Armenia and Turkey participated in the program. From June to August, they worked alongside industry leaders. In each office, with the help of their supervisors, they developed new skills and networked with potential employers. Glowing reviews of this year’s interns came from all of the program’s supervi- sors both in New York and Yerevan. As each of the YSIP interns reported, living in Yerevan and touring the country reinforced their sense of identity as they cre- ated lasting memories. On an excursion to Nagorno-Karabakh, they also saw the great progress the region is making, and during the annual supervisor’s reception, they had the chance to speak directly with the United States Ambassador to Armenia, John A. Heffern, about Armenia’s relations with Karabakh. These activities allowed the diasporan students to better understand Armenia’s rich history and bright future, leaving each certain that they would one day return. In addition to offering professional development opportunities, the AGBU Summer Internship Program places a strong focus on community ser- vice. The AGBU Summer Internship Program was founded in New York in 1987 and quickly established itself as a premier program for international Armenian students. Its success prompted an expansion to Yerevan in 2007 and Moscow in 2010. In 2003, AGBU also began operating a parallel program in France, which serves students from the French University of Armenia throughout the school year. To date, the program has connected hundreds of diasporan peers who have risen to the tops of their fields. Applications are now being accepted for NYSIP 2014, and the deadline is November 1, 2013. To learn more, please visit www.agbu-internship.org or email nysip@agbu.org. Aliyev lays claim to Yerevan, praises Safarov BAKU — Azeri President Ilham Aliyev praised axe-murderer Ramil Safarov as a hero and vowed to “reclaim” Azerbaijan’s territorial integrity by claiming that one day every Azeri can live in Yerevan, Zangezur and other areas that are part of Armenia. In a speech, that seemed more like a rant, Aliyev, who was attending the opening of a so-called genocide museum, said: “Azerbaijan’s state flag will wave in Shusha, Khankendi [Stepanakert] and Azerbaijanis will live on their historical lands in the future. Our historical lands are Irevan [Yerevan] and Zangazur regions.” The museum is dedicated to the victims of a 1918 “massacre,” which Aliyev claims was committed by Armenians against Azeris. The fact that a coun- try of Azerbaijan did not exist until 1918 seems to escape the Azeri leader. On another note, Aliyev blamed what he called “Armenian fascism” on the international community’s reaction to crowning Safarov a hero. “I was condemned baselessly and so many foreign dishonest politicians made accusations against me, because the Azerbaijani officer, Ramil Safarov, returned [to his] homeland and I gave him freedom,” said Aliyev. The Azeri leader went on to stress that all factors, including economic and military ones, indicate that in a matter of time Azerbaijan “will restore its territo- rial integrity” and reclaim its “historic lands,” which includes the capital of Armenia, Yerevan. Armenia’s leader thanked his French counterpart for a warm recep- tion. He said it was a great pleasure to visit the friendly country of France again. President Serzh Sargsyan noted that, stemming from close historical ties, Armenian-French relations have been steadily developing over the past twenty years to reach the highest level in history. Armenian-French friend- ship is so deep and comprehensive that it can hardly be described in a few sentences, Armenia’s leader said. The two nations have reached this level due to a high-level political dia- logue, including the Armenian and French presidents’ mutual visits, close parliamentary cooperation, cultural, education and scientific ties, as well as regular contacts between executives. The Armenian president pointed out an excellent tradition of maintaining this high-level dialogue over recent years – at least one presidential meet- ing a year to discuss Armenian- French, as well as Armenia-EU, coop- eration, urgent regional and global problems. At their meeting on Tuesday, the Armenian and French leaders dwelt on the issues as well. With respect to trade and economic relations, President Serzh Sargsyan commended the presence of numer- ous French businesses in Armenia, particularly the presence of such lead- ing companies as Carrefour, Pernod Ricard, Orange, Crédit Agricole, Alcatel, Veolia, which will encourage others to launch their activities in Armenia. Armenia’s leader highlighted the assistance programs the French Development Agency has launched this year. He stressed successful devel- opment of decentralized cooperation, particularly close friendly contacts between over 30 local government bodies of Armenia and France. On his part, President François Hollande stressed the importance of the 3rd conference on decentralized coopera- tion to be held in Valence, France, October 15-17. With respect to parliamentary ties, the Armenian and French presidents welcomed active work of parliamen- tary friendship groups. It is one year since Armenia has been a full member of the Organisation internationale de la Francophonie (OIF), and Armenian- French educational and cultural ties are successfully developing. President Serzh Sargsyan also thanked his French counterpart for France’s consistent efforts at a peaceful settle- ment of the Nagorno-Karabakh con- flict. The Armenian and French lead- ers reiterated that they do not see an alternative to a peaceful settlement of the problem within the OSCE Minsk Group co-chairmanship. Armenia’s president noted that Armenia attaches special importance to the French pres- ident’s personal involvement in the process. The sides also thoroughly discussed the prospects of Armenia-EU coopera- tion. They were unanimous on the necessity for all-out efforts to maintain the quality of cooperation and contin- ue reforms. In this context, President Serzh Sargsyan re-affirmed Armenia’s commitment. President François Hollande assured his Armenian coun- terpart that France, as Armenia’s friend and one of the EU leading mem- ber-states and a major global actor, will go on assisting Armenia in its progress toward Europe. Armenian President Serzh Sargsyan once more expressed gratitude for France’s significant contribution to the international recognition of the Armenian Genocide. To ensure further high-level dia- logue between the two friendly nations, President Serzh Sargsyan con- firmed the invitation to pay a state visit to Armenia extended to French President François Hollande. INTERNS COMPLETE ANOTHER SUCCESSFUL SUMMER IN NEW YORK AND YEREVAN
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 14 OCTOBRE 2013 / MONDAY OCTOBER 14, 2013 A Triumphant Canadian Tour Versace explores production of high-fashion dresses in Karabakh? STEPANAKERT — Italian business leaders met with Artsakh Prime Minister Ara Harutunian Wednesday in the Nagorno-Karabakh Republic to dis- cuss the possibility of launching manufacturing units for such high-fashion com- panies as Versace, Armani, Prada and Moschino. With the government of the Nagorno-Karabakh Republic planning to develop light industry in the country with a project to resuscitate the soviet-era silk man- ufacturing, the talks with the Italian business leaders aim to provide the best possible climate for such investment. The textile production, carpet manufacturing, wool processing and thread production plants are already working. The program will not only contribute to Artsakh’s economic development, but will also create local jobs. According to Nagorno-Karabakh Republic Deputy Prime Minister Arthur Aghabekyan, in line with a preliminary agreement, the Italian company will cover the expenses of import of equipment and export of production. “We’re here to familiarize ourselves with the conditions. I think we’ll succeed to launch production in the country in cooperation with your authorities. We’ll mostly produce sportswear,” an Italian businessman said. This initiative has angered Baku. The Foreign Ministry of Azerbaijan has launched an investigation and “relevant instructions” have been given to the Azerbaijani Embassy to Italy. Some Azeris are urging a boycott of the Italian brands. The Versace representative in Baku said, Versace is an Italian company which can choose to open representations in any country of the world. “I see nothing that would contradict Azerbaijani interests”, he said. By Araxie Altounian, PhD Musicology Faithful to its mission to promote Armenian artists and the Fine Arts, the Canadian Armenian Association for the Performing Arts (CAAPA) hosted a series of concerts featuring three young professional musicians, Miho Saegusa (violin), Karen Ouzounian (cello) and Tanya Gabrielian (piano). All three young women have completed their postgraduate studies at the very prestigious Julliard School of Music in New York, where they reside, and lead very active lives as performing musicians. Their Canadian tour took them to the Armenian Embassy in Ottawa (June 5) followed by Montreal (St Gregory Armenian Cathedral, on June 6) downtown Toronto (at the Heliconian Hall, on June 7) and finally at the Holy Trinity Armenian Church in Scarborough (on June 9). The program consisted of classi- cal works that had roots in folklore, and opened with three short works by the Armenian composer Aram Khatchaturian (1903-1978) for violin and piano, Nuneh’s Variation from the ballet Gayane, Song-Poem, and Saber Dance, also from the ballet Gayane. Next came the music of the Czech composer Leos Janácek (1854-1928), Pohádka (Fairy Tale) for cello and piano, and that of Hungarian composer Zoltán Kodály (1882-1967), Duo for Violin and Cello, Op. 7. The second part of the concert was dedicated to a major work by another prominent Czech composer, Antonín Dvorák (1841-1904), namely his Piano Trio in F minor, Op. 65. The choice of the music was refreshing and colorful. Classical music derived from folklore, especially that of Eastern Europe and Armenia, is intense, rhyth- mic and highly expressive. The three performers took turns to introduce the var- ious selections which helped the audience gain an insight into the background of this original music. But what created the great enthusiasm among the listen- ers was the engaging performance of the three young musicians: a solid tech- nique, beautiful tone, intense expressivity, and a genuine dedication to the music they played. In response to the fervent applause they received, the performers concluded the evening with an exquisite version of Father Komitas' Akh, Maral Jan¸ arranged for violin, cello and piano by the American composer, Lembit Beecher. We extend our heartfelt congratulations and best wishes for future success to the three talented musicians, with the hope of hearing them again in the near future. Our special thanks and congratulations also go to CAAPA for offering us the opportunity to enjoy such an inspiring musical concert. WASHINGTON — Using direct language, the U.S. Department of State has sharply criticized Baku for a sur- prise move blocking a U.S. observer mission from visiting Azerbaijan to review electoral preparations being made for its October 9th presidential election. According to RFE/RL, a spokesper- son for the U.S. Embassy in Baku said the pre-election visit, which was to have been led by Deputy Assistant Secretary of State Thomas Melia, was abruptly cancelled at the request of the Azerbaijani government. No rea- son was given. In a sign that the State Department may be edging away from its flawed practice of artificial even-handedness in public statements about Armenia and Azerbaijan, U.S. diplomats have begun specifically “laundry-listing” Baku’s many democratic shortcomings and corruption-based problems. Responding to an inquiry by H1 Television Washington correspondent Haykaram Nahapetyan, the State Department issued the following state- ment, addressing many of these issues directly. The State Department’s response is offered in full below: “The U.S. regrets that the govern- ment of Azerbaijan has objected to the composition of a U.S. delegation that was to make an official pre-election visit to Azerbaijan. As a result, the visit will not take place.” “The Azerbaijani government’s actions raise questions about the envi- ronment leading up to the October 9 presidential election.” “We call on the government of Azerbaijan to ensure a free and fair electoral process that reflects the will of the people.” “We urge Azerbaijani authorities to respect the freedoms of assembly, association, and speech as well as the rule of law and due process before, during, and after the presidential con- test. We also urge the authorities to facilitate the important work of domestic as well as international elec- tion monitors.” State Department sharply criticizes Baku Diamond production develops in Armenia During the months of January- August 2013 the volumes of the pro- duction of diamonds in the Republic of Armenia have increased by 49,2% in comparison with the same period of the previous year and made 58,927 carats. The gold production volume has increased by 7,8% and reached 759,1 kilograms. According to the data pro- vided by the National Statistical Service of the Republic of Armenia, during the first six months of 2013 138,800 carats of diamonds have been exported from Armenia, the more than a half of which (78,200 carats) goes to Belgium, as reported by Armenpress. In 2008 the financial and economic crisis had a serious impact on the dia- mond production in Armenia. Though in 2011 the field not only came out from the crisis but even increased its export volumes. Armenpress AZERBAIJAN INVOLVED IN EUROVISION BRIBE SCANDAL September 16, 2013 - The European Broadcasting Union (EBU) is investigating corruption scandal involving Azerbaijan. Officials from EBU are investigating claims that jury got bribes to vote for a certain contestant, The Independent writes. The sources claim Azerbaijan offered bribes to get high scores. The event executive for EBU confirmed that Azerbaijan is under investigation. Farid Mammadov came second behind Denmark’s Emmelie de Forest. Earlier, Azerbaijan was accused of offering bribes to Lithuanian students who were offered money to vote for Azerbaijan.
 11. 11. Tasdiaragyl gu n,anage ‘oqanxyl5 tasdiaragyl gu n,anage sorwyxnyl5 tasdia6 ragyl gu n,anage m,agyl1 I|n[ ‘oqanxyl5 i|n[ sorwyxnyl5 i|n[ m,agyl1 “oqanxyl` ‘or2a6 -ov;ivnnyr5 cidyliknyr5 hocy6 gan yv paro3agan ar=eknyr1 Sorwyxnyl` ‘oqanxova/u ivrax6 nyl yv inknov;yan mas tar2nyl5 anpa=anyli darr1 M,agyl` ivraxova/u ar=yvoryl yv anunt6 had 2cdil parylavman5 a3l q0skow parylavyl =a-ancova/u yv =a-anca/u1 Himnagan gu sybym a3n5 ;e` oyve a,agyrd gam an2 in[bes gu ga-ovxe ir sdaxa/ nor cidyliknyru1 Bedk e ima6 nank5 ;e` oryve nor cidylik gu himnovi naqabes amparova/ cidyliknyrov wra31 #ajaq ngadyli e5 oryve nor cidylik yrgov darpyr an2yrov go.me g4ungalovi darpyr 2yvow yv darpyr magartagnyrow1 Orow6 hydyv5 min[ a3t` yrgovku ovny6 xa/ yn darpyr magartagi cidyliknyr yv ‘or2a-ov;ivn6 nyr1 G4ovzym 0rinagow mu 3sda6 gaxnyl usa/s1 Manovg mu gu dysne5 ;e` ma3ru co3nu garmir hy.ovg mu gu qme5 ma3ru nga6 dylow ‘okrigin hydakrkrov6 ;ivnu cava;u yrgarylow gu harxne 6 loligi hiv; gu qmy|s1 Manovgu clovqu gu ,ar=e a3o usylow5 pa3x haziv ;e ovmb mu g4a-ne5 gu tatri qmyle5 usy6 low ;e asiga hiv; [e5 orowhy6 dyv ir naqabes cidxa/ hiv6 ;u5 narin]i hamy. hiv;n e1 Ji,t a3s bahovn yryqa3in midkin me] gu sdy./ovi an6 havasarag,-ov;ivn mu5 ir na6 q0rok cidxa/in yv nor a-a6 ]atrova/ cidyliknyrovn mi]yv1 Yryqa3i midkin me] harxovmnyr gu 3a-a]anan5 yv gu ‘or2e badasqannyr cdnyl a3t har6 xovmnyrovn5 orbeszi anhava6 sarag,-ov;ivnu wyra/ovi ha6 vasarag,-ov;yan1 Yv manovgu gu sgsi cidagxil ;e gan dar6 pyr dysagi hiv;yr5 hiv;yr or gu sire5 hiv;yr or [i siryr5 gan ;an2r yv n0sr hiv;yr1 Yv a3sbisow hiv;i hasgaxo.ov6 ;ivnu manovgin m0d avyli g4untla3ni ov avyli gu pivry6 .ana3 yv manovgu gu harus6 dana3 nor ‘or2a-ov;yamp1 Oryve cidylik5 ‘or2a-ov;ivn ‘oqanxylov hamar gariku ovnink niv;in5 niv;u ‘oqan6 xo.in` madovxo.in yv sdaxo6 .in1 I|n[ bedk e ‘oqanxyl5 asor wyrapyryal gu gar/ym5 or polors al ovnink oro, unt6 hanovr5 miasnagan ca.a’ar6 nyr1 )rinag` azca3in gr;ov6 ;ivn5 tasdiaragov;ivn5 ci6 dov;ivn5 gynxa.awarov;ivn7 Gu ngadynk5 or ‘oqanxylik ,a4d pan ovnink1 Isg oro|v bidi ‘oqanxynk a3s amenu1 Harg e antrata-nal5 or pa6 varar [e mia3n nor syrovntin ‘oqanxylu5 a3l polor anonx oronk gab ovnin nor syrovnti tasdiaragov;yan hyd yv gu 3avagnin tasdiaragyl1 Meg q0skow5 bedk e 3adovg yv nbadagam.ova/ a,qadank danil sdy./ylov nor mda/yla6 gyrb1 Isg owkyr bedk e ullan ‘o6 qanxo.nyru1 Mynk` gr;agan m,agnyrs bedk e ‘oqanxynk myzi =a-ancova/ ‘or2a-ov6 ;ivnnyrn ov cidyliknyru5 avyli m,agova/ yv zarcaxa/ a3s0r6 van bahan]nyrovn hama2a3n1 #sdag e ;e ow bidi ‘o6 qanxe5 orov bedk e ‘oqan6 xuvi5 in[be|s yv in[o|v1 In[besu barzylov hamar tar2yal bidi wyrata-nam wyro3i,yal 0rinagin5 ;e in[6 bes yryqa3i midkin me] harxu 3a-a]axav yv ‘or2yx cdnyl badasqanu yv a3tbisow lov/6 vyxav ir midkin me] sdy./ova/ anhavasarag,-ov;ivnu5 orovn artivnku y.av a3n5 or manovgu nor pan mu sorwyxav1 A3s6 bisow ngadi bedk e a-nyl5 or yryqa3in midkin me] 2yva6 vorova/ harxovmn e amenen aztov mi]oxu cidyliknyr ivrax6 nylov me]1 Yryqan barzabes madovxova/u a3nkan tivrav [4ungalyr5 orkan ir go.me ‘nd-ova/u1 “or2u xo3x gov da35 ;e drova/u a3nkan ha6 razad0ren givraxovi myr go.6 me5 orkanow an gu hama6 badasqane nyrkin ‘nd-dovki mu5 sbasovmi mu5 bahan]i mu1 Harxovmu hydakrkrov;ivnu pa6 vararylov himnagan mi]oxn e1 Dy.in e antrata-nal5 or anhadi zarcaxovmu g4un;ana3 yryk darpyr ov..ov;ivnnyrow1 A-a]inu` imaxagan6jana[o6 .agan zarcaxovmu5 yrgrortu` fizikagan zarcaxovmu5 yrp gu zarcana3 manovgin mgana6 3in5 marmnagan hamagarcu yv yrrortu` manovgin zcaxagan yv 3ovzagan nyra,qarhu yv 3ara6 pyrov;ivnu ardakin a,qarhin yv ,r]abadin hyd5 yrp gu sorwi lsyl ,r]abadu5 3arcyl ovri,nyrovn ca.a’arnyru5 gu sgsi unthanovrin meg masnigu ta-nal5 gisyl sy’agan mda6 hocov;ivnnyru5 yrp gu sorwi arda3a3dovil5 oro,ovmnyr ga6 3axnyl5 badasqanadovov;yan cidagxov;ivn 2y-k pyryl1 Iro.ov;ivn e5 or myr tbrox6 nyren nyrs5 yryqanyru gu zarcanan mia3n a-a]in yrgov ov..ov;ivnnyrow5 isg yrrortu5 or a3nkan garyvor e5 harg y.a/ ov,atrov;yan [4ar=ana6 nar1 Ji,t a3t badja-ow5 gu ngadynk5 ;e myr zavagnyru irar hyd qa.al [yn cidyr5 irar lsyl5 3arcyl [yn cidyr5 yv amenaeaganu a-an2in oro6 ,ovm [yn grnar a-nyl5 yv mi,d gariku ovnin an2i mu5 or irynx ‘oqaren oro,ovmnyr ga3axne5 badasqanadovov6 ;yne gu qovsa’in1 Gu nmanin anmy. ca-novgnyrov5 oronk g4a-a]nortovin howivnyrov go.6 me yv a-anx howivi barzabes gu molorin1 Isg mynk ,arovnagynk a3ba6 nyl nor syrovntu5 or ancida6 gix e5 anbadasqanadov5 gu bahan]ynk5 or myr agngala/ myr sbasa/ 2yvow ‘oqatar2yn myr zavagnyru5 min[ mynk` my/yrs bedk y.a/u [ynk grxa/ ‘oqanxyl irynx1 Ygek miasin harxnynk5 ;e nyrga3 syrovnti me] lavyru [ga|n5 iharge gan yv ,a4d1 Isg naqort syrovntnyrov ba6 raca3in5 or a3s0r 0rinag gu pyrynk wadyr [ga3i|n1 Ga3in1 Ovsdi lavi yv wadi harx [e5 syrovntnyru irynx anhadnyrow no3nn yn5 agngalov;ivnnyrn ov hydakrkrov;ivnnyrn yn5 or gu ‘oqovin manavant or nyrga3is gyankin bahan]a/u yv gyan6 ken bahan]ova/u ,ad avyli qr;in yn ov t=ovarahasanyli1 Nyrga3 tara,r]anin5 bedk e badrasdyl a3nbisi anhad6 nyr5 oronk ovnin oro,ovmnyr ga3axnylov5 /racryr m,agylov5 nbadagnyr hydabntylov yv a-a]nortylov garo.aganov;ivn yv 2y-nhasov;ivn1 A3s poloru garyli e ira6 ganaxnyl imaxagan jana[o6 .agan yv fizikagan zarcax6 man go.kin mia3n yrrort ov.6 .ov;yan a-ga3ov;yamp5 a3sin6 kun anhra=y,dapar 3.gylow yv gr;ylow myr zavagnyrovn zca6 xagan yv 3ovzagan nyra,6 qarhu1 Yzragaxnynk5 or myr nor syrovnti irawijagu anpava6 rar e yv bedk e untovnink5 or myr andarpyr m0dyxovmn ov anhocov;ivnn e clqavor bad6 ja-u1 Tasdiaragov;yan nor y.a6 nagnyru sqal gyrbow ;arc6 manyxink5 azadov;ivn dalu amyna3n ;o.dovov;yan hyd ,’o;yxink yv mo-xank ov..ylu5 mo-xank ji,tu sorwyxnylu5 yv gam mia3n hrahancnyrow` a-anx paxadrov;ivnnyrov a-a]6 nortyxink1 Hamagarci[i cor/a/ov;ivnu no3nbes sqal gyrbow ungalovy6 xav5 anor 0cdagar yv garyvor tyru wyrxovyxav yv tar2av p;axno. qa.yrov mi]ox5 isg hamaxanxu cidylik yv dy.y6 gov;ivnnyr ‘oqanxylov ‘oqa6 ren 8[a;i9 a.pivr1 Yv a3sbi6 sow tar2yal sqal yv ;yri gyr6 bow un;axav jardaraci6 dov;yan 0cdacor/ovmu1 Ga6 ryvoru angaryvoren [grxank zanazanyl5 tivrin jampan undryxink5 yv a3s0r lov/ovmnyr gu ‘nd-ynk5 min[ badasqan6 nyru 3a3dni yn1 Mynk bedk e anunthad parylavynk mynk zmyz adag mnalov tasdiara6 gi go[ovmin5 in[bes or ba3man tri q0skis sgizpu5 ivrax6 va/u parylavyl yv aba` cor/6 nagan ka3lyr a-nyl1 Alygo/ /owovn me] dadano. Navu xamak hasnylov hamar5 ‘arosi gariku ovni5 xamaku nbadagn e5 ‘arosu ov..ov6 ;ivnu j,to.u1 Mynk al orbes gr;agan m,agnyr5 gariku ovnink j,tylov5 ;e` mynk i|n[ nbadag gu hydabntynk yv in[o|v1 A3s megu j,tylow oro,a/ g4ullank ;e in[bisi| tasdi6 aragov;ivn bedk e ]ampyl myr abaca3 syrovntnyrovn1 Myr nbadagn e tasdiaragyl or6 bes isgagan ha3 yv ka.aka6 xi5 der gancnil myr azca3in =a-ancov;yan5 bahyl myr ma36 ryni lyzovn5 mnal havadarim myr azca3in ygy.yxiin5 myr m,ago3;in yv avantov;ivnnyrovn yv amenen garyvoru mi,d pa6 rylavyl myr anhadnyrov oragu1 Gu havadam5 or bedk e myr polorin gizagedu ulla3 ivra6 kan[ivr ha3 anhad5 orowhydyv anhadnyrov oragi parylavovmu g4a-a]norte azca3in tasdia6 ragov;yan parylavovmin1 yv tar2yal gu ta-nank par2r ar=aniknyrow lyxovn azc5 in[bes y.a/ ynk anxyalin1 Y;e mynk orbes gr;agan m,ag6 nyr5 garynank oragavor an6 hadnyr gyrdyl5 wsdah ym5 or anonk irynx me] g4ovnynan nayv irynx ysin a-un;yr havaka6 gan ysin cidagxov;ivnu5 or a3nkan anhra=y,d e aba6 howylov hamar wyra/novntu myr azca3in hbardov;yan1 AU:TIS PAGGAL:AN LUNDI 14 OCTOBRE 2013 - MONDAY OCTOBER 14, 2013 • ABAKA • 11 M A N K A W A R V A K A N Tasdiaragov;yan himovnknyr
 12. 12. 12 • ABAKA • LUNDI 14 OCTOBRE 2013 - MONDAY OCTOBER 14, 2013 Siryli “ovn]i un;yrxo.nyr Wyramovdi 0ryru myr ydin 2ca/5 yrp myr tbroxagan amen0ryan arten ganonavor hovni me] mda/ e5 ivrakan[ivr a,agyrd l/ova/ e lovr] a,qadanki5 a-a6 vylaco3n [a’ow 0cdovylov yv nor cidyliknyr amparylov hamar5 a3s ovsovmnagan darovan un;axkin1 Polor cidyliknyrov go.kin myr azca3in cidyliknyru yvs bidi joqaxnynk yv zarcaxnynk1 Myr ha3yren lyzovi ovsovxi[nyrov ]ankyrovn ,norhiv bidi sorwink ha3yren mda/yl5 ha3yren qorhil yv ha3yren q0sil1 Anonk ovraqov;yamp myzi bidi badmyn ha3ox badmov;yan me] badaha/ garyvor tebkyru5 bidi /an0;axnyn myz myr m,ago3;in1 Mi,d bidi 3i,yxnyn ha3 ciryrov civdin masin1 Ha3 ciryrov civdu sgizpu trav ha3 craganov;yan1 Myr a-a]in ovsovxi[u y.av Mysrob Ma,dox5 orovn sdy./a/ gadaryal a3povpynow e or mynk govsanink a3s0r5 bidi ovsanink wa.u5 mi,d sirow bahylow za3n ipryv ;angacin can21 Osgytar Mysrob Ma,dox 405 ;ovaganin sdy./yx ha3yren ciryru5 a3sbisow an ha3 =o.owovrtin noviryx ha3ov hocin5 badmov;ivnu yv m,ago3;u bahylov amynen z0ravor zenku1 Ha3 ciryrov civden ydk /a.gyxav craganov;ivnu5 ha3 m,ago3;i badmov;yan me] sgsav lovsavor e] mu1 Mysrob Ma,doxu yv Sahag Bar;yv ga;o.igosu anmi]abes sgsan tbroxnyr panal yv a3povpynu sorwyxnyl1 Anonx ,ovr]u havakovyxan baladagannyr5 ygy.yxa6 gannyr yv cidovn martig oronk lavabes sorwyle ydk nor a3povpynu l/ovyxan 0dar lyzovow crova/ cirkyru ha3yren ;arcmanylov a,qadankin1 A-a]in ha3yreni ;arcmanova/ naqatasov;ivnu y.av So.omon Imasdovni 8Cirk A-agax9en 8Jana[yl zimasdov;ivn yv zqrad5 imanal zpans hanjaro391 A3s ;arcmanov;ivnu ‘or2 mun er ha3gagan ciryrov bidaniov;yan5 yv ‘or2u 3a]o.a/ er1 A3s ‘or2en ydk Ma,doxu yv ir ungyragixnyru l/ovyxan Asdova/a,ovn[i ;arcmanov;yan oru clqavor badja-n er ha3yren ciryrov civdin iraganaxman1 Asdova/a,ovn[u o[ mia3n ;arcmanovyxav a3l yv paz6 macrovyxav yv dara/ovyxav Ha3asdan a,qarhi amen go.myru1 Mysrob Ma,dox yv ha3 ciryrov civdu A,qarhah-[ag Agatymigos yv Asd.aced Wigdor Hampar2ovmyani gdagu ir 3a]ortnyrovn 8777Gdagovm ym7 In2 3a]orto. Sy6 rovntnyrin5 /o-nyris5 yv a3ln5 dirabydyl ha3ox lyzovin1 Amen megu bedk e ir bardku hamari ovsovmnasiryl ha3ox lyzovn5 craced linyl ha3yren5 angaq nranix5 ;e in[bisi dogos e gazmovm nra me] ha3gagan arivnu1 A3t dogosu o[in[ [i n,anagovm1 Mynk ‘oqanxovm ynk syrovntnyrin o[ ;e arivn5 a3l ca.a’arnyr yv a3t ca.a’arnyri me] in2 hamar amyna;angu faoz l;xoun h1 Cidxir or im gyanki amynamy/ yr]angov;ivnu y.yl e yv gu mna35 kani abrovm ym` ha3ox lyzovin dirabydylu1 Xanganovm ym yr]angov;ivn polorit1 Ta n,anagovm e5 or bedk e lav dirabydyl ha3ox lyzovin91 Wigdor Hampar2ovmyan A#POVPYNI CA>DNIKU Yryvani azca3in madynataranin me] bahova/ 2y-acir mu5 oru gu go[ovi 8#0;nacryank95 pazma;iv hydakrkragan yv zarmanali dy.ygov;ivnnyr gu ha.or6 te ha3ox a3povpyni masin1 Mysrob Ma,doxi a,agyrdnyren` Gorivn gu n,e5 or Mysrob Ma,dox tasavoryx a3povpyni da-yru1 In[o|v tasavoryx1 I|n[ gu ‘oqover5 y;e A6u trover L6in dy.5 gam ?6n` P6in dy. yv gam oryve da-` ovri, da-i dy.1 A3s harxin badasqanu gu cdnynk 8#0;nacryank9 2y-acirin me]1 Iraganov;ivn e5 or Mysrob Ma,dox ovsovmnasiryx ivrakan[ivr da-u yv anor hama2a3n tasavoryx a3povpynu bad,aj 2yvow1 A3povpyni tasavorovmu ir me] gu barovnage zanazan ca.dniknyr5 aha anonxme meg kanin1 A3povpyni a-a]in da-u` A6u gu n,anage Asdova/5 Arari[1 A3povpynu y-ahivsag e` ipryv qorhrtani, Sovrp Yrrortov;yan` Ha3r5 Orti yv Sovrp Hoci1 No3nbes ‘okracir a6u ovni no3n imasdu1 Wyr]in da-u K6n e or gu n,anage Krisdos yv 3avyr=ov;ivn1 K6n 2yva’oqov;ivnn e 3ovnaren 8 X 9 da-in1 Ov,atrov;ivn tar2nynk a3povpyni &rt da-in` E6in1 E6n gu n,anage co3ov;ivn ¥ym5 ys5 e777»5 hydyvapar &rt da-u tar2yal arari[n e` Ansgizp ov Anwyr] Eov;ivnu1 <ar7 e] 13
 13. 13. LUNDI 14 OCTOBRE 2013 - MONDAY OCTOBER 14, 2013 • ABAKA • 13 ª"oun=ºe ke patrasth^ Søsi Iskhn;an-~arra Hntgagan Y.ec (Bamboo) Hntgagan y.ecu gu hamarovi a,qarhi amynen yrgar qodu1 A’rigyan anabadnyren min[yv Himala3yan ly-6 nyru abro. a3s po3su ,ad jgovn e5 grna3 abril amen glima3i ov y.anagi me] yv grna3 yrgaril min[yv 60 my;r1 Y.ecanman a3s po3su ovni me]dy.u /ag xo.ovn orovn wra3 havasar hy-avorov;ivnnyrow gan hanco3xanman 30tyr yv havg;a2yv dyryvnyr1 A3s po3su gana[ gu mna3 ampo.] darovan un;axkin5 no3nisg 2my-u1 Bambooin gyanku ,ad yrgar [e5 haziv 20 dari5 gu /a.gi 7 - 120 darin ancam mu1 Yv hydakrkragan e ;e polor Bambovnyru gu /a.gin no3n adyn1 Bambovn ir jgovnov;yan badja-ow gu mna3 ,ad ti6 maxgovn po3s mu yv gu doga3 z0ravor howyrov tem` gu /-i pa3x yrpyk [godrovir1 A3s badja-ow 1945 ;ovaganin Hiro,ima3i wra3 hivleagan -ovmpu nydovylen yrgov 0r ydk5 mia3n bambovnyrn ein or sgsa/ ein grgin ajil1 Bambovnyru 3a3dni yn ipr arac ajo. Qod` 5 sm7 =ama6 gan gam5 megovges my;r 0ragan1 Anonx xo.ovnnyru ovnin darpyr cor/a/ov;ivnnyr1 Orbes zart cor/a/yle angaq lav a.pivr e wa-ylaniv;i1 Gu cor/a/ovi ipr ‘a3d5 ,inararagan a,qadanknyrov me]5 gah6garasinyr5 cor/iknyr yv ;ov.; ,inylov hamar5 isg irme 3a-a6 ]axa/ a/ovqnyru z0ravor dakov;ivn govdan1 Bambov3i dyryvnyru lav snovnt yn Panda ar]yrovn1 Bambov3i garj yv parag xo.ovnnyru ,ad dara/ova/ zartaranki po3s mun e dovnyrov me]5 oru usd [inaxi6 nyrovn paqdapyr gu hamarovi1 A3povpyni777 <ar7 e] 126en Badahagan [yn nayv 3a]ortapar n,ova/ #6in yv N6in dy.yru` #isovs Nazowryxi1 Hydakrkragan e nayv5 ;e yrp a3povpynu gu tasavorovi havasarago.m y-angivna6 2yv5 yryk angivnnyrovn gu 3a3dnovin A5S5K da-yru` Arari[ Asdova/5 Sovrp Hoci5 Krisdos1 A P C T Y Z E U : + I L Q ? G H @ > J M # N < O { B } _ S W D R X V “ K Isg 8)9 yv 8F9 da-yru Ma,doxyan a3povpynin wra3 avylxova/ yn 12rt tarovn5 isg 17rt tarovn` nayv 8yv9u1 N<ANAVOR HA#YR Ziljyan ?n/.anyru (cymbals) Avydis Ziljyan Ungyrov6 ;ivnu himnova/ e Bolso3 (Is6 ;ambovl) me]5 17-rt tarovn )smanyan ga3srov;yan un6 ;axkin1 400 darova3 badmov6 ;ivn ovnyxo. a3s Ungyrov;ivnu a,qarhi hnaco3nyren megn e /n/.a3 ,inylov arhysdin me]1 A-a]in Ziljyan /n/.anyru sdy./ova/ yn 1618 ;ovaga6 nin5 Avydis Ziljyani go.me5 oru gu zpa.er osgyci6 dov;yamp1 Anor mdahocov6 ;ivnn er darpyr myda.nyr qa-nylow osgi badrasdyl yv a3s ‘or2yrovn un;axkin ;i;y.i5 b.in2i yv ar/a;i qa-novrtow an sdy./yx nor myda.i mu parag ;yr;5 oru ovner ana.ard yv hn[y. yra=,dagan 2a3n1 Avydis sgsav nor arhysdi yv sgsav ardatryl /n/.anyr1 A3s arhysdi ardatrov;yan ca.dniku mnax Ziljyan undanikin me] yrgar adyn yv anxav syrovnte syrovnt1 19rt taren sgsyal5 Ziljyan Ungyrov;ivnu sgsav ardatryl zovd yra=,dagan /./.anyr1 1928 ;ovaganin Avydis C7 (yrrort) yv ir y.pa3rnyru` Pivzant yv Aram Ziljyannyru sgsan /n/.anyr ardat6 ryl Mese[ovsexi me] yv 3a]ort dari a3t Ungyrov;ivnu wy6 ranovanovyxav ipr Ziljyan Ungyrov;ivn1 Avydis C7 no6 rarov;ivnnyr pyrav yv zarcaxovx /n/.anyrov arhysdu5 a3t /n/.anyru dagavin gu mnan min[yv a3s0r ipryv clovq cor/oxnyr1 An a-a]inu y.av or hamatryx yv zar6 caxovx ;mpovg6/n/.a3 yra=,dagan cor/iku1 A,qarhi h-[agavor ;mpgaharnyru gu novacyn mia3n Ziljyan /n/.anyr ovnyxo. ;mpovgnyrow1 A3s cor/in nbasdyx Avydis C7i zavagu Arman oru an2nagan 3arapy6 rov;ivnnyr sdy./yx 3a3dni ;mpgaharnyov yv arovysda6 cednyrov hyd1
 14. 14. 14 • ABAKA • LUNDI 14 OCTOBRE 2013 - MONDAY OCTOBER 14, 2013 Patouo Fiur^ Aãnoua˜al Tikin Ano, T˚[ramay;an <abaë 26 ;u 27 Fokt;mb;r 2013 vamè 10!00-çn †;Èa©in a,ôatan˘n;r Anou,;[çnnârou ;u ômor;[çnn;rou wayaÈ˘ :rkou ˚r;roun^ ya,i spasarkouëiun |au;l;al manramasnouë;an famar f;Èa]an;l :k;[;Ûuo gras;n;ak^ (514) 279-3066 ëiuin S& Grigor Lousauoric AÈaÁnordanist :k;[;Ûi Cathédrale Arménienne St-Grégoire l’Illuminateur St. Gregory the Illuminator Armenian Cathedral T A R : K A N Kaãmak;rpouë;amb^ TIKNANZ |AN†NA>OUMBI Ha3 Pym :adyraqovmpu ir ampo.]axa/ gazmow5 or gu pa.gana3 25 tyragadarnyre5 sgsa/ e arten ir nor ;adyrcov;yan ‘or2yrovn1 Qovmpi wasdagavor pymatri[ Nansi Issa :orosyan gu ‘a’akiaudition mu gadaryl 2 tyragadarnyrov5 3avylyal yrgov tyryrov hamar1 Hydakrkrova/ an2yren gu qntrovi hy-a2a3nyl 514 903-6185 ;ivin5 gam cryl nancy@nancyissa.ca Hasan _ovhani777 <ar7 e] 26en ov=aniv;i mi]azca3in cor/a6 galov;yan ngadmamp myr ka6 .akaganov;ivnu myr hivleagan ga3annyrovn hsgo.ov;yan a-]yv pax t-nyrov ka.akaganov;ivn e91 An n,yx5 or 8Ova,ing;uni hyd 3arapyrov;yanx wra3 i,6 qo. m;nolordu mov; yv m,ov,od e91 Gu 3a3dnynk nayv5 or Irani qorhrtarani Azca3in yv ar6 dakin ka.akaganov;yan har6 xyrow 3an2naqovmpi naqacah Hivse3n Nakovi Hivse3ni o.]ov6 nyx Miaxyal Nahancnyrov yv Irani mi]yv ;-i[knyrov has6 dadman ca.a’aru` n,ylow5 or 8a3t ;-i[knyrovn hasdadovmu bidi nbasde yrgov yrgirny6 rovn mi]yv ‘oqatar2 a3xylov ;yanx91 An ir 3arapyrov;yan me] n,yx5 or 8pazma;iv iranxi ka.akaxinyr Amyriga gu pna6 gin yv gu ‘a’akin Iran a36 xylyl1 Angasga/5 anonk my/a6 bes bidi o.]ovnyn a3tbisi ;-i[knyrov hasdadovmu91 Mivs go.me5 Be3rov;i me] tivanacidagan a.pivrnyr li6 pananyan 8+ovmhovri3a9 0ra6 ;yr;in 3a3dnyxin5 or 3a-a]i6 ga3 0ryrovn iranyan yv seov6 dagan go.myrovn mi]yv dy.i bidi ovnynan hantibovmnyr5 oronk yrgov yrgirnyrovn mi]yv wyha=o.owi mu jampan bidi har;yn1
 15. 15. LUNDI 14 OCTOBRE 2013 - MONDAY OCTOBER 14, 2013 • ABAKA • 15 Visit www.azg.am Funéraille Traditionnel Monument Pré-arrangement www.komitas.ca 5180, rue Salaberry Montréal, Québec H4J 1J3 Tél. : 514 331-0400 :A>MANAGAN SBASARGOV:IVN YAHG6i Minski qmpagi hamanaqacahin ;y6 latrankow 25 Sybdympyrin Ly-na3in >ara6 pa.i sahmana3in c0diin wra3 abahowagan tidargovm gadarova/ e1 Usd 8Armen’res9i tidargovmu gadarova/ e :owovz sahmana3in ,r]anin me]5 a-anx oryve abahowagan qaqdovmnyrov1 Avardin 3a3dnynk5 or a3s a,qadankin ha3gagan sahmana3in go.men hsga/ yn YAHG6i yrgov badasqanadovnyr` Ovilyam Bro3ru yv Ir=i Aberlen1 ABAKINMAN MA>:ANK :yr;is yrgaramya3 a3lazan gyrbow /a-a3o. myr pary6 gamnyren brn7 Gar0 Para.amyan wyr]in kani mu ,apa;6 nyrov un;axkin hivantanoxi me] yn;argovyxav p=,gagan lovr] qnamki1 Parypaqdapar an pavarar [a’ow wyra6 cda/ e ir a-o.]ov;ivnu ov a3=m dan me] gu polore abakin6 man ,r]an mu1 Gadaryal a-o.]ov;ivn gu ma.;ynk myr si6 ryli cor/agixin1 8ABACA#9 Noviradovov;ivn Brn7 B0.os Sahagyan ir digno] o.p7 Mari Qanamir6 yan6Sahagyani mahovan 6-rt darylixin yv anor ka.xr 3i6 ,adagin a-;iv gu novire` Armen Kebek Alyk Manovgyan war=aranin 200 dolar5 S7 Cricor Lovasavori[ a-a]7 ygy6 .yxvo3 yv 8Abaca39 ,apa;a;yr;in 100-agan dolar1 Mamydyarow >arapa.i harxu knnarga/ e YAHGi kardov.arin hyd Adrbe3jani ardakin cor/ox naqarar Elmar Ma6 mydyarow {oryk,ap;i5 Sybdympyr 25-in5 YAHGi unthanovr kardov.ari` Lambyr;0 Zanieri hyd han6 tibovm mu ovnyxa/ e Niv Yorki me]1 Hantibman un;axkin knnargova/ e .arapa.yan hagamardov;ivnu1 Go.myru nayv knna/ yn Adrbe36 jani yv YAHGi mi]yv hamacor/agxov;ivnu syrdax6 nylov garyliov;ivnnyru1 Tidargovm` Ly-na3in >arapa.i sahmana3in c0diin wra3
 16. 16. 16 • ABAKA • LUNDI 14 OCTOBRE 2013 - MONDAY OCTOBER 14, 2013

×