Abaka 03 02-2014

1,579 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Abaka 03 02-2014

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ LX& TARI JIU 1922 :RKOU<ABJI% 3 ":TROUAR 2014 • VOL. XXXVI, NO 1922 • LUNDI, 3 FEVRIER 2014 • MONDAY, FEBRUARY 3, 2014 Fa xinouor me nafatakoua‘ h^ atrphyanakan n;rja'anzoumn;re kan.;lou enjazqin #ovnovar 19-i =amu 23:50-en min[yv 00:15 >ara6 pa.a6Adrbe3janagan z0rkyrov sahmanac/in hiv6 sisaryvylyan (}rapyrt) yv haravaryvylyan (Gor6 can) ov..ov;ivnnyrow adrbe3janagan qovmpyrov nyr;a’anxman hamagarcova/ ‘or2 gadarova/ e1 A3s masin gu 3a3dne Ly-na3in >arapa.i Hanra6 bydov;yan ba,dbanov;yan panagi mamlo3 /a-a6 3ov;ivnu1 Ha3gagan go.mu adrbe3janagan ‘or2u 2a6 qo.ov;yan madna/ e ;,namiin badja-ylow` nga6 da-yli martga3in yv niv;agan gorovsdnyr1 Ha36 gagan go.men nahadagova/ e Ha3asdani zinyal ov=yrov hyros zinovor` Armen #owhannisyanu1 Ha3asdan 22 #ovnovarin hra=y,d dovav myr0rya3 hyros Armen #owhannisyanin1 Y-aplovri me] havakova/ ein pazma;iv an26 navorov;ivnnyr` hramanadarnyr yv ka.aka3in <ar7 e] 12 An]naspan fxør pajoum me znz;z Gafirhn Hz0r ba3;ovm mu xnxa/ e Ycibdosi ma3raka.ak Cahiren5 Ovrpa; 23 #ovnovar 2014-in1 Lovru drova/ e _03;urz lradovagan cor/agalov;yan go.me1 Aganadysnyr 8_03;urz9in 3a3dna/ yn5 ;e ba3;ovmin wa3ru par2raxa/ /ovqu yryvyli tar2a/ e ampo.] ka.akin me] yv ba3;ovmu badja-a/ e wyx my;r qorov;yamp ‘os mu1 Ar2anacrova/ ba3;ovmu dy.i ovnyxa/ e aba6 howagan gytroni mu m0d1 Ba3;ovmu y.a/ e agan6 va/ inkna,ar=i artivnk1 #a3dnynk5 or ba3;ovmin hydyvankow abahowa6 gan gytronin [ors 3argapa=innyru ‘ovl yga/ yn5 gan a-novazn yryk zohyr5 in[bes nayv wiravorny6 rovn ;ivu gu cyrazanxe ksanu1 Atrphyan fraparaka‘ h {araba[;an pat;raxmi ir xof;roun jiue Wyr]yrs Adrbe3jani i,qanov;ivnnyru hradaragyxin 1991-1994-i .arapa.yan badyrazmin zohova/ Azyri zinovorny6 rov ba,d0nagan ;ivu yv anovnnyrov xan6 gu1 A3t badyrazmen 20 dari ydk 3a3dnu6 va/ dy.ygaciru gu n,e or Azyri panagu gorsnxovxa/ e 11,557 zinovornyr1 Og;kocoum 1500001-rd Axgain nafatak Frand Tinqi Y0;u dari y.av or pa=nova/ ynk myr ariv6 nasird siryli Hrant Dinken5 or j,mardaq06 sov;yan anwyhyr ov ka6 ]asird hyrosn er1 An mi,d m0davor anxyali badmagan iro.ov;ivn6 nyru yv tebkyru ango.m6 nagal gyrbow lovsapa6 nyle yv arda3a3dyle [ka,6 vyxav1 Pa3x :ovrkio3 me] tiv6 rin [e madnan,yl ;ovr6 kyrov ura/ sqalnyru yv manavant [aracor/ov6 ;ivnnyru1 An mi,d qi6 zaq yv j,mardaq0s an2 mu ullalow [ungrgyxav ov [nahan]yx ir sgzpovnk6 nyren yv ,arovnag bad6 ne,i wra3 mnalow 1915-in ;rkaha3ox yn;argova/ badmagan aniravov;ivn6 nyrn ov arhavirknyru badmyx ov xolaxovx1 Tivrin [er :ovrkio3 me]5 q0skow ov cri[ow5 irynx gadara/ anmart6 ga3in yv ojra3in 3anxa6 cor/ov;ivnnyru anonx yrysin usyl ov crylu1 Pa3x an Hrant Dink er5 a3n or j,marid er5 irav er5 bedk er ar6 da3a3dovil1 An ar2a6 canc y.av nayv ;e5 Anadolovi aryvylyan nahancnyrovn me]5 xy6 .asbanov;ynen masamp ‘rgovylov hamar paz6 ma;iv ha3yr islamaxa/ yn yv g4abrin ca.dni Ha3 ullalow1 Aha a3s badja-nyrow e or Hrant n,avag y.av zazryli [aracor/ov;yan mu1 Mon;reali me]5 19 #ovnovar 2014 Giragi 0r5 Hrant Dinki naha6 dagman y0;nyrort da6 rin 3i,ovyxav yrgov han6 curovanow1 A-av0dovn S7 Cricor Lovsavori[ ygy.yxvo3 me] gadar6 vyxav hocyhancsdyan ba,d0n5 ovr Canada3i A-a]nortagan Dy.a6 bah Cyr,7 D7 Na;an Ark7 #owhannisyan ir karozin me] /anraxav Hrant Dinki anhada6 ganov;yan5 nahadagov6 ;yan garyvor hancrovan6 nyrovn yv ka]asrdov6 ;yan wra31 Yzra’agyx ;e an ir anwaq yv 0ri6 nagyli gyankow lovsavor ‘arosi mu nman ba3/a6 -axnylow myr Ha3 hoci6 nyrovn me] ancam mu yvs myr inknov;ivnu q;anyx1 Yrygo3yan =amu 19:006 in5 Bolsaha3 M,agov6 ;a3in Miov;yan me] 3i6 ,adagovyxav azca3in hyros Hrant Dinku1 Aram Qa[adovryan sra6 hin me] ga3axa/ sca6 hantesin a-;iv qov-6 nyram hasaragov;ivnu nyrga3 er5 hama3nka3in polor azcanover has6 dadov;ivnnyrov nyrga6 3axoxi[nyrow1 Nyrga3 er nayv HH6i Canada3i liaz0r tysban Wsyma6 ,ovk Armen Ycanyan1 )rovan clqavor gazma6 gyrbi[n ov m.i[ ov=n er 3a3dni azca3in _affi M.dysyan5 isg clqavor panaq0su5 Bolisen 3ad6 gabes hravirova/5 Hran6 ti mdyrim parygam5 /a6 n0; hrabaragacir )ral {alu,lar1 Hantisawarnyrn ein myr hama3nken hinc yri6 dasartnyr777 Anonk irynx war= ,ar=ov2yvy6 row ,ad nyrga3anali gyrbow hrabo3r mu sdy.6 /yxin pymin wra31 Naq 3odnga3s ovngntrovyxav canadagan ov ha3ga6 gan ka3lyrcnyru1 <ar7 e] !% Sourio farzow ªVen;u_2º famavo[owe m;knark;z Xouiz;rio mh= Zovixyrio3 Mon;re0 ka.akin me] 22 #ovnovar 2014-in mygnargyx Sovrio3 hagamardov;yan garcavorman ov.6 .uva/ 8+unyv-29 mi]azca3in hama6 =o.owu1 Hama=o.owin gu masnagxi 39 yrgir5 MAG6i clqavor kardov.aru5 Arapagan bydov;ivnnyrov liga3i yv Islamagan hamacor/agxov;yan gaz6 magyrbov;yan .ygawarnyru5 Sovrio3 ga-awarov;yan yv unttimov;yan bad6 viragov;ivnnyru1 Isg Mon;reo3i me] Sovrio3 naqa6 cah Ba,ar al Asadi m0d 300 nyr6 ga3axovxi[nyr xo3x gazmagyrba/ yn a3n hivranoxi movdkin m0d5 ovr g4ira6 ganaxovi hama=o.owu1 Hama=o.owi naq0rein panagxov6 ;ivnnyren tovrs mnaxa/ Irani na6 qacah Hasan _ohanin 3a3darara/ e5 or Sovrio3 qa.a. panagxov;ivn6 nyru haziv ;e 3a]o.ov;yamp bsagovin ahapyg[ov;yan tem ba3karin me]1 #i,ynk nayv5 21 #ovnovari ci,yru <ar7 e] 13
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 3 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 3, 2014 Ha3asdani yv Arxaqi ardakin cor/ox naqararnyrov ardagarc hantibovm #ovnovari 20-in Yryvani me] dy.i ovnyxav Ha3asdani yv Arxaqi ardakin cor/yrov naqararnyr Etovart Nal6 pantyani yv Garen Mirzo3yani hantibovmu1 Hantibman un;axkin knnar6 ga/ yn anxyal dari Ha3as6 dani yv Arxaqi ardakin ka6 .akagan cyradys[ov;ivnnyrov ‘oqcor/agxov;yan artivnkny6 ru yv a3t ov..ov;yamp un;axig darovan iraganaxovylik a,6 qadanknyru1 Ha3asdani yv Arxaqi ar6 dakin ka.akagan cyradys6 [ov;ivnnyrov .ygawarnyru am6 ’o’a/ yn 2013-i .arapa.yan himnaqntiri qa.a. garca6 vorman cor/un;axu 3a-a] m.y6 lov ov..ov;yamp iraganaxova/ ka3lyru5 ar/ar/a/ yn Adur6 be3jani abaga-ovxo.agan tirkoro,man badja-ow pa6 nagxa3in cor/un;axi me] sdy.6 /ova/ irawijagu1 Ha3asdani hyd sahmanin yv Arxaqi hyd ,’man ci/in Adrbe3jani go.men gazmagyr6 bovo. satranknyrov hama36 nabadgyri me] naqararnyr Nalpantyan yv Mirzo3yan ant6 ratar2a/ yn #ovnovar 19-i ci,yr >arapa.i hivsisary6 vylyan yv haravaryvylyan ov.6 .ov;ivnnyrow adrbe3janagan 3ar2ago. qovmpyrov nyr;a6 ’anxman ‘or2yrovn5 or 3ancy6 xovxa/ e grdsyr syr=and Ar6 men #owhannisyani mahovan1 Naqararnyru adrbe3janagan go.mi a3s 3ar2agovmnyru cna6 hada/ yn ipryv satri[ yv an6 badasqanadov ka.akaganov6 ;yan hyr;agan trsyvorovm1 Avardin gu 3i,ynk5 or a3s harxi gabagxov;yamp` Yvro6 ba3i me] anwdancov;yan yv hamacor/agxov;yan gazma6 gyrbov;yan (YAHG) Minski qovmpi AMN hamanaqacah Je3ms Ovorlik5 mdahocov;ivn 3a3dna/ e #ovnovar 20-in .a6 rapa.a6adrbe3janagan sah6 manin dy.i ovnyxa/ mi]atebin yv a-ga3 larova/ov;yan a-un6 [ov;yamp1 8P-nov;ivnu yv larova/ov6 ;ivnu sahmanin gu qarqlyn garcavorman panagxa3in cor6 /un;axin ov..ova/ ]ankyru1 Gu xavim a3s0rovan mahovan hamar956 Armenpress.am-i havasdiaxovmow n,ova/ e amy6 rigaxi tivanacedi Tweeter-i e]in me]1 Mirzo3yan antratar2a/ e Adrbe3jani abaga-ovxo.agan ka.akaganov;yan Ly-na3in >arapa.i Han6 rabydov;yan ardakin cor/ox naqarar Garen Mirzo3yani gar/ikow` Ly-6 na3in >arapa.i himna6 harxi garcavorman a-un6 ;yr qisd garyvor e Adur6 be3jani tirkoro,ovmu5 orow6 hydyv Adrbe3jan min[yv a3s bahu gu ,arovnage abaga-ovxo.agan ullal ir m0dyxovmnyrovn me]1 Mir6 zo3yan5 or wyr]yrs 3adovg harxazro3x mu dova/ e Ha3ryni 8Armen’res96in5 ngadyl dova/ e5 ;e Adur6 be3jan amen in[ g4une or6 beszi >arapa.i Hanra6 bydov;ivnu orbes liar=ek go.m masnagix [ta-na3 dy.i ovnynalik panagxov6 ;ivnnyrovn1 <abajaj;rj Hazaravornyr Hrant Dinku ocygo[yxin ov anor hamar artarov;ivn bahan]yxin ABAKA Hebdomadaire Arménien Ov,atrov;ivn cravyx or yr;yvygi osdigannyru jyrmag bere gu grein Hrant Dinki sbanov;yan 7rt darylixin a-6 ;iv yreg al hazaravor an2yrov anhavada6 li pazmov;ivn mu )smanabe35 8Ag0s9 ;yr;i qmpacradan a-]yv5 hon ovr sbannova/ er Hrantu5 havakovyxav ov ocygo[yx Hrantin 3i6 ,adagu5 mia=amanag bahan]ylow or yryvan hanovin a3s sbanov;yan povn hy.inagnyru1 :aksimen min[yv <i,li bo.odan ‘agova/ er yr;yvygi yv hazaravor xovxararnyr5 oronk gu nyrga3axovein orbes 8Hrantin Parygamnyru95 gu grein syvi wra3 jyrmag poloraga2yv xov6 xadaqdagnyr oronx wra3 Ha3yren5 :rkyren ov Krdyren lyzovnyrow crova/ er7 8Polors Hrant ynk5 Polors Ha3 ynk91 Xovxararnyru5 oronx mi]yv ein Hrantin go6 .agixu _akel yv zavagnyru5 yv Krdagan ,ar6 =ovmi cor/i[nyr in[bes yrys’oqan Surru Siv6 re33a E0nder5 Sezgin :anrukovlov5 Sebaha; :ovnjel5 Er;ov.rovl Kivrkjiv5 :aksimen kaly6 xin min[yv )smanbe31 Hon _akel Dink myqag trav Hrantin sbannova/ gedin wra3 yv mom wa-yx1 A3t mi]oxin xo3xin masnagixnyru g4yr6 cein ov g4ar2agein lozovncnyr in[bes7 8Hrantin hamar5 artarov;yan hamar1 8:o. tadovin anonk or my-xovr usin91 8Ojracor/nyrovn ba,dbanu sbanov;yan my.6 sagix e91 8Artarov;ivn g4ovzynk5 artarov;yan hamar gu kalynk91 Yrp qovmpu hasav )smanbe35 Ag0s6i Qmpac6 radan a-]yv gaqovyxav xovxadaqdag mu ovr crova/ er7 87 darie i wyr miasnapar ba,dbanyxin5 hima miasnapar gu l-yn91 A3novhydyv s’-ovyxav Hrantin 2a3now anor Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN hyd gadarova/ harxazro3x mu1 Q0sk drovyxav yrci[ Ahmed Ca3a3i go.agix Givl;en Ca3a3in5 or 8Ag0s9i Qmpacradan badovhanen urav zcaxagan ja-aq0sov;ivn mu1 8A3s ka.akagan sbanov;yan jadragin wra3 3sdag gyrbow gu dysnynk ;e4 zinovoru (“i3on), ;e4 ybarkosu (Wezir)91 An tidyl dovav or Hrant Dink gu ba3karer orbeszi =o.owovrt6 nyru go.k go.ki garynan abril1 A3sdy. media3i5 abahowov;yan dn0renov;yan5 ca.d6 ni cor/agalov;yan5 yv zanazannyrov gazma/ howanoxin dag ,ad ganonagan ojir mu cor6 /ovyxav1 An harx dovav7 8Y;e artarov;ivnu cydin ‘-ovi5 martgov;ivnu o|r go.mnaxo3xow bidi cdne ir jampan91 Ov,acrav er or osdiganov;ivnu ,ad qisd mi]oxnyr a-a/ er havanagan partov;ivnnyrov tem1 A3s mi]oxin ,adyrov ov,atrov;ivnu cravyx a3n baracan ;e osdigannyru unthanrabes gu grein jyrmag 8bere91 Asiga gu 3i,yxner or )govn Samas;n al jyrmag bere mu gu grer yrp 2yrpagalova/ er Hrantu sbannyle wyr]1 <ar7 e] 14 Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.”
 3. 3. LUNDI 3 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 3, 2014 • ABAKA • 3 Hrant Dinki sbanov;yan 7-rt darylixu zanazan hantisov;ivnnyrow ocygo[ovyxav :oron;o3i me] |aroujiun D;r]ak;an 8Ag0s9i qmpacir5 lracro. Hrant Dinki o.pyrcagan mah6 van 7-rt7 darylixi a-i;ow gazmagyrbova/ er zanazan 2y-nargnyr7 a3s /iren nyrs5 19 #ovnovar 2014 Giragi a-a6 v0d5 Canadaha3ox ;ymyrov polor ygy.yxinyrovn me] sovrp badaraci un;axkin hocyvor howivnyr 3avovr bad,aji irynx karoznyru gytronaxovxin Hrant Dinki sahm-gyxovxi[ sbanov;yan wra35 aba o.6 paxyali hocvo3n i hancisd gadarovyxan masnavor Hocy6 hancsdyan Ba,d0nnyr1 A3s hantisov;ivnnyrov gar6 cin5 3yd mi]0rein naqa2y-6 nov;yamp` Ha3gagan Parycor6 /agan Unthanovr Miov;yan5 :oron;o3i Ha3 Agovmpi yv Bol6 saha3 M,agov;a3in Miov;yan5 H7P7U7M7 Alyk Manovgyan srahin me] Hrant Dinki ha6 mar masnavor ocygo[man 3ov6 ,ahantes mu gazmagyrbova/ er1 A3s a-;iv orbes badca6 mapyr Bolisen 3adgabes hra6 virova/ er My/ Y.y-ni ba6 dasqanadovnyren Jymal “a6 ,a3i ;o-` 3a3dni ;ovrk lrac6 ro.5 hrabaragacir yv hy.i6 nag Hasan Jemal1 )rova3 hantisawar` Mgrdi[ Mgrdi[yani pari calovsdi q0sken ydk5 i 3i,adag Hrant Dinki meg wa3rgyan 3odnga3s l-ov;ivn bahovyxav5 aba han6 tisawaru un;axk dovav 3a36 dacri cor/atrov;yan1 Brn7 Mgrdi[yan 3a]ortapar gartax Canada3i War[abyd S;ifun Har’uri yv Canada3i Ta,nagxa3in ga-awarov;yan A,qadanki yv Ungyra3in Zar6 caxman ov Pazmam,ago3;i na6 qarar Je3sun Kenii go.me Hrant Dinki mahovan 76rt darylixi a-i;ow ov.argova/ namagnyru1 Aba Azadagan govsagxov;yan #o3n Yrys’oqan Jim Karijianisi a3s 0rova3 a-i;ow ov.arga/ badcamu gartax ir 0cnagan Nik Man6 tes1 Min[ a3t naqgin yrys’o6 qan ov ka.akaxiov;yan ta6 davor Sarcis Asadovryan yvs ‘oqanxyx ir srdi q0sku1 Orovn 3a]ortyx my/ basda-i wra3 Hrant Di n k i b a d c a m u xo3x dovo. Ov ir gdagu nyr6 ga3axno. Dysaholowagi xov6 xatrov;ivn mu1 Cy.arovysdagan pa=nin me] pymu 3an2novyxav myr ,norhali yridasartovhinyren so’ran0 Lin Ano3, I,nari5 or cy.yx6 g0ren mygnapanyx n,anagalix yrgov yrcyr` 8Giligia9 ha3ry6 nasiragan gdoru5 in[bes nayv Hrant Dinki yv ir digno] _akel Dinki ,ad sira/ 8Sar a.]ig9 (Saru Gelin)u5 or ha6 rava3in gowgasi ov aryvylyan Anadolovi =o.owovrtin go.me ,ad sirova/ hanrajana[ =o6 .owrtagan yrc mun e7 iryn masnagxyxan ta,namovri ungy6 ragxov;yamp` Tina Garabyd6 yan yv ]ov;agi wra3` #owna6 ;an Garabydyan5 or cna6 hadanki ]yrm /a’aharov;ivn6 nyrow o.]ovnovyxav srahu lyx6 no. m0d 400 nyrganyrov go.6 me1 A3s a-;iv ka.akis /an0; azca3innyren Raffi Bydros6 yan ir srdi q0sku ‘oqanxyle ydk5 0rova3 badcamapyr Ha6 san Jemalu nyrga3axovx ha6 girj ci/yrov me] yv hraviryx zink orbeszi ir badcamu ‘oqanxe1 Hasan Jemal anclyren lyz6 vow arda3a3dovyxav Hrant Dinki gyankin5 cor/ovneov;yan ov ir wra3 cor/a/ aztyxov6 ;yan masin5 an himnovylow ir gyanki ‘or2a-ov;ivnnyrov wra35 badmyx ;e o|vr /na/5 my/xa/ yv ovsana/ er :ovrkio3 me]5 mi,d havadalow ga-awaragan ba,d0nagan dysagednyrovn dagnyr1 An yrp Ha3asdan a36 xylyx hon /an0;axav ir my/ ha3ru Jemal “a,an sbano. Ha3ovn ;o-anu hyd5 in[bes nayv anxyal dari No3ympyrin Niv Jurzii ir tasaq0sov;yan avardin /aqov a-a/ cirku magacrylov hamar iryn m0dy6 xo. Ha3ovhin usa/ er ;e` Covr6 ;ovlov,i me] A;a;ivrki go.me Jemal “a,a3i undanikin novir6 or xart gu tasavantovi :ovr6 kio3 me] ha3gagan harxyrov masin1 Hasan Jemal qor wyrlov/a6 ganu urav hocypanagan bad6 ja-nyrovn5 oronk yrgar dari6 nyr arcylk g4ulla3in iryn yv ovri,nyrovn cor/a/ylov 8xy.as6 banov;ivn9 pa-u1 Gyanki wa|q5 tavajanov;i|vn5 ga-a6 warov;ivnu ovraq bahylov ‘a6 ’a|k5 wa|q qorin bydov;y6 nen1 Yv i wyr]o3 2011in e or California3i Hamalsarani me] tasaq0sov;yan mu a-i;ow inkzink azadacryx a3t par6 to3;nyren yv garo.axav xy6 .asbanov;ivnu ir irav pa-ow ngaracryl1 An unthanovr undanygan badmov;yan me]en 0rinagnyr dalow 3a3dnyx ;e` ink Jemal “a,a3i ;o-n e5 pa3x g4untovni Ha3ox Xy.asbanov;ivnu1 Bad6 myx yrgov hydakrkragan 3i,a6 va/ ,enku5 irynx undanikin gu badganer1 Hasan Jemal ir yraqdaci6 dov;ivnu 3a3dnyx Hrant Dinki5 orovn ,norhiv cda/ er ir srdi zcaxagan azadov;ivnu yv :aner Ak[ami` orovn gu bar6 der ir mdki azadov;ivnu1 Hasan Jemal ;ylatryx or ;e Ha3yr yv ;e` :ovrkyr hy6 dyvin Hrant Dinki xovxmovnk6 nyrovn yv pax mdkow m0dynan badmagan tebkyrovn yv ‘or6 2yn hasgnal iro.ov;ivnnyru5 kan ;e wijin Xy.asbanov;ivnu untovnylov gam ovranalov ma6 sin1 Hrant Dink havadaxo. mun er or :ovrkio3 me] iragan azadov;ivn bidi ulla3 mia3n yrp martig azad0ren yv an6 ga,gant garynan q0sil yv brbdyl anxyali tebkyru1 An antratar2av nayv 20126in <ar7 e] 13
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 3 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 3, 2014 Usd Ardym Asadryanin` 2013-in Ha3asdani me] cor/azrgov;ivnu novaza/ e 1%-ow 8Calovsd Givlbengyan9 Hasdadov;ivnu 0=antagov;ivn gu dramatre sovriaha3ov;yan Calovsd Givlbengyan Has6 dadov;yan Qnamagalnyrov qorhovrtu No3ympyrin oro,a/ e sovriaha3ov;yan dramatryl 120 hazar yvro3i 0=an6 tagov;ivn mu5 or bidi ulla3 Pyrio3 ;ymi a-a]nort <ahan ark7 Sarcisyani clqavorov6 ;yamp qovmp mu gazmagyr6 bov;ivnnyrov wyrahsgo.ov;yan dag1 A3s masin gu ha.orte himnatramu1 Givlbengyan hasdadov;yan Ha3gagan hama3nknyrov pa6 =anmovnkin go.me dramatru6 va/ covmaru bidi /a-a3e o[ mia3n Halebi hama3nki wyra6 gancnman5 a3l nayv bidi nbasde a3l hama3nknyrov5 ny6 ra-yal Tamasgosi ha3ov;yan1 Himnatramu5 anxyal darovan un;axkin5 Sovria3en mygna/ ca.;agannyrovn hamar 3ad6 gaxovxa/ er 80 hazar yvro3i covmar mu1 A]agxov;ivn Gr;agan Olor6 din Badyrazmen qo3s dova/ ha6 zaravor sovriaxi hamalsa6 ranagannyr a3=m irynk zirynk gu cdnyn irynx ovsovmu ,arov6 nagylov t=ovarov;yan a-]yv1 I dys a3s dacnabin` MAG6i Ka.akagr;ov;yanx ta,inki naqgin par2raco3n 3an2na6 gadar Qorqe Sam’a30 a3l gazmagyrbov;ivnnyrov hyd ha6 macor/agxapar sdy./yx Sov6 riaxi ovsano.nyrov hamar hama,qarha3in cor/ungyrov6 ;ivnu5 orovn nbadagu n,yal ovsano.nyrovn gr;a;o,agnyrov wjarman a]agxiln e5 in[bes nayv 0cnyl5 or ovsano.nyru irynx abasdana/ yrgirnyrovn me] irynx gr;ov;ivnu ,arovna6 gyn1 Givlbengyan himnargu min[yv 2015 bidi z0ragxi a3s /ra6 cirin` halebaha3 a,agyrdny6 rovn dramatrylow ,ovr] 200 hazar yvr01 Avylin5 Ha3asdan cdnovo. ,ovr] 350 sovriaxi ca.;agan ovsano.nyr irynx ovsovmu ,a6 rovnagylov hamar Givlbengyan hasdadov;yan Ha3gagan ha6 ma3nknyrov pa=anmovnken a]ag6 xov;ivn bidi sdanan1 Sovrio3 me] naqagr;aran yv yrgrortagan tbroxnyru yvs badyrazmen my/ wnasnyr gry6 xin1 Himnargu a3tbisi 22 tbroxnyrov hamar 125 hazar yvro3i covmar mu badrasda/ e5 orbeszi hazaravor ma6 novgnyr garynan irynx ovsovmu ,arovnagyl1 A-anx movdki ard0naciri Ha3asdani ka.akaxinyru _ovsio3 me] 90 0r grnan mnal` ivrakan[ivr 180 0rovan un;axkin 8Siwilny;9 gu ha.orte5 or 1 #ovnovar 2014-en sgsyal _ovsio3 me] ov=i me] mda/ yn 8_ovsia6 3en ylki yv _ovsia movdki ma6 sin9 yv 8_ovsio3 me] 0da6 ryrgrya3 ka.akaxinyrov ira6 vagan garcawijagi masin9 ta,nagxa3in 0renknyrovn me] gadarova/ ‘o’oqov;ivnnyru1 Ha3asdani ca.;agannyrov bydagan /a-a3ov;ivnu gu dy6 .ygaxne5 or 1 #ovnovaren sgus6 yal a-anx movdki ard0naciri _ovsia movdk cor/ylov iravovnk ovnyxo. bydov;ivnnyru5 oronx ,arkin` Ha3asdani ka.akaxinyru grnan _ovsio3 dara/kin me] mnal 90 0r` ivrakan[ivr 180 0rovan un;axkin1 8Adiga gu n,anage5 or a3t bydov;ivnnyrov ka.akaxinyru _ovsio3 me] 90 0r cdnovyle ydk a3lyvs [yn grnar _ovsio3 sahmanu gdryl yv anmi]abes wyrata-nal5 in[bes adiga naqabes g4unein1 8Anhra=y,d e ha,ovi a-nyl5 or wyro3i,yal garcu qaq6 do.nyrovn hamar sahmanova/ e _ovsia movdk cor/ylov arcylk 3 dari =amgedow95 usova/ e Ha3asdani ca.;aganov;yan byda6 gan /a-a3ov;yan dara/a/ ha.ortacrov;yan me]1 Cor/azrgov;yan magartagu Ha6 3asdani me] 2013-i darywyr]in gaz6 ma/ e 16,2% naqort darovan 17,3%-i ‘oqaren1 A3s masin 3a3dna/ e a,qa6 danki yv hasaragagan harxyrov na6 qarar Ardym Asadryanu1 Q0sylow 2y-kpyrovmnyrov masin` na6 qararu n,a/ e5 or anxyal dari my/ a,qadanknyr iraganaxa/ yn5 yv irynk cor/arga/ yn hasaragagan /a6 -a3ov;ivnnyrov dara/ka3in 19 hamalir gytronnyru5 oronx himnagan nbadagu ka.akaxinyrovn mad[yli /a-a3ov;ivn madovxyln er meg wa3ri me]` meg badovhani sgzpovnkow1 An nayv 2y-kpyrovm hamara/ e a,qadawar2i miasnagan hamagarci nyrtrovmu7 8A3s dari cor/ylov e miasnagan hama6 garc` meg miasnagan himkow paza3in a,qadawar291 Anxyal darovan mivs himnagan 2y-kpyrovmu naqararu hama6 ra/ e gynsa;o,aga3in hamagarci olordin me] nor pary’oqovm6 nyrov iraganaxovmu1 Anor q0skow` a-a]nahyr; ‘oqhadovxova/ yn nayv ,ovr] 300 ha,mantam azadamardignyr1 Naqararu nayv antratar2a/ e cor/azrgov;yan nbasdnyrov grjadman harxin yv usa/5 or mi]oxnyrov ,ovr] 90%-u g4yr;ar cor/azrgov;yan nbasdnyrovn1 Ba,,ar Asad g4antrata-na3 Ha3ox Xy.asbanov;yan Fransagan lradovami]oxin dova/ harxazro3xin un;axkin5 Sovrio3 naqacah Ba,,ar Al Asad q0sa/ e zanazan har6 xyrov masin7 ahapyg[ov;ivnny6 rov5 dara/a,r]ana3in yrgir6 nyrov masnagxov;yan` Sovrio3 me] diro. ahapyg[ov;yan1 A3s masin gu 3a3dne Sana lradov cor/agalov;ivnu5 or hraba6 raga/ e niv;u ampo.]ov;yamp1 Asad masnavorabes usa/ e7 8Sovrio3 hagamardov;yan un;axkin ahapygi[nyrovn trsy6 vora/ ta=anov;ivnn ov an6 martga3nov;ivnu myzi gu 3i,yx6 ne a3n in[ 500 dari a-a] dy6 .i ovnyxa/ e mi]nataryan Yvroba3i me]1 Isg y;e adiga hamymadynk avyli m0dig =a6 managnyrov hyd5 aba gu nma6 ni 0smanxinyrov go.me ha3yrov tem gadarova/ godora/in5 yrp :ovrkio3 dara/kin yv Sovrio3 me] sbannovyxan meg ov ges milion ha3yr yv ges milion ov..a’a- asorinyr91 Adrbe3jani go.me hratatari qaqdovmnyru avylxa/ yn Adrbe3janu sahmana6 ci/i o.] yrga3nkow gra6 gahyr;yr g4iraganaxne ha36 gagan mardagan 3ynage6 dyrovn ov..ov;yamp5 hra6 tatari qaqdman tebky6 ru dasu ancam avylxa/ yn1 A3s masin usa/ e HH ba,dbanov;yan naqara6 ri mamovli q0snag Ar/6 rovn #owhannisyanu1 Usd A7 #owhannisyani` Adrbe3janu g4iraganaxne 3ad6 gabes anganon gragahyr;yr5 isg myr tirkabahnyru haga6 -agortu l-yxnylov ov..ova/ cor/o.ov;ivnnyr g4iraganaxnyn sahmani a3n hadova/nyrovn me]5 ovr haga-agortu g4ira6 ganaxne nbadaga3in grag1
 5. 5. LUNDI 3 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 3, 2014 • ABAKA • 5 HPUMi Osgya3 Dariki Nor Darovan yv S7 ?novnti Annaqun;ax Qraqjanku Naqacahov;yamp` Dig7 Ano3, Gybynlyani {oryk,ap;i !* Tygdympyrin HPUMi Osgya3 Darikin 2006i hasno. antam6antamovhinyr yv parygamnyr5 my/ hrjovankow ‘ov;axyr ein HPUMi Alyk Manovgyan Gytroni 8+ira3r yv Eliz Derwi,yan9 srahu5 d06 nylov myr avantagan Nor Da6 rin yv S7 ?novntu1 Srahu cy.yxg0ren zartar6 va/ er d0nagan 0ryrov co36 nyrow yv sy.annyrovn wra3 ar6 ten isg zydy.ova/ ein ha36 gagan a.antyrnyru` badras6 dov;yamp Osgya3 Dariki #an26 naqovmpi yv Gytronis =ra]an ov gamavor diginnyrovn1 #an2naqovmpis kardov.a6 rovhin movdkin5 usd naqabes badrasdova/ anovanaxangy6 rov gu dy.avorer nyrganyru ;ivn yv avarda/ ir yrgrorta6 gan ovsovmu1 Wyrata-nalow ir /nntawa3ru5 an yrgar da6 rinyr wara/ er dn0renov;ivnu La;akio3 Azca3in war=a6 rani5 mia=amanag tasavan6 ta/ orbes mangawar=ovhi1 Dig7 Gebenlyan 3ajaq ka]a6 lyra/ er HPUMi /racirnyru yv par2r cnahada/ Osgya3 Da6 riki a-akylov;ivnu or gu sdy.6 /e polor ha3 my/ahasagnyrovn hamar1 Dig7 Ovrfalyan parycalovsd ma.;yx 0rovan naqacahovhi Dig7 ANo3, Gybynlyanin yv ir undanikin5 HPUMi Badov3 Antam yv naqgin adynabyd Brn7 B0.os Ki,yanin5 arovys6 daced6arovysdacidovhiny6 rovn5 Osgya3 Dariki antam6 irynx dy.yru5 mia=amanag anonx 3an2nylow 0rovan 3a3da6 cirnyru yv ja,axovxagu1 Isg diginnyrovn go.me gu 3an2nover irynx megagan novernyr` dra6 matrova/ Brn7 Ara Sovkias6 yani go.me5 orovn gu 3a3dnynk myr qorin ,norhagaliku1 Isg antamovhinyrov5 parygamnyrov yv hamagirnyrov Nor Darovan yv S7 ?novnti a3s qraqjan6 kin1 Aba hraviryx Sargavac Wahan <akaryanu or Ha3r Myrow paxovmu gadare 0rova3 2y-nargin1 a3s dari5 #an2naqovmps hra6 daragyx badi ha3gagan 0ra6 xo3xu5 myr havaknyrov yv 2y-6 nargnyrov covnazart ngarny6 row5 or my/abes cnahadovy6 xav1 Gu =amaner 0rovan naqa6 cahovhin ir undanygan bara6 canyrow1 An ovraq er yv zcax6 ova/ or iryn a3s badivu gu drover5 #an2anqovmps ar=ani cda/ er zink badovylov5 or6 bes ir =amanagin a3n ki[yren or 3ajaqa/ er HPUMi Myl6 conyan Gr;agan Hasdadov6 Qraqjanku sgsav HPUMi Alyk Manovgyan war=arani a,agyrd6a,agyrdovhinyrov my/ qovmpow yv nyrganyru wa6 3ylyxin anonx yrcyrn ov ar6 dasanov;ivnnyru` a-a]nor6 tov;yamp irynx tasadovny6 rovn1 #odnga3s /a’o.]o3nyrov dara’in dag5 myr abaca3 syrovnti zinovornyru hbar6 d0ren mygnyxan srahen yv nyr6 ganyrovn ‘oqanxyxin a3n bad6 camu ;e irynk badrasd yn ,arovnagylov myr naqninyrovn ov.in yv der gancnylov myr bahan]knyrovn irynx sdaxa/ ha3yxi gr;ov;yamp` ,norhiv HPUMi gr;agan badasqa6 nadovnyrov jicyrow co3ov;ivn ovnyxo. myr war=aranin1 Aba pym hraviryx ca.ov;is sirova/ yrci[ yv yrgar dari6 nyre ir wyr gamavorapar joqaxno. myr 2y-nargnyru` arovysdaced Brn7Ar;ivr Ap6 caryanu5 or a3s dari yvs hravirova/ er ir sira30=ar masnagxov;ivnu pyrylov5 nayv` Dig7 Hilda Libaryan6)cov6 mov,yanu5 oronk nyrganyrovn hramxovxin ‘ovn] mu =o.o6 wurtagan yv ha3rynasiragan yrcyr5 or my/abes qanta6 wa-yx nyrganyru1 Irynx gun6 gyragxer yrcyhoni wra3 #agop Mylkonyanu1 Aba5 polorin ma.;yx pa6 rypyr yv a-o.]apyr dari mu1 Dig7 Ovrfalyan pym hravi6 ryx 0rovan naqacahovhin` Dig7 Ano3, Gybynlyanu5 hady6 lov 0rovan gargantagu5 yv iryn 3an2novyxav 2y-amp Brn7 Ki,yanin5 cnahadacir yv /a.gy’ovn]1 Srdajmlig er yryvo3;u5 yrp Dig7 Gybynlyan ,ad makovr ha3yrenow5 agnyryv er ir gr;agan m,ag ullalov 3adgov;ivnu5 ir cohovnagov6 ;ivnu 3a3dnyx iryn drova/ a3s badivin hamar yv ir srdi q0sku ‘oqanxylow go[ ov..yx polorin or o[ meg jic qna3yn ha3gagan 0jaqnyru amovr ba6 hylov5 ha3gagan gazmagyr6 bov;ivnnyrovn cor/ovneov;ivnny6 ru ka]alyrylov yv 0=antagylov Nyrganyru my/ qantawa-ov6 ;yamp yv ,ovr]baryrow tima6 voryxin Ga.ant Babovgu5 orovn hyd yvs baryxin ov zovarjaxan yrgar =amyr1 Isg wijagahanov;yan domsyru arac0ren sba-yxan yv my/ ;ivow nyrganyr paqdavorovy6 xan ar=ekavor novernyrow1 Aba hraviryx Brn7 Ki,6 yanu5 or ir ,norhagalov;ivnu 3a3dnyx polor nyrganyrovn5 hivryrovn yv ;e ja,yru bad6 rasdo. diginnyrovn yv 3an26 naqovmpi polor antamnyrovn5 oronk o[ meg jic qna3a/ ein ovraqaxnylov5 badovylov5 qan6 tawa-ylov yv zovarjaxnylov hamar myr daryxnyru5 qos6 danalow or myr Gytronu mi,d dramatryli bidi ulla3 polorin hamar yv 3adgabes daryxny6 rovn5 noranor mi]oxa-ovmny6 row1 orbeszi anonk garynan irynx a-akylov;ivnnyru 3a]o.xnyl yv wyr]abes #an2naqovmpin5 kardov.arovhiin5 oronk o[ meg jic qna3a/ ein lavabes bad6 rasdylov so3n 2y-nargu1 Dig7 Ovrfalyan hraviryx polor a3n gamavor diginnyru oronk 0=antaga/ ein so3n qraqjankin gazmagyrb[agan a,qadanknyrovn yv dig7 Gy6 bynlyani 2y-amp anonk sda6 xan cy.yxig novernyr1 Nyrganyru pnav [ein ovzyr mygnil srahen5 a3s ovraq m;no6 lorden5 namanavant or anonk bidi paxaga3ein yryk ,apa;6 nyr5 d0nagan 0ryrov ar2a6 govrti badja-ow1 Ovraq yv a-o.] darinyrov ma.;anknyrow` xdysov;ivn min6 [yv 20141 Âaf;l Trdat;an-Our`al;an
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 3 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 3, 2014 HH tysban Ar,ag “0ladyani 2y-amp` Tamasgosi ;ymin ‘oqanxova/ e naqacahi ,norhavoragan ov.yr2nyrn ov tramagan noviradovov;ivnnyru Sovrio3 me] HH tysban Ar6 ,ag “0ladyani Tamasgosi a-a]nortanisd Sovrp Sarcis y g y . y x v o 3 m e ] # o v n o v a r 19-i n Tamasgosi ha3gagan ovsovmna6 gan hasdadov;ivnnyrov .yga6 warnyrovn ‘oqanxa/ e HH naqacah Syr= Sarcsyani ,norhavoragan ov.yr2nyrn ov tramagan noviradovov;ivnnyru` Amanori yv Sovrp ?nntyan d0nyrovn a-i;ow1 A3s masin gu 3a3dnyn HH ardakin cor/ox naqararov;yan mamovli5 dy6 .ygadovov;yan yv hasaraga36 nov;yan hyd gabi war[ov6 ;ynen1 Hantisavor araro.ov;yan nyrga3 y.a/ yn Tamasgosi Ha3ox ;ymi a-a]nort Arma, ybisgobos Nalbandyanu5 Ha3 ga;o.ige hama3nki a-a]nort #owse’ ybisgobos A-naovd6 yanu5 ;ymagan yv cava-agan =o.ownyrov yv miov;ivnnyrov .ygawarnyr5 hocapar2ovnyrov qorhovrtnyrov antamnyr yv tbroxnyrov dn0rennyr1 Hantisavor ba3mannyrov me] tysban Ar,ag “0ladyan un6 ;yrxa/ e HH naqacahi ov.yr6 2u5 ovr ]yrm0ren ,norhavorylow ha3gagan tbroxnyrov ovsovx6 [agan gazmi nyrga3axovxi[nyrn ov sanyru` hamozmovnk gu 3a3d6 nuvi5 or parygam Sovrio3 me] m0d abaca3in bidi dire sbasova/ qa.a.ov;ivnu5 ga6 3ovnov;ivnu yv azca3in hamy6 ra,qov;ivnu` untc/ylow5 or ;e4 Ha3asdanu5 yv ;e4 hama3n ha3ov;ivnu g4a]agxin yv bidi a]agxin sovriaha3yrovn` wy6 racdnylov qa.a.ov;ivn yv bah6 banylov irynx 0jaqnyru1 Irynx ,norhagalagan ylo3;6 nyrovn me] Tamasgosi ha3ga6 gan tbroxnyrov .ygawarnyrn ov hocyvor ha3ryru cnahada/ yn HH naqacahi ]yrm wyra6 pyrmovnkn ov hocadarov;ivnu /anr 0ryr abro. Sovriaha3 ca.ov;in ngadmamp yv yraq6 dacidov;yamp untovna/ HH naqacahi go.me xovxapyrova/ tramagan 0=antagov;ivnu1 Ha3asdani War[abydu q0sylow ardaca.;i masin g4use7 8Mynk myz badasqanadov gu zcank a3s cor/in me]9 Lracro.nyrov hyd darywyr]i hantibman un;axkin Ha3as6 dani War[abyd Dicran Sar6 cusyan antratar2av nayv Ha6 3asdani amynagaryvor qntir6 nyren` ardaca.; harxin1 Lrac6 ro.u harx dova/ er hydyvyalu7 8@yr yv Naqacah Syr= Sar6 cusyani ba,d0nawarov;yan un;axkin5 yrgren gu pa=novin darygan 50-60 hazar ha3as6 danxinyr1 Tovk arty0k [e|k dysnyr my.ki 2yr pa=inu a3s qntrin me]91 War[abyd Dicran Sarcsyan a3s garyvor harxovmin badas6 qanyx hydyvyal gyrbow7 8Ha3asdani ga-awarov;yan /racri garyvoraco3n ;iraqu ardaca.;i a3s qntirn e5 asiga lr]aco3n harx e myzi hamar1 Ovnink ovri, harxyr al in[bes ancor/ov;ivn5 a.kadov;ivn1 Pa3x ardaca.;u ,ad lovr] harx e91 War[abydu n,yx or a3s qntir6 nyru lov/ylov hamar bedk e gadaryl parynorocovmnyr5 oronx iracor/ovmu tivrin [e5 orowhydyv parynorocovmu warkac/a3in ganonnyrov ‘o’oqov;ivn e1 8Bedk e sdy./ynk a3nbisi mi]a6 wa3r5 or martig irynx abacan gabyn Ha3asdani hyd1 I har6 ge5 artaraxi e knnatadov;ivnu myr hasxein5 mynk myz gu zcank badasqanadov a3s cor/in me]5 badrasd ynk lsylov knnatadov;ivnu5 isg yrgq0sov;ynen gu ,ahi hasaragov;ivnu5 yrgiru5 martig gu dysnyn a3lundrank95 usa/ e War[abydu1 8Marmara9 Aram Em “i63u Ha3asdanu bidi nyrga3axne a3s darova3 Yvrowizionin Ara Givler qdaxyal qnamki dag A,qarhah-[ag lovsangari[5 myr siryli parygam Ara Givler <i,lii Memoriul Hivantanoxi me] qdaxyal qnamki pa=in a-6 nuvyxav aryan jn,ovmi anganonov;yan hydyvankow1 A3s lovru yreg anmi]abes ar2acanc cdav :ovrkio3 lradov cor/aga6 lov;ivnnyrov ov hy-adysili ga3annyrov ha.ortovmnyrovn me]5 a3s a-av0d 3a3dararovyxav or wdancavor gaxov;ivn mu [ga35 Ara Givleri a-o.]agan wijagu a- a3=m mdahoci[ [e1 Ara Givler mi]oxe mu i wyr gu da-aber yrigamnyrov anpa6 vararov;yne ov ty.yrow tarmanovm gu dysner a3s anpavararov6 ;yan tem1 Pa3x ygav ,r]an mu ovr p=i,gnyru oro,yxin or an bedk e barpyrapar gabovi dializi cor/iki1 Ovsdi an gano6 navor gyrbow hivantanox g4yr;ar dializi gabovylov hamar1 Pa3x wyr]yrs a-o.]agan wijagu mdahoci[ tar2av aryan jn,ovmi hydyvankow al yv p=i,gnyru 3a3dnyxin or garyli [e tar6 manovmu ,arovnagyl dan me]1 A3n adyn naqundrovyxav <i,lii Memoriul hivantanoxu5 kani or hon gar nayv dializi cor/ik1 Yryk,ap;ien i wyr Ara hon er5 pa3x mamovlin lovr [er drova/ orbeszi a3xylov;ivnnyr [gadarovin1 Yreg p=i,gnyru zinku tra/ ein Qdaxyal Qnamki pa=in1 A3s pa=nin me] e or mia=amanag ,arovnagovyxav dializi cor/ikow tarmanovmu1 A3s a-av0d ha.ortovyxav or Givleri a-o.]agan wijagu lav e1 Mynk al myr sy’agan mi]oxnyrow sdovcyxink or a3s a-av0d anor a-o.]agan wijagu avyli lav er ov havanapar a3s0r zinku bidi hanyn qdaxyal tarmanovmi pa=nen1 Pa3x a3xylov;ivnu arcilova/ e1 Anxyal ulla3 g4usynk myr siryli Ara3in ov gu ma.;ynk or ,ovdow abakini ov tovrs ca3 qdaxyal qnamki pa=nen1 A3s dari Ha3asdani anov6 now Yvrowizionin bidi mas6 nagxi ha3 ,ow6men ov yrci[ Aram Em “i63u1 Masnagxi anovnu 3a3dararyx mrxovmi me] Ha3gagan badoviragov;yan .ygawar Cohar Casbaryan` bydagan hy-adysili amanor6 ya3 3a3dacri un;axkin1 Yrcu5 orow hantes bidi ca3 Ha6 3asdani nyrga3axovxi[u5 bidi oro,ovi 3a-a]iga3 amsova3 un6 ;axkin1 #i,yxnynk or a3s dari Yv6 rowizionu bidi ga3ana3 Co6 ’enhagi me]1 Tania a3t ira6 vovnku ,ahyxav 2013-in ir mas6 nagxi Emili du Fores;i 3a.6 ;anagi ,norhiv1 8Marmara9 Amanori ci,yru 600 mart wiravorovyxav “ilibyannyrov me] Amanorya3 hrawa-ov;ivnnyrov un;axkin avyli kan 600 an2yr wiravorovyxan “ilibyannyrov me]1 Martox my/amasnov;ivnu dov=yx hrawa-ov;yan un;axkin anwdancov;yan ganonnyrovn [hydyvylov badja-ow1 Amanori my/ a.movgow timavorylov avantov6 ;ivnu dara/ovn e a3t yrgri pnag[ov;yan a-avylapar ga;olig hadova/i m0d1 8Marmara9
 7. 7. LUNDI 3 FEVRIER 2014 / MONDAY FEBRUARY 3, 2014 • ABAKA • 7 ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E Turquie : Un moindre mal Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et publié dans The Armenian MirrorSpectator en date du 11 janvier 2014 LUNDI 3 FEVRIER 2014 L’Ambassadeur d’Arménie au Saint-Siège rencontre le pape François Le jeune ambassadeur arménien de 35 ans, M. Mikayel Minasian a été reçu par le pape François au Vatican, dans le cadre d’une rencontre en début d’année avec tous les diplomates accrédités auprès du Saint-Siège. M. Mikayel Minasian est marié et a deux enfants. Il a obtenu une maitrise en Relations internationales et Diplomatie à l’Université de Trieste/Gorizia (Italie), en l’an 2000. Il a obtenu un doctorat en Sciences historiques en Arménie en 2004. Au cours de la rencontre, le Pape François a demandé à l’ambassadeur de transmettre ses salutations chaleureuses au Président de la République d’Arménie Serge Sargissian, Sa Sainteté Karékine II, Catholicos et Patriarche suprême de tous les Arméniens, ainsi que ses bénédictions au peuple arménien. Le chef Kurde Abdullah Ocalan salue la mémoire de Hrant Dink Le chef du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) Adullah Ocalan appelé « Apo », du fond de sa prison turque de l’île d’Imrali, a salué la mémoire du journaliste arménien Hrant Dink. Suite à la visite d’une délégation des partis kurdes « Justice et Démocratie » et « Démocratie Populaire », Abdullah Ocalan a fait publier par écrit un communiqué dans lequel il affirme « je respecte la mémoire de notre frère et valeureux fils du peuple arménien Hrant et salue son combat. J’ai espoir qu’à l’occasion de l’anniversaire de l’assassinat de Hrant je pourrais transmettre ma lettre à nos concitoyens Arméniens ». Hrant Dink, fondateur du journal arménien « Agos » a été assassiné par des nationalistes Turcs, il y a 7 ans, le 19 janvier 2007, devant la rédaction même du journal qu’il avait fondé. Le Président azéri critique le Groupe de Minsk Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a critiqué le Groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour son « inactivité dans la résolution du conflit du Haut-Karabagh. » Selon les rapports des médias azéris, Aliev a déclaré à son gouvernement que « l’Azerbaïdjan espère des changements positifs dans le processus de négociation qui n’a vu Suite à la page 8 Tout commentateur arménien serait réticent à indiquer son ou ses favoris parmi les administrations turques successives, car elles sont toutes sur le mode de la négation du génocide. Mais le principe de la relativité nous aidera à régler cette dichotomie. La Turquie est confrontée à l’une des crises les plus intenses de son histoire moderne. Son chef, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, a le dos au mur. Certains analystes comparent l’ascension fulgurante d’Erdogan au pouvoir à celle de l’histoire d’Icare incarnant l’orgueil dans la mythologie grecque. Les ailes d’Icare étaient faites de cire et, alors qu’il volait et s’approchait du soleil, elles ont fondu, provoquant sa chute. Le parti AKP de M. Erdogan est une coalition d’islamistes modérés, de nationalistes et de libéraux, catapulté au pouvoir par trois élections successives. Sur le plan intérieur, il a été en mesure d’introduire des réformes, d’améliorer l’économie et a ouvert le dialogue avec la minorité kurde rétive. Une de ses principales réalisations a été d’apprivoiser l’armée, qui a pris le pouvoir à trois reprises, par des coups, depuis la création de la République en 1923. Il a neutralisé les durs de l’armée, les accusant de comploter pour renverser son gouvernement. Le scandale Ergenekon a révélé que « l’Etat profond » au sein de l’Etat était en action et responsable de nombreux crimes. En éliminant les laïcs et l’« Etat profond », il avait le soutien et la coopération d’un autre clerc, Fethullah Gülen, dont le mouvement Hizmet s’est avéré être un autre « Etat profond », prêt à porter atteinte à son gouvernement dans la crise actuelle. Sur la scène internationale, il a été le porte-étendard de l’islamisme tout en apparaissant comme le réformateur démocrate de l’Union européenne et de l’Occident. Cet illusionnisme politique a pris fin et sa chute apparente semble tout aussi spectaculaire. Les médias sont en effervescence autour de l’aggravation de la crise en Turquie, trois ministres ont démissionné jusqu’à présent dans le cadre d’accusations de corruption, l’un d’eux Erdogan Bayrakdar, n’est pas parti silencieusement. Il a également demandé la démission du Premier ministre, qui avait approuvé toutes ses décisions en matière de développement urbain. Sur un mode de contrôle maladroit, Erdogan a congédié et remplacé 400 agents de police et juges, et a interdit toute enquête sans communication aux supérieurs. Cela signifie l’usurpation du pouvoir judiciaire dans une tentative pour contrôler le pouvoir exécutif. Ces actions ont fait l’objet de sévères critiques tant en Turquie qu’à l’étranger, appelant au respect de la primauté du droit, compte tenu des procédures juridiques à suivre sans ingérence. Ces enquêtes ont frappé non seulement les plus proches alliés de M. Erdogan, mais également son propre fils, Bilal. A ce point, le Premier ministre est sur un mode combatif et loin de vouloir abandonner le pouvoir. Il a été blâmé pour des complots internes et à l’étranger pour ses ennuis. Il a certainement eu une brouille avec son ancien allié Gülen, qui semble avoir de nombreux adeptes dans la police et la justice. L’une des pommes de discorde entre ces anciens alliés sont les critiques de Gülen envers Erdogan pour s’être mis à dos Israël. Erdogan tente d’éliminer les adeptes de Gülen dans les institutions. Il a également mis en cause les États-Unis et Israël dans cette conspiration. Certains journaux appuyant l’AKP ont même appelé à l’éviction de l’ambassadeur américain Francis J. Ricciardone Jr., qui s’en est pris à la Halkbank, au motif que son président avait violé les sanctions contre l’Iran. Bien que les États-Unis aient rejeté les accusations de M. Erdogan, il peut y avoir une vérité derrière son doigt pointé vers Israël. Certes, le Premier ministre Netanyahu a. à contrecœur, offert ses excuses à M. Erdogan pour avoir coulé le navire turc Mavi Marmara, mais il a certainement juré de se venger au bon moment et cela semble être le temps. Les États-Unis et Israël ont un arsenal complet d’armes de représailles quand les choses se gâtent et l’une de ces armes devrait être la reconnaissance du génocide arménien. Erdogan peut être touché, mais pas encore éliminé, et prépare des élections municipales cruciales à Istanbul. Selon un consensus général, celui qui remporte la mairie d’Istanbul, gagne la Turquie. Les élections législatives et présidentielles vont bientôt suivre celle des municipales. Le président de Turquie est élu par un vote des deux tiers au parlement. M. Erdogan a son œil sur le palais présidentiel avec plus de pouvoirs exécutifs. S’il ne peut recueillir les deux tiers des voix, il peut manœuvrer pour modifier la Constitution dans le but de briguer un quatrième mandat en tant que Premier ministre. Les élections ne seront rien de moins qu’un test de survie pour l’avenir politique de M. Erdogan. La crise actuelle a durement touché l’économie de la Turquie et la livre turque est à son plus bas. L’ironie de cette situation est mieux illustré dans le contexte des scandales, où les copains d’Erdogan cachent des millions de dollars dans des boîtes à chaussures et violent toutes les lois dans les livres comptables, alors qu’un blogueur arménien, Sevan Nisanian, a été emprisonné pour une prétendue violation des codes du bâtiment. Erdogan n’est ni un saint, ni un ami des Arméniens. Ses instincts despotiques sont bien documentés. Suite à la page 8
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 3 FEVRIER 2014 / MONDAY FEBRUARY 3, 2014 Wolfsburg Prêt à payer 7,5 millions d’euros pour Yura Movsisian Yura Movsisian est un footballeur international arménien, né le 6 juillet 1987 à Bakou en Azerbaïdjan. Il évolue au poste d’attaquant avec le club russe du FK Spartak Moscou. L’équipe allemande de soccer (foot- ball) de Wolfsburg est prêt à payer 7,5 millions d’euros pour le transfert de l’attaquant. Les parents Sergey Movsisian et Aïda Sahakian et ses frères Movsès et Hovhannes ont déménagé aux ÉtatsUnis et sont installés dans la région de Los Angeles en 1992. Movsisian a joué au soccer au Pasadena High School, et un an de soccer collégial au Pasadena City College avant d’être découvert par MLS en 2006. Il a rejoint l’équipe nationale arménienne en 2010 et a fait ses débuts dans un match amical contre l’Iran le 11 août 2010. Il a été l’un des attaquants les plus prolifiques de l’Euro 2012, marquant 4 buts et aidant à 5 autres. Il a été vendu pour 2,5 millions d’euros pour le FC Krasnodar à l’hiver 2011. Movsisian a été choisi comme joueur le plus utile de l’année 2011 par le club. Des drones pour les agriculteurs Un autre casino construit par Gagik Tsarukian Le chef du parti Arménie Prospère, Gagik Tsarukian, projette de construire un grand casino, le Onira Club, sur la route entre Erévan et Abovian. Ce sera le deuxième des projets à grande échelle de Tsarukian, après le casino Shangri La. Le projet devrait coûter 61 milliards de drams (environ 150 millions de dollars), plus que le coût de la construction du Shangri La, situé sur la route de Sevan et faisant partie du parc de loisirs Paravon. Le Onira club sera également entouré d’une zone de loisirs. Selon le registre de l’État, les fondateurs du Club sont Gagik Tsarukian (48,6%), Djavahir Tsarukian (48,6%), et le Multi-Groupe LLC (2,79%). Début le 1er janvier 2014, tous les propriétaires de casino et ceux qui offrent des jeux de hasard ou d’argent en ligne (à travers les salles de jeux) doivent déplacer leur entreprise à l’extérieur d’Erévan et autres zones résidentielles, à l’exception de Tsaghkadzor, Sevan, Jermuk, Meghri et l’aéroport international de Zvartnots. Il y a aussi une autre exception : si l’investissement dans la construction du casino dépasse les 40 milliards de drams, le gouvernement arménien peut permettre sa construction, à condition de satisfaire à certains critères. Comme la valeur de l’investissement du Onira club dépasse les 40 milliards de drams, le gouvernement arménien a approuvé sa construction le 26 décembre dernier. « Turquie : Un... Suite de la page 7 « Instigate », une entreprise accréditée pour développer son activité en zone franche continue le processus de déplacement de sa production de drones (véhicules aériens sans pilote) vers l’Arménie. « Instigate » a déjà construit et testé plusieurs échantillons d’hélicoptères. Une fois les lacunes corrigées, les hélicoptères seront sécuritaires et irréprochables. L’ingénieur en chef de la compagnie « Instigate », Vahakn Boghossian, a déclaré qu’à l’heure actuelle, des négociations sont en cours avec les principaux investisseurs afin de fournir aux agriculteurs américains des agrocopters. « Il s’agit d’un programme à long terme liés à d’importants investissements que la compagnie ne peut réaliser seule. Le plan d’affaire n’est pas encore prêt. Je ne peux donc vous dire clairement combien de millions de dollars d’investissement seront nécessaires. Nous avons déjà eu une réunion avec les investisseurs potentiels en Californie. Les investisseurs ont exprimé leur intérêt pour le projet et nous sommes actuellement engagés dans le développement du plan d’affaires, » a souligné Vahakn Boghossian. Le Président azéri critique... Suite de la page 7 aucune percée en 2013, » tout en admettant « une certaine reprise à la fin de l’année. » « L’Azerbaïdjan démontre une position constructive et j’espère que les médiateurs internationaux montreront plus d’activité à parvenir à un règlement, » a-t-il déclaré. Le ministre arménien des Affaires étrangères Edouard Nalbandian a confirmé plus tôt cette semaine des entretiens avec son homologue azerbaïdjanais Elmar Mammadyarov et les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE à Paris dans la seconde moitié de janvier. L’agence de nouvelles Trend a annoncé que les coprésidents du Groupe Minsk, les ambassadeurs Igor Popov de Russie, James Warlick des États-Unis et Jacques Fore de France, rencontreront le ministre suisse des Affaires étrangères Didier Burkhalter pour discuter du règlement du conflit du Karabagh. Les coprésidents ont rencontré Aliev le 15 décembre à Bakou et le président arménien Serge Sargissian le 16 décembre à Erévan. Ils se sont rendus au HautKarabagh le 17 décembre. À Stepanakert, le Président de la RHK Bako Sahakian a souligné la participation de l’Artzakh aux négociations et l’arrêt de la politique destructrice et agressive de l’Azerbaïdjan comme conditions clés du processus. Cependant, les réformes qu’il a menées ont indirectement bénéficié aux Arméniens, en particulier à la communauté arménienne de Turquie. Aucune administration précédente n’avait osé introduire des réformes. Bien sûr, ces réformes sont le plus souvent égoïstes, plutôt que d’être mue par une motivation bienfaisante. Durant le règne d’Erdogan, une fissure est apparue dans le mur du silence sur le génocide arménien. L’assassinat de Hrant Dink a donné au génocide une position d’actualité dans les médias turcs. En outre, un certain nombre de biens confisqués ont été retournés à la communauté arménienne, une initiative timide pourtant bienvenue. Il y a eu la rénovation de l’église d’Akhtamar avec une intention politique évidente. Les protocoles controversés ont été négociés, même s’ils n’ont pas été appliqués. La référence du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Davutoglu, à la déportation des Arméniens par le gouvernement ottoman a été une nouvelle étape révélatrice, sans prononcer le mot « génocide ». Davutoglu a caractérisé les déportations d’« inhumaines », ce que son gouvernement n’a jamais appuyé. Compte tenu de l’énormité du crime de génocide, ce sont des doses mineures, mais pour la partie turque, ont des implications politiques impor- tantes. A travers les turbulences actuelles, les Kurdes en Turquie sont de toute évidence tranquilles. Erdogan a acheté leur silence à un prix. Il a besoin du vote kurde afin de consolider son pouvoir. En outre, il souhaite obtenir des bons points de l’Europe en tant que chef de gouvernement qui respecte les droits des minorités. En retour, il a fait de vagues promesses, qui peuvent ou non se concrétiser, selon les développements politiques futurs. Erdogan lui-même a présenté des excuses aux Kurdes pour les massacres du Dersim au cours des années 1930, bien que cela puisse être interprété comme une épée politique à double tranchant, impliquant le parti républicain du peuple (CHP), l’opposition qui était au pouvoir lors de ces atrocités. Il n’a pas encore présenté d’excuses aux Arméniens pour le génocide. Le parti AKP d’Erdogan a pris des mesures supplémentaires en vue d’améliorer les droits des minorités. Ces mesures ont plus servi l’agenda politique du parti plutôt que les minorités elles-mêmes, mais de façon marginale. La question du génocide n’est toujours pas résolue tout comme l’ouverture de la frontière avec l’Arménie. Mais par rapport aux régimes turcs précédents qui ont été d’impitoyables oppresseurs, Erdogan et la performance de l’AKP peuvent être considéré comme un moindre mal dans la politique turque. Traduction N.P.
 9. 9. LUNDI 3 FEVRIER 2014 / MONDAY FEBRUARY 3, 2014 • ABAKA • 9 ABAKA E N G L I S H S E C T I O N Armenian FM receives EU Special Representative for the South Caucasus MONDAY FEVRIER 3, 2014 Hrant Dink: Towering Symbol of Human Rights By EDMOND Y. AZADIAN Hrant Dink was a mountain of a man, both in terms of physical stature and idealistic mind. His mission was larger than himself. Like the Rev. Dr. Martin Luther King Jr., he engaged himself in a campaign whose end result could not be anything other than martyrdom. The German people came to terms with their history and made amends to the Jews, because they were determined to rejoin the community of civilized nations and let their sins be cleansed by the light of the day. Successive Ottoman and later Turkish governments refused and have refused to acknowledge their genocidal deeds, locking themselves, instead, in the dark age of denial, depriving their country of any measure of true advancement and ability to join enlightened nations. It was an overwhelming challenge for an individual to assume the mantle of transforming a society. He was prophetic in this challenge because he was aware of the undercurrents of history, boiling under his feet on Turkish territory. He knew deep down in his soul that his vision was ready to inflame the imagination of the masses in Turkey and today, seven years after his martyrdom, he is vindicated. Turkey is going through a transformation, taboos are broken and the issues, which were once on the backburner, are now part of a hot political debate in Turkey. Hrant believed that the campaign outside Turkey would not result in Genocide recognition. Only developing awareness among Turkish people would lead to that recognition. The Turkish people, he said, don’t know the truth and they are defending the truth they have been taught. Some people in the government know the truth, he often said, but they have been hiding it from the Turkish people. What the diaspora needs to do, he said often during speeches, is encourage the Turkish people to develop awareness. That is the only way the recognition of the Genocide can be achieved in Turkey, he said. Hrant was born in Malatya and was brought up in an orphanage. He was a virtually self-made man who proposed to remake the society in which he grew up. Ultra-nationalism, backwardness, intolerance, discrimination against minorities were the order of the day when he was growing up and yet, Turkey aspired to join the family of civilized nations in Europe. Like all other civil rights activists, Hrant Dink envisioned the fulfillment of Turkey’s aspirations only through transformation and he knew that the marginal dividends of that transformation would be the emancipation of the minorities, including the Armenians, from the tyranny of fear even so many years after the Genocide. To magnify his human rights activities, he decided to publish the weekly Agos (translated furrow), starting in 1996 and he realized that the furrows would be irrigated only with blood to bear any fruit and that his blood was the first sacrificial source of those fertile furrows. The fact that Agos was being published mostly in Turkish shook the conservative Armenian community in Istanbul; first it marked a retreat in the use of the Armenian language and second, Hrant, with his bold ideas, not only shook up the Armenian establishment but also challenged the broader Turkish society. But soon the new generation of Armenians, which has lost its proficiency in the Armenian language, rallied around Agos. The newspaper and its influence kept growing, eventually becoming the voice of the voiceless for other minorities, especially the Kurds. Prominent Turkish intellectuals also joined Hrant’s mission to render Agos a standard bearer for the human rights movement in Turkey. Hrant also encouraged hidden or Islamized Armenians who were living undercover as Turks or Kurds to come out in the open and claim their ancestry. Today, the Dink family and Foundation, which continue Hrant’s mission, have organized symposia about the state and the fate of Islamized Armenians. In his daring campaign to uncover Turkey’s mysteries, Hrant Dink hit some raw nerves as he revealed that Ataturk’s adopted daughter and Turkey’s first female pilot, Sabiha Gokçen, was an Armenian orphan, whose parents died in the Genocide. That revelation was considered a sacrilege for the ultra-nationalists and perhaps that also sealed Hrant’s tragic fate. He was gunned down seven years ago, on January 19, in front of the newspaper’s editorial offices, touching off a popular reaction throughout Turkey, resulting in an unprecedented funeral with 200,000 participants carrying signs such as, “We are all Hrant Dink” and “We are all Armenians.” Following his assassination, a series of inconclusive and Kafkaesque trials took place and verdicts were pronounced burying the truth rather Cont’d on page 10 Armenian FM Edward Nalbandian received on Tuesday EU Special Representative for the South Caucasus and the crisis in Georgia Philippe Lefort. Minister Nalbandian thanked Mr Lefort for his contribution to the EUArmenia cooperation and regional security and stability. Armenia’s leader wished him further successful activities. The sides discussed Armenia-EU relations and regional conflicts, as well as efforts to settle them. Minister Nalbandian drew Mr Lefort’s attention to Azerbaijan’s provocations. Despite the OSCE Minsk Group co-chairs’ appeals for the need to strengthen ceasefire, Azerbaijan’s subversive acts on the Armenian-Azerbaijani border and on the Line of Contact claim the lives of not only servicemen, but also civilians. Minister Nalbandian stressed that Azerbaijan’s provocations undermine the efforts aimed at a peaceful settlement of the conflict by the co-chairs and Armenia. NKR Foreign Ministry: Azerbaijani provocation undermines efforts of OSCE mediators The foreign ministry of NagornoKarabakh Republic issued a statement on the act of sabotage by Azerbaijan. “In the early hours of January 20, the armed forces of Azerbaijan made two simultaneous diversion attempts at the Line of Contact with the Nagorno-Karabakh Republic in the northeastern (Jraberd) and the southeastern (Korgan) directions. The subversive actions of the Azerbaijani side, especially on the eve of the forthcoming meeting of the Foreign Ministers of Armenia and Azerbaijan, prove the aggressive intentions of Azerbaijan and seriously undermine the efforts of the OSCE Minsk Group co-chair countries aimed at peaceful settlement of the conflict between Azerbaijan and NagornoKarabakh. Yet another fragrant violation of the ceasefire by the armed forces of Azerbaijan that led to the bloodshed should be strongly condemned and receive an adequate assessment of the international community.” AGBU Supports Agricultural Project for Syrian Armenians in Nagorno-Karabakh A Syrian-Armenian family stands in front of tractors donated to them by AGBU and the Cherchian Family Foundation As Syria’s war continues, AGBU is helping displaced Syrian Armenians put down new roots in the Nagorno-Karabakh Republic (NKR). AGBU, in collaboration with the Cherchian Family Foundation and local NKR authorities, is Cont’d on page 10
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 3 FEVRIER 2014 / MONDAY FEBRUARY 3, 2014 Sochi 2014: Armenia’s 4 Olympians are announced Lusine Shahbazyan Armenian military serviceman killed in skirmish The diversionary teams of the adversary attempted to carry out a simultaneous infiltration at the line of contact between the KarabakhAzerbaijani opposing forces. The attempts were recorded at around between 11:50pm on Sunday and 12:15am on Monday, in the northeastern (Jraberd) and the southeastern (Korgan) directions of the line of contact. But by noticing the operations by the Azerbaijani military diversion teams, the Nagorno-Karabakh Republic (NKR) Defense Army van- guard units undertook an organized defense in both directions. As a result, they caused substantial human and material losses to the adversary and drove it back to its initial positions. But as a result of the skirmish, Junior Sergeant Armen Hovhannisyan was killed at the military position located in the northeastern direction, and from the gunshot wound he received from the adversary. An investigation is underway to ascertain the details of the incident, the NKR MOD informs. AGBU’s Yerevan Summer Internship Program Application Deadline Approaching - March 1st YEREVAN. – Skiers Sergey Mikayelyan, Artur Yeghoyan, Katya Galstyan, and alpine skier Arman Serebrakian will represent Armenia at the 2014 Winter Olympics to be held in Sochi, Russia, Armenian Ski Federation Secretary General Gagik Sargsyan told NEWS.am Sport. “We chose the Olympians as a result of the Armenian championship held in Tsaghkadzor between January 13 and 16,” said Gagik Sargsyan. Armenia had to submit the names of its four Olympians to the international federation no later than January 27. AGBU supports agricultural... Cont’d from page 9 distributing state-of-the-art tractors and agricultural supplies to families in need, allowing them to plant a new future. In its first few months, the agricultural program has served over two dozen families, among them experienced farmers. Forced to flee their homes, they left behind almost everything, including agricultural equipment, the main source of their livelihoods. Now, many are resettling in Kovsakan, in NKR’s southwest. Their adopted town sits on the fertile banks of the Voghj River, where the farmers have already sowed wheat and barley. While those crops grow, they’re continuing to harvest something else: hope. With a generous donation from the Cherchian Family Foundation, AGBU has purchased three new tractors, disk harrows, seeders, fertilizer and pesticide systems, and equipment storage space. The initiative is part of AGBU’s expansive relief efforts in response to the crisis in Syria. Across the country, AGBU volunteers are delivering food, healthcare, shelter and emergency assistance to thousands of Syrian Armenians struggling to survive. In Armenia and Lebanon, where thousands more have found refuge, AGBU is distributing housing stipends, grocery coupons and school fees. Providing academic scholarships is also a key part of AGBU’s work. To date, the AGBU-Gulbenkian Tuition Program has administered over $150,000 to close to 340 students in Armenia. As the devastating conflict unfolds with no end in sight, this aid is a critical lifeline for countless families. AGBU’s humanitarian work on the ground is made possible by donations to the Humanitarian Emergency Relief Fund for Syrian Armenians. To make a contribution to this critical cause, please visit www.agbu.org/syriarelief. Hrant Dink... Cont’d from page 9 than administering justice. Ogun Samast, who had pulled the trigger, was sentenced to a prison term of 22 years and 10 months but the court concluded that there was no conspiracy, no organized plot to silence the Agos editor, a verdict which defies all the relevant facts around the murder. The family lawyer, Fethiye Cetin, and other groups have been requesting further investigation to divulge the truth. In 2013, the Peace and Democracy Party filed a motion to launch a parliamentary inquiry into the murder. Yasin Hayal, who was convicted on charges of complicity in the murder of Dink and masterminding the killing, according to documents, was also planning to kill Nobel Prize-winning novelist Orhan Pamuk. He also confessed about the role of Erhan Tuncel, who worked as an informant at the Trabzon Police Department who was arrested after the murder, only to be released. He was found not guilty. In order to figure out how the wheels of justice turn in Turkey, a few facts have to be brought to light. In 2012, the former Turkish Appeals Court Judge Nihat Omeroglu, who was a member of the Supreme Council that ratified a verdict finding Dink “denigrating Turkishness,” was elected Turkey’s first public ombudsman. It was that verdict which triggered the We are now accepting applications for our Yerevan Summer Internship Program which will commence its 8th annual summer session on June 21st. Since its inception in 2007, YSIP has made it possible for college students of Armenian descent to gain invaluable professional experiences and expand their career horizons while interning at Armenia’s leading institutions in the fields of business, media, government, law, medicine, and social and economic development. This dynamic program also gives participants a rare chance to spend a summer in the homeland, visit historically and culturally significant landmarks, meet industry and community leaders, and perhaps most importantly, connect with peers from all over the world, forging life-long friendships and professional networks. The deadline to apply for this one-of-a-kind program is Saturday, March 1, 2014. To get more information about AGBU’s 2014 summer programs, you can assess a brochure at http://www.agbu.org/summer2014/ Armenian company may supply unmanned aerial vehicles to US farmers A company accredited to develop its activity within the free economic zone’s territory continues the process of moving the unmanned aerial vehicles production to Armenia. “Instigate” has already constructed and tested several samples of helicopters. The lapses have been corrected and it was made closer to safe and irreproachable helicopters. The Chief Engineer of “Instigate” company Vahakn Boghosian shared information regarding this and other programs in a conversation with “Armenpress” News Agency. Among other things Vahagn Poghosyan stated that currently they are negotiating with major investors for supplying US farmers with agrocopters. “This is a long-term program connected with major investments. “Instigate” cannot realize it alone. The business-plan is not ready yet. So I cannot tell you clearly how many million US dollars investment is necessary. We have already had a meeting with the potential investors in California. The investors expressed their interest in the project and currently we are engaged in the development of the business plan,”- Vahakn Boghosian underscored. death threats against Hrant in 2006, leading to his murder the following year. Ergin Dinc, the former Trabzon intelligence chief who has been accused of obstructing justice in the Dink case, was appointed as the new police chief of Turkey. In other words, the Turkish political system continues business as usual, all inquiries for further investigations notwithstanding. The police had warned Hrant that his enemies would be “teaching a lesson” to him, but in the meantime, he believed that he had become a “scared dove.” People love to protect doves in Turkey, he believed. But the jackals preempted the doves and Hrant is laid to rest on lands which he believed belong to his people for thousands of years. If Turkey has undergone some transformation, Hrant has played a crucial role in it. Yet, further transformation is necessary in order to bring out the whole truth about his martyrdom. The issue of the Genocide is no longer a taboo. Hidden Armenians are coming out of their hiding in a tribute to Hrant’s Messianic mission. Turkey is more liberalized than when Hrant embarked on his mission. Today, requests are on the Istanbul Mayor’s table to rename Ergenekon Street to Hrant Dink Street. That will be the ultimate tribute to a man who stands high as a symbol of human rights in Turkey and around the world.
 11. 11. LUNDI 3 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 3, 2014 • ABAKA • 11 A Â O { + A P A F A K A N ?QAQODI HYDYVANKNYRU A_O>}OV:YAN WRA# Ce, lovru` /qo.i mu gyanku gu bagsi mi]in ha,ovow 13-1$ dariow Lav lovru` /qylu tatryxnyle ydk marminu gamoke gadarova/ wnasnyru Cidov;ivnu darove dari gu 3a3dnapyre nor manramasnov;ivnnyr martov marmnin me] /qaqodi cor/a/ov;yan badja-a/ wnasnyrov masin5 saga3n gu hasdade marmnin garo.ov;ivnu cry;e ampo.]ov6 ;yamp tarmanylov gadarova/ wnasnyru5 y;e /qylu ampo.]owin tatri naq kan mna3ovn wnasnyrov co3a-ovmu1 Hasdadova/ e ;e /qaqodu a-an2inn5 hama,qarha3in [a’ani,ow5 my/aco3n badja-n e martga3in mahaxovmi5 or garyli e ganqarcilyl1 Mi]azca3in A-o.]abahagan Gazmagyrbov;yan (World Health Organization) dovyalnyrow5 2004 darovan un;axkin /qaqodi badja-av mahaxa/ yn 5.4 milion an25 min[ 206rt tarovn mahaxa/ yn 100 milion =o.owovrt no3n badja-ow1 ?qaqodi yrgaradyv cor/a/ov;ivnu =qdagan0ren gazte marm6 ni cry;e polor 0rgannyrovn wra3 yv mah gu badja-e yrp gynsagan0ren garyvor 0rgannyr5 in[bes` sirdu5 ov.y.u5 ;okyru5 yrigamnyru5 himnagan0ren gu wnasovin yv gam ka.xgy. gu 3a-a]ana31 ?QAQODI WNASNYRU ?qaqodi wnasnyru gu darpyrin an2e an25 saga3n grnan 3a3dnovil marmnin cry;e oryve meg masin me] yv gaqyal e ;e kani darinyre i wyr yv 0ragan kani clanig gu /qe yn;agan1 a - :OKYROV1 Sigare;i /ovqu gu barovnage 45 dysag ka.xgy.a/in (carcinogenic) niv;yr5 oronk gu gxovin p]i]6 nyrov goriza3in DNA-nyrovn5 gu qaqdyn anonx pnaganon pazmaxovmu yv hivsgenny6 rov inknovro3n cor/ovneov;ivnnyru1 ?qaqo6 di /ovqin me] cdnovo. carbon monoxide6u yv cyanide6u darinyrov un;axkin gu wnasyn ,n[a’o.i5 anor jiv.avorovmnyrovn yv anonx /a3ramasi novrp 0ti qo-o[nyrovn (alveoli)5 ga,gantylow anonx a-a2ca6 ganov;ivnu yv ovrymn 0ti nyr,n[ovmn ov arda,n[ovmu5 or yrgar darinyrov un;ax6 kin gu 3a-a]axne emphysema yv /an0; COPD (Chronic obstructive pulmonary disease) anta-nali yv cry;e antarmanyli xnx.adab mu` mna3ovn b-on,i;ow5 hazow5 qovqi yv lor2ovnki arda/orovmnyrow (expectoration), ,n[ahy.2ov;yamp , dga6 rov;yamp5 yvln1 Wyro3i,yal p]i]a3in /inyrov (genes) qancarovmu /qaqodi ;ovnavor niv;yren5 gu 3a-a]axne p]i]nyrov ka.xgy.a3in ‘o’oqov;ivnnyr5 oronk darinyrov ,arov6 nagovo. /ovqi aztyxov;yan dag ansan2 gyrbow gajin ov gu dara/ovin yv gu gaz6 myn antarmanyli ov mahaxov ka.xgy.nyr1 Badmagan0ren5 naq kan Hama,qarha3in A7 Badyrazmu5 ;okyrov ka.xgy.u amy6 nahazovateb ka.xgy.nyren min er5 pa3x A7 Badyrazmen ydk yrp sigare; /qylu my/ =o.owrtaganov;ivn cdav5 ;okyrov ka.xgy.u hamajaragi hamymadov;ivn sdaxav1 Wijagacrov;ivnnyr gu hasda6 dyn ;e 10 darien avyli yv 0ragan 10 clanige avyli /qo. a3ryrov 17%6u yv gin / q o . n y r o v 11 . 5 % 6 u g o v n y n a n ; o k y r o v ka.xgy.5 mi[ty- pnav [/qo.nyrov me] a3t sy.mova/ov;ivnu grna3 a-nagan amlov;ivn 3a-a]axnyl anonx 85%6in m0d1 hamymadov;ivnu 1.3% e1 p 6 OV>Y>I1 ?qaqodi /ovqin me] co3ov;ivn ovnyxo. kimiagan niv;yr gu wnasyn yragnyrov nyrkin badyrovn hivs6 gennyru yv gu 3a-a]axnyn yragnyrov gar/rov;ivn yv i wyr]o3` qxovm1 A3s cor6 /un;axu garacana3 /qaqodi badja6 -a/ aryan me]i kolys;yroli wnasagar dysagin par2raxovmow1 Ov.y.i clqavor yragi mu qxovmu gu 3a-a]axne anmi]agan ga;ova/5 /anrag,i- hydyvanknyrow1 ?qaqodi /ovqu gu barovnage nayv niko;in go[ova/ niv;u5 or yn;agan hocy6 panagan0ren gaqyal gu bahe yv molin gu tar2ne niko;inin1 c 6 SRDI YV YRAGNYROV1 Srdi bsa6 ga2yv yragnyren (coronary arteries) megovn qxovmu gu 3a-a]axne srdi anagngal ga;ova/5 or grna3 mahaxov ullal1 Clqa6 vor yragnyrov qxovmu srovnknyrov bara6 ca3in gu 3a-a]axne gangren5 or gu bar6 datre antamahadovm5 isg 2y-kyrov yv odkyrov avyli novrp yragnyrov qxovmnyru gu 3a-a]axnyn madnyrov Leo Buerger anovnow /an0; aryan ,r]ana-ov;yan bagasi hivantov;ivnu5 a3lazan trsyvo6 rovmnyrow5 min[yv gangren1 Yragnyrov unthanovr gar/raxovmi hydyvankow grna3 3a-a]anal nayv aryan cyrjn,ovm5 ir zanazan partov;ivnnyrow1 No3nbes5 srden yla/ ma3r yragin wra3 3a-a]axa/ ov-yxknyr (aneurysm) avyli 3ajaq gu badahin yrgaramya3 /qo.nyrov bara6 ca3in yv aryan par2r jn,ovmi hydyvan6 kow gavylna3 a3t ov-yxknyrovn jy.kova/ki havanaganov;ivnu5 mahaxov hydyvankny6 row1 t 6 ?NNTAPYRAGAN1 ?qo. 3.i giny6 rov me] avyli e wi=ovmi wdancu5 pa.tad6 mamp [/qo. 3.i gananx5 isg /qo. ma36 ryrov nora/innyrovn me] avyli yn wa.ahas /novntnyru5 xa/ g,i-kow nora/innyru yv a3t manovgnyrov 3angar/amahov;yan baracanyru5 in[bes nayv 3ydaca3in` yraqa3in anpnagan warovylagyrbyru1 ?qaqodi ;ovnavor niv;yru gu wdancyn nayv 2ovarannyru (ovaries) yv /qo. giny6 rov min[yv 60%6in amlov;ivn gu badja6 -yn1 Isg /qo. a3r martox m0d yragnyrov y – A#L KA>XGY>NYR YV WDANCNYR1 Badani gam yridasart darike sgsyal yrgaramya3 /qo.nyrov me] zcali0ren avyli yn pyrni (,r;ovnk5 a3d5 lyzov) go6 gorti yv orgori 6 masnavorapar siga-5 /qamorj /qo.nyrov yv /qaqod /amo.nyrov m0d 6 yv pankreasi ov sdamoksi ka.x6 gy.nyru1 Ag-anyrov ,ovr] porpokovmi (periodontitis) baracanyrov m0davorabes gesu /qo.nyr yn1 Adamnyrov gorovsdu 2-3 ancam avyli e /qo.nyrov m0d5 pa.tada/ [/qo.nyrov1 Ngadova/ e nayv ;e /qo.6 nyrov m0d osgornyru avyli tivrapyg yn1 A-n[ov;ivn n,marova/ e nayv /qylov yv govr/ki5 yrigamnyrov5 mizabargi ka.x6 gy.nyrov mi]yv1 Yrgar =amanagow /qo.6 nyrov m0d nayv n,marova/ e ,akaraqdi havanaganov;yan par2raxovm5 waragovm6 nyrov tem pnagan timatraganov;yan yv ba,dbanov;yan bagas5 masnavorapar ;okyrov waragovmnyrov gabagxov;yamp1 Wyr]abes5 wijagacrov;ivnnyr gu 3a3dnyn ;e /qo.nyrov me] 53% avyli yn amovs6 nalov/ovmnyru5 10% avyli yn hrtyhnyrov yv inkna,ar=yrov arga/ow mahaxo.nyru1 :eyv siga- /qo.nyrov me] avyli novaz e ka.xgy.i havanaganov;ivnu5 saga3n [/qo.nyrov pa.tadmamp anonk gu mnan yn;aga3 polor wyro3i,yal wdancnyrovn1 Glglagi (nargile) /ovqu5 or ges =amova3 un;axkin 100 clanigi /ovqin hamaba6 dasqan e5 usd ovsovmnasirov;yan mu5 ka.xgy.i havanaganov;ivnu mia3n ‘okr [a’ow gu par2raxne1 8GRAVORAGAN ?OVQ9 Wa-ova/ clanigin /ovqu yv /qo.in arda,n[a/ /ovqu gu 3amyna3 synyagin m;nolordin me] no3nisg clanigu maryle kani mu =am ydk5 yv agama3 gu nyr,n[ovi hon cdnovo. polor an2yrovn go.me1 Paz6 ma;iv ovsovmnasirov;ivnnyr yzragaxovxa/ yn ;e a3s 8gravoragan /ovq9u no3nkan wdancavor e orkan ov..agi clanige sdaxova/ /ovqu1 )rinag` cor/ady.ii gam dan me] gravoragan /ovqi yn;aga3 an2i mu ;okyrov ka.xgy. gam srdi hivan6 tov;ivn ovnynalov havanaganov;ivnu gu par2rana3 25-30%1 Siga-i /ovqu cox synyagi me] ,ad avyli my/ kanagov;yamp gu warage gravoragan /ovq sdaxo.u1 TATRYXOVM YV ABAKINOVM ?qylov tatryxovmu ;eyv a-a]in yrgov ,apa;nyrovn oro, dacnabnyr gu bad6 ja-e5 pa3x iro.ov;ivnu a3n e ;e5 wga3ov6 ;yampu /qylu 3a]o.ov;yamp tatryxno. milionavor an2yrov5 a3tkan al t=ovar [e manavant yrp yn;agan cidagix e tat6 ryxovmi un;axki zanazan hancrovanny6 rovn yv zanonk timacravylov mi]oxnyrov masin1 A-a]in 8 =amyrov un;axkin aryan me] Niko;ini magartagu i]a/ gulla3 6%6i1 12 =am ydk aryan ;;ova/ini yv Carbon <ar7 e] !$
 12. 12. 12 • ABAKA • LUNDI 3 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 3, 2014 H-omi Babu Davosi me] Qa[kari #i,adagi )r havakova/ wyrnaqavin go[ ov..a/ e garo.ov;ivnnyru a.kadnyru 0cnylovn /a-a3yxnylov Ha3xe Davosi masnagixnyren H-omi Fransisgos Babu bntyx Davosi mi]azca3in dndysagan hama=o.owi masnagixnyrovn` ba,dbanylov soworagan mar6 tox iravovnknyru yv abahowyl ygamovdnyrov artar pa,qovm1 An untc/yx5 or 8harsdov;ivn9u bedk e /a-a3e martgov;yan yv o[ ga-awarov;ivnnyrovn1 N,ynk5 ;e 40 yrgirnyrov avy6 li kan 2500 nyrga3axovxi[nyr5 22-en 26 #ovnovari mi]yv gu knnargyn hama,qarha3in dndy6 sov;yan wyrapyryal harxyr1 Sovriagan dacnabi wyrapyryal Erdo.ani ga-awarov;ivnu tar2yal /anr gyrbow gu knnatadovi :ovrkio3 untimov;yan go.me Pridanagan 8Du London Ekonomik9 0ra;yr;u gu cre5 ;e war[abyd _yjyb :a3ib Erdo.ani =o.owrtawarov;yan ;adronu paxa3a3dova/ e1 )ra;yr;u 3avylyal ca3;ag6 .ov;ivnnyr5 makracor/ovmnyr yv hra=aragannyr g4agngale 3a6 -a]iga3 0ryrovn1 :ovrkio3 war[abyd Erdo.an 3a3da6 raryx5 or Brivksel gadara/ a3xylov;ivnu a-i; mu bidi ulla3 Yvromiov;yan paxad6 rylov5 ;e iraganov;yan me] i|n[ dy.i g4ovnyna3 :ovrkio3 me]` ga-awarov;yan tem pax6 va/ ar,avin ydin1 War[aby6 din go.me 0ragarci pyrova/ niv;yrovn ;yryvs amynen gary6 vorn er` Adana3i me] dy.vo3n tadaqazin hrahancow yryk py-naga-kyrov qovzargovmu1 Ha.ortova/ er5 or py-naga-6 kyru gu badganein MI:6in` :ovrkio3 ca.dni sbasargov6 ;yan5 orovn mi]amdov;yamp py-naga-kyru ,arovnaga/ ein irynx jampan1 Y;e ngadi a-novi5 or kani mu 0r a-a] yvs nman0rinag tebk mu badaha/ er5 t=ovar e havadal5 or dy.i ovnyxa/6 nyru anjargov;yan hydyvank yn1 A3s tebku arten isg bad6 ja- tar2av5 or clqavor unt6 timatir` Hanrabydagan =o6 .owrta3in govsagxov;yan byd Kamal Kilijdar0.lov tar2yal /anr knnatadov;ivnnyrov yn6 ;arge ga-awarov;yan Sovrio3 ka.akaganov;ivnu1 Kilijda6 r0.lov nayv harxovx5 ;e MI:6u y|rp sgsa/ e zenki maksanyn6 cov;ivn unylov yv bntyx5 ;e MI: in[be|s [i grnar ir cor6 /ovneov;ivnu ca.dni bahyl yv ;e MI:6u iravovnk [ovni mi6 ]amovq ullalov :ovrkio3 arda6 kin ka.akaganov;yan1 Erdo.an Kulujdar0.lovi a3s q0skyrovn badasqanylow` usav5 or o4[ meg tadaqaz iravovnk ovni MI:6i ‘oqat6 rami]oxnyru qovzargylov a-anx war[abydin gam artarata6 dov;yan naqararov;yan ar6 d0nov;yan1 Ancara gu bnte5 ;e py-na6 ga-kyru 0=antagov;ivn gu has6 xunein Sovrio3 ;ivrkmennyrovn1 Ir garcin5 krdagan ;ykov6 mow` Qa.a.ov;ivn yv +o.o6 wurtawarov;ivn Govsagxov;yan byd Sylaheddin Dymir;a, harxovx Erdo.anin5 or y;e py-naga-kyru isgabes mar6 tasiragan 0=antagov;ivn gu ‘oqatrein Sovria5 in[o|v gu za3ranar Erdo.an zanonk hydaknnylov bahan]en7771 Ha3 zinovor mu nahadagova/777 <ar7 e] !6en ba,d0nyanyr` hra=y,d dalov hyrosapar zohova/ zinovorin1 Hyros zinovorin 3ov.argavorov;ivnu gadarovyxav zinovoragan garcow` arxaqyan azadamardin un;axkin zohova/ ka]yrovn go.kin1 #ov.argavorov;yan masnagxa/ Ha3asdani ba,dbanov;yan naqarar Se3ran )hanyan lracro.nyrovn usa/ e5 or Adrbe3jan gu ,arovnage ir abaga-ovxo.agan yv agresiv ka.akaganov;ivnu gira-yl yv wyr]in 3ar2agovmu a3t ov..ov;yamp garyvoraco3n ‘asdn e1 )hanyan nayv wsdahyxnylow avylxovxa/ e5 ;e Adur6 be3jani a3s ararknyrovn timax Ha3asdan wsdahapar bedk y.a/ ka3lyru bidi 2y-narge yv anbadasqan [2ce a3t odn2cov6 ;ivnu1 Sbania3i Alican;e ka.aki /owa’nya3 “almy-al a3covm gancna/ e myr ha3 azci qor6 hurtani, asy.nacor/ qa[ka6 ru1 #ovnovari 18-in poloryx ir wyx darin1 A-a]in qa[karn e Sbania3i5 or dy.atrovyl e 2008 ;ovaganin ha3 azci pa6 ryrar :yvos Safaryani go.6 mix1 A3n wyra/ovyl e ha3yri ovq6 dady.ii1 Amen Abrili 24-in polor ha3yru havakvovm yn a3n6 dy.` 3arcylov Xy.asbanov;yan zohyri 3i,adagu1 Qa[kari qorhovrtu cor/a/6 vyl e azca3in badgyracrov6 ;ivnovm yv bahbanyl e ir gi6 -aragan y.anagn a- a3s0r1 Qa[kari gyndronovm hsga3 qa[n e5 or krisdonyanyri ha6 mar bsag e5 oru paxadrovm e Krisdosi gyanki imasdu5 nyr6 kyvovm 3avyr=ov;yan n,ann e5 or qorhrtan,ovm e 3avyr=ov6 ;yan ca.a’aru1 #asmig Ko[aryani clqa6 vorov;yamp qa[kari 6 amyagi 3i,adagin havakovyl ein ha3y6 ru5 a3l azcyri nyrga3axov6 xi[nyr yv n,ovm ein 0rova3 qor6 hovrtu1 Araro.ov;yanu masnagxovm ein nayv Sbania3i Ali Can;e ka.aki ka.akabydi dy.a6 gal` Sonia Alygria Bolon1 Na ir hiaxmovnkn arda3a3dyx a3s araro.agarci wyrapyryal1 Digin Bolon asax5 or qa[6 karu hantisanovm e ha3 yv sbanagan parygamov;yan qor6 hurtani,5 yv ,ad ovraq e ov hbard5 or Sbania3i a-a]in Qa[karu Alican;e ka.akovm e dy.atrovyl5 yv ,ad ,norhagal yn :yvos Safaryanin ir parycor/ov;yan hamar1 Araro.ov;yanu masnagxovm ein ]ov;agaharnyr Anahid Ava3yanu5 Qose Wi3ayscosu5 Migyl Anqylu yv ;av]ov;aga6 harovhi` Yolanda “ydian7 nrank gadaryxin Gomidasi 8Al a3lov.s95 8D0nagan9 yv 8Wa.ar,abadi baru9 gada6 rovmnyru1 Ca3iane Avydisyanu gada6 ryx 8<orora95 8Alovan war6 tyr95 8Tov im movsan ys9 yr6 cyru1 Araro.ov;yan wyr]ovm y.an pazma;iv hiaxagan gar/ik6 nyr1 Poloru hy-axan my/ dba6 vorov;ivnnyrow lyxovn1 <OV<ANIG GARABYDYAN :ovrkio3 me]` Ha3gagan Sovrp Ceorc ygy.yxin bidi wyranorocyn :ovrkio3 Swaz (ha3gagan Sypasdia) nahancin me] bidi wyranorocovi 5-rt hydyvaga3in ]ogadi -az6 maovsovmnagan hramana6 darov;yan dara/kin me] cdnovo. ha3gagan Sovrp Ceorc ygy.yxin1 :ovrkio3 ba,dbanov;yan naqarar Isme; Yulmazi cidov;yamp yv Swazi na6 hancabyd Zovbe3ir Kymylyki 3an2nararaganow` /racrova/ e ygy.yxvo3 wyranorocman naqaci/u1 Nahanci 3adovg war[ov;yan clqavor kardov.ar Salih A3hanu 3a3dna/ e5 or nyrga3is a,qadanknyr gu darovin ygy.yxin zin6 voragan ga3ani dara/ken tovrs hanylov yv wyranorocman hyd gabova/ ;.;apanov;ivnnyru avardylov hamar1 8Gu naqadysynk wyranorocovmu iraganaxnyl amran956 usa/ e A3hanu` untc/y6 low5 or ygy.yxvo3 wyragancman hamabar’ag a,qadanknyrovn hamar anhra=y,d e5 orbeszi aniga zinovoragan c0dien tovrs cdnovi1 An mia=amanag nayv 3a3dna/ e5 or ygy.yxvo3 da6 ra/kin gu cdnovi ha3gagan cyryzmanadovn5 or amen dari g4ovnyna3 my/ ;ivow a3xylovnyr1
 13. 13. LUNDI 3 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 3, 2014 • ABAKA • 13 8:ovrkia gu my.atrovi Ha3yr Xy.asbanov;yan yn;argylov me]9 G4use Naqacah _ohanii 0cnaganu Irani naqacahi 0cnagan Ali Yovnesi 8Isna9 lradova6 gan cor/agalov;yan dova/ harxazro3xin5 antrata-nalow Irani gr0nagan ‘okramasnov;ivnnyrov yv iranxi e;nig mia6 vornyrov wyrapyryal hn[o. ,ahargovmnyrovn5 masnavorabes n,a/ e7 8Oro, /a3ra3y.agan ,r]anagnyr gu bntyn5 ;e Ira6 nu pazmazc yrgir e5 saga3n a3t megu sqal mygnapanov;ivn e5 kani or Irani me] mia3n meg azc co3ov;ivn ovni7 polor ka.akaxinyru a3t azci mas gu gazmyn7 gr0nagan ‘okra6 masnov;ivnnyru yv mnaxyal e;nig iranxinyru my/ nyrtrovm ovnin yv megu mivsi hanteb oryve a-avylov;ivn [ovni95 usa/ e Ali Yovnesi1 <arovnagylow q0sku` Ali Yovnysi avylxovxa/ e7 8Bedk e ,y,dyl5 or Irani ‘a-aban/ badmov;yan un;axkin xy.as6 banov;yan oryve tebk [e ar2anacrova/7 dysek in[ gu ga6 darovi :ovrkio35 Iraki5 “akisdani me]1 )smanyan :ovr6 kian gu my.atrovi milionavor ha3yr Xy.asbanov;yan yn6 ;argylov me]1 Saga3n Irani baraca3in nman pan [ga35 kani or pazma;iv iranagan xy.yr grxa/ yn bahbanyl irynx inknov;ivnu91 8Aryv9 Sovrio3 harxow 8+unyv629 hama=o.owu777 <ar7 e] 16en 3a3dni tar2a/ er na6 yv5 or Sovrio3 kivrdyru inknawarov;ivn h-[a6 ga/ yn yrgri hivsisu7 anonk anmi]agan nyr6 ga3axova/ov;ivn [ovnin hama=o.owin1 Ir garcin Sovrio3 harxow MAG6i yv Ara6 pagan Liga3i 3adovg badovirag Laq;ar Ibrahimi +unyvi me] sovriagan ga-awaragan ov unttimatir badoviragov;yanx hyd ovnyxa/ ir panagxov;ivnnyren ydk drova/ mamlo3 asovlisi mu un;axkin 3a3dnyx` 8Q0syxank martasiragan harxyrov masin5 Homsi5 yv ka.aki ba,arman dag cdnovo. gytronin masin5 yv gu 3ovsam5 or gu m0dynank lov/ovmi mu5 a-novazn in[ gu wy6 rapyri ka.aka3innyrovn956 usav an` 3a3dararylow5 or 8sovria6 gan ga-awarov;ivnu o.]ovnyx ginyrov yv manovgnyrov Homsen tovrs pyrovmu91 In[ gu wyrapyri pandargyalnyrovn5 2yrpagalyalnyrovn yv a-yvancyalnyrovn Ibrahimi n,yx56 8Mynk anonx ,ovr] knnar6 govmnyr gadaryxink5 yv oro, adyne mu i wyr ga-awarov;yan go[ g4ov..ynk gin5 manovg yv daryx pandargyalnyru azad ar6 2agylov91 8Ga-awarov;ivnu unttimov;ynen bahan]yx 2yrpagalyalnyrov anovanaxang mu nyrga3axnyl yv unttimov;ivnu hama2a3n cdnu6 vyxav xangi mu badrasdov;yan956 n,yx Ibrahimi1 <apa; 25 #ovnovarin yrgov go.myrovn mi]yv dy.i ovnyxa/ knnargovmnyru gytronaxa/ ein Homsi` ba,arman dag cdnovo. ,r]annyrovn harxin wra31 Ibrahimi a3n 0rovan panagxov;ivn6 nyru 8lav sgizp9 mu ngada/ er1 Mivs go.me _ovsio3 ardakin cor/ox naqarar Syrge3 Lavrow 3a3dararyx5 or Sovrio3 me] ahapygi[nyrovn hyd oryve yrg6 q0sov;ivn garyli [e gadaryl` avylxnylow5 or sgzpovnka3in ngada-ovmnyrow gu myr=ynk anonx hyd yrgq0sov;ivn gadaryl yv ovri,nyrovn yvs [ynk 3an2nararyr a3t megu unyl1 8Panagxa3in holowo3;in me] +abha; Novsra5 Iraki yv <ami islamagan by6 dov;ivn gazmagyrbov;yan yv Ka3ida3i a-n[ova/ a3l ;yvyrovn oryve tyragadarov;ivn [ym dysnyr95 usav an1 _ovsagan tivanacidov;yan bydu untc/yx5 or 8Sovrio3 me] m a r t a s i r a g a n h a r x y r o v l o v / o v m u 8 + u n y v 6 29 q o r h r t a = o . o w i panagxov;ivnnyrovn ngadmamp wsdahov;ivnu bidi amrabnte91 Sovrio3 dy.ygadovov;yan naqarar )mran Zo.bi 3a3dnyx5 or y;e Asad myr=e naqacahov;yan ;ygna/ov nyrga3anal5 ovsdi anor wra3 jn,ovm bidi panyxnynk ;ygna/ov nyrga3analov1 Mivs go.me5 26 #ovnovarin _asovl A3n ka.aki arovar2anny6 ren Mana=ir ,r]anin me] kivrdyrov yv DAHY<6i ov islama6 gan a3l qmpavorovmnyrov mi]yv paqovmnyrov un;axkin 26 zoh ar6 2anacrova/ e1 Fransa3i me] :ovrkyrov go.me gu ,arovnagovi =qdo.aganov;ivnu Ha3ox Xy.asbanov;yan Wyr]yrs5 yrp Die0donei xy.aba,dov;yan yn;aqorkow ca36 ;ag.ov;ivnu g4alygo/e hama3n Fransan5 antin an2a3n6an,,ovg gu grgnabadgovin ov gu pazmanan :ovrkyrov go.me Ha3ox Xy6 .asbanov;yan =qdovmi arda3a3dov;ivnnyru Fransa3i ho.in wra3 isg1 A3s masin gu ha.orte Fransa3i 8Nor #a-a]96u1 Wyr]in 0rinagu gu wyrapyri 8/acovmow ;ovrk fransaxi9 14amya3 badanii mu5 or gu pnagi )-ni nahanci Eglu ka.akin me]1 An dy.vo3n tbroxin 3-rt tasarani a,agyrd e1 Ovsovm6 nagan /racri Badmov;yan6A,qarhacrov;yan tasacirkyrovn me] ga3 Ha3ox Xy.asbanov;yan antratar2 mu5 A7 A,qar6 hamardi naqamovdi /avalovn ]artyrov ,r]anagen nyrs1 Ovrymn5 8/acovmow ;ovrk fransaxi9 Mehmedu Amanoryan tbroxagan ar2agovrtnyrovn a-;iv orbes dna3in bardaganov6 ;ivn ovner a3t masen syrdo.ov;ivnnyr1 Saga3n5 tbroxin wyra6 paxovmin5 irme bahan]ova/ bardaganov;yan ‘oqaren5 an 3an2na/ e hydyvyal do.yru7 8Ha3ox Xy.asbanov;ivn co3ov;ivn [ovni1 Ha3yru sdy./a/ yn za3n1 :ovrkyru martasbannyr [yn1 Ha3yru ovzyxin myz tava6 janyl yv ovnyxan ar=ani badasqanu91 Yv ir do.yru avarda/ e 8dibar :ovrk96i an,r]anxyli a;a6 ;ivrkyan sa garcaq0sow7 8Yrani4 anor5 or :ovrk ym g4use91 Fransaxi Mehmed ir ka]acor/ov;ivnnyru 8:ovi;ur96i wra3 al zydy.yle yv 8Ys [ym tavajanyr ha3rynikis9 (untc/ovmu myrn e 6 8N#9) lraxovmu gadaryle garj =amanag ydk ]n]a/ e zanonk1 QMP76 In[bes sgizpu 3i,yxovxink5 tebku gu badahi a3nbisi bahov mu5 yrp Die0done go[yxyal mu ampo.] Fransa3i ov,at6 rov;ivnu lara/ e ir wra35 nyra-yal LICRA-inu (Xy.aba,dov6 ;yan yv hagasymaganov;yan tem mi]azca3in liga) yv MRAP-inu (Xy.aba,dov;yan tem yv azcyrov parygamov;yan hamar ,ar6 =ovm): Pa3x yrp harxu wyrapyri Mehmedi yv ir nmannyrovn arda6 3a3dov;ivnnyrovn5 a3s wyr]innyrovn go.me` 2a3n parpa-o3 3ana6 badi1 Saga3n my.avoru isgabe|s irynk yn1 Angasga/ o[1 Artaryv5 a3s yv nman gazmagyrbov;ivnnyr a-avylapar par26 raq0si tyr mu sdan2na/ yn5 irynx a-akylov;ivnn e po.oki 2a3n par2raxnyl xy.aba,dov;yan yv avyli 3ajaq` hagasymaga6 nov;yan yryvo3;nyrov tem5 zanonk tadabardyl1 A3l q0skow5 hydyvo.agan a,qadank anhra=y,d e lov- [anxnylov hamar anuntovnyli badaharnyrov wra3en yv in[o|v [e5 i bahan]yl har6 gin` nayv qarazanovmi a,qadank mu1 Fransa3i hrya3 hama3nku skan[yli gyrbow clovq gu hane a3t cor/u1 Isg my|nk1 I|n[ g4unynk asge avylin agngalylov hamar1 Hrant Dinki777 <ar7 e] 36en hradaraga/` 81915- Ermeni So3kurumu9 anovn crkin hra6 daragov;yan trtabadja-6 nyrovn dalow lovsapanov;ivn6 nyr5 ;e a3s cirku amisnyrow my/ untovnylov;yan ar=anaxa/ er :ovrkio3 me]1 Yzragaxnylow ir ylo3;u5 Hasan Jemal ‘a’ak 3a3dnyx or xy.asbanov;yan 1006rt amyagi a-i;ow :ovrk Bydov6 ;ivnu ba,d0nabes xav 3a3dne anxyali tebkyrovn masin5 pana3 Ha3asdani sahmanu5 jic wadne ganonavorylov Ha6 3asdani hyd 3arapyrov;ivn6 nyru5 badmagan j,mardov6 ;ivnnyru me]dy. hane yv ka6 .akaxiov;ivn ,norhe oyve ha6 3ov or g4ovze wyrata-nal bad6 magan Ha3asdan1 Hasan Jemal qisd hyda6 kurkragan ir ylo3;i avardin nyrganyrov go.me 3odnga3s yr6 garadyv /a’aharov;ivnnyrow o.]ovnovyxav1 Aba Hasan Jemali ylo36 ;in masin dy.i ovnyxav garj knnargovm mu5 za3n ga-awaryx Raffi Bydrosyan5 orovn mas6 nagxyxan Z0ryan Himnargi nyrga3axovxi[nyr` Covrcen Sar6 cisyan yv Jorj <irinyan5 oronk q0sk a-nylow antra6 tar2an Z0ryani himnagan yv clqavor nbadagin5 cidagan ovsovmnasirov;ivnnyrov mi]oxav yryvan pyryl anwijyli badma6 gan j,mardov;ivnnyr5 oronk gorizu bidi gazmyn abaca3 ha36;ovrk 3arapyrov;ivnnyrov1 Anonk nayv Z0ryan himnargi yv darpyr hradarag[adovny6 rov go.me xy.asbanov;yan masin hradaragova/ cirkyrov masin la3n dy.ygov;ivnnyr ‘o6 qanxyxin1 A3novhydyv nyrganyrovn a-i; drovyxav harxovmnyr harxnylov hivr panaq0sin7 an a3t har6 xyrovn badasqanyx barz yv srdpax arda3a3dov;yamp1 Gazmagyrbi[ 3an2naqovmpi anovnow Aram I,nar Hasan Jemalin 3an2nyx Osgya3 3ov,a6 nuver mu5 orovn meg go.mu kan6 tagova/ er o.paxyal Hrant Dinki ngaru1 Hantisawar Mgrdi[ Mgrdi[6 yani ,norhagalov;yan ov ‘ag6 man q0skow avardin hasav ocygo[man a3s hantisov;ivnu1 Aba hy.inagin go.me gadar6 vyxav cirkyrov magacrov;ivn1
 14. 14. 14 • ABAKA • LUNDI 3 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 3, 2014 Donations for The Armenian Genocide Monument in Laval 9262-5383 Quebec inc. Laval (Québec) 100 Abdalian Heratch, Milano Italy 100 Abrakian Sarkis, Laval (Québec) 1,500 Achdjian Anelga, Laval (Québec 1,500 Adjami Haig, Montréal (Québec) 100 Adjemian Vrej, Laval (Québec) 100 Afarian Viken & Soline, Laval (Québec) 250 Afeyan Lévon, Hampstead (Quebec) 100 Aghourian Meghedi, Laval (Québec) 20 Agopian Ani, Laval (Québec) 20 Aharonian Stéphan, Laval, (Québec) 100 Aharonian R., 1,500 Ahmarani Ibrahim, (Québec) 20 Ahmarani Antoine, Montréal (Québec) 20 Aklian Vartivar, Montréal (Québec) 100 Ambartsoumian Gourgen, Laval (Québec) 25 Andonian Hovsep, Montréal (Québec) 100 Anonyme, (Québec) 10 Anonyme, (Québec) 5 Anonyme, (Québec) 30 Anonyme, (Québec) 50 Anonyme, (Québec) 50 Anonyme, (Québec) 10 Anonyme, (Québec) 5 Anonyme, (Québec) 20 Anonyme, (Québec) 5 Anonyme, (Québec) 60 Anonyme, Yerevan (Arménie) 100 Antabi George, Laval (Québec) 50 Apanian Armen, (Québec) 1,500 Apanian Arshag, Montréal (Québec) 100 Aposhian Garabed & Hasmig, Montréal (Québec) Aprahamian Sima, Montréal, (Québec) 100 Aprahamian Famille, Laval (Québec) 100 Arévian Hagop & Annie, Laval (Québec) 1,500 ARF Vramian Gomideh, Hamilton (On.) 500 Armen Gary & Alice A, North Vancouver B.C. Arménian Raffi, Verdun (Québec) 200 Arménian Hasmig, Laval (Québec) 100 Armenian Association of Mariannoplis, MTL (Qc) Armenian Evangelical Church, Laval (Québec) Armoudian Sarkis, Laval (Québec) 100 Arouchian Dikran, Laval (Québec) 300 Aroyan Albert Aro, D.D.O. (Québec) 10,000 Anonyme, (Québec) 15 ARS of Canada, Montréal (Québec) 1,500 ARS Shoushi, Laval (Québec) 1,500 ARS Sossé, Montréal (Québec) 1,500 Arslan Elias Gabriel, Roxboro (Québec) 50 ArtinianVrej-Armen, V.St-Laurent (Qc) 200 Artinian Hagop, Laval (Québec) 20 Asarian Ohan, Laval (Québec) 20 Avanessian Manan, Laval (Québec) 100 Babian Sergay Laval (Québec) 50 Babikian Lucy Laval (Québec) 1,500 Babikian Zareh, (Québec) 50 Bachgdisor Philip, (Québec) 50 Baghdassarian Ohannes, Laval (Québec) 140 Baghjajian Annette, Prévost (Québec) 100 Bahjajian Annette , Prévost (Québec) 200 Balabanian Ohannes, Laval (Québec) 100 Balian Vicken, Piedmont (Québec) 50 Balouzian Ara, Markham (Ontario) 100 Balouzian Georges & Dalita, Laval (Québec) 50 Bannis Hratch, Laval (Québec) 1,500 Barsemian Raymond & Arpinée, Montréal (Québec) Bartevian Berge, Laval (Québec) 1,500 Basmacioglu Avedis & Marie, Laval (Québec) 20 Basmadjian Hagop, D.D.O. (Québec) 25 Basmadjian Jirair, Montréal (Québec) 1,500 Basmadjian Wanis, Lasalle (Québec) 100 Basmadjian Berdj, Montréal (Québec) 100 Batmanian Albert, Laval (Québec) 25 Bedros Francis, Gatineau (Québec) 60 Bedrossian Angele, Laval(Québec) 25 Bedrossian Nathalie, Montréal (Québec) 20 Behesnilian Eddie et Diana, Richmond Hill (On) 1,500 Berberian Berge, V.St-Laurent (Québec) 25 25 100 210 600 200 ?qaqodi hydyvanknyru777 <ar7 e] !!6en monoxide6i magartagnyru pnagan magar6 tagi gu hasnin1 2-3 0r ydk ].acrcu6 -ov;yan yv /qylov dyn[anki dacnabnyru anxa/ gullan caca;nagyden yv gu sgsin novazil1 Yryk ,apa;en srdi ga;ova/i havanaganov;ivnu gisow novaza/ e5 hazu bagsa/ e5 ,n[a-ov;ivnu yv aryan ,r]a6 na-ov;ivnu zcali0ren parylavova/ yn1 @ri0ren dramatryli crkyr5 dysyriznyr yv Berberian Jack Hagop, Laval (Québec) 100 Bijouterie Panther, Montréal 50 Bilemdjian Ohannes, Laval (Québec) 50 Bizdikian Dikran, Montréal (Québec) 50 Bizdikian Jirair, Laval (Québec) 50 Boghigian Arminé, Ile-Bizard (Québec) 100 Boghosian Hagop, Montréal (Québec) 100 Boudjikanian Adom et Madame Aida, D.D.O. (Qc) 200 Boutique Onze, Outremont (Québec) 100 Boyadjian Haroutyoun, Laval (Québec) 100 Boyadjian Boghos, Laval (Québec) 100 Boyadjian Serko, Montréal (Québec) 200 Bozabalian Ohannes, Brossard (Québec) 100 Bzdikian Abraham & Azniv, Laval (Qc) 100 Cabellero Claudio, Montréal (Québec) 50 Caisse populaire, Chomedey 10,000 Centre de Poinconnage JoeHope inc. Laval (Qc) 500 Chaboyan Garabet & Kohar, Montréal (Québec) 40 Chahinian Sarkis, 1,500 Chamlian Raffi, Westmount (Québec) 200 Chamlian Vartkes, Montréal (Québec) 100 Chamlian Varoujan, Montréal (Québec) 100 Chamlian Vatché, Laval (Québec) 1,500 Chano Pierre, Montréal (Québec) 200 Chehirian Sirvart, Laval (Québec) 100 Coprim, Montréal (Québec) 1,500 Cordonnerie Rockland, Montréal (Qc) 1,500 Costanian Zohrab, Laval (Québec) 100 Croubalian Pierre, 300 Dabaghian Georgette, Laval (Québec) 20 Davidian Alice, Montréal (Québec) 300 Davidian Tania, Montréal (Québec) 50 Demerdjian R. Laval (Québec) 100 Demircyan Hulya Genève, Laval (Qc) 50 Demirdjian Arto , V.Mt-Royal (Québec) 100 Der Arakelian Lorita, Laval (Québec) 100 Der Ghazarian Krikor, Montréal (Qc) 1,500 Der Kaloustian Vazken, Montréal (Qc) 200 Der Khatchadurian Agop, Laval (Québec) 1,500 Der Nigoghossian Hovig, Laval (Québec) 150 Der Sahaguian Yervant, Laval (Québec) 100 Der Sahaguian Dikran, Laval (Québec) 50 Dervichian Sevag, Ajax (Ontario) 200 Devonshire Lodge, no.120, Grand Lodge of Quebec Laval (Québec) 500 Dimirjian Aram, Laval (Québec) 100 Dimitian Hagop, Montréal (Québec) 3,000 Dimitian Hagop & Anahid, Laval (Qc) 150 Dimitian Khoren, Laval (Québec) 500 Divarci-Avedikian A., Laval(Québec) 100 Djabourian Krikor, Montréal (Québec) 1,500 Djabourian Krikor Laval, (Québec) 1,500 Djenanian Oknayan Victoria, Laval (Qc) 100 Doghramadjian Anahis, Montréal (Qc) 50 Dolabjian Nayiri, V.St-Laurent (Québec) 100 Donabedian Raffi, Montréal (Québec) 250 Eglenceyan Mardiros, D.D.O. (Québec) 50 Eglise Sourp Kevork, Laval (Québec) 1,500 Elagoz Vahram, North Hampton USA 20 Elagoz Aram, Laval (Québec) 100 Elagoz Aram, Laval (Québec) 100 Emmian Edward Verdun (Québec) 50 FRAOJC Levon Shant, Montréal (Qc) 1,500 Froundjian Raffi, Montréal (Québec) 100 Gabrielian Edmond, (Québec) 50 Garabedian Marie, Montréal (Québec) 50 Garabedian Grigor, Laval (Québec) 50 Garabedian George S. VSt-Laurent (Qc) 100 Ghazal Carlos, Laval (Québec) 1,500 Ghazelian Avedis, 1,500 GoudianHagop, Laval (Québec) 100 Goulian Marie, Dorval (Québec) 10 Goulian Gabriel, Montréal (Québec) 100 Gunjian Chaké, Westmount (Québec) 200 Gunjian Nora & Zaven, Westmount (Qc) 200 Gurunlian, C.A. Carlo, Mont-Royal (Qc) 100 Hadjian Souren, Montréal (Québec) 1,500 Halebi Maral, Laprairie (Québec) 1,500 Cont’d on page 15 ungyragxov;ivnnyr gan5 oronk ancnaha6 dyli dy.ygov;ivnnyr5 tivrov;ivnnyr yv ny6 xovg gu ha3;a3;yn5 y;e yn;agan lr]0ren oro,a/ e lkyl /qylov molov;ivnu1 War2ad6 rov;ivnu` ganqahas yv dan]ali mahe 2yrpazadovmn e yv hydzhyde cry;e am6 po.]agan wyratar2 naqa/qylov dariny6 rovn1 Pazma;iv hradaragov;ivnnyrov lavaco3nnyren e Joel Spitzer-i Never take another puff cirku5 or dramatryli e nayv hamaxanxow1 Ka.yx` Toqj& |aroujiun Arxouman;an {ami[i barpyrapar 0cdacor/ovmu gu hancsdaxne ].a3in hamagarcu {ami[u o[ mia3n hajyli e kimki hamar5 a3lyv` 0=dova/ e pazma;iv 0cdagar 3adgov;ivnnyrow1 {ami[i barpyrapar 0cdacor/ovmu g4amra6 bunte ].a3in hamagarcu1 U s d med-practic.com-i ` p = i , g n y r u qorhovrt gov dan [ami[ ovdyl anymia6 3i yv unthanovr ;ovlov;yan =amanag5 dynti yv a.ysdamoksa3in qancarovm6 nyrov =amanag5 in[bes nayv srdi yv yrigamnyrov hivantov;ivnnyrov =ama6 nag1 )cdagar e ;okyru5 sirdu5 ].a3in hamagarcu amrabntylov hamar5 ovni ;ovlaxno. 3adgov;ivn5 orovn hydy6 vankow gu jn,e xasovmu yv gu han6 tardyxne ]i.yru1 {ami[i 0cnov;yamp garyli e pov=yl no3nisg ag-anyrov girn ov lindyrov hivantov;ivnnyru1 {ami[u harovsd e 0cdagar hanka6 3in a.yrow5 ;;ovnyrow yv gynsaniv;y6 row1 {ami[i me] ov; ancam avyli ,akar ga35 kan` ;arm qa.o.i1 Yrp ba.arov;ivn yv [or haz ovnik 100 gram [ami[i wra3 lyxovxek y-axa/ ]ovr yv 2cyxek 10 wa3rgyan5 a3novhydyv jzmyxek qa-novrtu5 avylxovxek meg tcal soqi hiv; yv qmyxek ges pa=ag` 0ragan yryk ancam1 Ov=y. hazi yv bron,i;i =amanag 30 gram [ami[u 45 wa3rgyan 2cyxek y-a6 xa/ yv ba.a/ ]ovri me] ov knanale a-a] gyrek dak ga;i hyd1 {ami[u 0cdagar e nayv anknov;yan baraca3in7 qorhovrt gu drovi kna6 nalen a-a] ovdyl 50 gram [ami[1 Hazaravornyr Hrant Dinku777 <ar7 e] 26en :wi;;eri me] a3s masin harxovm ov.6 .ovyxav Govsagal Mov;lovin5 harxovyxav ;e Is;anbovli me] yrp 15 asdijan ]yrmov;ivn gu direr5 0tu lav er5 o|w hra6 hancyx or Hrant Dinki ocygo[man hanra6 havaki un;axkin osdigannyru jyrmag bere gryn5 Mov;lov badasqanyx or 8jyr6 mag 8bere9n 2my-na3in sdibo.agan darazn e mia3n yr;yvygi osdiganov;yan5 ovsdi bedk [e unyl sqal mygnapanov;ivn6 nyr91 (Marmara 20-01-2014)

×