Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samhandling og Studentaktivitet

453 views

Published on

En presentasjon som ble brukt for å innlede til en samtale rundt e-læringens store utfordring

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Samhandling og Studentaktivitet

  1. 1. Samhandling og studentaktivitet <br />e-læringens store utfordring<br />Tom Erik HoltengRådgiverSEVU<br />
  2. 2. Kommunikasjon på nettet<br />Muntlig, men skriftlig<br />Snakkeskriving, skrivesnakking, tenkeskrive<br />En fremmed kommunikasjonsform for mange studenter<br />E-læringens store utfordring:<br />Samhandling med andre når man ikke møtes ansikt til ansikt<br />
  3. 3. Erfaring med IKT?<br />Tilgang til utstyr?<br />Målgruppe<br />Fagets egenart<br />Ønsket kommunikasjons- og arbeidsmåte<br />Ferdighetsnivå?<br />Læringsstil?<br />Motivasjon?<br />Metode<br />IKT<br />Forventninger?<br />Studiets organisering<br />Tid til rådighet?<br />Fleksibel læring<br />Bent Kure, UiO<br />
  4. 4. Kommunikasjon<br />Informasjonsrikhet<br />Hva forsterker kommunikasjonen?<br />Distraktører?<br />Hvor mange kommuniserer man med på en gang? <br />Trygghet, læringsmiljø (individuelt, små grupper vs åpent for alle)<br />
  5. 5. Kommunikasjon på nett<br />Synkron, obligatorisk (msn, skype, tlf, e-møte<br />Synkron, frivillig<br />Asynkron, obligatorisk (forum, e-post, blogg, wiki, samskriving)<br />Asynkron, frivillig<br />
  6. 6. Hvor ligger løsningen?<br />Gå tettere inn på studentene<br />Undersøk hvem de er og hva de ønsker<br />Gå oftere i kontakt med enkeltstudenten eller en avgrenset gruppe<br />Vær personlig og tydelig<br />Gi veiledning ut fra ambisjonsnivå<br />Studenten må være forpliktet til å være aktiv på nett (obligatorisk)<br />
  7. 7. Referanse<br />Hole, G. O., Munkvold, R., Fjeldavli, A., & Hjertø, G. (2008). Nettbasert undervisning. Kristiansand: Høyskoleforl.http://www.hoyskoleforlaget.no/index.asp?template=40&bokId=978-82-7634-195-9<br />

×