Successfully reported this slideshow.

چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark

0

Share

Upcoming SlideShare
Rights in CopyLeft
Rights in CopyLeft
Loading in …3
×
1 of 10
1 of 10

چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark

0

Share

Download to read offline

برای برقراری امنیت در شبکه‌های امروزی، علاوه بر نیاز به دستگاه‌هایی مانند دیوار آتش و… ما نیاز به گزارش‌هایی داریم تا بتوانیم با بررسی گزارش‌ها، آماری از اتفاقاتی که در شبکه افتاده داشته باشیم.
یک نفوذگر برای نفوذ به شبکهٔ ما، در مرحله اول نیاز به جمع‌آوری اطلاعاتی دارد، بنابراین نفوذگر بسته‌هایی را به سمت شبکهٔ ما ارسال می‌کند که شاید از دید سیستم‌های امنیتی بسته‌های سالم و بی خطری باشند، درحالی که نفوذگر برای اطلاعات مورد نظر خود آن‌ها را ارسال کرده و تنها زمانی می‌توان قبل از وقوع حمله توسط نفوذگر جلو نفوذ را گرفت که بسته‌های ارسالی توسط ما بررسی شود.
در این کارگاه، چگونگی ارسال بسته‌ها در شبکه بررسی می‌شود و با بررسی بسته‌های ارسالی در برنامه wireshark بسته‌های مشکوک شناسایی می‌شود.

سرفصل‌ها:

بررسی لایه‌های TCP/IP
بررسی Headerهای TCP/IP
چگونگی اتصال دو دستگاه در شبکه (handshake)
ارسال بسته‌هایی توسط nmap
بررسی بسته‌های ارسال شده توسط wireshark

برای برقراری امنیت در شبکه‌های امروزی، علاوه بر نیاز به دستگاه‌هایی مانند دیوار آتش و… ما نیاز به گزارش‌هایی داریم تا بتوانیم با بررسی گزارش‌ها، آماری از اتفاقاتی که در شبکه افتاده داشته باشیم.
یک نفوذگر برای نفوذ به شبکهٔ ما، در مرحله اول نیاز به جمع‌آوری اطلاعاتی دارد، بنابراین نفوذگر بسته‌هایی را به سمت شبکهٔ ما ارسال می‌کند که شاید از دید سیستم‌های امنیتی بسته‌های سالم و بی خطری باشند، درحالی که نفوذگر برای اطلاعات مورد نظر خود آن‌ها را ارسال کرده و تنها زمانی می‌توان قبل از وقوع حمله توسط نفوذگر جلو نفوذ را گرفت که بسته‌های ارسالی توسط ما بررسی شود.
در این کارگاه، چگونگی ارسال بسته‌ها در شبکه بررسی می‌شود و با بررسی بسته‌های ارسالی در برنامه wireshark بسته‌های مشکوک شناسایی می‌شود.

سرفصل‌ها:

بررسی لایه‌های TCP/IP
بررسی Headerهای TCP/IP
چگونگی اتصال دو دستگاه در شبکه (handshake)
ارسال بسته‌هایی توسط nmap
بررسی بسته‌های ارسال شده توسط wireshark

More Related Content

More from جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

چگونگی ارسال packet در شبکه و مروری بر Wireshark

  1. 1. TCP/IP Analysis
  2. 2. Study TCP/IP Layers
  3. 3. TCP/IP Protocols
  4. 4. Ports  a port is an endpoint of communication in an operating system
  5. 5. Sockets  A network socket is an endpoint of a connection across a computer network
  6. 6. Data transfer process
  7. 7. TCP Header
  8. 8. TCP Flags
  9. 9. IP Header
  10. 10. ICMP Header

×