Successfully reported this slideshow.

Abaka 07 04-2014

576 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Abaka 07 04-2014

 1. 1. HH Naqacah Syr= Sarcsyani mamlo3 cra6 synyagen ;o.argova/ 3a3dararov;yan mu me] Naqacahu ir qor mda6 hocov;ivnnyru gu 3a3dne Kysabi masin dy.i ovnyxo. iratar2ov;ivn6 nyrov gabagxov;yamp1 Antrata-nalow hariv6 ramyag mu a-a] ga6 darova/ badmagan iro6 .ov;yan5 Naqacahu gu 3i,yxne ;e 19096in Ky6 sabi ha3ov;ivnu a-a]in ancam yn;argovyxav ;rkagan nyrqov=ovmi yv fransagan navyr ha3yru ‘oqatryxin La;akia5 ovr dari mu abasda6 nyle ydk anonk wyra6 tar2an Kysab yv wyra6 ga-ovxyxin irynx ;a6 lanova/ yv hrgizova/ dovnyru1 Isg 19156i Xy6 .asbanov;yan un;axkin Kysabi pnag[ov;ivnu aksorovyxav tebi Der Z0r yv min[yv #orta6 nan5 dalow hazaravor zohyr1 8Kysabi ha3yri a3s0r6 ova3 arten yrrort dy6 .ahanov;ivnu azca3in ‘ o k r a m a s n o v ; i v n n y r i ba,dbanov;yan 21-rt tari myqanizmnyrin nydova/ lr]aco3n mar6 dahraver e95 guse na6 qacah Sarcsyan yv ,norhagalov;ivn gu 3a3d6 ne Sovrio3 i,qanov;ivn6 nyrovn 8a3s /anr ba6 hin kysabaha3ov;yan ba,dbanov;yan hamar 2y-nargovo. ka3lyri ha6 mar91 Naqacahu gu 3a3dne ;e arten 3an26 narara/ e Niv Yorki yv +unyvi MAG6i m0d Ha6 3asdani tivanacida6 gan nyrga3axovxi[nyrovn hydabntylov Kysabi ha3ov;yan anwdancov6 ;yan yv irynx pnaga6 wa3ryru wyrata-nalov qntirnyru1 Nayv Na6 qacahu qorhrtagxa/ e My/i Dann Giligio3 Aram A Ga;o.igosi yv Sovrio3 m0d Ha3asdani tysbanadan hyd5 Ky6 sabaha3ov;yan a]ag6 xylov a,qadankin ga6 bagxov;yamp1 Ha3asdani Azca3in +o.owi yrys6 ’oqanagan badoviragov;ivn mu5 orovn polor antamnyrn al Hanra6 bydagan govsagxov;yan antamnyr yn5 mygna/ ein Sovria5 La;akio3 me] abasdana/ kysabaha3yrov hyd hantibovmnyr ovnynalov yv Sovrio3 i,6 qanov;ivnnyrov hyd anonx wijagu knnargylov nbadagow1 Badoviragov6 ;yan antamnyru Hinc,ap;i5 27 Mard 2014-in5 Tamasgosi me]5 naqaca6 hagan nsdawa3ren nyrs hantibovm mu ovnyxan yrgri naqacah Ba,,ar Al6 Asadi5 +o.owrtagan +o.owi naqa6 cahi ov clqavor mivf;ivi hyd1 Badoviragov;yan naqacah Sam6 vel Farmanyan Asadin ‘oqanxyx Ha3asdani naqacahi ov.yr2u5 ovr Syr= Sarcsyan ir yv ha3 =o.owovrti anovnow gu tadabarde ahapygi[6 nyrov nyrqov=ovmu Kysabi ov La6 ;akio3 civ.yren nyrs yv ,norhaga6 lov;ivn gu 3a3dne Sovrio3 ga-awa6 rov;yan ha3 =o.owovrti ba,dbanov6 ;yan ov..ov;yamp a-nova/ ka3lyrovn hamar1 8Hantibovmnyrov un;axkin mynk knnargyxink nyrga3 gaxov;ivnu5 in[6 bes nayv antratar2ank abaca3 zarcaxovmnyrovn1 Yryvan wyrata-6 nale ydk avyli manramasn0ren bidi nyrga3axnynk ‘asdahavak myr a-a6 kylov;yan artivnknyru95 usav Far6 manyan1 Usd sovriagan Sana cor/agalov6 ;yan5 Ba,,ar Al6Asad ir garcin ,norhagalov;ivn 3a3dnyx naqacah Sarcsyanin5 cnahadylow anor tir6 koro,ovmu Sovrio3 me] ga3ovnov;ivn hasdadylov harxi ,ovr] yv aztara6 ryx ahapyg[agan wdanci masin5 or <ar7 e] !% A X G A | I N % M < A K O U J A | I N : U F A S A R A K A K A N < A B A J A J : R J L X & T A R I J I U 1 9 3 1 : R K O U < A B J I % 7 A P R I L 2 0 1 4 • V O L . X X X V I , N O 1 9 3 1 • L U N D I , 7 A V R I L 2 0 1 4 • M O N D A Y , A P R I L 7 , 2 0 1 4 Sourio banaki framanatare Jourqio warcap;te ke m;[adrh Q;sapi n;r.ouvoumin famar NEWS.am lradov cor/agalov;ivnu ar6 2acanc hantisanalow ;rkagan 8Birgivn9 0ra6 ;yr;in5 gu 3a3dne ;e a3s wyr]no3n ;.;agixu hy-a2a3now q0sa/ e Sovriagan panagi hra6 manadari mu` Mih6 ra= Ovrali hyd5 or gu .ygaware Kysabu` 3ar6 2ago. zinyal ov=yrovn tem1 Hramanadaru 3a3d6 na/ e ;e ir panagu a3=m gu g-ovi :ovrkia3en Sovria nyr;a’anxa/ El6Kaeda3i Jihadist hro6 sagnyrov tem5 oronk m.ova/ yn :ovrkio3 war[abyd` :a3ib Erdo.ani go.me1 8A3s ojracor/nyru co. Erdo.ani go.me .rgova/ yn ha3gagan Kysabi wra3 3ar2agylov hamar7 isg mynk gu ba,dbanynk Kysabu orowhydyv an mas gu gazme Sovrio395 usa/ e hramanadaru yv avylxovxa/ e ;e garo.axa/ yn yd m.yl Jihadist hrosagaqovmpyru1 Na.agaf S;rv Sargs;ani atararoujiune Q;sapi tagnapi masin FF patgamauorn;re q;sapafaouj;an .ndirn;re qnnarka‘ ;n Sourio na.agaf Pa,,ar Al-Asati f;t Falhpi faafo‘ ,r=ann;re ke mnan frasandn;rou ;u frji®n;rou t;[atara'i tak Mard 24-25-in Halebi me] unthanrabes yv ha6 3a,ad ,r]annyrov me] 3adgabes ar2agovyxan dasnyag hrasantnyr yv hr;i-nyr1 Mia3n Mard 24-i 3ydmi]0rein avyli kan 60 hrasantnyr yv hr;i-nyr ingan ka.aki me]5 isg avyli kan 10-u` :ylyfon Haova3i Nor Civ. ,r]annyru miaxno. gedin wra31 Inga/ hrasantnyrov yv hr;i-nyrov ;iraqu Nor Civ.i S7 Yrrortov;ivn68Zovar;nox9 ygy.yxiin <ar7 e] !$ Dar];al Fa xin‘a®ao[ me ke nafatakoui safmanin wra Hinc,ap;i5 27 Mard 2014-in` =amu 13:10-i sah6 mannyrovn5 .arapa.a6adrbe3janagan hagamard z0rkyrov sahmanin aryvylyan ov..ov;yamp dy.a6 ga3ova/ z0ramasyren megovn bahbanov;yan dy6 .amasi mardagan 3ynagedin wra3` mardagan a-a6 ]atrank gadarylov =amanag wiravorova/ yv ma6 haxa/ e zinovoragan /a-a3o. Ara3ig _omigi Papa3yanu1 L>H ba,dbanov;yan naqararov;ivnu gu gise /anr gorsdyan wi,du yv ir z0ragxov;ivnu gu 3a3dne A7 Papa3yani undaniki antamnyrovn5 ha6 razadnyrovn yv /a-a3agixnyrovn1 Mi]atebin manramasnyru barzylov hamar knnov;ivn gu gadarovi1
 2. 2. Mard 25-in Ha3asdani _amgawar Azadagan Gov6 sagxov;yan Hanrabydagan War[ov;ivnu hrabaraga/ e hydyvyal ha.ortacrov;ivnu7 :ovrkian qaqdylow mi6 ]azca3in polor 0renknyrn ov bardavorova/ov;ivnnyru5 0ry6 rus cntago/yl e Kysab ha36 gagan civ.n ov ,r]anu5 a3novhydyv ir sahmanix janabarh paxyl5 orbeszi Siria3ovm cor/o. ir war2gan 8Jabha; el Novsra9 yv 8Je3, al Is6 lami9 ahapyg[agan qmpavorovmnyru garo6 .anan cravyl ha3gagan Kysab ka.akadib avanu haryvan civ.yrow5 in[i hydyvankow ,ovr] 270 ha3 undaniknyr lkyl yn irynx dnyru` ba6 dusbarovylow La;akia3ovm1 Ca.dnik [e5 or :ovrkia3i hamar Kysabu m,dabes y.yl e ;iraq5 isg Siria3ovm wyr]in ,r]anovm un;axo. o.pyrcagan iratar2ov;ivn6 nyru nran hnaravorov;ivn un2y-yxin ‘or2ylov ha3a;a’yl ha3a,ad yv ha3a,ovn[ a3t pna6 gawa3ru1 :ovrkagan i,qanov;ivnu Ha3ox Xy.asbanov;yan 1006rt darylixin unta-a] /racravorova/ 2cdovm e ampo.] dara/ka,r]a6 nu ha3a;a’yl5 dysnyl Sirian a-anx ha3yri5 orowhydyv Siria3i ha3yru Ha3ox Xy.asbanov6 ;yan zohyri =a-ancortnyrn yn yv ov.i. ba6 han]aderyr1 :ovrkian5 0cdacor/ylow a-i;u5 timovm e ka3lyri` a-avyl 0covdnyr ka.ylov hamar yv iraganaxnovm pan;ovrkisdagan hy-ov cnaxo. ir /racryru1 _amgawar Azadagan Govsagxov;ivnu gar6 /ovm e5 or Kysabi ha3a;a’man harxow HH I,qanov;ivnnyru yv S’iv-ku bedk e ov=cn0ren anhancsdaxnyn mi]azca3in undanikin5 oru ba3kar e 3a3dararyl ahapyg[ov;yan tem1 _AG6u go[ e anovm polor bydov;ivnnyrin 0cda6 cor/ylov a-ga3 mi]oxnyru wyr] dalov Kysabi qa.a. pnag[ov;yan tem 3ar2agovmnyrin` hna6 ravorov;ivn dalow ha3yrin yv civ.i polor pna6 gi[nyrin wyrata-nalov irynx pnagawa3ru1 Mi6 ]azca3in hanrov;ivnu bedk e zsbi ;ovrkyrin` gasyxnylov hamar a3s yv hamanman ha3gagan cor/o.ov;ivnnyru1 _AG6u nayv go[ e anovm Ha3asdani Ardakin Cor/yri Naqararov;yanu` an3aba. mi]az6 ca3in polor adyannyrovm par2raxnyl Kysabi azcapnag[ov;yan qntirn ov bahan]yl :ovr6 kia3ix tatryxnyl ha3yri dy.ahanman hyr;a6 gan xy.asbanov;yan /racryru1 HH I,qanov6 ;ivnnyru bedk e timyn MAG6i Anwdancov;yan Qorhovrtin5 gdrovg mi]oxnyr 2y-k a-nyl` tat6 ryxnylov hamar ;ovrkagan odn2cov;ivnnyru1 _AG6u go[ e anovm a,qarhas’iv- ha3ov;yanu yv a-a]atem martgov;yanu` irynx 2a3nu par26 raxnylov :ovrkia3i yv nra go.mix howanavor6 vo. ahapyg[agan qmpavorovmnyri p-nararknyri tem1 HH i,qanov;ivnnyru s’iv-kaha3 ga-o3x6 nyri hyd hamady. ka3lyr bedk e m,agyn a3s harxi ,ovr] mi]azca3in gar/ik 2yvavorylov yv sdy./ova/ irawijagu ,dgylov hamar1 _amgawar Azadagan Govsagxov;yan Hanrabydagan War[ov;ivn <<aabbaajjaajj;;rrjj Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 2 • ABAKA • LUNDI 7 AVRIL 2014 - MONDAY APRIL 7, 2014, 2014 Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec ABAKA Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.” Arxaqi me] zinovor mu zohovyxav azyri n,ana-ovi gragoxen Yrgov,ap;i 24 Mardi a-av0dyan5 Arxaq6Adur6 be3jan hagamardo. z0r6 kyrov ,’man c/i aryvylyan hadova/i z0ramasyren me6 govn me]5 mardagan 3yna6 gedi wra3 mahaxov hraze6 na3in werk sdaxa/ er zin6 vor5 22 amya3 Ca-nig :o6 rosyan1 Lradov a.pivrnyr gu ha6 .ortyn ;e an zohovyxav azyri n,ana-ovi mu gra6 goxi hydyvankow1 Zinovoru dy.vo3n wra3 ma6 haxav1 I teb5 Ca-nig :oros6 yan panag caxa/ er 2012-i carnan5 in[ or gu n,anage ;e an kani mu amis wyr] bidi z0raxrover1 HH naqacah Syr= Sar6 cusyan Kysabi iratar2ov6 ;ivnnyrov masin Haaca3i ha6 ma=o.ownyrov gytronen nyrs hantes ygav mamovli hamar 3a3dararov;yamp5 ovr masna6 vorabes usa/ e56 8Mynk polors ,ad lav ynk 3i,ovm Kysabi badmov;ivnu5 oru wyr]in ha6 rivramyagi un;axkovm5 xav0k5 harovsd e ha3yri dy.ahanman t=oqa3in iro.ov;ivnnyrow91 An n,a/ e5 or a-a]in /anr badovhasu Kysabi ,r]anin hamar 1909 ;ovaganin er5 yrp Abrilin ;rkagan zinova/ ov=y6 ru nyrqov=yxin Kysab1 Ha3yru abasdanyxan Ca6 radovrani ly-nyrovn yv /owy6 zyrkin me]1 Kysabu hrgizylen ov ;alanylen ydk` ;ovrkyru ov..ovyxan Caradovran5 a36 ryxin ov go.obdyxin wyrin ;a.i dovnyru1 Ha3yru fran6 sagan ‘oqatranavow dy.a6 ’oqovyxan La;akia1 Ca.;agannyru m0d meg da6 ri La;akio3 me] mnalen ydk wyratar2an Kysab yv wyra6 ga-ovxyxin irynx dovnyru1 8Kysabi ha3yri a3s0rova3` ;ovow arten yrrort dy.aha6 nov;ivnu azca3in ‘okramas6 nov;ivnnyri ba,dbanov;yan 21-rt tari myqanizmnyrin nyd6 va/ lr]aco3n mardahraver e1 Gar/ovm ym` poloru bedk e ci6 dagxyn5 or inknusdinkyan a-a] ygo. zovcahy-nyru s;a’yx6 no. bedk e linyn polor go.myri hamar956 usa/ e S7Sarcsyan1 Naqacahu ,norhagalov;ivn 3a3dna/ e Sovrio3 i,qanov;ivn6 nyrovn` a3s /anr bahovn ky6 sabaha3ov;yan ba,dbanov6 ;yan 2y-nargovo. ka3lyrovn ha6 mar1 8Ys arten 3an2nararyl ym MAG6i` Niv Yorki yv +unyvi crasynyagnyrovm Ha3asdani Hanrabydov;yan tivanaci6 dagan nyrga3axovx[ov;ivnny6 rin` hydamovd linyl martov iravovnknyri yv azca3in ‘ok6 ramasnov;ivnnyri harxyrow masnacidaxova/ ga-o3xnyrovm Kysabi ha3ov;yan anwdan6 cov;yan yra,qavorman yv nranx pnagov;yan m,dagan wa3ryr abahow wyratar2i qntirnyrin956 usa/ e HH na6 qacahu1 Sdy./ova/ irawijagin ma6 sin Hanrabydov;yan naqa6 cahu nayv qorhrtagxa/ e My6 /i Dann Giligio3 Aram A-a]in ga;o.igosi hyd1 Naqacah Syr= Sarcsyani havasdiaxovmow5 Sovrio3 me] Ha3asdani Hanrabydov;yan tysbanadovnu g4a,qadi ky6 sabaha3ov;yan a]agxylov ha6 mar anhra=y,d ka3lyrov /ra6 cirin wra35 or bidi iraga6 naxovi ampo.] /avalow1 _AGI GO{U MI}AZCA#IN HANROV:YAN` WYR} DALOV KYSABI PNAG{OV:YAN TEM #AR@AGOVMNYROVN Syr= Sarcsyan` 8Kysabi ha3yrov a3s0rovan dy.ahanov;ivnu lr]aco3n mardahraver e9 Wrasdani ha3 hama3nku hantibyxav MAG6i nyrga3axovxi[i hyd Mardi 96in wrasdani ha3 hama3nki 8Ha6 3ardovn9 gytronin me] dy.i ovnyxav hantibovm MAG6i Martga3in Iravovnknyrov crasynyagi avac qorhrtagan Wladimir <golnigowi hyd1 Hantibnam niv;n er Wrasdani azca3in ‘ok6 ramasnov;ivnnyrov iravovnknyrov gaxov;yan knnargovmu1 MAG6i nyrga3axovxi[u q0syxav ir crasyn6 yagi go.me5 in[bes nayv darpyr bydov;ivn6 nyrov nyrga3axovxi[nyrov go.me Wrasdani <ar7 e] !$
 3. 3. LUNDI 7 AVRIL 2014 - MONDAY APRIL 7, 2014 • ABAKA • 3 Naqacah Sarcsyan Haaca3i me] badasqana/ e Adrbe3jani naqacahin HH naqacah Syr= Sarcus6 yani ylo3;u Haaca3i me] mi6 ]ovga3in anwdancov;yan ca6 ca;na=o.owin7 My/arco43 baron war[abyd5 Caca;na=o.owi 3arcar=a4n masnagixnyr5 Digna43k yv barona43k5 Ys al gu mianam Nidur6 landnyrov hasxein hn[a/ ,nor6 hagalagan q0skyrovn` caca;6 na=o.owu ‘a3lovn gazmagyrby6 lov yv iraganaxnylov hamar1 Ha3asdanu a,qov=0ren nyr6 curavova/ e mi]ovga3in anwu6 dancov;yan qntirnyrov lov/6 man mi]azca3in cor/un;axny6 rovn me]1 Seovli caca;na6 =o.owen ydk Ha3asdanu ka3lyr iraganaxovxa/ e hama2a3nyx6 va/ nbadagnyrov ov..ov;yamp1 2013;7 Ma3isin Ha3asdanu wavyraxovxa/ e 8Mi]ovga3in niv6 ;i fizikagan ba,dbanov6 ;yan hama2a3naciri9 2005;7 lraxovmu yv 8A,qada/ wa-yli6 ki yv -adi0ak;iv ;a’0nnyrov ga-awarman anwdancov;yan masin9 hamady. Hama2a36 naciru1 Yrgov ‘asda;ov.6 ;yrov wavyracirnyrn al 3an26 nuva/ yn i bah HOMC6in1 Amrabnta/ ynk mi]ovga3in niv;i ha,ova-man yv wyrahsg6 man iravagan cor/iknyru` lra6 xovmnyr gadarylow 8qa.a. nbadagnyrow mi]ovga3in ov=a6 niv;i anwdanc 0cdacor/man masin9 0renkin me]1 Mi]ovga3in ahapyg[ov;yan wdanci [ezokaxman ov..ov6 ;yamp 2013;7 #ovnovarin AMN a]agxov;yamp Ha3asdani me] himnatrova/ e mi]ovga3in yv -adi0logiagan niv;yrov jar6 daracidagan yv ‘or2aknna6 gan darralov/aran1 Aniga zcali0ren nbasda/ e mi]ov6 ga3in maksanyncov;yan ant6 razca3in sba-nalikin ar2a6 cancylov Ha3asdani garo.ov6 ;ivnnyrov parylavman1 Ganqarcylman harxyrow a-anxka3in gu hamarym da6 ra/a,r]ana3in hamacor/ag6 xov;ivnu1 2012;7 #ovnisin ha6 ryvan Wrasdani hyd mynk iraganaxovxink zancova/a3in o[n[axman zenkyrov dara/man tem ba3kari hamady. mi]sah6 mana3in war=ov;ivn1 Ha3asdanu naqa2y-na/ e MAG6i Anwdancov;yan qor6 hovrti 1540 pana2yvi iraga6 naxman azca3in /raciri m,a6 govm` nyrcravylow YAHG5 MAG6i Anwdancov;yan qorhovrti 1540 gomidei yv Yvrobagan miov;yan ‘or2acednyru1 #arcar=a4n baron naqa6 caho.5 A3s0rovan nisdin Adrbe36 jani naqacahu harx par2ra6 xovx Ha3asdani My/am0ri hiv6 leaga3ani anwdancov;yan wy6 rapyryal1 Gu ‘a’akim n,yl5 or mynk syrd0ren gu hama6 cor/agxink Hivleagan ov=a6 niv;i mi]azca3in cor/agalov6 ;yan hyd ha3gagan hivlea6 ga3ani anwdancov;yan aba6 howman harxow` hydyvo.aga6 n0ren gadarylow cor/agalov6 ;yan ;iv 640 jardaracida6 gan ‘asda;ov.;ow sahman6 va/ bahan]nyru1 A3t masin gu wga3yn HOMC6i go.me ira6 ganaxa/ )SARD a-akylov6 ;yan artivnknyru1 In[ gu wy6 rapyri hn[a/ pampasankny6 rovn5 or ipr mynk qntirnyr ovnyxa/ ynk -adi0ak;iv ;a6 ’0nnyrov hyd gabova/5 a3t7 bisi sovdu a-a]in hyr;in an6 wusdahov;yan trsyvorovm e mi6 ]azca3in ga-o3xnyrov ngad6 mamp5 orowhydyv mynk myr polor /racirnyru gu hamagarcynk Hivleagan ov=aniv;i mi]azca6 3in cor/agalov;yan hyd1 <norhagalov;ivn ov,atrov6 ;yan hamar1 Ovkrania yd gan[a/ e Ha3asdani me] ir tysbanu Ovkrania Kiyv gan[a/ e Ha3asdani m0d ir tysban Iwan Govqdan` qorhrtagxov;ivnnyrov hamar1 Mivs go.me5 Ha3asdani Ovkranio3 m0d tysban Antranig Ma6 novgyan hravirova/ e Ovkranio3 ardakin cor/ox naqararov6 ;ivn5 ovr paxadrov;ivn bahan]o. crov;ivn mu 3an2na/ yn anor1 A3s masin 8Niovz9in 3a3dna/ e ardakin cor/ox naqara6 rov;yan mamlo3 kardov.ar Dicran Pala3yan1 Ovkranagan lradovami]oxnyrov dy.ygov;ivnnyrow` ovkranagan go.mu tysba6 nin 3a3dna/ e ir anhancsdov;ivnu1 8Mynk tima/ ynk Ha6 3asdanin5 orbeszi wyr]ins ba,d0nabes ov hrabaragav 3a36 darare5 or [4untovnir Qrimi p-nagxovmu1 Haga-ag tirkoro,ovm arda3a3dylu paxasagan hydyvanknyr bidi ovnyna3 myr yrg6 go.mani 3arapyrov;ivnnyrovn wra395 3a3darara/ er ardakin cor/ox ‘oqnaqarar Danila Lovbkivskin1 21 Mardin dova/ mamlo3 asovlisi mu un;axkin Danila Lovb6 kivski 3a3darara/ e5 or Ha3asdani go.me Qrimi p-nagxovmu jana[ovmu paxasagan hydyvanknyr bidi ovnyna3 ha36ovkrana6 gan 3arapyrov;ivnnyrovn hamar1 8Ovkranio3 m0d Ha3asdani tysbanu yrgov ancam gan[a/ yn Ovkranio3 ardakin cor/ox naqararov;ivn1 Mynk anor ‘o6 qanxyxink myr anhancsdov;ivnu5 Ha3asdani me] myr tysba6 nadovnu hamabadasqan 3an2nararov;ivn sdaxa/ e1 A3s0r ha3gagan go.min 8No;a9 mu 3an2nova/ e5 ovr mynk timyxink Ha6 3asdani ba,d0nagan tirkoro,man wyrapyryal barzapanovmnyr sdanalov hamar1 Mynk tima/ ynk Ha3asdanin5 orbeszi an ba,d0na6 bes yv hrabaragav 3a3dne5 or [i jan[nar Qrim p-nagxov6 mu1 Tirkoro,man iraganaxman gam par2ra2a3nman baraca3in5 or mynk grnank ngadyl o[ parygamagan5 adiga paxasagan hydyvanknyr bidi ovnyna3 myr yrggo.mani 3arapyrov;ivnnyrovn wra395 n,a/ e ‘oqnaqararu1 #i,yxnynk5 or ovkranagan 8Sovoboda9 govsagxov;yan a-a]6 nort )lyg Dyagnibok Cyraco3n -ada3i ambionen go[ ov..a/ e dovn gan[ylov ovkranagan tysbannyru a3n yrgirnyren5 oronk Qrimu ngada/ yn _ovsio3 meg masu1 Q0sku 3adgabes gu wyrapyrer Ha3asdani yv Qrqzsdani m0d ovkranaxi tysbanny6 rovn1 France 24. 8Kysab96i mardyrovn nbadagu ha3yru armadaqil unyln e France 24. fransagan lra6 duvagan ga3ku gar/ik 3a3dna/ e Sovrio3 dara/kin me] cdnu6 vo. 8Kysab9 avani hamar un;axo. mardyrovn masin5 usylow76 8Unttimov;yan a3s dara/ki cravovmu my/ harova/ e sovriagan ov=yrov5 aniga anxaged e yv :ovrkio3 hyd ba,d0nagan sahman5 or Ta6 masgosi cyrag,-in dag er91 Fransagan ga3kin gar/ikow Kysabu /owyzrya3 yv hajyli glima3 ovnynalovn ,norhiv sosg sahmana3in hra,k wa3r mu [e5 a3l an hin )smanyan ga3srov6 ;yan ,r]ani ha3gagan miag ka.akn e5 or gu cdnovi nyrga3 :ovrkio3 sahmannyren tovrs1 Sovrio3 harxyrow masnaci6 daxa/ fransaxi ‘or2acedi mu hydaz0dov;ivnnyrovn hama6 2a3n5 8Ba,d0nabes9 dy.i ovnyxa/ a3s mardi 3ydin nba6 dagn e` diranal sahmana3in a3s darpyr tirkin5 mardn[o.6 nyru a3s sahmana3in anxa6 gedin gariku [ovnein zenk zinam;yrk ovnynalov hamar5 anonk /a-a/a/g :ovrkman ly6 -en hy,dov;yamp sahmanu g4anxnin harav hasnylov ha6 mar5 sahmana3in a3s gedin diranalu badrovag e mia3n5 mynk tem 3antiman gu cdnu6 vink mardawarov;yan mu5 or nbadag ovni makracor/ylov Kysabi pnag[ov;yan ha3gagan xy.u91 Fransagan lradovaganu paxa3a3da/ e5 or Kysabu cravylu anhnar er a-anx :ovrkio3 i,qanov;yan gana[ lo3sin yv zinovoragan 0cnov6 ;yan5 unttimov;yan zinyal6 nyru hy,dov;yamp cravyxin Kysabu a]agxov;yamp :ovr6 kio3 i,qanov;yan5 or Sovria6 gan 0tov=in arcilyx 0cnyl ha6 3yrovn yv sovriagan panagin1
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 7 AVRIL 2014 - MONDAY APRIL 7, 2014 Go[ novirahavaki I nbasd _AG Yryvani gyndronaga3ani Siryli ungyrnyr yv parygamnyr5 In[bes 3a3dni e5 hancamanknyri pyrovmow _amgawar Azadagan Govsagxov;ivnu darinyr ,arovnag zrgova/ e y.yl Yryvanovm gyndronagan mna3ovn crasynyag ovnynalov hnara6 vorov;ivnix1 Govsagxov;yan cor/ovneov;ivnu a-avyl artivna6 ved gazmagyrbylov5 hantibovmnyrn ov =o.ownyru bad,aj ba3mannyrovm anxgaxnylov5 nyrgovsagxagan a,qadanknyrn ov mi]govsagxagan ,’ovmnyru lavaco3ns iraganaxnylov nba6 dagow _AG Hanrabydagan war[ov;ivnu oro,ovm ga3axryx S’iv-ki yv Ha3asdani myr ga-o3xnyri yv parygamnyri 0=an6 tagov;yamp sy’agan gyndronaga3an sdy./yl1 Manragrgid oronovmnyrix 3ydo3 oro,ovyx cnyl Yryvani gyndronagan ‘o6 .oxnyrix Yrovant Ko[ari 28/2 hasxeovm cdnovo. 5 3argani ,enku 420 ka-7 my;r dara/kow5 400 hazar dolarow` nyra-6 yal 5-rt 3argi bad,ajyxman /aqsyru1 Co3axav hama6 2a3nov;ivn :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan M7 Nahancnyri yv Canada3i Gyndronagan war[ov;yan hyd` miasnapar5 orbes hamady. sy’aganov;ivn 2y-k pyrylov 3i,yal ,enku5 ori a-a]in 2 3argyru linylov yn ygamdapyr` war2agalov;yan haso3;u govsagxov;yans gariknyri hamar sahmanova/1 Sdy./ovyx ,enki cnman yv hydaca3ovm madagararman 3an2na=o.ow` clqavorov;yamp Be3rov;ix /an0; paryrar yv cor/arar ungyr Nar Qa[adovryani1 Arten isg co3axyl e 260 hazar dolar5 wjarovyl e ganqawjar yv cnman cor6 /arki a-a]in hancrovanu ga3analov e un;axig darova3 Abrili 1-in1 Ungyr Nar Qa[adovryani anovnow Yryvani Biblos tra6 madanu arten paxova/ e 3adovg ha,iv5 ori manramas6 nov;ivnnyru nyrga3axnovm ynk sdoryv1 Mnovm e co3axnyl mnaxyal 140 hazar dolaru5 ori hamar _amgawar Aza6 dagan Govsagxov;yan Hanrabydagan war[ov;ivns timovm e _AG yv :MM S’iv-ki yv Ha3asdani polor ga-o3xnyrin5 ,r]anagnyrin5 agovmpnyrin5 masnajiv.yrin5 anhad ungyr6 nyrin5 ungyrovhinyrin5 hamagirnyrin ov parygamnyrin` ,ov6 da’o3; masnagxov;yamp co3axnylov wyro3i,yal covmaru` i qntir _AG Yryvanyan gyndronaga3ani cnman1 @yr mas6 nagxov;ivnu5 angaq kanagix ov [a’ix5 garyvor e myz hamar1 I wyr]o35 Yryvanovm sy’agan gyndronaga3an ovnynalu inknanbadag [e amynyvin5 a3l` naqaba3man avyli artiv6 naved yv a,qo3= cor/ovneov;yan5 oru myr polori xangov6 ;ivnn e1 _AG Hanrabydagan War[ov;ivn Byblos Bank Armenia CJSC www.byblosbankarmenia.am Beneficiary name: KHACHADOURIAN NAR ARAM Beneficiary account: 2140005317200101 Beneficiary bank: Byblos Bank Armenia CJSC Bank Address: Amiryan street 18/3, Yerevan, Armenia Bank Swift Code: BYBAAM22 Correspondent bank: Byblos Bank SAL, Beirut Lebanon. Swift Code: BYBALBBX IBAN: LB97 0039 0000 000 1 6531 1001 S’iv-ki naqararov;ivnu gu hydabnte Kysabaha3ov;yan wijagu 8S’iv-ki naqararov;ivnu barpyrapar gabi me] e ha3 hama3nkin hyd5 ha3 pnag[ov6 ;yan 0cnylov nbadagow oro6 ,agi ka3lyr 2y-nargova/ yn1 Hima hama3nkin hyd gu j,tovin unthanovr manramasnov;ivn6 nyru5 yv s’iv-ki naqararov6 ;ivnu ov,atir gu hydyvi Kysa6 bi me] dy.i ovnyxo. polor ira6 tar2ov;ivnnyrovn95 8Yrgir96in 3a3dnyx s’iv-ki naqararin mamlo3 kardov.ar Mamigon Qovr,ovtyan1 An n,yx5 or Ky6 sabaha3ov;yan wijagu dac6 naba3aro3x e1 Saga3n irynx 0jaqnyru wy6 rata-nalov yv irynx dovnyrovn5 in[kin der gancnylov 3o3su [yn gorsnxovxa/1 8@y-nargovo. ka36 lyru ji,t a3t nbadagin ov.6 .uva/ yn5 orbeszi anonk [mda/yn Sovrian lkylov masin5 a3l wyrata-nan irynx dovny6 ru1 Irawijagi oryve zarcax6 man baraca3in mynk bedk e z0rawic gancnink myr ha3ry6 nagixnyrovn go.kin1 Gabu La6 ;akio3 me] abasdana/ kysa6 baha3yrovn hyd barpyrapar ga35 yv a3ndy.5 usd anhra6 =y,dov;yan darpyr mi]oxnyr ov ka3lyr gu gadarovin95 usav Mamigon Qovr,ovtyan1 An dy6 .ygaxovx5 or a3s bahovn ky6 sabaha3ov;yan garcawijagi5 Sovrio3 me] sdy./ova/ irawi6 jagi5 in[bes nayv La;akio3 me] abasdana/ kysabaha3y6 rovn ;ovakanagin masin dovyal6 nyru j,crdman hancrovanin me] gu cdnovin1 Irani xangov;ivnu Adrbe3jan6 Ha3asdan yrga;ov.in panalov Zanazan lradovami]oxnyre g4imanank5 or Iranu Adrbe36 jan6Ha3asdan yrga;ci/u panalov xangov;ivn ovni1 Irani azad c0dinyrov yv dndysagan 3adovg ,r]annyrov hamagarco. qorhovrti kardov.ar Akpyr :ivrkani q0skow` a3t cor/ovneov6 ;yan nbadagu dara/a,r]ana3in daranxig hnaravorov;ivnny6 rov 0cdacor/ovmn e1 8Y;e a3t yrga;ov.a3in janabarhu pax6 vi5 yryk yrgirnyrov sahmanamyr2 ,r]annyrov5 in[bes nayv o.] dara/a,r]ani me]5 eabes garacana3 zarcaxovmu1 Ha3asdani yv Adrbe3jani badyrazmu azta/ e }ov.a3i ,r]ani dndysagan zarcaxman wra31 Adrbe3jani yv Ha3asdani mi]yv yrga;ov.a3in janabarhu lovr] hnaravorov;ivnnyr ovni5 kani or anor mi]oxow hnaravor e hasnil Syv /ow5 _ovsia yv Yvroba956 usa/ e an1 :ivrkan 3a3dna/ e nayv5 or Iran gu havada3 dara/a,r]a6 na3in hagamardov;ivnnyrov ka.akagan lov/man1 8Yrgirnyrov mi]yv dara2a3nov;ivnnyrov 3a.;aharovmu bidi nbasde o.] dara/a,r]ani zarcaxman956 usa/ e iranxi ba,d0nyan1 La;akian nyrga3axno. Sovriaxi arap badcamavor` Na3yb Maqlovf5 La;akia3i me] abasdana/ Kysabxinyrovn abas6 danu a3xylylen ydk5 ir facebook-yan e]in me] gu cre7 8#i,yxovm mu a3s0rovan ;o-nyrovn5 ;e in[ cor/a/ yn irynx naqninyru anxyalin7 “asdylov hamar5 or a3s0rovan ojra6 cor/ov;ivnnyru o[ ;e badahaganov;ivn yn5 a3l un;axk` zor sgsa/ yn naqninyru yv za3n =a-anca/ anonx zavagnyru777 mor;ylu5 clovqnyr gdrylu5 havakagan cy6 ryzmannyrov me] ;a.ylu5 in[bes nayv /a36 ra3y.aganov;ivnn ov ahapygovmu5 polor ararknyr yn5 oronx ,ovn[ow my/xa/ yn yv za3n =a-anca/ irynx 0smanxi naqa6 ha3ryren91 A-a]in ngarin me] ha3 p=i,gnyr yn5 oronk ;rkagan gamovr]i mu wra3 gaqova/ yn irynx odkyren yv a3tbes mnaxa/ min[yv my-nilu5 isg yrgrort ngaru` qramadnyr yn5 oronk ‘orova/ yn` hazaravor ha35 arameaxi5 asori yv 3o3n zohyru me]u ;a6 .ylov hamar1 Sovriaxi arap badcamavor` 8Kysabi a3s0rovan ojracor/ov;ivnnyru badahagan [yn9
 5. 5. PA|’IK GALA|Y:AN Badanygan 0ryren ar2a6 canco. 3ov, mun er 8Kysab9 anovnu myzi hamar1 HYU6i Zaryh Novbar agovmpi sgaov6 dagan darygan panagovmny6 rovn un;axkin5 qarovgahan6 tesnyrovn =amanag 3ajaq g4i6 mana3ink Kysabi panagawa36 ryrovn masin1 Myzi` lipa6 nanxinyrovs (3adgabes anonx oronk harazadnyr [ovnein Sovrio3 me]) hamar t=ovar e darpyrov;ivnu cidnal kysab6 xiin yv anjarxiin mi]yv1 2008-i amran5 Halebi :MM6i war[ov;ynen sdaxova/ hraver mu qantawa-ov;ivn sdy./a/ er Lipanani _AG “or;ovcal6 yan agovmpi d.ox m0d1 Haga6 -ag or in/i hamar an/an0; er Kysabu5 saga3n i ba,d0ne ungyraxa/ ei d.ox1 Yrgar er jamportov;ivnu5 3adgabes or ges ci,yrin jampa3 yla/ eink Be3rov;en1 Wa. a-av0dyan yrp knod ov gisapax a[kyrow myr ha3yaxknyru gu ‘or2eink syvy-yl tebi yrgink ov myr ,ovr] poloru5 gu zca3ink hra6 ,ali pnov;yan zar;novmu5 yrp lo3syrov me] nsda/ [kna. ov lovsyrys aryvi ja-aca3;nyru myz gu sbasein Kysabi movd6 kin1 Ci,yra3in myr ov.yvorov6 ;ynen sba-a/5 movdk gu cor6 /eink :MM6i panagawa3ru poxawa- arycagin a-a]nor6 tov;yamp1 Kysabi nora/ac aryvu5 ir pari soworov;yan hama2a3n5 grgin ir cirgu a-a/ er ha3 yridasartnyru5 oronk =amana/ ein Lipana6 nen5 Tamasgosen5 Haleben ov #ortananen1 Yv a3s grgnov6 ;ivnn er a3n naqorto. ama-6 nyrovn5 ovr gu megdy.ovein ha3 yridasartnyr docorovylov ha6 mar azca3in tasdiaragov6 ;yamp1 Ar,alo3sen a-a] irynx an6 go.innyren yla/ ein naq0rok =amana/ mivs d.aku ov an6 hampyr gu sbasein Lipananen =amano. qovmpin1 Aryvu gar6 /ys lovaxa/ er anonx yrysu5 isg mynk ab,a/ gu tideink myz ,r]abado. wa3ri pnov6 ;ivnu5 x0.ow /a/gova/ saryrn ov ta,dyru1 Polor ;-[ovnnyru x0.i srsgovmen gu s;a’ein irynx kovnen5 gu sgsein yrcyl ov /lwlal1 A3s -oman;ik dysa6 ranu 3angar/ g4unthadover myr d.oxme megovn p]i]a3ini zan6 cow7771 8:ovrk syl9en 8mysy3j9 mu gu ha.orter5 ;e :ovrkio3 sahmannyren nyrs gu cdnu6 veink5 hydyvapar ard0nova/ eink a3t ci/yru 0cdacor/yl7771 Pnaganapar zarmanalu ki[ er5 saga3n yrp n,maryxink5 ;e hantibagax ly-nyrov lan]yru arten isg :ovrkio3 sahmannyru gu c/ein5 hasgnali ;ovyxav myzi ;e in[ov hamar kysabxin o[ mia3n a-iv/i ngaracrow co3adyvylov iravovnk dova/ er inkzinkin5 a3lyv` ho.in ga-[a/ ullalow5 azca3in ov ygy.yxa6 gan ar=eknyrovn ngadmamp sgzpovnka3in ha3a,ovn[ ngara6 cir1 Mylconyan Gr;agan Has6 dadov;yan ovsano.ov;yan da6 rinyres i wyr5 amen a-av0d ka3lyrcnyrov yrcyxo.ov;ynen ydk meg ,enken mivsu ov..ova/ bahovn5 gama3 ;e agama3 myr ha3yaxknyru gu syvy-eink 8Pyn6 da dak;il09 (hinc mad) ly-6 na,.;a3in ov xasovmow gu ti6 deink anor lan]yrovn la3nkin6 yrga3nkin ‘-ova/ ;rkagan tr0,u1 Min[yv a3s0r5 amen an6 cam a3t ahavor dysaranu dysnylow5 hocis gu bo-;6 gar777 Haba in[kan avyliow bidi garyna3ink bo-;gal5 y;e myr srpazan lyran` Ara6 radi lan]yrovn barzover a3t dysaranu ov ha3u bardatru6 ver amen bah ir ha3yaxknyru syvy-yl hon1 Mi|;e no3nu [er baracan Kysabin5 yrp ha3u amen bah ho.in ov=u zcalow hantyr25 ir ha3yaxku gu syvy-er tebi :ovrkio3 nyrga3i sahmannyru1 Kysab a3xylo. ivrakan[ivr ha3 a3t sahmanac/yru dysnylow5 mdowi gu badgyraxner sba-6 naxo. wdancu5 saga3n oro|v mdken g4anxner a3skan m0da6 lovd bo-;govmu anor1 :eyv 16-rt taren i wyr :ovr6 kio3 sahmanamyr2 ullalov an6 badyhov;ivnnyrn ov )smanyan dirabydov;yan p-nov;ivnnyru ja,aga/ yn nayv sovriaxi arap =o.owovrtn ov a3l ‘okra6 masnov;ivnnyr5 saga3n5 sov6 riaha3u5 i masnavori kysa6 baha3u5 amen jic i cor/ tra/ er ,r]ani ha3atro,m co3ov;ivnu bahbanylov hamar1 Kysabi me] cor/o. ha3gagan yryk 3aranovanov;ivnnyrov bad6 gano. ygy.yxinyrn ov tbrox6 nyru5 panagawa3ryru5 ha3ga6 gan hasdadov;ivnnyru5 no36 nisg Caradovrani noragyrd ygy.yxin5 orovn 0/ovmu ty- mi kani dari a-a] gadaryx My/i Dann Giligio3 Aram A7 Ga;o.igosu5 amen a-i;nyrow irynx cirgu gu gan[yn hy-avor ha3ortinyr5 oronk ovngntiru gu ta-nan ha3gagan cmpy;nyren ar2acanco. .0.an]nyrovn5 ka3lar,avnyrov un;axkin lsovo. <ar7 e] 12 SBA_NAXO> MARDAHRAVERNYR KYSABI BARDATIR HA#A:A”OVMU LUNDI 7 AVRIL 2014 - MONDAY APRIL 7, 2014 • ABAKA • 5 :ovrkio3 sahmanamyr2 ov unthanrabes ha3apnag Kysab Sovriagan ka.aki wra3 gadarova/ wyr]in 3ar2agovmu5 orov hydy6 vankow kysabxinyru sdibovyxan ;o.ovl irynx amen in[u ov qo3s dal ka.aken5 3ydo3 imanal or irynx dovnyru arten cravova/ yn ;alani[nyrov go.me5gu ,arov6 nage [ar[aryl :ovrkio3 me] abro. paz6 ma;iv 3a-a]abah cro.nyrov midku1 :ovrkia orka|n badasqanadovov;ivn ovni Kysabi wra3 El Caidei ahapy6 gi[nyrovn go.me cor/ova/ 3ar2agovmnyrovn me]1 A3s masin lracro. Hrant Casbaryan5 8Dem0kra; Haber9 ga3ke]en ar2acanc gu hantisana3 :ovrk kani mu cro.nyrov ov ka.akacednyrov gar/ikin5 oronk gu ha6 gaztyn a3s qntrin me] :ovrkio3 sdan26 na/ tyrin tem1 Dagavin yrgov 0r a-a] sahmanin wra3 war a-nova/ er Sovriagan -azmasava-nag mu1 Bntova/ er or an sahmanen a3s go.m anxa/ er1 :ovrk mdavoragannyr gu harxnyn hima7 8Haba| y;e a3t sava-6 nagu a3s go.m anxa/ [er5 haba| y;e a3t sava-nagu hon kysabxinyru gu ba,d6 baner ahapygi[nyrov 3ar2agovmen91 Hradaragi[ ov hrabaragacir Ragub Zarak0lov tidyl govda3 or cy.yxig Kysabin masna3adgov;ivnu ha3gagan ullaln e1 Hon abro. Ha3yru5 1915-en ov 1939en wyr] yrrort ancam mun al ca.6 ;agan tar2an1 Yrp :ovrkia a3nkan zca3ovn e Ro=owa3i sahmanu ba,dbanylov harxow5 in[o|v no3nbes ba,dban [i gancnir nayv An;akio3 ov Kysabi sah6 manin1 An;akio3 sahmanaci/u hosge honge /a/gova/ wijag ovni hima1 :ovrkia ,ovdow bedk e ‘oqe Sovriagan ir ka6 .akaganov;ivnu1 Badmapan Said {e;in0.lov yvs gu cowe Kysabi cy.yxgov;ivnu5 g4use or hon ovni ha3 parygamnyr5 oronxme megu bad6 mapan #agop {olakyann e1 Mdahoc e anonx gyanki ba3mannyrow1 {e;in0.lov gu bnte or :ovrkia3e caxo. ahapygi[nyru t=oqk bidi tar2nyn traqda3in a3s ka.aku1 Bedk [e ard0novi or ha3yrov tem nor sbant mu cor/ovi1 EMEK govsagxov;yan Unthanovr Naqa6 cah Selma Givrkan5 :ovrkio3 Hama3na6 war Govsagxov;ivnu5 Ungyrwaragan Wy6 ragyrdovmi Govsagxov;ivnu yv nman0rinag gazmagyrbov;ivnnyr irynx po.oki 2a3nu par2raxovxin A6Ce6”e ga-awarov;ivnu my.atryxin badyrazmi crc-ov;ivn unylov ampasdanov;yamp1 He6De6”ei Hamanaqacahi Dy.agal Sarovhan )lov[ ov,atrov;ivn hraviryx :ovrkia6Sovria sahmanin wra3 bada6 ha/nyrovn wra3 yv usav or A6Ce6”e gov6 sagxov;ivnu ir 2y-ku yd bedk e ka,e Kysaben ov Sovria caxo. ahapygi[nyren1 Ganan[nyrov yv @aqago.myan Abaca3 Govsagxov;yan panpyrnyr Sewil :ovran ov Naji Se0nmez irynx garcin knnatadyxin ga-awarov;yan Sovriagan ka.akaganov6 ;ivnu5 go[ urin mi]azca3in hanrov;yan ov bahan]yxin nayv or War[abyd Erdo.an ov Ardakin Naqarar Ahmed Dawovd0.lov badasqanyn a3s niv;i ,ovr] y.a/ knna6 tadov;ivnnyrovn ov 3sdag paxadrov;ivn dan1 Hydakrkragan e imanal ;e a3s qntrin masin 3sdag gyrbow i|n[ gu mda/yn yrg6 rin clqavor yryk govsagxov;ivnnyru5 oronk a3s 0ryrovn a3nkan zpa.a/ yn Giragii ,r]ana3in undrov;ivnnyrow1 8MARMARA9 26 Mard 2014 :ovrk cro.nyr ov ka.akacednyr gu knnatadyn Kysabi badaharnyru ov A6Ce6”ei ka.akaganov;ivnu
 6. 6. 8:o-nyru /yryrovn bsagn yn Yv ortinyrovn bar/anku irynx ha3ryrn yn91 (A-agax So.omoni 17/6) Asdov/o3 mart eagin dova/ amynamy/ barcyvnyren megu` undanygan trov;ivnn e5 undanygan ga-o3xu5 ga-o3x` or grna3 ankagdyli mnal h0rme zavag5 zavage ;o-5 yv dagavin 3a6 ]ortapar syrovnte syrovnt5 y;e mart eagu cidagxi iryn drova/ barcyvin ancnahadyli ar=ekin1 Asdova/ ovri, ,ad barcyvnyr dova/ e ov gov da3 mart eagin5 in[bes myz ,r]abado. pnov;ivnu ir polor cy.yxgov;ivn6 nyrow5 myr parygamnyrov yv myr ha3rynagixnyrov ,r]anagu5 myr gyanki un;axkin 2y-k 2ca/ 3a]o.ov;ivnnyru1 Saga3n myzi ,norhova/ a3s polor barcyvnyrovn himu5 myr gyanku imasdavoro. aztagu` myr undanikn e5 myr ha3rn ov ma3ru5 my/6ha3rn ov my/6ma3ru5 myr zavagnyrn ov myr ;o-nyru1 Orka~n cohovnagov;ivn e ortyser /no.nyrovn hamar5 yrp za6 vagnyrn ov ;o-nyru irynx hyd gu polorovin no3n ja,asy.anin ,ovr]1 My/6h0r yv my/6m0r srdyru hrjovankow gu lyxovin tidylow irynx zavagnyrovn yv ;o-nyrovn ba3/a- ov zovar; temkyru5 polorova/ irynx hyd1 Irynk cidagix yn or irynx gyanku gu m0dyna3 ir avardin5 saga3n a3t zovar; ov anhoc temkyrovn wra3 anonk gu dysnyn irynx gyanki ,arovnagov;ivnu1 In[bes irynk gancovn yv hasdad baha/ yn irynx ha3ryren =a-ancova/ undanygan cyrtasdanu5 a3=m aha irynx ,ovr] polorova/ irynx zavagnyrn ov ;o-nyrn yn5 or bidi abahowyn a3t cyrtasdani ,arovnagaganov;ivnu1 Saga3n cyrtasdani a-o.] co3adyvovmu abahowylov hamar5 anhra=y,d e or zavagu siro3 yv my/aranki zcaxovmnyrow gab6 va/ ulla3 ir undanikin5 ir h0rn ov m0ru5 3arcankow mdig une anonx qradnyrovn5 cor/atre anonx badovernyru1 Mia=a6 manag5 yrp an amovsnana35 bedk e corowankow ,r]abade ir go.agixu` ir zavagnyrovn ;angacin ma3ru5 yv anwyrabah0ren sire ir zavagnyru5 a3t ancin can2yru5 or Asdova/ ,norha/ e iryn1 Pnagan e gyanki me] polors irarov bedk ovnink yv zirar bedk e 0cnynk5 saga3n a3s gabu ,ad avyli z0ravor e undany6 gan antamnyrovn mi]yv5 ;e4 niv;agan yv ;e zcaxagan marzyrov me]1 Dan me] ivrakan[ivru ovni iryn 3adovg gariknyrn ov bar6 daganov;ivnnyru5 saga3n undaniki antamnyru bedk e ]anan mia=amanag 0cnyl irarov yv ivrakan[ivrin gyanku tivraxnyl ov hajyli tar2nyl1 Ma3ryru gov can ovri, undanike5 anonk ovri, cyrtasdani mu zavagnyrn yn1 Pa3x amovsnanalow` gu nyrcravovin irynx amovs6 no3n undanikin me]1 Undanygan tbroxin a-a]in pnagan ov my/ ovsovxi[n ov tasdiaragu ma3rn e1 Krisdonya3 ma3rn e or ir zavgin qa[agnkyl ov a.0;yl gu sorwyxne1 Yrp yryqa3in lyzovn ov midku gu paxovin5 ma3rn e or gu sgsi sorwyxnyl krisdoneov;yan hama-0d5 barz ov pnagan tasyru5 anor mada. srdin me] gu xane sovrp gr0ni syrmyru1 Saga3n ma3ru mia3n lyzovow [4ovsov6 xanyr5 a3l ir ma3ryni pari 0rinagow gu gr;e ir zavagnyru1 Y;e zavagnyrn ov ;o-nyru undaniki my/6h0r yv my/6m0r` babigin ov mamigin drova/ Asdov/o3 0rhnov;yan bdov.nyrn yn5 oronx ,norhiv g4abahowovi undanygan cyrtasdani ,arovnagov6 ;ivnu5 my/6ha3rn al hinen ygo. cyrtasdanin 3avyr=ov;yan gyn6 tani ov ba3/a- badgyrn e5 orovn nyrga3ov;ivnu undanikin hamar 0rhnov;ivn e1 Asor hamar S7 Cirku g4use7 8?yr i dane kovmme mi bagasysxi91 Zavagnyr ov ;o-nyr bardaganov;ivn ovnin amyna3n agna6 /ankow badovyl irynx ha3ryrn ov ma3ryru5 babignyrn ov mamig6 nyru qnamkow yv andrdovn] hocal5 tarmanyl ov bahyl min[yv anonx mahovan 0ru1 “oqatar2apar5 babigin ov mamigin bardaganov;ivnn e 0rhnyl irynx zavagnyrn ov ;o-nyru5 yv a.0;yl orbeszi anonk amovr5 hasdadovn undaniknyr gazmyn5 yv syrovnte syrovnt syv 0r [dysnyn1 Pnagan e anonx ]yrm ‘a’aku g4ulla3 dysnyl irynx zavagnyrovn ov ;o-nignyrovn a-o.] my/nalu5 gyanki me] 3a]o6 .ov;ivnu5 anonx ;acn ov bsagu1 Kanzi zavagnyrovn yv ;o-ny6 rovn amovsnanaln ov undanik gazmylown e or undanygan gyankn ov cyrtasdanu gyntani bidi bahovi1 Undanikin me] ;o-nigu gu nyrga3axne qorhrtavor5 pa3x qan6 talix abacan7 isg babigu` anxno. syrovntu1 Megu` noru5 ‘o’oqov;ivnu5 mivsu` hinu yv bahbano.aganu1 Megu` abaca3 3a-a]axyal cidov;ivnu5 mivsu` anxyali ‘or2a-ov;ivnu yv imas6 dov;ivnu1 Megu` yraznyru5 mivsu` 3i,adagnyru1 O|rn e lavu5 hi|nu5 ;e noru5 anxya|lu5 ;e abacan5 ‘or2a-ov;i|vnu5 ;e an6 ’or2 yridasartov;ivnu1 +amanagi slaku yd [i ta-nar1 Anxyalu arten badmov;yan gu badgani anwyratar2 gyrbow5 isg a3s0ru` wa.n isg anxyal bidi ulla31 :o-nigin a3s0rova3 yridasartov;ivnn al 0r mu bidi badgani badmov;yan1 Harxu <ar7 e] 13 8Armenia9 Music Awards amynamya3 azca3in yra=,dagan mrxanagapa,qov6 ;ivnu s’iv-ki me] ovni yrgar darinyrov badmov;ivn1 An sgsova/ e 2006-in5 yrp a-a]in ancam Mosgova3i Grymli my/ ha6 myrcasrahi pymin5 havakova/ ein ha36 gagan estrada3i lavaco3n nyrga3axov6 xi[nyru1 A3s masin gu 3a3dne Aysor.am-u wga3ago[ylow ungyrov;yan dy.ygadovagan pa=inu1 9 darinyrov un;axkin 8Armenia9 Music Awards. mrxanagapa,qov;ivnu gu hy-ar6 2agovi Ha3asdani hanra3in hy-ovsda6 dysov;yan ov.i. y;yrow a,qarhi 136 yrgrnyren1 @y-nargu my/ jana[ovm 2y-k pyra/ e5 ovni ,ovr] 35 milion hantisadys yv gu wa3yle pazmahazaranox hy-ovsda6 tido.i seru arhysdawar= gazmagyrb6 va/ov;yan yv hravirova/ jan[xova/ hivry6 rov ,norhiv1 Soworapar mrxanagi 3an2n6 man araro.ov;ivnu g4iraganaxovi tasa6 gan 2yva[a’ow5 ovr gu nyrga3axovin 21 anovanagarcyr` darovan hi;5 darovan yrci[/ovhi5 lavaco3n 2a3nyriz yv a3ln1 Mrxanagapa,qov;yan un;axkin 3adovg hravirova/ hivryru anovanagarcyrov a-a6 ]atrova/ masnagixnyrovn gu 3an2nyn 3a3d6 ni kantagacor/i hy.inaga/ anovanagan osgyz0/ ar2anig` moloragi yv /a-i dys6 kow5 qorhrtan,ylow o.] a,qarhi me] s’-ova/ ha3ov;ivnu1 Mrxanagapa,qov;ivnu 2y-k pyra/ e mi]azca3in jana[ovm 3adgabes a,qar6 has’iv- ha3ov;yan ,r]anagen nyrs1 Inu darinyrov un;axkin mrxanagapa,qov;yan hivryrn ov mrxanagagirnyru y.a/ yn ha6 ma,qarha3in arovysdi 3a3dni cor/i[nyr1 Anonx ,arkin yn` Alen Dylon5 Demis _ov6 sos5 Wladimir Sbiwagow5 Iosif Gopzon5 Qovli0 Iglysias5 Zovrap Sodgilava5 Gonsdandin )rpelyan5 }or]ia Fovman6 di5 Irina Allycrowa YV A#LK1 2014;6in mrxanagapa,qov;yan gaz6 magyrbi[ 8Armenia9 ardatrov;yan gyt6 ronu oro,ovm ga3axovxa/ e mrxanagapa,6 qov;ivnu iraganaxnyl 3adovg 2yva[a’ow` 8lycyntnyr91 A3s dari a-a]atrova/ polor mrxana6 gagirnyru a3n martig yn5 owkyr ancna6 hadyli nyrtrovm ovnyxa/ yn ha3gagan m,ago3;i zarcaxman5 in[bes nayv Ha3as6 danen tovrs anor dara/man me]1 @y-nargi un;axkin bidi hn[e 8lycynt9 mrxanagi ar=anaxa/ 14 anovn1 2014-in 8lycynt9 mrxanagin a-a]atrova/ yn Ar6 ;ovr Cricoryan5 Ar;ovr Mys[yan5 Tavi; :ovqmanow5 }ivan Casbaryan5 Irina Alycrowa5 Gonsdandin )rpelyan5 Mal6 qas5 Mi,el Lycran5 #owhannes {eki]6 yan5 )fylia Hampar2ovmyan5 _obyr; Amirqanyan5 _ozi Armen5 _ovpen Haq6 wyrtyan5 _ovpen Ma;yvosyan5 Syr= :ang6 yan5 Dsas Namin5 Da;yvig #owhannis6 yan5 Dicran Mansovryan5 <a-l Azna6 vovr1 8I 3i,adag lycyntnyrov9 3adovg mrxa6 nagin bidi ar=ananan Avyd Derder6 yan5 Alykse3 Hykimyan5 Aram Qa[adovr6 yan5 A-n0 Papa]anyan5 Cohar Cas6 baryan5 Lovsine Zakaryan5 Mika3el :arivyrtiyv5 #owhannes Badalyan5 El6 wina Magaryan1 Hamyrca3in /racrin bidi masnagxin nayv Antren5 Aram MP3, Arman #owhan6 nisyan5 Armen Papaqanyan5 }ivan Casbaryan/grdsyr/, Inca yv Ano3, Ar6 ,agyannyr5 Movrad Malqasyan5 Syvag Amro3yan5 :a;a Simonyan5 Rockin’ Raffi Arto, Jazz Parking-i yv 8_ovsasdani 2a36 nu9 naqaci/i masnagixnyru1 6 • ABAKA • LUNDI 7 AVRIL 2014 - MONDAY APRIL 7, 2014 8Armenia9 Music Awards. mrxanagapa,qov;ivnu nor 2yva[a’ow bidi cor/e Q0sk Babigi ov :o-nigi Masin Q0sova/ S7 Asdova/a/in Ygy.yxvo3 me]5 Giragi5 9 Mard5 2014
 7. 7. LUNDI 7 AVRIL 2014 / MONDAY APRIL 7, 2014 • ABAKA • 7 ABAKAS E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 7 AVRIL 2014 Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et publié dans The Armenian Mirror-Spectator en date du 22 mars 2014 La population de Crimée vient, lors d’un référendum, d’approuver à 96,6% à se joindre à la Fédération de Russie. Pour les dirigeants du monde, la situation est assez simple, les faits politiques perçus sont noirs et blancs. Pour l’Occident - et en particulier les Etats-Unis – c’est une violation du droit international. Pour Moscou ainsi que les résidents russes de Crimée, c’était l’expression légitime de leur droit à l’autodétermination. Mais pour la République d’Arménie et les résidents arméniens des anciens territoires soviétiques, ces nouveaux développements engendrent un laby- rinthe politique de sympathies et d’intérêts. Les Arméniens vivent en Ukraine depuis le Moyen Age et leurs rangs se sont reconstitués en raison d’une émi- gration récente. Nombreux sont les oli- garques et chefs d’entreprise qui ont vu le jour dans la communauté ukrai- no-arménienne, en soutenant généreu- sement de nombreux projets en Arménie. Par nécessité, les Arméniens d’Ukraine ont soutenu le nouveau gou- vernement de Kiev, alors que l’Union des Arméniens de Russie a mis au point une déclaration demandant de sympathiser avec le bras de fer de Moscou en Ukraine et en Crimée. Les Arméniens de Russie ont égale- ment été favorables à la République d’Arménie dans une mesure peu connue de la diaspora. Le gouvernement d’Arménie a agi avec plus de prudence dans la région. Même s’il est un partenaire stratégique de Moscou, Erévan a fait preuve de réticence à reconnaitre le nouveau gouvernement de Kiev et ne s’est pas encore précipité afin de constater le résultat du vote en Crimée. Les Arméniens vivent en Crimée depuis le huitième siècle de notre ère et ont bénéficié d’une vie culturelle prospère dans la péninsule, qui a subi deux grandes guerres entre la Russie tsariste et l’Empire ottoman. Il y avait près d’un demi-million de Tatars en Crimée, abandonnés aux cours des invasions mongoles de Gengis Khan qui ont ensuite été déci- mé en 1941 lorsque Staline en a expul- sé 200 000 d’entre eux vers l’Asie cen- trale, les accusant de collaboration avec les nazis. Ce mouvement a chan- gé l’équilibre ethnique de la Crimée, dont la population de 2 millions est de 53% russe. Les Tatars représentent maintenant 12% seulement de la popu- lation, bien que la nouvelle constitu- tion leur permette une participation de 20% dans les institutions gouverne- mentales. En revanche, les Arméniens de Crimée ne représentent que 0,5% de la population totale, mais traditionnelle- ment, ils représentent une minorité bruyante. Le Conseil national de la communauté arménienne de Crimée a adopté une résolution appelant les Arméniens à participer au référendum et à voter en faveur de la Russie. Le président du Conseil, Vagharshak Melkonian, a indiqué que la nouvelle constitution de la Crimée garantissait un quota de 20% aux Tatars de Crimée dans les organes directeurs de la péninsule et a continué à affirmer que « nous les Arméniens, les Bulgares, les Grecs et les Allemands sommes unis sous une même association et nous exigeons d’être guidés par les mêmes principes, si ce dit principe est appli- qué pour les Tatars de Crimée ». Comme nous pouvons le voir, la crise de Crimée se réfléchie d’une manière différente et parfois contra- dictoire sur les Arméniens, dispersés dans diverses parties de l’ancienne Union soviétique. C’est un microcosme de la nature du peuple arménien, qui, en raison d’une variété de voies de fait ainsi que d’un génocide à grande échel- le, se sont dispersés à travers le monde. La grande question demeure pour nous la manière dont ce référendum influera sur le destin du peuple du Karabagh. Comme les autres républiques non reconnues d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie, le ministère des Affaires étrangères du Karabagh a publié un communiqué qui « considère le réfé- rendum organisé le 16 mars dans la République autonome de Crimée comme une autre manifestation de la réalisation du droit des peuples à dis- poser d’eux-mêmes à leur autodétermi- nation…, telle qu’inscrite dans la Charte des Nations Unies et un certain nombre de documents internationaux fondamentaux, est un principe fonda- mental du droit international ». Depuis que l’inviolabilité des fron- tières de l’ancien bloc soviétique a été rompue au Kosovo et - dans une certai- ne mesure - se poursuit aujourd’hui en Crimée, les observateurs politiques attendent de voir ce que les actions de Moscou auront comme effet du côté de la Transnistrie, (ndlr. Officiellement République moldave du Dniestr, auto- proclamée indépendante) et du Karabagh. Actuellement, le destin du Karabagh dépend de deux facteurs essentiels : • Jusqu’à présent, la co-présidence de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a été cohérente quant au maintien du princi- pe d’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan contre le droit de la population du Karabagh à l’autodéter- mination, ce qui rend toute solution impossible. Par conséquent, si la crise de Crimée sape le consensus au sein de l’OSCE, Moscou pourrait recourir à des mesures unilatérales. • Les Tatars de Crimée ont reçu des assurances du ministre des Affaires étrangères turc, Ahmed Davutoglu, que leurs droits seront garantis. Les Tatars se sont, oralement, plutôt opposés à se joindre à la Russie. Ils ont également lancé un appel au soutien d’Ilham Suite à la page 8 La crise de Crimée crée un labyrinthe politique pour les Arméniens Un soldat mort, un autre blessé au Karabagh Un soldat du Haut-Karabagh, Arman Ghukasian, âgé de 20 ans, vient d’être tué à la frontière nord entre le Karabagh et la frontière azérie. Selon le ministère de la Défense du Karabagh, Ghukasian travaillait sur un projet de construction lorsque les forces azéries ont commencé à tirer dans sa direc- tion, a rapporté Yerkir Media. Un autre soldat âgé de 19 ans, Varazdat Zakarian, a été blessé lors de l’attaque et a été transporté dans un hôpital de Stépanakert. Le Président de la République du Haut-Karabagh, Bako Sahakian, a décerné une médaille à titre posthume à Ghukasian « Pour service en bataille » pour le courage démontré lors de la défense de la frontière de l’État du Haut- Karabagh. L’ambassadeur des Etats-Unis en Arménie John Heffern a exprimé un regret sur la déclaration d’Erévan dans le cadre du récent référendum en Crimée. Les présidents russe et arménien, Vladimir Poutine et Serge Sargissian, ont constaté lors d’un entretien télé- phonique que la situation en Crimée était un « exemple de la réalisation des droits des peuples à l’autodétermina- tion par le biais d’un vote libre », écrivait le 21 mars le quotidien Nezavissimaïa gazeta. La position d’Erévan vis-à-vis de la Crimée a suscité une réaction négative de l’ambassadeur des Etats-Unis en Arménie John Heffern. John Heffern a exprimé son regret après la déclaration officielle d’Erévan concernant la Crimée, lors de la con- férence internationale « Partenariat de l’OTAN dans le Caucase du Sud ». La position de l’Arménie n’était pas aussi claire jusqu’à présent. Mais aujourd’hui sa détermination est nor- male. Dans le règlement du conflit de Haut-Karabagh qui l’oppose à l’Azerbaïdjan, l’Arménie insiste juste- ment sur la suprématie du droit des peuples à l’autodétermination, tandis que son adversaire met en avant le car- actère immuable de l’intégrité territori- ale. « Nous devions saluer la démarche du peuple de Crimée. Nous avons également rappelé le chemin parcou- ru, dans la mesure où l’exemple du Karabagh est aujourd’hui un modèle pour ceux qui se lancent aujourd’hui sur la voie de l’autodétermination », a déclaré le président du parlement du Haut-Karabagh Achot Goulian. Le politologue David Babaïan, directeur du centre d’information et d’analyse auprès du président du Haut- Karabagh, pense que la décision de la Crimée, du point de vue juridique, crée un nouveau précédent d’expression de la volonté du peuple. « L’année 2014 promet d’être riche en évènements de ce genre. Des référendums sont atten- dus en Ecosse et en Catalogne. L’an dernier nous avons assisté au choix des îles Malouines, à l’indépendance du Soudan du Sud. C’est un processus irréversible », estime David Babaïan. Les Etats-Unis irrités par le choix prorusse de l’Arménie Pas de taxes à l’exportation pour les bijoutiers arméniens Les bijoutiers arméniens n’auront pas à payer la taxe à l’exportation lors de l’achat de diamants naturels de Russie. Cet accord s’applique conformément à l’accord de coopération entre l’Arménie et la Russie, signé le 2 décembre 2013 et selon lequel les diamants bruts naturels que les entreprises arméniennes achètent de Russie, sans droit Suite à la page 8
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 7 AVRIL 2014 / MONDAY APRIL 7, 2014 L’Arménie participe à l’exposition internationale du tourisme de Moscou La Fondation nationale de la compétitivité d’Arménie, avec 10 entreprises de tourisme, ont représenté l’Arménie à l’exposition inter- nationale Voyage et Tourisme Expo MITT à Moscou, du 19 au 22 mars dernier. Le service de presse de la Fondation a déclaré que Mitt est la plus grande exposition de voyage de Russie avec plus de 1800 entreprises participantes offrant 198 destinations. En 2013, l’évènement a enregistré la présence de 37 000 visiteurs. Le riche patrimoine culturel, historique et chrétien de l’Arménie a été présen- té dans les guides de voyage et les cartes en russe lors de l’exposition. Le marché russe est l’une des destinations cibles de la promotion du tourisme. Ainsi, la participation de l’Arménie à cette exposition vise à augmenter le tourisme russe, tout en maximisant le potentiel de la coopération russo-arméni- enne dans le secteur. La crise de Crimée... Suite de la page 7 Aliev. Si l’Azerbaïdjan se livre à une politique contrevenant aux intérêts de Moscou dans la péninsule, Poutine peut utiliser ses options au Karabagh. Jusqu’à présent, ce bouleversement politique n’a pas étendu ses ramifica- tions aux questions périphériques qui affectent l’Arménie et le Karabagh, mais a déjà créé un labyrinthe poli- tique qui peut se déplacer vers n’im- porte quelle imprévisible direction. Traduction N.P. Concert consacré à la Crimée à Stépanakert Un concert a été organisé à Stépa- nakert, dédié à « tous les peuples autodéterminés, y compris la popula- tion de Crimée ». Par ailleurs, les « groupes parlementaires » du Karabagh ont adopté une déclaration conjointe, félicitant le peuple de Crimée pour cet évènement historique et ont souligné que le référendum en Crimée a ainsi établi un nouveau précédent pour la réalisation du droit des peuples à l’autodétermination. « Il a été une nouvelle fois confirmé que dans le droit international, le principe de l’intégrité territoriale ne prévaut pas sur l’expression de la volonté du peuple ». Les « groupes parlementaires» du Karabagh ont rappelé que le 10 décem- bre 1991, se basant sur la législation de l’URSS et les principes fondamen- taux du droit international, le peuple du Karabagh a réalisé son droit à l’autodétermination par la voie référendaire, en se prononçant en faveur de l’indépendance. Transport aérien d’urgence en Arménie Les instances responsables des plans d’urgence de l’Arménie envisagent de créer une compagnie aérienne d’urgence. Le projet de décision présenté par le ministre des situations d’urgence Armen Yeritsian, devait être discuté lors de la réunion du cabinet le 6 mars dernier. L’objectif de la compagnie aérienne sera de participer à la mission humanitaire du Centre russo-arménien humanitaire voulant prévenir, réduire et liquider les conséquences possibles des situations d’urgence; effectuer le transport aérien des sauveteurs et des équipes de sauve- tage; transporter du matériel de sauvetage; effectuer des opérations à l’aide d’avions et d’hélicoptères, prévenir et réduire les conséquences possibles d’autres situations d’urgence; transporter et évacuer la population et les vic- times et enfin transporter des cargaisons humanitaires. Le Premier ministre Tigran Sargissian a participé à une cérémonie de remise des bourses de la Fondation Jeunesse Arménie de l’Université Médicale d’Etat d’Erévan. 780 étudiants des universités publiques ont reçu des remboursements de frais de scolarité en fonction de leurs mérites. Félicitant les lauréats, T. Sargissian a déclaré « je deviens un peu excité chaque fois que je vous rencontre car je me souviens de mes années de collège. Bien sûr, une telle atmosphère est une occasion unique d’obtenir un supplé- ment d’énergie. Quoi que nous fassions pour vous, ce n’est pas assez, vous valez beaucoup plus pour l’État. Une des tâches les plus importantes de mon gou- vernement est de vous faire sentir heureux en Arménie afin que vous associez vos projets d’avenir avec la patrie. » Pas de taxes à l’exportation... Suite de la page 7 d’exportation, ne doivent pas être réexportés. En outre, le gouvernement a reconnu le ministère de l’Economie comme organisme autorisée à appliquer ce qui précède. En fait, les entreprises arméniennes seront exemptées des droits d’exporta- tion de la Russie à condition que les diamants qu’ils achètent en Russie ne soient pas réexportés. La décision devrait contribuer de manière significative à l’élaboration de bijoux arménien. Augmentation en Arménie de l’importation d’équipements médicaux Le volume des dispositifs et équipements médicaux importés par l’Arménie en 2013, par rapport à 2012, a augmenté de 16,5 % pour atteindre plus de 45 millions de pièces. La valeur totale en douane de ces disposi- tifs et équipements médicaux importés a dépassé les 22 millions de dollars. Selon les données fournies par le Comité des recettes d’Etat d’Arménie, la majeure partie de l’équipement importé en 2013 venait de Chine (27,7 millions de pièces) et d’Allemagne (6,7 millions de pièces) mais également d’Italie, de Colombie et de nombreux autres pays. A la même période, en 2013, seulement 334,2 mille pièces d’équipement médical ont été exportés d’Arménie par rapport à 2012 avec 120 mille pièces. 780 bourses d’études en Arménie
 9. 9. LUNDI 7 AVRIL 2014 / MONDAY APRIL 7, 2014 • ABAKA • 9 ABAKAE N G L I S H S E C T I O N MONDAY APRIL 7, 2014 When ideology meets reality BY EDMOND Y. AZADIAN Armenian political thought has always been in flux, and remains so even after independence and perhaps even because of it. The Armenian political parties, which were created in the late 19th century, were fashioned after the European and Russian ideological movements, sometimes incongruent with the situation on the ground. Such a contrast has given birth to a master- piece in Armenian satirical literature, Yervant Odian’s Comrade Panchooni, a novel based on the clash of lofty socialistic ideals with the reality of a primitive life, resulting in hilarious situations. Because the majority of the Armenian masses lived under the tyrannical yoke of the Ottoman sul- tans, emancipated Armenian liberal youth could only express themselves freely outside the Ottoman borders. That is why by necessity, the political parties came into being in capitals far from the Armenian population centers. The Hunchak Party was formed in Geneva, Switzerland in 1887 and the Armenian Revolutionary Federation (Dashnag) Party was formed in Tiflis (Tbilisi), Georgia in 1890. The only party which was founded in the Armenian heartland — Van — was the Armenagan Party in 1885, the fore- runner of the Armenian Democratic Liberal Party (ADL). The political challenges were the same for all the parties, but their ide- ologies differed in large measure in their approach to meeting those chal- lenges. All the parties, along with the mass- es, had to fight the tyrannical rule of the sultan, either striving to liberate Armenia or to create tolerable human conditions for survival within the empire. The Armenagan Party did not subscribe to any foreign ideologies which were popular at the time in Europe and Russia. They were nation- alists to the core and they believed in discreet preparation for self-defense. Their policy was vindicated twice in history during the defense of Van in 1896 and 1915. The ARF adhered to the credo of international socialism. To this day, the party is a member of the International Socialist Movement. The Social Democratic Hunchak Party was modeled on the principles of Russian Marxist Socialist move- ments. It is ironic that these parties were denied venues to serve their people along the lines of their ideologies, but they served as role models to the Ittihadist Party, which overthrew the sultan and declared the 1908 constitu- tion, whereby all citizens of the Ottoman Empire were granted equali- ty. Initially, the Ittihadists lured the Armenian political parties to their movement and actually allowed Armenians to be elected to the parlia- ment. No leader or party was able to suspect the conniving nature of the Turkish leadership, when they laid their arms and mobilization down, leading to the tragedy of 1915. Jeffersonian democracy was far removed from the political philosophy of the Armenian leadership. He writes that in a democracy “the national gov- ernment is a dangerous necessity to be instituted for the common benefit, pro- tection and security of the people, nation or community; it should be watched closely and circumscribed in its powers.” The Genocide dispersed Armenians around the world and the ideologies of the political parties became irrelevant, because the first challenge was to sur- vive and get organized. In addition, the corresponding venue to implement these ideologies was lost. Licking their wounds, Armenians were engaged in reorganizing their communities around the world. The time for truth came in 1991 when Armenia became independent once again. The parties entered the Armenian political scene with a vari- ety of approaches, some hoping to serve their homeland modestly, while others with a Messianic zeal. That is where ideology met reality. Armenia, long dominated by Soviet totalitarian rule, needed a long time to be reared in the idea of self-government. The ADL (Ramgavar) Party believed that since democracy was the antithe- sis of the totalitarian ideology natural- ly emancipated citizens of Armenia would gravitate toward the party. One of the leaders, Hampartzoum Berberian, even claimed that the ADL had hit the jackpot and the party had to move to Yerevan to cash in. And indeed, the ADL became the largest political faction in the first parlia- ment. During the 70 years of Soviet rule, the government in Armenia never missed an opportunity to bash the ARF, and ironically, that is how the party became imbued with mythical powers of salvaging post-Soviet Armenia in the imagination of the peo- ple. But the traditional parties were soon demystified and they were cut to size, as the ratio has demonstrated in the current parliament in Armenia. Armenia has yet to develop as a mature democracy. At this stage, ide- ologies don’t count. Only the wealth of some patron oligarchs defines the size and the power of the existing parties. During the last elections, more than Cont’d on page 10 President Sarkisian Directs UN Missions to Raise Kessab Issue President Serzh Sarkisian on Monday 24 of March said that he has directed Armenia’s United Nations missions in New York and Geneva to address the importance of “ensuring the security of the Armenians in Kessab and their safe return to their permanent places of residence at the structures dealing with human rights and ethnic minorities,” reported the presidential office. Sarkisian, who is in the Hague to attend the world Nuclear Security Summit, spoke to reporters at the World Forum Convention Center, saying that the week- end’s attack of the Armenian-populated city of Kessab by gunmen who infiltrat- ed through the Turkish border, posed serious challenges. “[The] deportation of Kessab Armenians today is a serious challenge to ethnic minority rights’ protection mechanisms of the 21st century,” said Sarkisian. “I have already instructed the diplomatic missions at the UN Headquarters in New- York and Geneva to raise the issue of ensuring the security of the Armenians in Kessab and their safe return to their permanent places of residence at the struc- tures dealing with human rights and ethnic minorities.” Telling reporters about Kessab’s bloody history beginning with Turkish armed detachment attacks of Armenians in 1909 and the impact of the 1915 Genocide on the residents of the area, Sarkisian drew attention to the historical parallels to the present-day crisis. I think that everyone should realize that these parallels should be a sobering reminder to all involved,” said Sarkisian. Sarkisian thanked the Syrian authorities for the steps being taken to protect the Armenians in Kessab and added the Armenia’s Embassy in Damascus is working on measures to support the Armenian population of Kessab. Karabakh Parliament welcomes Crimea vote STEPANAKERT — The political factions represented in the Nagorno- Karabakh Republic’s National Assembly issued an announcement welcoming Crimea’s vote on secession from Ukraine as an expression of national self-deter- mination. A joint statement of deputy groups said that Sunday’s referendum in Crimea “has become another precedent of realization of the right of peoples to self-determination, once again proving that territorial integrity of states does not prevail over people’s free expression of will in international law.” The Karabakh parliament also urged that post-referendum matters be resolved peacefully and based on mutual respect. Meanwhile, in Stepanakert’s Rebirth Square, the city’s first spring concert was dedicated to the Crimean vote. “The venue was not randomly chosen, since 22 years ago the people of Nagorno-Karabakh began their struggle for self-deter- mination from this very square,” the executive editor of the Artsakh State TV said. High level Karabakh leaders, among them President Bako Sahakian and Parliament Speaker Ashot Ghulian attended the concert. Stepanakert residents gather at Rebirth Square for concert dedicated to Crimea’s expression of self-determination
 10. 10. REFLEXIONS Armenian school … YES or NO Armenian parents of school age children face an important decision. They have to give a serious thought whether they should send their children to Armenian schools or not. There exist numerous valid reasons for both sides of that issue. Geographic and financial considerations weigh heavily in favor of sending their children to free public schools in the neighborhood. Armenian schools in Montreal are few and somehow geographically con- centrated, thus handicapping them to touch the community which is scat- tered in far neighborhoods. To cover around one third of their operational budget Armenian schools, being semi-private, are obliged to charge tuition fees. The parents are to make a decision based on their patriotism, their fami- ly’s geographic location and their ability to face the financial burden of sending their children to Armenian schools. For sure it is very unpleasant to let their children confined in the bus for several hours a day; it is even harder for a parent to drive their children to the school and pick them up in the afternoon. But these arguments are only one side of the medal. The parent has to evaluate the positive aspects of Armenian schools before making a decision. Let us now talk about what Armenian schools have to offer. A strong aca- demic program is a trademark of our schools, as a result of which they have proudly produced thousands and thousands of successful graduates. Québec’s schooling system’s reputation is tarnished by the high percentage of high school dropouts. We hardly ever hear cases of such dropouts from our schools. Almost all of our graduates reach to a post high school (CEGEP) education and a huge majority of them reach to a university edu- cation. We are proud of our graduates and we follow their career advance- ments with great joy and interest. Another positive aspect of our schools is the fact that they are tri-lingual – our graduates meet the French language requirements. They master the English language and proudly write and speak Armenian, the language of their ancestors. Our graduates are way ahead of the graduates from public schools, where the quality of the English language education is seriously handicapped or practically inexistent. The security and the supervision that our Armenian schools offer, is another important factor to consider. They have successfully controlled the undesirables and made their institutions smoke and drug free. Armenian parents could have the peace of mind that their children are kept and edu- cated in a safe environment. Another positive aspect of our schools is the fact that they still offer reli- gion classes, Armenian arts and crafts, folk dancing, theater sessions, Vartanants and Tarkmantchats celebrations, etc; all of these to reinforce the traditions as well as the cultural heritage in our next generation. Parents are to weigh the pluses and the minuses of the Armenian schools and bring them to a common denominator. Doing some sacrifices and investing in our children’s education is the least we can do. They deserve to have a safe educational environment, a trilingual program and to be intro- duced to their ancestral roots. Talk to parents who made that choice, talk to graduates from our schools and see their career successes and only then decide the choice of schooling for your children. I am a proud parent of children who benefited from our schools. Thumbs up to the Armenian school! Arto Manoukian That got me thinking My thoughts on materialism A couple of weeks ago, I went shopping with my mother. Usually, when I go home with a few new things, I feel pretty happy and satisfied with my day. However, when that happens, I feel bad about letting material things control my mood. After that, I seriously started thinking about materialism and consumerism and why some people need more and more things. Personally, I am not the kind of person that goes shopping when I need to be cheered up. However, some people find that shopping is a great source of happiness. People buy things they don’t need, to fulfill some sort of desire that is not unjustified: we are conditioned to want more. New things come out every year: new models, new technologies, new ideas. And if we decide that we don’t need it, we end up feeling out of the loop because everyone around us is in the loop. A big reason why we consume all this is to feel like we are a part of something. And that, unfortunately, is human nature. Sometimes, it’s good to step back and wonder why we need to buy all these things. And why we feel happy when we have them. If it’s a piece of clothing that is going to make you happy every time you wear, then so much the better. If it’s something that you feel the need to buy because it makes you happy to own lots of things, maybe you should think about it more in depth. Materialism and consumerism also come from fashion trends. Trends are born every second and you see them all the time around you. Although at first you may not like what you see, after a while, when you see more and more people wearing the same jacket, or buying the same bag, you end up giving in and you follow the trend like anybody else. In the end, I think that being happy because you own something material is not a bad thing. It’s always nice to buy a new book, to listen to a new CD, or to put on new clothes. The important thing is to realize that material things are what they are; material. It is up to each one of us to find longer lasting pleasures rather than rely on momentary happiness... Sananne Wartabetian Montreal 10 • ABAKA • LUNDI 7 AVRIL 2014 / MONDAY APRIL 7, 2014 THE YOUTH CORNER When ideology... Cont’d from page 9 100 parties were counted, with the ones advocating abstract ideologies marginalized. Former speaker of the parliament, Khosrov Harutunyan, is the head of the Christian Democrats who were not able to gain popularity. The National Self-Determination Party of Paruyr Hayrikyan similarly lost miserably. Despite huge rallies, the Armenian National Congress barely made a dent. Some parties are not treated in reference to their ideology or bankrollers; the Heritage Party of Raffi Hovannisian and the ARF are consid- ered transplants from the diaspora and they will always be discriminated against, albeit tacitly. The recent news is that Armenia’s government is already planning to reduce the number of the political par- ties in the country. The Justice Ministry has tasked a group of lawyers to draft a new law for political parties. It looks like in the first phase, the number of parties may be limited to 10, which eventually will be reduced further to five or six. Under the 2002 law pertaining to political parties, any party could be legally registered if it counted 200 members and retained local structures on one third of the republic’s territory. The new law will be more restric- tive: within six months of application, the party has to prove that it has 2,000 adherents and in each district, through the country, at least 100 members. Thus, very few parties will be able to meet that threshold. After the new law goes into effect, only the following parties may survive: the Republican, Prosperous Armenia, Land of Laws, Armenian National Congress (ANC), Heritage and the ARF. None of the parties have defined ideologies, with the ruling Republican Party being most devoid of any politi- cal philosophy. Sometimes, on official occasions, Garegin Nejdeh’s name is exhorted, whereas Nejdeh, although a national hero, advocated a race-based ideology (tseghagron), too toxic in today’s world. Even the ARF is com- pletely divorced from its socialist ide- ology and practices an issue-oriented policy. The ANC thus far has demonstrated a negative policy. It is against anything that Sargisian’s Republican Party does or believes in. Unfortunately, two decades of inde- pendence has not been enough to eradicate the political mayhem that Soviet rule has left as a legacy. For the foreseeable future, oligarchs will con- tinue dominating the political land- scape, buying and selling political par- ties and voters. Armenia will attain political ma- turity when the ideologies of its politi- cal parties match their performan- ces. Armenia’s National Archives to compile list of Genocide victims YEREVAN (ArmRadio) — The Armenian National Archive will compile a list of the names of Armenian Genocide victims, director Amatuni Virabyan told the press on Thursday. “The Jewish people have collected the names of six million victims and three million photos. In our case the number will be small, as the initiative is belated,” Director of the National Archive Amatuni Virabyan told reporters. The National Archive is also preparing to publish a book in Russian titled “The Participation of Armenians in the First World War,” which will most probably be released in Moscow. Virabyan informed that a three-volume publication “The Armenian Genocide in the Ottoman Empire” has already been published, the first volume has been translated into English, as well. Between 1918 and 1919 a commission set up in Tbilisi by Hovhannes Tumanian calculated the material loss Armenians suffered during the First World War. The results were to be submitted at the Paris Conference for restitu- tions, but this never happened. ALISA GEVORGYAN
 11. 11. Yryk,ap;i5 11 Mard 2014-in Lipanani Balamand Hamalsarani Panasiragan Pa=anmovnku gazmagyrbyx tasaq0sov;ivn mu1 Niv;u` 8Aryvmdaha3yreni wdancova/ wijagu arty0k gu mdahoce| polor Lipa6 nanxinyru91 Tasaq0sn er ungyralyzova6 pan` Togd7 Arda Jebejyan5 orovn ovsovm6 nasirov;ivnu gytronaxa/ e aryvmdaha3y6 reni wdancova/ garcawijagin yv anor bahbanovmi anhra=y,dov;yan wra31 Togd7 Jebejyan ir ylo3;u sgsav mad6 nan,ylow a,qarhi wra3 co3ov;ivn ovnyxo. 6000 lyzovnyren 3000-in naqadysova/ anhydaxovmu 21-rt tarovn un;axkin1 An paxadryx UNESCO-i [a’ani,nyru lyzovi mu wdancova/ garcawijag sdanalov ngad6 mamp1 82012-i “ydrovarin5 UNESCO-i Wdancova/ Lyzovnyrov Xangin wra3 aryv6 mudaha3yreni zydy.ovmu ahazanc mun e5 or himnova/ e yryk dovyalnyrov wra3` q0so.nyrov darik5 q0so.nyrov ;iv yv syrntagan ‘oqanxovmi wra31 A3s imas6 dow aryvmdaha3yrenu tasovyxav orbes anba3man wdancova/` (definitely endan- gered) in[ or gu n,anage5 ;e aryvmdaha6 3yrenu grna3 gorsovil 3a]ort 100 dariny6 rovn95 usav an1 Togd7 Jebejyan aba nyrga3axovx ir ovsovmnasirov;ivnu yv anor pa.gaxovxi[ masyru1 An wyr a-av ha3 havakaganov6 ;yan Lipanan hasdadovylov baracan yv a3t orbes artivnk Xy.asbanov;yan1 Tasaq0su antratar2av a3n iro.ov;yan5 ;e in[bes ha3u inkzink 8g.ziaxovx9 li6 pananyan havakaganov;yan me]5 orowhy6 dyv gar hrama3aganu ma3ryni lyzovi bah6 banovmin1 8Ha3u ungyra3in yv m,agov;a3in gabyru o[ ha3yrov hyd ngadyx orbes sba-nalik` ir ma3ryni lyzovin5 inknov6 ;yan5 m,ago3;in yv taravor badmov;yan bahbanovmin yv ,arovgaganov;yan95 usav Togd7 Jebejyan1 8Ha3ovn hamar Lipananu wyrabrovmi qorhrtani, e5 orowhydyv hos ha3u 0=du6 vyxav lipananyan hbadagov;yamp yv tbrox yv ygy.yxi ,inylov iravovnkow95 usav tasaq0su1 Usd Togd7 Jebejyani gadara/ ovsovmnasirov;yan a3s dovyal6 nyru my/abes 0=antagyxin ha3 ‘okra6 masnov;yan lyzovabahbanovmi jicyrovn yv sadaryxin anor gr;agan5 m,agov;a3in yv dndysagan parcavajovmin1 Hydyvapar5 garyli y.av 2yrpazadil ;rkyrenen yv krdyrenen yv ga-[il ma3ryniin` ha3yren lyzovin5 or bidi yra,qavorer wyrabrovm armadaqil y.a/ =o.owovrti mu5 0dar a’yrov wra31 8Aha5 ;e in[o|v ha3u naq bedk er dirabydyl ha3yren lyzovin5 arapyrenen` my/amasnov;yan lyzoven a-a]1 A3s lyz6 vamda/o.ov;ivnu my/abes sadaryx a-a6 ]in yrgov syrovntnyrovn lyzovabahbanovmi hamozmovnknyrovn ga-[ylov yv andysylov arap traxinyrovn yv parygamnyrovn ga6 dara/ knnatadov;ivnnyru irynx lyzova6 gan ;yrov;ivnnyrovn a-n[ov;yamp1 Yv hos e5 or lipananxin a3banyx ha3u yv knnatadyx ha3ovn arapyren lyzovi [ci6 dov;ivnu5 a-anx ‘or2yl hasgnalov ha3ovn hocypanagan5 badmagan yv lyzovaka.a6 kagan mda/o.ov;ivnu95 paxadryx Togd7 Jebejyan1 Aba an antratar2av a3n iro.ov;yan5 ;e yrrort yv nor syrovntu` yrp sgsav ant6 rata-nal5 ;e Lipananu m,dagan dovn yv ha3rynik grnar ta-nal` avyliow sgsav ,a.ovil dy.axinyrovn hyd5 dovn6tbrox6 ygy.yxi xanxen hy-axav5 avyli adag tar2av arapyren lyzovin5 yrpymn al ha3yrenin ha,vo3n5 avyli my/ ;ivow qa-n amovsnov;ivnnyr sgsav gnkyl5 an2nagan ,ahyru azca3in naqabadovov;ivnnyren wyr hamaryx yv 0dar ar=e[a’yr ortyc6 ryx5 Lipanani me] ha3u wyradysov;yan <ar7 e] !$ LUNDI 7 AVRIL 2014 - MONDAY APRIL 7, 2014 • ABAKA • 11 Togd7 Arda Jebejyani tasaq0sov;ivnu` Aryvmdaha3yreni bahbanman garyvorov;yan masin Aryvylaha3 pa-aranacragan parkyr Myr yrgov parpa-nyrn ov gesyrr irarme zanazano. iro6 .ov;ivnnyren megn al56 mda6 /a|/ eik a3s masin56 pa-a6 ranacrov;ivnn e1 Aryvylaha3 pa-aranu gu pnoro,ovi amen pane a-a] ir ardagarc /avalow7 wyr]in ges tarovn lo3s dysa/ pa-a6 rannyru gu ha,ovyn m0davo6 rabes 150.000 pa-a30tova/5 min[ aryvmdaha3 pa-aranu lavaco3n baraca3in ovni 30.000 pa-5 orovn yryk ka-or6 tu5 mi4 zarmanak5 gu mna3 ancor/a/yli1 A3nbes ov a3n sahmannyrovn me]5 ovr mynk gu girargynk myr lyzovn5 an gu bahan]e haziv 5-7.000 pa- yv o[ avyli1 A3s ba3mannyrovn me] mynk tivrav grnank myzi ;o36 ladryl zovd ha3yxi pa-am;yrk mu girargylov byrjanku5 a3l q0skow` q0sil ov cryl a-anx 0dar pa- ‘oqa-nylov1 Min[ aryvylaha3 iraganov;yan me] cor/a/yli yn a3t polor 150.000 pa-yrn al5 an,ov,d o4[ polorin go.me yv amen wa3rgyan1 Bad6 gyraxnynk ki[ mu a3n polor marzyru` hamalsaranagan dasnyagnyrow masnacidov6 ;ivnnyr5 panag5 tadaran5 osdiganov;ivn5 arhysdnyr5 dndysov;ivn5 artivnapyrov;ivn yv a3ln5 oronx amen megu ovni ir ovro3n ov masnacidaxa/ pa-am;yrku` ivrakan[ivru paz6 mahazar miavornyrow5 oronx covmaru aha gu hasni777 150.000-i5 isg ha3yrenu a3tkan pa- [ovni5 o[ meg adyn ovny6 xa/ e1 Asge al gu 3a-a]ana3 0dar pa-yr ortycrylov anhra6 =y,dov;ivnu5 orovn daro.ov6 ;ivnu mynk [ynk grnar ump-nyl1 Mynk ovnink ,ad imasdovn asaxova/k mu7 8Ovdo.u [i ci6 dyr5 y’o.u cide91 A3o45 bedk e y’o. ullal` cidnalov hamar5 ;e badrasdovo. gy6 ragovru in[bisi4 niv;yrov gu gar0di1 A-a]in hydyvov;ivnu an,ov,d bidi ulla3 a3n5 or aryvylaha3u sdibova/ e ga6 daryl ‘oqa-ov;ivnnyrov my/ ba,ar mu` lraxnylov hamar ir gariknyru1 Saga3n a3s al bedk e usyl5 or aryvmdaha6 3yrs ca3;ag.yxno.u5 ys bidi usym` qorabes qoxo.u [e4 pa6 -a3in a3n ,yrdu5 or gu bagsi myr lyzovin yv orovn ‘oqa-ovmu anqovsa’yli e7 0rinag` in[6 be|s bidi ;arcmanynk mé- thane, éthane, chlore, héxachio- rane yv a3sbisi anhamar pa6 -yr5 oronk aryvmdaha3 pa-a6 ranin me] [yn mdnyr5 orowhy6 dyv barzabes bedk [ovnink a3sbisinyrovn5 yv saga3n gu mdnyn aryvylaha3 parkyrovn ov pa-aranin me]1 Myr ;iraqn al asonk [yn arten1 Qntro3 a-argan` a3n a-0r6 ya3 darragan pa-yrn yn5 oronx ha3yrenu myr anmi]agan dramatrov;yan dagn e yv oronxme an’ov;0ren yrys gu tar2ne aryvylaha3u5 0rinag` apord6wi=ovm5 anonsyl63a3da6 raryl5 esgord6,kaqovmp6imi] 6gyrbar777 [ym ,arovnagyr5 asonk ,ad madnan,ova/ yn ov ,ad 3i,ova/5 yv 2y-ks ov a[6 kyrs gu po.okyn1 Manavant or in2me avyli hydyvo.aganov6 ;yamp ov hmdov;yamp ba3ka6 ro.nyr [yn bagsir1 Ovrymn g4anxnim5 a3l nbadagow jam6 pa3 yla/ ym ov aha gu za-a6 /im1 #a]ort qovmpu gu gazmyn 8=o.owrta6q0sagxagan9 go[6 va/ pa-yru5 oronk harivrnyrov gu hasnin5 paxa-ova/ [e ha6 zarn al5 yv oronk masnavora6 par777 ;rkyren yn gam gov can a3l lyzove mu1 Sdoryv nmo3,nyr` Etovart A.a3yani pa-aranen5 ivrakan[ivrin a-6 ]yv5 ‘agaci/i me]5 usova/ e 8=o.owrtagan9 qapar 6 lovr5 dy.ygov;ivn [aqmaq 6 hrahan5 ga3/ahan [opan 6 howiv5 anda,5 c-yhig An,ov,d aryvmdaha3ovn ha6 mar asonk an/an0; pa-yr [yn1 iraganov;yan tem my.an6 [a/ [ym ullar5 y;e usym5 or dy.in hamymad777 mynk al gu cor/a/ynk asonk yv nman6 nyru1 Saga3n myr pa-aranny6 rovn me] [ynk ‘oqatryr za6 nonk5 o[ al gu sorwyxnynk5 ;o. or mi,d al 2yv mu gu cdnynk hasgxnylov nor sy6 rovntin5 ;e asonk qor; yn ov manavant777 ;rkyren yn5 myr goddaxo. werkyrn yn yv bedk e tarmanynk zanonk1 Aryvy6 laha3 pa-aranaciru [4unyr a3s panu7 8=o.owrtagan9 yv wy4r]7 yv 3a]ortagan syrovnt6 nyru azad0ren g4ortycryn a3t 8=o.owrtagan9 pa-yru5 g4iv6 raxnyn yv gu 3avyr=axnyn za6 nonk1 Anonx hocinyrovn me] gu 3avyr=ana3 ;rkyrenn al5 ;ovrkn al5 yv darin 12 amis An;alianyru qov=o.nyru mas6 navorapar a3sbisinyrn yn1 Ov ta4r2yal g4anxnim1 Ga3 pa-yrov yrrort qovmp mun al5 or nmanabes dy. gu cdne aryvylaha3 pa-arannyrov me]7 asonk usd eov;yan sqal gazmov;ivn ovnyxo.5 ha3 lyz6 vapanov;yan yv ociin haga6 trovo. pa-yr yn5 yv oronx dy. gu drovi saga3n5 orowhydyv777 =o.owovrtu5 pa3x na4yv mda6 voraganov;ivnu a3tbe4s gu girarge zanonk5 yv pa-ara6 nacirn al [i4 srpacryr1 Yv aha a3sbisinyru hancisd qi.jow ov ;y;yv 2y-kow g4anx6 nin nayv aryvmdaha3 hoshosny6 rovn lyzovagan parkyrovn me]5 yv o[ anba3man -amigin5 a3l byq6m0rovk jyrmgxovxa/ yv 20- 30 hadori cragan wasdag ovnyxo. mdavoraganin yv qmpa6 cirin yvs1 <ar7 e] !$
 12. 12. Sirow yv hrjovankow sdaxa3 Zaryh Qraqovnii panasdy.6 /agan a3s wyr]in cirku1 Hadorin anovnu gro. yrgar kyr;ova/u (17 e]) ovni 27 )cosdos 2013 ;ovaganu5 pa3x gan nayv 2011-i crov;ivnnyr1 Crkin wyr]avorov;yan ga3 8Hy.inagin a-an2in hadorow hradaragova/ cor/yru9 anovanaxangu5 orovn me] g4yryvin 30 cirkyr1 G4ovraqanam5 dysnylow or polorn al ovnim1 #a-a]axyal dariki 3adovg snabar/ov;yamp g4ovraqanam 20nacrov;ivnu` 8BADNE<IN WRA#I YRIXACO#N MQI:ARYANXI KA}A6 MARDIGIN`7779 gartalow1 Ir darygix5 tasaranagix yv ca.a’aragix mdyrimu` _7 Haddejyan cirkin nyra/aganin me] iravamp gu cre7 8777Dqovr e pa3x 3a.;agan ,ovn[ mu ga3 a3s noradysag ga;ilnyrovn masin crova/ panasdy./ov;yan me]91 Bivrosi 3a.;ov;ivn bidi user irynx yrpymni ha3yreni ovsovxi[ H7 Hma3yag ?7 Wrt7 Hamparyan5 kani or a3s kyr;ova/ow ir hyd miasin polor un;yrxo.nyrovn sirdn al bidi alygo/er yv bidi ‘o;orger1 A3o45 yrani ;e Qraqovni qna3er myz yv [badmer ir da-abanku gyanki me] mnalov ‘oqaren1 Yrani ;e 17 lman e]yrov me] [3i,yxner ;e in[ gyrb g4a-ner ir snovntu7 A3l hnazant yv andrdovn] Hamagyrba/` sdy./ova/ daraba3man gaxov;yan or =ovme =ovm zis gu tne ka-odani 2o.i mu tem anm-ovn[ Galanavor` arhysdagan dobragin tem arovysdagan snovnti Pa3x ca.dni o3= mu ga3 or myr da.anta,ad y.pa3ru g4ab6 ryxne1 A3t megu soworagan5 gyanki ga-[ylov pnazta3in o3=u [e7 abril5 da-abankow snanylov hantovr=yl o[ ;e gyanki ,norh6 nyru avyli yvs wa3ylylov hamar1 O4[5 siryli un;yrxo.nyr5 Ar;0 Jivmbiv,yan martu 8[e or amen ]ank g4une abrylov hamar` a3l Zaryh Qraqovni kyr;o.n9 e5 or gu havada3 ;e dagavin dalik ovni ir panasdy./ov;ivnnyren yv bedk e hantovr=e5 bedk e ti6 matre arovysdagan gyrbow a3t snovnti 8ga;ilnyr9ov dov6 [ov;yan1 Aha4 ir q0sku7 Orka~n a’sos Or hima tovk mimia3n O[ isg 3a3dni` anhamar2ag Untwzovmi umposdanki /a/ovg ca.dni govl drova/ a3ro. mrgo. ga3lagnyrov ‘oqovyxak777 Ys orka~n dbavorova/ ei5 ir /nntyan 80-rt darytar2in a-;iv cra/ yv no3n darovan ga.antin in/i yv Anelga3in ov.arga/ ,norhavoracir paxigen1 “nd-yxi zanonk5 zors /rar ura/5 1988-en i wyr5 yrpymn ar2ag pa3x 3ajaq kyr;ova/a3in co.drig novernyrov 3i,adag5 baha/ ei ir cirkyrov pa=nin me]1 Cda3 yv zadyxi5 grgin ov grgin gartaxi5 mi,d no3n hajo3kow7 NOVER GA>ANTI 77777777777777777 77777777777777777 Ga.antu tov-n e nor 3o3si6 Ys im ha,vo3s Ov;sovn dari sbasyxi or paxovi7 Hima cidym or pax e an5 pa3x hy-ovn777 Harivr dari al gu sbasym or m0d ca3 G4yr;am tebi abaca31 16 Tygdympyr 2006 Panasdy./i q0skin me] =amanagu ir 3adovg [a’u ovni7 darin tivrin g4ulla3 amis gam 0r5 nayv 0rn al grna3 wyra/ovil amsovan gam darovan1 {e| or sirovhin 8.ovrbed9 caxo. ir sira/in usa/ er7 8Yrgov 0rn al ta-nar dari5 ys kyz ,ad gar0dna3i91 Siryli Ar;0 y.pa3r5 hivantov;ivnu kyz zargav5 abrylagyrbt yv snnta-ov;ivnt ‘oqovyxan5 pa3x kyr;o.ov;ivnt anungjyli gu ,arovnage jaqryl1 Pa3x haga-ag amen pani ys gu 3ama-im qorhil yv ma.;yl` Yrani ;e im ancin y.pa3ru 8Ga;ilnyr5 ga;ilny~r9 kyr6 ;o.azro3xu ‘oqanag 17 e]yrov me] ano.ok j,mardov;yamp da6 lov5 cohanar mia3n a-a]in e]ow5 or inknin ampo.]ov;ivn mun e arten1 Qna3er iryn yv myzi5 mnaxyal e]yru1 A3nbes5 in[bes [ynk siryr q0sil yv da-abil #isovsi [ar[arankow5 gu coha6 nank Avac Hinc,ap;ii un;rikow5 yv 8,ovd mu9 gu ;a.ynk Avac Ovrpa;in yv 3a]ort 0rn isg g4yr]anganank5 amen pan mo-xa/` 8)rhnyal e Sovrp #arov;ivnu Krisdosi9 g4avydynk yv megzme6 gov S7 Zadigu gu ,norhavorynk1 ARA# GARMIRYAN 12 • ABAKA • LUNDI 7 AVRIL 2014 - MONDAY APRIL 7, 2014 Sba-naxo.777 <ar7 e] 56en g,-ov;avor novacnyrovn yv wyr6 ]abes ha3 badaninyrov qan6 tawa- yrcyxo.ov;yan777 8Ha6 3ortik5 or g4abrik tovk hy-ov5 [mo-nak myr ma3ryni lyzovn77719 Aha ;e in[bes badmov;yan hnaco3n =amanagnyren i wyr5 ha3gagan Kysabu co3adyva/ e ovro3n parpa-ow yv avantov6 ;ivnnyrow1 Ha3ox My/ Y.y-nen ydk Ha3 =o.owovrtu untmi,d mnax yraq6 dabard zink crgapax hiv6 rungalo. arap =o.owovrtin yv a3tbes al tasdiaragyx 3a6 ]ortagan syrovntnyr ov sor6 wyxovx tasalik [ullal yrp ir /nntawa3r ha3ryniku zink gu gan[e1 Norahas syrovntin m0d syrmanyx yraqdacidov;ivn hanteb arap =o.owovrtin as6 bun]agan ociin5 orowhydyv Ha3ox Xy.asbanov;ynen jo6 .obra/ ov wyrabra/ myr =o6 .owovrti zavagnyru anor ,nor6 hiv grxan wyragazmagyrbyl irynx ygy.yxagan ov azca3in gyanku Sovrio3 me]1 Badmov6 ;ivnu gu wga3e ;e polor =a6 managa,r]annyrovn5 ha3yr ip6 ryv cidagix ka.akaxinyr5 tragan nyrga3ov;yamp sada6 ra/ yn yrgri ungyra3in ;e dndysagan gyanki parcavaj6 man yv pyra/ yn yrgri mdavo6 ragan5 ungyra3in5 gr;agan5 mardagan ;e cidagan polor pnacava-nyrovn me]1 Ar=ana6 wa3yl gyrbow garyli e 3i,a6 dagyl i masnavori ha3 z0ra6 warnyrov nyrtrovmu5 oronk ar6 =anaxa/ yn azca3in hyrosi did.osnyrovn5 in[bes` Z0ra6 war Caramanovgyann ov Z06 rawar Sarafyanu5 isg My/ Y.y-ni a3t ahavor 0ryrovn p=,gagan marzin me] my/ e y.a/ tyru _amgawar Azada6 gan ka]ari ungyrnyren` Dok;7 Mowses #owse’yanin5 or ty- nor ,r]anavard p=,gagan hamalsaranen5 gamavor p=i,g6 nyrov qovmp mu gazmylow 0c6 nov;yan gu ‘ov;a3 hamaja6 rage waragova/ ha3 ca.;a6 gannyrovn1 Darinyr ydk5 ha6 ga-ag or Amyriga3i me] my/ warg ov =o.owrtaganov;ivn gu wa3yler ir parysiragan ov masnacidagan a,qadankny6 row5 an 3ajaq g4arda3a3dover ;e ink gu sirer hamysd qavin madovxyl ir p=,gagan /a-a6 3ov;ivnnyru1 A3s0r5 a,qarhaxriv ha3 =o.owovrtu` Ha3ryniken min[yv S’iv-ki hy-avor a’yru5 qor xav gu zca3 Sovrio3 me] diro. gaxov;yan hamar1 An cyra6 zanxabes gu cidagxi ;rka6 gan jiva.a3in cor/ylaojin5 cide ;e ;ovrkin anxa/ dy.u in[bisi hydkyr garyli e cdnyl yv a3s cidagxov;yamp al gu py6 re ir cor/nagan 0=antagov6 ;ivnu1 Anxno. mi kani 0ryrovn ara6 pagan yv mi]azca3in mamovlu ov..ova/ e ha3gagan Kysabin me] diro. wdancavor gaxov6 ;yan5 in[bes nayv ;rkagan ov hagaga-awaragan ov=yrov nyrqov=man masin sdo3c dy.y6 gov;ivnnyrow1 A’sosankow g4i6 manank Kysabi yv ir myr2a6 ga3ku cdnovo. avannyrov ha3a6 ;a’ovmi masin yv gu mdapyrym ;e in[bes badmov;ivnu gu grgne inkzink ov yrrort an6 camn ullalow kysabaha3ov;ivnu gu p-ne bardatir ca.;i jam6 pan ;rkagan ha3adyax ka6 .akaganov;yan badja-ow yv lkylow ir dovnn ov dy.u abas6 dan gu cdne hivrungal La;a6 kio3 me]1 Isg antin ha3gagan ygy.yxinyrn ov anonx sba-na6 xo. jagadaciru5 ;rkagan hydkyrn ov srpab./ovmu5 gu ,arovnagyn mnal orbes t=oqa6 3in ov ;rkawa3yl iro.ov;ivn1 Artaryv5 nyrga3 zarcaxovm6 nyrovn ipryv hydyvank5 ;e Kysabi ampo.] pnag[ov;ivnu arten isg hy-axa/ e ir ba6 bynagan 0jaqnyren1 No3nisg ly-nyrov lan]yrovn cdnovo. ha3 yridasartnyrov bahagaqovmpn al agama3 hy-axav ,r]anen1 G4imanank ;e kani mu /yrov6 ninyr5 [ein ovza/ irynx pna6 garannyren hy-anal1 #yda6 tar2 agnargow gu wyr3i,ym a3n daryx yryk y.pa3rnyru5 oronk irynx hsga3 pnagaranu hivra6 noxi wyra/a/ myz my/ qan6 tawa-ov;yamp hivrungala/ ein7 yv yrp dy.ygaxan ;e Be36 rov;i 8Zar;0nk9 ;yr;i qmpac6 rovhin ei5 hydakrkragan ara6 cov;yamp mu 2y-kes p-nylow zis yrgrort 3arg par2raxov6 xa/ ein irynx harivramya3 yrrort y.p0r /an0;axnylov ov xo3x dalov ango.inin go.kin tizova/ ov bahova/ 8Zar;0nk9i hin ;ivyru5 oronxme amen 0r had mu orbes nor hasa/ ;iv` gu hramxnein anor5 or ;eyv angaro. er kalylov5 saga3n no3nisg a-anx agnoxnyrov garo.ov;ivn ovner un;yrxylov1 Kysabaha3ov;ivnu a3s0r gu cdnovi jagadacragan han6 curovani mu symin1 Hama3n ha3ov;yan sirdu gu dro’e kysabaha3ov;yan ha6 mar5 ygy.yxinyrov karagyrd badyru 8gu xnxovin alyq-ow a.0;knyr9 par2ra2a3nylow tebi yrgink5 min[ HH Naqa6 cah ov Amyna3n Ha3ox Ha3ra6 byd Carycin P7 hy-a2a3na3in ha.ortagxov;yan me] mdnylow My/I Dann Giligio3 Aram A7 Ga;o.igosin hyd5 irynx bad6 rasdagamov;ivnu gu 3a3dnyn 0cdagar hantisanalov ,r]ani ha3ov;yan1 8Kysabu9 8bada- mu Ha6 3asdan e9 Ha3asdanen tovrs95 gu badcamer Kysabi ho.en /novnt a-a/ Carycin A7 Ga;o.igosu1 Haga-ag pazma6 ;iv wyriwa3rovmnyrov5 Kysabu grxa/ e co3adyvyl kysabxii ivra3adovg qizaq ngaracrow1 <ovdow bidi wyracdne ir qa.a.ov;ivnu yv grgin bidi m,age ir ardyru1 Ha3 arinyru grgin bidi megdy.ovin pana6 gawa3ryrovn me] ov qaro3gi poxyrovn untme]en bidi poxgul6 da3 wyra/na/ gyanku ha3ga6 gan Kysabin1 Ga;ilnyr5 ga;ilny~r
 13. 13. Q0sk Babigi ov :o-nigi masin777 <ar7 e] 66en a3n e ;e ;o-nigu5 undanikin nor syrovntu5 i|n[ bidi iracor/e ir yridasartov;yan un;axkin1 Yridasartov;ivnu myr gyankin amyna;angacin harsdov;ivnn e1 Polor harsdov;ivnnyrovn nman garyli e za3n yvs 3ovmbeds wadnyl1 Pa3x y;e gan harsdov;ivnnyr zors garyli e wyracud6 nyl5 anonxme [e yridasartov;ivnu5 or =amanagi nman an6 wyratar2 e1 Bedk e cidnal ar=yvoryl yridasartov;yan ivra6 kan[ivr darin5 ivrakan[ivr 0ru5 ivrakan[ivr wa3rgyanu1 Omank g4usyn ;e gyanku garj e1 Gyanku grna3 yrgar ullal anor ha6 mar5 or cide ivrakan[ivr wa3rgyanu lavaco3ns 0cdacor/yl1 Gyanki ivrakan[ivr 0ru bedk e avylxo. kar mu ulla3 yri6 dasartin hocygan ov mda3in par2raxo. go;o.in wra31 Mart arara/in badmov;ivnu ,arovnagagan y.a,r]ovm mun e1 Taryrov un;axkin5 an ir gadara/ civdyrow ‘oqa/ e ir ,r]abadu yv ir gyanki ba3mannyru5 hydzhyde avyli arac ;a’ow1 In[ or myr ha3ryru sorwyxan hamalsarannyrovn me]5 50 dari wyr] dagavin i z0rov er1 In[ or mynk sorwyxank5 25 dari 3ydo3 hinxa/ er1 Isg a3n in[ or myr ;o-nignyru a3s0r gu sorwin hamalsarani me]5 grna3 hinc dari 3ydo3 anpavarar ta-nal1 Cidov;ivnnyrov 3a-a]timov;ivnu mardahraver mu tar6 2a/ e5 zor bedk e timacravyl cidagxov;yamp yv ka]ov;yamp5 y;e nor syrovntnyru g4ovzyn bahyl irynx yridasartov;ivnu5 irynx mda3in yridasartov;ivnu1 Irynx wga3agannyru mara6 ]aqdi cavazannyr bedk [e ullan1 Y;e myr ;o-nyru []anan 3aradyv0ren wyrar=yvoryl irynx cidagan ba,aru5 40 dariken a-a] bidi sgsin /yranal1 Y;e ga3 fizikagan /yraxovm5 ga3 nayv mda3in /yraxovm1 Myr ;o-nyru bedk e ]anan 3avyr=axnyl irynx mda3in yridasartov;ivnu ka3l bahylow cidov;yan a-a6 ]un;axin hyd1 Ipr hydyvank cidagan novajovmnyrovn5 mia3n myr fizikagan mi]awa3ru [e or gu ‘oqovi1 :yknolojia3i norov;ivnnyru5 yv anonxmow ba3manavorovo. dndysagan mi]awa3ru miasnapar irynx tro,mu gu tnyn myr soworov;ivnnyrovn5 myr gyanki hasgaxo.ov;yan5 myr paro3agan ump-novmnyrovn ov myr mda/o.ov;yan wra31 Mynk darpyr ynk myr my/6ha3ryren5 pnagan e or a3=mov ;o-nyrn al darpyr ullan irynx babignyren1 Hargavor e or anonk al garynan ,a.ovil irynx mi]awa3rin hyd5 bedk e badganin irynx =amanagin1 A3s ‘o’oqov;ivnn e or 3ajaq badja- g4ulla3 hin yv nor sy6 rovntnyrov paqovmin5 /no.k yv zavag anhasgaxo.ov;yan1 Omank gu gar/yn ;e a,qarhi 3a-a]timov;ivnu irynxmow ganc g4a-ne5 isg ovri,nyr gu gar/yn ;e a3t 3a-a]timov;ivnu irynxmow gu sgsi1 Pa3x noru barzabes ,arovnagov;ivnn e hinin5 anzcala6 par yn;argovylow ,arovnagagan ‘o’oqov;ivnnyrov1 A-anx hinin5 an,ov,d noru co3ov;ivn bidi [ovnynar1 Abacan ir ar6 madnyru ovni anxyalin me]1 >ygawarnyr g4oronyn cor/ylagyrbi nor ov.inyr5 pa3x irynx ‘or2a-ov;ivnu gu ka.yn anxyalen1 Babigin qradu ;o-nigin bidi ulla3` 8Mi arhamarhyr hinu5 badganylow hantyr2 abaca3in1 Cidxir norocovil norin hyd5 mia=amanag 0cdovylow anxyali ‘or2a-ov;yan a-;a/ imas6 dov;ynen1 Y;e cidov;ivnu lovsavorov;yan jampan e5 imas6 dov;ivnu ‘rgov;yan ov.in e1 Babigu bidi ,arovnage ir q0sku ov..ova/ ir ;o-nigin5 usy6 low7 8Yrp movdk gu cor/ys a3s nor tara,r]anen nyrs zinova/ yridasartov;yampt5 imasdov;ivnu ovnyxir [hagatrylov hamal6 sarannyrov me] sdanalik cidov;ivnt anxyali ar=eknyrovn1 Y;e =amanagu5 cidagan 3a-a]timov;ivnnyrn ov dndysagan 3y6 .a,r]ovmnyru hydzhyde ‘o’oqov;yan g4yn;argyn myr parkyru5 myr abrylagyrbn ov mda/ylagyrbu5 gyanki me] gan ar=eknyr5 oronk himnagan yn5 [yn gorsnxnyr irynx a3=meaganov;ivnu5 yv y;e gorsovin5 gyankn al ,ad pan gu gorsnxne ir imasden5 martgov;ivnu` ir nbadagen5 a,qarhu ir hrabo3ren1 A3s angorn[yli ar=eknyren a-a]inu Ygy.yxasirov;ivnn e5 Ha3 A-akylagan Ygy.yxvo3 myr gabova/ov;ivnu1 Cidov;ivnu5 polor cidov;ivnnyru5 orkan al 3a-a]timyn5 anonk [yn grnar cravyl gr0nki dy.u1 Havadku5 krisdoneagan havadku bedk e bahyl hasdad5 anhbyli1 Harivravor darinyre i wyr an y.a/ e myr =.owovrtin anqordagyli g-ovanu1 Barsignyru5 arapnyrn ov ;ovrkyru mi]ox [yn qna3a/ ha3 =o.owovrtu hy-axnylov krisdo6 neov;ynen1 Pa3x i zovr1 Myr naqaha3ryru 3a.;ahara/ yn polor jn,ovmnyrn ov sba-naliknyru1 Siryli ;o-nig5 krisdoneagan havadku amyna;angacin =a-ancn e myr naqaha3ryren myzi ‘oqanxova/1 Cidxir za3n bahyl ov za3n anw;ar ‘oqanxyl zavagnyrovt ov ;o-nyrovt1 8Yrgrort angorn[yli ar=eknyru undanygan srpv;ivnnyrn yn1 Asonk =amanagawreb naqaba,arovmnyr [yn1 Anwyrabah ser undanygan antamnyrovn mi]yv5 havadarmov;ivn amovsinnyrov mi]yv5 3arcank daryxnyrov hanteb5 badganyliov;yan zcaxovm undanygan cyrtasdanin` 3avyr=agan ar=eknyr yn1 A3n unda6 niknyru5 oronk andysa/ yn a3s srpov;ivnnyru5 t=paqdaxa/ yn1 A3n azcyru5 or [yn 3arca/ zanonk` ka3ka3ova/ yn1 Cidov;ivn6 nyrn ov 3a-a]timov;ivnu o[in[ gu ‘oqyn a3s j,mardov;yan wavy6 raganov;ynen1 A-o.] ov makovr undanygan ,r]abadin me] e or bidi cdnek 2yr hocygan havasarag,-ov;ivnu5 2yr gyanki 3a]o6 .ov;yan mygnagedu yv 2yr yr]angov;yan qarisqu1 Covrcovraxek 2yr undanikin wra3 ov bahyxek za3n amen cnow1 8Yrrort angorn[yli ar=eknyru` azca3in =a-ancov;ivnnyrn yn5 2yr naqninyren 2yzi ‘oqanxova/ =a-ancov;ivnnyru ma3ryni lyzov5 azca3in badmov;ivn ov m,ago3;5 ha3ov xy.a3in 3ad6 gov;ivnnyr5 ha3ryniki ser5 asonk poloru an=amanxyli yn1 @yr cidov;ivnu5 2yr 3a]o.ov;ivnnyru 2yz ;o. [hy-axnyn azca3in ar=eknyren1 O4vr or al cdnovik5 mi,d hbardaxek 2yr armad6 nyrow1 A3t hbardov;yamp tovk 3arcank bidi bardatrek 2yr ,r]abadin1 Covrcovrankow bahyxek 2yzi ‘oqanxova/ azca3in =a-ancov;ivnnyru ipryv masovnk5 orbeszi 0r mu 2yr garcin tovk al zanonk ‘oqanxek 2yr 3a]ortnyrovn anqa;ar ov any./1 {orrort angorn[yli ar=eknyru martga3in paro3agan ar=ek6 nyrn yn` martasirov;ivn5 or bidi aznovaxne ov par2raxne 2yr hocinyru5 artaramdov;ivn hanteb polorin5 2yzi /an0;nyrovn yv an/an0;nyrovn5 z0ravorin ov dgarin havasarabes5 havadar6 mov;ivn` 2yr badgana/ yrgrin5 2yr cor/adiro] ov 2yr pary6 gamnyrovn5 ov..amdov;ivn` 2yr mda/ovmnyrovn5 2yr cor/yrovn yv q0skyrovn me]5 a,qadasirov;ivn` 2yr gyanki ivrakan[ivr robei un;axkin1 Ovnyxek ar=anabadovov;ivnu 2yr 3a]o.ov;ivn6 nyru 2y4r a,qadankow gyrdylov91 Babigu ;o-nigin ov..ova/ ir q0sku gu wyr]axne usylow7 8Asonk polorn al an=amanxyli a-akinov;ivnnyr yv barda6 vorov;ivnnyr yn5 o4[ yn;aga3 ma,yxovmi` =amanagi pyra/ ‘o6 ’oqov;ivnnyrov hydyvankow1 Harsdov;ivn yv i,qanov;ivn [yn grnar ‘oqarinyl zanonk5 in[bes omank gu gar/yn1 A3s a-aki6 nov;ivnnyrov girargovmu 2yzi isgagan harsdov;ivn5 hocygan harsdov;ivn bidi barcyve5 orovn ,norhiv tovk bidi wa3ylek 2yr ,r]abadin anwyrabah hamagrankn ov 3arcanku1 8Havadaxek ov havadarim mnaxek a3s ar=eknyrovn5 i4n[ al ullan ba3mannyru oronx me] grnak cdnovil1 Asonk yn or 2yz bidi harsdaxnyn hocvow yv mdkow5 ov bidi tar2nyn 0rinagyli mart5 isgagan mart5 hama3nagan mart` o[ yn;aga3 =amanagi ma,yxovmin1 A.0;o. ym or Asdova/ 2yz 0cne ortycrylov gyanki a-o.] oro,ovmnyru yv kalylov ov cor/ylov krisdoneagan ji,t ov.iow91 #AGOP AL:OVNYAN LUNDI 7 AVRIL 2014 - MONDAY APRIL 7, 2014 • ABAKA • 13 Yvroba3i me] Adrbe3jan yrgrortn e zenki nyra/man /avalnyrow Usd S;okholmi Qa.a.ov;yan mi]azca3in himnargin hraba6 raga/ 8Zenki madagararman mi]azca3in midovmnyr` 20139 zygo3xin` zenki nyra/man /a6 valnyrow Adrbe3jan yrgrortn e Yvroba3i me]1 Yvroba3i me] zenki nyra/6 man /avalnyrow a-a]adar e Pridanian (unthanovr /avalin 12 dogosu), isg [n[in darpy6 rov;yamp mu yrgrort dy.u gu crave Adrbe3janu (12 do6 gos): Adrbe3jan5 or dara/ka3in wej ovni Ha3asdani hyd5 2004-2008 darinyrovn hamy6 mad5 2009-2013 darinyrovn zenki nyra/ovmu avylxovxa/ e ,ovr] 387 dogosow95 n,ova/ e zygo3xin me]1 2009-2013 darinyrovn5 Adur6 be3jaN a-akovo. zenkyrovn cry;e 80 dogosu _ovsia3en arda/ova/ e1 Adrbe3janin zenk mada6 garara/ yn nayv Byla-ovsian5 Ovkranian5 Isra3elu yv :ovr6 kian1
 14. 14. 14 • ABAKA • LUNDI 7 AVRIL 2014 - MONDAY APRIL 7, 2014 Togd7 Arda Jebejyan777 <ar7 e] 116en yn;argyx ha3yren lyzovin yv ha3gagan inknov;yan a-n[ov;yamp ir =a-anca/ gyxova/knyru yv wyrapyrmovnku1 Togd7 Jebejyan untc/yx5 ;e no3nn e baracan a,qarhi me] ,ad mu a3l lyz6 vagan ‘okramasnov;ivnnyrov badmov6 ;ivnu5 oronk badrasd yn manavant dndysagan badja-nyrov hamar yv my6 /amasnov;ivn gazmo. =o.owovrtin go.men panyxova/ jn,ovmnyrov5 ‘o’oqov;yan yn;argylov irynx azca3in ar=e[a’yru5 nbadagagedyru5 lyzovagan havadar6 mov;ivnnyru yv azca3in hamozmovnknyru yv mo-axov;yan yv anhydaxovmi yn;argylov irynx ma3ryni lyzovn yv ivra3adovg m,a6 go3;nyru1 8Lyzovnyr garyvor yn ha.ortagxov;yan hamar5 saga3n anonk a4l avyli garyvor yn5 orowhydyv ivrakan[ivr lyzov gu barovnage ;e4 an2nagan yv ;e4 azca3in badmov;ivn6 nyrov panalin5 gu 3adgan,e =o.owovrti mu m,agov;a3in inknov;ivnu5 g4untc/e naq6 ninyrov hyd gabu yv ,arovnagaganov6 ;ivnu5 g4ardaxola3 ivra3adovg a,qarha36 yaxk5 g4untcrge anhra=y,d yv hma3i[ ky6 raganagan5 pa-acidagan yv hn[ivna6 panagan 3adgani,nyr yv gu 3a-a]axne inknawsdahov;ivn yv m,agov;a3in hbar6 dov;ivn95 usav Togd7 Jebejyan1 Tasaq0su go[ ov..yx nyrganyrovn` wy6 rar=yvorylov irynx gyxova/ku Lipanani me] ha3yrovn hanteb5 ;igovnk gancnin ha3yren lyzovin yv za3n cor/a/o.nyrovn5 yv sadaryn ha3 hama3nkin ha3yren lyzovi bahbanovmi jicyrovn1 8Ha3yrovn dndysa6 gan5 m,agov;a3in5 gr;agan5 martasira6 gan5 ka.akagan yv ungyra3in nyrtrovmu ,ad my/ y.a/ e Lipanani me]1 Anonx ma3ryni lyzovi bahbanovmu a4l avyliow bidi sadare a3s ‘okramasnov;yan an6 cnahadyli masnagxov;yan yv 0=antagov6 ;yan a3s hivrungal yrgrin5 yrp anonk amovr ga-[in irynx ma3ryni lyzovin5 orowhydyv ma3ryni lyzovn a.pivrn e mda3in garo.ov;ivnnyrov lavaco3n 0cdacor/ovmin5 darpyr a,qarha3yaxki5 sdy./acor/agan garo.ov;yan5 badganyliov;yan5 ba3ka6 rylov badrasdov;yan5 dndysagan yv ka.akagan horizonnyrov untar2agovmin yv Xy.asbanov;yan lov/man hydabntovmi cidagxov;yan91 Tasaq0sov;yan avardin tasaq0su badasqanyx nyrganyrovn harxovmnyrovn yv avylort lovsapanov;ivnnyr dovav5 orowhy6 dyv my/ er anonx hydakrkrov;ivnu1 Anonk my/abes cnahadyxin so3n ivra3adovg ta6 saq0sov;ivnu5 or a-i;u un/a3a/ er avyli m0den jan[nalov Lipanani ha3 hama3nku5 cnahadyl anor lyzovabahbanovmi trta6 badja-nyru yv jicyru yv antrata-nal ha3yren lyzovi` dy.agan yv hama,qar6 ha3in a-ovmow5 bahbanovmi anhra=y,dov6 ;yan yv an3yda2cyli arhysdawar= yv agatymagan mi]amdov;yan` sadarylov anor ,arovnagaganov;yan yv co3adyvov6 min1 Wrasdani ha3777 <ar7 e] 26en i,qanov;ivnnyrovn nyrga3axova/ a-a6 ]argov;ivnnyrovn masin5 oronk gu wyra6 pyrin Qorhrta3in ,r]anin cravova/ gr06 nagan ‘okramasnov;ivnnyrov badgano. sy’aganov;yan ‘oqhadovxman1 An 3or6 toryx ;e ka.akaxiagan hanrov;ivnu bedk e avyli cor/0n yv naqa2y-no. han6 tisana3 ir iravovnknyrov bahan]in ngadmamp1 Wrasdani ha3 hama3nki nyrga3axovxi[6 nyru paxa3a3dyxin Qorhrta3in ,r]anin cravova/ sy’aganov;ivnnyrov5 ha3alyzov tbroxnyrov ‘agovmi5 ka.akagan pan6 dargyalnyrov yv a3l martov iravovnknyrov hyd a-n[ovo. harxyrov ‘asdyr1 Aryvylaha3777 <ar7 e] 116en Sdoryv nmo3,nyr` irynx paxadrov;yamp5 Etovart A.a3yani yrghadoren7 badgyru no3nn e aryvyla6 ha3 mivs pa-aranacirny6 rovn hamar yvs1 1. #yda3sov 6 sranix 3ydo35 a3sovhydyv Sqal gazmov;yamp pa- mun e a3s5 or /novnt a-a/ ov a3novhydyv ortycrova/ e unthanrabes ha3yren [cid6 xo.5 saga3n 3adgabes darragan craparu anci6 daxo. an2yrov go.me1 Aha ;e in[o|v7 3yd naqatrov6 ;ivnu sy-agan holow qntir gu bahan]e ir kowu5 0ri6 nag` 3yd mahov5 3yd bady6 razmi5 3yd panagxov;yan yv a3ln5 isg a3sov` cor6 /iagan holow e5 ovrymn 3yda3sov usyl hamaz0r e 3yd mahow usylov5 gam 3yd badyrazmow5 gam 3yd pa6 nagxov;yamp5 in[ or ha6 3yren [e5 lyzov al [e1 Dy6 sagan0ren garyli e usyl` 3yd a3sr gam 3yd a3sorin5 saga3n asonk al ,ad cra6 par yn5 [ynk grnar yd tar2 gadaryl ov crapar q0sil1 Barz e5 ovrymn5 nman pa- [ovni4 a,qarha6 paru yv wy4r]1 Ovnink miv6 -oni bes undir ov pivry.i bes makovr a3sovhydyv5 a3tovhydyv5 a3novhydyv pa-yru yv grnank azad06 ren cor/a/yl asonk ;e4 aryvmdaha3yreni5 ;e4 ary6 vylaha3yreni me]1 2. Ov;nyag 6 no3nn e` ov;yag Paxar2agabes o4[5 no3nu [e41 Pa-u gazmova/ e ov; yv yag pa.atri[nyrow yv grna3 dal mia43n ov;yag5 ji,t in[bes` ka-6yag+ka- 6yag5 hinc6yag>hncyag5 wyx 6 yag>wyxyag5 ovrymn nayv` ov;6yag>ov;yag1 Pa3x g4usynk` y0;nyag5 innyag5 dasnyag5 orow6 hydyv asonk gazmova/ yn hydyvyal pa.atri[ny6 row` y0;n+yag5 inn+yag5 dasn+yag5 a3l q0skow` asonx me] yryvxo. 8n9 pa.a2a3nyru armadagan yn5 in[ or gu bagsi hinc5 wyx5 ov; pa-yrovn1 3. Xavazrgyl6 xavix zrgyl5 a3nbes anyl5 or xav [badja-e Xavazovrg6xavazyr/ Tar2yal o[5 xavu wy6 raxnylu gam xavu pa-nalu zrgank mu [e5 orbeszi xavazrgyl go[ynk pa3u5 isg xavu par2o.5 xavu ]n]o. ty.n al go[ynk xavazrgi[5 in[bes ir meg tasaq06 sov;yan me] wyr]yrs a3s6 dy. 8p=,gacidagan9 ta6 saq0sov;yan mu a-;iv Yryvan ovsana/ tasaq0su g4anovaner garc mu ty.y6 ru1 Pa3x bedk e ulla3 mia43n xavazyr/yl5 a/a6 ganu` xavazyr/5 hama6 badasqan ty.u` xavazyr6 /i[ (analgésique): Zovrg yv zrgyl pa-yrow ha3yrenu gu pnoro,e tra6 gan iro.ov;yan mu gam wijagi mu paxaga3ov;ivnu gam wyraxovmu5 0rinag` dnazovrg5 ha3rynazovrg6 ha3rynazrgyl5 /no.azovrg5 iravazovrg6iravazrgyl yv a3ln1 Pa3x o4[ xavazrgyl5 xavazovrg yv xavazrgi[7 a3s yryku anhy;y;ov;ivnnyr yn ipryv 3.axk5 yv ;o3lad6 ryli [e5 or asonk co3ov;ivn ovnynan lyzovi me]5 a.ar6 dyn za3n5 a-avyl yvs mdnyn pa-aran ov mana6 vant777 ovsovxovin1 Isg zyr/ yv zyr/yl pa6 -yrow gu pnoro,ynk paxa6 sagan iro.ov;yan mu pa6 xaga3ov;ivnu gam wyraxov6 mu5 0rinag` wnasazyr/6 wnasazyr/yl5 aganazyr/6 aganazyr/yl5 waragazyr/ 6waragazyr/yl5 aqdazyr/ 6aqdazyr/yl yv ovrymn777 xavazyr/6xavazyr/yl6xav azyr/i[1 Armynag Y.ia3yan Halebi ha3aho/777 <ar7 e] 16en cmpe;u yv ,r]aga3ki ,enkyrov daniknyrn ein1 Hrasantnyren megu ingav ha3ov mu pnagaranin wra35 ovr hrtyh p-ngyxav5 agovmpi yv ,r]ani d.ox a[alovr] hsgo6 .ov;yamp` anmi]abes tebki wa3r hasan hr,e]nyru yv gragu maryxin1 Inga/ hrasantnyrov badja-ow ar2a6 nacrovyxan mia3n wiravornyr5 oronxme yryku` ha31 Isg Mard 25-in5 ges0re a-a]5 Halebi ha3aho/ Sivle3manie ,r]ani 8:y;;en9 wa-ylaniv;i ga3anin ,r]aga3ku ov 8Cap6 ri96i hrabaragu ba3;yxan avyli kan hinc hrasantnyr1 Yrgov 0rovan ba3;ovmnyrovn badja-ow ,r]ani pnagi[nyru madnovyxan ah ov sarsa’i1 Ar2anacrovyxan pnagaranny6 rov yv inkna,ar=nyrov darpyr asdijani wnasnyr1 N,ynk5 or anxno. kani mu 0ryrovn Ha6 lebi me] sovriagan panagi yv zinyal unttimatirnyrovn mi]yv dy.i g4ovnynan /anr paqovmnyr5 meg go.me hrasanti hr;i-nyr g4ar2agovin ha3gagan ;a.ama6 syrov wra35 3adgabes /a3ramasyru5 isg mivs go.me antatar gu lsovin darpyr zenkyrov hra2cov;yan yv -ovmpyrov ahy. 2a3nyr1 Hinc,ap;i5 27 Mard 2014-in dy.i ovnyxo. MAG6i abahowov;yan qorhovr6 ti nisdin Ha3asdan tem koveargyx Qrimi me] ga6 darova/ hanrakoven an6 wavyr jan[nalov 0rina6 c/in1 N,ynk5 or a3s masin lovr ha.ortyx 8Azadov6 ;ivn9 -adi0ga3anu1 No3n a.pivri hama2a3n5 Ha3as6 danen paxi 0rinac/in tem kovearga/ yn dasnumeg yrgirnyr oronx ,arkin yn _ovsian5 Bel-ovsian5 Sov6 danu5 Hivsisa3in Korean5 Zimbaboven yv Wenezovy6 lan1 #i,yxnynk5 or Ha3as6 dani Hanrabydov;yan ar6 dakin cor/ox naqarar Edovard Nalpantyan 3a36 darara/ er5 ;e Ha3as6 dan a3s novrp harxin wy6 rapyryal 2y-nbah bidi mna31 Ha3asdan tem koveargyx` Qrimi hanrakoven anwavyr jan[nalov 0rinac/in ngadmamp

×