Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalisen median koulutus

31 views

Published on

Forssan kaupunki 6.9.2018

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosiaalisen median koulutus

 1. 1. Sosiaalisen median koulutus 6.9.2018 Teija Leino
 2. 2. Teija Leino ”Haluan hyödyntää eri markkinoinnin ja viestinnän kanavia mahdollisimman tehokkaasti ja saada niistä kaiken irti.” Yrittäjä, konsultti, kouluttaja iTello Myyntijohtaja Someco Oy Myynti- ja markkinointijohtaja Turun Aikuiskoulutussäätiö Asiakkuuspäällikkö Nitro Group Tuotepäällikkö TS-yhtymä Lisäksi: Pitkä kokemus kunnallisesta ja seutukunnallisesta päätöksenteosta 20 vuoden ajalta muun muassa kunnanhallitustyöskentelystä yhteensä 16 vuotta omassa kotikunnassa. Kouluttaja
 3. 3. Agenda ü Miksi kunta viestii? ü Viestinnän roolit, tehtävät ja toimintaedellytykset ü Sosiaalinen media ja sen suosituimmat kanavat ü Maineenhallinta ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa ü Keskustelua
 4. 4. Miksi kunta viestii ja markkinoi?
 5. 5. Viestinnän roolit ja tehtävät • Suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kuntakuvan rakentaminen • Muutosten analysointi, tulkinta ja reagointi • Päätökset, tavoitteet, toiminnat ja taustat näkyväksi • Yhteydenpito asukkaisiin, yrityksiin, matkailijoihin, sijoittajiin, mediaan, viranomaisiin, yhdistyksiin, … • Verkostoituminen • Viestintä on jokaisen tehtävä organisaation joka tasolla • Kuntaviestintä koskee kaikkea kuntatoimintaa
 6. 6. Viestinnän toimintaedellytykset • Pitkäjänteinen ja tavoitteellinen suunnittelu • Mahdollisuus toteuttaa suunnitellut toimenpiteet • Tarkoituksenmukainen toimintamalli • Viestinnän roolit on oltava selvät ja määritellyt • Päätöksenteossa otettava huomioon viestinnän näkökulma • Johdon tuki • Riittävät resurssit • Yleinen vastuu viestinnästä on aina ylimmällä johdolla • Moraalinen vastuu on jokaisella yhteisön jäsenellä
 7. 7. Viestinnän eettiset ohjeet • Avoimuus ja vuorovaikutteisuus • Vaikuttava viestintä perustuu jatkuvaan yhteydenpitoon sidosryhmien, kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. • Rehellisyys • Ammattimainen ja vaikuttava viestintä on aina totuudenmukaista. • Luotettavuus • Luottamus on toimivien sidosryhmäsuhteiden perusta. • Arvostus • Oman osaamisen kehittäminen ja kyky osoittaa arvostusta sekä omaa että muiden toimialaa kohtaan. Lähde: ProCom Viestinnän ammattilaiset ry
 8. 8. Viestintä kuuluu kaikille Viestintästrategia Viestintäohje Viestintäsuunnitelma Osa kuntastrategiaa Toimintaperiaatteet Toimenpiteet Viestintäopas Käytännön ohjeet
 9. 9. Sosiaalinen media
 10. 10. Sosiaalinen media = YHTEISÖLLINEN MEDIA § Vuorovaikutteinen § Käyttäjälähtöinen § Nopea § Vaivaton § Pääsääntöisesti maksuton § Helppokäyttöinen
 11. 11. Sosiaalinen media § Viestijän ja vastaanottajan välinen ero puuttuu § Julkaisukynnys on matala à ei journalistista valvontaa § Helppo kanava vaikuttaa à aktiivisuus § Avoimuus ja tiedonjakaminen = Kansalaisjournalismi § Kaikilla mahdollisuus tuottaa sisältöä à yhden toimijan vaikutukset voivat jäädä vaatimattomiksi § Osallistumisesta ei makseta korvausta
 12. 12. Sosiaalinen media § Asiakaspalvelua ja neuvontaa § Vuorovaikutusta § Asiointia § Joukkoistamista § Osallistamista § Markkinointia § Maineen luomista § Edellyttää suunnitelmallisuutta
 13. 13. AVOIMUUS
 14. 14. Kunta sosiaalisessa mediassa § Suunnittelee sisällön huolellisesti § Integroi muun markkinoinnin ja viestinnän sosiaaliseen mediaan § Keskustelutapa selkeästi määritelty § Jakaa asukkaita kiinnostavia asioita, tapahtumia ja palvelee.
 15. 15. Henkilö sosiaalisessa mediassa § Viestii tunteella ja osallistuu aktiivisesti § Reagoi tilanteen mukaan § Toimii aina asiallisesti § Ymmärtää roolinsa kunnan työntekijänä § On helposti lähestyttävä § Verkostoituu, keskustelee ja myy
 16. 16. Viestinnän vastaanottajan on erittäin vaikea erottaa, milloin henkilö on missäkin roolissa.
 17. 17. Roolista riippumatta viestinnän pitää perustua faktoihin ja omaan asiantuntemukseen aiheesta.
 18. 18. Sosiaalisten medioiden käyttö Suomessa Lähde: Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö –tutkimus 2017
 19. 19. Sosiaalinen media Suomessa Suosituimmat kanavat 2017 Lähteet: AudienceProject-kysely N=8000, Pinnalla,pyppe.fi, Harto Pönkä 2,7 miljoonaa 2,4 miljoonaa 2,3 miljoonaa 1,7 miljoonaa 0,7 miljoonaa (LI: 980 t) 0,7 miljoonaa (twiittaajia n. 150 t/kk) 0,5 miljoonaa 0,5 miljoonaa
 20. 20. Kaikkien kanava, Ystävien verkosto Mielipidevaikuttajat, media, asiantuntijat, työntekijälähettiläät Kaikkien kanava, Videoiden katselu Yrityspäättäjät, B2B, rekrytointi, asiantuntijat, työntekijälähettiläät
 21. 21. Imagon rakentaminen Visuaalinen portfolio Diginatiivien tapa kommunikoida arjessa Tekstiviestien korvaaja Inspiroiva leikekirja valittujen aiheiden ympärillä
 22. 22. Suuri tykkääjämäärä ≠ Somenäkyvyys
 23. 23. Näkyvyyttä määritellään algoritmilla Kaikkia julkaisuja ei näytetä kaikille tykkääjille
 24. 24. Sisältö on kuningas Sisältömarkkinointi
 25. 25. Orgaaninen näkyvyys Ansaittu näkyvyys
 26. 26. CTA – Call-to-action Toimintokutsupainike
 27. 27. Messenger
 28. 28. Kyselyt – osallistaminen - avoimuus
 29. 29. Suunnitelmallinen sisällöntuotanto
 30. 30. Maineenhallinta ja viestintä sosiaalisessa mediassa
 31. 31. Maineen merkitys Vetovoima Elinvoima Pitovoima Houkuttelevuus Toimintakyky Sitoutuminen Lähde: Kuntaliitto
 32. 32. Viestintä verkossa on arkipäivää - ihminen haluaa palvelua siellä missä hän liikkuu.
 33. 33. Ei pelkästään viesteihin vastaamista. Ajankohtainen sisältö on tehokasta ja tärkeää viestintää
 34. 34. Hyvä viestintä kannattaa aina!
 35. 35. Verkossa tapahtuva viestintä ja sen tyyli kertoo paljon organisaatiosta ulospäin
 36. 36. Viestinnän odotetaan olevan yhä reaaliaikaisempaa, vuorovaikutteisempaa ja aidosti monikanavaista.
 37. 37. Luo yhteisölle säännöt ja määrittele palvelulupaus - kerro miten olette läsnä
 38. 38. Keskustelua käydään eri kanavissa huolimatta siitä onko organisaatio siellä itse mukana
 39. 39. 15 vinkkiä 1. Kommunikointi samanlaista kuin muuallakin. 2. Ole avoin ja aktiivinen. 3. Mieti, mitä missäkin kanavassa. 4. Kunnioita verkkoyhteisöjen sääntöjä. 5. Jaa vain asiallinen ja oikea tieto. 6. Ole oma itsesi. 7. Tiedosta roolisi. 8. Seuraa keskustelua. 9. Kuuntele ja ymmärrä muita. 10.Siirrä negatiivinen keskustelu yksityisviesteihin. 11.Pidä, mitä lupaat. 12.Opi kaikesta koko ajan. 13.Mieti, ennen kuin toimit 14.Käytä maalaisjärkeä. 15.Luottamuksellisia asioita ei saa julkaista.
 40. 40. PÄHKINÄNKUORESSA Sosiaalisessa mediassa keskustelua ei voi hallita. Vain omaan reaktioon, viestintään ja näkyvyyteen voi vaikuttaa.
 41. 41. Keskustelua!
 42. 42. KIITOS! Teija Leino Puh. 050 5688 710 teija.leino@itello.fi www.itello.fi

×