Abaka 14 01-2013

601 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 14 01-2013

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ _ovsasdani Naqacah` Wladimir “ov6 ;in amyrigyan Fore3n “olis amsacri warga/ow 8Moloragi ka.akagan5 cor/a6 rar ov hasaragagan amynaaztyxig cor/i[9 h-[agovyxav1 Mivs go.me5 Adrbe36 jani naqacah Ilham Aliyvu a-a]in cor/i[n e5 or 8Gazmagyrbova/ 3anxa6 cor/ov;yan yv ‘da/ov;yan a-ovmow dar6 van martu9 go[ovmin ar=anaxa/ e1 ?ra6 ciru ir ga3ke]kin untme]en gu ‘oqanxe5 ;e darovan martu gu ,norhovi a3n cor6 /i[in5 or ov,atrov;ivn gu crave 3anxa6 LX& TARI JIU 1869 :RKOU<ABJI% 14 |OUNOUAR 2013 cor/ov;yan yv ‘da/ov;yan ararknyrow1 • VOL. XXXVI, NO 1869 • LUNDI, 14 JANVIER 2013 • MONDAY, JANUARY 14, 2013 "ajriq T;u;y;an dar];al Na.agaf S;rv Sargs;an a[ja‘ h ~ransai endoun;z ÂAK-i n;rkaazouzicn;re .orfrdaranakan Naqacah Syr= Sarcsyan Tyg6 entroujiunn;roun dympyr 236in untovnyx _amgawar Azadagan Govsagxov;yan (_AG) nyrga3axovxi[nyru` adynabyd #agop Avydikyani clqavorov;yamp1 _AG .ygawar marmni nyrga3axov6 xi[nyru Hanrabydov;yan naqacahin 3a3dnyxin govsagxov;yan Hanraby6 dagan war[ov;yan untla3nova/ nis6 di untovna/ oro,man` 3a-a]iga3 naqacahagan undrov;ivnnyrovn Syr= Sarcsyani ;ygna/ov;ivnu ba,dba6 nylov yv undrov;ivnnyrov un;axkin anor sadarylov masin1 _AG6i nyrga6 3axovxi[nyru dy.ygaxovxin yn naqa6 cahin5 or govsagxov;yan war[ov6 “a;rik Dyvyjyan 3a]o.a/ e un;axig dar6 ;ivnu5 liaz0rova/ ullalow5 a3t masin van me] yrgrort ancam badcamavor undrovil1 nayv hasdada/ e Ha3asdani yv 3a3dna/ e _amgawar Azadagan A3s masin gu 3a3dne 8Nouvelles d’Armenie96n1 S’iv-ki _amgawar Azadagan Gov6 Govsagxov;yanu wsdahov;yan yv 3a6 16 Tygdympyrin )6du6Syni clqavor qorhovrti sagxov;yan .ygawar marminnyrov -a]iga3 naqacahagan undrov;ivnny6 naqacahu 3a.;a/ e 13-rt qovmpen badcama6 anovnow1 rovn ir ;ygna/ov;ivnu ba,dbanylov voragan undrov;ivnnyrov yrgrort ‘ovlin1 Syr= Sarcsyanu ,norhagalov;ivn hamar1 60,03%-ow an a-a] anxa/ e ir mrxagix +iv6 lien Landfriden5 or sdaxa/ er(39,97%) kove1 #ovnisin yridasart ;ygna/ov Landridu5 Krakozn;re au;lzan sakan xof;roun jiue orovn g4a]agxer Soxialisdagan govsagxov6 ;ivnu5 Dyvyjyanin gu zi]er untamenu 191 2a36 nouax;zau 2012-i enjazqin now1 Sahmanatragan qorhovrti go.me Dyvyj6 yani undrov;ivnu [y.yal hamaryle ydk5 Landfrid havadaxa/ er5 or grna3 3a]o.ov6 ;yan hasnil1 Saga3n wyr]in undrov;ivnu ha6 ga-agu abaxovxyx7 Dyvyjyan 1988-en i wyr badcamavor g4undrovi a3t qovmpen1Âousia% AMN ;u Iprafimi pitiqnnark;n Sourio farze 3 #ovnovar 20136in rovn95 n,yx Novlund1Miaxyal Nahancnyrov Usd Novlundi5 Ova6ardakin cor/ox naqa6 ,ing;un a-a]ovan nmanrarov;yan q0snag Wik6 gagngale5 or _ovsia ir;oria Novlund 3a3dnyx5 aztyxov;ivnu 0cdacor6or Sovrio3 harxin ,ovr] /e5 orbeszi Asadu ha6Miaxyal Nahancnyr5 moze ka.akaganov;ynen_ovsia yv Ibrahimi 2y6 hy-analov1 Haga-ag Ly-na3in ;yamp5 a-anx wdanc6 No3nbes5 Ha3asdaniva[a’ow panagxov;ivn6 Ardakin cor/ox na6 >arapa.i sahmana3in nyr timacravylov y;e yv Adrbe3jani sahma6nyru grnan dy.i ovnynal qararov;yan nyrga3a6 ;,nami gragoxnyrov yv [qaqdyn abahowov;yan nin wra3 ba,dbano.a6#ovnovari gesyrovn1 A3s xovxi[u hasdadyx Miax6 zinatatari qaqdovm6 0renknyru95 usav an yv gan tirkyrov amraxov6masin gu 3a3dne RT6n1 yal Nahancnyrov dysa6 nyrov 3avylyal ;ivin5 avylxovx ;e ba,dbana6 mu5 usd Ba,dbanov6 8Mynk gagngalynk5 or gedu5 usd orovn5 Asad 2012 darovan un;axkin gan tirkyrov 3avylyal ;yan naqarar Se3ranMiaxyal Nahancnyrov [i grnar ka.akagan ;,nami gragoxnyre ma6 amraxovmu yvs ovnyxav ir )hanyani5 80rinagyliardakin cor/ox naqa6 ‘oqanxman hancrovanin haxa/ ha3 zinovorny6 tyru5 or novazin ;,na6 ba,dbanagan ga-o3x6rari a-a]in dy.agal masnagxil1 8Mynk meg rov ;ivu y.av mia3n yr6 miin nyrqov=ovmnyru1 nyrov wyra/a/ yn ivra6Ovilium Burnzi5 _ovsio3 darie avyli gu q0sink gov5 pa.tadmamp 20116i 8A3s darovan un;axkin kan[ivr myr tirkyru91ardakin cor/ox ‘oq6 a3t masin yv o[in[ ‘oq6 11 zohyrov5 3a3dnyx >a6 y0; nman ‘or2yre mia3n Ba,dbanov;yan pa6naqarar Miqa3il Bog6 va/ e1 Asad bedk e rapa.i ba,dban ov=y6 megu 3a]o.yxav sahma6 nagi dovyalnyrovn ha6danowi yv MAG6i ov hy-ana395 usav Nov6 rov hramanadar Mowses nen nyrs ;a’anxyle ydk ma2a3n` Tygdympyr 16-22Arapagan liga3i 3adovg lund1 An 3i,yxovx5 or #agopyan1 8A3s0r myr masnagi wnasnyr bad6 wyx 0ryrovn un;axkinbadovirag Laqdar Ib6 MAG 3a3dararyx5 or zinovornyru polor ba,d6 ja-yl5 isg mnaxyal wyx hratatari garcu qaq6rahimii mi]yv panag6 2 0 11 6 e n i w y r S o v r i o 3 bano.agan tirkyrov ‘or2yru /anr wnasnyrov duva/ e m0d 200 ancamxov;ivnnyru dy.i ovny6 me] 60 hazar zoh ar6 wra3 hsgo.ov;ivnu gu yn;argovylow yd m.ovy6 yv ar2agova/ e avylinan #ovnovari gesy6 2anacrova/ e1 gadaryn inknawsdahov6 xan1 kan 1300 gragox1
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 14 JANVIER 2012 - MONDAY JANUARY 14, 2012 Kalifornio3Ha3asdani dndysagan wijagu qorhrtaranu Ha3ox20126i un;axkin Xy.asbanov;ivnu jan[nalov nor pana2yv mu bidi knnarge Oro, dovyalnyrov wra3 garyli ;ivnu gu wyracrovi ‘okr cor6 bydagan bivdjeen 3adgax6e 20126i un;axkin Ha3asdani /a-nov;ivnnyrov ,ahyrov ba,d6 va/ e 300 milion tram1 Kalifornio3 0renstir marm6dndysagan wijagu 3a]o. nga6 banov;yan yv a3l pnacava-6 Orbes dy.ygadovagan yv nin me] bidi knnargovi Ha6dyl` hamymadapar par2r dndy6 nyrov me] gadarova/ pary’o6 hy-aha.ortagxov;yan olord6 3ox Xy.asbanov;yan wyra6sagan aji (6.5%), 3adgabes qovmnyrov1 nyrov me] a-a]adar tirkyrov pyryal qorhrtarani 2-rt ha6artivnapyrov;yan yv civ.a6 Anxno. darovan un;axkin wra3 cdnovo. yrgir5 Ha3asdan mady. pana2yvu1 A3s pana6dundysov;yan avyli par2r aji garyvor n,anagov;ivn ovnyxav wyr]in 3-4 darinyrovn ar2a6 2yvow 0renstirnyru qorhrta6yv cnaji (inflation) xa/ mi]a6 nayv 11 artivnapyrov;yan jiv6 nacryx 20% aj1 Anxno. da6 ranen gu bahan]yn Xy.as6wa3ri a-ga3ov;yamp1 .yrov zarcaxman hamar m,ag6 rywyr]in yrgov mi]azca3in banov;ivnu oragyl ipryv mart6 Cidxova/ e or dndysov;yan ova/ yv zarcaxa/ mi]oxa-ovm6 my/ ungyrov;ivnnyr` 8In;yl9 yv gov;yan tem iraganaxova/wijagu pnag[ov;yan wra3 ir nyru bydagan hamacor/ag6 8_ostylykom9 ha3gagan ,ovga3 3anxacor/ov;ivn` a-anx ta6antratar2u govnyna3 avyli xov;yamp1 Undrova/ 11 jiv.yrn movdk cor/yxin1 No3nbes, dagan knnov;yan gam tada6ov,1 A3sbes` 20006i yrgni, yn` conyagacor/ov;ivnu5 ciny6 20126i un;axkin sgsav mi]by6 warov;yan1 Pana2yvu nyrga6dndysagan aji darinyrovn5 cor/ov;ivnu5 baha/onyrov5 dagan Hivsis6Harav ma3rov.ii 3axova/ e 0renstir marmniyrgri a.kadov;yan hamyma6 hiv;yrov5 ]ovryrov ardatrov6 yv My.rii qo,oraco3n hidr06 antamnyr Ma3k Ca;;o3i yvdov;ivnu 51%6en 20086in i]av ;ivnnyru5 atamantacor/ov6 elekdraga3ani ga-ovxovmu5 San;a Barbara ,r]anen24%6i1 Saga3n 2008-2009-i ;ivnu5 osgyr[ov;ivnu5 =amaxo36 oronk tragan antratar2 ovny6 undrova/ Ga[0 A[ajyani go.6hama,qarha3in dndysagan xyrov ardatrov;ivnu5 j,crid nalov yn yrgri dndysagan me1 )rinaci/u g40cdacor/ejcna=ami /anr antratar2u jardaracidov;ivnu5 ty.ar6 ajin wra3 unthanrabes1 8Xy.asbanov;ivn9 yzro3;u`a.kadov;yan xovxani,u par26 datrov;ivnu5 dyksdil ar6 Gu mna3 3ovsal5 or dndy6 pnov;acrylov A-a]in a,qar6raxovx 35%-i1 datrov;ivnu1 A3s -azmawa6 sagan 3a]o.ov;ivnnyru avyli hamardi darinyrovn )sman6 A3=mov dndysagan aju avyli rov;yan girargovmow gu na6 arac gyrbow antratar2 ovny6 yan ga3srov;yan go.me ira6a-o.] e5 orowhydyv himnova/ e qadysovi5 or min[yv 2015, wy6 nan pnag[ov;yan ungyra3in ganaxova/ ojracor/ov;ivn6avyli kan meg jiv.i zarcaxov6 ro3i,yal jiv.yrov abranknyrov wijagin wra35 y;e ga-awa6 nyru5 zancova/a3in sbantumi wra3 yv avyli hamagarcova/ ardahanovmu bidi par2rana3 rov;ivnu a-a]nahyr; qntir yv go[ g4une AMN6i ga-awa6ov bydagan a]agxov;yamp e 385 milion dolaren min[yv 900 ngade my.maxnyl ungyra3in rov;yan ov Kongresin no3nor gun;ana31 Usd hama,qar6 milion dolar ar=o.ov;yamp1 par2r pyvy-axovmu5 ,arovnage gyrb wyrapyril1ha3in Tramadan Doing Busi- Yrgri war[abydin gix has6 parylavyl harga3in trov;ivnuness-2013-i zygo3xin5 Ha3as6 dadova/ artivnapyrov;yan yv ka]alyre par2r war2adrov6dan 20126in 184 yrgirnyrov qorhovrti yv hamabadasqan ;yamp a,qadady.yrov sdy.6xovxani,yrovn me] ar2anacra/ naqararov;ivnnyrov mi]yv sdo6 /ovmu5 orbeszi dndysagane 18 ged 3a-a]un;ax yv gu racrova/ hamacor/agxov;yan aji tragan artivnknyru [sah6 <abajaj;rjcrave 32-rt dy.u5 or lava6 3ov,acirnyru sgsa/ yn xovxa6 mana’agovin pnag[ov;yanco3nn e ABH yrgirnyrov5 isgdara/ka,r]ani yrgrortn eWrasdanen ydk1 A3s 3a]o.ov6 pyryl agngalova/ artivnku1 20136i artivnapyrov;yan zar6 caxman himnatramin hamar mia3n meg hadova/in1 ARA MARDIROSYAN 8Azc9 ABAKA Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251Erdo.an gu ‘jaxne Ha3asdan Yvroba3i me]` Publié par /Published by [ors tysbanadovnyr paxav Le Centre de Publication TékéyanBolso3 badmagan Wilnivsi me] Ha3asdani yv Li;wia3i 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5=a-ancov;ivnu ardakin cor/ox naqararnyr Edovard Nalbandyani yv Aovdroniovs A=ovba6 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 E-Mail: abaka@bellnet.ca lisi masnagxov;yamp dy.i ovnyxav Li;6 www.tekeyanmontreal.org/modules/news Pridanagan 8The Economist9 ,apa;a;yr;in me] wia3i m0d Ha3asdani tysbanov;yanlo3s dysa/ e 8Erdo.ani my.kow Bolso3 =a-ancov;ivnu ba,d0nagan paxman araro.ov;ivnu5 Patas.anatou .mbagir^sba-naliki dag e9 qoracryal 30tova/ mu1 orovn nyrga3 y.an Li;wia3i qorhrtarani AU:TIS PAGGAL:AN Hon gusovi5 i me] a3lox5 ;e :ovrkio3 gr0named antamnyr5 ardakin cor/ox naqara6 ’anouzoumn;rou%a-a]in war[abyd Erbakan5 yrp i,qanov;yan clovq rov;yan par2rasdijan ba,d0nyanyr yv nouiratououjiunn;rou ;uyga/ er 1996in5 qosdaxa/ er mzgi; ga-ovxyl Bolso3 ha3 hama3nki nyrga3axovxi[nyr1 gras;n;aki patas.anatou^clqavor` :aksimi hrabaragin wra35 or A;a;ivrki Paxman araro.ov;yan ylo3;nyrow SALBI MARKOS:ANir ar2anow mi,d hantisaxa/ e orbes a,qarhagan hantes ygan Ha3asdani yv Li;wia3i ar6bydov;yan qorhrtani,1 dakin cor/ox naqararnyru yv Li;wia3i Joronjoi patas.anatou^ Nyrga3is Erbakani 3a]ortu` Erdo.an g4iracor/e m0d Ha3asdani tysbanu1 MATAJ MAMOUR:ANir 8ovsovxi[9in yrazanku1 Po.oki xo3xyr y.an5 orovn Ir q0skin me] naqarar Nalbandyan Canadamasnagixnyru a3s /raciru anovanyxin islamagannyrov n,yx5 or qorhrtan,agan e myr yrgov yr6 2nd Class $80 (QC & ON)8wre=u9 Hanrabydov;yan tem1 girnyrov mi]yv tivanacidagan 3arapy6 1ère classe/first class $90 Agn3a3d e nayv Erdo.ani go.me mi]amdylov 2cdovmi rov;ivnnyrov hasdadman ksanamya3 da6 U.S.A. 1st class (US)$90aju` ungyra3in yv m,agov;a3in ga-o3xnyrovn ngadmamp1 rytar2in Wilnivsi me] Ha3asdani tys6 Autres pays/Other countries::eyv amovsnagan tavajanov;yan yv wi=ovmnyrov banov;yan himnatrovmu1 Naqarar Nal6 1st class (US)$12083anxacor/nyru9 bad=o. 0renknyrov hasdadman bandyan masnavorapar usav7 8Li;6 Per issue $1.75anor bahan]in a-a3=m cohaxovm [e drova/5 saga3n5 wian a-a]in yrgirn e5 or jan[xa/ e Dépôt légal: Bibliothèque du QuébecGarsi` ha3yv;ovrk parygamov;yan qorhrtani, hsga6 Ha3asdani angaqov;ivnu yv Ha3asdani3agan ar2anu kantylov gamku gadarova/ e1 No3nisg a-a]in mi]bydagan ba3manaciru sdo6 PM40015549R10945Erdo.ani amynen havadarim go.mnagixnyru wsdah racrova/ e Li;wia3i hyd1 Ha3asdani TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699[yn ;e ka.akin amynapar2r plovrin wra3 hsga3 mzgi; a-a]in ardakin cor/ox naqararinga-ovxylov anor /racirnyru isgabes ji|,t yn1 a-a]in ardyrgrya3 a3xu y.a/ e Li;6 IVNESK) grna3 [y.yal hamaryl Bolso3 hama,6 wia1 Li;wian miagn e bal;yan yrgir6 “We acknowledge the financialqarha3in =a-ancov;yan garcawijagu yv za3n tasyl nyren5 or tysbanov;ivn himna/ e Ha6 support of the Government of8sba-naliki dag cdnovo.nyr9ov ,arkin5 kani or 3asdani me] yv a- a3=m miagn e bal;6 Canada through the CanadaOsgy.]ivri /owaqor,in hamar ga3 /raciru` gaqowi yan yrgirnyren5 ovr Ha3asdan tysba6 Periodical Fund (CPF) for ourgamovr]i mu5 orovn a,daragnyru bidi sdovyryn 16-rt nov;ivn gu pana31 A3s polor ‘asdyru publishing activities.”tarov Sivle3mani3ei mzgi;in ovrovaci/u5 isg yrg6 3sdag0ren gu wga3yn myr yrgov yrgirnyrovnakyrnyru arten g4a.ava.yn Gabo3d mzgi;in dysku1 mi]yv hamacor/agxov;yan untla3nman yv 8NOR #A_A}9 <ar7 e] $
 3. 3. LUNDI 14 JANVIER 2013 - MONDAY JANUARY 14, 2013 • ABAKA • 3Hantibovm hnaced yv badmapanTogd7 Abraham Tyryani hyd Tygdympyr 13, 20126in ha6 co3n gytronu1 tavananki nyrmov/ovmu ha3oxjo3ku ovnyxank qmpacradans me]1 Garyvoru a3n e ;e bad6me] hantibylov Niv Yorki H7 Isg o|vr gu cdnovin 8 mov;yan amynahin crov;ivnn e5S7 Nyrses Asdova/apanagan ha3yreni ;arcmanova/ “il0n or /a-a3a/ e nayv 0dartbrywanki dn0ren` “rof7 Ab6 Ypra3yxii crkyru1 azcyrov badmov;yan orbesraham Tyryani hyd5 or hra6 B7 Wra3 wra3i 28 2y-acir6 a.pivr1 Nor Gdagaranen as6virova/ er dy.vo3s HPUM6yan nyr ovnink5 my/ masu Ma,doxi tin5 krisdoneagan amynahingo.me tasaq0sylov hamar wa. Madynataranin me]5 3 hador crov;ivnn e5 or /a-a3a/ ekrisdoneagan ,r]anin ha3yrov Yrovsa.emi me]1 Amynagary6 nayv /isacidov;yan mas6tyrin masin1 Amo gyrbow gu voru` Hy;ovm ;acavori sy’a6 n a c e d n y r o v 5 o r o w h y d y v 46 r tnyrga3axnynk a3t yrgar yv gan 2y-acrow e yv gu cdnovi taren ovnink ha3rapanagan3o3= hydakrkragan dy.ygov6 Wynydig1 Hador mun al ga3 crov;ivnnyr5 oronk gu q0sin;ivnnyren clqavor pa=in6 Zmma-i me]1 A3s crkyrov ly6 ;e Mgrdov;yan yv ;e Bada6nyr1 QMP7 zovn` craparu [a’azanx qur6 raci Qorhovrtnyrovn masin1 ;in e5 orowhydyv 3ovnagan H7 Garyli| e 2yr anxyali tbroxin gu badganin7 ,a6 H7 Yrgov q0sk al 2yr wyr]incor/ovneov;yan masin agnarg rahivsov;ivnu 3ovnaren e7 y;e hradaraga/ crkin masin5 y;emu gadaryl1 un;yrxo.u tasagan 3ovnareni garyli e1 B7 ?na/ yv ovsana/ ym /an0; [e5 ,ad t=ovar bidi B7 Yrgov amis a-a] lo3sYrovsa.emi me]1 Hnapanov;yan hasgna31 Im masnacidov;ivns dysav Cricor Macisdrosi(Archeology) Macisdrosi as6 tar2av a3t hin craparu5 da.asaxov;yan masin cirks5dijanen ydk dok;ora3i asdi6 orovn hamar 2008 ;ovaganin or m0d hazar dari a-a] a3sjanu sdaxa/ ym Zovixyria6 Ha3asdani me] in/i ,norhyxin hy.inagin a-a]in ancam ul63i Bazuli hamalsaranen (or agatymigosi did.os5 orbes Dokt& Aprafam D;r;an lalow odanavori yv tivxaznyr660-70-agan ;ovagannyrovn Philologue (panaser)1 A3t cov;yan (epos) 3anca3in ojowAsdova/apanov;yan Mekkan ,r]anin hradaragovyxav Cri6 sin7 sybacir yv 3ovnagan hin cra/ 1000 do.ow S7 Crkigu ngadover)5masnacidanalow cor Lovsavori[i novirova/ mi]6 craganov;yan me] gan bada6 ?nntoxi badmov;yan gu wyra6wa. krisdoneagan 3ovnagan yv nataryan nyrpo.nyrov ;arc6 hagan 3i,adagov;ivnnyr5 pa3x pyri1 Myr badmov;yan me]hreagan badmov;yan1 #a6 manov;yan a,qadasirov;ivns1 o[ ipryv ampo.]agan bad6 a-a]in epos6n e5 yrgrortu ul6]orto. 20 darinyrovn Miaxyal Isg calow Osgytarov craparin mov;yan a.pivr1 A3s 8namag9u lalow` Nyrses <norhalii cra/Nahancnyrov zanazan hamal6 yv avyli ov,` Wyra/novnti yv yvs 3ovnarenow e yv myzi hasa/ ir dohmagan badmov;ivnu1sarannyrov me] tasaq0sa/ ym Giligyan (Mi]in Craparu) gam e mia3n ;arcmanov;ivnu5 or Saga3n asonx gr0nagan pno3;uno3n niv;yrov ,ovr]7 hrada6 Ar/a;ya3 tarov craparin5 gadarova/ e Osgytarov ,r]a6 ,ovki me] ;o.a/ e zanonk5ragova/ yn ,ark mu crkyr yv anonk pa.tadapar ,ad hy,d nin1 Havanagan e or Sahag min[ 8Sasovnxi Tavi;9 yv a3l506i m0d 30tova/nyr5 oronk yn1 Govzym meg pan garyvorov6 Bar;yv ink an2nabes ;arc6 e’osnyr la3n0ren dara/ova/hydzhyde gam’o’ovin hador6 ;yamp ,y,dyl` ;e a3s a,qa6 mana/ e yv untla3na/ e za3n1 yn1 T=paqdapar5 myr isga6nyrov me]1 dasirov;ivnnyrovs un;axkin Powantagov;ivnu himnaganin gan =a-ancov;yan andy.yag antratar2a35 or Lovsavori[i me] gr0nagan e5 ovr gu q0sovi ynk yv mov;in me] ;o.a/ ynk H7 I|n[ grnak usyl wa. 0ryrov nyrpo.nyren sgsyal min6 yrgov amynahin qorhovrtnyrov zanonk1 Wyr]axnylov hamarkrisdoneagan ,r]ani ha3 yv [yv Osgytar5 yv Narygaxien masin` Mgrdov;yan yv Ha.or6 usym ;e myr madynacirnyrov0dar craganov;yan masin1 min[yv 176rt tarov #owhannes tov;yan Qorhovrtnyrovn masin1 cra/u5 badmov;yne avyli` B7 Hin yv Nor Gdagaran6 Yrzngaxii ov pazma;iv a3l Min[yv a3s0r yraqa3in mgur6 inknajana[ovm e1 Myr inknov6nyrov mi]yv ga3 m0d hinc ta6 badmi[nyrov nyrpo.nyren osg6 dov;ynen anmi]abes ydk yra6 ;ivnu myr krisdoneov;yan me]nryrov ,r]an mu5 orme myzi ya3 ;yli mu nman gu do.anxe qan gu sdana3 ha.ortov;ivn1 e1 Cide|k ;e a,qarhi me] 2y6hasa/ e gr0nagan pavagan havadki yv ha3rynasirov;yan Asonk naqalovsavor[agan so6 -acir Avydarannyrov amynensdovar craganov;ivn mu hrea6 miasnaganov;ivnu1 A3t dba6 worov;ivnnyr ein5 oronk Aso6 ,ad ;ivu5 ladinyrenen ydkgan yv 3ovnagan a.pvrnyre5 vorov;yamp er or oro,yxi crkis rinyrov go.me yga/ ein Yty6 ha3yren lyzovow crova/ e5nyra-yal My-yal ?owov maca6 anovnu tnyl Patriotism and sia3i jampow5 saga3n Aca6 [ha,ova/ avyrnyrov5 ]artyrov.a;nyru yv “il0n Ypra3yxii Piety in Armenian Christianity ;ancy.osi ha3ox badmov;ivnu yv hala/anknyrov badja-av50-i m0d crkyru5 oronxme 10 (Ha3rynasirov;ivn yv havadk ]n]a/ e a3t naqalovsavor[a6 ‘jaxa/ ov gorsova/ anhamarhadoru lriv gorsova/ e1 An ha3 krisdoneov;yan me])1 gan ,r]ani hydkyru5 Cri6 ha3gagan 2y-acir avydaran6Krisdosi =amanagagix hrya3 cor Lovsavori[in wyrabahylow nyru1‘iliso’a3 mun er or gabrer H7 @yr a3sdy.i tasaq0sov6 krisdoneov;yan ampo.]agan ªAPAGA|ºA.yksantrio3 me]1 Pnacirnyru ;yan niv;yren min Ha3ox3ovnarenow yn5 isg myzi hasa/ badmov;yan wyrapyryal hna6e anonxme 8 hador ha3yreni co3n crov;yan masin e1 Ga6;arcmanova/5 or ampo.] ,ar6kin amynen garyvornyrn yn ov ryli| e hagirj gyrbow antra6 ta-nal anor1 :ovrkia 1939-in Alyksandre;uanonx 3ovnaren pnacirnyru B7 20086in a3t niv;i masin cna/ e Fransa3en[gan1 {orrort tarov badmi[ hradaragova/ crkis me] guYvsypios Gysaraxi ir cirkin nyrga3axnym Magar Ybisgo6 :ovrkio3 i,qanov;ivnnyru Alyksandre;i Sanjacu (nyrga3me] gadara/ e 3ovnaren me]6 bosin ov..a/ namagu Ha3ox Ha;a3 nahanc) Fransa3en 1939-in cna/ yn 7 milion fran6pyrovmnyr “il0n Ypra3yxii Wr;anes Ha3rabydin5 or Cri6 kow1 A3s masin gu cre ;rkagan 8Wa;an9 ;yr;u wga3a6badmov;ynen5 dalow crkin yv cor Lovsavori[i antranig za6 go[ylow qmpacrov;yan 2y-ku 3a3dnova/ ba,d0nagan ‘as6hy.inagin anovnu7 a3s 3ovnaren vagn er1 335 ;ovaganin crova/ da;ov.;u1 :rkagan barpyraganu g4untc/e5 or Alyksand6bada-ignyru do.u do.in yv a3s 8namag9u ampo.] a,qa6 re;i Sanjaci cnman masin dy.ygov;ivnu 3a3dni tar2a/ epa-u pa-in gu hamabadas6 dasirov;ivn mun e5 or gu han6 mia3n a3=m` 72 darinyr 3ydo31 N,ynk5 ;e Alyksandre;iqanyn ha3yren ;arcmanov6 tisana3 Ha3ox badmov;yan Sanjacu5 or a-a]in a,qarhamardi avarden ydk anxa/;yan5 ‘asdylow pnacrin yv wyrapyryal hnaco3n cirku1 Sa er Fransa3i hocadarov;yan dag yv mda/ Sovrio3 gazminha3yren ;arcmanov;yan hara6 myr madynacrov;yan me] amy6 me]5 23 #ovnis 1939-in Ankara3i yv “arizi mi]yv 2y-k pyr6zad ullalu1 A3s niv;yrov ma6 nahin crov;ivnn e or liowin va/ ba3manavorova/ov;yan hama2a3n anxav :ovrkio31 A3tsin hradaragovyxan yrgov Ha3ox badmov;yan gu wy6 amenovn ipryv artivnk` Alyksandre;i Sanjacin me] pnago.crkyrs Fransyrenow yv meg ha6 rapyri1 {i n,anagyr ;e a3t my/ ;ivow ha3yr sdibova/ y.an hyr;agan ancam p-nyldor anclyrenow5 Lioni me]5 or ;ovaganen a-a] 3i,adagov6 ca.;i jampan1y.a/ e Ha3rapanov;yan my/a6 ;ivnnyr [yn y.a/ ha3yrov ma6
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 14 JANVIER 2013 - MONDAY JANUARY 14, 2013Hasan Jemal6in cirku1915-Ha3ox Xy.asbanov;ivnu gu crym1 2008-i Sybdympyrin vu91ARA# GARMIRYAN al5 Xy.asbanov;yan #ov,ar6 ?a’aharov;ivn mu /a3r 2anin yr;alik 0rs al no3nu dovav1 Aba ,arovnagyxi7 8Ys(P7 mas) y.a/ er1 #ov,ar2anin bidi hos 2y-ks Ha3 Yridasart6 a3xyle|i ;e o[5 i wyr]o3 caxyr nyrovn yrgarylov hamar yga31 Hasan Jemal a3lyvs wyr]6 yv Hrant Dinki xavow yryk Xavyru hargav ;e bidi [mo-6nagan yv an’o’oq hamozovm6 jyrmag myqag tryr yv lovsa6 xuvin1 Saga3n bidi [ard0nynknyr ovni1 Sabes g4use7 ngarovyr ei1 or xavyru qxyn ha,dov;yan 6 Myr bydov;ivnu anxyalen Xy.asbanov;ivn bidi usy|m caxo. jampanyru91 A3s q0s6gu waqna37 iragan waq ovni5 ;e o[1 Grgin gu crym5 grgin gu kyrs al /a’aharovyxan1wasnzi a.dyr ovni1 Anxyalin ovnin1 A3s sahmanovmu grna3 srpym5 in[o|v1 I|n[ e harxs a3s Yrgar pa3x a.ovor5 ki[ munme] ir isg sdy./a/ ojra6 /anr ;ovil5 pa3x ji,t e91 pa-in hyd1 Avyli ullalow gu al dqovr yrygo3 mu y.av1cor/nyru gan1 A3t badja-av Yrp 29 Mardi ci,yru ban6 havada3i ;e 24 Abrilu xy6 Q0sagxov;yans me] 1915-imyr bydov;ivnu badmov;ivnu togi synyagin me] gu bad6 .asbanov;yan sgizpn e1 Los wyrapyryal :ovrkio3 me] dy.imyzi gu badme o[ ;e j,mar6 rasdovi tasaq0sov;yan masin Anjylusi synyagis me] harxov6 ovnyxa/ ‘o’oqov;ivnnyrn aldov;ivnnyrov hama2a3n5 a3l ir pana2yvyl5 ty- oro,ovm [e mu ov.y.s gu mqrjovi qxana6 hama-0dyxi1 1970-agan ;ova6ovza/ gyrbow1 Garj q0sk7 grxa/ dal 8xy.asbanov;ivn9 hani mu nman1 I|n[ pan arcylk gannyrovn ASALA6i ahapyg6mynk sovdow abryxank1 Orbes pa-u cor/a/ylov a-n[ov;yamp1 g4ulla3 or havadaxa/s usym1 [ o v ; i v n n y r o w 1915-i n i v ; n a lhavakaganov;ivn al myr an26 No3n harxovmu ovni cor/ader Am0; [e| kyzi5 Hasan Jemal5 0ragarci ygav1 1977-in Belgenaganov;ivnu [cdank5 [grxank Ha3 parygamu5 Covrcen Byr6 g4usym ys in21 hradaragov;ivnnyru sgsan1hasovnnal1 Asor hamar al myr csanlar5 or yrgrort hyda6 Panaq0sov;yan ci,yru Ovk6 1993-i n A R A S h r a d a r a g [ a 6nyrkin antorrov;yan [grxank kurkrov;ivn mun al ovni1 8Yrp la6i 8Broad Hall9u lyxovyr e1 dovnu himnovyxav1 1915-i ha6hasnil5 myr nyrkin ha,dov6 :ovrkia ta-nas5 Mi;6u kyz Yrgov siwil osdigani hyd mar ba,d0nagan ;ezin a-un6;ivnu [grxank ovnynal1 gu gan[e ov gu harxov’or2e|7 ydyvi t-nen gu mdnym1 Aba6 ;yr 1990 ;ovagannyrovn :aner Y;e anxyalu ir ampo.] da6 adge [y|s waqnar91 howov;yan mi]oxa-ovmnyru ki[ Ak[am5 Halil Berk;a3i nmanra/kow sorwink yv hasgnank5 A3s geden sgsyal Hasan mu [a’azanxova/ gu cdnym1 ungyrnyrov m0d nor ‘o’oqag6anxyali /anrov;ynen bidi Jemali qorhrta/ov;ivnnyrn e Nsda/ dy.es gu hydyvim nyr6 nyrow5 in[bes im me] iraga6azadink yv avyli cy.yxig or bidi gartak7 ganyrov na3ova/knyrovn5 oronk nov;ivnnyrov wra3 himnova/ norabaca3i mu jampanyrovn me] 6 Q0syliknyrs j,tylov hamar [yn anhancsdaxnyr pa3x gu badmov;yan mu himyru trovy6bidi kalynk1 sabes sgsyr ym cryl7 8@yr zcam or bidi t=ovaranam1 xan1 1996in Hrant Dinki Hasan Jemal Los Anjylus xavu cidym5 2yr xavu gu has6 Pymin wra3 gan yryk hoci AG)S ,apa;a;yr;in lo3s dys6hravirova/ e1 2 Abril 2011-in gunam yv 2yr xavu pa=nylov yvs7 “r0f7 _i[urd #owhan6 nylu usi1 2005-in hamalsaranipanaq0sov;ivn mu bidi une hamar e or hos ym91 nesyan Dok;7 “amyla <;a3nur mu howaniin dag sarkova/UCLA-i hamalsaranin me]1 A3o45 pa3x 2yr o|r xavu7 xy6 yv cor/ader Brn7 Covrcen Ha3gagan =o.owu ga3axav5Mi kani 0re i wyr clqovs me] .asbanov;ya|n xavu5 ;e bar6 Byrcsanlar1 Sabes gu sgsim orovn niv;n er 1909-i Adana3imi,d no3n harxovmu ga35 g4use7 zabes xa4vu1 Gar/ys ;e [ym q0skis7 8In/i hamar pnav godora/nyru yv =o.owovrtnyrov8Yrp Ovkla6i (UCLA) me] q0sim5 cidyr1 Hargav ;e cidym7 tivrin bidi [ulla3 a3s ci,yru1 mi]yv paqovmnyru18xy.asbanov;ivn9 bidi usy|m5 darinyrov un;axkin ce,6a.eg Anadoloven paryv pyri 2yzi1 81915-i hamar Ha3yren ny6;e o[91 Gu 3i,e Hrant Dinki sorwyxa31 Ovrymn in[o|v bidi Myr armadnyru tebi no3n ro.ov;ivn qntrylov zygovxa6sa q0sku7 8Ha3yru irynx 8;raw6 [usym qorha/s1 In[o|v lyzovs ho.yru g4yrgarin9 3ydo3 mi cir9 mu badrasdovyxav5 orma96nyrow5 :ovrkyru irynx p-nova/ e dagavin1 Crov;yans kani ha3yren pa-e ydk g4usym7 sdoracrovyxav 30.000 :ovrki8parano3a9nyrow5 irarov han6 sgizpi 8xy.asbanov;ivn9u 8Cidym 2yr xy.asbanov;yan go.me1 2008-in :ovrkio3 me]teb yrgov klinik tebki tirk myr; gu wyrxnym5 myr; grgin xavu yv gu pa=nym 2yr a3t xa6 <ar7 e] !$1400 zo3cyrov harsanik Arxaqi me] Wikileaks6u bidi hradarage meg milion ca.dni ‘asda;ov.;yr Frans’res cor/agalov;ivnu gu 3a3dne ;e m0d 0ren Jovliun Asan= ir himna/ Wikileaks ga3ke]in wra3 bidi hradarage a,6 qarhi polor yrgirnyrov wyrapyryal meg milion ‘asda;ov.;yrov nor ,ark mu1 Asan= a3s 3a3dararov;ivnu gadaryx Londoni me] Ekovadori tysbanadan bad,camen5 hon havakova/ m0d 100 lracro.nyrov1 An Ekovadori tysbanadovnu abasdana/ e 2012 #ovnis 196en i wyr5 yrp ancliagan tadaranu oro,yx za3n 3an2nyl <wedia3i5 ovr ampasdanova/ er sy-a3in 3anxankow mu1 Asan= gu havadar or <wednyru zink gu 3an2nyn Miaxyal Na6 hancnyrov5 ovr an lrdysov;yan yv arcilyal dy.ygov;ivnnyrov hrabaragovmi cor/yrow my.atrova/ e1 2006-en i wyr Asan= ir Wikileaks ga3ke]in wra3 hrabaraga/ e Iraki badyrazmin a-n[ova/ 400 hazar yv amyrigaxi tivanacednyrov 250 hazar ca.dni hy-acirnyr yv namagnyr1 Ha3asdan Yvroba3i777 <ar7 e] 26en20126i 700 Arxaqxi zo3cyrov harsaniku <ov,ii me] qoraxman cor/in me] myr nbadagatrova/ov;yan masin91 Ir Gu dy.yganank or 2013 darovan un;axkin ancam mu yvs5 usd q0skin me] Li;wia3i ardakin cor/ox naqararu 3i,adagylownaqgin Arxaqxi yv _ovsaha3 paryrar Lyvon Ha3rabydyani ha36li;wiagan badmagan a-un[ov;ivnnyru n,yx5 or Ha3asdani3a3dararov;yan5 ir gnkaha3rov;yamp yv mygynasov;yamp 1400 tysbanov;yan himnovmu nor e] gu pana3 yrggo.mani parygama6zo3cyrov harsanik bidi gadarovi Arxaqi me]1 20086in5 no3n gan 3arapyrov;ivnnyrovn me]1paryrari jicyrow 700 zo3cyrov amovsnov;ivnu gadarova/ er Ha3asdan wyr]in ,ap;ovan un;axkin tysbanadovnyr paxav<ov,ii >azan]yxox S7 Amyna’rgi[ ygy.yxvo3 me]1 Holanda3i5 {yqio35 Tanio3 yv Li;wia3i me]1
 5. 5. LUNDI 14 JANVIER 2013 - MONDAY JANUARY 14, 2013 • ABAKA • 5“Save the Children” pnagarannyr 8Mi =o.owovrt5 mi craganov;ivn9`bidi ga-ovxe Ha3asdani me] HH S’iv-ki naqararov;yan yv Cro.nyrov miov;yan cor/ovneov;yan a-anxku Tygdympyr 25-in ga3axav me] antratar2av Cro.nyrov Ha3asdani Cro.nyrov miov6 miov;yan hyd cor/agxov;yan ;yan darywyr]i =o.owu5 mas6 ipryv artivnk hamady. 2y-6 nagxov;yamp HH S’iv-ki na6 nargnyrov go.kin` 8Ovilium qarar Hranov, #agopyani1 Saro3yan9 yv 8Ha3yreni Ba,d6 Cro.nyrov miov;yan naqa6 ban9 3ov,amydalnyrov himnov6 cah Lyvon Ananyan ir dary6 mu1 Cnahadylow bydov;yan gan dy.ygacrov;yan me] ga6 midovmnyru polor garyvor yv ryvoryx S’iv-ki naqararov6 mna3ovn ar=ek nyrga3axno. ;yan hyd syrd cor/agxov6 sdy./acor/ov;ivnnyrov hrada6 ;ivnu1 Anxno. darovan un6 ragov;ivnu5 naqarar #agop6 ;axkin 80 s’iv-kaha3 cro.nyr yan go[ ov..yx havakova/ Tygdympyr 256in5 Save the Children mi]azca3in gazmagyrbov6 untovnova/ yn orbes liirav cro.nyrovn5 or irynx sovr;yan Ha3asdani pa=ni dn0ren Irina Sa.o3yan yv /racri antamnyr Ha3asdani Cro.ny6 midkn ov cri[u [qna3yl ampo.].ygawar Fili’ #owhannisyan hantibovm ovnyxan HH S’iv-ki rov miov;yan1 Ananyan 3a3d6 a,qarhin nyrga3axnylov myrnaqarar Hranov, #agopyani hyd5 lov/ovmnyr cdnylov Ha3asdan nyx ;e a3sbesow giracor/ovi 0ryrov garyvoraco3n hama6abasdana/ sovriaha3yrov yrgov himnagan harxyrov` a,qadan6 Avydik Isahagyani 8Mi =o6 ha3gagan harxyru` Xy.asba6ki yv pnagarani wyrapyryal1 Digin #agopyan dy.ygaxovx ;e .owovrt5 mi craganov;ivn9 dys6 nov;yan jana[ovmn ov tada6ir naqararov;ivnu naqacahin go.me n,anagova/ e sovria6 laganu5 orovn meg a3l trsyvo6 bardovmu5 >arapa.yan him6ha3ov;yan hyd a,qadanknyru hamagarco. naqararov;ivnu1 rovmu y.av Abril amsovan me] naharxu5 :ovrkio3 ov Adur6 Naqarar #agopyan a-a]argyx5 or himnovylow Kasaq civ.i covmarova/ Cro.nyrov 66rt be3jani ha3adyax yv S’iv-ki‘or2a-ov;yan wra35 sovriaha3yrov hamar yvs garyvorov;yamp hama=o.owu` masnagxov;yamp ]ladovmin ov..ova/ ka3lyru1ngadi a-novi pnagarannyr ga-ovxylov a-a]nahyr; /racirnyr1 a,qarhi darpyr yrgirnyre #agopyan 3adgabes ,y,dyx ;eSave the Chidren6i nyrga3axovxi[nyru dy.ygaxovxin5 ;e drama6 =amana/ ha3 cro.nyrov1 Isg andysova/ gu mna3 Xy.asba6trova/ dy.ygov;ivnnyrov himan wra3 gu gazmovi /racir yv timovm 20136i un;axkin /racrova/ nov;yan hydyvanknyru lovsa6gu nyrga3axovi mi]azca3in gazmagyrbov;ivnnyrov5 anhra=y,d 0daracir ha3 yridasart co.6 panylov ov ar/ar/ylov cor/u1mi]oxnyr abahowylov` pnagarana3in /racri iracor/man ha6 nyrov hama=o.owu no3nbes bi6 Hantibman avardin` Na6mar1 di ga3ana3 S’iv-ki naqara6 qarar #agopyan 8Ovilium rov;yan hamady. gazmagyr6 Saro3an9 3ov,amydalow barcy6 bov;yamp1 vadryx Wazcen Ca’rielyaninHa3asdanu` Diyzyrki qa.a. HH S’iv-ki naqarar Hra6 yv Ar/rovn Awacyanin1 nov, #agopyan ir q0skyrovnnbadagnyrow 0cdacor/manMAG6i Gomidei antam Hynrig Mqi;aryan MAG6i clqavor Hamacov6 a,qarhi amyna3a3dnimaru (General Assembly) unt6 fov;bolisdnyrov ,arkinhanovr hama2a3nov;yamp oro,yxHa3asdanu untovnil Diyzyr6ki qa.a. nbadagnyrow 0c6dacor/man gomidei liirav an6tam1 Kani mu amise i wyr a3sharxi knnargman un;axkinAdrbe3jan ]anaxa/ er qo[un6todyl Ha3asdani antamag6xov;ivnu5 saga3n ha3gagan go.6mi darpyr ov..ov;ivnnyrow ga6dara/ tivanacidagan a,6 Bakovi ov..ova/ badcamnyrovnqadanki ,norhiv5 Tygdympyr had mu yvs gavylxne5 or Ha6186in Ha3asdani antamag6 3asdanu mygovsaxnylov Adur6xov;ivnu untovnova/ er1 Sa mi6 be3janagan /racirnyru ta6]azca3in hanrov;yan go.me dabardova/ yn 2aqo.ylov1Aryvylyan cor/ungyrov;yan avac F;nrik M.ijar;anba,d0nyanyrov hantibovm Brivkseli me] HH Ardakin cor/ox ‘oqnaqarar Z0hrab Mnaxaganyani Ha3asdani azca3in havakagani yv Donyxki 8<aqdeor96iclqavora/ badoviragov;ivnu Tygdympyr 4in5 Brivkseli me] gisaba,dban Hynrig Mqi;aryan a-a]atrova/ e 2012 ;ova6masnagxa/ e Aryvylyan cor/ungyrov;yan avac ba,d0nyanyrov gani a,qarhi amyna3a3dni fov;bolisdu undrylov hamar ira6hantibovmin1 Yvrobagan Miov;yan Untla3nman yv traxiov;yan ganaxovo. koveargov;yan yzra’agi[in1 Koveargov;ivnu dy.iharxyrov 3an2nagadar <;efan Fivle antratar2a/ e Yvro6 g4ovnyna3 fov;boli badmov;yan yv wijagacrov;yan mi]azca3inbagan traxiov;yan wyrana3ova/ ka.akaganov;yan yv 8avylin` f y d y r a x i a 3 i g o . m e (IFFHS): U s d 8 A r m e n ’ r e s 9 6 i ` h a r x o v m uavylii timax9 sgzpovnkin1 dy.atrova/ e IFFHS ba,d0nagan ga3kin me]1 Koveargov;ivnu #an2nagadaru n,a/ e5 or Yvrobagan 3an2na=o.owi naqa6 bidi dyve min[yv 3 #ovnovar 2013, orme ydk bidi hrabaragovicah` Baroz0 my/abes dbavorova/ e Ha3asdan gadara/ ir darovan amyna3a3dni fov;bolisdin anovnu1wyr]in a3xylov;ynen1 Z7 Mnaxaganyan5 ir ylo3;in me] untc/a/ A3s go[ovmin ar=ananalov hamar Mqi;aryan gu mrxi 3a3dnie5 or YM6i hyd Ha3asdani 3arapyrov;ivnnyru gu ga-ovxovin5 fov;bolisdnyrov hyd5 in[bes` Lionyl Myssii5 Krisdianov _o6naq yv a-a]5 ar=eknyrov unthanovr hamagarcin wra31 An naldo3i5 _adamyl Falkao3i5 Zladan Ibrahimowi[i5 Fran6wyrahasdada/ e5 or min[yv Aryvylyan cor/ungyrov;yan 2013i [ysk0 :o;;in yv a3lox1Wilnivsi wyha=o.owu YM6i hyd #arapyragxman hama2a3nacri5 Mqi;aryan a3s koveargov;yan artivnkow arten jan[xova/ enyra-yal qor yv hamabar’ag azad a-yvdovri c0dii ,ovr] (IFFHS) warga/ow 2012 ;ovagani Yvroba3i amyna3a3dni fov6panagxov;ivnnyru bidi avardin1 ;bolisd1
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 14 JANVIER 2013 - MONDAY JANUARY 14, 2013 LOUR:R NIU :ORQHNAmyriga3i tysban Jon Hyffurn gu badasqaneNiv6Yorkaha3 srdxav azca3innyrov harxyrovn rovnage ji4,d oro,ovm mu ngadyl|AKOB WARDIWAÂ:AN sdoracrov;ivnu 8”ro;ocol9in5 or saga3n t=paqdapar5 ;rka6 Gazmagyrbov;yamp Ha3ox gan go.me5 avyli ov,5 gu pyr6Amyriga3i Aryvylyan :ymi ver naqaba3man mu gabova/a-a]nortaranin dy.i ovnyxav Ly-na3in >arapa.i yv Adur68:aovn H0l9 dysagi hantibovm be3jani1mu Tygdympyr 17, Yrgov,ap;i Amyriga gu ,arovnage 3an260r5 sgsa/ yrygo3yan =amu 7en5 na-ov mnal _ovsasdani yva-a]nortanisd S7 Wartan Fransa3i hyd Ha3asdan6Ma3r Dajari 8Ha3g yv Alis Adrbe3jan sahmani wra3 Ly-6Cawovkjyan9 hantisasrahin na3in >arapa.ow zinatatarime]5 masnagxov;yamp avyli kan oro,ovmin yv qa.a.ov;yan bah6150 azca3innyrov5 oronk yga/ banovmin5 3an2nararova/ Yvro6ein lsylov Ha3asdani Hanra6 ba3i abahowov;yan qorhovrtinbydov;yan m0d Amyriga3i go.me1 Amyrigan parysiraganMiaxyal Nahancnyrov tysban nbadagnyrow gu ,arovnageJon Hyffurnu5 or yga/ er ir dramatryl yrgov milion dolarigno]` Elizabe;i hyd1 An dari 0=antagov;ivn Ly-na3in >a6mun e or sdan2na/ e ir a3s rapa.in1ba,d0nu1 irabes al 3a]o.ov;yamp gu bsagovin Xy.asbanov;yan hyd a-un[6 Paxman q0sku gadaryx ov 0rovan hivru Ha3asdani me]1 Ka]alyryx ardasah6 ova/ harxin5 baron tysbanu usav ;enyrga3axovx A-a]nortarani howana6 mani ha3yrovn yv ma4navant amyrigaha3 ;eyv naqacah )baman cor/a/a/ e 8My/vorov;yan dag cdnovo. Ha3asdani )c6 a-yvdragan ,r]anagnyru gadarylov Y.y-n95 arda3a3dov;ivnu5 or gu n,anagenov;yan Fondi naqacah` _yndi Sabah6 nyrtrovmnyr5 oronk angasga/ aba6 Xy.asbanov;ivn5 saga3n5 a-avylaparGivlyanu1 howovylov yn lovr] ar2anacrov;ivnnyrow ov ardakin ka.akaganov;yan hyd gabova/ Baron tysbanu naq o.]ovnyx Miaxyal hama2a3nacryrow1 Civ.adndysagan a3s ‘a’ovg harxu gu mna3 lov/yl Amyrig6Nahancnyr6Ha3asdan cor/agxov;yan ardatro.agan pyrku yvs hydakrkragan yan Congresin me]1ksanamyagu1 Yrgov yrgirnyrov mi]yv ti6 jardarovysd mu ngadyx baron Hyffur6 Drova/ badasqannyrovn5 amyrigaxivanacidagan gabyrov hasdadovmow nu1 tivanacedu5 grxa/in [a’ angy./ov;yampsgizp g4a-ner myr zo3c hanrabydov;ivn6 NA:)i hyd cor/agxov;ivn mu 0cdagar badasqanyx nyrga3axova/ harxovmny6nyrov pari 3arapyrov;ivnu5 or aha gu cdav an5 dara/a,r]a3in ka.akagan rovn5 o[ anba3man cohaxovxi[ myzi,arovnagovi no3n oragow ov angy./ov;yamp havasarag,-ov;yan mu bahbanman ha6 hamar1 Saga3n5 i wyr]o3 cyrhz0r by6yrgov dasnamyagnyrov wra3 yrgara/1 An mar1 Af.anisdan ov..ova/ ha3gagan dov;yan mu ortycra/ mi]azca3in ka.a6usav ;e orkan ksanamyag mu a-a] by6 panagi ]ogadnyrov nyrga3ov;ivnu5 ;eyv kaganov;yan lo3sin dag5 avylin garylidagan kardov.ar` Je3mz Be3kuri ba,6 qorhrtan,agan5 0cdagar sgzpnaka3l mu [er agngalyl tivanacede mu1d0nawarov;yan 0row5 a3nbes al` a3s0r ngadyx1 Tysbanu ir yr]angov;ivnu 3a3dnyx irHiluri Clin;uni 0row pari 3arapyrov;ivn6 La4v hasgnalow Ha3asdani Hanraby6 hinc yryqanyrow Ha3asdani me] abry6nyru5 no3n magartagi wra3 gu ,arovnag6 dov;yan bydagan -ovsamed ka.akaga6 low5 m0digen jan[nalov ha3 =o.owovrtu1ovin mnal1 nov;ivnu5 Aryvmovdki yv Miaxyal Na6 Se3n; Lovi ka.aki pnagi[ yv H-owmeagan Antratar2av naq parysiragan a3n hancnyrov hyd pax bahylov 3arapyrov6 ga;olig ygy.yxvo3 havadaxyal mu5 cna6cor/in5 or Miaxyal Nahancnyrov naqa6 ;yan t-nyru 0cdagar cdav Ha3asdani hadyx Ha3asdani me] Ha3asdanya3x2y-nov;yamp hasdadova/ e` a[ki wira6 hamar1 Mivs go.me cidagix e Aryvmovd6 Ygy.yxvo3 gadara/ tyru1hadov;yan yv dyso.ov;yan hyd gabova/ kin ]yrm cor/agxov;ivnu gabova/ :ovrkio3 Avardin5 q0sk a-av a-a]nort Qa=aghivantanoxu5 or y.av parik mu Ha3as6 yv Adrbe3jani hyd5 oronxme a-a]inu5 ark7 Barsamyan5 or qa.a.ov;yan 3or6dani =o.owovrtin hamar1 orbes cyrhz0r -azmagan yv dndysagan tornyrow cnahadyx baron tysbanin a,6 Dysayrizi wra3 garc mu tibovg lovsa6 nyrga3ov;ivn mu Mi]in Aryvylki a-avyl qadanku yv a.0;yx` wyr]yrs5 Cuny;i6ngarnyrow anxyalu nyrga3in ,a.aqylow ,igaxo. a3s m;nolordin me]5 yv mivs ku;i Niv;aovn avani tbroxin me] bada6tysbanin q0skyru gu ta-na3in avyli ha6 go.me` Bakoven hosa/ nav;i ardatrov6 ha/ sbanov;yanx ksan yraqa3 ovsano.6mozi[1 ;yan garyvorov;ivnu1 nyrov yv wyx [a’ahas zohyrovn hamar1 Amyrigan g4ovze dysnyl Ha3asdan mu` <r]a’agova/ Ha3asdani mu hamar A-a]nortarani hyd a3s 2y-nargu gaz63a]o.ag5 -amgawaragan yv abahow1 Irani sahmanin pax abahowovmu avyli magyrbylov hravirova/ ein myr a-a]nor6Garylin bidi une a3s yryk pnacava-nyrov kan anhra=y,d ngadylow hantyr25 3a36 taranin ko3r miov;ivnnyru` HPUM5 War6me] Amyriga3i ampo.]agan 0=antagov6 dararyx ;e Iranu gu ,arovnage mnal tananx Asbydnyru5 :ekeyan M,agov6;ivnu pyrylov1 wdancavor yrgir mu ir mi]ovga3in zenky6 ;a3in Miov;ivnu5 Ha3asdani )cnov;yan Dndysagan nyrtrovmnyrov hyd gabova/5 rov ardatrov;yan /racirnyrow1 Asge Fondu5 Gonsdantnovbolso3 Ha3ov;yanbaron tysbanu gu ngade ;e par2rorag mygnylow al5 baron tysbanu gu 3an2na6 )cnov;yan gazmagyrbov;ivnu5 Ha3gagannyrtrovmnyru hamagarci[nyrov5 mykyna,i6 rare pari 3arapyrov;ivnnyrov ka.akaga6 Ovsano.ax Miov;ivnu yv Esayan6Gyt6nagan yv j,crid cidov;ivnnyrov hyd nov;yan ortycrovmu Ha3asdani hamar ronagan War=arani sanovx miov;ivnu1gabova/ amen norarar naqa2y-nov;ivn traxi mivs yryk yrgirnyrovn hyd1 Gu ,a6Ygy.yxi a3xylov;ivnu 0cdagar e a-o.]ov;yan hamar` cidnagannyr Norovygiaxi cidnagannyru barza/ yn5 or ygy.yxi a3xylov6 tibov;ivn5 kani or AMN6i me] ganonavor gyrbow ygy.yxi g4a36;ivnu tragan aztyxov;ivn g4ovnyna3 martov o4[ mia3n hocyvor5 xyle pnag[ov;yan 40 dogosu1a3l nayv fizikagan a-o.]ov;yan wra31 Norovygiaxi cidnagannyrov ovsovmnasirov;ivnu avyli 3sdag e5 Cidnagannyrov q0skow5 ygy.yxinyr a3xylov;ivnu aryan kani or a3t ygy.yxin g4a3xyle ka.akaxinyrovn o[ avyli5 kan 4jn,man qntir ovnyxo.nyrovn m0d g4i]yxne aryan jn,ovmu7 orkan dogosu13ajaq mart ygy.yxi gu 3ajaqe5 a3nkan xa/ e anor aryan Ovsovmnasirov;yan masnagxa/ e 120.000 mart5 oronx mia3njn,ovmu1 5000-u g4a3xyle ygy.yxi1 Naqabes nman yzrahancman yga/ ein amyrigaxi cidnagan6 Wyr]innyrovn m0d` mivsnyrovn hamymad` ar2anacrova/ e ar6nyru5 pa3x a3n =amanag adiga hamarova/ er ov..agi zovca6 yan avyli xa/ jn,ovm1
 7. 7. LUNDI 14 JANVIER 2013 / MONDAY JANUARY 14, 2013 • ABAKA • 7 LU POUR VOUS ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E Les réflexions d’un juste turc : l’Allemagne peut-elle être un LUNDI 14 JANVIER 2013 modèle pour la Turquie ?Le FMI accorde un nouveau De : HARUT SASSOUNIAN Éditeur de : The California Courier 1915 et ne sont jamais revenus. » Il est persuadé « qu’affronter le passé est une politique d’État manifesteprêt à l’Arménie Éditorial de Sassounian du 13 décembre 2012 ici, en Allemagne. Les musées, les expositions et le programme d’enseignement scolaire, tout Le Fonds monétaire international a appelé à S’il était possible de cloner le concourt à démontrer commentune amélioration plus radicale de l’économie et de remarquable commentateur turc l’appareil étatique investit dans cettela fiscalité en Arménie et a annoncé qu’un prêt de Orhan Kemal Cengiz et faire de mul- entreprise. Ainsi, petit à petit, j’ai51 millions de dollars allait être fait aux autorités tiples copies de son cœur généreux commencé à me rendre compte qued’Erévan. Un haut responsable du FMI a déclaré et de sa juste conscience, le gouver- la Turquie peut significativementque faire des affaires dans le pays demeure « diffi- nement turc serait alors capable de profiter de l’expérience allemandecile » en raison de sa corruption et d’un manque trouver une solution aux demandes sur ce terrain difficile de la confron-de règlementations gouvernementales claires et arméniennes faites à la Turquie, de tation au passé. »prévisibles. manière juste et humaine. Dans son deuxième article, Les prêts approuvés par le Conseil exécutif du Cengiz s’est récemment rendu en Cengiz décrit courageusement lesFonds à Washington sont les dernières tranches Allemagne avec un groupe de jour- 19e et 20e siècles comme « lesd’un programme de 409 millions de dollars de nalistes et de militants turcs des siècles du génocide », incluant leprêts qui a été lancé en juin 2010 afin de sortir droits de l’homme, à l’invitation de génocide arménien. Il explique que,l’Arménie de la récession économique. l’Académie européenne de Berlin, contrairement aux crimes massifs« L’économie arménienne a continué à se remettre qui bénéficiait du soutien financier commis par d’autres nations, ceuxde la récession en 2008-2009 dans le contexte de du Ministère allemand des Affaires perpétrés par les Allemands et lesla crise financière mondiale. La croissance s’est Mme Nemat Shafik étrangères. Les visiteurs turcs ont Turcs ont visé « des voisins avec quiaccélérée en 2012, et devrait se situer autour du participé à une conférence intitulée ils avaient vécu côte à côte pendantmême potentiel en 2013 », a déclaré Nemat Shafik, directrice générale adjointe « Le difficile héritage du passé », des siècles. Je pense que ce seul faitdu FMI. Mme Shafik a félicité le gouvernement d’avoir réduit le déficit budgé- traitant de la façon dont les est l’élément le plus distinctif destaire depuis 2010, mais a souligné la nécessité des efforts du gouvernement pour Allemands font face aujourd’hui aux exemples allemand et turc. …Quandstimuler davantage les recettes fiscales et pour renforcer le cadre juridique, crimes commis par les nazis. vous tuez vos voisins, cela crée unaméliorer la gouvernance et renforcer la compétitivité. De retour en Turquie, Cengiz a trou noir, un vide dans votre identité Guillermo Tolosa, représentant du FMI à Erévan, a déclaré que les autorités écrit deux articles pertinents publiés nationale. »arméniennes n’ont pas réussi à atteindre des objectifs convaincants jusqu’à dans le quotidien Today’s Zaman : Dans cette recherche d’imitationprésent. Tolosa a également déclaré que l’environnement des affaires en L’Allemagne peut-elle être un modè- de l’expérience allemande, CengizArménie laisse encore beaucoup à désirer, malgré de vastes réformes struc- le pour la Turquie dans la confronta- espère qu’il verra des mémoriauxturelles mises en œuvre par les autorités au cours des dernières années. « La sit- tion avec les atrocités du passé ? et érigés en Turquie pour « les mas-uation s’est améliorée. Mais il est encore difficile de faire des affaires et d’attirer Les atrocités du passé de la Turquie sacres des Arméniens, les pogromsles investisseurs étrangers, en particulier, par les temps qui coutent », a-t-il dit. et de l’Allemagne. ciblant les juifs et les Grecs, les mas-L’enquête annuelle des entreprises publiée par la Banque mondiale en octobre a Cengiz avoue qu’avant sa visite, il sacres ciblant les Alevis et d’autres.indiqué une amélioration du climat des investissements en Arménie. L’Arménie pensait que « les Allemands avaient Quand la Turquie commencera à seest classée au 32e rang des économies sur 11 aspects de la réglementation gou- été forcés de regarder leur passé souvenir et à commémorer les atro-vernementale des petites et moyennes entreprises. Elle occupait la 50e place perturbant par les puissances exté- cités passées, le Musée de la topo-dans le classement de 2011. rieures qui les avaient mis à genoux graphie de la terreur, construit sur après la Seconde Guerre mondiale. » un ancien quartier général nazi, le Il se demande si l’Allemagne pour- Musée juif de Berlin et d’autresL’OTAN approuve la livraison de rait servir de modèle à des pays qui voudraient affronter leur passé encore, pourraient être de bons exemples à suivre… La Turquie amissiles Patriot à la Turquie volontairement. À sa surprise, le chroniqueur turc a découvert que si beaucoup à apprendre de l’Allemagne en ce qui concerne la les Allemands ont commencé à se confrontation avec les atrocités pas- L’OTAN approuve la livrai- confronter à leur passé après une sées. »son de missiles Patriot à la défaite dévastatrice, ils étaient aussi Si la reconnaissance par laTurquie et 400 soldats seront déterminés à créer un nouveau pays Turquie du génocide arménienégalement déployés afin de « basé sur un processus infini de aurait dû intervenir depuis bienprotéger la frontière avec la souvenir, de commémoration et de longtemps, le processus actuel deSyrie. confrontation avec le passé. » réconciliation pourrait commencer L’ordre officiel pour ce Ce juste auteur turc a été « extrê- en enlevant les noms des organisa-déploiement a été signé par le mement impressionné et touché » à teurs turcs du génocide arménien,secrétaire américain à la la vue d’un mur de brique dans un des écoles, des rues et des placesDéfense Leon Panetta avant jardin d’enfants de Berlin. Chaque publiques partout en Turquie. Leque son avion n’atterrisse sur année, les professeurs demandent gouvernement turc devrait aussila base d’Incirlik dans le sud de aux enfants de s’identifier aux juifs démonter le mausolée honteuxla Turquie pour une visite qui ont un jour vécu dans le quartier élevé à Talaat à Istanbul et le rem-éclair, a indiqué son porte- avant d’être tués par les Nazis. Les placer par un monument consacréparole. étudiants écrivent alors les noms au génocide arménien. Il devrait La Turquie « est un proche juifs sur les briques et les empilent également verser des milliards deallié » et l’administration les unes sur les autres pour former dollars de compensation aux des-américaine est prête, dans le un mur. Il lui est apparu clairement cendants des victimes arméniennes,contexte de l’OTAN, à con- que « le souvenir fait partie de la vie sur le modèle des paiements alle-tribuer à sa défense, a continué le porte-parole. Outre les Etats-Unis, les Pays- quotidienne en Allemagne. » mands aux juifs. Plus importantBas et l’Allemagne se sont dit prêts à déployer des missiles Patriot dans le sud- Cengiz espère qu’un jour, « des encore, la Turquie devrait rendreest de la Turquie, à la demande d’Ankara. enfants turcs feront une chose simi- aux Arméniens les territoires occu- L’OTAN a souligné que leur déploiement était « purement défensif » car des- laire. J’ai imaginé des enfants à pés de l’Arménie Occidentale !tiné à renforcer les capacités de défense de la Turquie, qui possède déjà des Istanbul construisant un mur, en L’Allemagne aussi, en tant quearmements efficaces fournis en partie par les Etats-Unis. écrivant sur des briques les noms proche alliée de la Turquie pendant Les premiers Patriot avaient été déployés par les forces américaines dans les des intellectuels arméniens qui ont la Première Guerre mondiale, a uneannées 80. Ils avaient été utilisés pendant la première guerre du Golfe pour con- été emmenés de chez eux le 24 avril Suite à la page 8trer la menace des Scud irakiens.
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 14 JANVIER 2012 / MONDAY JANUARY 14, 2012L’Université américaine d’Arménie Turquie : des députés kurdes ontaide les étudiants syriens en Arménie pu rencontrer Öcalan en prison Deux députés kurdes de Turquie Les philanthropes Sonia et Zaven ont pu rencontrer jeudi dans sa pri-Akian et Rita et Adam Kablanian dis- son le chef du Parti des travailleursent vouloir soutenir les étudiants en du Kurdistan (PKK), Abdullah Öca-provenance de Syrie qui désirent lan, quelques jours après la confirma-étudier à l’Université américaine tion d’échanges entre Öcalan et l’Etatd’Arménie (AU) en leur payant les sur le désarmement du groupe rebel-frais de scolarité. le, a annoncé la chaîne de télévision La Fondation de la famille Akian a NTV.promis 125 000 dollars pour des bours- La députée Ayla Akat Ata, du Parties pour les étudiants syro-arméniens pour la paix et la démocratie (BDP,de l’AUA. Une partie du don a été le principal parti kurde de Turquie),affecté à financer les classes actuelles et le député kurde indépendantoffertes aux étudiants syro-arméniens. Bourses d’études de la famille. Ces Ahmet Türk ont rencontré ÖcalanLe reste sera utilisé pour des bourses nouvelles bourses d’études sont des- sur son île-prison d’Imrali, dans leaux étudiants syro-arméniens quali- tinées aux étudiants syro-arméniens nord-ouest de la Turquie, où il purgefiés, lorsqu’ils termineront leurs du programme de premier cycle à par- une peine de prison à vie.études à l’AUA. tir de l’automne 2013. Une partie de La rencontre intervient alors que Grâce à ce don, la famille Akian l’engagement a également été affecté Yalçin Akdogan, le principalaugmente son appui aux étudiants aux besoins immédiats de l’AUA pour conseiller politique du Premierarméniens. La famille a également des étudiants actuellement inscrits. ministre turc Recep Tayyip Erdogan,appuyé l’AUA en nommant la Galerie Lors de sa visite du campus, Adam a confirmé lundi l’existence de dis-Akian, un espace pour l’art et la cul- Kablanian a noté : « J’ai été vraiment cussions entre les services secrets etture, dans le bâtiment Paremaz impressionné par la qualité des étudi- Öcalan sur un désarmement du PKK.Avedissian. Zaven Akian a permis à ants et du corps professoral. J’ai aussi “Ce sont les services de renseigne-l’AUA de répondre aux besoins sans beaucoup aimé l’accès aux arts du ment qui sont en pourparlers avec luicesse croissants des étudiants campus. Je peux voir comment l’AUA (...) L’objectif est le désarmement dud’Arménie. fait une différence dans la vie de tant PKK. Tout dialogue en ce sens qui peut aboutir à un arrêt des violences est Rita et Adam Kablanian ont promis d’étudiants, car elle leur offre un haut soutenu par le gouvernement“, a déclaré M. Akdogan.132 000 dollars pour établir les niveau d’éducation. » Selon le quotidien Hürriyet, des responsables du MIT, l’Agence nationale du renseignement, se sont entretenus pendant quatre heures le 23 décembre avec Öcalan.Ouverture du site de la Bibliothèque de Le dirigeant kurde, capturé en 1999, a demandé à cette occasion d’avoirl’Eglise apostolique armènienne de Paris un contact direct avec son organisation, a indiqué le journal. Les élus du BDP sont régulièrement accusés de connivence avec le PKK. Le gouvernement a demandé à l’Assemblée nationale en novembre la La Bibliothèque de l’Eglise apostolique arménienne de Paris, instrument de levée de l’immunité parlementaire de dix députés kurdes, dont neuf appar-travail des prêtres de l’Eglise, ouvre également ses ressources aux personnes tiennent au BDP, accusés de soutenir le PKK après avoir donné devant lesdésirant acquérir des connaissances et consulter des ouvrages sur nombre caméras l’accolade à des rebelles dans une zone de combats du Sud-Est ana-d’aspects de la vie culturelle arménienne. tolien. La bibliothèque possède plus de 6 000 titres en arménien, français et anglais. Le conflit kurde en Turquie a fait, selon l’armée, plus de 45.000 morts.Elle détient également des périodiques, des affiches, des cartes, des calendriers, Les rebelles ont d’abord revendiqué l’indépendance du Sud-Est anatolien,des partitions, des documents, catalogués à l’usage des étudiants, des cher- peuplé en majorité de Kurdes, avant d’évoluer vers une demande d’autono-cheurs et du grand public. mie régionale. Une précédente tentative de négociation avec le PKK en 2009 Depuis 2012, le catalogage exhaustif est en cours, accompagné de sa diffusion avait échoué.via le présent site internet. Pour chaque auteur, on trouvera la liste des ouvrages armenews.comdisponibles et, pour chaque ouvrage, l’enregistrement des données bibliogra-phiques usuelles, accompagnées de l’image de la couverture. La table desmatières, des préfaces ou introductions sont généralement reproduites. Le secteur industriel d’Arménie affiche Ce travail, achevé pour les ouvrages en français et anglais, est toujours encours pour les collections en arménien. une croissance de 10% en 2012 Très Révérend La croissance industrielle en Arménie atteindra 10% en 2012 a annoncé le PERE JIRAYR TASHJIAN ministre de l’Economie Tigran Davtyan. “Le secteur réel se développe de maniè- Directeur de la Bibliothèque re intensive. Le secteur industriel affichera une croissance de 10% par rapport à un an plus tôt, et le volume de la production industrielle a déjà dépassé 1000 milliards de drams en novembre “ a-t-il dit.La part des impôts dans le PIB Ce résultat est sans précédent dans l’histoire de l’Arménie indépendante selon lui. La production industrielle entre janvier et novembre 2012 s’élèvent àen hausse à 21,5% 1002,4 milliards de drams soit 9,1% de plus qu’un an plus tôt. Tigran Davtyan a indiqué qu’un certain nombre de nouvelles entreprises vont ouvrir en Arménie dans un proche avenir. En particulier, il a mentionné le La proportion des impôts dans Groupe Askeske à Charentsavan, Natfood meat et Astra Crystal.le Produits Intérieur Brut (PIB) Selon le ministère de l’Economie, le gouvernement d’Arménie a approuvé 8pourrait atteindre de 21,4 à 21,5%si les autorités prennent des programmes d’investissements industriels en 2012. Le total des investissementsmesures pour réduire le marché s’élève à 17,5 milliards de drams. La mise en uvre de ces programmes d’investis-noir a déclaré Vazgen Safarian, le sement assurera près de 340 nouveaux emplois.chef de l’Union des Producteursde Marchandises Domestiques. Les minoritès... Si le précédent génocidaire de la Dans le budget 2012, la part Turquie a servi de modèle à Suite de la page 7des impôts dans le PIB est proje- l’Allemagne nazie dans la réalisationtée à 17,36 %. de l’holocauste, c’est désormais au « L’Arménie a une importante obligation envers les Arméniens : la tour de l’Allemagne de devenir unéconomie noire et la proportion reconnaissance de son rôle dans le modèle à imiter en Turquie, afindes impôts dans le PIB cette génocide arménien. Elle devrait pré- qu’elle se réconcilie avec son passéannée est projetée à 17,36 %. senter des excuses et dédommager le génocidaire.Grâce aux changements dans la peuple arménien. Ce n’est qu’alors queloi « Sur l’impôt sur le revenu » on s’attend à ce que l’économie cachée baisse les Allemands mériteront vraiment les ©Traduction de l’anglaisun peu et la proportion des impôts dans le PIB pourrait atteindre de 21,4 à 21,5 éloges dont n’a pas tari Orhan Cengiz à C.Gardon pour le Collectif VAN – 13% » a dit Vazgen Safarian. leur propos, pour avoir honnêtement décembre 2012 – armenews.com fait face à leur passé. www.collectifvan.org.
 9. 9. LUNDI 14 JANVIER 2013 / MONDAY JANUARY 14, 2013 • ABAKA • 9 Aliyev blames ‘Armenian ABAKA E N G L I S H S E C T I O N Lobby’ for Oil dispute BAKU — Once again, Azeri President Ilham Aliyev has blamed the “Armenian Lobby” for its troubles. This time, according to the president, the “Armenian MONDAY JANUARY 14, 2013 Lobby” is to be blamed for perpetuating a dispute between Baku and the British Petroleum, which provided 78 percent of Azerbaijan’s total output in 2011. Bloomberg reported that production at the BP oilfield fell 12 percent in theArmenia announces ‘Significant’ first half of 2012, prompting Aliyev to call on the London-based company to fix “grave mistakes.” BP has since replaced regional managers and brought in tech-arms acquisitions nicians to address “challenges” at the Caspian Sea field. “Let the Armenian lobby, external forces that dislike us and do not accept the successful develop- ment of Azerbaijan, not to be happy,” said Aliyev. Recently US Ambassador to Azerbaijan Richard Morningstar urged Azerbaijan to diversify its economy to become less dependent on oil, because, he said the Azeri-Chirag-Guneshli oilfield reserves will be depleted resulting in reduced rev- enues. The viability of the Azeri oil was documented in very well-researched arti- cle in the January 2011 Harvard International Review by Alec Rasizade who pre- dicted that Azeri oil reserves will be depleted by 2019 if it continues the current rate of its output. He also said that the decline will begin in 2011. He said the oil boom is doomed to end in a few years without any significant economic achieve- ment as all the petrodollar revenue is being spent in a construction frenzy on ostentatious “white elephants” without modernizing even the city’s basic infra- structure, such as the water and sewage systems. Almost all the factories and manufacturing plants, left over from the Soviet industrial past, have been grazed down to clear the ground for economically useless hotels and convention cen- ters, opulent office and residential buildings. This leaves little room to live or work for the rest of population, which is emigrating in large numbers. “Pre- sent- ly 3 million of Azerbaijan’s 9 million citizens live and work abroad.” Azerbaijan has not identified new oil reserves since 1992.The Russian-made Tochka-U missile system is one of Armenia’sacquisitions Two candidates confirm YEREVAN (RFE/RL) — TheArmenian military reported “signifi- The Armenian military said in October this year that it has simulated presidential bidcant” arms acquisitions in 2012 and missile strikes on military targets assaid it will continue to modernize its well as oil and gas installations inforces with precision weaponry in the Azerbaijan during major exercises heldcoming years. in Armenia and Nagorno-Karabakh “At the beginning of this year we throughout that month. It implied thatdeclared that we have acquired new those facilities will be struck in therocket systems capable of neutralizing event of a new Armenian-Azerbaijaniactive [armor] protection of enemy war.tanks,” said Artsrun Hovannisian, the The Armenian army also appears tospokesman for Armenia’s Defense have been reinforced with moreMinistry. “The focus remains on advanced versions of Russian-madeextremely precise means of firepower S-300 air-defense systems. IMINT andthat have serious preemptive func- Analysis, a U.S. defense newslettertions,” he said of the army’s plans for using open-source satellite imagery,2013. “It’s an ongoing process. You will reported in October that such systemshave a chance to see all that later on.” have been deployed in the last two The mostly secret acquisitions stem years in Armenia’s southeasternfrom a five-year plan to modernize Syunik province adjacent to Karabakh.Armenia’s armed forces with long- The online publication said theirrange weapons and other hardware. sophisticated surface-to-air missilesDefense Minister Seyran Ohanian said not only cover the entire Karabakh air-early this year that the plan is being space but can also thwart air travelsuccessfully put into action. between Azerbaijan and its Some of the long-range weapons Nakhichevan exclave.possessed by Armenia were demon- Armenia is able to stay in an intensi-strated for the first time during a mili- fying arms race with oil-richtary parade in Yerevan in September, Azerbaijan mainly because of close Raffi Hovannisian announcing his candidacy2011. Those included Russian-made military ties with Russia that entitle itScud-B and Tochka-U missiles capable to receiving Russian weapons at dis-of hitting strategic targets deep inside count prices or even free of charge. YEREVAN — Two presidential become President, is prepared to ful-Azerbaijani territory. hopefuls made their candidacies offi- fill together with all the citizens of cial, with Heritage Party founder and Armenia.U.N. SAYS MORE THAN 60,000 HAVE DIED president Raffi Hovannisian announc- Bagratyan said his nomination ing his bid on December 22 and aimed to accelerate processes, whichIN SYRIAN CIVIL WAR Liberty Party leader, former Prime is the requirement of the society. Minister and former Armenian Bagratyan added he has no ambitions Lebanon — The United Nations claim that more than 60,000 people died in National Congress member Hrant and does not want power. Present atSyria’s bloody internal war. The head of the United Nations Human Rights Bagratyan making an announcement the nomination convention were lead-office, which released the numbers, faulted the entire international community, on December 24. ers of parties that constitute theincluding the U.N., for having “fiddled around the edges while Syria burns.” Hovannisian formally announced Armenian National Congress headed The U.N. report, from High Commissioner for Human Rights Navi Pillay, his candidacy during a Citizens’ by former president Levon Ter-blamed both sides for Syria’s violence and expressed alarm that the conflict’s Assembly where he spoke about his Petrosyan: the Republic Party, theturn into a sectarian dispute, pitting the largely Sunni rebel movement against vision of the future Armenia and the Democratic Motherland party, SocialSyrian President Bashar Assad’s Shiite-offshoot Alawite minority, makes it all policy priorities that he, as an ordinary Democrat Hunchagian party, Freethe harder to stop. Armenian citizen nominated to Democrats.

×