Abaka 04 02-2013

1,926 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,926
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
138
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 04 02-2013

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ SOURIO| MH+ FA| XINOUOR ME G:RI BÂNOUA’ H Sovrio3 me] ha3 zinovor mu #agop :ovj6 yan cyri p-nova/ e #ovnovar 23-in pana6 ga3innyrov qovmpi mu hyd1 A3s masin 3a3dna/ e Pyrio3 ;ymi azca3in a-a]nor6 tarani panpyr +ira3r _e3isyan1 Anor q0skow` unttimatir ov=yru 3a36 darara/ yn5 or cyri wyrxova/nyru bedk e harxaknnovin5 orovn artivnkow 8g4a6 -an2naxovin 3anxank ovnyxo.nyru yv gu LX& TARI JIU 1872 :RKOU<ABJI% 4 ":TROUAR 2013 bad=ovin usd 3anxanki [a’i91 • VOL. XXXVI, NO 1872 • LUNDI, 4 FEVRIER 2013 • MONDAY, FEBRUARY 4, 2013Am;n& T& Nourfan Arq& Manouk;an^ entrou;zau :rousa[hmiFaoz Patriarqakan Ajo®in 97-rd gafakale Yrovsa.emi Srpox #agopyanx Miapa6 Dajari zancagnyru .0.an]yxin und6nov;yan antam 33 hocyvoragannyr 24 rov;yan lovru1#ovnovar 2013-in ca.dni koveargov;yamp Undryal Badriarki 0rhnov;ynen ovyv kovenyrov a-avylov;yamp Yrovsa.emi badcamen ydk5 Miapanov;ivn ov =o.o6Badriarkagan A;o-in nor cahagal wovrt par2raxan Badriarkaran5 ,nor6undryxin` A;o-i Lovsararabyd` Cyr,7 havorylov undryal Badriarku1D7 Novrhan Ark7 Manovgyanu1 Manovgyan Badriark Ha3ru /na/ e Haleb 1948Srpazan sdaxav 17 kove5 min[ yrgrortu` ;ovaganin1 Avardylow dy.vo3n Ha3gaz6Cyr,7 D7 Aris Ark7 <irwanyan sdaxav yan War=aranu5 untovnova/ e An;iliasi15 kove1 Meg kove` anwavyr ngadovyxav1 Giligio3 Ga;o.igosarani jymaranu1 Usd Yrovsa.emi Ha3ox Badriarkov;yan 19666in untovnova/ e Yrovsa.emi SrpoxHa.ortacrov;yan` Srpox #agopyanx #agopyanx Jymaranu5 zor avardylowOvqdi miapanagan unthanovr =o.owu 19716in5 2y-natrova/ e govsagr0n ka6covmaryx ir 226rt nisdu 24 #ovnovar hana3 yv antamagxa/ Srpox #agopyanx20136in1 Srpox #agopyanx Ovqdi miapa6 y.pa3ragxov;yan1nov;ynen 33 ha3ryr` Yrovsa.emen ov ar6 #a]ort dasu darinyrovn5 Ha3r Sovrpudasahmanen yga/ ein undrylov Yr]an6 orbes ha3 ca.ov;nyrov hocyvor howiv ba,6ga3i,adag :orcom Ark7 Manovgyani ar6 d0nawara/ e Zovixyria5 Ha3fa5 Jafa=anavor 3a]ortu1 yv Holanda5 in[bes nayv y.a/ e dysov[u Miapanagan Unthanovr +o.owi nisdu +a-ancavoraxi1paxav Badriarkagan Dy.abah Cyr,7 A3xylylow Amyriga3i Miaxyal Nahanc6D7 Aris Ark7 <irwanyan1 )ragarci nyru5 Ha3r Sovrp Manovgyan ovsana/ eniv;n er` Ha3 Yrovsa.emi Badriar6 Niv Yorki Asdova/apanagan Jymaraninkov;yan cahagali undrov;ivnu1 Miapanagan Unthanovr +o.owi yrrort me] yv aba orbes hocyvor howiv /a-a3a/ 23 # o v n o v a r 20136 i n y r y g o 3 y a n = a m u nisdu5 orme 3ydo3 =o.owu anxav ir 0ra6 e Mysy[ovsyxi Springfild ka.aki Sovrp4.306in5 Miapanagan Unthanovr +o.owu garcin` undrylov hncanovn xangen 3a]ort Margos yv :yksas Nahanci Sovrp Ceorcbadrasdyx Badriarkagan undrov;yan badriarku` pazmylov Srpox #agopyanx ygy.yxinyrovn me]1;ygna/ovnyrov hncanovn xangu1 :ygna6 Badriarkagan cahin wra31 Ca.dni Wyrata-nalow Yrovsa.em5 Ha3r Sovrpu/ovnyrn ein Badriarkagan Dy.abah koveargov;yamp gadarovyxav Badriar6 19986in n,anagova/ e Sovrp A;o-i Lov6Cyr,7 D7 Aris Ark7 <irwanyan5 S7 kagan ;ygna/ovi undrov;ivnu1 Kovenyrov sararabyd1 Dari mu ydk5 Carycin Yrg6A;o-i Lovsararabyd Cyr,7 D7 Novrhan my/amasnov;yamp undrovyxav Cyr,7 D7 rort Ga;o.igosu 2y-natra/ e zink Ybis6Ark7 Manovgyan5 Da;yv Ark7 >arib6 Novrhan Ark7 Manovgyan` orbes 976rt gobos1yan5 Syvan Ark7 >aribyan yv Cisag Badriark1 }yrm0ren gu ,norhavorynk norundirArk7 Movradyan1 Undrov;ynen anmi]abes wyr]5 undryal Badriark Amyn7 D7 Novrhan Ark7 Ma6 24 # o v n o v a r 20136 i a - a v 0 d y a n = a m u Badriarku ir ,norhagalagan q0skn urav novgyanu yv gu ma.;ynk 3a]o.ov;ivn ir10.006in5 Badriarkagan Dy.abah Cyr,7 miapan ha3ryrovn5 orme 3ydo3 yrcovyxav sdan2na/ t=ovarin a-akylov;yan` iD7 Aris Ark7 <irwanyan a.0;kow paxav 8Sioni9 0rhnyrcu1 Srpox #agopyanx Ma3r sbas Ha3asdanya3x Ygy.yxvo31Paraq Øpaman Apstamboujiun Atrphyani mh=dar];al ;rdou;zau 8Armen’res976 Adur6 be3jani Isma3ili ,r]a6 nin me] {oryk,ap;i5 #ovnovar 23-in sgsa/ =o.owrtagan absdam6 pov;yan badja-ow5 i,6 qanov;ivnnyru arda6 garc trov;yan dag tra/ yn ,r]aga3 Ge0kja35 Aq6 sov yv <amaqu ,r]an6 nyru1 Usd 8Azadluk9 ;yr6 ;in` a3t ,r]annyrov cor6 #ovnovar 21-in Naqacah Barak )bama /atir i,qanov;ivnnyrovyrgrort ancam ullalow ba,d0nabes sdan2nyx .ygawarnyru ardahyr;AMNi naqacahi ba,d0nu1 Araro.ov;yan nyr6 nisdyr gu covmaryn` knny6ga3 y.a/ yn mia3n naqacahin undaniki antam6 lov hamar sdy./ova/ ira6nyru1 wijagu1 ;yan aliki untar2ag6 howagan 3avylyal ov=yr Miaxyal Nahancnyrov 44-rt naqacahin yr6 Dy.agan a.pivrnyrov man my/ havanaganov6 .rga/ yn5 Isma3ilii me]tovmu untovnyx yrgrin Cyraco3n Tadarani .y6 dy.ygov;ivnnyrow` a3t ;ivn ga31 I,qanov;ivn6 absdampov;ivnu jn,ylovgawar` Jon _obur;x1 ,r]annyrov me] q-owov6 nyru arten isg aba6 nbadagow1
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 4 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 4, 20138Mynk bedk e amen bah badrasd linynk Ha3asdan bidi artiaganaxnenor -azmagan arga/aqntrov;yan9 ir haga0ta3in #ovnovar 15in5 Ha3asdani Ba,dbanov;yan va/ku1 8Mynk bedk e amen 0r5 amen bah hamagarcyrunaqararov;yan me] dy.i ovnyxa/ e 0renstir5 badrasd linynk badyrazm karozo. -y=imicor/atir yv tadagan i,qanov;ivnnyrov .yga6 go.mix nor -azmagan arga/aqntrov;yan1 Ha3asdani me] haga0ta3inwarov;yan` untla3nova/ gazmow nisd1 A3s a-6 Gar/ovm ym` myr haryvannyrn ump-novm yn5 or ba,dbanov;yan =amanagagix;iv q0sk a-nylow` Ha3asdani Hanrabydov;yan badyrazmu orkan gor/anarar gu lini Ha6 hamagarcyrov norocovm yv ar6naqacah5 Ha3asdani panagi cyraco3n hra6 3asdani5 no3nkan el5 y;e o[ avyli` Adrbe3jani tiaganaxovm bidi iraganax6manadar Syr= Sarcsyan usa/ e5 ;e Ha3as6 hamar1 Pa3x [ym gar/ovm5 or Adrbe3jani vi1 A3t masin n,ova/ e Ha6dani ardakin ka.akaganov;yan clqavor a3s0rova3 .ygawarnyru mdahoc yn irynx =o6 3asdani ba,dbanov;yan na6nbadagn e` Arxaqi tem Adrbe3jani go.me .owrti jagadacrow1 Nrank badrasd gu linyn qararov;yan go.me HH ga-a6san2azyr/ova/ 3ar2ago.agan badyrazmin wyrsgsyl badyrazmu5 y;e hamaryn5 or ovnyn warov;yanu nyrga3axova/ ha,6ar2anacrova/ 3a.;anagin wyr]nagan irava6 paxar2ag a-avylov;ivn Ha3asdani ngadmamp5 vydovov;yan me]1gan 2yvagyrbovmu1 Q0sylow Arxaqi =o.owovr6 gam y;e ta anhra=y,d lini nyrkin qntirnyrix Adiga a-a]in hyr;in gutin inknoro,man iravovnkin yv L>H6i jana[man ov,atrov;ivn ,y.ylov hamar95 n,a/ e naqa6 wyrapyri C-300 hamagarcin1harxin masin` 8I|n[ov bedk e a3t =o.owrti cahu1 An untc/a/ e5 or Ha3asdan yv Arxaq Hamady. ovsovmnasirov;ivnny6jagadaciru ba3manavorovi =amanagin Sda6 badyrazm [yn ovzyr5 pa3x poloru bedk e rov artivnkow (_ovsasdani yvlini go.mix gadarova/ ab0rinov;yamp95 n,a/ wsdah ullan5 or anonk ar=ani badasqanu Byla-ovsia3i masnacednyrove naqacahu1 An5 Ha3asdani abahowov;yan gov dan oryve mardahraveri1 8A3lyvs yrpyk hyd) unthanovr oro,ovm untovn6hamar clqavor sba-nalik ngada/ e Adrbe36 Arxaqi pnag[ov;ivnu [i gancnylov fizikagan va/ e a3t nbadagnyrov hamarjani .ygawarov;yan paxa3a3d0ren ha3adyax5 o[n[axman wdanci a-]yv1 Ha3asdani Hanra6 0cdacor/yl Hraztani 8Bad6fa,isdagan5 -azmadyn[ ka.akaganov;ivnu1 bydov;ivnu tra yra,qavorn e95 yzragaxovxa/ ne,9 “PU6n5 or 100%-ow by6S7 Sarcsyan qsd0ren tadabarda/ e nayv ha6 e naqacahu1 dagan ungyrov;ivn e1ma2a3nov;ivnnyru tr=o. adrbe3janagan gyx6 A3t cor/aranu ga-ovxova/ e 1980-agannyrovn` ipryv -azma6 gan sarkyrov -adi0elygdro6Bovlgario3 Ha3 hama3nku 3arcyx Bakovi na3i norocman dara/a,r]a6 na3in gytron5 ovni hamabadas6]artyrovn zoh caxa/ ha3ortinyrov 3i,adagu qan ardatragan dara/k6 nyr5 ,enk yv ,inov;ivnnyr1 Ha3 A-akylagan Sovrp ygy6.yxvo3 Bovlgario3 Ha3ox ;ymipolor m,dabes cor/o. ygy.y6xinyrov me]5 #ovnovar 20-in S7Badaraci avardin hocy6 <abajaj;rjhancsdyan araro.ov;ivnnyrgadarovyxan i 3i,adag Bak6vi ]artyrovn zoh caxa/ ha63ortinyrov1 A3s masin gu 3a3d6 ABAKAne Bovl.ario3 Ha3ox ;ymi Mam6 Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251lo3 Tivanu1 Hocyhancsdyan araro.ov6 Publié par /Published by;ivnnyr gadarova/ yn Sofia5 Le Centre de Publication TékéyanBlowdiv5 Wa-na5 Bovrgas5 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5_ovse ha3a,ad ka.aknyrovme]1 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 No3n 0ru Bovlgario3 Ha3ox E-Mail: abaka@bellnet.ca;ymi A-a]nortagan dy.abah www.tekeyanmontreal.org/modules/newsHocy,norh D7 Apcar wrt7#owagimyan S7 Badarac ma6 Patas.anatou .mbagir^dovxyx yv ]r0rhneki Garc AU:TIS PAGGAL:ANgadaryx Bazarjig ka.aki darim mnalov irynx ha3ryrov Bzdigyan1 Bazarjigi me] ’anouzoumn;rou%Sovrp SdyÔanos ygy.yxvo3 me]1 havadkin ov avantov;yan1 A3s m,dagan hocyvoragan [ga35 nouiratououjiunn;rou ;uHocy,norh Ha3r Sovrpu karozyx darova3 Bazarjigi ha3 ha6 a3t badja-ow S7 Badarac6 gras;n;aki patas.anatou^Sovrp /nntyan d0ni qorhovrti ma3nki ]r0rhneki Qa[kavor nyr gu madovxovin mia3n Ha3 SALBI MARKOS:AN,ovr] yv nyrga3 havadaxyal tar2av dy.i ha3ov;yan me] ygy.yxvo3 Da.avar d0nyrovn Joronjoi patas.anatou^ha3ortinyrovn go[ urav hava6 my/ 3arcank wa3ylo. N,an 3a]orto. giraginyren megovn1 MATAJ MAMOUR:AN CanadaKivrd qorhrtaranagannyru bahan]a/ yn 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90hydaknnov;ivn sgsil` Hrant Dinki sbanov;yan c/ow U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: Krdagan 8Qa.a.ov;ivn yv =o.owrtawarov6 1st class (US)$120;ivn9 qorhrtaranagan qmpagxov;ivnu mi]nor6 Per issue $1.75tacir nyrga3axovxa/ e :ovrkio3 qorhrtaran` Dépôt légal: Bibliothèque du Québecbahan]ylow hydaknnyl ha3gagan 8Ag0s9 bar6pyragani clqavor naqgin qmpacir` Hrant PM40015549R10945Dinki sbanov;ivnu1 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 Govsagxov;yan ‘oqnaqacah` Idris Balovgeiyv anor cor/ungyrnyrov sdoracrov;yamp qor6hurtarani .ygawarov;yan nyrga3axovxa/ a-a6 “We acknowledge the financial]argi me] gu n,e5 or anhra=y,d e harxaknnyl support of the Government ofpolor a3n bydagan ba,d0nyanyru5 oronk a3s Canada through the Canadagam a3n gyrb grnan a-n[ov;ivn ovnynal Dinki qor werk 2ca/ e hasaragov;yan q.jin1 Anonk Periodical Fund (CPF) for ourganqamda/ova/ sbanov;yan hyd1 bahan]a/ yn sgsil qorhrtaranagan hydakun6 publishing activities.” Timovmi me] nrank nayv n,yl yn5 or 3anxa6 nov;ivn` artarov;ivn hasdadylov5 tadagancor/ov;ivnix 3ydo3 tadawaragan cor/un;axin cor/un;axin a-ga3 qntirnyru lov/ylov yv sba6dy.i ovnyxa/ ca.a’aragan qdraganov;ivnu nov;yan mov; go.myru 3a3dnapyrylov hamar1
 3. 3. LUNDI 4 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 4, 2013 • ABAKA • 3 ØRE ØRINMyr mardahravernyru xy.asbanacidov;yanmasnacednyr badrasdylov janabarhin hamar1 ;ylov badmagan j,mardov6 Los Anjylusen “rof7 _i[urd|AKOB WARDIWAÂ:AN A-a]in hyr;in an cdnylov ;yanx hydamovd masnaced6 #owhannesyanu5 oronk my/ er :ovrkio3 me] wsdahyli kani nyru zovd ha3asernyrov hyd1 avant ovnin xy.asbanov;yan ?an0; e “rof7 Wahacn mu cida,qado. badmapan6 Wyryv 3i,ova/ ;ovrk bad6 badmacidov;yan me]1Dadryan himu trav myr bad6 nyr5 orbeszi gamax6gamax macednyru anba3man ha3asi6 Xy.asbanov;yan taratar2imov;yan ,r]aci/en nyrs xy6 garyna3in ;a’anxyl a3t ‘ag ragan zcaxovmnyre a-a]nor6 a3s 0ryrovn5 a-a]nahyr; bar6.asbanacidov;yan pa=nin1 arqivnyren nyrs1 :rkagan tuvylow [e or g4ar=yvoryn ha36 daganov;ivn e ha3ryni bydov6Naqa2y-nov;ivn mu a-novyxav 2aqago.myan ,ar=ovmnyrov yv gagan xy.asbanov;ivnu5 a3l ;yan yv myr ardasahmanyan3arcyli badmapanin go.me1 0rovan ga-awarov;ivnnyrovn irynx sy’agan azcn ov yrgiru gazmagyrbov;ivnnyrovn hamarT=ovarin naqa2y-nov;ivn mu5 unttimatir a3t ho3l mu mda6 badmov;yan arivnali py-e mu badrasdyl xy.asbanov;ivnuorowhydyv a3t ov..ov;yamp voragannyru y.an 0cdagar1 azadacrylov naqa2y-nov6 orbes a-an2in cidov;ivn wyr6badmagan dovyalnyru5 mana6 Anonxme omank5 ,norhiv “rof7 ;yamp1 xuno. masnacednyr1vant )smanyan yv my/ derov6 Dynis “a’azyani mi]nortov6 :ovrkian a3s0r 3a-a]abah Xy.asbanov;ivnu myr =o.o6;yanx badmov;yan ov byda6 ;yan5 ygan a,qadagxylov yrgir mu ta-nalov janabarhin wovrtin hamar co3ov;ynagangan arqivnyrov me] gu mna3in “rof7 Wahacn Dadryani hyd1 e7 hydyvapar ;ovrk badma6 cyrqntir mun e` badmov;ivnu‘ag czroxnyrov me]1 :aner Ak[am y.av anonxme pannyrovn hamar lovr] mar6 wyragancnylov5 myr gorsova/ 1965i n 5 Y . y - n i 50-a m y a g i megu5 or haga-ag ir ;rka6 dahraver mun e makrazdyl badmagan ha3rynikin irava60ryrovn er or5 Be3rov;en 8Zar6 gan /acovmin pyrav ir polo6 anor dqovr anxyalu5 za3n zy6 gan himkyru artaraxnylov yv;0nk9 0ra;yr;i qmpacrabydn ranover yv antatrovm mas6 dy.yl cidagan lovr] knnargov6 badmov;yan amynen ahavorov My/ Yrazi jampovn ov.yvoru` nagxov;ivnu a3t pnacava-en mi timaxo. magartagi mu meg a.edin ampo.]agan tima6Cyrsam Aharonyan hy-ady6 nyrs1 wra3` garynal artaraxnylov ci/u ka.akagir; a,qarhinsov;ivnu ovnyxav Y.y-nen ydk5 Barzabes 3i,ylov hamar hamar 3a-a]abah ullalov han6 barzylov1a-a]in ancam ullalow5 go[ ;ovrk ovri, badmapannyrov camanku1 A3t naqa2y-nov6 Xy.asbanov;yan masnaced6unylov ha3ov;yan yv ma4navant anovnnyru5 oronk dagavin ;yan ov jicin me] gu ,ahin nyrov bagasu ir lovr] paxad6nor syrovntin5 masnavor ov,at6 g4abrin yv gu ,arovnagyn a3t cidagan badmacrov;ivnn ov rov;ivnu ovni naq` anor hamarrov;ivn tar2nyl yv l/ovil xy6 /a-a3ov;ivnu pyryl` A3han xy.asbanacidov;yan zar6 or xy.asbanov;ivnu hanti6.asbanacidov;yan lovr] a,6 Ak;ar5 Ahmyd Inzel5 Me;e caxman novirova/ myr ngrdovm6 saxav a3nbisi harova/ mu5 orqadankin1 “rof7 Wahacn :ovnja35 Said {y;in0.lov5 nyru1 clqadyx mdavoraganov;yanDadryan5 or Cyrmania has6 Fovad Divndar5 Hikme; {i[ek5 In[ or t=paqdapar myzi gu a3n qavu5 or bidi cidnardadova/ er a3t 0ryrovn5 y.av Halil Byrk;a35 Movrad Bylge1 bagsi5 Dadryanin sgsa/ my/ badmacryl badaha/u kania3n a-a]in yridasartu or Nayv 3i,ynk anovnnyru <erif cor/in ha3 yridasart hydy6 :eotignyrov yv Aram Andon63antcnov;ivnu ovnyxav nydovylov Basiovnii yv Ovilium <abasi5 vortnyrn yn1 Parypaqdapar yannyrov noviryal ov gizage6badmov;yan gnj-od a3t pna6 oronk yvs o[ ha3 badmapannyr gan garc mu ha3acidagan da3in a,qadanku anpavararcava-in me]1 ullalow ovnin wasdag mu xy6 a;o-nyru lyxno. Dasnyag mu er untcrgylov a.edin ampo.6 Avyli ov, ygav Miaxyal Na6 .asbanacidov;yan novir6 ha3 cidnagannyr5 oronk gam ]agan eov;ivnu1 #ydo3 Y.y-nihancnyr5 avyli azad0ren ga6 va/1 craganov;yan yv gam azca3in wga3ov;yan ‘asdacrov;ivnnyrurynal movdk ovnynalov badma6 A3s0r5 :aner Ak[ami nman5 unthanovr badmov;yan mas6 gam xakovxriv y.an a,qarhowgan a3t arqivnyrovn me]1 ha3gagan xy.asbanov;yamp nacednyr yn1 Omank anonxme meg gam mnaxin ov gu ,arov6 Dadryani hin ;rkyren (0sma6 zpa.o. ;ovrk mdavoraganny6 sgsa/ yn irynx naqundrov;ivnu nagyn mnal 6 8g.banknyrovnyren) lyzovin dirabydov;ivnu rov ;ivu ka-abadgova/ e yv gytronaxnyl xy.asbanaci6 dag an3o3s9 in[bes bidi useryv ma4navant pazma;iv lyzov6 anonk ovnin irynx q0sku mi6 dov;yan5 in[bes` Ha3g Dymo36 panasdy./ Wahan :ekeyan1nyrov (fransyren5 arapyren5 ]azca3in hanra3in gar/ikin yanu5 Safrasdyanu5 Lavryn6 Hydyvapar myr cidagancyrmanyren5 sbanyren5 ha3y6 wra31 O[ mia3n myr =o.owrta6 di Parsy.yanu1 Yrex syrovn6 midkin timax /a-axo.u bad6ren5 ;ovrkyren777) diraby6 gan qavyru a3l min[yv ancam ten a3s niv;in antratar6 macidagan barz yryvo3; mudovmu my/abes 0cdagar y.av myr mdavoragan qavyru 3ajaq 2o.nyrovn mas gu gazmyn Mos6 [er1a3t ivra3adovg a,qadankin miamdov;ivnu ovnyxa/ yn ,’o6 guva3en “rof7 Parsy.owu yv <ar7 e] !$Syv ?owov Yv Barsix ?oxi navahancisdnyrugabo. amynagarj yrga;ov.in bidi anxni Ha3asdanen Arapagan Miaxyal Emirov;ivnnyrovn me] ar2anacrova/ 8_a6sia FZE9 ungyrov;ivnu bidi finansavore Ha3asdani hara6va3in yrga;ov.in yv Ha3asdani harava3in aracun;ax jana6barhi naqac/ovmu5 ga-ovxovmu yv ,ahacor/ovmu1 8Ha3asdaniharava3in yrga;ov.i9 yv 8Ha3asdani harava3in aracun;axjanabarh9 /racirnyrovn mygnargu drovyxav 18 #ovnovarin` Ha63asdani ‘oqatrov;yan yv gabi naqararov;yan5 8_asiaFZE9 ungyrov;yan yv 8Harav gowgasyan yrga;ov.inyr9 ungy6rov;yan mi]yv /racirnyrov /irin me] dara/a,r]ana3in hama6cor/agxov;yan masin y-ago.mani ‘oqump-nman 3ov,aciri sdo6racrov;yamp1 ?racirnyrovn ar=eku 3 milia- dolar e1 Ha3asdani ‘oqatrov;yan yv gabi naqarar` Cacig Pyc6laryani hama2a3n5 8aracun;ax janabarhu oru sgsovylov eMy.riix yv 2covylov min[yv Cy.arkovniki marzi Cacarin civ.5dndysagan my/ n,anagov;ivn g4ovnyna3 Ha3asdani Hanraby6dov;yan hamar1 18 amsova3 ovsovmnasirov;ivnix 3ydo3 barz gu ma2a3nacirnyr5 oronx cor/ovneov;yan =amgedu 30 dari e` ,i6lini5 ;e in[ =amanagahadova/ovm g4avardyn janabarhi am6 nararov;yan avarden ydk1po.]agan ,inararov;ivnu1 Yrga;ov.ov ga-ovxman dyqnigagan 8_asia FZE9 ungyrov;ivnu bardavor e sy’agan mi]oxnyrowovsovmnasirov;ivnu sgsovyl e ov gu dyvi 1.5 dari5 meg dari el` iraganaxnyl hama2a3nacirnyrow naqadysova/ naqaci/yrovjanabarhi ga-ovxman dyqnigagan ovsovmnasirov;ivnu91 iracor/yliov;yan ovsovmnasirov;ivnu5 orovn artivnknyrovn himan Sdoracrova/ yn Ha3asdani harava3in aracun;ax jana6 wra3 gu naqadysovi hydaca3in` bydov;ivn6sy’agan hadova/barhi yv Ha3asdani harava3in yrga;ov.ii wyrapyro. ha6 hamacor/agxov;yamp iraganaxnyl ,inararagan a,qadanknyru1
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 4 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 4, 2013Bakov g4ard0ne harova/yl Sdy’anagyrdi0taga3anu 0cdacor/o. inkna;i-nyru Adrbe3jani ga-awarov;ivnu ga3anix a-a]in ;-i[ki ira6Ovrpa;5 #ovnovar 18-in wavy6 ganaxman un;axkovm5 Ha3as6raxovx 8Adrbe3jani 0ta3in dani Zinova/ ov=yri haga6dara/ki 0cdacor/man 0renk96i 0ta3in ba,dbanov;yan yv‘o’oqov;yan yn;argova/ dar6 0ta3in ov=yru g4abahowyn ka6pyragu5 or ard0nov;ivn gov .akaxiagan inkna;i-i cor6da3 zinovoragan ov=yrovn /o.ov;ivnu yv ;-i[ku91zcydnylov 8arcilyal c0di96 Sdy’anagyrdi 0taga3aninnyren nyrs ;-i[k gadaro. a3n me] 2008-in sgsav nor ov clqa60tanavyru5 oronk gu myr=yn vor masna,enki ga-ovxovmu7anmi]abes wa3re]k gadarylov a3s mi]oxin la3naxova/ e nayvgam n,yal c0dien hy-analov ;-i[kov.in yv har;yxova/ ynhrahancu5 8y;e 3sdag dy.y6 anor 3aragix kani mu plovrny6gov;ivn [ga3 a3n masin5 or rov caca;nyru5 orbeszi hna60tanavin me] anmy. ka.aka6 ravor ulla3 =amanagagix 0ta6xinyr gan91 navyrov untovnovmu1 Sdy’a6 Adrbe3jan nman c0di mu gu nagyrdi 0taga3ani wyraga6ngade Arxaqu5 isg nor 0ren6 -ovxman 0ryren isg5 Adur6kin clqavor ;iraqn e Sdy6 be3jani i,qanov;ivnnyru gu’anagyrdi 0taga3anu1 sba-nan harova/yl za3n 0c6 Hagatar2ylow a3s 0renki dacor/o. ka.akaxiagan 0ta6wavyraxman` Ha3asdani Han6 ov=yru badrasd yn yra,6 man a-n[ov;yamp adrbe3ja6 navyru1rabydov;yan ba,dbanov;yan qavorylov Sdy’anagyrdi 0ta6 nagan go.men ,arovnagovo. Sba-naliknyru gu ,arov6naqarar Se3ran )hanyanu ga3ani abahowov;ivnu1 sba-naliknyrovn` )hanyan nagovin5 haga-ag mi]azca3in3a3dararyx5 ;e Ha3asdani Antrata-nalow Sdy’ana6 usav7 hanrov;yan go.me hn[a/ ta6haga0ta3in ba,dbanov;yan gyrdi 0taga3ani 0cdacor/6 8Sdy’anagyrdi 0tanava6 dabardovmnyrovn1Ova,ing;uni me] knnarga/ ynAdrbe3jani yv :ovrkio3 me] B y-lini me] dy.i ovnyxa/ eha3gagan m,ago3;i avyrman ‘asdu Hasan Jymali 8Ha3ox Xy.asbanov;ivnu9 cirki ,norhantesu By-lini Humboldt ha6 malsarani me] 8:ovrkia 21-rt tarovn-Network Tur- key9 /racri /iren nyrs dy.i ovnyxa/ e ;ovrk lrac6 ro.5 cro. Hasan Jymali 81915-i Ha3ox Xy.asba6 nov;ivnu9 cirki ,norhante6 su5 or ,ovga3i me] 3a3d6 nova/ e anxyal Hogdym6 pyrin1 A3s masin gu 3a3dne Armenpress-u1 #ovnovar 9-11 M,agov;a3in tivanacidov;yan insdidovdi Hasan Jymal Ha3ox Xy6(By-lin)5 AMN Jon Hobkins hamalsarani yv :ransadlandyan .asbanov;ivnu /racra/ yv3arapyrov;ivnnyrov Gytronin go.me Ova,ing;uni me] hamady. iracor/a/nyren megovn` Jy6gazmagyrbova/ er 8M,agov;a3in tivanacidov;ivnu AMN6i me]9 mal ‘a,a3i ;o-nign e1qoracirow hama=o.ow5 or novirova/ er ka.akagr;ov;ivnnyrov <norhahantesin ovnyxa/mi]yv yrgq0sov;yan5 m,agov;a3in tivanacidov;yan gira-man yv ylo3;i un;axkin Hasan Jy6AMN ardakin ka.akaganov;yan hy-angarnyrovn1 mal usa/ e5 or ;rkagan Hama=o.owi masnagixnyrov ,arkin ein bydagan5 tivana6 oryve hy-ovsdaaliki gamcidagan5 wyrlov/agan5 m,agov;a3in5 cidagan ,r]anagnyrov yv -adio3i min[ a3=m cirkilradovami]oxnyrov nyrga3axovxi[nyr1 lo3s un/a3man hyd a-n[ova/ Hama=o.owin ylo3;ow hantes yga/ e AMN6i me] HH tysba6 oryve harxazro3x [e dova/1nov;yan nyrga3axovxi[u1 Ylo3;u g4antrata-nar hazaramyagny6 An 3a3darara/ e5 or cir6rov badmov;ivn ovnyxo. ha3gagan m,ago3;in5 darpyr m,ago3;6 ku gu novire 6 dari a-a] S;ambovli me] sbannova/ 8Ag0s9nyrov me] ha3 =o.owovrti ovnyxa/ avantin5 ka.akagr;ov;ivnny6 ;yr;i ha3 qmpacrabyd Hrant Dinki 3i,adagin1 Ylo3;i me]rov mi]yv yrgq0sov;yan5 hama,qarha3in m,ago3;i zarcaxman5 an Ha3ox Xy.asbanov;yan harxow darpyr gar/iknyrhantovr=o.aganov;yan qraqovsman cor/in5 mi]bydagan 3ara6 arda3a3do. an2anx 3i,yxovxa/ e Hrant Dinki` 8garyvorupyrov;ivnnyrov me] m,agov;a3in tivanacidov;yan gira-man5 ungalovmn ov hasgnaln e5 o[ ;e =qdovmn ov jana[ovmu9 ar6ha3gagan s’iv-ki nyrtrman Ha3asdani yv ardyrgri mi]yv 3a6 da3a3dov;ivnu1rapyrov;ivnnyrov amrabntman yv untla3nman1 Antratar2 y.a/ e 8A3s cirkow ys xangaxa/ ym mia=amanag paxadryl nayvnayv :ovrkio3 yv Adrbe3jani me] ha3gagan m,agov;a3in5 bad6 :ovrkio3 hanrabydov;yan sdy./ovmu5 azca3in bydov;yan5magan yv gr0nagan hazaravor go;o.nyrov himnowin avyrman1 ;rkagan azca3naganov;yan in[ ullalu yv min[ 0rs gaqova/ Knnargman masnagxo. amyrigaha3 hama3nki nyrga3axovxi[u mnaxa/ krdagan qntiru5 ha3gagan harxu5 zinovoraga6antratar2a/ e mi]m,agov;a3in 3arapyrov;ivnnyrov me] ha3 ca.6 nov;yan qntiru956 usa/ e an1;0jaqnyrov tyrin` ipryv gabo. 0.ag Ha3asdani Hanraby6 :ovrk lracro.u ylo3;i me] 3i,yxovxa/ e nayv kivrd mda6dov;yan yv a3n yrgirnyrov mi]yv5 ovr co3ov;ivn ovnin s’iv-kaha3 voragani hydyvyal q0skyru7 8krdyru darinyr ,arovnag guhama3nknyr1 Hama=o.owin masnagixnyru par2ra2a3na/ yn mar6 3a3dararyn5 or m,dabes abra/ yn Anadolia3i me]5 isgtasban Safarowi nyrman yv hyrosaxman tebku` ipryv Adrbe36 pnig =o.owovrt ha3yru sbannova/ yn91jani me] a3ladyaxov;yan qraqovsman wa- 0rinag1
 5. 5. LUNDI 4 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 4, 2013 • ABAKA • 5#opylinagan hantisov;ivn novirova/`Armen Taryani /nntyan 90-amyagin {oryk,ap;i5 14 No3ympyr 2012 yrygo3yan cirku gu ;ovi hradaragova/ ullal hab6=amu 8-in5 HPUM Mon;reali masnajiv.i jybow5 a-anx ampo.]agan yv manramasnAlyk Manovgyan +ira3r yv Eliz Der6 ovsovmnasirov;yan yv tasagarcovmi1 Ganwi,yan srahu arten lyxovn er1 Nyrganyru dagavin ,ad niv;yr5 namagnyr5 harovsdqovmp6qovmp gancna/ gu q0sagxein5 arqiv1 Yv 3o3s 3a3dnyx un;yrxo.i sy.aninomanx 2y-kin cirk mu1 Omank gu tidein dysnyl Armen Taryani ampo.]agan5 ta6movdkin trova/ sy.anin xovxatrova/ cir6 sagarcova/ ov /an0;acrova/ 8Namaga6kyru 8Myr haxu95 8Gar0d yv gyank95 8Qa6 ni96i wyrahradaragov;ivnu1risqen hy-ov95 8Qarisqin m0d95 8Ly-u yv Cragan6cy.arovysdagan pa=nin me]dovnu95 8Yrgov y.anag95 8Naqacahin asmovnko. Naryg >azaryan un;yrxyxg0,ignyru9 ;yr;yr5 ngarnyr5 yvln1 yrgov namag cirken1 A3s a,qo3= nyrga3ov;yan a-i;u #opyli6 8Madyan panavor q0ski9 cirku bidinagan hantisov;ivnn er novirova/ an6 nyrga3axner ar2agaciri ortin` brn7ovani ar2agacir Armen Taryani (Alfons Wicen Attaryanu1 Hasgnali0ren o[Attaryan) 90-amyagin or gazmagyrba/ tivrin tyr mu sdan2na/ ullalow5 orbesein HPUM6i M,agov;a3in #an2naqovmpu yv zavag5 orbes un;yrxo.5 orbes ovsovm6Manovel Ke0seyan ha3acidagan tasaq06 nasiro. yv panaq0s5 an hianali0rensov;yanx ,arku yv gu nyrga3axnein cro.in nyrga3axovx cirku wyr hanylow anor me]3ydmahov hradaragova/ 8Namagani9 hradaragova/ 30tova/nyrov5 badmova/k62010 ;7 Yryvan5 Ha3asdan yv 8Madyan nyrov5 ;arcmanov;ivnnyrov ,ovn[n ov ocin5panavor q0ski9 2012 ;7 Be3rov;6Lipanan cro.in novirovmu ha3 lyzovi5 m,ago3;i5cirkyru1 ha36arapagan m,agov;a3in gabi harxy6 Brn7 <ahe :ana,yan ir nyra/agan rovn5 arapagan cragan cor/yrov ;arc6q0skin me] nyrga3axovx 0rovan /raciru yv manov;ivnnyrovn5 q0sku hamymylow ov,at6ovraqov;yamp dy.ygaxovx or a3s0rovan rov;yamp yv i bad,aji undrova/ me]6hantisov;yan ov..agi0ren garyli e hy6 pyrovmnyrow1dyvil hamaxanxin wra31 A3s ca.a’aru {mo-nank n,ylov5 or cirki nyrga3axovmu Armhn Dar;an3.axa/ yv iracor/ova/ e brn7 Wicen At6 taryani yv Allagma Technologies ungy6 rov;yan naqacah brn7 Wartces Mylkon6 yani go.me1 A3novhydyv hraviryx Niv Jur6 zien HPUM6i Gr;agan Pa=ni Dn0ren5 qohovn mdavoragan ov azca3in cor/i[ brn7 Ar;ovn Hamalyanu` nyrga3axnylov Armen Taryani 8Namaganin91 8Namagani9 cirku g4untcrge 1950-1980- agan ;ovagannyrovn crova/ yv sdaxova/ namagnyru5 or gu paxa3a3de cro.in an2nagan yv sdy./acor/agan gyanki ov,acrav manramasnyru5 ,’ovmnyru Ha36 rynikin hyd5 Lipanani ha3 ca.;0jaqi cragan5 m,agov;a3in5 hasaragagan gyanki oro, anxovtar2yru1 Namagnyrov me] ardaxolova/ a3s himnagan ci/yrovn masin q0syxav panaq0su1 Qnamkow zad6 va/ ein me]pyrovmnyru5 oronk gu barzein cro.in mdorovmnyru5 mdahocov;ivnnyru5 ovri,in xavu gisylov5 0cdagar ullalov martga3in gyrbaru1 Ullalow A7 Tar6Prn& Wighn Addar;an yanin =amanagagixu yv parygamu5 brn7 Prn& Arjoun Famal;an Hamalyan 3amyna3n tebs ,y,dyx5 or sgsyle a-a]5 ovr a-ga3 er artaraxova/ 3ovzovmu5 brn7 W7 Attaryan ,norhaga6 lov;yamp ]yrm q0skyr 3.yx a3s zo3c cir6 kyrov hradaragov;yan masnagxa/5 a]ag6 xa/5 sadara/5 0cdagar y.a/ polor an2anx anovn a- anovn5 ,norhagalov;yan a-iv/i pa=in mu 3adgaxnylow ir m0ru` cro.i a3riin dig7 Arsine Attaryanin5 orovn a-a]argow yv anqon] ]ankyrow iraganaxav so3n hadornyrov /novntu1 In[bes nayv HPUM6i M,agov;a3in #an26 naqovmpi yv Manovel Ke0seyan Ha3aci6 dagan Tasaq0sov;yanx <arkin5 a-avyl yvs nyrganyrovn1 8Madyan panavor q0ski9 cirken my/ zcaxovmow bada-ignyr un;yrxyx Hyrmine B[akjyan1 Yv a3sbes5 cragan6cy.arovysdagan paxa-ig hantisov;ivn mu wa3ylyxin a3t 0ru srahin me] nyrga3 y.o.nyru5 cro.in digno]u yv zavagnyrovn hyd5 in[bes nayvTik& Arsinh Addar;an ;u tik& Silwa Mankasar;an 100-en avyli an2yr hamaxanxin wra31 MARI JANBAZYAN6”A<A#YAN
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 4 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 4, 2013HA#YREN DBACROV:YAN 500-AMYAGI ?IREN NYRSWyrabadovyli Togd7 Manovel Jinba,yani panaq0sov;ivnuniv;` Avydarani A-a]in Ha3yren :arcmanov;ivnnyru Lavali Ha3 Avydaranagan Ygy.yxiin va/apanu5 Avydarannyrov a.pivrny6 rovwari srahn ynk1 I~n[ ka.xr 3i,adagnyr pnacirnyrov ;arcmanov;ivnnyr ovsovm6ovnink ji,t hon ovr darinyr a-a] wa6 nasiro. lyzovapann ov lyzovacedu 6 15.amy-ig ha3 anovani yrcyhonahar yv pa6 lyzovnyr gu q0si orovn me] asoryrenu irryrar Byrj +amgo[yani 2y-ku ;0;ovyxink yryk darpyragnyrow 6 nayv badmapanu5ir hra,ali hamyrcen wyr]1 a,qarhacedu5 3aradyv cida,qado.u5 15 Tygdympyr 2012-in o[ mia3n wa3y6 ;arcmani[u5 dysov[u5 ovsovxi[u5 tasaq0slyxink wyrabadovyliin panaq0sov;ivnu Mon;reali Mcgill Hamalsarannyrov Asd6a3l myr a[kyrow dysank hnamya3 my/a6 va/apanagan yv Avydarannyrov :arc6hador Ha3 crapar Asdova/a,ovn[yr5 manov;yan Pa=anmovnkin yv wyr]yrs kani;ivow wyx5 oronx ivrakan[ivru amyna3n kani ancamnyr E]mia/inen hravirova/zcov,ov;yamp yv ccovankow panaq0su dy6 Sovrp Crki crapar ;arcmanov;yan ipr.avoryx sy.anin wra3 nyrganyrovn xo3x arti my/aco3n warbydu5 hon yvs ovsovxi[`dalov hamar ipr ;angar=ek cirkyr1 Ha3asdan cdnova/ amisnyrovn1 Avylxnynk Artaryv Wyrabadovyli Asdova/apa6 or myr nyrga3 A-a]nort Pacrad Srpa6nov;yan Togd7 Manovel Jinba,yani ovny6 zan Wyr7 Togd7 Jinba,yani a,agyrduxa/ Sovrp Cirkyren a-a]in dbacrov6 y.a/ e E]mia/no3 Ceorcyan jymaranin;ivnu 1666-in Ams;yrdami me] (Holanda) me]1dbova/ Asdova/a,ovn[n e5 dbacro.u` Gu harxnym7Osgan Yryvanxi1 Cirku gu barovnagecovnavor manrangar[ov;ivnnyr1 #a]ortu5 Dokt& Manouhl Yinpa,;an 6 Wyrabadovyli Jinba,yan5 a3s1733-i n W y n y d i g d b o v a / 5 M q i ; a r y a n /avalod hin Asdova/a,ovn[ Cirkyru i|n[6Miapanov;yan himnatir Appah0rn e1 Gu nagu1 Hin Gdagarani }rhy.y.i clovqin bes 2yr 2y-ku anxa/ yn1mdnynk 19-rt tar5 1805-in dbova/5 me] Apos;elle` 3ovnarenow a-akyl gam 6 Yrp Ycibdosen ,ad mu ha3yr ‘aqantar2yal Wynydig Ha3r #owhannes Z0h6 .rgyl5 no3n pa-u gu cor/a/ovi 0dar a3s yv nman cirkyr pa=nyxin5 oronxme ysrabyani badrasda/n e1 Aha ovri, ;arcmanov;ivnnyrovn me]1 Saga3n myr al a-i1mu5 Sen; Pydursbovrg hradaragova/ ;arcmani[nyru cra/ yn No3 ac-av mu1817-in1 “ariz` hradaragova/ 1828-in1 ar2agyx5 o[ ;e ac-av mu .rgyx kani or 6 A3s polor Avydarannyru gartaxa|/Zmiv-nia` hra,ali hradaragov;ivn mu5 ac-av mu [ys grnar oro, dy. mu .rgyl5 ek1lo3s dysa/ 1853-in5 Galga;a` 1860-in1 log g4ar2agys1 6 A3o5 gartaxa/5 pa.tada/ yv ovsovm6Wyr]abes grgin Wynydig5 dbova/ 1860- Wyrabadovyli panaq0su hydyvyal yrgov nasira/1in1 Hydakrkragan e G7 Bolso3 me] y.a/ harxyru yvs nyrganyrovn wijapanov;yanHa3r #owh7 Z0hrabyani a-a]in a,qar6 niv; pyrav1 Wyrabadovylin my/ qnamkow cirkyrovnhapar ;arcmanov;ivnu 0rovan anmakovr 6 Asdova/a,ovn[i ha3yren ;arcma6 ivrakan[ivru ir [a’ow garova/ gdaveha3yrenow5 kani or lyzovn5 a,qarhapa6 nov;ivnu i|n[ hydyvank ovnyxav Ha3 +o6 dobragi me] gu dy.avore1ru5 hydzhyde aznovaxav1 .owovrtin wra37 Wyrabadovyli panaq0su harx dovav ;e 6 Y;e Asdova/a,ovn[i ;arcmanov6 6 Hy.inagov;ivnnyr ovni|k1in[o|v Avydarani ha3yren ;arcmanov;ivnu ;ivnnyru [gadarovein mynk a3s0r HA# GU 6 A3o5 yrgov cirkyr Les Techniques de0darnyrovn go.me jan[xova/ e ipryv MNA#I|NK7 la Traduction dans la Genèse en Arménien8:acovhi amyna3n ;arcmanov;yanx91 Qisd hydakrkragan harxovmnyr y.an Classique ovr Ha3yren ?nntox Cirku guOrkan cy.yxig paxadrov;ivnnyrow Wyra6 nyrganyrovn go.me in[ or a-i;u dovav pa.tadym Y0;anasnixi pnacir #ovnarenbadovyli panaq0su dovav pazma;iv zink [jan[xo.nyrovn m0dynalov yv my/abes yv Asoryreni hyd1 Asiga im ;ezs er0rinagnyr1 N,ynk cone hydyvyal meg 0ri6 cnahadylov Manovel Jinba,yan asd6 <ar7 e] 128>arapa.yan himnaharxi lov/man clqavorqo[untodu :ovrkian e9 6 _agub Zarak0.lov Yryvani me] dy.i ovnyxa/ kani or 3sdag [e5 ;e nman xyrov a-n[ov;yamp yrgov ancam8:rkagan dysagedu >a6 ca.a’araq0sov;ivnn ov ar6 hantes yga/ e ardakin cor6rapa.yan hagamardov;yan ga/aqntrov;ivnu o4vr grnan /ox naqararov;yan magar6,ovr]9 knnargman un;axkin danil1 tagow 3a3dararov;yamp7 megu:ovrkio3 Martov iravovnknyrov 8Ca.a’araq0sagan a-ov6 Ly-na3in >arapa.i me] dy.iba,dban6cor/i[5 hradaragi[ mow ys asiga gu cnahadym ovnyxa/ naqacahagan und6_agub Zarak0.lov 3a3dna/ e5 ipryv cravo. Ka.akaganov6 rov;ivnnyrovn a-i;ow5 isg miv6or :ovrkian` par2raxnylow ;ivn1 Ys mi,d g4usym` arty0k su` Sdy’anagyrdi 0taga3aniHa3asdani hyd 3arapyrov;ivn6 :ovrkian hamozova/ [e|5 or paxman /irin me]1 #agopyannyrov harxu5 miyvno3n adyn gu crava/ e Bolisu5 an grgin ov hamozova/ e5 or :ovrkio3=qde Ha3ox Xy.asbanov;ivnu grgin gu ‘or2e cravyl za3n1 wdancu a3nkan my/ [e5 orkanyv gu ‘or2e 1915 ;ovaganu Asiga ;yrcnahadman n,an Adrbe3jani1 Anor hama2a3n5]n]yl badmov;ynen1 e95 3a3dna/ e an` ngadyl da6 garyvor n,anagov;ivn ovni -ovs Anor hama2a3n5 ha36;rka6 low5 or azca3naganov;yan an6 sahmanabahnyrovn nyrga3ov6gan 3arapyrov;ivnnyru gu wy6 pa=an masnign e nayv gr0nu1 ;ivnu Ha3asdani me]1 8:ovr6ra/ovin dara/a,r]ana3in har6 Zarak0.lovn n,a/ e5 or :ovr6 kia3i hamar a3s sahmanu nayvxi5 isg :ovrkian gu hanti6 kio3 ararknyru yrpymn ;yla6 hocypanagan e5 yv nrank a3nsana3 >arapa.yan himna6 trova/ g4ullan Adrbe3jani [yn anxni95 n,a/ e #agopyan1harxi lov/man clqavor qo[un6 go.me` [paxa-ylow nayv5 or Âakep Xaraqø[lou Knnargman masnagixnyrutodu1 Zarak0.lovi gar/ikow5 Adrbe3jani me] co3ov;ivn ovny6 mia2a3nov;yamp untovna/ yn5Ly-na3in >arapa.i harxi nan ;ovrk zinovornyr5 oronx pa.i masin adrbe3janxi or irynx po.oki 2a3nu ha3 =o6lov/ovmu garyli g4ulla35 y;e niv;agan 3adgaxovmnyru gu hasarag ka.akaxinyrovn5 .owovrtin po.okin miaxno.:ovrkia a3l ka.akaganov;ivn gadare Adrbe3jan1 no3nisg lracro.nyrovn badgy6 ;ovrk mdavoraganov;yan cy6ware1 A3s ka.akaganov;ivnu Lracro.5 wyrlov/apan :a6 raxovmnyru ,ad magyrysa3in rag,i- masu angy./ e1 Asor,ad wdancavor e nayv :ovr6 ;ovl #agopyani hama2a3n5 yn1 An n,a/ e5 or naqort abaxo3xu anonx 30tova/nyrn ovkio3 ka.akaxinyrov hamar5 Ha3asdani yv Ly-na3in >ara6 dari :ovrkia` ha3gagan har6 ovnyxa/ ylo3;nyrn yn1
 7. 7. LUNDI 4 FEVRIER 2013 / MONDAY FEBRUARY 4, 2013 • ABAKA • 7 LU POUR VOUS ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E Serge Sargissian appelle à la reconnaissance internationale LUNDI 4 FEVRIER 2013 du Haut-KarabaghTéhéran et Erévan Article écrit en anglais le 15 janvier 2013 et publié par le site Internet Asbarez.com snipers de la ligne de front et créent des mécanismes pour enquêter sur les incidents frontal-développent leur Le président arménien Serge Sargissian a, le 15 janvier dernier, iers. Ils refusent même de mettre en œuvre les mesures de confi- ance prévues par l’accord signé àcoopération exhorté la communauté interna- tionale à reconnaître la République du Haut-Karabagh et a Sotchi, » a-t-il expliqué. « Nous devons toujours être prêts à de nouvelles avancées mili- déclaré que le refus persistant de taires par un régime qui propage la la Turquie de reconnaître le géno- guerre. Je pense que nos voisins cide constituait une menace pour comprennent que la guerre sera la sécurité régionale. aussi sinon plus destructrice pour M. Sargissian, qui parlait au l’Azerbaïdjan. Je ne pense pas que cours d’une session conjointe de la les autorités azerbaïdjanaises direction exécutive, législative et soient préoccupées par le sort de judiciaire du gouvernement tenue leur peuple. Elles sont prêtes à au ministère de la Défense, a entreprendre des actions militaires dénoncé avec force la poursuite puisqu’elles considèrent avoir un par Bakou des menaces militaires privilège exceptionnel sur et a déclaré qu’il était de la respon- l’Arménie ou pour faire oublier sabilité et du devoir de la Turquie leurs problèmes intérieurs, » a de reconnaître le génocide. déclaré Sargissian. « L’objectif ultime de notre poli- « L’Arménie et l’Azerbaïdjan ne tique étrangère est la consolida- veulent pas de la guerre, mais tout tion juridique définitive de la vic- le monde doit être convaincu que Téhéran et Erévan ont signé quatre protocoles d’accords visant à dévelop- toire dans la guerre d’agression nous allons répondre à chaqueper leur coopération économique à l’occasion de la visite d’une délégation déclenchée par l’Azerbaïdjan con- épreuve. Plus jamais le peuplearménienne dans la province limitrophe de l’Azerbaïdjan oriental, au nord- tre l’Artzagh », a déclaré d’Artzagh ne tolérera le dangerouest de l’Iran. Les documents ont été signés le 16 janvier lors d’une rencon- Sargissian. « La République du d’un anéantissement physique. Latre entre des représentants de la province iranienne et Souren Khachatrian, Haut-Karabagh doit être reconnue République d’Arménie en est lale gouverneur de la province de Siounik, au sud-est de l’Arménie, qui condui- par la communauté internationale, garante, » a déclaré Sargissian.sait une délégation d’hommes d’affaires arméniens à Tabriz. Les provinces car il n’y a aucune explication « Le sort de l’Artzagh serad’Azerbaïdjan oriental et de Siounik vont développer leur coopération et logique pour expliquer pourquoi décidé par son peuple. Il est con-leurs relations bilatérales en vertu de ces protocoles d’accords qui portent les personnes qui ont procédé à solidé par le droit international etsur différents domaines d’activité économique. leur droit à l’autodétermination un certain nombre de documents En vertu de ces accords, les deux provinces collaboreront plus étroite- dans les limites de la loi et l’ont internationaux. Par conséquent, lament dans les domaines de l’élevage et des soins vétérinaires, des sociétés défendu sans équivoque devraient participation pleine et entière desmixtes devant être créés dans le secteur agricole. L’Iran devrait aussi faire partie de l’Azerbaïdjan. autorités de la République dufournir à l’Arménie du matériel agricole, dont des tracteurs, ainsi que des Pourquoi le destin de ces person- Haut-Karabagh est un impératif, »engrais. nes est-il conditionné par une déci- a déclaré le président. L’Arménie est membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sion illégale de Staline ? » « En parlant de l’Azerbaïdjan,et son PIB est estimé à 9, 4 milliards de dollars. Le revenu moyen per capita « La politique évidente fasciste, nous devons garder à l’esprit qu’ilen Arménie est évalué 5 700 dollars, et le volume des investissements belliqueuse et anti-arménienne des existe un état dans la région, quiétrangers dans le pays à 570 millions de dollars. autorités azerbaïdjanaises soutient sans équivoque la poli- A l’issue de cette visite, le 16 janvier, l’Iran et l’Arménie ont annoncé qu’ils demeure une menace primordiale tique anti-arménienne de« envisagent de créer une nouvelle zone de coopération économique ». Cette pour notre sécurité. Les soldats l’Azerbaïdjan. L’unité entre laquestion avait été évoquée lors d’une rencontre entre le gouverneur-général meurent et leur sang coule sur les Turquie et l’Azerbaïdjan utilisantde l’Azerbaïdjan oriental, Alireza Beigi, et son homologue arménien du autorités azerbaïdjanaises, » a le slogan « Une nation, deuxSiounik, Souren Khachatrian, la veille à Tabriz, capitale de la province expliqué M. Sargissian. Etats » est liée à des concessionsiranienne. « Dans quelques jours, nous unilatérales de l’Arménie à travers Le mois dernier, on apprenait que l’Iran étudiait un projet en vue de la allons célébrer le 25e anniversaire l’approfondissement du blocus etcréation d’une nouvelle zone de coopération économique en accord avec du Mouvement Karabagh. Depuis des lignes de division et d’exclu-les Etats situés à ses frontières septentrionales, l’Arménie mais aussi le début de ce mouvement, les sion de la coopération au coursl’Azerbaïdjan. La question avait été au cœur de la rencontre entre le ministre habitants du Karabagh n’ont des vingt dernières années. Ilsiranien des affaires étrangères Ali Akbar Salehi et le gouverneur de la jamais admis l’illégalité de Staline, n’ont jamais réussi et ne réussirontprovince d’Azerbaïdjan. ils ne se sont jamais considérés jamais à insérer le facteur turc comme des citoyens d’Azer- dans les questions de sécurité baïdjan, et n’ont jamais accepté la régionale, » a déclaré Sargissian.Katherine Sarafian remporte décision d’annexer le Karabagh à « En tant que pays épris de paix, l’Azerbaïdjan, » a déclaré progressiste et clairvoyant, nousle Golden Globe pour « Rebelle » Sargissian. comprenons l’importance de créer « L’accord de cessez-le-feu un climat de confiance mutuelle Katherine Sarafian, productrice Awards seront remis le 2 février signé il y a 19 ans, à la demande de pour une coexistence pacifiquede long métrage d’animation a rem- alors que la cérémonie des Oscars l’Azerbaïdjan a consolidé la vic- entre pays voisins. Dans cet esprit,porté un Golden Globe Award aura lieu le 24 février. toire de la lutte arménienne, » a nous avons lancé la normalisationlorsque son film « Rebelle » a rem- « Rebelle », qui a été un succès au déclaré Sargissian, ajoutant que des relations avec la Turquie, » aporté le prix du meilleur film d’ani- box-office, a été produit par Pixar « sans tenir compte des disposi- déclaré le président.mation. Animation Studios et distribué par tions de l’accord, l’Azerbaïdjan « La reconnaissance et la con- Ceci est de bon augure pour Walt Disney Pictures. continue à tirer non seulement damnation du génocide arménienKatherine Sarafian et son film, « Rebelle » était en compétition sur l’Artzagh, mais aussi sur la est du devoir de la Turquie facepuisque « Rebelle » est nommé à la pour le Golden Globe aux côtés de République d’Arménie. » aux victimes du génocide, les sur-fois pour un Annie Award et un Frankenweenie, Hôtel Transylvanie, « Les autorités azerbaïdjanaises vivants et leurs descendants, touteOscar, les deux seront annoncés le Rise of the Guardians et Wreck-It réfutent ouvertement les proposi- l’humanité et surtout, de sonmois prochain lors de leurs céré- Ralph. tions des médiateurs de retirer les Suite à la page 8monies respectives. Les Annie
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 4 FEVRIER 2013 / MONDAY FEBRUARY 4, 2013Dikran Sargissian Julio Iglesias en concert à Erévanet Bidzina Ivanishvili Le chanteur espagnol mondiale- ment célèbre Julio Iglesias va peut- être chanter une chanson endiscutent des relations arménien lors d’un prochain concert à Erévan. Julio Iglesias aime chanter quelques airs dans la langue du paysarméno-géorgiennes à chacune de ses tournées. Selon Arman Dzadourian le producteur du concert de Julio Iglesias en Arménie, ce sont les Arméniens qui ont demandé au chanteur de chanter une chanson en arménien. « Le pub- lic arménien aime beaucoup que les vedettes qui réalisent leur concert en Arménie, chantent quelques airs en arménien, car c’est un moment par- ticulier entre le public et les ve- dettes » confie A. Dzadourian. Demirdjian d’Erévan le 18 mars. Julio Iglesias sera en Arménie Les organisateurs, la société pour deux jours. Il arrivera avec son américaine Global art et l’arméni- jet privé le 17 mars à Erévan en com- enne Invest Production, précisent pagnie d’une équipe d’une trentaine que c’est Julio Iglesias qui aurait eu de danseurs, chanteurs et musiciens. la volonté de se produire en Arménie Le chanteur qui a fêté ses 70 ans car ses fans y seraient nombreux. mais qui « n’a pas changé » donnera Le prix des billets du concert sont son concert au complexe Karen de 5 à 80 000 drams. Aliev, personnalité la plus corrompue de l’année 2012 Le Premier ministre géorgien Bidzina Ivanichvili en visite officielle en Le président azerbaïdjanais Ilham tions rendues publiques cette annéeArménie a déclaré, à Erévan, que les Arméniens doivent se sentir chez eux en Aliyev a eu le triste privilège d’inau- mettant en lumière le systèmeGéorgie. Le chef du gouvernement géorgien a, lors d’une conférence de gurer le palmarès mondial des person- clanique mis en place par la famillepresse, affirmé que lors de sa campagne électorale, il avait rencontré de nalités les plus corrompues de l’année, Aliev qui s’octroie des parts majeuresnombreux membres de la communauté arménienne de Géorgie et visité des qu’il a remporté aisément, même si la de pans entiers de l’économielocalités arméniennes. Il avait alors répondu aux attentes des Arméniens de concurrence était féroce. M. Aliev est nationale, que ce soit dans le gaz et leGéorgie et avait promis d’apporter son soutien et de résoudre nombre de donc le premier lauréat en titre de ce pétrole bien sûr mais aussi dans lesproblèmes posés. « Ce furent des rencontres très chaleureuses au cours concours organisé pour la première télécomunications, l’industrie minièredesquelles les Arméniens ont senti mon vif intérêt à leurs demandes (...) que fois en 2012 par l’Organized Crime et le bâtiment, le plus souvent à lales Arméniens soient rassurés, je réaliserai mes promesses » dit-il. Il a en and Corruption Reporting Project faveur de contrats conclus au nom duoutre confié qu’il comptait parmi ses amis de nombreux Arméniens. (OCCRP, Projet de rapport sur le gouvernement azéri. crime organisé et la corruption), qui Le prix a été décerné par quelque 60 récompense les personnalités les plus journalistes et représentants de 15L’Azerbaïdjan va augmenter corrompues de la planète. Le premier prix est accordé à la agences de presse regroupés au sein de l’OCCRP, une organisation à but personnalité qui a occupé le devant de non lucratif, constituée d’agencesses dépenses militaires en 2013 la scène en 2012 en matière de crimi- nalité et de corruption, et qui a eu indépendantes spécialisées dans le journalisme d’investigation, de dif- droit de ce fait à une ample couverture férents organes de presse et de jour- médiatique internationale tout au long nalistes d’une vingtaine de pays. Il a de l’année. Parmi le nombre impres- vocation d’informer l’opinion à travers sionnant de candidats éligibles à ce le monde sur les mécanismes du crime titre peu glorieux, le jury a jeté son organisé et de la corruption et à les dévolu sur M. Aliev après les révéla- démonter. L’Assemblée nationale accueille les enfants Le 28 décembre, le parc du Parlement d’Erévan a été le site d’une fête pour le Nouvel An et de Noël, qui s’est tenue sous les auspices du Président de l’Assemblée nationale Hovik Abrahamian. La journée portes ouvertes a présenté un concert pour enfants et une rencontre avec des personnages de contes et dessins animés. L’Ensemble Arevik de la radio publique, Dalita, Starlets, Silva Hakobian, Nune Yesayan et autres ainsi que la participation du Père Noël et de la Fée des neiges ont créé une atmosphère joyeuse dans le parc. M. Abrahamian et les députés se sont mêlés aux enfants, leur ont exprimé Le Parlement d’Azerbaïdjan, en d’euros). leurs vœux pour une bonne et heureuse année et ont discuté avec eux.froid avec l’Arménie voisine, a adop- Les dépenses militaires ont été Une exposition a également été présentée, avec des œuvres réalisées par lesté un budget 2013 qui prévoit une prévues à 1,5 milliard de manats enfants du Centre national Henrik Igitian le Arabkir Hayordats Tun (Union de laaugmentation de ses dépenses mili- azerbaïdjanais (1,4 milliard d’euros), jeunesse arménienne).taires malgré un ralentissement de la soit 0,9% de plus qu’en 2012.croissance. Ces chiffres sont basés sur une Serge Sargissian... sincères de la part de la Turquie et Au total, le projet prévoit des prévision de croissance du produit de l’élimination des conséquences Suite de la page 7revenus de 19,1 milliards de manats intérieur brut de 5,3% (la Banque du génocide, l’existence sécuritaireazerbaïdjanais (18,7 milliards mondiale table sur 3,5%), après 5,7% de l’Arménie dans la région contin-d’euros) et des dépenses de 19,8 mil- prévus en 2012, et une inflation de propre peuple, » a déclaré le prési- uera d’être en danger, » a-t-il conclu.liards de manats (19,4 milliards 5,7%. dent. « Je pense que sans excuses Traduction N.P.
 9. 9. LUNDI 4 FEBVRIER 2013 / MONDAY FEBRUARY 4, 2013 • ABAKA • 9 ABAKA E N G L I S H S E C T I O N ARCHBISHOP NOURHAN MANOUGIAN ELECTED 97th PATRIARCH OF JERUSALEM MONDAY FEBRUARY 4, 2013 Jerusalem, Israel - On Thursday, January 24, the St. James Brotherhood elected ArchbishopTurkey claims non-turkish Nourhan Manougian as the new Patriarch of Jerusalem after a two-antiquities by intimidating day Conclave. Out of 33 clergies, Manougian was elected with 17 votes, while Archbishop Arisforeign museums Shirvanian, who was serving as inter- im Patriarch, received 15 votes and 1 vote was in blank. His election must issued by the Ottoman authorities] that be approved by Israel and Jordan.BY HARUT SASSOUNIAN granted permission for the excavation Patriarch Nourhan Manougian is of the site and removal of the material born in Aleppo, Syria, in 1948, gradu- The Turkish government has recent- from the site (1857 and 1859) and ated from the local Haigazian Schoolly embarked on an aggressive cam- Bodrum Castle (1846) to the British and entered the seminary of thepaign, pressuring a large number of Museum.” Catholicosate of Cilicia in Antelias,European and American museums to IBT quoted Charlotte Woodhead, an Lebanon. In 1966 he was accepted toreturn antiquities that were taken out expert in cultural heritage law at the the theological seminary of theof the country during Ottoman times. University of Warwick in England, Armenian Patriarchate of Jerusalem. His student days at the Patriarchate While it is understandable that stating that she was not aware of culminated in his ordination to the priesthood and his acceptance of mem-nations would want to recover ancient human rights legislation ever being bership in the St. James brotherhood, in 1971.relics that were part of their patrimo- used before to reclaim such objects. “If After a year he was assigned pastor to the Armenians of Switzerland.ny, in the Turkish case there are cer- a claim is brought before the European Subsequently, he returned to the Middle East and served as the pastor totain anomalies that merit closer scruti- Court of Human Rights, it will be inter- the Armenian communities of Jaffa and Haifa. In 1980, he was assigned pas-ny. esting to see on what basis it is argued tor of the Armenian community of Holland. If these valuable relics were taken and also to see what the outcome is,” Fr. Nourhan visited U.S. and pursued graduate studies at New York’sout of Turkey in recent times without Woodhead stated. General Theological Seminary. He subsequently served the Easternproper authorization, one could argue Turkey has also used an Ottoman Dioceses by being pastor of the St. Mark Church of Springfield, MA, andthat the Turkish government is per- law banning the export of artifacts in then the St. Kevork Cherch of Houston, TX.haps entitled to them, even though order to claim ownership of ancient Upon returning to Jerusalem, Fr. Nourhan was elected Grand Sacristanthey emanate from ancient civiliza- artifacts from major museums around of the Holy See in 1998. A year later, the Catholicos of Armenians, Histions that predate the conquest of that the globe, such as the Louvre in Paris, Holiness Karekin II, elevated him to the Episcopal rank.part of the world by Ottoman Turks. the Getty in Los Angeles, New York’s We congratulate Archbishop Nourhan Manougian as the 97th Patriarch of It is ironic that the country claiming Metropolitan Museum of Art, the Holy See of Jerusalem and wish him every success in his difficult endea-these antiquities is one of the history’s Cleveland Museum of Art, and vors.biggest looters and pilferers of other Harvard’s Dumbarton Oaks. If Turkeynations’ cultural heritage such as can claim Ottoman-era assets, then itchurches, monasteries, monuments, must be held responsible for Ottoman-and schools belonging to Armenians,Assyrians, and Greeks. One must have era liabilities such as plunder, territori- al conquest, and genocide! American-Armenian producer, Oscarclean hands before having the audacityof accusing others of theft. By filing such questionable lawsuits, Turkey’s real intent is to intimidate nominated filmmaker and screenwriter Most shocking of all, the Turkish foreign museums into returning the to shoot a film on Armenian Genocidegovernment is preparing a lawsuit claimed artifacts. If the museums doagainst the British Museum in the not cave in to Turkish pressure and Armenian actress SonaEuropean Court of Human Rights refuse to turn over these items, it Tatoyian, who was born and raisedbased on Article 1 of the First Protocol would be interesting to see if the in the United States of America,of the European Convention on Turkish government would still go intends to shoot a movie basedHuman Rights which states: “Every ahead with its threatened lawsuits. upon the book by Michelinenatural or legal person is entitled to The big risk for Turkey is that if the Aharonian “Three Apples Fell fromthe peaceful enjoyment of his posses- courts reject its claims, no museum Heaven” dedicated to thesions.” would ever agree to return any of the Armenian Genocide. The movie According to an article by Ceylan demanded antiquities. will tell about the ArmenianYeginsu in the International Business However, should a foreign museum Genocide and introduce the lifeTimes (IBT), using human rights laws wish to return an ancient relic to and fate of the Armenians living into recover antiquities is a novel con- Turkey, it should make it conditional Kharberd in 1914-17. The screen- such a beautiful fashion, that the ideacept never before used by any country. on the Turkish government officially play was developed by Academy of shooting a movie came to mind atIt is incredible that one of the biggest identifying the true origin of the Award nominated screenwriter José once. I imagined in my mind all thoseviolators of human rights in the world object, such as Hittite, Roman, Greek, Rivera and the film will be directed by horrible sceneries, colors, lights, andis getting ready to sue the British Armenian or Assyrian. This is necessi- other Academy Award nominated shadows. The introduced scenes areMuseum ostensibly for violating the tated by the fact that Turkey has omit- Shekhar Kapur. charming and appalling at the samerights of Turkish citizens. ted all references to the origin of In a conversation with time. From the artistic viewpoint this Turkey is planning to file this law- ancient Armenian churches and monu- “Armenpress” the producer of the is very interesting.”suit on January 30 to reclaim the ments from inscriptions presently movie, actress Sona Tatoyian stated Besides producing the movie, SonaMausoleum of Halicarnassus, “one of affixed to the entrance of these sites. that she has learnt about “Three Tatoyian will also play the part of onethe Seven Wonders of the ancient Turkish efforts to reclaim antiqui- Apples Fell from Heaven” book by of the main characters of the movieworld.” The British Museum, however, ties from the world’s great museums Micheline Aharonian 11 years ago. named Lousine. She is 26 years oldargues that it had not misappropriated provide a unique opportunity for This was followed by a trip to Aleppo, young girl and she is not married yet.this ancient relic. Olivia Rickman, Armenians to publicize the Turkey’s Turkey, and Armenia. That’s when the The filming will start in the secondpress and PR manager of the Museum, misuse and outright destruction of idea of shooting the movie came to her part of the current year. Some of thetold IBT that the sculptures from the thousands of Armenian churches, mind. scenes will be shot in Armenia. TheMausoleum of Halicarnassus in the monasteries, schools, cemeteries and It’s now difficult for Sona Tatoyian movie will be released in 2015 advanc-Museum’s collection were acquired in castles. to answer what exactly charmed and ing the 100th anniversary of the1846, 1857 and 1859. Rickman further Armenians should petition the interested her in the book. She stated: Armenian Genocide. The internationalstates that “these pieces were acquired European Court of Human Rights, “There is something unique in this premier of the movie will probably beduring the course of two British initia- objecting to the return of any artifacts book. It’s like a poem. Although it tells held within the Cannes Internationaltives, both with firmans [legal permits Cont’d on page 10 about terrible events, but it is done in Film Festival.
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 4 FEBVRIER 2013 / MONDAY FEBRUARY 4, 2013Armenian Catholicos discusses Sayat Nova Presents “Journey Through Time” Montreal, Quebec February 9, 2013perspectives of teaching Armenian Save the Date: February 9, 2013 at 7:30pm, Salle Pierre-MercureHistory in Georgian schools (UQAM-Centre Pierre Peladeau)with Georgian PM The excitement of reuniting with old friends and connecting with the new audience in Montreal has been building up for the past few months here at Sayat Nova Dance Company (SNDC) headquarters in Watertown, MA. SNDC dancers have been hard at work with long weekend rehearsals, while the crew is working hard, checking props, mending costumes and tweaking music recordings. It’s hard to believe that it’s been over six years since SNDC’s last performance in Montreal that left so many memories to cherish. This February SNDC returns to Salle Pierre-Mercure in Montreal to create great new memories with its brand new show “Journey Through Time”, directed and choreographed by Apo Ashjian. Production and premiere of this show, marked SNDC’s 25th year anniversary and was performed in Boston, Washington DC, Los Angeles and Worcester in 2011-2012 to great acclaim. “Journey Through Time” paints in sound and movement the story of the Armenian nation – from the early tribes worshipping pagan gods to drum rhythms, to the spirited battle of Vartanantz, to the times of the occasional peace in the ancient world and the cultural renaissance of Armenia’s Golden Age expressed in the poetry and gentle grace of women’s dances, to the unthinkable tragedy of the genocide, to the re-birth of the Armenian nation in the new generations scattered around the world proudly carrying their history in their hearts. “Journey Through Time” makes you feel the history, not merely ETCHMIADZIN. - All Armenian He also discussed with the PM the think about it. SNDC hopes you walk away moved by and proud of the journeyCatholicos Karekin II received on perspectives of teaching the Armenian through time Armenians have collectively taken to date, and feeling inspiredThursday 17 January the Georgian History subject at schools in Georgia for the journey ahead …delegation led by the Georgian PM and in addition presented petition forBidzina Ivanishvili accompanied by the releasing Armenian-Georgian political Sayat Nova Dance Company of Boston (SNDC): An independent,Armenian Ministry of Culture Hasmik prisoner Vahagn Chakhalyan. non-profit organization, now in its 27th year. Sayat Nova has traveled interna-Poghosyan. The Georgian PM spoke about the tionally, performing throughout the United States, in Canada and Armenia. For Karekin II touched in particular Armenian-Georgian centuries-old more information about SNDC visit: www.sayatnova.com and stay in theupon the proper preservation and friendship, emphasizing he will assume loop of SNDC happenings via its facebook fan page “Sayat Nova Dancereconstruction of the Armenian histor- the reconstruction of churches and all Company of Boston”ical sanctuaries in Georgia, as well as the other necessary steps for thethe return of several churches to the preservation of the Armenian church- “Journey Through Time” will be presented on Saturday, February 9, atGeorgian-Armenian diocese to satisfy es. Ivanishvili also ordered to organize 7.30pm at Salle Pierre-Mercure (UQAM-Centre Pierre Peladeau) 300 Boulevardthe spiritual needs, Etchmiadzin Holy teaching of the Armenian History de Maisonneuve Est, Montreal, QC H2L 4J5, Canada. For more information onSee informs. Karekin II also believes subject, as well as added that the venue visit www.centrepierrepeladeau.uqam.ca.that the Georgia will take necessary Chakhalyans issue is being discus- This performance is sponsored by St. Gregory the Illuminator Armeniansteps to solve the issues properly. sed. Cathedral.Gor Sujyan will Represent Tickets: Parterre - $50 (reserved seats) and $30, Balcony - $20. For reserva- tions call: (514) 279-3066Armenia at Eurovision YEREVAN - The Syrian Armenians find jobs outsideEurovision ProductionTeam of the Public Yerevan, too – Diaspora MinisterTelevision of Armenia The Syrian Armenians find employment not solely in Armenia’s capital cityannounced that Gor Yerevan but, also, in the country’s regions. Diaspora Minister Hranush HagopianSujyan, who is the told that, so far, close to 700 Syrian Armenians have applied to seek employ-lead singer of the rock ment, and 300 of them have already found jobs.band Dorians, has “Many of them work in their profession,” Hagopian added. In addition, somebeen selected to repre- of them have accepted the job offers not solely from Yerevan but, also, fromsent Armenia in the Shirag and Lori Regions, where they are working with success.2013 Eurovision song To note, the director of the cotton plant of Maralig city had told that hecontest, reported stands ready to employ Syrian Armenians that work in the textile industry.Marco Brey forEurovision News. Gor Sujyan is themost popular rock Russian gas import to Armeniasinger in Armenia, andhe is famous for his increased – ArmRusGazpromunique voice. He is 25 years old and the son of an Armenian jazz musician, guitar YEREVAN. – The volume of natural gas being imported to Armenia fromplayer Mkrtich Sujyan. In 2010 he was crowned “The best male singer” in the Russia increased by 22.3 percent in 2012, comprising 1,967.2 million cubicannual Armenian National Music Awards. meters against the 1,609.1 million cubic meters in 2011, the ArmRusGazprom Earlier, we reported that the song to represent Armenia in the contest that Company informed Armenia. ArmRusGazprom sold 1,609 million cubic meterswill held in Malmö, Sweden will be chosen in a national final on March 2. Gor of natural gas, which is 4.8 percent more than the respective volume in 2011.Sujyan will sing all the songs, and in the end, the winning entry will be chosen Also, the natural gas use by Armenia’s energy and industry sectors increased byby a combined vote of the TV public and an expert jury. 23.7 and 2 percent respectively, as compared to the previous year, and constitu- Last year, when the contest was held in Baku, Armenia pulled out of partici- ted 231.9 and 254.7 million cubic meters correspondingly.pating after Azeri President Ilham Aliyev announced that “Our main enemies areArmenians of the world.” Turkey claims non... In a statement issued last year, Armenias Public Television citing the Aliyevremarks as its impetus for withdrawing from the contest. Cont’d from page 9 A group of Armenian pop singers also launched a Eurovision boycott cam-paign at the time, saying: “We refuse to appear in a country that is well known to Turkey, unless its government makes a legally binding pledge to preserve andfor mass killings and massacres of Armenians, in a country where anti-Armenian identify all remaining Armenian monuments on its territory. The next stepsentiments have been elevated to the level of state policy. “There is no logic to would be to demand that Turkey return the more than 2,000 churches to thesending a participant to a country where he will be met as an enemy.” Armenian Patriarchate of Istanbul.

×