Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sisäilmaongelmien käsittely työpaikalla21.12.2012Ilmoita havaitsemistasi sisäilman epäpuhtauksista tai työtilan rakennevau...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sisäilmaongelmien käsittely työpaikalla

1,069 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sisäilmaongelmien käsittely työpaikalla

  1. 1. Sisäilmaongelmien käsittely työpaikalla21.12.2012Ilmoita havaitsemistasi sisäilman epäpuhtauksista tai työtilan rakennevaurioista esimiehellesi• Ilmoitus asiaperusteisesti (=faktat), mielellään kirjallisesti• Pyydä esimiestä selvittämään asiaa (=vastaa työtilojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta)Esimies ryhtyy selvittämäänhavaintosi perusteella, mistä on kyse• Jos useita oireilevia tai yksikön tilannevakava, työnantajan selvitettäväsisäilman laatua, rakenteiden jarakennustekniikan kuntoa asiantuntijantoimesta• Työnantaja kääntyy asiassatyöterveydenhuollon jaympäristöterveydenhuollon puoleen• Työnantaja aloittaa työsuojelunyhteistoimintakäsittelyn.Työterveyshuolto määrittelee henkilöstönterveysriskin oireiden, sairastumisten,työpaikkakäynnin ja sisäilmakyselyn avullaKunnan terveyssuojeluviranomainenmäärittelee tilojen käyttäjien terveysriskinoireiden, sairastumisten, terveystarkastusten jatilatarkastusten avullaOpiskeluterveydenhuolto määrittääopiskelijoiden terveysriskin oireiden,sairastumisten, terveystarkastusten avullaJos oireilet, käännytyöterveyshuollonpuoleen• Jos sisäilmastaoireilevia useita, ontyöterveyshuollonryhdyttävätoimenpiteisiinOta yhteyttätyösuojeluvaltuutettuun• Keskustele• Saat neuvoja, ohjeita• TyösuojeluvaltuutettuvaitiolovelvollinensairaustiedoistaIlmoitus asiastatyösuojeluviranomaiselle,jos työnantajan toimissapuutteita• Esim. viivyttelyä tai eikäytetä asiantuntijoitariittävästi• Myös rikosilmoituspoliisille mahdollinenTehyn aluetoimistoista jakeskustoimistolta saattarvittaessa apuaYHTEINEN ASIAN KÄSITTELY TYÖPAIKALLA(ja sisäilmaryhmässä, jos sellainen on perustettu)• Tiedot sisäilman laadusta, rakenteiden ja rakennustekniikan kunnosta sekä sisäilma-asiantuntijoiden johtopäätökset tilojen haittatekijöistä oltava käytössä• Samoin työterveyshuollon arvio terveysriskeistä• Läsnä työnantajan edustajat, tilojen käyttäjät/käyttäjien edustus, työsuojeluvaltuutettu,työsuojelupäällikkö, työterveyshuollon edustajat ja rakennustekniikan edustajat• ESITYS EPÄPUHTAUKSIEN POISTAMISEKSI TYÖNANTAJAN PÄÄTETTÄVÄKSIKorjaussuunnitelma työsuojelunyhteistoimintakäsittelyyn -> korjauksen toteutus

×