خلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعه

‫جدید‬ ‫طبقه‬ ‫ظهور‬ ‫آزاد؛‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬
‫آزاد‬ ‫نفیسه‬
nafise.azad@gmail.com
‫پاییز‬۹۵
‫کلیدی‬ ‫مفاهیم‬
•‫طبقه‬
•‫بنیان‬‫دانش‬ ‫اقتصاد‬ ‫صنعتی؛‬ ‫اقتصاد‬
•‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫صنعتی؛‬ ‫جامعه‬
‫روزانه‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫تغییر‬
‫اول‬ ‫مسافر‬:‫از‬۱۹۰۰‫به‬۱۹۵۰
‫دوم‬ ‫مسافر‬:۱۹۵۰‫امروز‬ ‫به‬
‫تغییر‬ ‫پیشران‬ ‫نیروی‬
•‫و‬ ‫ها‬‫ارزش‬ ‫مرموزی‬ ‫نیروی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تحمیل‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫ناخواسته‬ ‫تغییر‬ ‫آیا‬
‫کرده؟‬ ‫تحمیل‬ ‫بقیه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هنجارهایش‬
•‫افتاده‬‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫باید‬ ‫چون‬ ‫افتاده‬ ‫اتفاق‬ ‫تغییر‬ ‫یا‬:
‫خالقیت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اقتصاد‬(‫معنادار‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫فرم‬ ‫خلق‬ ‫توانایی‬)
‫بنیان‬‫دانش‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫تکنولوژی‬ ‫رشد‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫هنری‬ ‫خالقیت‬ ‫ترکیب‬
‫خالقیت‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫بستر‬
‫والگوها‬ ‫روندها‬ ‫جدید؛‬ ‫طبقه‬
‫ای‬‫هسته‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫تغییر‬
‫گرا‬‫تجربه‬ ‫زندگی‬ ‫سبک‬
‫زمان‬ ‫پیچش‬
‫خالق‬ ‫اجتماعات‬
‫جدید‬ ‫طبقه‬ ‫قراوالن‬‫پیش‬
•‫هنرمندان‬
•‫نرم‬ ‫تکنولوژی‬ ‫جامعه‬
•‫خالق‬ ‫اقتصادی‬ ‫کنشگران‬
‫آزاد‬ ‫جامعه‬ ‫آزاد؛‬ ‫دانش‬
•‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تولید‬ ‫های‬‫پایه‬
•‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫هنجارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ارزش‬
•‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫تولید‬
•‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫آینده‬
‫گذشته‬ ‫ستودن‬ ‫آینده؛‬ ‫درباره‬ ‫پردازی‬‫خیال‬
‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫تکنولوژی‬
‫است‬ ‫آمده‬ ‫سر‬ ‫به‬ ‫دایناسورها‬ ‫دوران‬
‫مردم‬ ‫به‬ ‫قدرت‬ ‫بازگشت‬
‫هالیوودی‬ ‫اقتصاد‬
‫داد‬ ‫پاسخ‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫سواالتی‬
‫تهران‬ ‫اقتصاد‬:‫تجارتی؟‬ ‫یا‬ ‫صنعتی‬ ،‫بنیان‬‫دانش‬
‫خالق‬ ‫طبقه‬ ‫بروز‬ ‫های‬‫نشانه‬
‫جامعه‬ ‫به‬ ‫خالقیت‬ ‫نفوذ‬ ‫پتانسیل‬
1 of 9

Recommended

Final le web london (june 2013) by
Final le web  london (june 2013)Final le web  london (june 2013)
Final le web london (june 2013)Mark Suster
165.7K views46 slides
Startup Team Management by
Startup Team ManagementStartup Team Management
Startup Team ManagementMarcin Pokojski
12.7K views35 slides
Destination marketing by
Destination marketingDestination marketing
Destination marketingKaren Houston
8.4K views11 slides
Lean Startup: Pivot vs Persevere by
Lean Startup: Pivot vs PersevereLean Startup: Pivot vs Persevere
Lean Startup: Pivot vs PersevereCarlos Morales
7.1K views26 slides
Anatomy of Seed by
Anatomy of SeedAnatomy of Seed
Anatomy of Seedbrendanbaker
144.1K views42 slides
Disruptive Innovation And The Bankruptcy Of Polaroid by
Disruptive Innovation And The Bankruptcy Of PolaroidDisruptive Innovation And The Bankruptcy Of Polaroid
Disruptive Innovation And The Bankruptcy Of PolaroidChris Sandström
67.6K views90 slides

More Related Content

Viewers also liked

Airbnb marketing report by
Airbnb marketing report Airbnb marketing report
Airbnb marketing report Paul Hayat
26.3K views21 slides
Final startup grind by
Final startup grindFinal startup grind
Final startup grindMark Suster
166.8K views27 slides
Dropbox Startup Lessons Learned by
Dropbox Startup Lessons LearnedDropbox Startup Lessons Learned
Dropbox Startup Lessons Learnedgueste94e4c
960.9K views34 slides
Social CRM - Concept, Benefits and Approach to adopt by
Social CRM - Concept, Benefits and Approach to adoptSocial CRM - Concept, Benefits and Approach to adopt
Social CRM - Concept, Benefits and Approach to adoptFabio Cipriani
28K views17 slides
The Lean Startup - Visual Summary by
The Lean Startup - Visual SummaryThe Lean Startup - Visual Summary
The Lean Startup - Visual SummaryBrett Suddreth
97.1K views31 slides

Viewers also liked(11)

More from جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران

چرا اکثر ابررایانه‌ها از گنو/لینوکس استفاده می‌کنند؟ by
چرا اکثر ابررایانه‌ها از گنو/لینوکس استفاده می‌کنند؟چرا اکثر ابررایانه‌ها از گنو/لینوکس استفاده می‌کنند؟
چرا اکثر ابررایانه‌ها از گنو/لینوکس استفاده می‌کنند؟جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
467 views14 slides
حرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آن by
حرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آنحرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آن
حرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آنجشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
552 views40 slides

More from جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران (20)

خلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعه

 • 1. ‫جدید‬ ‫طبقه‬ ‫ظهور‬ ‫آزاد؛‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬ ‫آزاد‬ ‫نفیسه‬ nafise.azad@gmail.com ‫پاییز‬۹۵
 • 2. ‫کلیدی‬ ‫مفاهیم‬ •‫طبقه‬ •‫بنیان‬‫دانش‬ ‫اقتصاد‬ ‫صنعتی؛‬ ‫اقتصاد‬ •‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫صنعتی؛‬ ‫جامعه‬
 • 3. ‫روزانه‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫اول‬ ‫مسافر‬:‫از‬۱۹۰۰‫به‬۱۹۵۰ ‫دوم‬ ‫مسافر‬:۱۹۵۰‫امروز‬ ‫به‬
 • 4. ‫تغییر‬ ‫پیشران‬ ‫نیروی‬ •‫و‬ ‫ها‬‫ارزش‬ ‫مرموزی‬ ‫نیروی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تحمیل‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫ناخواسته‬ ‫تغییر‬ ‫آیا‬ ‫کرده؟‬ ‫تحمیل‬ ‫بقیه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هنجارهایش‬ •‫افتاده‬‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫باید‬ ‫چون‬ ‫افتاده‬ ‫اتفاق‬ ‫تغییر‬ ‫یا‬: ‫خالقیت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اقتصاد‬(‫معنادار‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫فرم‬ ‫خلق‬ ‫توانایی‬) ‫بنیان‬‫دانش‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫تکنولوژی‬ ‫رشد‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫هنری‬ ‫خالقیت‬ ‫ترکیب‬ ‫خالقیت‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫بستر‬
 • 5. ‫والگوها‬ ‫روندها‬ ‫جدید؛‬ ‫طبقه‬ ‫ای‬‫هسته‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫تغییر‬ ‫گرا‬‫تجربه‬ ‫زندگی‬ ‫سبک‬ ‫زمان‬ ‫پیچش‬ ‫خالق‬ ‫اجتماعات‬
 • 6. ‫جدید‬ ‫طبقه‬ ‫قراوالن‬‫پیش‬ •‫هنرمندان‬ •‫نرم‬ ‫تکنولوژی‬ ‫جامعه‬ •‫خالق‬ ‫اقتصادی‬ ‫کنشگران‬
 • 7. ‫آزاد‬ ‫جامعه‬ ‫آزاد؛‬ ‫دانش‬ •‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫تولید‬ ‫های‬‫پایه‬ •‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫هنجارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ارزش‬ •‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫تولید‬ •‫آزاد‬ ‫دانش‬ ‫آینده‬
 • 8. ‫گذشته‬ ‫ستودن‬ ‫آینده؛‬ ‫درباره‬ ‫پردازی‬‫خیال‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫تکنولوژی‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫سر‬ ‫به‬ ‫دایناسورها‬ ‫دوران‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫قدرت‬ ‫بازگشت‬ ‫هالیوودی‬ ‫اقتصاد‬
 • 9. ‫داد‬ ‫پاسخ‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫سواالتی‬ ‫تهران‬ ‫اقتصاد‬:‫تجارتی؟‬ ‫یا‬ ‫صنعتی‬ ،‫بنیان‬‫دانش‬ ‫خالق‬ ‫طبقه‬ ‫بروز‬ ‫های‬‫نشانه‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫خالقیت‬ ‫نفوذ‬ ‫پتانسیل‬