Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Abaka 13 01-2014

1,281 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Abaka 13 01-2014

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ LX& TARI JIU 1919 :RKOU<ABJI% 13 |OUNOUAR 2014 • VOL. XXXVI, NO 1919 • LUNDI, 13 JANVIER 2014 • MONDAY, JANUARY 13, 2014 S;uan N,an;an bant mtau es;low^ or k;anqe fon al ke ,arounakoui Pa-aranaced ov zp06 sa,r]agan ,inarar Sy6 van N,anyan 3an2novyxav :orbalui pandi war[ov6 ;yan ov pand mdav yr6 gov darovan pandar6 gov;yan badi=ow1 Iryn tem ka.akagan pno3;ow anhamar tadyr paxova/ yn5 pa3x a3s tadabar6 dov;ivnu yga/ e <irin6 jei me] a-anx ard06 nov;yan ga-ovxova/ dov6 nyrovn hamar1 N,anyan5 or /a3r as6 dijan hamar2agaq0s e5 pand mdnyle a-a] q0syxav mamovli nyr6 ga3axovxi[nyrovn hyd ov usav or gyanku pandin me] al gu ,arovnagovi5 ink war=ova/ e pandargovylov5 panden yllyle wyr] al bidi ,arovnage ir ba36 karu1 N,anyan usav or :ovrkio3 me] tadagan hamagarcin wijagu qa3da-agov;ivn e5 yv asiga a3lyvs amen mart cide1 :ovrkio3 me] a3lyvs co6 3ov;ivn [ovni qylk5 q.jmdank ov martasiragan zcaxovm1 A3s0rovan qntiru Givleni hama3nkin gam tadaqaznyrov qntiru [e5 qntiru ,ad avyli qorovng e1 Ys panden yllyle wyr] al bidi ,arov6 nagym ba3karil5 usav an1 Pand mdnylov jampovn wra3 N,anyanin ungyra6 xan ir naqgin ginu Mq=de :e0nbekiji5 yv or6 tinyru Arsen ov Tavi;1 Phrouji Farauain arouar]ann;re dar];al pajoumi jira. dar]an Na.agaf Sargs;an^ Amanori ;u S& ’nnd;an tøn;roun a®ijow az;l;z Faastani pa,tpanouj;an ;nakhtn;rhn mhke Ha3asdani Hanraby6 dov;yan naqacah Syr= Sarcsyan Amanori yv S7 ?nntyan d0nyrovn a-i6 ;ow5 Amyna3n Ha3ox Ca6 rycin P7 Ga;o.igosi5 Ha3asdani ba,dbanov6 ;yan naqarar Se3ran )hanyani yv cro.5 hra6 baragaq0s Z0ri Pa6 la3yani hyd 31 Tygdym6 pyrin a3xylyx hanraby6 dov;yan hivsisaryvylyan hadova/i sahmanaci/u baho. Ba,dbanagan dy.amasyren megu1 Na6 qacahu hantibovm ovny6 xav mardagan tirkyrovn wra3 /a6 -a3o. zinovornyrovn yv hramanadar6 nyrovn hyd5 ,r]abdo3d gadaryx mardagan 3ynagedi mu me] yv /an06 ;axav /a-a3ov;yan ga3axman5 in[6 bes nayv zinovornyrov gynxa.a3in ba36 mannyrovn1 ?a-a3ov;yan un;axkin irynx an26 nuvirov;yamp yv qizaqov;yamp ‘a36 la/ zinovoragan /a-a3o.nyrov` qovmp mu sbanyrov yv zinovornyrov naqa6 cahu novernyr 3an2nyx1 Naqacah Syr= Sarcsyan d0nagan sy.anin ,ovr] zrovxyx zinovornyrovn hyd5 ,nor6 havoryx ha3ox panagi polor zin6 ovornyru d0nyrovn a-i;ow5 3.yx pa6 ryma.;anknyr yv ,norhagalov;ivn 3a3dnyx an2nover /a-a3ov;yan ha6 mar1 Untc/ylow5 or ivrakan[ivr by6 dov;yan5 ivrakan[ivr i,qanov;yan a-a]na3in qntiru anwdancov;yan abahowovmn e ov dara/ka3in ampo.6 ]aganov;yan bahbanovmu5 hanraby6 dov;yan naqacahu n,yx5 or sah6 manin wra3 gancna/ ha3 zinovornyru a3t qntiru lavaco3ns gu gadaryn7 naqort darin anonk 3a]o.yxan abahow bahyl myr sahmannyru yv abahowyl myr =o.owovrti anwdan6 cov;ivnu1 Aba5 naqacah Sarcsyan a3xylyx Davov,i marzi ?a.gavan civ.u5 hantibovm ovnyxav hama3nki pnagi[nyrovn hyd1 Hanrabydov;yan naqacahu hydakrkrovyxav pnaga6 wa3ri qntirnyrow5 pnagi[nyrovn hyd zrovxyx zanonk hydakrkro. harxy6 rovn ,ovr] yv d0nagan sy.anin ,ovr] ,norhavoryx /a.gavanxinyru Amanori yv S7 ?nntyan d0nyrovn a-i;ow1 Na.agaf Âoufani^ J;frani fakakan fiuandanozin ke nouirh 350%000 tolar Nor darovan #ovnovar 2-in5 inkna,ar=i ov=cin ba3;ovmow mu Be3rov;i Harava3in arovar2annyrov Hary; Hure3k ,r]anu ;iraq tar2av5 or badja-yx [ o r s z o h y v 74 w i r a v o r 5 i n [ b e s n a y v n i v ; a g a n hsga3agan wnasnyr1 <ar7 e] !% Irani Naqacah Hasan _ovhani ha3 hama3nkin badgano. 8Avbisyan9 hivantanoxin gadara/ e 10 milia- iranyan -iali (350,000 dolar) noviradu6 vov;ivn1 A3s masin gu ha.orte 8Irna9 lradov cor/a6 galov;ivnu1 Naqacahi qorhrtagan Hivse3n Fyre3dovn usa/ e5 or islamnyrov yv o[ islam6 nyrov hamagyxov;ivnu Ira6 ni me] lav 0rinag e ,r]a6 ni polor yrgirnyrovn ha6 mar1 #i,ynk5 or naqacah _ovhani :yhran cdnovo. ha3gagan hivantanox a3xylov;yan un;axkin n,a/ e5 or 8’okramasnov;ivn9 usylov ‘oqaren` avyli lav e usyl 8o[ islam iranxinyr91
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 13 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 13, 2014 Dicran Sarcsyan` 8Mynk a3tbes al [3a]o.yxank yrgri me] mi]in qav sdy./yl9 Myr ga-awarov;yan a-an2na3adgov;ivnu gu ga3ana3 anor me]5 or mynk gu q0sink myr isg ;yrov;ivnnyrovn masin5 oronk a3o` a-ga3 yn1 A3s masin5 usd Aysor.am-i5 wyr]yrs lracro.6 nyrovn hyd hantibman =amanag usa/ e HH war[abyd Dicran Sarcsyanu` badasqanylow lracro.nyren megovn 20% a.kadov;yan xov6 xani,i masin harxin1 8Myr unttimaq0snyru5 saga3n5 badrasd [ein a3sbisi noramov/ov;yan5 kani or sgsovyx oro,agi qntirnyri moconovm1 @yr n,a/ ;ovyri hydyvovm gancna/ yn martig ov martga3in jagadacryr1 Myr ka.akagan ;imi a-a]na3in qntirnyrix megu a.kadov;yan 3a.;aharovmn e956 usa/ e war[abydu` untc/ylow5 or a3s qntiru a-a] ygav 90-agannyrov sgizpu1 8A3s un;axkovm myz 3a]o.ovyx sdy./yl mart6 ganx mi ‘okr qav5 or garo.anovm e oro,a6 gi0ren hocal ir qntirnyru5 saga3n myz a3tbes el [3a]o.ovyx myr yrgrovm sdy./yl mi]in qav1 Qntirn a3n e5 or myr yrgrovm a.kadov;yan iragan xovxani,u o[ ;e ba,d0nagan wija6 gacrov;ivnn e5 a3l` novazaco3n gariknyri ho6 ca/ov;yan hnaravorov;ivn [ovnyxo.nyri ;ivu956 usa/ e Dicran Sarcsyan` n,ylow5 or a3s0rovan a-a]na3in qntiru yv a.kadov;yan tem ba36 kari himnagan cor/iku a,qadady.yrov sdy.6 /ovmn e5 saga3n` o[ inknanbadag7 8 B e d k e s d y . / y l n o v a z a c o 3 n u 150 h a z a r tram a,qadawar2 abahowo. a,qadady6 .yr956 untc/a/ e war[abydu1 Dicran Sarcsyani q0skow` a3s ga-awa6 rov;ivnu a-a]in ancam ovnyxav hamar2a6 gov;ivn` usylov5 or 8ga-awarov;ivnu ci,yra3in bahag [e97 8Mynk godryxink a3n mda3nov;ivnu5 or by6 dov;ivnn ov..agi bedk e sdy./i mi]awa3r5 isg biznysn arten inknovro3n` mrxagxov;yan ba36 mannyrovm gu sdy./i hamabadasqan ta,d1 Mynk hamacor/agxov;ivn sgsyxink masnavor sygdori hyd5 ori ,r]anagnyrovm arten ovnynk ga3ovn hamacor/agxov;ivn 12 olordnyrovm956 usa/ e war[abydu1 ANNAQUN:AX NYRGA_AWARAGAN DACNAB :OVRKIO# ME} Tygdympyr 176in avyli kan dari mu dyva/ ca.dni hy6 dabntovmnyre ydk5 :ovrkio3 war[abyd Ryjeb :a3eb Er6 do.an5 hama2a3nov;yamp Na6 qacah Givli5 3a3dararyx 10 naqararagan ba,d0nnyrov ‘o’oqov;ivnnyr5 yryk na6 qararnyrov ba,d0nangov;ivn6 nyr5 isg osdiganagan ga6 -o3xin me] 70 par2rasdijan osdigannyrov ba,d0nazrgovmu gam ba,d0ni ‘o’oqov;ivnu1 Yryk hra=aryal naqararnyrn yn` Mi]awa3ri Naqarar Er6 do.an Ba3rakdar5 Nyrkin Cor/ox Naqarar Movammar Givler yv Yvromiov;yan #ara6 pyrov;ivnnyrov Naqarar Egy6 men Ba.u,1 8Radikal9 ;yr;u gu dy.ygaxne ;e naq kan Nyrkin Cor/yrov Naqararin hra=arovmu5 an naqort ,a6 pa;ovan un;axkin ba,d0nang ura/ er 550 osdigannyr5 oronk havanapar gu hyda6 buntein Nyrkin Cor/ox Na6 qararin undanygan cor/a-6 nov;ivnnyru1 Yryk hra=aryal naqararnyrovn ortinyru 2yr6 pagalova/ yn ab0rini cor6 /ovneov;ivnnyrov ampasdanov6 ;yamp1 Ampasdanov;ivnnyrov dag yn tadagan hamagarci par2rasdijan ba,d0nyanyr5 tadaqaznyr5 tadavornyr5 qorhrtaranagannyr1 Isg hra6 =aryal Nyrkin Cor/ox Naqa6 raru 3a3darara/ e ;e i ser yrgrin yv azcin par0rov;yan5 war[abydu bedk e hra=ari1 No3nbes Ankara3i yv Izmiri me] hazaravor nyrxo3xyr ga6 dara/ yn bahan]ylow War[a6 byd Erdo.ani hra=araganu1 War[abyd Erdo.ani yrga6 ramya3 ba,d0nawarov;yan amynajagadacragan dac6 nabu gu ngadover a3s megu yv harx gu /acer ;e bidi gary6 na|3 za3n 3a.;aharyl1 Saga3n a3s do.yrov crov;yan =amanag zancova/a3in havaknyr gaz6 magyrbova/ yn [ors ka.akny6 rov me] yv meg 0rovan un;axkin War[abyd Erdo.an avyli kan meg =am q0sa/ e ivrakan[ivr havakin5 sdanalow harivr hazaravornyrov z0ragxov6 ;ivnu1 Davov;0.lov` 8Ha3asdan yr;alu my.k [e9 :ovrkio3 ardakin cor/ox naqarar Ahmyd Davov;0.lov5 Mejlisin me] badasqanylow ir yryvanyan a3xylov;yan hyd gabova/ knnatadov;ivnnyrovn5 3a3darara/ e5 or 8Ha3asdan yr;alu my.k [e91 :ovrkio3 Azca3in =o.owin me] Davov;0.lov 3a36 darara/ e5 or 8Ha3asdani yv ha3yrov hyd 8artar 3i,o6 .ov;yan9 /iren nyrs hantibilu my.k [e91 :rkagan oro, ;yr;yr Davov;0.lovi yryvanyan a3xu gu ha6 maryn :ovrkio3 azca3in ,ahyrovn hagaso. ka3l1 Za3n 3adgabes gu my.atryn5 or Yryvanen hy-analov adyn 0tanavin me] an ;rkagan mamovli nyrga3axovxi[nyrovn usa/ e5 ;e 1915-u (Ha3ox xy.asbanov;ivn) 8sqal er yv anmartga3in91 :ovrkio3 AC naqararu Tygdympyr 12-in Yryvan =amana/ er Syv/owyan dndysagan hamacor/agxov;yan antam bydov;ivnny6 rov ardakin cor/ox naqararnyrov qorhovrti 29-rt nsda,r]a6 nin masnagxylov nbadagow1 Nisdin avarden ydk Ha3asdani yv :ovrkio3 ardakin cor/ox naqararnyr Etovart Nalband6 yann ov Ahmyd Davov;0.lov a-an2nazro3x ovnyxa/ yn1 Fransaha3yrov po.oki xo3xyr #ovnovari wyr]avorov;yan Fransaha3 Gazmagyr6 bov;ivnnyrov Hamagarco. Qorhovrtu (CCAF) ha.or6 tacrov;yamp mu gu dy.y6 g a x n e ; e # o v n o v a r 256 i n a-av0dyan Bov,6Div6Roni nahancabydaranin a-]yv xo3x mu bidi gadare 8<a6 du` ,ad e9 n,anapanow5 po.okylov hamar :ovrk az6 ca3namol “erin[eki go.me Ha3ox Xy.asbanov;yan ovraxovmi azadov;yan wji6 -in tem1 Isg #ovnovar 276in yv 286in /racrova/ xo3xu bidi po.oke Naqa6 cah Hollandi :ovrkia a3xylov;yan yv undragan qosdovmnyrov tr=ovmin tem1 No3nbes5 hamazca3in qo,or daro.ov;yamp xo3x mu bidi gazmagyrbovi “ a r i z i m e ] # o v n o v a r 26, 20146in1 <abajaj;rj ABAKA Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.”
 3. 3. LUNDI 13 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 13, 2014 • ABAKA • 3 :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan amanori barahantesu cyrazanx 3a]o.ov;ivn ar2anacryx In[ ‘o3; ;e gliman [zi6 ]yxav darywyr]i ci,yru [a’ow mu my.manalov1 :ekeyan gyt6 ronu gu qa3dar hydzhyde =amano. hivryrov zovar; dra6 matrov;yamp7 8Dok;7 #arov;ivn yv Sima Arzovmanyan9 srahu paxa-ig yryvo3; zcyxa/ er1 Badyru ampo.]ov;yamp bada/ ,.ar,nyrow5 amen ti covnacy. ‘a3l’lovn lo3syr5 ja,agavor 3artarova/ a;o-nyr yv sy.an6 nyr1 Srah movdk cor/o. hivryr a-a]in hyr;in hiaxig paxa6 can[ov;ivn mu g4arda3a3dein1 Arten isg gu hn[er hajyli yra=,dov;ivnu5 yrp sgsan hyr6 ;apar hasnil Wiwigi hamy. ja,yru1 Hajyli anagngal mu y.av Canadaha3ox a-a]nortov;yan dy.abah Cyr,7 Na;an Ark7 #owhannisyani a3xu5 orovn ha3ragan badcamn ov 0rhnov6 ;ivnu my/abes aztyxig er1 Ovraqali yryvo3; er dysnyl nyrganyru irynx undaniki antamnyrow1 ?no.k5 zavag6 nyr5 harsyr5 ‘ysanyr5 ;o-nyr5 yv /o-yr5 miasnapar yga/ ein d0nylov nor darin5 yryvo3; mu or gu ka]alyrer myz5 trabes mda/ylov ha3ov;yan avanta6 gan ngaracri bahbanman1 Yrygon ar=yvoryx da.anta6 vor arovysdaced` Ar;ivr Ap6 caryan yv ir Armynia nova6 caqovmpu1 Ar;ivru inku5 ir nyrga3anali yv zovar; ar6 da3a3dov;yamp5 ”ol Ze3;ovn6 yanu5 ir Saksifonow5 <an6 ;alu Yvrobagan yrcyrow5 novacaqovmpi mivs antamnyru ampo.]ov;ivn mu gazma/ ar6 =yvoryxin yrygon1 Barahar6 ;agu 3ortyxav Ar;ivri ha36 gagan yrcyrov aztyxov;yan dag5 yridasartov;ivnu gu qa3dar1 Nor darin timavorovyxav ko;i3ynnyrow novacow yrcow5 paxacan[ov;ivnnyrow yv ,nor6 havorov;ivnnyrow1 Min[ a3t gu ,arovnagovein amanori hamy. hivrasirov;ivn6 nyru isg Ar;ivru qantawa-6 va/ gu qosdanar min[yv lov6 sa/ac yrcyl5 anunthad ba6 ro. ir parygamnyrovn hamar1 Hyr;u ygav azca3in yrcy6 rov5 ha3gagan tr0,nyru sgsan /a/anil1 Nyrganyrovn mas6 nagxov;ivnu yrcyrovn abrovm6 nyru5 nor yv ha3ov;yan yv ha3rynikin hamar qa.a. yv <ar7 e] $ Badgyrnyru dramatrova/ yn Diar Ceorc :orosyani go.me1 #avylyal badgyrnyrov hamar grnak a3xylyl hydyvyal ga3ke]u http://www.torosian.ca/Whats-new
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 13 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 13, 2014 I badiv yra=i,d #owhannes {ekijyani 85-amyagin Ha3 =o.owrti my/anovn zavagin5 Ha3asdani Bydagan Agatymiagan yrc[aqmpi cy.arovysdagan .ygawarin yv clqavor diri=orin5 HH arovysdi wasdagavor cor/[in5 HH yv QSHM =o.owrtagan ardisdin` Baron #owhannes {ekijyanin Siryli4 maysdr0 Ha3asdani Hanrabydov6 ;yan s’iv-ki naqararov;yan yv an2amp im anovnix srdanx ,norhavorovm ym @yr 85-amya3 ‘a-ahy.5 ,en,o. 3opylyanu1 Ha3 yra=,darovysdovm tary6 row amparova/ azca3in hz0r nyrov=u ha3in ha3 bahylov cor/ovm an’oqarinyli a-a6 kylov;ivn ovni7 Tovk a3n grylow` badvow ov my/ nyr,n[ankow dasnamyagnyr ,arovnag lovsa6 vor cor/ ek iraganaxnovm` wabahylow ha3 tasagan m,a6 go3;i anmar gragu yv ;o.nylow anovranali hydk ha3 m,ago3;i antasdanovm1 Tasaganu =amanagagix e mi,d5 oru ga4m jana[vovm e ir =amanagi me]5 ga4m nranix 3ydo31 Avyli dara/ova/u5 xa6 v0k5 yrgrortn e5 saga3n @yr baraca3ovm5 parypaqdapar5 =amanagn ovri, e5 yv nran homani, {eki[yanagann5 ir tasagan gyrbarow5 2cvovm e tebi 3avyr=ov;ivn1 Ivrakan[ivr my.ytov hn[yxovm ;e4 Ha3ryni6 kovm5 ;e4 S’iv-kovm ta-novm e ivr0rinag hocyvor6m,agov;a3in d0n` a-a]nortylow syrovnt6 nyrin tebi cy.yxigi5 ocy.eni par2racna3 diro3;nyru5 hna6 ravorov;ivn sdy./ovm zcalov yra=,dov;yan z0rov;ivnn ov aztyxov;ivnu1 Paxi tranix` a3n imasdavor gyankow ab6 2014-i a,nan` nor o.imbiagan gytron Yryvani me] Ha3asdani azca3in o.im6 biagan gomiden yv ha3gagan marza,qarhu 2014 ;ovagani a,nan bidi ovnynan nor5 ka6 -a3arg =amanagagix marza6 gan gytron polor ba3mannyrow yv 3armarov;ivnnyrow1 A3s ma6 sin Armenpress-in 3a3dna/ e Ha3asdani azca3in o.imbia6 gan gomidei naqacah Cacig ?a-ovgyan1 Nor marzagan gytronu gu ga-ovxovi Yryvani Tav;a,en ;a.amasin me]1 Anor pagin me]5 ipryv qor6 hurtani, yv ov.yxo3x5 arten dy.atrova/ e ha3gagan mar6 za,qarhi nahabydi` o.im6 biagan qa.yrov yv a,qarhi pazmagi aqo3yan5 wasdaga6 vor ha3 marmnamarzig Hrant <ahinyani gisantrin1 :MMiov;yan amanori777 <ar7 e] 36en yr]anig ,r]ani mu avydisu gar/ek gu hn[yxner1 Paxa-ig ganonavorov;yamp gazmagyrbova/ a3s ocyvori[ 2y-nargin5 nyrganyru my/abes 3arcova/ ullalov cohovnagov6 ;ivnu g4arda3a3dein1 ?a-ovgyan dy.ygaxovxa/ e nayv5 or ,ovdow Yryvani 8Hraztan9 marzata,di da6 ra/kin me] bidi dy.atrovin nayv 8Ararad6739 qovmpi marzignyrov timangarnyru5 oronk gu 3avyr=axnyn QSHM aqo3yannyrov yv cava;agirny6 rov marzagan sqranku irynx harazad marzata,din me]1 War2ku gadar yrygo3;i clqavor badasqanadov yv gazmagyrbi[ Ara Balyanin yv :7M7Miov;yan adynabyd Ar6 ;0 Manovgyanin1 :o. Nor darin5 nor yv nman par2raco3n magartagi 2y-6 nargnyrow5 mdavor yv hocygan harsdov;ivnnyrow z0raxne myr ca.ov;u1 N:RKA| ME #ADOVG <NORHAGALOV:IVN My/abes cnahadyli e so3n barahantesu gazmagyrbo. 3an2naqovmpi a,qadanku5 clqavorov;yamp` Ara yv Florida Balyani oronk o[in[ [qna3yxin gadaryal 3a]o.o;yamp bsagylov a3s 3i,adagyli Ga.anti d0nagadarov;ivnu1 J&M&Miouj;an Warcoujiun rylov badcam e ov go[5 imas6 davor gyxov;yan wa- 0rinag1 Ys hbardov;yamp ym n,ovm5 or @yr =amanagagixn ym5 hnaravorov;ivn ovnym wa3ylylov @yr martga3in paxa-ig dy6 sagu5 @yr nyrga3ov;ivnu5 go[y6 lov @yz siryli4 maysdr05 in[n agna/anki5 ovraqov;yan ba6 hyr e sdy./ovm1 Siryli4 maysdr05 ha3 =o.o6 wurti da.antavo4r5 anzovca6 ga4n zavag5 myr hbardov;ivn5 myr tasagan5 Tovk gyntani tas yv 0rinag ek o[ mia3n yri6 dasartov;yan5 a3lyv ha3ov6 ;yan yv martgov;yan hamar` @yr abra/ gyankow5 @yr ga6 dara/ cor/yrow5 mna3ovn yv hra,ali nyrga3ov;yamp1 Grgin ,norhavorylow5 qorin yraqdacidov;ivn ym 3a3dnovm @yr par2ragyxig5 noviragan cor/ovneov;yan5 @yr makra6 makovr arovysdi hamar yv ma.;ovm a-o.] yrgaragyxov6 ;ivn1 Qorin #arcankow` HRANOV< #AGOPYAN Garsi ka.akabydu ji,t gu hamare Ha3asdan6:ovrkia sahmani ‘ag mnalu Garsi ka.akabyd Nyvza; Bozkov,u hy-ovsdaha.ortovmi mu =amanag Ha3asdan6:ovrkia sahmani paxman masin 3a3dararov;yamp mu hantes calow usa/ e7 8Ha3asdani hyd mynk sahman ovnink1 90-agannyrovn5 ipryv bydagan ka6 .akaganov;ivn5 8aryvylyan tov-u9 ‘agovyxav1 I harge5 badja-u barz e1 Amyriga3i5 in[bes nayv yvrobagan yrgirnyrov me] myz in[6or 2yvow gu my.atryn Xy.asbanov;ivn iracor/ylov me]1 Yv tar2yal 90-agannyrovn >arapa.i me]5 orkan al darpyr ullank5 saga3n myr y.pa3rnyrovn` adrbe3janxinyrovn5 godoryxin1 Hydyvapar5 y;e asiga bydagan ka.akaganov;ivn e5 yv :ovrkian ov Adrbe3janu y.pa3ragan 3arapyrov;ivnnyr ovnin5 isg mynk cidynk5 or meg =o.owovrt ynk5 ovrymn` sahmanu ‘ag bidi mna3 min[yv >arapa.yan harxn ov Xy.asbanov;yan iratar2ov;ivnnyru barzapanovin5 orowhydyv in[6or gyrbow gu zrbardyn myzi1 Y;e badmapannyrovn harxnek5 tebku ampo.]owin darpyr e1 Anonk (ha3yru) Xy.asbanov;ivn iracor/a/ yn1 Garsi me] adiga paxa3a3d0ren g4yryvi1 Min[yv >ara6 pa.yan harxu [lov/ovi yv Xy.asbanov;yan iratar2ov;ivn6 nyru [barzapanovin5 sahmannyrov paxovmu ji,t [ym ha6 maryr91 Garsi ka.akabydu n,a/ e nayv5 or sahmannyrov paxman baraca3in Ha3asdanu Garsi yv :ovrkio3 me] dndysagan a-ovmow o[ meg lovr] nyrtrovm [i grnar ovnynal5 unthaga6 -agu` gu havadam5 or mynk my/ nyrtrovm bidi ovnynank Ha6 3asdani dndysov;yan zarcaxman me]1 #a3dnynk5 or Bozkov,i a3s 3a3dararov;ivnu drovyxav :rkagan Haberler ga3kin go.me1 Halebxinyru Amanoru timavoryxin m;ov;yan me] Halebi pnagi[nyru Amanoru anxovxin m;ov;yan me] yv zargy6 rov dag7 Zargyru 3adgabes y.a/ yn Sovle3mani3e yv Azizi3e krisdoneapnag ;a.amasyrovn me]1 Ha3gagan ,r]anagen nyrs zargyru badja-a/ yn mia3n niv;agan wnasnyr1 A3s masin gu 3a3dnyn Halebi a.pivrnyru1 Myr ma.;ankn e` or 2014-i calik polor 0ryru qa.a.ov;yamp ;yva/yn o.] Sovrian1
 5. 5. LUNDI 13 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 13, 2014 • ABAKA • 5 LOUR:R NIU :ORQHN Hra3r Pazei nor albomin nyrga3axovmu N7Y76i :ekeyan Gytronen nyrs |AKOB WARDIWAÂ:AN Azcacragan an’oqarinyli naqa2y-nov;yan mu ovri, meg ‘a-avor a,qadasirov;ivnn e Hra3r Pazei (Qa[yryan) wyr6 ]yrs lo3s un/a3a/ 8Meg Azc Meg Ygy.yxi9 hra,acy. Al6 bomu5 or nyrga3axovyxav Niv Jurzii :ekeyan srahin me] My/aco3n Niv Yorki :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan go.me5 Tygdympyr 15, 2013, Giragi 0r ges0re ydk =amu 2-in1 Haga6 -ag dy.axo. 2ivnin sdy./a/ yr;yvygi arcylknyrovn5 srah ‘ov;axa/ ein m,agov;aser hasaragov;ivn mu yv cnaha6 dyli ;ivow yridasartnyr1 Haga-ag or an ,r]anagin hamar /an0; megn er Paze5 saga3n :MM war[ov;yan ba6 dasqanadovnyren` Dok;7 Wa6 .inag Tarpinyan hydakrkra6 gan gyrbow ir o.]o3ni q0skin me] nyrga3axovx mon;realapu6 nag arovysdaced ov lovsanga6 ri[ Hra3ru1 Hra3ru avyli kan meg =am dyvo.ov;yamp lovsar2agi dag a-av ir a3s albomu5 or novir6 va/ e badmagan ov anga6 qaxa/ Ha3asdanen sgsyal min[yv Mi]in Aryvylki ma3r ca.ov;nyrov5 Bolisen min[yv Hy-avor Aryvylki n0sraxa/ ov yrpymn mia3n meg ha3 abro. yrpymni a-o3c ha3gagan ha6 ma3nknyrov5 naqgin Qorhrta6 3in Miov;yan ov Amyriganyrov dara/kin ;e Yvroba3i me] ‘ladag5 gancovn ;e avyli nor ga-ovxova/ a.0;ady.inyrovn5 madov-nyrovn5 ygy.yxinyrovn ov dajarnyrovn1 Anonk poloru gu do.anxein a3s albomi e]yrovn untme]en1 Mdowi ullal ov kalyl ir hyd a3t hy-avor ov yrpymn anmar6 tapnag myr saryrovn ov lan6 ]yrovn` Wasbovragan a,qarhi Gdovxi jcnarann ov Wana3 liji Sovrp :owmasi lkova/ myr srpawa3ryru gam a3riaxa/ myr Anii S7 Asdova/a/in Ma3r Ygy.yxin ov Dicran Honynxi S7 Cricor Ygy.yxin5 xasovmow wa3ylyl Bynglady,i ov Sin6 ga’ovri5 Qar;ovmi myr Asdov6 /o3 dovnyru777 yr;al Arxaq ov anxnil Nor }ov.a ov Aba6 dan777 Yr;al An;iliasi ma36 rawank Sso3 A;o- ov Zmma-i Ha3 Ga;o.ige ma3rawanku777 yr;al myr /nntawa3ryru` Be36 rov;5 A3njar5 Tamasgos ov Haleb ov anxnil Der Z0ren5 ovr sovriagan wyr]in iratar6 2ov;ivnnyrovn ojracor/ 2y-kyr -mpaharyl ]anaxin myr sovrp nahadagnyrov madov-63ov,ar6 2anu1 A3xylyl Nor A,qarh5 ovr amen ha3aho/ avani me] gancnyxovxa/ ynk ygy.yxi mu7 Cordoba3en min[yv Karakas5 Filadylfia3en min[yv Holiwovd ov :oron;0777 yrga~r e ,ar6 ku1 Anxnil Ha3asdani anga6 qaxovmen ydk Yryvani ov Mos6 guva3i myr Ma3r Dajarnyru5 ov zma3lil Sovrp E]mia/inow5 ir no~r ov hin amragov- go;o.6 nyrow5 ;ancarannyrow ov wy6 ranorocova/ ,r]aga3 madov-6 nyrowu1 Wyr]abes5 Bolso3 myr az6 ca3in ygy.yxinyrovn gu miana3 Sovrp Ka.aku` Yrovsa.em5 ovr Hra3r xo3x gov da3 Srpox #a6 gopyanx miapanov;yan ovnyxa/ azca3in ygy.yxagan harsdov6 ;ivnnyru1 Y4v ha3 a-akylagan5 y4v ha3 ga;o.ige ov a-yvdragan5 yv e]mia/nagan gam an;ilia6 sagan ygy.yxinyru5 kow6kowi trova/ cy.yxig hamatrov;ivn mu gu gazmyn ,ky. a3s dbac6 ruva/ albomin e]yrovn me]1 Nor Darovan lavaco3n orbes nover5 a3t 0r5 ,ovdow sba-y6 xan a3t albomnyru1 A3s a,6 qadankin hamar gazmova/ 3an2naqovmpi =ra]an adyna6 bydovhin` Hilda #arov;ivnyan ] a nk [ e r q na 3a / ; e k e ya na 6 wa3yl magartagow mu gazma6 gyrbyl 2y-nargn ov hivrasi6 rov;ivnu1 Hra3rin isg do.yrow7 8A3n ov.yvorov;ivnnyru oronk a3s cirkin iracor/ovmn yn5 ar6 tivnkn yn ovqdi mu` or ga6 daryxi5 yrp gu ba3karei ka.xgy.i tem1 Yrgrort gyanki mu barcyvn er or 1993-en 2013, jamportyxi hama3n a,qarhi dara/ku yv ngaryxi Ha3ox ygy.yxinyr7 aha4 artivnku a3t polorin91 LOUR:R JORONJO|HN Wartananx Asbydnyrov 8Ali,an9 Tahliji yv Tsdyrk Wartananxi 8Ardymis9 );yagi darywyr]i ja,gyro3;u Ovrpa; Tygdympyr 13 2013-in gaz6 magyrbov;yamp Wartananx Asbydnyrov yv Tsdyrk Wartananxi 8Mandarin9 ja,aranin me] dy.i ovnyxav darygan darywyr]i ja,gyro3;u1 Pari calsdyan ]yrm q0skyrow han6 tes ygan naqgin Sbarabyd Mada; P7 Mamovryan yv Ko3r Ani Mgrdi[yan5 ,norhagalagan q0skyrow hantes ygav Ko3r Silwi Mov,yan irynx m0dalovd Mon;real dy.a’oqatrovylov a-;iv1 <arovnagylow ortycrova/ soworov6 ;yan5 a- i cnahadank irynx madov6 xa/ /a-a3ov;yan y.pa3ragxov;yan yv hama3nka3in gyanki5 cnahadacir6 3ov,adaqdagnyr 3an2novyxan Sbara6 byd Movrad N,ani` orbes 2013-i dar6 vo3 asbyd5 2y-amp naqgin Sbarabyd Mada; P7 Mamovryani yv Dirovhi Diana B0.osyani5 orbes 2013-i dar6 va3 Ko3ru5 2y-amp Mi]6Aryvmdyan (Midwest District) ,r]ani nyrga3axovxi[ naqgin Dirovhi M0na Sylyani yv Ko3r Ani Mgrdi[yani1 Dy.i ovnyxav wijagahanov;ivn7 War2ku gadar 2y-nargu gazmagyr6 bo. 3an2naqovmpi Ko3ryrovn yv Y.pa3r6 nyrovn5 ,norhagalov;ivnnyr nayv wija6 gahanov;yan novernyr dramatro.ny6 rovn1 Nyrga3 mu :oron;0 Tygd7 20. 2013
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 13 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 13, 2014 8O{ IS:ANBOVL5 O{ CANADA5 A#L` DIARBAKUR…9 Wyr]yrs U-Tube6i dysyrizi mu wra3 aganadys y.ank Is6 ;anbovlapnag “elin A3uki zcaxovmnyrovn yv mda/ovmny6 rovn5 Diarbakri (Dicrana6 gyrd) Sovrp Garabyd ha36 gagan my/aco3n ygy.yxii wy6 raga-ovxman ir masnagxov6 ;yan a-i;ow yv ‘a’akyxank myr un;yrxo.nyru yvs ha.or6 tagix tar2nyl5 Civil Net Tv-i go.me badrasdova/ dbavori[ a3s dysa=abavenin yrida6 sart ha3ovhiin hyd 1 Diarbakrxi /no.ki zavag “elin A3uk ovsana/ e Ca6 nada3i hamalsarannyren me6 govn me] yv aba Macisdrosi go[ovm (MA) sdaxa/ e Mi6 lano3en1 Dysyrizu badrasdu6 va/ e anclyrenow yv ovni ha6 3yren yn;acrov;ivnnyr (subtitles)1 Ir /no.kin yv ovri,nyrov gamavor a,qadankow an gu badme ;e 20086in himnatur6 vyxav 8Diarbakri Himnat6 ramu9 yv 20096in sgsav wyra6 ga-ovxman a,qadanku5 or avardyxav yrgov dari ydk1 «My/xa3 Diarbakri /no.kis badmov;ivnnyrow5 yv yrp a36 xylyxi Diarbakir5 guse “e6 lin5 [ym cidyr in[bes pa6 xadryl a3t zcaxovmu5 or ys Diarbakri gu badganim: O[ Is;anbovli5 o[ Canada3i5 a3l` Diarbakri1 Im naqninyrs hos abra/ yn5 hos da-aba/ yn ov hos mahaxa/ yn1 Hos yn im armadnyrs5 yv ys ipryv ha35 anonx hocinyrovn a-]yv bardavor ym wyraga-ovxyl a3s ygy.yxin yv a3sbesow 3arcyl anonx 3i,adagu91 Aba an gu dy.ygaxne ;e wyraga-ovxovmu ar=a/ er hinc milion Lira5 orovn meg yrrortu dramatrova/ er ka.akaby6 dov;yan go.me5 a]agxov;yamp "hlin Aeq ka.akabyd )sman Ba3de6 miri5 or Aryvylyan :ovrkia3i Kivrd 3a3dni iravapan5 irava6 ba,dban ka.akagan cor/i[ mu y.a/ e1 Mnaxyalu my/ ma6 samp co3axa/ e :ovrkia pna6 go. Ha3yrov yv S’iv-kaha3yrov noviradovov;ivnnyre5 saga3n gu bagsi dagavin 1.5 milion li6 ra1 8Paxovmin ovnyxank m0d 2000 ha3yrov nyrga3ov;ivnu5 a,qarhi [ors /a3ryren yv Ha6 3asdanen1 My/ er ;ivu naqgin is;anbovlaha3yrov yv diar6 bakrxinyrov1 <adyr qanta6 wa- ein5 ovri,nyr waq mu ovnein yv gasga/nyr ovnein5 orowhydyv a3s0r ,ad ki[ e ha3yrov ;ivu Diarbakri me]1 Pa3x 19156en a-a] Diarbakri me] gar 17 Ha3 A-akylagan ygy.yxi1 Mnaxa/ er mia3n yrgov hadi avyragnyru1 Megu Sovrp Giragosn er5 or wyra6 ga-ovxovyxav5 mivsu` Sovrp Sarcisn e5 or dagavin avy6 rag e1 Hima govnynank 0ra6 gan 100-200 a3xylovnyr7 govcan yv gu dysnyn irynx naqniny6 rov abra/ wa3ryru5 gu 3i,yn anonx badmov;ivnnyru1 <ad dbavori[ yryvo3; mun e dysnyl irynx arxovnknyru yv dysnyl in[ ‘o3;ow gu danein irynx hyd 3i,adagi masnignyr1 Ov6 ri, dysag dbavorov;ivn mun e 7779 guse “elin A3uk1 Q0snagovhin gu ,arovnage hasdadyl ;e ,ad cor/ ga3 gadarylik1 Ka.akabydov6 ;ivnu sgsa/ e wyraga-ovxyl hin ,enk mu or gu go[ovi Jemil “a,a Konak5 ovr bidi paxovi ka.aka3in ;ancaran mu novir6 ova/ polor ka.akagr;ov;ivnny6 rov5 oronk badmov;yan un6 ;axkin co3ov;ivn ovnyxa/ yn Diarbakri me]1 8Oro,yxink ha3yrov wyrapyryal pa=inu5 ovr bidi xovxatrovin ha36 gagan badmagan arovysdi cor/yr yv nmo3,nyr5 hasdadyl Sovrp Giragos ygy.yxvo3 hama6 lirin 3armar wa3ri mu me]1 Ovrymn avyli my/ a,qov=ov;yan Øsman Pathmir gu gar0dink5 orowhydyv gu xangank or poloru imanan ;e orkan my/ ;ivow ha3yr abra/ yn Diarbakri me]5 yv o[ mia3n Diarbakri me]5 a3l nayv a36 lovr 6 o|vr yn anonk hima9 har6 xaganow gu wyr]axne badova6 gan ha3ovhin ir 3ovzi[ nyrga6 3axovmu1 Ha3rig Movradyan` ha3 yrci ha3rigu Ha3rig Movradyan ivra3adovg mart5 ha3 =o.owrtagan yrci cidag yv ga6 daro.1 An wyracdav ov syrovntnyrov hamar bahbanyx ha3 =o.owrtagan my6 .ytinyru1 <adyru zink gu hamaryn yrg6 rort Gomidas1 Ha3rig Movradyan /na/ e Wani na6 hanci <adaqi ,r]ani }novg civ.i me] 1905 ;ovagani Ma3is 3-in` carnana3in aryvod 0r mu Ha3rigi ma3ru g4yr;a3 A-nos lyran lan]` gana[i havakylov1 #angar/ yrginku gu m;ni1 Naq an2ryv gu dy.a35 3ydo3` gargovd1 Ma3ru5 y.anagen ba,d6 banovylov hamar5 clovqu my/ dyryvnyrow gu /a/ge5 min[yv gu hasni karan2avi mu1 A3t =amanag 3angar/ gu sgsin /nntapy6 rov;yan xavyru ov a,qarh gov ca3 Ha36 rigu1 Ma3ru inkzink [i gorsnxnyr` no6 ra/inu gu ‘a;;e ir zcysdi gdorow1 Ha3ru dysnylow5 or y.anagu ‘oqova/ e` g4anhancsdana3 yv g4yr;a3 A-nos ly-` 0cnylov gno]u1 Hasnylow karan2avi movd6 kin` an zarmaxa/ ov ovraqaxa/ gu na3i gno]n ov d.ovn 3ydo3 dovn gu dani1 No6 ra/inu ganovanyn Qrimyan Ha3rigi anov6 now1 1915 ;ovaganin5 yrp Ha3rigu 10 dary6 gan er5 <adaqi ha3yru5 oronx me] er nayv Movradyannyrov cyrtasdanu5 sdib6 va/ gu lkyn irynx dovnyru1 Sowa/ ov 3ovsahad5 Movradyannyrov 54 an2e pa.6 gaxa/ undaniku5 anxnylow my/ t=ova6 rov;ivnnyre5 hamunthanovr sbanov;ivnny6 r o v m e ] e n g u h a s n i n S a l m a s d (I r a n )1 #ydo3 wyratar2a/ yn Wan5 aba grgin` Iran yv5 wyr]abes5 hasa/ Iraki ana6 badnyr1 Mia3n Ha3rigu5 anor ma3ru5 y.pa3rn ov h0ry.pa3rnyru a3t ‘or2ov;ivn6 nyren ydk grxa/ yn o.] mnal1 1921 ;ovaganin a-a]in garavani hyd Ha3rign ov ir undaniku Iraken dy.a6 ’oqova/ yn Ha3asdan yv pnagov;ivn has6 dada/ Arda,adi ,r]ani Wyrin Arda6 ,ad civ.u1 Ha3rig Movradyan masnacidov;yamp badmapan e yv ,ad ar=ekavor a,qadov6 ;ivnnyrov hy.inag1 Saga3n an a-avyl 3a3dni tar2a/ e` ipryv hin ha3gagan =o.owrtagan yrcyrov gadaro.1 Pazma6 ;iv ha3gagan 3a3dni filmyrov me] hn[a/ e anor 2a3nu1 Y.a/ e 8Agovnk9 azcacra6 gan qovmpi ocy,n[o.n ov qorhrtadovn5 3ydaca3in qovmpu clqavora/ e Movrad6 yani tovsdru` Mar0 Movradyanu1 Sdy.6 /a/ yv clqavora/ e pazma;iv azcacra6 gan5 ovsano.agan yv mangagan qovmpyr5 oronxme amyna3a3dnin 8Ha3rig Movradyan azcacragan yrci ov bari hamo3;96n er #asmig #arov;ivnyani ov _ovtig Haro36 yani dn0rinov;yamp1
 7. 7. LUNDI 13 JANVIER 2014 / MONDAY JANUARY 13, 2014 • ABAKA • 7 ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 13 JANVIER 2014 Renforcement de l’armée de défense du Haut-Karabagh Les forces armées du Haut Karabakh soutenues par l’Arménie ont reçu 33 chars et plus de 110 camions ainsi que d’autres véhicules de combat en 2013 dans le cadre d’un renforcement militaire en cours, selon leur commandant, le général Movses Hakobian. Movses Hakobian a annoncé ces acquisitions au cours d’une conférence de presse de fin d’année à Stepanakert. Ces renforts ont donné un nouvel élan à la préparation au combat de ses troupes déployées le long de la « ligne de contact » arméno-azerbaïdjanaise au nord et à l’est du Karabakh. Hakobian avait déjà déclaré en juillet que l’ armée de défense du HautKarabakh avait reçu de grandes quantités d’armes lourdes et de munitions durant les deux dernières années. Les livraisons d’armes ont été si importantes que l’armée a du mal à les stocker et projette de construire un nouveau dépôt d’armes à cette fin , avait-il annoncé. Le général avait refusé de préciser les types de nouvelles armes qui lui sont remis. Il est établi que les Arméniens du Karabakh ont créé une nouvelle brigade de chars en 2012. Ces détachements blindés sont généralement constitués d’environ 100 chars. Visitant le Haut-Karabakh à la fin août , le Premier ministre arménien Tigran Sarkissian avait également fait état d’une hausse spectaculaire des acquisitions d’armes. « Au cours des trois dernières années, nous avons acquis autant d’armes qu’au cours des 20 années précédentes , » avait-il dit. Sarkissian a donné quelques détails sur ces acquisitions. Il a déclaré, dans une référence apparente à la Russie , que des « partenaires stratégiques » aident l’Arménie à rester dans la course aux armements dans le cadre de l’Organisation du Traité de sécurité collective face à un Azerbaïdjan riche en pétrole. Au cours de la dernière décennie , l’Azerbaïdjan a dépensé des milliards de dollars de recettes d’hydrocarbure en une accumulation militaire massive dont ses dirigeants affirment qu’elle permettra de mettre fin au contrôle arménien sur le Haut-Karabakh et les terres environnantes. Bakou aurait commencé à recevoir cet été près de 100 chars ainsi que de nombreuses autres armes offensives de fabrication russe d’une valeur combinée d’un milliard de dollars selon les termes d’un contrat de défense signé avec la Russie. Le gouvernement investit 3,3 millions de dollars dans l’établissement du premier fonds de capital aventure en Arménie Le gouvernement de l’Arménie va acquérir .000 parts de Granatus Ventures Fund I CJSC totalisant 3,3 millions de dollars. La participation du gouvernement dans l’établissement du fonds de capital risque (un fonds de soutien aux entreprises en démarrage) s’inscrit dans d’un projet de compétitivité de la société électronique et de l’innovation de la Banque mondiale. Dans le cadre du projet signé le 26 Janvier 2011, le gouvernement a obtenu un prêt de 24 millions de dollars pour faire face aux contraintes de la concurrence de la société électronique et de l’innovation de l’entreprise en Arménie par le renforcement des infrastructures sous-jacentes et créer un environnement favorable. La demande pour des investissements en capital en Arménie devrait s’élever de 7,5 à 9 milliards de dollars dans les cinq prochaines années. Les « Traders » des valeurs humaines Varoujan SIRAPIAN Éditorial - revue «Europe&Orient» N°17 Décembre 2013 http://europeetorient.blogspot.fr/ Dans un monde de plus en plus matérialiste, certaines causes, même les plus sacrées, peuvent servir de monnaie d’échange à des joueurs de poker menteur dépourvus de toute véritable morale. L’un des exemples qui, au-delà de son importance pour la mémoire collective d’une nation, est devenu un marqueur universel pour apprécier la valeur éthique des individus, est certainement celui du Génocide arménien. Déjà à l’époque, au début du XXe siècle, quand ces massacres planifiés ont été commis par les Jeunes-turcs, Churchill avait stigmatisé le silence complice des Occidentaux avec cette formule lapidaire : « Le pétrole du Mossoul a pesé plus lourd que le sang des Arméniens ! » Aujourd’hui les choses ont-elles changé ? Pas tellement si on prend les exemples, presque quotidiens, mettant en lumière le nationalisme toujours exacerbé et paranoïaque des dirigeants turcs, qui, même quatre-vingt-dix-huit ans après les massacres, non seulement nient les faits, mais se livrent à un véritable lavage de cerveau au détriment des jeunes générations, cela dès l’école primaire, afin de perpétuer la haine de l’Autre, principalement celle des Arméniens et des Grecs. En Turquie la négation du génocide arménien est institutionnelle et le chantage économique exercé vis-à-vis des pays reconnaissants le génocide arménien, de plus en plus fréquent à travers le monde. Un fait bien connu des analystes politiques qui suivent ce dossier. Que l’État turc, pour qui le négationnisme du génocide arménien fait partie de sa panoplie politique, l’utilise aussi bien à usage interne que vis-à-vis de l’extérieur, n’étonne hélas pas les défenseurs des Droits de l’Homme. Depuis le Sultan Abdul-Hamid dit le Rouge, jusqu’à nos jours sous le régime islamiste de l’AKP du Premier ministre Erdogan, en passant par les Jeunes-turcs et les kémalistes d’hier, la Question arménienne, puis ensuite le génocide, sa reconnaissance internationale et sa négation, ont servi de levier de chantage face à des occidentaux, tantôt naïfs1 tantôt complices. En revanche, comment expliquer qu’un autre État, Israël, qui a vu le jour après l’Holocauste, une épreuve terrible pour le peuple juif qui a perdu d’innombrables âmes lors de ce deuxième génocide du XXe siècle, puisse aussi cyniquement utiliser le Génocide des Arméniens comme une sinistre monnaie d’échange vis-à-vis du gouvernement turc ? Bien que de nombreux intellectuels juifs, en Israël et dans le monde, réclament la reconnaissance du Génocide arménien par l’État hébreu, non seulement ce dernier reste sourd à ces demandes, mais pire use de toute son influence, notamment par le truchement de ses groupes de pression aux États-Unis tels l’AIPAC2 ou l’ADL3, pour empêcher le Congrès de voter une résolution reconnaissant le Génocide arménien. Ce jeu malsain, que nous avons dénoncé à de nombreuses reprises, dure malheureusement depuis des années.4 Deux exemples récents ont démontré, encore une fois, le comportement du « deux poids, deux mesures » quand il s’agit du Génocide arménien, aussi bien de la part d’Israël que de la France. Dans le cas d’Israël, il s’agit de Madame Zali De Toledo, présidente de l’Association des Juifs turcs d’Israël. Le président Shimon Peres, lui-même négationniste avéré, l’avait nommé comme attachée culturelle en Turquie de 1993 à 2003 pour « améliorer les relations entre les deux pays ». Or Madame De Toledo a déclaré récemment au journal turc « Today’s Zaman » : « 2015 approchant, la Turquie devrait prendre en compte ses intérêts et normaliser ses relations avec Israël en nommant un ambassadeur le plus tôt possible. Si les liens entre ces deux pays n’étaient pas réparés, les groupes de pression juifs resteraient probablement neutres lorsque 2015 arrivera ». Décryptage pour ceux qui n’auraient pas vu le dossier d’assez près : « Si vous [Turcs] ne normalisez pas vos relations avec Israël, les lobbies juifs de Washington pourraient rester neutres dans le cas où une résolution de reconnaissance du génocide arménien reviendrait à l’ordre du jour du Congrès. Les élus par le peuple américain n’étant pas l’objet de pression [amicales] de la part des lobbies juifs seraient alors libres d’adopter la résolution. Mais si vous normalisez vos relations, avec nous, nous demanderons à nos amis influents de tout faire (comme ils l’ont fait jusqu’ici) pour empêcher un vote favorable ». On ne pourrait être pas être plus cynique et arrogant ! Non seulement Madame De Toledo, qui parle évidemment au nom du gouvernement israélien (pourrait-il en être autrement ?), utilise l’éventualité de l’adoption ou son rejet ! - d’une résolution reconnaissant le Génocide arménien comme moyen de chantage, mais, dans le même temps, admet implicitement qu’Israël intervient dans les affaires internes d’un pays souverain pour interdire à ses élus de voter en leur âme et conscience, ceci afin de rendre justice au peuple arménien, lequel attend ce moment depuis 98 ans. Madame De Toledo est bien à ce titre une « Trader » des valeurs humaines. Dans le cas de la France, Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et Arnaud de Montebourg5 ont donné à quelques jours près, deux autres exemples similaires de la façon de piétiner les valeurs et principes universels. Commençons par Fabius qui le 17 juillet 2012, répondant aux questions Suite à la page 8
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 13 JANVIER 2014 / MONDAY JANUARY 13, 2014 La production de tabac croît de 64,7% à 22,3 milliards de drams La production de bijoux en Arménie a augmenté de 14,6 pour cent La production de tabac a atteint une valeur de 22,3 milliards de drams en Arménie entre janvier et août 2013 en croissance de 64,7% sur un an a annoncé le Service national des statistiques. Selon les données officielles, 4,7 milliards de cigarettes ont été produites entre janvier et août 2013 soit une croissance de 72,2% sur un an. Le Service des douanes d’Arménie affirme que les cigarettes, cigares et cigarillos d’une valeur de 32,8 millions de dollars ont été exportés à partir de l’Arménie au cours des six premiers La production de bijoux en Arménie entre janvier et août 2013 s’élevait à 11,8 milliards de drams, soit une augmentation de 14,6 pour cent par rapport à la même période de 2012, selon les chiffres publiés par le Service national des statistiques. Il a dit que 759 kg de bijoux ont été produits, soit une hausse de 703,9 kg au cours des huit premiers mois de 2012. La production de diamants au cours des huit premiers mois de cette année s’élève à 58 927 carats, soit une augmentation de 49,2% par rapport à Janvier-Août 2012. L’exportation de pierres précieuses et semi-précieuses, des métaux précieux s’est élevé à 120,3 millions de $, soit une augmentation de 5,9% par rapport à la même période de 2012. mois de cette année soit 2,6 fois plus que sur la même période un an auparavant. OSCE : les violences récentes à la frontière sapent les perspectives de paix Les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, Igor Popov de la Fédération de Russie, Jacques Faure de France, James Warlick des Etats-Unis et le représentant personnel du Président de l’OSCE en exercice, Andrzej Kasprzyk, se sont rendus dans la région, du 15 au 19 décembre dernier, afin de discuter des développements récents dans le processus de paix du Haut-Karabagh. Les coprésidents ont rencontré le président azerbaïdjanais Aliev le 15 décembre à Bakou, et avec le président arménien Sargissian le 16 décembre à Erévan. Ils se sont rendus au Haut-Karabagh le 17 décembre pour y rencontrer les autorités de facto. Les présidents et les coprésidents ont discuté des résultats de la réunion au sommet du 19 novembre à Vienne, et la réunion de leurs ministres des Affaires étrangères à Kiev, les 4 et 5 décembre. Ils ont exprimé leur volonté de poursuivre ces discussions de fond en janvier 2014. Les Coprésidents ont noté que les récentes violences à la frontière sapaient les perspectives de paix. Ils ont encouragé les parties à s’abstenir de nouvelles actions qui pourraient accroître les tensions, et de travailler à maintenir un climat propice au progrès à la table de négociation. Le berger arménien Gampr Le Gampr est une race distincte de chien de berger provenant d’Arménie. Il se nomme également Aralza ou Gelkheght (gayl-loup et Kheghtel-suffoquer). La légende attribue des puissances mystiques à cette race ; tout à commencer par l’histoire d’Ara Geghetsik et de Semiramis qui créa les puissances d’un dieu ayant la forme d’un chien, appelé « Aralez ». Certains pensent que l’origine de cette race est assyrienne, mais « Aralez » était une partie du vieux Panthéon des dieux arméniens, ayant le pouvoir de ressusciter les morts. L’apparition de ce chien est liée à la mythologie, à l’histoire et à la culture de l’Arménie. Les traces de son ascendance se trouvent sur les montagnes préhistoriques de la région de Sisian, Siounik, Oughdasar, Tchermatchour, à 3 300m d’altitude. Des excavations archéologiques dans la vallée du Hrazdan, près de Bjini, ont découvert les restes de squelettes humains datant d’1 à 2 millions d’année av. J.C. L’habitation par des humains commence autour de 500 000 années av. J.C. L’agriculture et le bétail domestiqué en Arménie remontent à 25 000 ans av. J.C. dont les découpages préhistoriques montrent l’évidence de ces chiens vers 10 000 av. J.C., jouissant d’un endroit spécial dans la maison aussi bien que dans les champs accompagnant son maître dans le travail, le jeu et la bataille. En remontant la variété de ce type de chien, on trouve aujourd’hui le gampr, qui existait déjà il y a 3 000 ans sur les montagnes de Geghama. Il est également apparenté avec le chien berger de Kars (capitale de l’Arménie jusqu’au 10e siècle), cette région appartenant à la Grande Arménie dans l’histoire se trouve aujourd’hui sur le « territoire turc » actuel. Quand les Turcs ont envahi l’Arménie au 9e siècle et ont rencontré les chiens de Gampr, ils ont ramené bon nombre d’entre eux en Turquie. On y trouve également le berger de Sivas, nommé également Kangal, le berger anatolien et Akbas (tête blanche). Le gampr a été exporté vers « un monastère dans les Alpes suisses » dans les années 1660, laissant entendre le développement du Saint Bernard. Les Soviétiques ont utilisé le Gampr arménien pour créer une nouvelle race d’Ovcharka caucasien de Géorgie, favorisé par Staline, géorgien lui–même. Dans des régions montagneuses, ils s’adaptent aux conditions locales et changent de tailles et de formes, poils long ou court. « Les « Traders »... Suite de la page 7 de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, mettait entre guillemets, avec gestes à l’appui6, le Génocide arménien. Exactement comme le font les négationnistes Turcs lorsqu’ils mettent des « guillemets » au mot génocide ou quand ils utilisent le terme dépréciatif de « soi-disant génocide ». Quelques mois après ce 17 juillet, recevant au Quai d’Orsay « son ami Ahmet », son homologue turc Ahmet Davutoglu, M. Fabius se prononçait, à l’occasion de la conférence de presse qui suivit cette rencontre, contre une loi punissant la négation du génocide arménien. Cela ne manquait pas de sel puisque c’est ce même Laurent Fabius qui a été naguère l’instigateur de la loi Gayssot pénalisant le déni de l’holocauste juif. La raison de cette capitulation de la part de M. Fabius sur les valeurs fondamentales du genre humain était de prétendument « raccommoder » les relations francoturques, malmenées selon lui, sous la présidence de M. Sarkozy. « Raccommoder » était aussi le mot qu’avait en tête Arnaud de Montebourg (ministre de moindre importance dont le poste a été créé comme lot de consolation pour sa troisième position aux primaires socialistes), quand il s’est rendu en Turquie afin d’y promouvoir l’industrie nucléaire française. La France a besoin de fonds, coûte que coûte, et au diable les principes et les valeurs. Même si cela implique de fermer les yeux sur des Crimes contre l’humanité ou des génocides, aussi terribles soient-ils. Dans la foulée, Arnaud de Montebourg n’a pas hésité à déclarer que la France souhaitait inaugurer avec la Turquie « de nouvelles relations après les turbulences inutiles qui ont empoisonné leurs rapports ». Les « turbulences inutiles » étant les tensions qui s’étaient manifestées entre les deux pays lors des discussions portant sur la loi Boyer en 2011/2012, texte qui devait sanctionner la négation du génocide arménien. Autrement dit, protéger les descendants des rescapés du premier génocide du XXe siècle de la haine nationaliste turque exportée aujourd’hui encore sur le sol français. Ainsi pro- téger la paix sociale ne serait aux yeux de ce ministre que des « turbulences inutiles » ! Il faut noter que les efforts d’Arnaud de Montebourg pour obtenir les marchés convoités en Turquie, ont été contrecarrés par les positions adoptées, le 10 novembre 2013, par M. Fabius à Genève lors d’un premier tour de discussions du Groupe 5+1 relatives au dossier nucléaire iranien. Négociation au cours de laquelle le ministre des Affaires Étrangères, au lieu d’agir au mieux des intérêts français, a fait capoter les négociations dans le but évident de complaire au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En réponse (ou en mesure de rétorsion ?) Peugeot, entreprise française de premier plan, qui a perdu l’an passé d’importants débouchés en Iran, est désormais assuré de ne jamais retrouver les parts de marché perdues. En résumé, Zali De Toledo, Laurent Fabius et Arnaud Montebourg ne sont que de cyniques « Traders » des valeurs humaines. Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls, mais l’Histoire les jugera ! *********** 1 Les Turcs traitent les Occidentaux naïfs de «budala» que nous pourrions traduire comme crétin, idiot, ou niais. 2 AIPAC : American Israel Public Affairs Committee 3 ADL : Anti-Defamation League 4 Voir E&O N°7 « Israël : Jeux troubles », in ‘‘Réflexions’’, p.5, V. Sirapian. Ed. Sigest, 2008. Voir aussi E&O n°11 « Brouillard terroriste », in ‘‘La nouvelle guerre sémantique’’, p.10, V. Sirapian. Ed. Sigest, 2010. 5 La particule « de » a bizarrement disparu de son nom de famille après ses prises de fonction comme ministre. Pour faire un peu plus « peuple » peut-être, comme Fabius qui se faisait photographier dans les années 80 en allant chercher ses croissants en pantoufle, en bas de son immeuble luxueux près du Panthéon. 6 Voir ‘‘Les guillemets de Fabius’’, de Jean Dorian, in « Europe&Orient » N°15. Ed. Sigest, 2012.
 9. 9. LUNDI 13 JANVIER 2014 / MONDAY JANUARY 13, 2014 • ABAKA • 9 ABAKA E N G L I S H S E C T I O N TCA Arshag Dickranian School observes the Yule Season with two events MONDAY JANVIER 13, 2014 Rising Kurdistan: Potential Friend or Potential Rival? BY EDMOND Y. AZADIAN The Middle East and the Caucasus are in political flux; events are moving at a dizzying pace and those left behind these developments stand to be losers. Major powers certainly have their role in this calculated whirlwind, but regional powers are also in constant chase of events to use opportunities and not to be left out. Recently a map was published in the New York Times whereby the remote strategic planners of the Middle East advocated further fragmentations of the region’s countries along ethnic and religious lines, arguing that the countries in question had come into being artificially after the collapse of the Ottoman Empire, mainly through the arbitrary decision of colonial powers. If that logic were used universally, the maps of many countries need to be redrawn, beginning with the US. But the real purpose of this drive is to reduce the Middle Eastern countries to mini states to forestall the rise of any popular leaders like Mossadegh, Nasser, Saddam Hussein, Gaddafi and Assad, all of whom have caused or in Bashar al-Assad’s case are still causing major headaches to the world powers in their drive to emancipate and civilize their respective nations. Partitioning plans aside, the indigenous peoples of the region have been seizing the opportunity to assert themselves and carve territories that are identified with their ethnic entitlement. The most aggressive group is certainly the Kurdish people, who have been divided, subjugated, massacred, used and abused throughout history. They seem to be on the verge of having most of their dreams and aspirations come true, which have cost so much blood, tears and sweat. The Kurds themselves have been divided and constantly used against each other by their respective rulers. For example, even at this moment, Turkey’s Erdogan is using the Kurdistan Workers’ Party against the Iraqi Kurdistan’s leadership, especially Massoud Barzani, or vice versa. The Kurds have been a restive minority, a thorn in the sides of Iraq, Iran, Turkey and Syria. The rulers of those countries have persecuted the Kurds relentlessly, and they continue to do so in many parts of the Middle East. The only country where the Kurds have been accepted and treated as equals was Soviet Armenia, despite their bloody and rancorous history together. They have been used by the Ottoman Sultans and the Ittihadist Turks against Armenians. The Kurds realized their erroneous alignment in history when Mustafa Kemal, founder of the Republic of Turkey, began his demographic engineering to homogenize Turkey’s diverse ethnic groups, assigning a new label to the Kurds as “Mountain Turks.” He denied their identity and tried through ferocious repression to prove that Kurds do not exist as distinct ethnic group. Even recently, the name “Kurdistan” was deleted from the minutes of Turkey’s parliament, where ironically, many Kurdish members serve. The Treaty of Sevres (August 10, 1920), which gave Armenians a territory of 160,000 square kilometers, also provided a homeland to the Kurds. At that stage there was a give-and-take between the Kurds and Armenians especially about Van, Mush and Ararat regions. But all those discussions were to be rendered academic when Ataturk negotiated with his former enemies the Treaty of Lausanne (1923), which reduced all nationalities in the former empire to the status of minorities, whose rights could be easily trampled on the way of the dictator’s unitary state. While Armenians were wiped out through historic Armenia (or they went into hiding, as history has come to prove), the Kurds remained on their (and our) ancestral territory. And those who continue inhabiting the territory win 95 percent of the argument. It is true that the Kurds paid a heavy price in blood and suffering throughout the history of the Turkish Republic. Their struggle extended all the way to the Erdogan era. In the process they gave up 40,000 victims and lost 3,000 villages in the mountains which were destroyed to force the Kurds to live in the more manageable lowlands, as they had relied on their mountain habitat saying that “Kurds have no friends in the world, except their mountains.” At this juncture of history, the tides are turning in Armenian-Kurdish relations. Certainly some political considerations have to be factored in as well. On the one hand, Erdogan’s administration has begun a peace process with the Kurds, taking a bold initiative to negotiate with the jailed Kurdish leader Abdullah Oçalan.While that initiative was cheered throughout the political world, it met stiff opposition from the military and secularist rivals at home. The use of the Kurdish language was finally permitted and its instruction in private schools was tolerated. As far as the public schools are concerned, there is no language Cont’d on page 10 School choir performong under direction of music teacher Mr. Komitas Keshishian Los Angeles, December 27, 2013 - The Christmas and Holiday Season was a special experience for TCA Arshag Dickranian School this year, as students of TCA ADS performed at two events dedicated to the celebration of Christmas. Both were enchanting events that garnered a lot of admiration from attendants and lit the Christmas spirit in the Arshag Dickranian Community. The first performance took place on December 5th, at the Western Diocese in Burbank, where all Armenian schools were invited to celebrate Christmas together as a Diocesan tradition. Our school team, comprised of the 3rd, 4th, 5th, 9th and 11th grade students, was the sole provider of entertainment at the event. which included poetry recitation, Christmas Carols and dances. Arshag Dickranian School’s hour long performance started at 10:00 a.m. and included Christmas carols sung by the school choir, poetry recited by the 4th and 5th grade students, and dances performed by the 5th, 9th and 11th graders such as the Cha-Cha Dance and the Armenian folkloric dances. The other Former kindergarten teacher Mrs. Anahid Avanesian, Guests of honor including benefactress Mrs. Cindy Norian, board chairman Mr. George Mandossian, benefactor Mr. Hmayak Baltayan and Principal Dr. Manoug Seraydarian Armenian schools that attended the event praised Arshag Dickranian School for its talented students and its ability to deliver such an amazing program. After the event, Principal Dr. Manoug Seraydarian was invited to the podium by His Eminence Archbishop Hovnan Derderian and was rewarded an icon of the Baptism of Jesus Christ, as a gesture of gratitude and recognition for the wonderful performance of our students. Dr. Seraydarian thanked the Archbishop and Diocese and promised to always encourage students in being creative the way they have been this season. The second celebration was the Annual Christmas Program which took place on December 16, at the school’s Walter and Laurel Karabian Hall. The guests of honor were school benefactress Mrs. Cindy Norian, school benefactor Hmayak Baltayan and Board Chairman Mr. George K. Mandossian. Parents, teachers and guests eagerly awaited with their cameras ready to record their children’s performance. Cont’d on page 10
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 13 JANVIER 2014 / MONDAY JANUARY 13, 2014 ‘Armenia and Karabakh’ Earns Book Award Schiff Comments on Armenian Soldier’s Death LOS ANGELES, Calif. — Writer’s Digest Magazine has recognized ‘Armenia and Karabakh: The Stone Garden Travel Guide’ by Matthew Karanian as one of the Best Reference Guides published in 2013. The competition, which was open to all independently published books with a 2013 copyright date, cited ‘Armenia and Karabakh’ for its outstanding presentation of images and text. The book was awarded Honorable Mention. “This is a slick and professional travel guide,” wrote a judge as part of the magazine’s critique of the book. “The technique and presentation of photography is extremely impressive, as is the reference section.” The book’s coverage of the Armenian Genocide also figured into the evaluation. The judge’s commentary on the book states “I was a bit concerned about how the author would handle the politically sensitive subject of the Armenian Genocide of the early twentieth century. I am impressed that he plunged into it without apology but didn’t let it dominate the guidebook.” This is the 21st annual competition sponsored by Writer’s Digest Magazine. Winners will be featured in the March 2014 edition of the magazine. WASHINGTON — Representative Adam Schiff released the following statement after the Armenian government disclosed that Azerbaijani troops had recently killed an Armenian soldier, Hrant Poghosyan, along the border of Nagorno-Karabakh. “Today, we have learned of the murder of yet another Armenian soldier along the line of contact in an unprovoked attack by Azerbaijani troops against Armenian forces. Azerbaijan and its military must be held to account and there can be no denying that this savagery is being orchestrated at the highest levels of the Azeri security establishment. “One need only look at the sick display of adulation that greeted Ramil Safarov — the Azerbaijani military officer who beheaded an Armenian colleague during a NATO Partnership for Peace exercise — to see how the Azeri government has glorified this violence. Rather than prison, Safarov was paraded through the streets and given a new house and a promotion. Baku’s newest murderer will not be brought to justice until the international community insists on an end to these atrocities.” Rising Kurdistan... Cont’d from page 9 instruction to the Kurdish students yet. Many of the promises by the Erdogan administration remain unfulfilled. Cemil Bayik, the co-president of the Kurdistan Communities Union (KCK), the umbrella organization which includes the PKK and its affiliates, says that “the peace process in Turkey is over unless the governing Justice and Development Party (AKP) moves from preliminary talks to a roadmap for a genuine solution to the Kurdish problem.” While Erdogan is playing a double- or triple-pronged policy by arming the al Qaeda units in Syria against the nascent Kurdish autonomous region in that beleaguered country, and flirting with Iraqi Kurdistan (through oil deals) and pitting the leader of that region, Massoud Barzani, against the PKK. We have to remember that Foreign Minister Davutoglu visited Syria and hugged and kissed Bashar al-Assad before he called for his overthrow. Therefore, Turkey is capable of using the same tactics against the Kurds as well. But the Kurds are gaining more clout and at this time Erdogan needs their cooperation to win forthcoming elections in Turkey. Where does that leave the Armenians? Dyarbakir (Dikranagerd) has become a hub of Kurdish autonomy. As reported in Al-Monitor by Amberin Zaman, Turkey’s largest proKurdish party’s leader (Peace and Democracy) Abdullah Demirbas, has been making amends to the Armenians. He said, “As Kurds, we also bear responsibility for the suffering of the Armenians. We are sorry and we need to prove it.” In 2009, Demirbas and Osman Baydemir, a fellow BDP politician, have helped to restore St. Giragos Church in that city. They have also begun offering Armenian language classes to lure the “hidden” Armenians to come forward. Incidentally, five Armenian members have been elected to the 111- member Iraqi Kurdistan parliament. The Armenians are being elected, along with other minorities, such as Assyrians and Turkomans. We cannot gauge at this time how much of that goodwill can be translated into political capital, but Armenians need to respond in kind. Primate of the Diocese of the Armenian Church of America (Eastern) Archbishop Khajag Barsamian led a delegation to the reopening of the St. Giragos Church in Diyarbekir. A monument has also been erected with the inscription in six languages, including Armenian, and at its dedication, the region’s top cleric, Zahit Çiftkuran, announced: “Today, we have to pay for what our grandparents have done.” In October, a Kurdish delegation including Demirbas visited Washington and officials from the Armenian National Committee of America and its parent organization, the Armenian Revolutionary Federation, met with the visiting delegation. ARF Bureau member Hagop Der Khatchadourian stated on that occasion: “This meeting presented an opportunity for a useful dialogue about the possibilities of Armenian-Kurdish cooperation, Western Armenia and Kurdistan as well as the national and democratic aspirations of Armenia and the Kurdish nation.” These are essential initiatives and contacts, but we hope they will not prove to be too little, too late. While Kurds were waging bloody battles against the common enemy, Armenians have no record of helping them. We hope that will not hamper the present positive trends between the two groups. When the time arrives to settle our claims against Turkey, we will face once again the Kurds as we did in 1920 during the negotiations of the Sevres Treaty. Currently the Kurds populate the land and the Armenians are outsiders. At best, for the foreseeable future we can negotiate the preservation of our religious and cultural heritage in the territory of historic Armenia until we find out whether the Kurds will prove to be our friends or rivals. TCA Arshag Dikranian... Cont’d from page 9 The program started at 7:00 p.m. with the song “Silent Night” sung by 11th grade student Armine Gulyan, who enchanted the hall with her beautiful, operatic voice. Next, 9th grade student Marine Sanosyan delivered the welcoming remarks, greeting guests and wishing everyone a Merry Christmas. Heralding the birth of the infant King, the masterfully staged program was comprised of Christmas carols, such as “Deck The Halls” and “Feliz Navidad”, sung intermittently by the school choir under the direction of music teacher Mr. Komitas Keshishian, a variety of solo and group recitations, selective solo and group dances, as well as several skits depicting the myth of the season. The solo recitations were delivered by 9th grader Mania Mgdsyan (Shnorhavor Nor Dari), seventh grader Victoria Topalian (Arants Havadi), and 9th graders Lily and Ani Sarafian (Hye Lezoon), while the dances were performed by Marine Sanosyan (Gadagy Bar), Lilit Ayrapetyan and Hagop Toumanian (Cha Cha Cha), 6th graders (Rudolph the Red Nose Reindeer) and 11th graders (Ov Hayotz Ashkharh). The performances of the Pre-Kindergartners and Kindergartners were of special note, charming the audience as they appeared on stage one by one clapping their hands. The Pre-kindergarten students recited short poems about Christmas, whereas the Kindergartners, who appeared in Christmas themed costumes recited poems about their costumes. The group performances included Christmas poetry recited by the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th graders, the recitation of “Mer Aypoopen” and “Lseer Vortees” by the 6th grade students, and the song “All I Want For Christmas” which was sung by the 1st and 2nd graders. The 5th graders delivered a short play called “Varteniner Yev Yeghevneen”, dressed in colorful costumes of flowers, pine trees and Santa Clause, which delighted the audience and kept them entertained. At the end, all students who participated in the program, ranging from Prekindergarten through 12th grade, gathered on the stage as the final part of the event, singing “Silver Bell”, following the lead of 7th grade students Jacqueline Mkrtchyan and Teresa Harutunyan. Ninth grade student Mania Mgdsyan then invited Principal Dr. Manoug Seraydarian to the stage to deliver his closing remarks. “Thank you to all the students for such a wonderful performance tonight. Thank you also to our teachers, without whom this event would have been impossible to organize. I take great pride in being the principal of a school that has so many talented, creative students and hard working teachers,” said Dr. Manoug Seraydarian. He then proceeded to announce the donations that were made to the school that evening. “I would like to thank the daughters of the late Arshag Dickranian, school benefactresses Cindy Norian and Laurel Karabian, for donating $25,000 and school benefactor Mr. Hmayak Baltayan for donating $1000. We appreciate your dedication and interest to help and support the school.” The audience clapped in gratitude for the wonderful event and for the donations that were made to the school. The school would like to thank music teacher Mr. Komitas Keshishian, Armenian teachers Mrs. Nazeli Kojayan and Mrs. Arevik Nazaryan, pre-kindergarten teacher Mrs. Madlena Marikyan and teacher assistant Mrs. Tamara Nahapetyan, kindergarten teacher Mrs. Aline Bezdikian, elementary teachers Mrs. Lilit Beyleyan, Mrs. Lusine Asatryan, Mrs. Violet Tatoian and Mrs. Ashley Kirakossian, and all the students who participated in the performances, for putting together such a wonderful, entertaining event before Christmas. The school would also like to thank parent Mr. Michel Antossian for designing the costumes of the performers and the parents of the kindergarten students for raising the funds for their children’s costumes. Located at 1200 North Cahuenga Blvd., Los Angeles, the TCA Arshag Dickranian Armenian School is a federally tax exempt, Pre-K to 12th grade private educational institution. For more information visit the school website at www.dickranianschool.org.
 11. 11. LUNDI 13 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 13, 2014 • ABAKA • 11 Franx Wyrfeli 8MOVSA LYRAN 40 )RYRU9 80 darygan y.av Ji,t im dariks` 1933-2013: A3s a-i;ow ‘a’akyxa3 26 dari yd yr;al yv un;yrxo.is hramxnyl badmov;yan anxa/ e]yr777 Yv5 ;yryvs` ‘a’ak ar;nxnyl myr nor syrovntin gartalov ha3yrenow Movsa Lyran 40 )ryru` clovq cor/ox webu777 Nobylyan Mrxanagagiru` Yv Movsa Lyran 40 )ryru #AGOP ATAMYAN Niv York cdnovil gu n,anage 0ragan ov;u =am hy-adysili hydyvil1 Amis mu a-a]5 Hogdympyrin5 ys a3t gaxov;yan me] gu cdnovei1 Hy-adysilin cyri y.a/ ei ovza/ [ovza/1 Gorba[iyv5 _igun5 Da6 nielow5 Yovri )rlof` 0ragan ksan yrysovn ancam no3n tirkow yv no3n badgyrow ti6 dyl gu sdibovis1 Saga3n 0r mu5 ki[ mu pnaganen darpyr ngar mu dysank1 Q0snagu a-a] k,yx hamysd mart mu5 la3n jagad5 hasd 30n6 kyr badga-yli qo,or ki;5 yv amyna6 3adgan,aganu` panasdy./i xir ov xan mazyr5 yv anagngalu` martovn anovnu Eli Wiesel e yv 1986-i nobylyan qa.a.ov;yan mrxanagin diraxa/ an2n e1 Naq usym ;e anovnu in/i polorowin an/an0; er1 Q0snagin harxov’or2en imaxa3 yv a3s megu ,ad 3sdag0ren5 ;e martovn angy./ yv miag mdahocov;ivnu ‘okr azcyrov iravazrgova/ ullalov masin er1 Yv manavant ,y,dova/ gyrbow anxyali me] iravazrgova/nyrovn hamar1 Gamax mu 8Ha3 =o.owovrt9 pa-n al sbrtyxav martovn pyrnen yv or5 3angar/5 3a3daciru 8pen e pe q’e95 yv5 hanra6 /an0; ovdyliki cowazt mu` mo-xnyl dovav y.a/u1 #a]ort 0ru yv mivs 0ryru undanygan harxyrow zpa.a/` [hydyvyxa3 mamovlin yv a3tbes al Niv Yorken anxank “ariz5 kani mu 0r m0rakro]s dovnu mnalov yv 3ydo3 wyata-nalov` dovn1 “ariz1 Hinc 0ryr1 Meg 3opylinagan hantes1 Meg ygy.yxi1 Ges 0r hantibovm ?a-ovgyannyrov hyd1 Yv ci,yr mun al gowgasyan un;riki mu` Garbis }rba,6 yannyrov pnagaranu1 +amu 7-en 9-i me] ullalik pan mun er5 pa3x dyvyx min[yv ges ci,yru anx =amu megu1 Hon ein nayv ma3r yv a.]ig ?a-ovgyannyru1 Isg ?a-ovgyanu nyrga3 er hy-a2a3now5 orow ci,yru kani mu ancam q0syxank hydu1 A3t irigovn5 }rba,yan5 haziv paryv mu ‘oqanaga/ er hyds5 yrp sy.anen hasda’or cirk mu yrgarylow in/i usav76 8#agop5 a4-5 a3s cirku kyzi gu bad6 gani1 Nor hradaragova/ e yv garyvoru a3n e or 3a-a]apan mu ga3 me]u crova/ a3s darovan nobylyan qa.a.ov;yan mrxanagagir` Eli Wieseli go.me1 A.ovesu i|n[bes gu 3a’,dage havu5 ys al cirku qlyxi parygamis 2y-ken yv go.kin wra3 gartaxi7 8Movsa Lyran 40 )ryru9 Webin fransyren ;arcmanov;yan wyrahradaragov;ivnn er1 A-a]in ancam fransyreni ;arcmanova/ er 1936-in yv hradaragova/ er no3n Alben Mi,el hra6 darag[ov;yan go.me1 Nyrsu a-a]in e]yrovn wra3 zydy.ova/ er nobylyan mrxanagagirin 3a-a]apanu1 Ba-gyle a-a] gartaxi wyro3i,yal crov6 ;ivnu1 Oro,yxi dovn wyratar2is ;arcma6 nyl za3n1 A3tbes al uri1 Grna3 ullal or 3a-a]apani polor mid6 kyrovn hamamid [ullan ,ad mu ha3yr5 saga3n hy.inagu ovza/ e pan mu usyl yv pavagan lav usa/ e ir usyliku1 Pari tibova/ mu bidi usei ys1 Ha3 tadi ]a.axin ]ovr lyxno. mu1 Y;e ;ovrkyru ulla3in no3n gaxov;yan me]5 wsdah or Eli Wieselu gu hravirein :ovrkia yv777 osgornyru qa3dan` “ier L0;iin1 La;akia 2y-ks g4anxni 8La _uwiv Div Liban9u1 Gu gartam ir masin trovada6 lix do.yr1 Amynahydakrkraganu g4ulla3 a3n or Eli Wiesel gu hantisana3 A-a]in Cracedu or sdaxa/ ulla3 Qa.a.ov;yan nobylyan mrxanagu1 A3t badivu mi,d drova/ er ka.akagan gam ungyra3in an2navorov;ivnnyrov1 Hon gu gartam5 i mi]i a3lox5 Eli Wie6 seli usa/nyren76 8Gu crym` avyli Hasgu6 nalov hamar5 kan ;e Hasgxovylov91 Yv a3s q0sku uso.u dasnyag mu (a3=m avyli kan 50: Hamaxanxen dy.ygaxa31 #7A7 ) hadornyrow i]a/ e mi]azca3in craganov;yan me]1 {ym cidyr ;e an yrpyvixe ;arcmanova/ e ha3yreni1 Y;e o[5 ahavasig a-i;u777 Min[ a3t ys ovraq ym or dans cra6 taranu avylxav fransyren 8MOVSA DA>9ow5 ha3yreni yv anclyreni go.kin1 #agop Atamyan La;akia5 27 No3ympyr 1986 Mo-axman Ojiru Elie Wiesel :arcmanyx` #agop Atamyan Yryvaga3agan gam 3ov,acragan` a3s webu clovq cor/ox mun e1 Ys gartaxi za3n Azadacrovmen (Fransa3i) ydk1 Ksan darygan ei1 Govcam wyrsdin gar6 talov1 Hon gu cdnym ocy,n[man o3=n ov wiravor q.jmdanku or5 ir adynin5 dag6 novwra3 ura/ er eov;ivns1 A3s ha3gagan civ.agan hama3nku da6 -abylow ir ov=yren wyr y.o. badmov;yan xnxovmnyren in/i y.a/ e mdyrim1 Mahen taranagal hydabntova/` an gu bahan]e ir azadov;ivnu1 Ba,arova/ ancov; ;,namie mu5 tavova/` andarpyr ungyrov6 ;yne mu5 an g4undre zinyal timatrov6 ;ivnu1 Azadacrylov hamar ir badi|vu1 Azadacrylov` martgov;yan badivu1 Gu hasgxovin ,ar=a-i;nyru5 oronk m.yxin Franx Wyrfelu hydakrkrovylov a3s o.pyrcov;yamp1 Avsdriaxi hrya35 abas6 danaran ‘nd-o. aksoryal mu5 [er grnar [3ovzovil a3s t=ntag jagadacren5 oru taryre i wyr5 gar/ys gu hydabnter ha3 =o.owovrtu ir arivnod yv mia=amanag scavor janabarhin wra31 W-ndova/ ir ho.en5 hala/ova/ ir krisdoneagan havadkin havadarmov6 ;yanu hamar5 Ha3 =o.owovrtu5 hrya3 =o6 .owovrtin nman5 grxav 3armaril ansdcov6 ;yan` mnalow armadaxa/ an’oqyli 3i,a6 dagov;yan me]5 havakagan 3i,ada6 gov;ivn5 ovr mahu inkn isg 3a.;ova/ e5 orowhydyv mahovan 3i,adagu hon nman e 3avidynaganov;yan1 Ir s’-ova/ov;yanu me]5 ha3 =o.owovr6 tu5 hrya3 =o.owovrtin nman5 gu hamaqum6 puvi` a-anx ovri,in hyd no3nanalov5 g4ovze gabovil ir lyzovin5 darpyr 2yvow usa/` ir xy.a3in yv azca3in inknov;yan yv nayv` havadkin1 Xnxi[ a3s gabagxov;ivnnyru5 gu cdnynk min[yv isg irynx mardiro6 sov;yan me]1 Crova/` Cyrmanio3 me]5 Hi;leri i,qa6 nov;yan diranale a-a]5 a3s webu gu marcareanar caliku1 Za3n gartalow5 in/i hamar t=ovar e untovnil :efranx Werfel g4ocygo[er anxyal mu5 zor [er jan[6 nar1 A3nkan n,annyr5 a3nkan tebkyr5 a3nkan badgyrnyr in/i gu ;ovin ullal` undani1 }arti dysarannyrovn ba. yv ha,dova/ wa3racov;ivnu5 wohmagin smsy.ovg an3a6 cov;ivnu5 aryan hrabo3ru` moly-ant sbanno.in m0d5 o.]agizov;yan gan[u zohyrovn m0d1 Wa3ru ojirin1 Gu hydyvim iryn ka3l a- ka3l yv inkzinks pnav ,r]abadin 0dar [ym zcar1 A,qar6 hu badyrazmi me] e5 saga3n a3s ba6 dyrazmin me] ovri, badyrazm mu m.ova/ e my/ bydov;yan mu go.me` qaranova/5 hala/ova/5 jn,ova/ ‘okramasnov;yan mu tem1 Dy.ahanov;ivnnyr5 p-naca.;5 anwyr] novasdaxovmnyr5 ojir yv ]art` nbadag ovnynalow pna]n]ovmu hama3n =o.owovrti mu1 Hy.inagu arty0k anxyal mu g4ocygo[e ;e o[ marcareaxa/ abaca3 mu1 8Movsa Da.9u dysag mu 8ge;;09 [e|5 ovr wyrabro.nyru5 hbard ;-i[kow mu yv 3ovsahad ariov;yamp` gu badrasdovin mahovan` g-ivow5 badyrazmow5 o[n[a6 nalov ‘oqaren hy-avor jampanyrov ariv6 nod ‘o,inyrovn me]1 Capriel Pacradovnyann ov ir mardn[o. ungyrny4ru777 In/i a3nbes gu ;ovi ;e hantiba/ ym anonx darpyr dy. mu kan ;e irynx cdnova/ dy.u5 darpyr dy. mu kan ;e a3s webin me]1 Omanx qylaxnor ariov;ivnu5 omanx qonarhov;ivnu gam yrg[odov;ivnu5 badaninyrov qizaqov6 ;ivnu5 /yrovninyrov 3ama-ov;ivnu5 g.yra6 gannyrov [a’avorov;ivnu ga3srov;yan mu tem5 or ka3ka3man caca;nagedin5 gu myr=e amen cov;1 I4n[bes garyli e [mda6 pyryl Yrrort 8_a3q9u5 or haga-ag ir 1944-i bardov;ivnnyrovn5 mi,d gu ga-[er5 grgnabadgova/ ;a’ow mu5 pna]n]ylov Yvroba3i hryanyrovn mnaxortaxu1 Irynx qor,in me]5 ha3yru5 ka-asovn 0ryrov un;axkin5 g4umpo,qnyn5 gu wa3ylyn qaqovd angaqov;ivn mu5 or cidein ;e garj bidi dyver5 yv saga3n anonk g40cdovein angix5 wsymaxnylov hamar irynx ;aknova/ co3ov;ivnn ov san2ova/ xangov;ivnnyru1 Yridasartnyrovn hamar` my/ arga/aqntrov;ivnn e1 :o.lkova/ harsin hamar` a-i;n e hrabovrovil an6 /an0;en yv siryl za3n1 Amen in[ g4un6 ;ana3 aracaxova/ g,-o3;ow mu1 8Movsa Da.9i ha3yru gar/ys g4abrin =amanagen tovrs1 In[bes avyli ydk5 hryanyru irynx 8ge;;09in me]5 gu girargyn qdaxyal <ar7 e] !$
 12. 12. 12 • ABAKA • LUNDI 13 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 13, 2014 BADMOV:YAN HAMAR Gyndron` Novirova/ Aniagan +a-ancov;yan Gro.nyrin D7 Da;yv ybisgobos #agopyan A-a]nort _ovmania3i Ha3ox :ymi _ovmania3i ha3ox ;ymn a-an2nanovm e o[ mia3n ir pazmataryan badmov;yamp5 a3lyv Aryvylyan Yvroba3i ha3 ygy.yxagan ga-o3xovm yv ha36 gagan hama3nknyri ,arkovm ir ovnyxa/ garyvor tirkow5 in[6 bes nayv -ovminaha3 mi]awa36 rovm sdy./ova/ gam a3sdy. bahovo. ygy.yxagan arovys6 di cor/yri my/a;vov;yamp ov par2r arovysdow1 14-rt tari yrgrort gesin5 yrp Lwowu ;y6 magan gyndronn er Aryvylyan Yvroba3i mi ,ark yrgrnyri hama3nknyrn untcrgo. mi my/ ;ymi5 wyr]inis gazmovm 1388;7 3i,vovm e nayv Sov[awan Sy[ow anovamp` :eotoros P Giligyxi Ga;o.igosi mi gontagovm1 1401;75 yrp himnvovm e _ov6 minaha3ox ;ymu5 Sov[awan e ta-novm norahasdad ;ymi gyndronu5 ovr ha3 gyanku zarmanali mi /a.govm e ab6 rovm1 Aryvylyan Yvroba3i ka.aka6 gan irawijagi ‘o’oqov;ivn6 nyri unthanovr hamabadgy6 rovm5 ;e yvrobagan a3s gam a3n dara/a,r]ani ka.aka6 gan dysagarar g,-i par2ra6 xovmu gam novazovmu dndy6 sagan daranxig janabarh6 nyri ov.inyri ‘o’oqov;ivnu sgsa/ >rimix in[bes e aztyl A3n o.] Yvroba3ovm miag ka.akn e5 or ovnyxyl e yryk ha3gagan ygy.yxinyr yv yrgov wankyr5 oru ba3manavorova/ e y.yl nayv a-yvdra3in jana6 barhnyrin Sov[awa3i cdnova/ tirkow1 A3sdy.ow ein anxnovm myr2olcyan ,r]annyrix Danov6 bi un;axkow ,ar=ovo. ha3 wa6 ja-agannyri karavannyru5 oronk badmov;yan me] 3a3dni yn Garyle armyny,da` ha3ga6 gan ga-kyr gam sa3lyr an6 vanmamp1 A3s hancamanku ngadi ovny6 nalow e5 or -ovminaha3 n,ana6 vor cidnagan Nigola Yorga3i5 -ovminaha3 jana[ova/ badma6 pan #agop Sirovnov yv mi ,ark a3l hydaz0do.nyri cor/yrovm -ovminaha3 ca.ov;i badmov6 ;ivnu [i nyrga3axvovm mia3n ha3 gyanki mygovsaxa/ yv g.zia6 xa/ ,r]anagovm55 a3l -ovmina6 ha3 ca.ov;i wyrylku yv nyr6 hama3nka3in darpyr iratar6 2ov;ivnnyru tidargvovm yn Ovkraina3i5 Lyhasdani5 Mol6 dowa3i5 _ovminia3i ov Hovn6 garia3i ha3 hama3nknyri sdovaraxman gam novazman wra31 My/ unthanrov;ivn ga3 >rimi5 Nor Naqi]yvani5 Ovk6 raina3i5 Lyhasdani5 Hovn6 garia3i ov Moldowa3i ha6 3ov;yan yv -ovminaha3ov;yan mi]yv1 Nrank polorn irynx hamarovm yn anyxinyri =a6 -ancnyru1 Aha a3s badja-ow a3s yrgrnyri ha3ov;yan gyanki yv soworov;ivnnyri masin y.a/ dovyalnyru lraxovxi[ niv; yn madagararovm -ovminaha3yri gynxa.i ovsovmnasirmanu1 Ylnylow a3s unthanrov;ivnix yv ha,ovi a-nylow ha3 yv -ovmi6 nagan mi]awa3ri cidagan ny6 rov=u5 wa.ovx hasovnaxyl e Bovqarysdovm Aryvylyan Yvro6 ba3i ha3gagan hama3nknyri ovsovmnasirman gyndroni sdy./6 man harxu1 Wyr]inis cor/ov6 neov;yan nbadagu bedk e li6 ni a3s yrgrnyri ha3ov;yan5 orbes aniagan agovnknyrix syrova/ mi ampo.]ov;yan bad6 mov;yan5 m,ago3;i5 azcac6 rov;yan yv panahivsov;yan5 dy.a3in q0sova/ki yv cra6 ganov;yan hamago.mani ovsovm6 nasirov;ivnu1 Nman gyndroni sdy./manu _ovminia3i ha3ox ;ymi ,r]ana6 govm 2y-namovq y.ank mynk` ba3manavorova/ hydyvyal yrgov clqavor badja-nyrow7 1. In[bes 3a3dni e 16-17-rt taryrix sgsa/ Aryvylyan Yvro6 ba3i ygy.yxa6;ymagan gynd6 ronu Lwowix asdijanapar ‘oqatrvovm e Sov[awa yv -ov6 minaha3ox ;ymu sgsovm e gynd6 ronagan tyr qa.al Aryvylyan Yvroba3i azca3in6ygy.yxagan gyankovm1 2. _ovminaha3ox ;ymn e a36 s0r =a-ancortu5 gyntani gro6 .u yv bahbano.u o[ mia3n _ovminia3ovm5 a3lyv haryvan yrgrnyri ha3 hama3nknyri m,a6 gov;a3in =a-ancov;yan mi oro6 ,agi masi1 _ovminia3i ha3ox ;ymi ira6 vasov;yan nyrko3 yn cdnvovm Bovqarysdi5 Sov[awa3i yv mi ,ark a3l ka.aknyri ha3gagan ygy.yxinyru5 yv a3t pnagawa36 ryri cyryzmanadnyri ha3ga6 gan badmagan hadova/nyru1 Amyn0rya3 ygy.yxagan sba6 savorov;ivnu hnaravorov;ivn e un2y-ovm myr hocyvoraganax mi]oxow gazmagyrbylov ygy.y6 xinyri jardarabydagan 306 rinova/knyri5 pyma3in igonos6 dasi5 wimagan ar2anacrov6 ;ivnnyri5 a3t ;vovm yv cy6 ryzmannyri ov dabanacryri ovsovmnasirov;ivnu yv wyra/u6 novmu1 :ymi cor/o. yrgov wankyrovm yv darpyr ygy.yxinyrovm qnam6 kow bahvovm yn pazma;iv sur6 pangarnyr5 ygy.yxagan sbas6 ki a-arganyr yv hantyr2nyr5 oronk nayv arovysdi sdy.6 /acor/ov;ivnnyr yn5 isg nranx ar2anacrov;ivnnyru garyvor sgzpna.pivrnyr yn -ovminaha6 3ov;yan yv ,r]aga3 yrgrnyri ha3 hama3nknyri badmov;yan1 Ha3 srpangar[ov;yan yv unt6 hanrabes ygy.yxagan arovys6 di badmov;yan ovsovmnasir6 man hamar a-an2nagi garyvo6 rov;ivn ovnyn -ovminaha3 ygy6 .yxinyri Avac qorannyri igo6 nosdasnyru1 Ha3 ygy.yxinyrin o[ pnoro, igonosdasi Derovnagan bad6 gyra,aru a3s ygy.yxinyrovm sdy./ovyl e ha3gagan ojavor6 mamp yv badgyracragan avan6 to3;ow1 Igonosdasnyru ;eyv badgyrovm yn Dn0rinagan trovacnyru yv Diro] [ar[a6 ranknyru5 -ovminaha3ox ygy.y6 xinyrovm5 saga3n5 a] yv 2aq go.myri yzra3in badgyrnyru azca3in ;ymanyrow yn5 oronk badgyrovm yn 3adgabes S7 Cricor Lovsavor[in orbes ha6 makrisdoneagan srpi yv Srpox :arcman[ax1 _ovminaha3 ;ymi azca3in a-a]nortarani ;ancaranovm1 Yrgrort a,qarhamardi t=ova6 rin ,r]anovm` 1942;7 a3n ga6 -ovxovyl e #owse’ yv Wigdoria Dovdyannyri noviradovov;yamp yv grovm e my/anovn pary6 rarnyri anovnu1 A3s ;anca6 rann5 isgabes5 ha3 ygy.yxa6 gan arovysdi mi manragyrdu garyli e hamaryl5 ovr nyrga6 3axova/ yn ha3 hocyvor m,a6 go3;i cry;e polor pnacava-ny6 ri cor/yru1 Wyr]innyrs arda6 3a3dov;ivnn yn -ovminaha3 ygy6 .yxagan pazmataryan gyanki yv pa=anvovm yn yryk qmpi7 a7 _ovminia3ovm ha3 war6 bydnyri go.mix badrasdu6 va/5 oronk ovnyn nayv ha3yren noviradovagan yv badrasd6 man ar2anacrov;ivnnyr1 p7 Pyrova/ yn aryvmdaha3 mi]awa3rix a3sdy. ca.;a/ ha3yri go.mix1 c7 Noviradovov;ivnnyr` a3ly6 va3l yrgrnyrix yv5 3adgabes5 Aryvylyan Yvroba3i ha3gagan ygy.yxinyrix pyrova/1 _ovminia3i ha3ox ;ymi ygy6 .yxagan ov m,agov;a3in =a6 -ancov;ivnu ovni hydyvyal harsdov;ivnnyru` A7 Ha3gagan Wankyr yv Ygy.yxinyr5 _ovmi6 nagan jardarabydov;yan ha3gagan aztyxov;ivnu5 orm6 nangar[ov;ivn5 wimagan ar6 2anacrov;ivnnyr yv dabana6 karyr5 2y-acra3in havaka/ov yv gontagnyr5 hnadib crkyr5 ygy.yxagan srpangarnyr5 300 darova3 harovsd azca3in ar6 qiv ha3gagan corcyri hava6 ka/ov5 gniknyr yv zinan,an6 nyr5 #agop Sirovnov arqivu5 /isa6araro.agan ygy.yxagan a-arganyr` zcysdnyr5 sa.a6 vardnyr yv wagasnyri hava6 ka/ov5 waraco3rnyr5 ar/a;6 ya3 iryr yv abask1 A-a]nortaranovm bahovo. <ar7 e] !%
 13. 13. LUNDI 13 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 13, 2014 • ABAKA • 13 8Anwyr]aged zro3x myr craganov;yan yraqdavornyrovn hyd (Hy.inag` Makrovhi B7 #agopyan) Gr;z^ Au;tis :a'ouy;an Makrovhi B7 #agopyanu myr cracidovhinyrovn o[6sdovar ho3lin me] ir ar=anavor dy.u gu crave1 An lracro.ovhi e yv mia=amanag sdy./acor/ cro.1 8Marmara9 0ra;yr;in qmpacrov;yan me]5 Makrovhi B7 #agopyanu` qmpacrabyd _ober Haddejyani a] pa6 zovgn e1 <norhiv qmpacradan me] ir nyrga3ov;yann e5 or _ober Haddejyanu inkn ir an2in iravovnk govda3 yrpymn 0ryrow paxaga3ylov qmpacra6 dovnen5 a3labes` an bidi [garynar o[ mia3n paxaga3il5 a3l no3nisg qmpacrabydi ir a;o-en wyr gynalov1 Makrovhi B7 #agopyani a3s nor hadoru harxazro3xnyrov havaka/o3 mun e1 Harxazro3x6 nyru garyvor yn a3n a-ovmow5 or hasaragov;yan la3n qavy6 rovn gu /an0;axnyn an2na6 vorov;ivnnyrov an2n ov cor/u5 oronk5 a3labes5 a3tkan m0den /an0; bidi [ulla3in hasara6 gov;yan1 Yv a3s a-n[ov;yamp5 zrov6 xawarin ov..a/ harxovmnyru bidi ullan a3nbisik5 or anonx drova/ badasqannyru lo3s s’-yn harxa’or2ovo. an2navorov;ivnnyrovn gyankin ov cor/ovneov;yan wra31 A3s a-ovmow5 Makrovhi B7 #agopyani harxovmnyru a3n6 bisi warbydov;yamp mu pa6 na2yvova/ yn5 or harxa’or6 2ovo. an2navorov;ivnnyru` irynx angy./ badasqannyrow5 o4[ mia3n hasaragov;yan gu /a6 n0;axnyn irynx an2n ov cor6 /ovneov;ivnu5 a3lyv 8sdibova/9 g4ullan panalov irynx nyra,6 qarhu polorin a-]yv1 Harxazro3x waro. an2yr gan5 oronk irynx ga.abaryal harxovmnyrovn orbes badas6 qan sdaxa/ q0skyru 2a36 nacir mykyna3i mu wra3 ar6 2anacrylow5 zanonk gu hra6 daragyn a-anx qmpacrov6 ;yan5 gam i hargin5 mygna6 panov;yan5 yv gu gar/yn5 ;e harxazro3x gadaryxin1 Min[6 ty- Makrovhi B7 #agopyani harxovmnyru mda/ova/ yv hmd06 ren badrasdova/ yn1 Mak6 rovhi B7 #agopyani harxa6 zro3xnyru a3nbes jardar0ren pana2yvova/ yn5 or gar/ek ir yv zrovxagxin mi]yv yrgq06 sov;ivn mun e5 or dy.i g4ovny6 na35 yv o4[ ;e ink mia3n har6 xovmnyr g4ov..e yv timaxinu gu badasqane iryn barzabes1 Makrovhi B7 #agopyani a3s hadoru inknadib yv yzagi hy.inagov;ivn mun e5 ovr hy6 .inagu miag an2 mu [e5 a3l kani mu hy.inagnyr gazma/ yn a3s hadoru1 Makrovhi B7 #agopyani harxazro3xnyru undryal harxovmnyrow e5 or gu gadarovin yv anonx drova/ badasqannyren garyli e has6 gunal yn;aga3in ngaraciru5 pnavorov;ivnu5 hagovmnyru5 manavant or harxov’or2ovo. an2yru cro.nyr ullalow5 Mak6 rovhi B7 #agopyani harxovm6 nyrovn ,norhiv5 un;yrxo.u gu /an0;ana3 anonx cragan6 sdy./acor/agan gyankin1 Makrovhi B7 #agopyani a3s hadorin me] dy. cda/ yn ov;u an2yr7 ov;u is;anbovlaha3 cro.nyr5 oronxme omank ,ad /an0; cracednyr yn5 min[ omank` ki[ /an0;7 ce; myzi hamar777 an/an0;5 oronx hyd /an0;axank ,norhiv Makrovhi B7 #agopyani a3s ivra3adovg cor/in5 orovn 3a-a]apanu cra/ e hanra/an0; cro. _o6 ber Haddejyanu5 or ,ad ji,t pnoro,ovmow mu5 govda3 cracidovhiin cor/in cna6 hadovmu5 yrp gu cre7 Mak6 rovhi B7 #agopyan craga6 nacidov;yan ov azcacrov;yan marzyre nyrs ancin /a-a3ov6 ;ivn mu madovxa/ e barzabes a3s hy.inagnyru q0syxnylow91 Isg inku` hy.inagu5 ir a3s skan[yli a,qadov;yan /novn6 tin a-n[ov;yamp5 ir badja6 -apanov;ivnu govda35 ;e in[o|v 2y-narga/ e ir a3s harxa6 zro3xnyru meg yv miag hadori mu me] havakylow hanrov;yan nyrga3axnylov7 8Harxazro3xny6 rov ca.a’aru /nav im me]5 yrp srdi jmlovmow antra6 tar2a3 or is;anbovlaha3 HA#ACIR myr nyrga3 craced6 nyru5 oronk paxi megen5 cryx polorn al hasagagix yn ira6 rov5 yv polorn al myr My6 /askan[i cor/a/ov;yan5 /a.g6 man5 bahbanov;yan yv ‘a-a6 panov;yan /a-a3a/ yv /a-a6 3o. ovqdyal zinovornyr yn5 t=paqdapar bidi [ovnynan a3lyvs irynx 3a]ortnyru myr iraganov;yan me]1 <ad dqovr hasdadovm mun e a3s5 yv sa6 ga3n` La’alisyan J,mardov6 ;ivn91 Mynk yvs gu mianank Makrovhi B7 #agopyanin` ir a3s ,ad dqovr yv ,ad al xavali hasadadovmin5 orow6 hydyv5 t=paqdapar5 caxo.in dy.u ygo. [ga3 a3lyvs1 Yv asiga 3o-ydysov;ivn [e5 a3l` o.pyrcagan0ren iradysov;ivn1 Yrani4 ;e a3tbes [ullar yv mynk sqala/ ulla3ink1 In[bes wyryv usink5 ,adyr gadara/ yn harxazro3xnyr5 me]n ullalow nayv a3s do.yrovn hy.inagu5 saga3n5 Makrovhi B7 #agopyani harxazro3xnyru irynx pno3;ow g4a-an2nanan5 orowhydyv5 an ir tibovg har6 xovmnyrow5 gu barze o[4 mia3n yn;aganyrovn eov;ivnu5 a3lyv` anonx =amanaga,r]anu1 Har6 xazro3xu cragan ivra3adovg sy- mun e ir dysagin me]5 anzovcagan sy- mu5 orovn me] 3a3dnova/ wga3ov;ivnnyrovn ar2anacri[ badmapann e Makrovhi B7 #agopyanu5 orovn harxovmnyrovn j,mardaxi0ren cragan oragow5 gu sahmanovi a3t ov;u cracednyrovn cragan jagadaciru1 Makrovhi B7 #agopyani harxovmnyru a3nkan jardar06 ren darazova/ yn5 or yn;a6 ganyru gar/ek sdibova/ g4ul6 lan 3a3dnylov irynx gar/iknyrn ov ca.a’arnyru5 tado.ov6 ;ivnnyrn ov tido.ov;ivnnyru5 zors a3labes ;yryvs bidi [ovzein arda3a3dyl gam bidi t=ovarana3in arda3a3dylov1 Makrovhi B7 #agopyanu a3s hadoru cragan hanracida6 rani mu pno3;u ovni5 orowhydyv hon ,0,a’ova/ yn o4[ mia3n dovyal cracednyrovn gyankn ov cragan wasdagu5 a3lyv cra6 gan zanazan ov zarmanazan harxyr1 Makrovhi B7 #agop6 yani harxovmnyren paxa3a3d e5 or an ka]a/an0; e ir 8hy6 ros9nyrovn gynsacragan man6 ramasnov;ivnnyrovn5 yv usd a3nm5 hancaman0ren pana2y6 va/ e ir harxovmnyru5 pan mu` or ,ad garyvor e zrovxawari mu hamar5 orbeszi garyna3 <ar7 e] !$ Bydov;ivn mu in[o|v gu waqna3 ir ;a’ovnyrov ar2anacrov;ivnnyren 8Marmara9 g4ar2acance E0mer :an6 syl6i 8:araf9i me] sdoracra/ meg 30t6 va/in5 ovr harx drova/ e ;e Bydov;ivn mu in[o|v arty0k gu waqna3 ;a’ovnyrov (galova/a;ov.;yrov) ir ar2anacrov;ivn6 nyren5 hrahancylow ;e ca.dni bahovin a3t ar2anacrov;ivnnyru5 oronk bydagan abahowov;yan hamar himnagan garyvo6 rov;ivn gu nyrga3axnyn1 #0tova/aciru gu 3i,e 11 dari a-a] mi kani ungyrnyrow :a’ov6Cadas;r0 (unth7 Dn0renov;yan arqivi ar2anacrov;ivnnyru) 0smanyrene ;rkyreni wyra/ylov a,qa6 dov;yan a-;iv ,arovnag tidyl drova/ ov,atrov;yan5 or a3t ar2anacrov;ivnnyru bydagan ca.dnik ein1 Ink5 orbes 21 darygan badmapan mu5 harx govdar ;e bydov;ivnu in[o|v a3skan ca.dni gu baher #o3nyrov yv Ha3yrov lkyal galova/nyrov ;a’ovnyrov ar2anac6 rov;ivnnyru5 hrahancylow or 6 )cosdos 1924-en a-a]ovan ,r]annyrov ar2anac6 rov;ivnnyrov masin oryve ‘asda;ov.; tovrs [hanovi1 Avyli wyr] e or bidi sorwer ;e Bydov;yan waqu himnova/ e m0davorabes harivr dari a-a]ovan badaharnyrovn wra35 yrp )smanyan bydov;yan harus6 dov;ivnu my/ masamp gu cdnover o[6islam6 nyrov 2y-kin me]1 A3s wiravoranken a-a]nortovylow I;;ihadagannyru oro6 ,yxin me]dy.en wyrxnyl o[6islam darru ov sdy./yl :ovrk5 ka.kyni ov my/aharovsd tasagarc mu1 A3sbes e or 1915-i bada6 harnyrov hydyvankow agama3 irynx yrgren hy-axa/5 gam my-a/5 gam sbannova/ meg milion Ha3yrov ,ar=ovn gam an,ar= ha6 rusdov;ivnnyru zanazan iravagan mi6 ]oxnyrow ‘oqanxovyxan Mahmydagan :ovrkyrov1 :e bydov;ivnu in[o|v gu waqna3 ;a6 ’ovnyrov ar2anacrov;ivnnyren5 badas6 qanu hydyvyaln e7 8Mynk ;a’ovnyrov ar2anacrov;ivnnyren [e4 or gu waqnank5 a3l gu waqnank orow6 hydyv ka]ov;ivnu [ovnink yrys a- yrys calov myr harivr darovan my.kyrovn hyd1 Ma.;yli e or 0r mu 3a]o.ink yrys ay r y s c a l ov pol orin /a n0 ; a 3s 8 c a .d 6 nik9in hyd yv ‘rgovink harivr darovan myr ;a’ovnyren yv waqyren91 ARA# GARMIRYAN
 14. 14. 14 • ABAKA • LUNDI 13 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 13, 2014 8Anwyr]aged zro3x777 <ar7 e] 136en anonxme ka.yl a3n5 in[ or ink gu sbase5 or anonk dan irynx badasqannyrovn me]1 Hadorin ov;u zrovxagixnyrn yn Mak6 rovhi B7 #agopyani` _ober Haddejyanu5 Wart <igahyru5 Aram Cambovryanu5 Garbis Movradyanu5 Icna Saruaslanu5 Arman Wartanyanu5 Zaryh Qraqovnin yv Ara Garmiryanu5 oronx me]en amynayri6 dasartn e Icna Saruaslanu5 min[ mivs6 nyru gdra/ anxa/ yn ov;sovni sahmanu1 My/abes ,ahygan a,qadank mun e a3s5 zor gadara/ e Makrovhi B7 #a6 gopyanu` ov;u is;anbovlaha3 cracednyrov an2n ov irynx cor/ovneov;ivnu ‘rgylow mo6 -axov;yan wihin me] ;a.ovylov sba-na6 liken yv 3an2na/ e zanonk anmahov;yan covrcovrankin1 Bedk e adynin ,norhavoryl Cryx` ARA# GARMIRYAN Cidym or garyvor ;yrov;ivn mu ovnim1 A-hasarag lracirnyrov5 pa3x i masna6 vori 8Marmara9i me] 3angar/ tems yllo. lovre mu aztova/` inknyg ‘a’ak mu g4ov6 nynam antrata-nalov yv cohovnagov;ivns 3a3dnylow ,norhavorylov sdoracrov;yan deru5 or a-hasarag m0dig gam hy-avor parygam mu g4ulla31 Yrp m0dig usym` a3t megu myr Mon;reali Bolsaha3 Miov;ynen gam yrpymn al 8Horizon9 gam 8Abaca39 ,apa;a;yr;i /an0; cro.nyren min e1 Isg hy-avor y;e usym5 AG)S6en Sarcis Syrowpyan5 Pacrad Es;ovkyan gam _ober Co’;a,7 pa3x i masnavori 8Mar6 mara9en e1 Y;e cro.in anovnu [ga35 Makrovhi B7 #agopyani masin gu qor6 him7 Min[ a-hasarag im ,ad siryli yv ar=ekavor ungyrs _7 H7 e or g4ylle im tem1 A3o45 3angar/agan ‘a’ak mu gu zcam anmi]abes cryl yv ,norhavorylov7 pa3x 8Movsan Lyran $) 0ryru777 <ar7 e] 116en abrylov arovysdu5 3a.;anagnyr yv bar6 dov;ivnnyr5 3o3syr yv 3ovsalkovmnyr5 xa6 sovmnyr yv ha,dov;ivnnyr5 polorn al arac g4anxnin1 Meg 0ru` darinyr yn5 meg ci6 ,yru` 3avidynaganov;ivn1 I|n[bes g4ulla3 or Franx Wyrfel /an0; er hrgizovm (holokos;) pa-in imasdin yv mykanizmin` O.]agizovmen a-a]1 Arovys6 dacedi naqazcaxo|vm ;e badmagan 3ov,` megu gabova/ mivsin1 Saga3n5 mynk gu sqalink yrp pa.6 tadov;yan tnynk yrgov tebkyru1 <ad barzovnag bidi ;over1 :alaa; yv En6 wer g4ovzein lov/yl ha3yru 0smanyan ga3s6 rov;yan me]5 min[ty- Hi;ler oro,a/ er ]n]yl yrgracovnti min[yv wyr]in Hryan1 Yv dagavin5 :ovrk zinovornyru [ovnein cyrman sbanyrov m,ago3;u1 Ha3asdani me] gadarova/ wa3ryni ]arti` a-a]in xy.asbanov;ivnu 20-rt tarovn (untc/7 :arcmani[en), yv “olonio3 mahovan cor6 /arannyrovn mi]yv ga3 darpyrov;ivn mu` o[ ;e [a’i5 a3l` eov;yan1 Arty0k anonk irarov gabova/ yn darpy|r gyrbow5 ;e o[` 3i,adagov;yamp1 #sdag e or 3i,adagov;ivnn e or g4agnargovi a3s webow1 Ba,arova/ ha3yru mahovune [e or gu sosga3in5 a3l mo-a6 xovme1 Irynx an2nazohov;ivnu i zo|vr darik yv wada-o.] wijag j,crid arcylknyr ullalow gu dgaranam yv a,6 qo3=s gu gorsovi1 Mia3n ;e 3adgan,agan wijag mu 3a3d6 nuvyxav wyr]yrs7 gu sbasei yv 3o3s ovnei or 8Bdo3d mu Ha3ox lyzovi pa-aranin me]9 ,arkin nor meg hadoru bidi sdanam7 [e| or a3t ,arkin 350rt ;ivn al hradaragova/ er1 Pa3x aha 8Lo3s9 pa6 -in 3adgaxova/ ‘a3l’lovn 30tova/nyrovn untme]en tems ylan 8Lovsavori[9in lovsa6 jajan[ ;ivyru1 Avylin` gar/ys ;e dy6 .ygov;yan mun al hantibyxa3 or 8#ov6 ,adydr9 gu polorer nor darytar2 mu1 {ym cidyr ;e ys xanxa|- [cid6 xo.nyrovn5 ;e a-hasarag S7 Cricor Lov6 savori[in badmov;yan usd ar=anvo3n /an0; [y.o. my/amasnov;yan gu badga6 nim1 Sa oro, e or 27, 28, 29 yv 30 )cos6 dosi #ov,adydri ;ivyru gartalow ,ad pan sorwyxa3 yv liagadar cohaxovm cda31 Dy.ygaxa3 manramasnov;ivnnyrov yv inkzinks 3anxavor zcaxi a3skan ov, dy6 .ygaxa/ ullalow anonx1 Orka|n ki[ pan cidei a3t niv;in ,ovr]5 in[ka4n hyda6 kurkragan5 nay4v garyvor1 _7H7 cri[en sorwyxa3 Cricorin kris6 doneov;ivnu untovnylovn yv a3s ararkin hydyvankow gra/ [ar[aranknyrovn bad6 mov;yan5 nayv a3t a-;iv badaha/ ir iryra3a]ort hra,knyrovn masin5 oronx ,norhiv gu ‘rgover mahen5 aba Qor Wi6 raben yv aba g4a-o.]axner Drtad :a6 cavoru5 or ir dan]anax badja- y.a/ er1 :acavorn al tar2i govcar yv g4un6 tovne krisdoneov;ivnu1 Cricor g4ullar Sovrp Cricor Lovsavori[ yv hama3n Ha3asdan gu ta-nar Krisdonya3 yv Lovsavor[agan1 In[bes _7 H7 gu havas6 diaxne iravamp5 Holiwovdyan badmov6 ;ivn mun e or pymatrova/ e1 <norhagalov;ivn im ar=anavor paryga6 mis5 or ir hmovd cr[i ,norhiv sorwyxovx in/i cidylik5 zors bedk ei diranal krisdonya3 go[ovmin wa3ylov[ gyrbow1 Ov..agi lovsavorovyxa3 Cricor Lovsavo6 ri[i badmov;yamp1 21 Sybdympyr 2013 Mon;real bidi wadnover1 A3s e dacnabyxovxi[ harxu5 or gu hala/e anonx Nor Syrovn6 tu1 Anonxme omank5 hargatrylov hamar ;rkagan ga-awarov;ivnu` 3an2na-ov ullalov anxyalin ngadmamp5 gu timyn p-nov;yan1 Xavali ka.akaganov;ivn mu5 oru mia3n wnas gu badja-e irynx tadin1 Ahapyg[ov;ivnu garyli [e ar6 taraxnyl1 Saga3n5 irynk5 :ovrkyru bedk er or hasgna3in ha3yrov mormokn ov xasov6 mu5 oronx 3i,adagov;yan iravovnkn isg g4ovranan1 In[o|v garyli bidi [ulla3 ha6 vakovil =o.owi mu yrgov go.myrov masnag6 xov;yamp 8dialog9i panagxov;yan mu sgizpu tnylov1 A3s0rovan :ovrkyru ba6 dasqanadov [yn arivnali tebkyrovn oronk badaha/ yn harivr dari a-a]5 saga3n anonk badasqanadov yn irynx a3=mov gyxova/kin hamar no3n a3t tebky6 rovn ngadmamp1 Ji,t asor hamar e or Franx Wyrfeli a3s my/ webu5 orovn wyrahradaragov6 ;ivnu mynk g4o.]ovnynk5 grna3 0cdagar ullal IRYNX yv myzi poloris` ocygo[man hz0r hraver mu ullalovn1 An myzi gu pana3 tebi w,dagxov;ivn5 yv gam al5 a3t megu myzme gaqyal e` tebi #O#S|1 ?an0;76 Wyri crov;ivnnyru5 paxi qoracri paxadro.aganen5 dbova/ yn :MM6i <irag Amsacri ABRIL 1988 hamarow1 Adrbe3jani po.oku` Maksa3in Miov;yan Ha3asdani antamagxov;yan Adrbe3jan ba,d0nagan po.ok 3a3d6 na/ e Maksa3in Miov;yan Ha3asdani antamagxov;yan tem` bntylow5 ;e a3t antamagxov;ivnu dy.i bedk e ovnyna3 mia3n 8adrbe3janagan cravyal da6 ra/knyren9 Ha3asdani ov=yrov hy-a6 xovmen yv Adrbe3jani dara/ka3in ampo.]aganov;yan wyragancnovmen ydk1 8:rynd9 lradovagan cor/agalov6 ;yan hyd zro3xin un;axkin5 Adrbe36 jani naqacahi war[agazmi hasa6 ragagan6ka.akagan harxyrov pa=ini wari[ Ali Hasanow avylxovxa/ e5 ;e 8ipryv Ly-na3in >arapa.u yv anor 3aragix y0;u ,r]annyru p-nacrava/ yrgir5 Ha3asdani movdku oryve miov6 ;ivn gam miavorovm gu hagase mi]az6 ca3in iravovnkin91 Haga-ag baraca3in5 usd Hasa6 nowi` oryve miov;yan antamagxylov bahovn5 8Ha3asdani dara/ku yv sahmannyru bidi hagatrovin mi]az6 ca3in 0renknyrovn5 isg antamagxov6 ;ivnu bidi hantisana3 Adrbe3jani dara/ka3in ampo.]aganov;yan qaq6 dovm91 8A3t bydov;ivnu bedk e ga4m ba,6 d0nabes jan[na3 cravyal dara/kny6 rovn ngadmamp 3avagnov;ivnnyru yv anonx ga-o3xnyru5 ga4m al bedk e wyratar2ne a3t ho.yru yv MAGi go.me hasdadova/ dara/knyrow ta-na3 miov;ivnnyrov antam95 3a3darara/ e Hasanow1 Az;l;zhq www.tekeyanmontreal.org JMM-i ];®narkn;r% lousankarn;rou alpom% atararoujiunn;r ªApagaº ,abajaj;rji ambo[= h=;re
 15. 15. LUNDI 13 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 13, 2014 • ABAKA • 15 Gyndron` novirova/777 <ar7 e] 126en ;ymi arqivu garyvoraco3n agzpna.pivr e -ovminaha3ov6 ;yan wyr]in yrgov6yryk harivr darinyri badmov;yan1 A3s6 dy. bahovo. /qagan madyan6 nyru wijagacragan dy.y6 gov;ivnnyr yn dalis _ovminia3i darpyr ka.aknyrovm ha3yri ;ovi5 dy.i ha3gagan has6 dadov;ivnnyri yv gazmagyr6 bov;ivnnyri5 pnag[ov;yan ta6 sa3in gazmi yv zpa.ova/ov6 ;yan masin1 _ovminia3i ha3ox ;ymin gix 8Aryvylyan Yvroba3i ha3gagan hama3nknyri ovsovmnasirman gyndroni9 sdy./ovmu ba3mana6 vorova/ e nayv a3n hanca6 mankow5 or a3=m isg ;ymi ov=yrow yv mi]oxnyrow ovsovm6 nasirov;ivnnyr yn iraganax6 vovm mi kani ov..ov;ivnnyrow1 Ha3asdanix yga/ arovysda6 pannyru ovsovmnasirovm5 kar6 dacrovm yv ngaracrovm yn ;ymi ;ancaranovm yv ygy.yxinyrovm bahovo. ygy.yxagan sbaskn ov hantyr2nyru5 cy.angarnyrn ov corcyru1 Mynk m,agyl ynk arqivu5 yv a3=m 2y-namovq ynk y.yl 2y6 -acraxovxagi gazmmanu yv wimacryri wyra/nmann ov hra6 daragov;yanu1 Anhra=y,d e n,yl5 or ira6 ganaxovo. a3s a,qadanknyru ovnyn o[ mia3n cidagan5 a3lyv hocyvor azca3in ar=ek5 kani or -ovminaha3yru ,arovnag 3i,ovm yn5 or irynk gro.n yn aniagan agovnknyr ovnyxo. anxyali ‘a-avor mi =a-an6 cov;yan1 Anyxinyri syrovntnyr linylu Yvroba3i ha3ov;yan hamar taryr ,arovnag tar2yl e mi ivr0rinag azca3in inknaci6 dagxov;ivn1 Anii avyragnyri ‘oqaren ir himna/ ca.;a6 wa3ryrovm Anii ocy.ynov;yan gyrbaru wa- bahylu5 mi 0r a3n wyrsdin Pacradovnyax ‘a-ki yrpymni ma3raka.ak ‘oqatrylu wyra/vovm e azca6 3in abryxno. ca.a’ari1 #i,yal yrgrnyri ha3ov;ivnu iryn hamarylow anyxinyri =a6 -ancnyr avantapar gazmyl e nyrkin havakagan mi ampo.6 ]ov;ivn yv a3s yrgrnyri ha3 hama3nknyri badmov;ivnn ov avantov;ivnnyru syrd0ren gab6 va/ yn irar oronxovm gyndro6 nagan tirk e cravovm Sov[a6 wa3i Hajgadaru1 A3sdy. amen dari Diram0r Wyra’oqman d0nin gadarovo. ovqdacnaxov;yanu ovqdi yn calis a,qarhi darpyr go.my6 rovm cdnovo. -ovminaha3yru1 Ylnylow a3s iro.ov;ivnix Hajgadari hincharivramyagi 0ryrin anxyal dari` 2012;7 yridasartagan mi ovqdac6 naxov;ivn gazmagyrbyxink5 orin masnagxyxin mi ,ark yrgrnyri ha3gagan hama3nk6 nyri yridasartnyru1 Nman ovqdacnaxov;ivnu garo. ynk tar2nyl avantagan` _ovsas6 dani5 Ovkraina3i5 Moldo6 wa3i5 Lyhasdani5 Hovngaria3i ov _ovminia3i ha3 hama3nknyri yridasartnyri masnagxov6 ;yamp5 garcaq0s ovnynalow Anin5 orbes azca3in inknov6 ;yan armadnyru dano. ja6 nabarh yv Sov[awan5 orbes azca3in yv hocyvor inknov;yan dy.a3in mi qorhrtani, Aryvyl6 yan Yvroba3ovm1 Teb aniagan ov azca3in6 ygy.yxagan taravor 3i,adag6 nyrow 0/ovn Sov[awa gaz6 magyrbovylik nman ovqdac6 naxov;ivnu azca3in6hocyvor hamaqmpman mi hra,ali mi]ox gu lini irar gix a3s yrgrnyri yridasartnyri hamar5 mia6 =amanag a-i; ta-nalow meg ancam yvs 3i,yxnylov yvroba6 gan jardarabydov;yan ov arovysdi wra3 aniagan avant6 nyri a3n aztyxov;yan masin5 oronk a3nkan himnavorova/ 2yvow xo3x e dovyl Hozyf Sdur6 =icowsgin1 Myr go.mix sdy./ovo. a3s gyndronu giraganaxni hydyv6 yal cor/a-o3;nyru7 A7 Hamabadasqan m,ag6 man5 ovsovmnasirman yn;argyl yv cidagan ,r]ana-ov;yan me] tnyl _ovminia3i ha3ox ;ymi dn0rinov;yan nyrko35 in[bes nayv _ovminia3i ha3gagan yv -ovmin darpyr hasdadov;ivn6 nyrovm cdnovo. ha3gagan ar6 vysdi cor/yru1 P7 Havakyl yv hamagarcyl Aryvylyan Yvroba3i ha3 ha6 ma3nknyrin wyrapyrovo. Hra6 daragov;ivnnyru yv gadarovy6 lik ovsovmnasirov;ivnnyru1 C7 Zpa.ovyl nayv Ani yv Yvroba ‘oqa-n[agxov;ivnnyri ovsovmnasirmamp5 a-ga3 hyda6 z0dov;ivnnyri yv gadarovylik a,qadanknyri mi]oxow wyr hanylow Ma3r Yrgri avantnyri ‘oqanxovmu yv gynsovnag bah6 banovmu Yvroba3i ha3gagan hama3nknyrovm1 Be3rov;i Harava3in arovar2annyru777 <ar7 e] 16en Lipananyan panagin hramanadarov;yan hrabaraga/ ha6 .ortacrov;yan hama2a3n5 sgzpnagan hydaknnov;yan ipryv ar6 tivnk i 3a3d yga/ e5 or ba3;a/ inkna,ar=u gu grer 20 kilo6 gram ba3;ovxig niv;1 Ba3;ovmin a-a]in wa3rgyannyren isg Huzballa3i m0dig a.pivrnyr hyrkyxin badasqanadov an2navorov;ivn mu ;iraq tar2nylov havanaganov;ivnu` hasdadylow5 or ahapyg[ov;ivnu harova/a/ e ka.aka3innyrow pnagova/ qa.a. ,r]an mu1 MAHAZT S)FI LAZARIDIS6:AKESYAN (?NYAL` 1928 YCIBDOS) Srdi ta-n gsgi/ow gu cov=ynk myr siryxyal kro] yv harazadin` S0fi Lazaridis6:akesyani mahu5 or ba6 dahyxav Florida3i 8Holy Cross9 hivantanoxin me] Ovrpa;5 27 Tygdympyr 2013, 3yd yrgaradyv hivantov;yan1 #ov.argavorov;yan araro.ov;ivnu dy.i ovnyxav Yryk6 ,ap;i57 #ovnovar 20145 ges0rovan =amu 12:00in (Forest Lawn North-Funeral Home) cyryzmanadan madran me]` orovn 3a6 ]ortyx ;a.man garcu1 Scagirnyru` Y.pa3ru` +an0 Lazaridis M0r y.p0r tovsdru` S0na yv _0ber Kolkajyan yv zavagovnk (Kalifornia) M0r y.p0r zavagu` Avydis yv Hyrmin Emilyan yv zavagovnk ( Avsdralia) Yv hama3n Lazaridis5 :akesyan5 Emilyan5 Kolkajyan5 Demirjyan5 :orikyan5 :yrzyan5 Wartanyan5 Bykiaryan5 Sahagyan yv Bala3yan undaniknyrn ov harazadnyru1 :ovrkio3 ga-awarov;ivnu 350 osdiganagan sbanyr cor/e ar2agyx :ovrkio3 ga-awarov;ivnu 7 #ovnovar 2014-in5 350 osdigana6 gan sbanyr cor/e ar2aga/ e1 N,ynk5 or a3s masin dy.ygov;ivn ‘oqanxa/ e 8A7 Ef7 “e79 lradovagan cor/agalov;ivnu orovn havasdmamp6 osdigannyrovn cor/e ar2agovilu gab ovni wyr]yrs :ovrkio3 me] 3a3dni tar2a/ ga,a-agyrov;yan1 Sovrio3 kimiagan zenkyrov ardahanovmu sgizp a-av Usd _o3;urz lradovagan cor/agalov;yan` Sovrio3 war6 [agarci ovnyxa/ kimiagan zenkyrov a-a]in pa=ni ardaha6 novmu sgizp a-a/ e La;akio3 navahancisden1 Wribag Myr Tygdympyr 23-30, 2013-i hamarin 5-rt e]in wra3 ]ov6 ;agahar Novne Mylikyani lovsangaru a-nova/ e wasdaga6 vor lracro.6lovsangari[ Herri Kovndakjyani go.me1 Gu xavink wribovmin hamar1 Tebkin wa3ru ‘ov;axin panagn ov nyrkin abahowov;yan ov=yru5 oronk ,r]a’agyxin ,r]anu yv ka.akaxinyren ba6 han]yxin ov..ovil irynx pnagarannyru1 Avyli ov,5 abahowagan a.pivrnyr hasdadyxin5 or ba3;ovmu an2nasbanagan cor/o.ov;ivn e` ngadi ovnynalow5 or ba3;ovmin jn,ovmen cor/o.ov;ivnu gadaro.in marminu pzgdova/ er1 Hanrabydov;yan naqacah z0r7 Mi,yl Sle3man qsdiv ta6 dabardyx Harava3in arovar2annyru ;iraq tar2ovxa/ ba3;ovmu` ,y,dylow5 or Hary; Hure3ku harova/o. ahapyg[ov;ivnu no3n ararkn e5 or gu harova/e lipananyan polor ,r]annyru yv mah ov ojir gu dara/e amenovryk1
 16. 16. 16 • ABAKA • LUNDI 13 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 13, 2014 Ha3asdani yv Yvromiov;yan mi]yv www.azg.am tivraxova/ e wiza3i trov;ivnu A|Z:L:ZHQ kaqh=e :A>MANAGAN SBASARGOV:IVN Funéraille Traditionnel Monument Pré-arrangement 5180, rue Salaberry Montréal, Québec H4J 1J3 Tél. : 514 331-0400 www.komitas.ca #ovnovar 1-en ov=i me] mda/ e Yvrobagan miov;yan yv Ha3asdani Hanrabydov;yan mi]yv wizanyrov dramatrovmu tivraxnylov masin ha6 ma2a3naciru1 Cyrmanio3 tysbanov;ivnu hrabaraga/ e irynx tysbanov;ivn timo.nyrov hamar amyna6 garyvor ‘o’oqov;ivnnyru1 Wiza3i wjaru 60 yvro3en novaza/ e hasnylow 35 y v r o 3 i (w j a r o v m u b e d k e g a d a r o v i t y s 6 banov;ynen nyrs dovyal bahovn cor/o. yvro3i ar=ekin hama2a3n HH tramow)1 Anor zovcun;ax timo.nyrov hydyvyal pnaca6 va-nyru liowin g4azadin wiza3i wjaren` tbro6 xagannyru5 ovsano.nyru yv ov.ygxo. ovsovxi[6 nyru5 oronk gu jamportyn ovsman gam gr;agan ‘oqanagman /racirnyrov /iren nyrs 6 ,yngyn6 yan hama2a3nacri antam bydov;ivnnyren nyrs 0rinagan gyrbow pnago. HH ka.akaxinyrov gam Yvrobagan miov;yan ka.akaxinyrov myr2avor azcagannyru (amovsin5 gin5 yryqa35 /no.5 dadig5 babig5 ;o-nig) 6 ;o,aga-ov6 nyru 6 12 daryganen war darik ovnyxo. yryqanyru 6 ba,d0nagan badoviragov;ivnny6 rov antamnyru yv cor/nagan nbadagnyrow jamporto. HH Sahmanatragan yv Wj-apyg tadarannyrov tadavornyru 6 lracro.nyru yv anonx ov.ygxo. an2nagazmu 6 mi]azca3in marzagan naqa2y-nov;ivnnyrov masnagixnyru y v a n o n x o v . y g x o . a n 2 n a g a z m u (m a r z i [ n y r 5 p=i,gnyr yv a3ln) 6 ka.akaxiagan hasara6 gov;yan nyrga3axovxi[nyru5 oronk gu jamportyn ardyrgri me] cor/o. ha3gagan hanra3in ,ah hydabnto. o[ a-yvdra3in gazmagyrbov;ivn6 nyrov hraverow 6 cidov;yan5 gr;ov;yan5 arovysdi yv m,ago3;i pnacava-nyren nyrs ‘o6 qanagman /racirnyrov masnagixnyru 6 ha,6 mantamov;yan garc ovnyxo. an2ink yv anonx ov.ygxo.nyru1 Wiza3i timovmi hyd 3arg e nyrga3axnyl wyru n,ova/ pnacava-nyrovn badganylov wyrapyryal hamabadasqan ‘asda;ov.;yr1

×