Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NTRmeeting - styrker og svakheter

903 views

Published on

Erfaringer gjort ved Høgskolen i Bodø

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

NTRmeeting - styrker og svakheter

  1. 1. NTRmeeting<br />- Stryker og svakheter basert på våre erfaringer<br />Tom Erik HoltengRådgiverSEVU<br />
  2. 2. Bruk i dag<br />Har stort sett samme funksjonalitet som tilsvarende system (ACP, DimDim osv) og dekker i stor grad våre behov.<br />Brukes til: <br />Møter mellom ansatte (Bodø, Mo og Stokmarknes)<br />Møter med eksterne deltagere<br />Undervisning:<br />Kollokviegrupper<br />Veiledning av studentgrupper<br />Gjesteforelesere<br />
  3. 3. Studier som bruker NTR<br />Multimedial nettjournalistikk (25)<br />Nettbasert sykepleierutdanning (90)<br />Kommer:<br />Nettbasert lærerutdanning (40-60)<br />Kamp- og spilleranalyse (40-50)<br />Historie (muntlig eksamen (40-50)<br />Og flere kommer …<br />
  4. 4. Brukererfaringer I<br />Styrker<br />Oppetid<br />Plattformuavhengighet<br />Bra utvalg av funksjoner<br />Brukervennlighet<br />Lyd<br />Pris (?)<br />Svakheter<br />Lyd<br />Ingen felles oversikt over bruk av rom<br />Import og administrasjon av brukere (Ingen integrasjon mot FS eller LMS)<br />
  5. 5. Brukererfaringer II<br />Enkelte er kritiske til lydkvalitet (men som regel er problemet lokalt)<br />Ønske om mulighet for å korrigere lyd og bildekvalitet avhengig av båndbredde<br />Mangel på administrativ funksjonalitet har vi løst ved å gi studentene mulighet for å opprette møter selv<br />
  6. 6. Utfordringene er ikke teknologien<br />Få ut informasjon om mulighetene i webkonferanse (bryte med vaner)<br />God møteledelse<br />Aktivere studentene til å delta i diskusjoner<br />
  7. 7. Spørsmål?<br />Kontaktinformasjon:<br />http://twitter.com/tomhol<br />Tom.Erik.Holteng@hibo.no<br />Tlf: 755 17 844 / 977 36 144<br />http://slideshare.net/teh<br />http://iktblogg.hibo.no<br />

×