Abaka 08 04-2013

1,137 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,137
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
595
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 08 04-2013

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ Ha3asdan6Ha3ryni 8Armen’res9 lradov cor/agalov;ivnu gu 3a3dne5 ;e tatra/ yn Yryvan 6 La;akia ;-i[knyru1 Cor/agalov;ivnu or zrovxa/ e 8Siryun E3r9 0tanava3in ungyrov;yan Yryvani crasynyagi dn0ren` Swydlana #owhan6 nisyani hyd 3a3dna/ e5 ;e ;-i[kny6 rovn ganc a-nylu gab ovni Sovrio3 me] ar2anacrova/ anabahow irawijagin hyd1 N,ynk nayv a.pivru [e 3a3dna/ ;e ;-i[knyru yrp garo. yn wyrsgsil1 LX& TARI JIU 1881 :RKOU<ABJI% 8 APRIL 2013 • VOL. XXXVI, NO 1881 • LUNDI, 8 AVRIL 2013 • MONDAY, APRIL 8, 2013 N&S&Ø&T&T& GAR:GIN B& AM:NA|N Ar]agang Â& |owfannis;ani namakin FA|OZ KAJO{IKOSI PATGAME THR |ISOUS QRISTOSU SOURB HH naqacahi mamovli /a-a3ov;ivnu bes a[ki e ungyl my/ hampyradarov6 dara/a/ e ha.ortacrov;ivn mu5 ovr ;yamp5 yv na mi,d ga-ovxo.agan e |AROUJ:AN TØNI AÂIJOW nyrga3axova/ e HH naqacahi ma6 ir ka3lyrovm5 movli kardov.ar` Armen Arzovmanyani Naqacahi` s7 ;7 Mardi 25-i na6 Sp7 E]mia/in5 Mardi 305 2013 ;7 ar2acancu 8+a-ancov;ivn9 govsag6 magovm arova/ a-a]argov;ivnu ty- #anovn H0r yv Ortvo3 yv Hocvo3n Srpo37 amen1 xov;yan a-a]nort` _affi #owhan6 ,arovnagovm e mnal ov=i me]` [na3a/ 8Zi gyans 3avidynagans yd myz Asdova/5 yv nisyani badasqan namagin1 hrabaragix hn[o. anhimn wyr]na6a3s yn gyankn5 or 3Ortin Nora yn9 (A7 #ow7 Y7 11)1 8+a-ancov;ivn9 govsagxov;yan .y6 cryri lyzovn =am a- =am novazyxnovm Siryli paryba,d =o.owovrt5 gawar _affi #owhannisyani` s7 ;7 e tra artiaganov;ivnu5 Paxovo. carnan ]yrmov;yan yv nor gyankow Mardi 26-in HH naqacah Syr= Sar6 Naqacahi hantibovmnyru gazma6lxovo. pnov;yan zar;0nki hyd myr hocinyrovm a3s0r cusyanin hasxeacrova/ namagi wy6 gyrbvovm yn wa.0r0k blanavorova/8Krisdos 3aryav9 hry,daga2a3n avydisow ;yva6 rapyryal harg e ar2anacryl yryk araro.agarcow5 ganqav amracrova//ovm yn #arov;yan d0ni 3o3sn ov qntov;ivnu` noro6 han6 camank7 =amyri yv dy.i yn ovnynovm naqaca6cylow ov z0raxnylow myz wsdahov;yan me]5 or Naqacah Syr= Sarcsyanu m,da6 hagan nsdawa3rovm18Asdova/ 3avidynagan gyank dovyx myz5 yv a3ta3n gyankn e5 or nra Ortov me] e91 A-akyali a3sq0sku wga3ovm e martgov;yan badmov;yan un;axku Arza.;an ,arvman 25-am;a ob;l;aninwyra’oqa/ iratar2ov;yan masin5 oru gadarovyx5yrp qa[ova/ yv cyryzmanovm trova/ Krisdos #a6 nouiroua‘ mi=oza®oum d;spanoujiunoumrov;ivn a-av mahovanix1 A3t bahix mahn i,qa6nov;ivn [ovni martganx wra35 my.ku kavova/ e5 M a r d 15-i n C a n a d a 3 o v m H H t y s 6mahovan ;acavorov;ivnu qordagova/1 Cyryzmanix banov;ivnovm dy.i ovnyxav mi]oxa-ovm`a3n go.m ‘rgov;ivn ov 3avidynagan gyanki lo3sn e5 novirova/ Arxaqyan ,ar=man 25-amya3or ba3/a-0ren ,o.ovm e a3s0r myr hocinyrin` noro6 3opylyanin1cylow myz myr 3o3si ov havadki me]1 Krisdosi Mi]oxa-manu nyrga3 ein tivanaced6#arov;yan havadku ov= yv z0rov;ivn e pyrovm mi,d nyr5 ka.akagan yv hasaragaganwyr 3a-nylov yv abrylov a3n gyanku5 or Asdov/o3 cor/i[nyr5 in[bes nayv canadaha3Ortov me] e1 A3t gyanki himku sern e5 novirapyr6 hama3nka3in ga-o3xnyri nyrga3axov6vo. Seru5 a3n seru5 orow Asdov/o3 Ortin a,qarh xi[nyr1ygav5 ‘rg[agan Ir a-akylov;ivnu iraganaxryx yv Ir ov.yr2ovm hivryrin Canada3ovmbadcamyx Ir a,agyrdnyrin ov hydyvortnyrin asy6 HH tysban Armen Ycanyanu q0syxlow7 8Nor badoviran ym dalis 2yz5 or sirek mim6 Arxaqyan ,ar=man garyvorov;yan5yanx9 (#owh7 +7 34)1 Martga3in gyanki himkovm tra badmagan ar=eki yv azcabah6Krisdos tryx seru5 orbeszi gadaryal lini mar6 ban dyslagani masin1 Tysban Ycanyann untc/yx >arapa.yan ,ar=mantu5 yv o[in[ [bagsi martovn1 Seru sdy./ovm e5 n,anagov;ivnu Arxaqi5 Ha3asdani yv S’iv-ki azca3in wyrylki hamar5gyrdovm ov hasdadovm yv o[` gor/anovm7 lovsavorovm q0syx ,ar=man aztyxov;yan masin Qorhrta3in Miov;yan ‘lovzman wra31e5 3ovsatrovm5 qint ov yranov;ivn e barcyvovm yv A3novhydyv 8Ha3asdan9 Hamaha3gagan Himnatrami :oron;o3i masnajiv.io[` anoro,ov;yan ov whadov;yan madnovm5 wi,d ov dn0ren Mgrdi[ Mgrd[yanu hantes ygav 8Wyx darinyr5 oronk ‘oqyxin Ha3oxdrdmov;ivn pyrovm1 Seru pariki ov yr]angov;yan A,qarhu9 tasaq0sov;yamp1 Panaq0su naqabadrasdyl er /avalovn dysa6a.pivrn e5 wemn e qa.a.ov;yan ov artarov;yan5 hantes Arxaqyan ,ar=man o.] un;axki masin1 Na antratar2av Adrbe36ka]alyrov;ivnu` mimyanx a]agxov;yan ov z0rag6 janovm diro. ha3adyaxov;yan m;nolordin5 Sovmga3i;ovm5 Bakovovm yv Mara6xov;yan` 3anovn martgov;yan par0r5 mi,d zar6 .a3ovm ha3yri zancova/a3in ]artyrin1 Mgrdi[ Mgrd[yanu nyrga3axryx ha3caxo. a-a]un;ax gyanki1 hyrosnyri go.mix mi ,ark pnagawa3ryri azadacrman nbadagow gira-ova/ A3s0r Krisdosi #arov;yan d0ni pyrgranki hyd ‘a3lovn -azmawaragan hnarknyru` n,ylow5 or xy.asbanov;yan sbin gro.myr srdovm nayv a’sosankn e5 or martgov;yan azci hamar Arxaqyan hyrosamardu garyvoraco3n 3a.;anag er` abaca3ingyankovm amenovr yv m,dabes [i trsyvorovm myr Di6 lavadys0ren na3ylov dysangivnix1ro] badcama/ seru martov yv Asdov/o3 o.] arar6[acor/ov;yan hanteb1 Yrgov hazaramyag karoz6vo. Krisdosabadover siro3 syrmyru ungnovm yn Âa``i |owfannis;an dadr;zouz3ajaq Asd/ovx hy-axa/ hocinyri anpyrri aba6-a=i wra35 gam artivnk [yn dalis martga3in an6 ir fazadoule Xatki ørehocov;yan badja-ow5 yv gam [arn e 3a’,dagovmDiro] go.mix syrmanova/u` s’-ylow orom yv molo6 Mard 30-in Ha3asdani 8+a-ancov;ivn9 govsag6ryxnylow martganx a- parin un;axknyri me]1 xov;yan naqacah _affi #owhannisyan 3a3dara6 Nyrga3is a,qarhaka.akagan ov finansadndy6 ryx ;e S7 Zadgova3 Giragi 0ru5 ygy.yxagan ara6sagan part zarcaxovmnyru5 z0raxo. an2nagyn6 ro.ov;yne ydk bidi tatryxne ir haxatovlu5 ordron mda/o.ov;ivnu5 hocyvor6paro3agan ar=eknyri sgsa/ er Mard 10-in5 yv bidi zpa.i clqavoraparandysovmu nor hagasov;ivnnyr ov hagamardov;ivn6 Abril 96in =o.owrta3in qo,or havaki mu gazmagyr6nyr5 qntirnyr ov hocsyr yn a-a] pyrovm hasara6 bov;yamp1 #i,yxnynk ;e #owhannisyan haxatovlgov;ivnnyri gyankovm yv martga3in 3arapyrov;ivnny6 sgsa/ er orbes po.ok Abril 18-i naqacahaganrovm1 Qa.a. ov nyrta,nag gyanku qa;aro. undrov;ivnnyrov anganonov;ivnnyrovn1 Mardi wyr]inA3sbisi iro.ov;ivnnyrix wyr 3a-nylov ov.in e lovsa6 ,ap;ovan un;axkin a,qov=axa/ ein naqacah Syr= Sarcsyani yv unttima6vorovm a3s0r hn[o. avydisu Krisdosi #arov;yan` tir _affi #owhannisyani mi]yv hantibovmnyrov yv panagxov;yanx sgsylovpyrylow badcamu a3n gyanki5 or Asdov/o3 Ortov havanaganov;ivnnyru1 Abril 9-in /racrova/ e or dy.i ovnyna3 Syr= Sarcus6me] e1 Iragab e a3t gyanku5 mad[yli yv hasanyli yani naqacahagan yrtmna-ov;ivnu5 isg #owhannisyan ir garcin 3a3da6 <ar7 e] !% rara/ er yrtmna-ov;yan araro.ov;ivn mu Azadov;yan hrabaragin wra31
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 8 AVRIL 2013 - MONDAY APRIL 8, 2013Syr= Sarcsyani ov.yr2u 8Ha3ox HalebiXy.asbanov;ivn7 Mardahravernyr me] tar2yal100-amyagi naqa,ymin9 cida=o.owin yrgov ha3yr a-yvancova/ yn In[bes /an0; e5 Yryvani nov;ivnnyru5 orbes a3tbisik5 or dasnamyagnyr ,arovnagm e ] 23 M a r d i n g a d a r o v y x a v mnaxin anbadi=5 yv hynx an’o’oq mnaxa/ l-ov;ivnn ov Halebi me] anxno. meg8Ha3ox Xy.asbanov;ivn7 Mar6 a3sdy. bedk e ‘nd-ynk nor ov =qdo.agan gyxova/kn a3lyvs ,ap;ovan un;axkin ha3yrovdahravernyr 100-amyagi na6 /avalnyrow a-avyl ahargov dy.i yn dalis5 yv ;ovrk ha6 a-yvancman mi kani teb6qa,ymin9 qoracrow mi]az6 Yrgrort a,qarhamardi yv Ho6 saragov;yan a-avyl cidagix kyr cranxova/ yn1 Ka.akica3in qorhrta=o.owin paxov6 lokosdi sarsa’nyri agovnk6 hadova/n ir me] ov= e cdyl /a3ramasi me] cdnovo. <u6mu1 A3s a-i;ow Ha3asdani nyrn ov /acovmnapanov;ivnu1 wyrana3ylov anxyalovm dy.i ka3ef ,r]ani me]5 or cor6naqacah Syr= Sarcsyan Xy.asbanov;ivn wyrabra/ ha3 ovnyxa/ o.pyrcov;yan hanteb /ady.inyrov ,r]an e5 Mardov.yr2 mu 3.a/ e cida=o.owi =o.owovrtu5 i hyjovgs a,qarhi bardatrova/ m0dyxovmnyrn ov 26-in yrgov ha3 a-yvancu6masnagixnyrovn7 yrysix iryn ]n]yl xangaxo. gyxova/ku5 avylin` no3nisg knna6 va/ e1 A3s masin gu dy6 8Cida=o.owi 3arcyli mas6 ojracor/nyri ov nranx cor/u tadapar m0dynalov ba,d06 .ygaxne Pyrio3 ;ymi az6nagixnyr5 Ha3ox Xy.asba6 ,arovnago.nyri5 garo.axav od6 nagan tirkoro,manu yv umpos6 ca3in a-a]nortarani ma6nov;yan harivramyagi naqa6 ki gancnyl5 gyrdyl ir byda6 danalov =qdo.aganov;yan nor movli kardov.ar` +ira3r,ymin hradab qntir e myr ganov;ivnu5 sdy./yl amovr ov yryvo3;nyri tem1 _e3isyan1 In[bes naqort3ydaca3 anyliknyrin5 masna6 3ovsali azca3in ga-o3xnyr Mynk hamozova/ ynk5 or ha6 a-yvancovmnyrov =amanag5vorabes` a,qarhi darpyr an6 s’iv-kovm1 My/ y.y-ni hariv6 3yri yv ;ovrkyri abaca3 sy6 a-yvanco.nyru ha3yru azadgivnnyrovm anxgaxovylik mi]o6 ramyagu sosg darylix [e5 rovntnyrn anba3man cdnylov yn ar2agylov hamar ‘rgacinxa-ovmnyri 0ragarci m,agma6 mi]oxa-ovmnyri ov ocygo[man hamagyxov;yan nor pana2yvu5 gu bahan]yn1nu5 nayv y.a/ pax;o.ovmnyrin araro.ov;ivnnyri anxgaxovmu yv tran hasnylov hamar an6 Halebi me] m0d meg ,a6antrata-nalu5 oronx wyra6 myz hnaravorov;ivn gu da3` ,ov,d5 0cdagar e linylov anx6 pa; e ylygdraganov;ivnxovmu myz hnaravorov;ivn gu ampo.] a,qarhin i xo3x tnyl yalovm cor/a/ ojracor/ov;ivn6 [ga35 ga3 nayv ]ovri qntir5da35 a-avyl hamabar’ag ov myr miasnaganov;ivnn ov has6 nyri hydyvanknyri wyraxman isg Haleben a3l ka.akqorka3in m0dyxovm xovxapyry6 dadagamov;ivnu` Xy.asba6 harxovm ‘oqcor/agxov;ivnu` yr;alu gu mna3 wdancavorlow5 3avovr bad,aji gazma6 nov;yan hydyvanknyri wyrax6 orbes artarov;yan wyra6 yv 0taga3anu gu ,arovnagegyrbyl Ha3ox Xy.asbanov;yan man harxovm o[ mia3n [ungrgy6 gancnman garyvor yra,qik1 mnal ‘agova/1harivramyagin novirova/ paz6 lov5 a3lyv 3a]ort syrovntnyrin A3s cida=o.owi artivnkovmmapno3; mi]oxa-ovmnyru yv ba3kari ov maka-man nor y.a6 i mi pyrova/ a-a]argov;ivn6tranx mi]azca3in hn[y.ov;ivn nagnyr ‘oqanxylov a-ovmny6 nyrn ov ngada-ovmnyrn anba36dal1 row1 man0ren ha,ovi yn a-novylov` #a]ort dari hama3n mart6 #arcyli parygamnyr5 Ha3ox Xy.asbanov;yan hariv6gov;ivnu ocygo[ylov e A-a]in Ha3ox Xy.asbanov;yan bad6 ryrort darylixi mi]oxa-ovmny6 <abajaj;rja,qarhamardi zohyri 3i,a6 mov;ivnu yv tra tasyru [yn ru hamagarco. Bydagan 3an26dagu yv antrata-nalov emartgov;yanu badovhasa/ a-n[vovm mia3n ha3 =o.owrti badmov;yann ov 3i,o.ov;yanu1 na=o.owi a,qadanknyri un6 ;axkovm5 ovsdi myr 3ortorn e` ABAKAla3namas,dap badyrazmi hy6 A3n havasarabes wyrapyrovm e hnaravorins pax yv anga,gantdyvanknyrin ov tasyrin1 Xa6 nayv ;ovrkagan bydov;yan yv knnargovmnyr iraganaxnyl 3y6 Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251v0k5 a3t badyrazmi k0.i dag ;ovrk =o.owrti badmov;yann daca3 anyliknyri j,crdman oviraganaxova/ zancova/a3in ov 3i,o.ov;yanu5 yv a3s dysan6 -azmawarov;yan ortycrman Publié par /Published bysbanov;ivnnyrn ov xy.asba6 givnix myz hamar ocyvori[ e5 a-ovmnyrow91 Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5Paryrarnyrov Jymov.ii me] ocygo[ovm Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 E-Mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.org/modules/news Ha3 my/ paryrar Calovsd Givlbengyani/nntyan darytar2i a-i;ow Mard 236in HH Patas.anatou .mbagir^S’iv-ki naqararov;yan a,qadagixnyru AU:TIS PAGGAL:ANnaqarar Hranov, #agopyani clqavorov;yamp ’anouzoumn;rou%a3xylyxin S’iv-ki naqararov;yan naqa2y-6 nouiratououjiunn;rou ;unov;yamp himnova/ Ha3 Paryrarnyri Jymov.in5 gras;n;aki patas.anatou^ovr anonk /a.ignyr zydy.yxin anor gisantriin SALBI MARKOS:ANa-]yv5 makryxin ov parygarcyxin jymov.iidara/ku1 Joronjoi patas.anatou^ Nyrga3 ein nayv Calovsd Givlbengyani an6 MATAJ MAMOUR:ANvan Yryvani ;iv 190 tbroxi sanyru1 Canada Ha3 Paryrarnyrov Jymov.ii dara/kin 2nd Class $80 (QC & ON)dy.atrova/ yn ha3 my/ paryrarnyr` B0.os 1ère classe/first class $90Novbari5 Alyksandr Man;a,yani5 Calovsd U.S.A. 1st class (US)$90Givlbengyani5 Mika3el Aramyanxi5 #owhannes Autres pays/Other countries:Lazaryani 3ov,ago;o.nyru1 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du QuébecHa3asdani naqa2y-na/ 8Xy.asbanov;yan PM40015549R10945Ganqarcylman9 pana2yvu wavyraxovyxav TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 Yryvan5 8Niovz976 MAGi ;ivnu1 macor/agxylov polor badovi6Martga3in iravovnknyrov qor6 Pana2yvu “ydrovar 27-in5 ragov;ivnnyrovn hyd1 “We acknowledge the financialhovrtu Ovrpa;5 Mard 22-in qorhovrti 22-rt nsda,r]anin +unyvi me] dy.i ovnyxo. a3t support of the Government ofmia2a3n untovnyx Ha3asdani nyrga3axnylov un;axkin5 Ha6 nsda,r]ani /iren nyrs5 ‘oq6 Canada through the Canadanaqa2y-na/ 8Xy.asbanov;yan 3asdani ardakin cor/ox ‘oq6 naqarar #owagimyan hanti6 Periodical Fund (CPF) for ourGanqarcylovm9 pana2yvu7 a3s naqarar` A,od #owagimyan bovmnyr ovnyxa/ e MAGi untha6 publishing activities.”masin gu dy.ygaxne Ha3as6 3a3dna/ er5 ;e anor wavyra6 novr kardov.ari dy.agal yv Xy6dani ardakin cor/ox naqa6 xovmu abahowylov hamar Ha6 .asbanov;yan ganqarcylmanrarov;yan mamlo3 /a-a3ov6 3asdan badrasdagam e ha6 <ar7 e] ^
 3. 3. LUNDI 8 AVRIL 2013 - MONDAY APRIL 8, 2013 • ABAKA • 38Cazanu Lovsni Wra39 ;adryrcov;ivnu a-a]in ancamullalow bidi nyrga3axovi ha3yrenow Mon;reali me] Amyrigaxi h-[agavor ;adyracir Ri6 isg yrgrort nyrga3axovmu` anclyren sub-[urd Kalinoskii a3s cor/u gu nyrga3axne titles6ow:badmov;ivnu Ha3ox Xy.asbanov;ivnu Ovraqov;yamp gu dy.yganank ;e 8Ca6wyrabra/ zo3ci mu` Aram yv Syta5 oronk zanu Lovsnin Wra39 ;adyraqa.i hy.i6namagacrov;yamp irar cda/ yn yv has6 nagu` Ri[urd Kalinoski untovna/ edadova/ Oviskansin nahanci Milovoki :MM6i hraveru yv an2nabes nyrga3 bidika.aku1 Amyriga3i me] nor gyank mu cdnovi Yrgrort pymatrov;yan1sgsylov5 anxyali da-abanknyru mo-nalov Sdoryv govdank pymatri[in q0sku1yv werkyru sbiaxnylov anonx ba3karu ar6 A&cylagova/ e ovrovagannyrov yv sarsa’az6 ***tov 3ov,yrov 3ajaqankow5 or gu sdy./e :adyracri mylanu gu cre` 8Gar ovan3a.;aharyli o.pyrcagan wijag mu1 [gar1 A3o7 GAR OV {GAR19 Yv hydyva6 Hy.inagu ha3 [e5 saga3n ir ginu ha3 par` GA|R :E {GAR1y.a/ e1 A3s ;adryrcov;ivnu ;arcman6 A3s do.yru zis gu 3i,yxnyn Helen Pi6va/ e 13 lyzovnyrov5 wyr]inu` ha3yren5 or ralyani cirku5 orovn me] gu barzapanovipaxa-ig 3a]o.ov;yamp gadara/ e Mon;6 ;e i|n[ gu badahi5 gam avyli ji,t` [irealapnag digin Kris;ine Drtadyan badahir yrp xy.asbanov;yan mu ov.y6Cov3ovmjyan5 Mon;reali :ekeyan M,agov6 gix ca.a’aru a3t xy.asbanov;yan myr6;a3in Miov;yan 8Ha3 Pym9 ;adyraqovm6 =ovmn e1pin a-a]argow1 A3sbes5 no3n adyn go[n[axne mart6 8Cazanu Lovsni Wra39 (Beast on the ganx yv amen megovn anxyali hydkyru1Moon) ;adryrcov;ivnu pymatrova/ e 17 Go[n[axne nayv abacan5 sdy./ylow [co6yrgirnyrov me] yv ar=anaxa/ e pazma;iv 3ov;yan qapganku1barcyvadrovmnyrov1 “arizi me] 20016in Mo-axovm [e5 l-ov;ivn [e5 sdaq0sov;ivnan ar=anaxa/ e hinc 8Molie-9 yv 8Lava6 [e1 Xavali0ren =qdovm e5 myr=ovm1co3n :adyraqa.9 mrxanagnyrovn1 No3n kansini ),ko, ka.aku yv gu tasavante Wyrabro.nyru garo. [yn irynx sovcudarin Bovenos A3resi me] an barcy6 Oviskansini Hamalsarani :adyragan o.pal1 Garo. [yn ho.in 3an2nyl irynx my6vadrova/ e 8E3s9 yv 8Lavaco3n :adyra6 Arovysdi pa=nin me]1 -ylnyru1 Gaqartova/` ahapygovmin a-]yvqa.9 go[ovmnyrow1 20046in an mas gaz6 Mon;reali nyrga3axovmu giracor/ovi gu mnan 3aved gabova/ anxyalin1ma/ e Mosgova3i Arovysdi :adroni da.antavor tyrasanovhi yv pymatri[ Syrovntnyr ov syrovntnyr gu ,arovnagynqa.axangin yv cda/ e my/ 3a]o.ov;ivn1 Nansi Issa :orosyani go.me5 :MM6i gryl irynx ovsyrovn wra3 a3t o.pyrcov6Miaxyal Nahancnyrov dara/kin an 8Ha3 Pym9 wyragazmova/ yv yridasart ;ivnu119956en sgsyal ar=anaxa/ e avyli kan da.antnyrow 0=dova/ ;adyraqovmpin Cazanu Lovsnin Wra3 Kalinoskii cri6dasnyag mu mrxanagnyrov5 in[bes` )z6 go.me1 No3n qovmpn er or anxyal Tyg6 [en gu pqi wga3ov;ivnu a3s iro.ov;yan1born5 Garland yv a3l barcyvnyr1 20056in dympyrin annaqun;ax 3a]o.ov;yamp yrgov Pa3x avylin` an gu gytronana3 gyanki yvan mia3n Niv Yorki Century Center ancam pymatryx Mowses B[akjyani 8An6 siro35 martganx an3a.;aharyli gamkin5Theater6in me] pymatrova/ e 120 ancam1 garyli Garylin9 ;adyraqa.u5 no3n inkn havadki z0rov;yan1 An gu ‘oqanxe Ri[urd Kalinoski hy.inagn e ,ark mu hy.inagin nyrga3ov;yanp5 ‘asdylow py6 yraznyrow li yridasart zo3ci mu y-an6a3l ;adryrcov;ivnnyrov5 oronxme n,ana6 matri[in paxa-ig garo.ov;ivnnyru` jan[6 tu1 An govraqaxne hantisadysu1 An guvornyrn yn` ”Between Men and Cattle”, nalov yv go’ylov pymi yridasart da6 ha.orte iragan 3o3s1“Skin of a Lawyer”, “A Crooked Man”, oronk .antnyr1 Kalinoskii o[ ha35 0dar cri[u5 guno3nbes ar=anaxa/ yn mrxanagnyrov1 «Cazanu Lovsnin wra39n bidi ovnyna3 qname ha3yrovn werkyru5 gu ‘or2e pov=yl Kalinoski /na/ e Oviscansini Re3sin yrgov pymatrov;ivnnyr Théâtre Beaubois6i a,qarhi xavyru1 Arycagi ja-aca3;ny6ka.aku5 wga3ova/ e Karnugi Mellon me]5 <apa; 13 Abril5 yrygo3yan =amu rovn [a’5 momi bzdig poxow mu gu lovsa6Hamalsarani Drama3i pa=nen yv mas6 86in5 yv Giragi 21 Abril5 yrygo3yan =a6 vore jampan1nacidaxa/ e Los Anjylusi American Film mu 76in1 A-a]in nyrga3axovmu bidi ulla3 NANSI ISSA :OROSYANInstitute-i me]1 Nyrga3is gu pnagi Ovis6 fransyren yn;acrov;yamp (sous-titrage)5 Pymatri[Ani 1050Gadarova/n ov gadarovylikuA7 A3sbes5 avardyxav a-a]in gazmagyrbovyxav miamsya3‘ovlu1 Iraganaxan5 Mon;6 xovxahantes` 8Karyrov ca.d6reali me]5 Anii Ha3asdani nikn ov hma3ku9 unthanovrma3raka.ak h-[agman 1050- qoracrin dag5 27 “ydrovarenamyagin novirova/ xovxahan6 24 Mard5 Sen6L0rani Muséetesn ov 3aragix mi]oxa-ovm6 des maîtres et artisans dunyru1 Québec cy.agyrd ;ancaranin Naqa2y-nov;yamp Canada6 me]5 or naqgin ygy.yxi mun e53i Ha3 A-yvdragan Qorhovrti ov ir nyrkin 3artarankow la6(CABC) Gamar Jardarabyd6 vaco3ns bad,ajyxav haza6nyrov yv Jardaracednyrov rovmeg ygy.yxinyrow anovani Ar;inyan` gazmagyrbi[ 3an26 nargi dn0renu yv Christine St-#an2naqovmpin ov cor/ag6 Anii a3sbisi 3i,adagovmin1 naqovmpin go.me5 André Bou- Pierre Kebeki Azca3in +o.owixov;yamp Canada3i Ha3 Ga6 Xovxahantesi ba,d0nagan rassa` naqacahu Kebeki Jar6 yrys’oqan ov M,ago3;i naq6nanx Miov;yan5 :ekeyan M,a6 paxovmu gadarovyxav Mardi darabydagan garcin5 (Ordre gin naqararovhin1 Sovrengov;a3in Miov;yan5 Hamaz6 6-in` zanazan an2navorov;ivn6 d e s a rc h i t e c t s d u Q u é b e c ) , o r Hajyan gadaryx anhra=y,dca3in Ha3 Gr;agan yv M,agov6 nyrov5 a3lyv ha3 yv o[ ha3 la3n z0ragxa/ er so3n naqa2y-6 ;arcmanov;ivnnyru5 isg Ham6;a3in Miov;yan Sanahin hasaragov;yan mu nyrga3ov6 nov;yan` 3adgabes karoz[a6 par2ovm Jabov-yan dovdovgiMasnajiv.in ov Ha3gagan Pa6 ;yan1 gan dysageden5 Aram #agop6 wra3 nyrga3axovx 8G-ovng9u5rycor/agan Unthanovr Miov6 Q0sk a-in Pierre Wilson` si6 yan` HH hivbadosagan gxor6 sdy./ylow qorhrtavor m;no6;yan5 M,agov;a3in #an2na6 ra30=ar gyrbow myzi drama6 tu5 ‘rof7 A,od Cricoryan` lord1qovmpin5 a3lyv niv;agan nyr6 turova/ xovxatrawa3r ;anca6 Ha3asdani Jardarabydov6 Anii Ma3r Dajaru yv ov;turovmowu Bolsaha3 Miov;yan5 ranin dn0renu5 Wre=6Armen ;yan Azca3in :ancaran him6 <ar7 e] 4
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 8 AVRIL 2013 - MONDAY APRIL 8, 2013HH S’iv-ki naqararu untovnyx Ani 1050... 8Anii jardarabydagan ar6 =eku95 5 mardin HPUM6i De6 <ar7 e] 36en mirjyan srahin me]5 yrgrortu`Canada3i Z0ryan Himnargi 8Qorhrtan,ana3in mda/o.ov6 a3l 3adgan,agan ygy.yxinyr5 ;ivnu Anii jardarabydov6nyrga3axovxi[nyru ka.aka,inov;ivnu5 barisb6 ;yan me]95 13 Mardin5 Ha3 nyru5 baladnyru5 pnagyli ,en6 Gytroni A7 Aharonyan srahin kyru5 maksadovnu5 kara3r6 me]1 Tasaq0sov;ivnnyrovn a-i6 nyrn ov zinan,anu5 ba,da6 ;ow5 no3n srahnyrovn me]5 xov6 movnka3in ga-o3xnyrov qorhur6 xatrovyxan ov waja-ovyxan tapanagan wyrlov/ov;ivnnyrn arovysdaced A,od Cricorya6 ov badmahnacidagan yv +:7 ni cy.angarnyru1 Miov;ivn6 t a r o v w g a 3 a r a n n y r u 5 i n[ b e s nyru no3nbes irynx srahnyru nayv Anii badmov;ivnn ov jar6 sira30=ar gyrbow dramat6 darabydagan ar=eku nyrga6 ra/ ein1 3axovxa/ ein 41 ‘okr ov 6 my/ Yrgrort tasaq0sov;ivnu wahanagnyrow5 yryk lyzovnyrow grgnovyxav a3lovr 6 7 Mardin` (ha3yren5 fransyren yv ancly6 );;aova5 dy.vo3n ha3 hama3n6 ren) yv pazovm badmagan ov ki antamnyrov gazmagyrbov6 =amanagagix lovsangarnyrow1 ;yamp ov HH tysbanadan cor6 A,qadanku gadarovyxav syrd /agxov;yamp (a3s wyr]inin Mard 206in HH S’iv-ki naqarar Hranov, #agopyan hanti6 cor/agxov;yamp Ha3asdani me])5 isg 10 Mardin` :oron6bovm ovnyxav Canada3i Martov Iravovnknyrov ;ancarani Jardarabydov;yan Azca3in ;05 gazmagyrbov;yamp HPUMdn0ren Klint Kovrli5 Z0ryan Himnargi naqacah Greg Sar6 :ancaran6Himnargin1 Crov6 6in (ir gytronin me])5 Ha6cisyani yv cor/atir dn0ren J0rj <irinyani hyd1 ;ivnnyrovn aryvmdaha3yreni mazca3ini Cla2or Masna6 Naqarar #agopyan garyvoryx Z0ryan Himnargi dasnamyag6 wyra/ovmu yv ;arcmanov;ivnny6 jiv.in5 Bolsaha3 M,agov;a6nyrov cor/ovneov;ivnu yv nyrtrovmu Ha3ox Xy.asbanov;yan wy6 rovn sdovcovmu gadarovyxav 3in Miov;yan5 :oron;o3i Ha3rapyryal mi]azca3in hanrov;yan irazygman cor/un;axin me]5 Gamarin go.me1 agovmpin ov Gadaro.agan Ar6yv cnahadyx S’iv-ki me] nman ga-o3xnyrov avyli kan 100 da6rinyre i wyr irynx =amanagin yv hnaravorov;ivnnyrovn ha,ovindara/ a,qadanku1 Aba Naqarar #agopyan 3anovn Ha3as6dani Hanrabydov;yan naqacahin brn7 Greg Sarcisyanin3an2nyx 8Mowses Qorynaxi9 mydalu a- i cnahadank Ha3 Tadiyv ha3 =o.owovrti i nbasd ir ovnyxa/ darinyrov wasdagin1 Ir,norhagalov;yan q0skyrovn me] barcyvadryal brn7 Sarcisyann,yx5 ;e o[in[ [er garo. unyl5 y;e Canada3i ka.akaxi [ullar5yv avylxovx` 8<norhiv Canada3i 0renstragan havasarov;yan5mdki yv q0ski azadov;yan5 Canada3i jana[ovmu ha3gaganXy.asbanov;yan ovnyxav hamamartga3in ar2acank1 Myzihamar garyvor e5 or mynk` orbes =o.owovrt mia3n myr xavu[dysnynk1 Xy.asbanov;yan jana[ovmu martov iravovnknyrov temcor/ova/ 3anxanknyrov tadabardovmn e1 Myr inknov;ivnu sah6mano. yv q;ano. qo,or ov=u Xy.asbanov;yan yv Ha3asdaniaztyxov;ivnn e myr co3ov;yan wra395 usav an1 Canada3i Martov Iravovnknyrov ba,dbanov;yan ;ancara6nin dn0ren Klint Kovrl n,yx ;e ;ancaranin me] bidi paxovixy.asbanov;yan pa=in5 ovr dy. bidi cdnyn hinc xy.asbanov6;ivnnyrov` unt ors5 Holokosdi5 Hivsis7 Amyriga3i pnig hntigny6rov yv Ha3ox Xy.asbanov;ivnnyrov wyrapyryal1 830 dari a-a]Canada3i me] [ein cidyr Ha3asdani yv Xy.asbanov;yanmasin7 Z0ryan Himnargu ‘oqyx Canada3i m0dyxovmu1 Myr ga6 Wahanagnyren zad xovxat6 vysdnyrov Canadaha3 Ungy6-awarov;yan go.me Xy.asbanov;yan jana[man me] my/ e tyru rova/ ein nayv El0 Der Myl6 ragxo;yan1Z0ryan Himnargi1 Anonk trin a3n garyvor himyru oronx wra3 konyanen yrgov cy.angarnyr5 Mon;reali me] baron Cri6,arovnagovyxan xy.asbanov;yan yv martov iravovnknyrov ,ad ov Ar,ag Fy;wajyanen y0; coryan nyrga3 y.av ir gy6garyvor knnargovmnyr5 orov hamar ,norhagal ynk 2yz yv Ha6 ‘okr ]ranyrg kardyr (polorn xov;yan un;axkin dy.i ovny63asdanin9 usav ;ancaranin dn0renu1 al pn0rinagnyr)1 A3lyv5 xovxa6 xo.` ha3 ca.ov;i zanazan N,ynk5 or 1996 Abril 236in Kebek nahanci qorhrtaranu ’y.gyrov me] Anii novirova/ miov;ivnnyrovn go.me gazma6ortycryx xy.asbanov;yan jana[man pana2yv5 isg 20046in Ca6 jardarabydagan hadornyr5 gyrbovo. Polor 2y-nargnyrovn5nada3i qorhrtaranu jana[ovm ,norhyx )smanyan :ovrkio3 go.me nyra-yal :oros :oramanyani wyron,yal wa3ryrovn ov Bolsa6iracor/ova/ Ha3ox Xy.asbanov;yan1 clovq cor/oxu hantisaxo. a,6 ha3 Miov;yan Gytronin me]5 Z0ryan Himnargu darinyre i wyr hsga3agan ]ankyrow gu qadov;ivnu5 mynacrov;ivnnyr5 a3xylyx S7 #agop ov Armen6,arovnage pazmazan hradaragov;ivnnyrow yv cidagr;agan qa[karyr5 yva3ln5 polorn al Kebek war=arannyru5 S7 #a6/racirnyrow` martov iravovnknyrov yv xy.asbanov;yan c/ow ‘oq drova/` 3an2naqovmpi gop5 S7 Cricor Lovsavori[ ovcidnagannyrov nor syrovnti badrasdov;yan cor/u1 antamnyrovn go.me1 Wyr]a6 Naryga3 S7 Asdova/a/in ygy6 bes5 a3xylovnyru gu sdana3in .yxinyru1Hin }ov.a3i kantova/ qa[karyrov a3s a-;iv hradaragova/ ‘okr Ha3 a,agyrdnyru qovmp a- covnavor cy.azart crko3g mu5 qovmp a3xylyxin xovxahantesu5grgn0rinagnyru Ha3asdani me] o r gu paxadre xovxahantesi a3t a-;iv an nayv garyliov6 nbadagu1 ;ivn ovnyxav zrovxylov qovm6 14 Mardin Ha3asdani m,ago3;i A3sdy. ‘agaci/i me] g4ar=e pyren megovn hyd1 Baron Cri6wasdaga,ad cor/i[5 ha3aced5 Na6 3i,adagyl5 or xovxahantesi coryan hivrasirovyxav gaz6qi]yvanaced` Arcam A3wazyan asov6 wahanagnyrov badrasdov6 magyrbi[ 3an2naqovmpi antamlis mu sarkylow 3a3dnyx or anhad ;yan5 in[bes nayv 3aragix miov;ivnnyrovn go.me` hama6qa[karacor/nyrov naqa2y-nov;yamp a,qadanknyrov polor /aqsyru badasqan gytronnyrovn me]1Ha3asdani me] gu badrasdovin Hin garyli y.av hocal ,norhiv ci6 An masnagxyxav nayv Gama6}ov.a3i avyrova/ qa[karyrov grgn06 dagix azca3innyrov niv;agan ri antamagan 3adovg hanti6rinagnyru1 ansagarg a]agxov;yan1 bovmi mu5 :ekeyani Gytronin Usd iryn5 Ha3asdani me] qa[ka6 Xovxahantesin a-un;yr Mon;6 me]5 q0sylov hamar hydaca3racor/ov;ivnu gu zarcana35 saga3n reali me] drovyxan nayv yrgov /racirnyrov masin1 A3s masinnor qa[karyru ovnin polorowin a3l tasaq0sov;ivnnyr jard7 togd7 al` ygo. ,apa;1zartanaq,yr yv naqabes a-ga3 ‘rof7 A,od Cricoryani go.6 Wrhv-Armhn <ar7 e] !% me1 A-a]inu` niv; ovnynalow (,ar7 1 yv wyr]u 3a]ortiv)
 5. 5. LUNDI 8 AVRIL 2013 - MONDAY APRIL 8, 2013 • ABAKA • 5Mah` _AG6i yv |O|S OU JA>I’:MM6i noviryal .ygawar Aris G7 Syvagi mahovanArsen Demirjyani darylixin a-;iv5 :ekeyan M,agov;a3in Miov6;yan MN yv Canada3i Gyt6 Abril 28, 2013ronagan War[ov;ivnu yv _AG<r]ana3in War[ov;ivnu gu scan Aris G7 Syvagi anovnu 3a3d6 wa3rgyannyrov lavadysov;yampzo3c war[ov;ivnnyrov yrgaram6 ni e S’iv-ki dara/kin ipryv lyxovx myr hocinyru1 Appa6ya3 antam ov <ikago3i ha3 ;arcmani[5 cr[ov;yan sba6 ha3ru ]yrm ov srdacin ,norha6hama3nki cor/0n antam` Arsen sargov5 ha3yren lyzovi ov cra6 galov;ivn 3a3dnyx P=,g7 Ma6Demirjyani anagngal mahu5 or ganov;yan cyraco3n noviryal5 nase Syvagi a3riin ov ortvo3n1badahyxav Yryk,ap;i5 26 ha3ov ov ha3ryniki hamar da6 (+amanagin P=,g7 ManaseMardin5 Kalifornia3i me]5 -abyal hocii ji[1 Syvag Wankin wyrylag mu novi6srdi ga;ova/i badja-av1 Martu gu jan[xovi ir cor6 ra/ er5 darikavor warta6 O.paxyalu yrgrort zavagn /yrow5 ir hocymdavor garo6 bydnyrovn qna3ylow asdijan6er _ovpen Demirjyani (Yr6 .ov;ivnnyrow1 Gir; ov nrpaz6 nyr par2ranalov 3ocnov;ivnu1ga;)5 hama3nka3in cor/0n an26 cax5 havadarim ir parygam6 O[ mia3n novira/ er wyrylagu5navorov;ivn mu5 or ganovq ma6 nyrovn7 mart` ipryv badgyru a3l nayv an2amp hsga/ ovhaxa/ er5 ir hinc zavagny6 Asdov/o31 cor/avornyrov 0rawar2yrn alru ;o.nylow ir a3riin yv ky-a36 M0rmen ]ov;ag novacyl sor6 wjara/)1rin` Yrovant Fyrmanyani ho6 wa/ e1 Z0raxnylov hamar ir Digin Hylen Syvag sagava6ca/ov;yan dag1 ha3yrenu par2ra2a3n gu gar6 q0s er ov yra=i,d7 ba3/a- Yryk Demirjyan y.pa3rnyru` ta3 ha3yren lyzovi ov anor temkow ov mdkow1Arsen5 Armen yv Lyvon5 hydy6 hn[ivnnyrn ov cy.yxgov;ivnu um6 }ov;agi tas gov dar irvyxan irynx h0r hama3nka3in po,qnylov hamar1 a,agyrdnyrovn5 yrcahantes6/a-a3ov;yan 0rinagin1 Anonk ovsanyxan Be3rov;i HPUM Cra/ e ar2ag panasdy./ov6 nyrovn gu novacer7 saga3n ir#owagimyan6Manovgyan Yrgrortagan war=aranin me]1 Yrgror6 ;ivnnyr7 a-0rya3en pa=in ha6 amynamy/ ba,d0nu` amovsno3ntagan pa=nen wga3ovyle ydk5 Arsen yrgov dari ovsanyxav Be36 na/ ;arcman[agan a,qadan6 “r0f7 M7 Syvagi wari[n errov;i Amyrigyan Hamalsaranin me] yv aba ‘oqatrovyxav kin5 zanonk ;ovyln angaryli e min[yv mah1 A3s skan[yli zo36Frezn0 ,arovnagylov hamar ir colyjagan ovsovmu5 no3n =amanag in2 hamar1 cin grdsyr ortin er Arisu1a,qadylow` hocalov ir ovsman /aqsyru1 Arisin cragan temku ‘a36 H0r bntovmow masnagi tasyr Wyr]nagan gyrbow <ikag0 hasdadovyle ydk an paxav lyxno. z0rov;ivnu ir ha3yren ov a-a/ er5 ha3yrenu z0raxnylov8Sa3a; Nowa9 ja,aranu5 )ha30 ‘o.oxin wra35 hanra/an0; anclyren lyzovnyrov diraby6 midovmow5 wa3rgyan m4isg pax8Magnificent Mile9 bo.oda3in gix1 Ir go.agixin` Kareni hyd dovmn e1 Anor brbdovmnyrov [er ;o.ovr ha3yren gartalov5gazmyx undanygan dohmig po3nu yv anonk paqdavorovyxan yryk sdovcylov garo.ov;ivnu5 ny6 anonx hn[ivnnyrovn ov imasdinman[ zavagnyrow5 ;eyv t=paqdov;ivnu ovnyxan anonxme megovn ra,qarhi nrpazcaxo.ov;ivnu5 ;a’anxylov hamar1gorovsdin` aryan ka.xgy.i ipryv hydyvank1 mda3in ba,aru5 ansahman Ir wyr]in a3xylov;yan a[ky6 Arsen Demirjyan ovner ansahman ser yv novirovm ha3gagan dara/ov;ivnnyrov wra3 g4yr6 ru ‘aga/ gu hyvar1=a-ancov;yan hanteb1 An3ac un;yrxo. mun er ha3yren crkyrov gari ovr` jaqranku g4ulla3 I|n[ ovnis Aris5 hivant ys5yv ha3 mamovli ov a-ada2y-n0ren gu ka]aryler ha3 ;yr;u5 azad ar2ag mu ovr soworagan 3ocna/ g4yryvas1 A[kyru pa6qmpaciru yv cro.u5 ha3gagan m,ago3;i yv badmov;yan masin crov;ivnu5 qoru tido. hy.i6 xav7crkyrov mygynasov;yamp1 nagin inknov;ivnu xo3x gov 6 A3o45 3ocna/ ym7 sovrj Ha3asdani angaqaxovmin zovcahy- yrp sgsav 8Azc9 0ra6 da31 Myr; unt myr; .rga/ ir qmyles ydk` gu hancsdanam1;yr;i hradaragov;ivnu5 Ungyr Arsenu y.av anor yv Bos;oni paxignyru no3nu gu hasdadyn1 Orka~n lav gu zcam a3s danThe Armenian Mirror-Spectator ;yr;i ]yrm ]adacowu yv nyxovg Cowyli a-akinov;ivn mu yvs me]1hantisaxo.u1 An nayv m0den gu hydakrkrover ov g0=antager ovner7 ir /an0;nyrovn` anonx Anxan mi kani amisnyr7_AG6i yv :MM6i grdsyr mamovlu hantisaxo. Mon;reali ja,agin hamymad5 30tova/ hivantanox caxa/ er1 #ow68Abaca39 ,apa;a;yr;in1 Syrd gabyr ovner a3s ;yr;yrov gam panasdy./ov;ivn gu gdrer hannesu (amovsins) a3xylyxqmpacirnyrovn hyd yv anonx hyd gu pa=ner ir cnahadagan yv ;yr;yren ov gu .rger1 iryn1 Co3amardu sgsa/ er1knnatadagan zcaxovmnyru1 Ir ja,aranu yvs gu /a-a3er orbes Myr parygamov;ivnu yrga~r Oro,yxink miasin ir dan me]ha3gagan yv 0dar lracro.nyrov ov ka.akagan cor/i[nyrov darinyrov wra3 himnova/ e1 a3xylyl iryn1 Temku yrgara/havakawa3r1 8<ikag0 :ribiovn9 ;yr;u mi kani a-i;nyrow Amen Filadylfia m0ru a3xy6 yv ov=asba- er1 My/ jicow30tova/nyr hradaraga/ e ir yv ir ja,aranin masin1 lov;yan calovn anba3man Asd6 ango.nin me] nsdav bar6 O.paxyalu cor/ovnya3 antam mun er nayv <ikago3i Ha3x7 .igin hyd5 myzi gu hantibein datrova/ =bidow1 Ta=anA-akylagan Ygy.yxvo3 /ovqin yv noviryal ov bardajana[ ov aha pa-arannyr gu pax6 ov martasban hivantov;ivnuantam` :MM6i yv _AG6i Miaxyal Nahancnyrov yv Canada3i vein5 pa-i mu /acovmu5 cor6 clovq par2raxovxa/ er1 Lov-gytronagan ov ,r]ana3in war[ov;ivnnyrovn1 An <ikago3i ha3 /a/ov;yan 2yvu sdovcylov ha6 eink ha3yaxknyrov me] ,’o6hama3nkin ka.akagan icon6n er5 yv go[ova/ er 8Brn7 _AG91 mar1 ;ahar mahasarsov-u gu dys6 Ir mahen kani mu ,apa; a-a]5 yrp o.paxyalu Bosdoni me] Im ha3yxagedu g4ovzym him6 neink1 “oqanagylov pa- [ov6gu masnagxer _AG <r]ana3in War[ov;yan =o.owin5 3angar/ gu navoryl cro.5 craganov;yan neink1 Nyrkin antorrov;yamp3i,e or a3t 0r ir darytar2n er1 Ja,i un;akin momyr gu wa-6 sbasargov cracedin ov ;arc6 usav76 Ygek miasin 8Ha3rvin ov ir sira/ ca.a’ari ungyrnyrow ,r]abadova/ gu d06 man[in5 an2in ov hocygan Myr9 mu usynk1 Gsgi/u gu ha6naqmpovi ir 806rt darytar2u1 ungalovmnyrovn wra37 an2` or gu la/er myr /n0dn ov ,r;nyru5 Ir 3a-a]axyal darikin5 ung7 Demirjyan ba3kara/ yv cnahader la4vu5 ar=anavoru5 yrpyk a3tkan arxovnkow [eink3a.;ahara/ er ka.xgy.i yv a3l a-o.]agan dacnabnyr1 Ir j,mari4du5 no3nisg yrp ir ha6 a.0;a/1 Wyr]in qosdowanan6amen hivantanoxe yllylov adyn an ivra3adovg hivmurow guser` 3yxo.ov;yan sgzpovnknyrovn 3a6 ku ura/ er7 ja,aga/ Kris68Ganovq /nylov wdancnyrn yn asonk97 yv aha a3t wdancnyrov rir [ulla3in1 dosi Marminn ov Arivnu1 8Hi6wyr]inu zink anta-nali0ren gu daner 3avidynaganov;yan Arisi hyd myr /an0;ov;ivnu ma badrasd ym usav91 In[o|vcirgu1 [ors dasnamyagu g4anxni1 Asdova/7 in[o|v ink yv o4[ ys1 :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan Gytronagan War[ov;ivnn ov Arh7 Cricoris Manyan Ybis6 <r;nyrs brgovyxan1 Hamagyr6_amgawar Azadagan Govsagxov;yan <r]ana3in War[ov;ivnu gobos` Wiynna3i Mqi;aryan bov;ivnu g4ov,anar1 A3s a,6irynx qorazca/ xavagxov;ivnnyru gu 3a3dnyn o.paxyal ungyro] Ovqden5 nayv Appaha3ru no3n qarhu a3lyvs pavarar [ergo.agixin` Karenin yv anor y.pa3rnyrovn` Dok;7 Armenin yv Ovqdin5 ovzyx dysnyl Digin iryn1 Diyzyrki jamportn erLyvonin5 anonx undaniknyrovn yv o.paxyalin naqabes waq6 Hylen Syvagu5 P=,g7 Manase untylovzova/ w,di5 xavi yr6jana/ kro]` Nover :a;ovlyani undaniki antamnyrovn1 Syvagi a3rin yv anonx ortin ]angov;yan slaknyrow1:a.man garcu gadarovyxav <ikago3i me] Abril 26in1 Arisu1 Lovsavor la3n paxova/ Undaniku iryn hamar aryv a[kyrow5 =bidu temkin tima6 mun er1 Ovner Armenu5 Anin ov :MM MN yv Canada3i Gytronagan War[ov;ivn voryx myz1 Hocygan yv mdavor Asd.igu5 oronk y.an nor lo3s _AG MN yv Canada3i Aryvylyan <r]ana3in War[ov;ivn a,qarhnyr crga/ yridasart <ar7 e] ^
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 8 AVRIL 2013 - MONDAY APRIL 8, 2013Alyk Manovgyan war=arani odnacntagi 8A-iv/nyrov9mrxovmnyrov annaqun;ax 3a.;anagi zygo3xu {oryk,ap;i 13 “ydrovar nyrovn qovmpin12013-in Alyk Manovgyan war6 Yrgov,ap;i 25 Mard =amu=arani A-iv/nyrov qovmpu 17:00 unttem Cavalier-de- La-irynx yrgrort mrxovmu gada6 Salle : Orovn artivnkn er 8-4 iryxin Collège Stanislas6i hyd1 ,ah A-iv/nyrovn1A-a]in mrxovmu wyr] cda/ er Yryk,ap;i 26 Mard =amu2-1 i nbasd mrxagixnyrovn1 17:00 unttem Cavalier-de- La-D.aku avyli wj-agam 3a.;a6 Salle : 6-4 i ,ah A-iv/nyrovn1gan ociow sgsan mrxovmu5 yv 2 {oryk,ap;i 27 Mard =amuwa3rgyan [anxa/ Kurbi Sa6 16:30 unttem Pierre-Lapporte:karyanu ha,ivu paxav isg 5-3 i ,ah haga-agorti qovmpinwyr]u Alyks Av0 cy.yxig qa6 a3n badja-av5 or qovmpu ba6.argov;yamp grgnabadgyx ha6 hysdi d.anyren pa.gaxa/,ivu1 Asor ipr badasqan sgsan qa.al or badja- tar6mrxagixnyru n,anagyxin gol mu 2av irynx bardov;yan5 oryv a-a]in gisaqa.u wyr] oryve aztyxov;ivn [ovnyxavcdav 2-11 Yrgrort gisaqa.in qovmpin gisaawardaganin has6d.aku ha,ivu par2raxovxin nylov hamar13-11 A-iv/nyrov qovmpu gu pa.ga6 Saga3n anartar sovli[i na3 hydyvyal ka]ari yv an26badja-av A-iv/nyrovn pyr6 nazoh d.anyren yv anonx mar6tabahu garmir kard mu sda6 zi[n e brn7 Hra3r Ekmekjyan1xav5 yv mrxagxin ,norhovyxav gan 3a]o.ov;ivnnyr ovnyxa/ tar2av qmpabyd` #owig Ca6 Canymyan #owig5 Sdy’an6dovcanka3in harova/i iravovn6 ein1 Mrxovmu wyr] cdav 4-11: nymyanu ir ar2anacra/ y0; yan _affi5 Manaseryanku1 A3s 3a.;anagin ,norhiv A-iv/6 golyrow1 Lav trsyvorovyxav na6 Avac Lyvon5 Ba.tasaryan Ha,ivu y.av 3-2, ov myr nyru abahowyxin irynx ka-ort yv pyrtabah Alyks Av0 “a6 Avydis5 Macaryan Nazan;5qovmpu sdibova/ y.av wyr]in avardagani domsu1 ’azyanu or inku yvs y.av meg Papazyan Alyks Av05 Sa.ur6hinc wa3rgyannyru mrxil [orsi Alyk Manovgyani mrxagixu goli 3a.;anagi ar=ani1 yan Capriel <an;5 Antranigtem5 yryk qa.axo.nyrow dkna6 a3s ancam Cité-des-jeunes6i A-iv/nyru pavagan /an6 Y’rym5 Zakaryan Syvag5]an a,qadankow anonk 3a]o6 qovmpn er1 Hantibovmu dy.i rapy-nova/ ,apa; mu ovnyxan1 Sarcisyan Syvag5 Sakaryan.yxan Kurbii mi]oxav [orrort ovnyxav Ovrpa; 15 Mard5 Anonk 3a]ortapar [ors mrxovm6 Dylwa Kurbi yv Hivsisyangol mu yv s m d x n y l m r x a g i x i n =amu 16:45-in Cité-des-jeunes nyr gadaryxin hydyvyal qovm6 Alyks1tarbasin me]1 tbroxin me] ovr myr A-iv/nyru pyrovn hyd1 #a]o.ov;ivn yv noranor nova6 A-iv/nyrovn 3a]ort mrxovmu ahargov 3ar2agovmnyrow ,ahy6 Ovrpa; 22 Mard =amu 16:45 jovmnyr 2yz siryli marzignyry.av Collège Charlemagne6i xan 12-2 artivnkow1 #a.;a6 unttem Cité-des-jeunes: Orovn yv war2kyrnit gadar1hyd or wyr]in qa.yrovn pava6 nagi a3s qa.argovmin asd.u artivnkn er 13-3, i ,ah A-iv/6 Hynriq Mqi;aryan Ha3asdani naqa2y-na/777 ngadi a-nova/ e <ar7 e] 26en 8Barsylona9i go.me harxyrow unthanovr kardov6 Zovixyriagan marzagan norov;ivnnyrov ga3ke]in ha6 .ari 3adovg qorhrtagan` ma2a3n5 Ha3asdani fov;boli azca3in havakagani gi6 Adama Diyngi5 _ovsio3 ar6 saba,dban Hynriq Mqi;aryan ngadi a-nova/ e dakin ‘oqnaqarar` Gynadi Sbanio3 8Barsylona9i ‘oqanxacra3in xangin me]1 Ga;ilowi5 Miaxyal Nahanc6 8Barsylona9i .ygawar` :i;0 Wilanowan bidi ‘or2e nyrov ardakin cor/ox ‘oq6 a3s ama- ;armaxnyl agovmpin gazmu` 2y-k pyrylow Mqi6 naqarari 0cnagan` Es;ur ;aryan ov Brazili 8San;os9 fov;boli agovmpi 3ar2a6 "rimuri5 Martga3in ira6 go. Ny3maru5 usd 8Gerchte Ticker9i ha.ortman1 vovnknyrov qorhovrti naqacah Agovmpu badrasd e 25 milion yovr0 wjarylov nyrga3is yv MAGi m0d Lyhasdani nyr6 Ovkranio3 Tonyxgi 8<aqde0r9 agovmpi gazmin hyd qa6 ga3axovxi[` _ymigiov, Hynxyli5 .axo. Mqi;aryan yv Ny3marin hamar1 in[bes nayv dara/a,r]ani #i,yxnynk5 or kani mu yvrobagan a3l agovmpnyr yvs5 ,ark mu qmpagnyrov antamny6 oronx garcin Anclio3 “rymiyr liga3i 8{ylsi9 yv 8Man6 rovn yv MAGi +unyvi crasyn6 [ys;ur Si;i9 agovmpnyru hydakrkrova/ yn 24-amya3 ha3 yagin m0d havadarmacrova/ fov;bolisdow1 Mqi;aryan 8<aqde0r9i hyd hama2a36 pazma;iv yrgirnyrov nyrga3a6 nacir sdoracra/ e min[yv 20151 xovxi[nyrovn hyd1Aris G7 Syvagi777 min[yv anor wyr]in ,ovn[u1 ulla35 miahamov- ov wj-agam` xavn ov qntagxov;ivnu gu 3a3d6 Aris gu cidagxer ;e amen or Nor Ha3u sdy./ovi1 Ci6 nynk5 or cinien avyli aqor6<ar7 e] 56en robe nbadag ov ar=anik dagxov;ivnu ovner ha3ovn sba-6 =yli ov wa3ylov[ e1 ovni7 isg amen nor 0r` tar2yal naxo. fizikagan wdancny6 :arcman[agan a,qadankuov /arav 3acyxno. sirylinyr1 sgsylov ov ji,tu gadarylov rovn5 ir yzragaxov;yamp yv im` glanyx ir =amyru5 [hasav irSiro3 anabag ]ovru pqa/ ir par2raco3n 3adgov;ivn1 Aryvi mia43n hamazca3in miov;yamp mdasyvy-ovmnyru gadaryl1 H0ryragnyren anonx srdyrovn me] me] an mi,d lavadys pa,qovo. garyli e 3a.;yl7 0rinag` Ar6 gynsacraganu m0r novirova/ov6gu ;a’er1 Liowin ja,aga/ er a-av0dn er1 In/i gu ;ovi ;e xaqu1 Cidov;yamp diryl5 ha6 ;ivnu nyrpo.yl1gyanki ‘ov,n ov wartu1 Ansa6 cy.yxig ov pari ullalu 3a6 mar2ag dyso.ov;yamp wdanc6 Ha3acidagan a,qarhu ov irgarg pa=na/ ov pazmabadga/ vyr=agan yr]angov;ivn e1 nyre zyr/ mnal5 manavant wy6 sirylinyru gu scan my/aco3ner ir seru anonx mi]yv1 Anor azca3in ump-novmnyru5 rata-nal ir ho.yrovn yv ir panaserin5 ha3aserin5 irav Hy-ov er sin ovna3nov;ivn6 linyliov;yan dyn[u5 darove havadkin1 Ha3ox lyzovn S7 havadaxyalin paxaga3ov6nyre1 Hampyrov;yamp ov nyrov6 dari ir gadarylov;yan timo. Mysrobi ov..acrov;yamp ov ;ivnu1mow gyrdyx ir anbardyli hocin5 qa.a.ov;yan me] er5 da-yrow ir Srpov;ivn Srpoxn )rhnyal ulla3 artarnyrov 3i6t.yagu5 orovn qnamagaln er a4l o[in[ gu 3ovzer zink1 Ha6 er1 ,adagu1Asd.igu or an;yri gadaryx 3ov;ivnu meg ampo.]ov;ivn bidi Ha3yren pa-yrow e or myr :yrez Osgyri[yan
 7. 7. LUNDI 8 AVRIL 2013 / MONDAY APRIL 8, 2013 • ABAKA • 7 LU POUR VOUS ABAKA Le célibat dans l’église S E C T I O N F R A N Ç A I S E a-t-il encore son utilité ? LUNDI 8 AVRIL 2013 Article écrit en anglais par douloureuses. Il rendra non seule-Un groupe d’amitié France - Edmond Y. Azadian ment le sacerdoce moins attrayant, ce qui contribue à une pénurie de Le célibat dans les rangs de prêtres, mais influencera aussiArtzakh au Parlement français l’Eglise arménienne a-t-il encore son utilité ? l’ordination de certains. C’est un piège, promettant faussement un Cette question est devenue refuge contre les désirs sexuels qui d’actualité ces derniers temps. La en préoccupent certains. C’est une question a été posée dans le cadre des explications des experts voulant des scandales qui affligent l’Église que l’église abrite un pourcentage catholique romaine. disproportionné d’homosexuels. » Mais d’abord, il est impossible de Nous posons rarement la ques- ne pas croire à la théorie du com- tion fondamentale à savoir pourquoi plot voulant que certains groupes la sexualité humaine doit avoir des tentent de détruire ou d’affaiblir caractéristiques religieuses. cette Église catholique romaine, qui Tandis que l’éducation et les sci- est une puissance morale mais ences avancent dans les pays occi- également politique. Bien que le rôle dentaux, le rôle de la religion est de l’église, puissance politique, soit devenu plus défensif et la sexualité en déclin dans le monde occidental, humaine est considérée comme un les nations musulmanes ont trans- phénomène naturel, libéré du mys- formé la religion en un pouvoir poli- tère et des paramètres religieux. tique élémentaire et cru. C’est l’un des facteurs qui minent le Les problèmes qui assaillent fondement de la religion organisée, l’Eglise catholique sont réels, mais il et par conséquent celui de l’Église y a également des abus dans les catholique romaine. autres confessions. Alors pourquoi Cependant, peu importe la prog- l’Eglise catholique a-t-elle une place ression des sciences, la foi demeur- si importante dans les médias? La era toujours et la religion permettra réponse à cette question ouvrirait de capitaliser sur elle. En effet, il y une boîte de Pandore dont on ne aura toujours des adeptes de l’un Des députés et sénateurs français ont créé un groupe d’amitié France-Artzakh veut pas. Cela, bien sûr, n’excuse en des plus grands génies de l’histoire,au sein du Parlement français, le 19 mars dernier. Ce groupe bicaméral de légis- rien les fautes de chacun des mem- Albert Einstein, attestant de l’exis-lateurs français, venus de différents horizons politiques, qui reçoit le soutien bres du clergé et les efforts de tence de notre Créateur.d’anciens députés et sénateurs mais aussi de maires de différentes communes l’institution qui tente de repousser A l’origine, l’Eglise arméniennede France, s’engage à renforcer les liens parlementaires entre la France et le les transgressions des pécheurs n’a pas approuvé le célibat, lesHaut-Karabagh. Les membres de ce groupe parlementaire, dont la création con- sous le tapis. évêques, archevêques et Catholicosstitue une avancée dans le processus de reconnaissance internationale du Haut- Ces scandales ont mis à jour, en étaient tous mariés. Ils possédaientKarabagh, ont adopté le texte suivant : cette ère de l’information, une tradi- des propriétés et ils léguaient leur « Prenant en considération l’importance fondamentale des libertés et des tion vieille de 900 ans. La question patrimoine à leurs enfants. Peu àprincipes démocratiques tels que présentés dans la Charte internationale des ne concerne pas uniquement l’Eglise peu, le célibat est devenu une formeDroits de l’homme, et en supportant le droit des peuples à l’autodétermination, catholique, mais est tout aussi de sacrifice du clergé afin de prou-qui s’applique aussi au peuple de la République du Haut-Karabagh-Artzakh : importante pour l’Eglise arméni- ver sa piété, mais sans canon Considérant l’impératif de l’instauration d’une paix durable et de la sécurité enne. Si la foi est d’origine divine, le religieux officiel. Comme de nom-au Sud Caucase ; sexe l’est également. Les deux sont breuses vertus, le célibat était adop- Soutenant les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE dans leurs efforts donnés par Dieu ou par la nature, té comme expression suprême de lapersistants en vue d’un règlement pacifique du conflit de l’Artzakh ainsi que les selon votre croyance. Par con- privation, développant progressive-efforts de la France en ce sens ; séquent, où est l’incompatibilité ment l’hypocrisie ou la répression Saluant les efforts continus déployés par le peuple et le gouvernement de la alors que les Pères de l’Église ont contre la nature humaine.République du Haut-Karabagh en vue de développer et d’améliorer une société fait un tabou de l’un et séparé Il existe un dicton français : «libre et démocratique, et la mise à l’écart du peuple de l’Artzakh des activités l’autre? Chassez le naturel, il revient auinternationales ne profitant pas au dialogue entre les peuples et à la stabilité La théorie de Sigmund Freud veut galop. » À l’époque médiévale, lesrégionale ; Nous, représentants politiques de France, membres de l’Assemblée que la pulsion sexuelle ne soit pas prêtres célibataires vivaient dans lesnationale et sénateurs annonçons la création d’un groupe d’amitié avec uniquement destinée à la procréa- monastères, où le contact humainl’Artzakh. » tion, mais soit à la base de toute avec les membres du sexe opposé Ce texte a été signé notamment par le premier adjoint au maire de Marseille, créativité humaine. Par conséquent, était réduit au minimum, ce quiRoland Blum, les députés français Valérie Boyer, François Rochebloine, René toute religion allant à l’encontre de rendait plus supportable l’absten-Rouquet, ainsi que les sénateurs Sophie Joise, Phillipe Marie et l’ancien la nature humaine, s’oppose indi- tion. A cette époque, les monastèresparlementaire Georges Colomier. rectement à sa création. Lorsque étaient construits dans le désert, Après la signature de cet accord, les responsables politiques signataires de ce l’individu est un prêtre, confiné à dans des lieux isolés; c’est pourquoi,texte ont commencé à le faire circuler, afin de rallier d’autres parlementaires au des contraintes contre nature, il doit en arménien classique monastèreGroupe d’amitié France-Artzakh. agir anormalement, quel que soit est synonyme de désert (anabad). son rationalisme. Bien que ces prêtres aient eu Frank Bruni dans un éditorial du l’espoir de conserver leurs désirsLe salaire moyen en baisse en Arménie New York Times (26 février 2013) a sexuels à distance grâce à l’isole- offert une attaque en règle contre le ment, ils ont finalement cédé. Les Le salaire mensuel moyen brut en sultats du baromètre 2012 du Caucase. célibat du clergé, et voici son postu- homosexuels ont noué des relationsArménie en octobre 2012 a baissé de En 2010, 61% des ménages armé- lat : « La promesse de célibat que tandis que les pédophiles avaient le0,17% comparé à septembre 2012 à 118 niens avaient un travail rémunéré, en l’Eglise exige de ses serviteurs est champ libre pour tourmenter leurs861 drams (291 $) selon les données 2011 cet indice a chuté à 59%, et en un des éléments souvent cruels et jeunes acolytes. D’autres encore ontpréliminaires du Service National de la 2012, à 58%. En 2010, 26% des ménages brulants. Il est contraire à la nature exprimé leur frustration par exalta-Statistique d’Arménie. Dans le même désiraient émigrer, en 2011, 23%. En humaine. Il en demande trop. » tion créative.temps, le salaire moyen en octobre 2012, cet indice a atteint le niveau de Un peu plus loin, l’auteur Le père de Saint Grégoire de2012 a augmenté de 4,3 % comparé à l’année 2010. A la même période, 59% développe les effets corrosifs du Narek était un prêtre marié, mais il aoctobre 2011. des ménages se seraient déplacé vers célibat : « Le célibat est une mau- envoyé ses deux fils au monastère L’activité lucrative des ménages de un autre pays de résidence temporaire vaise idée aux conséquences Suite à la page 8l’Arménie est en baisse, selon les ré- en 2010, 56% en 2011 et 54% en 2012.
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 8 AVRIL 2013 / MONDAY APRIL 8, 2013Les Etats-Unis soucieux La cour Constitutionnelledu Karabagh confirme l’élection de Sargissian La cour Constitutionnelle d’Arménie a rejeté jeudi 14 mars les demandes déposées par deux candidats de l’oppo- sition, Raffi Hovannisian et Andreas Ghoukasian, alléguant une fraude mas- sive lors du scrutin du 18 février aux élections présidentielles. Cette décision, sans appel, a été annoncée par le président de la Cour Constitutionnelle Gagik Harutunian se retranchant derrière la décision de la Commission électorale centrale du 25 février. Une enquête policière aurait relevé 250 infractions, mais dans la grande majorité des cas présumés, les témoins oculaires n’ont pas été disposés à se manifester auprès des autorités de police. Le célbat dans... divine et devait être réexaminé « Jésus n’a pas dit cela ». Suite de la page 7 Dans le monde d’aujourd’hui, où lesClapper James prêtres vivent et servent l’Église dans pour qu’ils deviennent des prêtres les sociétés urbaines, loin du « dé- célibataires. Grégoire de Narek était sert », le célibat est devenu sans objet. Le Service du renseignement un point chaud potentiel, » dans le un prêtre pieux et un génie, il a donc Très peu de religieux sont capables denational des Etats-Unis a publié un cadre des menaces anticipées au produit de nombreux Sharagans et son garder leur vœu de célibat. Pourtant,rapport soulignant que le conflit du monde en 2013. Livre des Lamentations est l’expres- beaucoup d’autres en ont fait une par-Karabagh posait de graves risques Le rapport souligne que la rhé- sion la plus pure de la poésie arméni- odie alors que les paroissiens lepour la sécurité internationale. torique militaire augmentant, la méfi- enne. Toutefois, ce ne serait pas un tolèrent et ferment les yeux. Au cours d’audiences spéciales ance mutuelle des parties et les viola- sacrilège s’il fallait détecter une sexu- Le clergé arménien, bien sûr, n’estdevant le Sénat américain, le chef du tions récurrentes à la ligne de contact alité subliminale dans les pas lié par le serment de célibat. LesService national de renseignements créent les malentendus et même un Lamentations, en particulier dans le prêtres célibataires et mariés serventClapper James a présenté le document petit incident peut aggraver la situa- passage décrivant la Vierge Marie. également l’église, avec différentesintitulé « Rapport des services de ren- tion ». A l’époque païenne, les Arméniens possibilités de promotion. Les prêtresseignement américains sur l’évaluation « Bien que les liens bilatéraux avec vivaient dans la promiscuité, ou plutôt, mariés ne peuvent pas devenir évêque,des menaces dans le monde. » les Etats-Unis soient importants pour préféraient, dans la foulée, la sexualité archevêque ou catholicos. La plus « Le conflit créé entre l’Azerbaïdjan la Russie, ce pays a établi sa politique humaine. L’adoption du christianisme haute autorité sur l’histoire de l’Égliseet l’Arménie à la suite de l’occupation étrangère à augmenter l’influence sur a entrainé la stigmatisation de la sexu- arménienne et les canons,de Haut-Karabagh par l’Arménie, reste les pays postsoviétiques. » alité humaine. Dans son ouvrage paru l’archevêque Malachia Ormanian, a aux Etats-Unis, « Tout ce que vous écrit dans son livre, L’Église avez toujours voulu savoir sur le sexe d’Arménie : « Cette difficile restrictionVartan Sedrakian sans jamais oser le demander », le Dr David Ruben se réfère à une curieuse a, de nos jours, acquis force de loi. Aucun canon ne l’appuie. »demeurera en prison pratique arménienne païenne. Sans citer de sources, le Dr Ruben écrit que la société matriarcale arménienne à Ormanian ne préconise pas l’aban- don pur et simple de célibat dans l’Église, cependant, il estime que les l’époque païenne, permettait aux prêtres mariés et éduqués doivent Un soi-disant scientifique femmes de faire un pèlerinage au bénéficier des mêmes possibilitésarménien qui s’était présenté le sanctuaire, où elles amassaient de qu’un prêtre célibataire. Cela équiv-mois dernier à l’élection prési- l’argent pour le temple en se livrant audrait à éliminer le célibat. Ormaniandentielle a été arrêté et accusé provisoirement à la prostitution, puis écrivait, il y a presque un siècle : « Ild’avoir organisé une tentative retournaient dans leurs familles et n’y a rien, par conséquent qui justified’assassinat sur un autre candi- profitaient du respect et de la gloire la coutume actuelle, aussi répanduedat, Paruyr Hayrikian. pour leurs services au temple. C’est soit-elle, et l’accès aux hautes dignités Un tribunal d’Erévan a ordon- une histoire révoltante mais qui décrit ecclésiastiques devraient être grandené deux mois de détention provi- l’évolution des comportements face à ouverte au clergé marié. Une tellesoire à l’encontre de Vartan la sexualité dans la société arméni- option serait très bénéfique pour laSedrakian immédiatement après enne. nation, car le clergé marié échapperaitqu’il ait été interrogé par le On dirait que les perceptions ont à une situation d’infériorité, nullementService de la sécurité nationale évolué d’un extrême à l’autre, faisant justifiée, et une exclusion des postes(NSS) sur l’attentat commis le 31 de l’abstention l’un des traits de la vie supérieurs, ce qui est désormais leurjanvier contre Hayrikian. de notre clergé. Le fait de bannir le sort. » Dans ses observations finales Le NSS a déclaré que célibat a été soulevé à maintes repris- sur cette question, Ormanian ajoute :Sedrakian a été formellement es, mais l’Eglise arménienne a toujours « Pour y remédier, nous sommesaccusé en vertu d’un article du eu beaucoup de difficultés à défendre enclin à penser que le retour auxCode pénal arménien de tentatives de tuer une « personnalité d’état politique ou son point de vue qui n’a jamais été pris anciens canons de recrutement depublique. » Il n’a pas donné plus de détails. Sedrakian risque au moins 10 ans de au sérieux, aucune résolution n’ayant l’épiscopat ferait disparaître le mal. »prison s’il est reconnu coupable. été adoptée. Il s’avère que les anciens canons L’avocat de Sedrakian, Aleksandr Sirunian, a déclaré que cet homme de 45 Aujourd’hui, il est encore plus diffi- étaient plus modernes et que leurans, nie les accusations. Sirunian a indiqué que les enquêteurs du NSS ne lui cile de porter la question à l’étape d’un adoption supprimerait aujourd’hui unavaient pas encore présenté les éléments de preuve étayant l’accusation. conclave, parce que l’église est divisée. anachronisme. Sedrakian avait prédit son arrestation une semaine avant l’élection présiden- Si Etchmiadzine aborde la question, L’Eglise arménienne a certainementtielle du 18 février. Il avait déclaré que les autorités allaient exploiter le fait qu’il Antélias la blâmera pour avoir piétiner besoin de réformes pour être enconnaissait personnellement deux hommes arrêtés qui sont accusés d’avoir tiré une « tradition sacrée » de l’Eglise mesure de faire face aux défis duet blessé Hayrikian. arménienne. monde moderne, en particulier en Le SNRS a révélé que les deux suspects, Khachatur Poghosian et Samvel La semaine dernière, avant que cer- épousant des causes sociales et enHarutiunian, avaient avoué la fusillade. Mais jusqu’à présent rien n’a été dit taines accusations ne soient portées devenant utile à la sociétéquant à leurs motivations. contre le cardinal de Grande-Bretagne, d’aujourd’hui. Le célibat est un handi- Sedrakian a révélé que l’un des hommes arrêtés avait travaillé à la rénovation Keith O’Brien, ce dernier a déclaré que cap sur la voie de ces réformes. Il estde sa maison de campagne l’an dernier, tandis que l’autre conduisait un taxi qu’il les prêtres catholiques devraient être maintenant temps d’avancer et de neutilisait régulièrement. Il a également précisé qu’il avait récemment loué les ser- autorisés à se marier et à avoir des pas être affligé de la maladie secouantvices de ces deux hommes pour distribuer ses brochures de la campagne élec- enfants. Il a ajouté que l’obligation du l’Église catholique romaine.torale aux électeurs. célibat du prêtre « n’était pas d’origine Traduction N.P.
 9. 9. LUNDI 8 AVRIL 2013 / MONDAY APRIL 8, 2013 • ABAKA • 9 St. Sahag-St. Mesrob medal bestowed ABAKA E N G L I S H S E C T I O N upon three AGBU educators MONDAY APRIL 8, 2013Gems of Armenia: Cairo’sArax Choir commemorates 110thanniversary of Aram Khachaturian On Saturday, March 16, at a ceremony held at the Nazarian Center in Canoga Park, California, His Holiness Karekin II, Catholicos of all Armenians awarded the St. Sahag-St. Mesrob medal to Mr. Kevork Agopian, Mrs. Hermine Sahagian and Mrs. Zarmouhy Minassian, three distinguished members of the Armenian community and retired teachers, who have been part of the fabric of the AGBU Manoogian-Demirdjian school for over a quarter century. The religious ceremony, officiated by His Eminence Archbishop Hovnan Derderian, Primate of the Western Diocese, was followed by a 90-minute pro- gram dedicated to the three honorees. AGBU Vice President and Chairman of the School Board of Trustees Mr. Sinan Sinanian was the keynote speaker. Mr. Sinanian highlighted the role of AGBU and its educational institutions in the struggles and triumphs of the Armenian people during the past century and paid tribute to the dedication, commitment and contributions of the three honorees in promoting academicArax Armenian Choir conducted by Mihran Ghazelian, 16 March, 2013. excellence during their years of outstanding service to the students and commu-(photo: Ohan Janikian) nity at the Manoogian-Demirdjian school. Members of the school staff, family representatives, and the three honorees writes in his memoirs, remembering a took to the podium to speak about their experiences and impressions on thisAti Metwaly decree issued by the Central historic occasion. Chairman Paul Kousharian presented the honorees with Committee of the Communist Party of plaques on behalf of the AGBU Melkonian Alumni Organization. Senior class On Saturday 16 March, the the Soviet Union in 1948, condemning student Aneesa Youssefi took the stage to sing a beautiful song, entitled “DearArmenian Community in Egypt gath- him alongside Prokofiev and Teacher,” accompanied on the piano by music teacher Ms. Arus Andreassian.ered at the Nubarian Armenian School Shostakovich. The composers were The event was attended by a large number of school alumni who came to showin Heliopolis to listen to the Arax asked to apologize and returned to the their respect and gratitude to their mentor teachers. The honorees were over-Choir conducted by Mihran Ghazelian. state’s favour a few years later. joyed at receiving bouquets of flowers from their former students.The event commemorated the 110th “I was told I was estranged from my The entire program was masterfully conducted by Mr. Hratch Sepetjian, theanniversary of the Armenian composer Armenian roots and I had become cos- head of the Armenian department at the Manoogian-Demirdjian school. Over 300Aram Khachaturian (1903-1978). mopolitan. They sent me to Armenia as attendees enjoyed the company of the honorees and their families during the Khachaturian lived in a time after punishment. It became my salvation. I reception that followed the program.Armenia was annexed to the Soviet was in a land I had always cherished, a This special and most memorable evening was organized jointly by the AGBUUnion in 1922, regaining its indepen- land that had nourished my music Manoogian-Demirdjian School and AGBU Melkonian Alumni Organization.dence only in 1991. Khachaturian is again and again.” Throughout his life,best known for his ballets Spartacus Khachaturian was taking music from(1954) and Gayane (1942). The latter the Armenian people, and then giving Arthur Alexanyan Gold medalistfeatures the famous “Sabre Dance”representing an Armenian war dance it back to them. “My father was a peas- ant, an illiterate man who would turn at European Wrestling Championshipand is a frequently performed compo- himself into a master book binder, ris-sition. To the Egyptian audiences, ing above his humble beginnings. NowKhachaturian’s name is usually linked his perseverance would be my inspira-to the Spartacus ballet, one of the tion. My mother gave me my love ofCairo Opera Ballet Company’s more music. Throughout my return toremarkable works. Armenia I heard her voice singing her But Khachaturian’s musical rich- folk songs, the lullabies; the songsness was not limited to the mentioned passed down to her from her own par-ballets; his many compositions, which ents and her voice echoing inside mycontinuously combined Western classi- head was a constant comfort to me.”cal music with Armenian folklore ele- Khachaturian composed hundredsments, are equally interesting. of works for orchestra: symphoniesKhachaturian’s family fled Tbilisi, the and works for small formations; ballet,capital of Georgia, at the time home to concertos for violin, solo piano works,Armenian population. In 1934, he grad- film scores as well as music for chil-uated from the Moscow Conservatory dren.and started gaining considerable The concert by the Arax Choirrecognition and success. included a few of the original choral Arthur Alexanyan of Armenia won which is held in the Georgian capital Under Stalin, Khachaturian found works by Khachaturian based on folk- the Gold Medal in European Wrestling city Tbilisi.himself “guilty” of formalism. Because loric songs, while other songs were Championships after beating the In the semifinals the Armenianhis music did not reflect socialist based on Khachaturian’s music, with Turkish, Azeri and the Bulgarian com- wrestler, who is also London Olympicsideals, it was labeled by the regime as lyrics written by Mihran Ghazelian, the petitors. This has been Arthur bronze-medalist, defeated Vladislavanti-people. “It all happened in the choir’s conductor and artistic director. Alexanyan’s second European champi- Metodiev of Bulgaria. In the finalsblink of an eye. Suddenly I was an anti- The evening also included short dance on’s title at the European Greco- Alexanyan defeated Shalva Gadabadzepeople composer,” Khachaturian Cont’d on page 10 Roman Wrestling Championship, of Azerbaijan.

×